Category Archives: Vrienden

Vragen over Spiritueel Werk – 25

934Vraag: Wat helpt ons om de vormen van de handelwijze van de Schepper in de Ten te onthullen?

Antwoord: Ons verlangen naar eenwording helpt ons. We moeten proberen om ons te verenigen, en als we het op een verkeerde manier doen, zal de Schepper ons corrigeren.

Vraag: Wat zal mij helpen om het verschil te begrijpen tussen mijn dagelijkse streven naar eenwording in de Ten en de vorm die de Schepper mij lijkt te tonen? Waar moet ik op letten?

Antwoord: Je moet aandacht besteden aan je vrienden. De Schepper kleedt Zich in je vrienden. Je moet via hen voelen welke onvoltooide verhoudingen je nog met hen hebt, dan zal je begrijpen hoe je dichter bij de Schepper kunt komen.

Vraag: Hoe kunnen we eerlijk zijn naar de vrienden en hen toch niet wegduwen?

Antwoord: Daarvoor moet je eenvoudigweg de grootheid van je verbinding met je vrienden hoger plaatsen dan al het andere in de wereld. Zoals er geschreven staat: ofwel eenwording ofwel de dood.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/questions-about-spiritual-work-25/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

 

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 11/3/23, Writings of Rabash “What Is the Preparation to Receive the Torah in the Work?-2“

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

Spirituele verbinding

938.03Elke keer ziet hij meer van de waarheid: hij is ondergedompeld in eigenliefde en ziet geen enkele mogelijkheid aan de horizon die hem hieruit kan halen. (Wat is ‘According to the Sorrow, So Is the Reward?’ RABASH) (Volgens de droefheid is de beloning)

Vraag: Kunnen we hetzelfde zeggen over een groep waarin mensen aan elkaar gewend zijn, het lijkt alsof ze met elkaar verbonden zijn, van elkaar houden en zich goed voelen bij elkaar? Ik heb het gevoel dat dit ieders ogen sluit, dat ze geen vooruitgang boeken en geen duwtje in de rug krijgen om vooruit te komen.

Wordt er in het artikel gesproken over een dergelijke egoïstische verbinding?

Antwoord: Misschien wel, misschien niet. Maak je er maar geen zorgen over.

Een niet-egoïstische verbinding kan alleen bestaan met de vrienden en met de Schepper en alleen als een mens eraan werkt.

Vraag: Betekent dit dat het Licht ons de mogelijkheid geeft om verder te komen en te laten zien hoe we vooruit kunnen komen?

Antwoord: Ja, het Hoge Licht, de Hoge Kracht, geeft ons de mogelijkheid om te voelen wat het betekent: relaties boven ons egoïsme.

Vraag: Als mensen geen afwijzing en haat voelen en alleen maar positief zijn, kan dit dan een spirituele verbinding zijn?

Antwoord: Ik denk het niet, want spirituele verbinding wordt gebouwd boven de egoïstische verbinding. Dat wil zeggen, je moet boven je egoïsme uitstijgen en verbindingen gaan creëren die niet afhankelijk zijn van het ego. Dit is een volkomen nieuw soort verbinding.

Blog in het Engels:  https://laitman.com/2023/08/spiritual-connection/
Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 7/27/23, “According to the Sorrow, So Is the Reward”

Related Material:
Penetrating Love Through Barricades Of Hate
Asking To Love
Indifference Is Worse Than Hate

Filed under: Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Hoe kan ik mezelf naar gevend zijn brengen

504Vraag: U zei dat we onze keuze ten uitvoer brengen door het verlangen om te ontvangen om te zetten in een verlangen om te geven. Hoe doen we dat?

Antwoord: Het belangrijkste is de intentie: wat ik doe en waarom ik het doe. Ik doe het alleen omdat het de wil van de Schepper is.

Vraag: Is het mogelijk om op deze manier te werken met elke wens die in een mens onthuld wordt?

Antwoord: Als je precies weet wat de Schepper met een van je verlangens wil, kan je dat.

Vraag: Hoe kan ik weten wat de Schepper wil? Hoe kan ik dat uitzoeken?

Antwoord: Om dat te kunnen, moet je deel van een Ten zijn en zozeer met je vrienden verbonden zijn dat je kan proberen om aan hen te geven, om je hart op hen te richten, dan zal je geleidelijk leren om jezelf naar gevend zijn te brengen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/how-can-i-direct-myself-to-bestowal/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 7/24/23, “According to the Sorrow, So Is the Reward”

Related Material:
Desire And Intention
The Intention—Configuration Of The Heart
The Intention Is The Means For Changing Ourselves And The World

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Perception, Spiritual Teacher | Add Comment / Ask Question →

 

Op het hele pad

530Vraag: Er zijn twee categorieën hindernissen. De ene gaat erover dat als er iets gebeurt in de buitenwereld iemand juist door deze hindernissen naar de groep rent. Dan is hij samen met zijn vrienden. De andere categorie hindernissen ontstaat ten gevolge van de verbinding: mensen hebben zich met elkaar verbonden en dan ontstaan er moeilijkheden. Wat is het verschil tussen deze twee soorten hindernissen?

Antwoord: De eerste soort is een hindernis van beginners. Maar als je verstoringen in de verbinding voelt, zijn dat al de hindernissen die zich voordoen op het hele pad, op de hele ladder, tot aan de Wereld van Oneindigheid.

In Het Boek de Zohar staat geschreven dat zelfs de volgelingen van Rashbi grote haat naar elkaar voelden voordat zij De Zohar schreven, dat wil zeggen, voordat zij de hoge spirituele lagen mochten onderzoeken die zij toen beschreven.

Het probleem in de verbinding tussen de vrienden manifesteert zich op het hele pad. Wij denken dat het alleen nu zo is en dat het dan zal verdwijnen. Maar dit is constant spiritueel werk, tot aan Gmar Tikkun, de laatste correctie

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/02/throughout-the-entire-path/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Two Kinds of Disturbances” 3/11/12

Related Material:

Disturbances Are Necessary For Advancement

Modern Types Of Obstacles

Virtuous Disturbances

Filed under: Group Work, Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Er is geen Licht zonder de vrienden

938.02We begrijpen nog niet ten volle hoe belangrijk het is om je hart te openen voor liefde voor de vrienden. Daardoor komen wij namelijk tot liefde voor de Schepper, het kan niet op een andere manier. Het staat ons tegen en het lijkt heel vreemd en onbekend, maar in wezen is dit de manifestatie van de neiging tot het kwaad dat de Schepper heeft gecreëerd om ons te helpen om dichter bij Zijn eigenschappen te komen.

Het blijkt dat ik, als ik mezelf forceer om in het hart van de vriend te komen, een doorbraak maak naar de Schepper. Het hart van de vriend is de tempel, de plaats waar ik de Schepper ontmoet. Tot nu toe voelen we dat niet, en het duurt lang voor we tot dit besef komen. Nu protesteert al het egoïsme in mij tegen mijn verbinding met de vriend, maar dit is de plaats van mijn verbinding met de Schepper.

Het hart van de vriend wordt voor mij de woning van de Schepper. Als het mij lukt om tot het hart van de vriend door te dringen, betekent dit dat ik de tempel binnenga waar de Schepper zich bevindt. Ik was het die dit heilige gebouw heeft gebouwd en zo dichter bij de Schepper kwam.

Daarom is het het belangrijkste om je egoïsme te doorbreken en je een weg te banen naar de harten van de vrienden. Ik hoop heel erg dat we dit steeds beter zullen voelen, totdat dit innerlijke gevoel zich in het allerdiepst van ons hart nestelt, dan zullen we allemaal op het punt gekomen zijn dat we ons als één persoon met één hart mogen verbinden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/11/there-is-no-light-without-friends/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From a Conversation at a Meal, 10/28/22

Related Material:

Action—Thought—Desire

A Friend Stands on the Way to the Creator

The Creator Shines to Us through Friends

Filed under: Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Waar verschijnt de Schepper?

947Er is inderdaad een gebed voor – zodat de Schepper hem zal helpen om de liefde van zijn vriend te voelen en zijn vriend dicht bij zijn hart te brengen (Rabash, Letter No. 40) (brief nr. 40).

Ik zou het zo willen zeggen: als er geen afstand is tussen mij en de vriend en we zo dicht bij elkaar zijn gekomen, verschijnt de Schepper in deze afwezigheid van afstand.

HIJ heeft namelijk geen enkele fysieke afstand of plaats nodig. Hij verschijnt daar waar er geen afstand meer bestaat. Als wij een dergelijke situatie tussen ons creëren, zullen we daarin de Schepper onthullen.

Laten we daarom ons hart richten en ons hart hechten aan de harten van de vrienden om een stapje voorwaarts te komen, en de Schepper vragen of Hij onze beweging naar Hem toe wil onthullen en Zichzelf daarin bekend wil maken. Dit heeft absoluut effect.

https://laitman.com/2022/07/where-does-the-creator-appear/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the “Arava” Convention in Europe – Lithuania 2022, Lesson 1, 7/22/22

Related Material:

Rabash’s Letter To Us

Build the Desired State

Our Nearest Future

Filed under: LoveNo Comments →

 

Het verschil tussen communicatie met de Schepper en met de vrienden

962.6Vraag: Wanneer moet iemand spreken en wanneer zwijgen tijdens zijn spirituele ontwikkeling? Zijn er ook tussenpozen?

Antwoord: Tijdens zijn spirituele ontwikkeling moet een mens zoveel mogelijk met de Schepper communiceren, ik zou zelfs willen zeggen: voortdurend. Dit betekent dat je voortdurend met Hem in contact moet zijn: Ik ben er voor de Schepper en Hij is er voor mij. Een mens moet permanent met deze communicatielijn verbonden zijn.

Alle andere vormen van communicatie met vrienden in de groep waarmee wij samen het spirituele werk doen, moeten afhankelijk zijn van de mate waarin we werkelijk in een creatieve, productieve verbinding kunnen zijn, zodat we elkaar niet storen maar helpen.

Dit betekent dat je voortdurend met de Schepper moet spreken en dat je soms kunt zwijgen naar je vrienden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/11/the-difference-between-communication-with-the-creator-and-with-fiends/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 10/23/22

Related Material:

How Can You Communicate Correctly With The Creator?

Learning To Understand The Creator Is The Key To Happiness

The Connection In Which The Creator Is Revealed

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe kan ik in moeilijke situaties rustig blijven? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Hoe kan ik in moeilijke situaties rustig blijven?

Praat met je vrienden die ook door moeilijke situaties zijn heengegaan. Je zult zien hoe dit je zal kalmeren en je in evenwicht gaat brengen. Daardoor krijg je hun gedachten, dan zal je niet meer alleen aan jezelf denken, maar je zult hun situaties gaan vergelijken met die van jou, het zal je pijn verzachten.

Het werkt volgens het principe “gedeelde smart is halve smart”, dit betekent dat iedereen moeilijke situaties doormaakt en het leven verder gaat. Als jij door een moeilijke situatie heen gaat en je hoort verhalen over bepaalde moeilijkheden waar je vrienden doorheen zijn gegaan en zij beschrijven wat zij in die situaties hebben gedaan, dan blijkt dat zij – ook al was het misschien zwaar – het hebben overleefd, ze zijn ze er bovenop gekomen.
Misschien hebben ze ook nog een aantal tips die je kunnen helpen. Bovendien, als je eenmaal zo’n gesprek met een vriend hebt, krijg je kracht om te laten zien dat je in evenwicht bent en weet hoe je staande kunt blijven.

Meer in het algemeen gesproken, het is waardevol om te begrijpen dat rust voortkomt uit bezig zijn met begrijpen wat belangrijk is. Als je bezig bent met begrijpen wat belangrijk is, groei je naar innerlijk evenwicht.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/how-can-i-stay-calm-in-difficult-situations-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

Based on the video “How to Stay Calm in Difficult Situations” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Oren Levi. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.in difficult situations?”

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

De groep staat garant voor veiligheid

528.03Vraag: Er ontstaan heel vaak onenigheden tussen verschillende vrienden in de groep, soms zelfs van zuiver fysieke aard. Kunnen we ervoor zorgen dat zoiets niet gebeurt?

Antwoord: Nee, op geen enkele manier! De onenigheden moeten toenemen. Een mens zal de kracht krijgen om ze te overwinnen als hij een sterke Ten heeft die hem vasthoudt en voor zijn veiligheid zorgt, zoals bergbeklimmers voor elkaars veiligheid zorgen. Maar hoe dan ook, een mens zal altijd in een egoïstische afgrond vallen.

Als de groep niet uit elkaar valt en volhoudt, zal dit hem eruit trekken, het zal helpen en hij zal zich weer vastbijten in het doel en zichzelf er bovenuit trekken. De Ten helpt, maar kan niet het werk in zijn plaats doen. De Ten geeft het belang van het doel aan en gooit het einde van het touw naar hem toe: “Wees sterk alsjeblieft”, en dan moet hij zich op eigen kracht omhoog trekken.

Maar het is wel zo dat alles in jouw handen ligt, je hoeft alleen maar de klimhaak vast te maken! Maar de vriend wil zich niet aan de anderen vastmaken, want: “Ze zullen me meeslepen, en dan kan ik me niet meer losmaken.” Hij kan het niet.
“Hier, maak de klimhaak vast”, maar nee! En dan gaat hij weg, hij maakt een ommezwaai, alleen. Dan volgt er een speciaal traject waarlangs een mens zich van de groep verwijdert: via een kromme lijn, geleidelijk, niet abrupt.

Hij gaat zich interesseren voor andere dingen om vervulling te vinden, voor geld, roem, macht, kennis, hij staat onder een andere, sterkere invloed. Meestal Is dat het probleem.

De crisis die zich rondom ons ontwikkelt, biedt echter veel hulp. Mensen kunnen nergens meer heen, ze gaan begrijpen dat we het over serieuze zaken hebben, dat we nuchtere, normale, rationele mensen zijn, dat we de natuur inderdaad kennen, zowel de mens als de wereld om ons heen, en dat we geen mystici zijn, maar integendeel, realisten. En ze zien in dat zij de mystici zijn.

Tenslotte zullen ze zien: “Hoezeer wij hen ook verachten, haten en bereid zijn hen kapot te maken en te vermalen, ze blijken toch gelijk te hebben.” En ze zullen wel moeten instemmen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/08/the-group-is-the-guarantor-of-safety/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Forecast for Next Year” 2/20/13

Related Material:

Rising Above Obstacles

Do Not Wait! Act!

Advancing Friends To The Goal

Filed under: Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

De omhelzing van de Schepper

938.02Met een krachtige hand duwt de Schepper ons weg, zodat wij ons nog meer met elkaar kunnen verbinden. En dan zullen we Zijn sterke hand voelen als een krachtige omhelzing.

Als wij elkaar niet wegduwen, zien we dat de Schepper ons ook niet wegduwt. En als we elkaar omhelzen, zullen we voelen dat de Schepper ons ook omhelst.

Het is alsof wij scherpe doornen hebben waardoor we elkaar geen hug kunnen geven. Maar we weten dat deze doornen van de Schepper zijn en niet van de vriend. Als ik bij een poging om mijn vrienden te omhelzen scherpe doornen en afwijzing voel, zijn dat mijn doornen, is dat mijn haat en niet die van hen, hoezeer het mij ook toeschijnt dat het de schuld van de vrienden is.

Daarom omhelzen wij elkaar, ondanks alles, met geloof boven de rede: eerst geforceerd en later van harte. Dan verdwijnen niet alleen alle doornen, maar ze veranderen in de lijm van onze onverbrekelijke verbinding.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/04/the-embrace-of-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 4/12/22, “Pesach (Passover)”

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →