Category Archives: Vreugde

Vreugde – Het resultaat van goede daden

Vraag: Hoe wordt het concept vreugde in Kabbalah uitgelegd? Geloof betekent bijvoorbeeld liefde, geven. En vreugde?

Antwoord: Vreugde komt voort uit het feit dat ik een daad van geven kan verrichten. Zoals er geschreven staat: “Vreugde is een afspiegeling van goede daden.”

Als je goede daden verricht: geven, liefhebben, omarmen, helpen, aanmoedigen, voel je je vreugdevol.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2019/05/joy-the-result-of-good-deeds/

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/4/19

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Ik Voel Me Heel Begenadigd

laitman_277

 

Vraag: U heeft eens gezegd dat een Kabbalist grote angsten en zorgen krijgt als hulp om zich los te maken van zijn egoïsme, omdat hij er anders niet van bevrijd kan worden. Voelt u nog meer?

Antwoord: Daarnaast voel ik ook hoe begenadigd ik ben.

 

De Vreugde Van De Schepper

laitman_276_01Vraag: Als een mens de Schepper voelt, brengt hij de Schepper dan vreugde?

Antwoord: Zonder enige twijfel, anders zou hij de Schepper niet voelen. Dit gevoel vindt plaats in de mate waarin een mens op de Schepper lijkt en juist dit brengt de Schepper vreugde.

Vraag: Hoe kan ik dat wat ik verlang ten behoeve van de Schepper aanwenden?

Antwoord: Als een mens niet weet wat hij ter wille van de Schepper verlangt, is dit een teken dat hij het niet in het belang van de Schepper wil, maar dat hij een beloning wil hebben. Mijn advies is dan: werk aan eenwording met mensen in een groep.

 

Waarnaar Verlangt De Schepper?

laitman_627_2Vraag: Ik citeer uit uw boek: “Het studie object in Kabbalah is het enige schepsel, het enige wat naast de Schepper bestaat: het ‘zelf’ van de mens, het ‘ik’, dat wordt door Kabbalah onderzocht. Het ‘zelf’ wordt door deze wetenschap in delen opgesplitst, de structuur en de eigenschappen van elk deel worden uitgelegd en de bedoeling van de schepping ervan.

Kabbalah legt uit hoe ieder deel van het ‘zelf’ van de mens, ‘de ziel’ genaamd, veranderd kan worden zodat het doel van de schepping bereikt wordt, de staat waar zowel de Schepper als de mens naar verlangen” (The Zohar, Page 34).

De vraag is: Wat betekent: “verlangd door de Schepper”? Hoe kan iets wel of niet verlangd worden door de Schepper als de Schepper geen persoonlijkheid is?

Antwoord: Er staat geschreven: het wordt verlangd …. omdat het hart van de schepping het verlangen van de Schepper is om de schepselen vreugde te brengen.

 

Een Leven Vol Vreugde

Een Klein Beetje Goedheid Met De Juiste Intentie

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe kunnen wij de Schepper vreugde geven?

Antwoord: De Schepper vreugde geven betekent: Hem ontdekken. Dit brengt Hem en de gehele mensheid vreugde. De vreugde van de Schepper en van de schepselen is het Licht waarmee de kelim (vaten) gevuld worden: vreugde over het vullen van het verlangen en over de houding van de mens, dat wil zeggen op het eerste niveau en op het tweede niveau, op het fysieke niveau en op het spirituele niveau. Dit is het doel van de Schepper: de kelim vullen, dit brengt Hem en de schepselen vreugde, zo zijn ze beiden met elkaar verbonden.

Het is beter om minder te doen, maar dan wel met de juiste intentie. Het gaat niet over hoeveelheid. Als je meer tijd besteedt aan voorbereiding, is dat het waard. Mensen zijn met elkaar verbonden, als je met mensen praat, beïnvloed je hen en als dat op de juiste manier wordt gedaan, als samen met het Innerlijk Licht het gevoel wordt doorgegeven, zal Het zich later van hen uit naar alle mensen verspreiden waarmee zij weer in contact staan. Het zal zich verspreiden en iedereen beïnvloeden, dit zullen zij onbewust zo doen.

Maar als het alleen maar fysieke handelingen zijn, kunnen mensen geïnspireerd worden, roepen en schreeuwen als een massa fanatieke fans bij het optreden van een pop ster. Ze kunnen ook onder de indruk raken door de mooie woorden van de een of andere getalenteerde spreker, zoals Trotsky bijvoorbeeld. Dit zal echter tot geen enkel positief resultaat leiden maar eerder destructief zijn. Voor elke handeling is voorbereiding dus het allerbelangrijkste: de intentie om de Schepper vreugde te brengen.

Het enige waaraan ik de hele dag denk is: Hoe voeg ik mijn intentie toe aan mijn werk, dit is namelijk het geheim dat tot succes leidt.

From the Preparation to the Daily Kabbalah Lesson 8/26/13

 

Unieke Vreugde

Dr. Michael LaitmanVraag: Wat is het verschil tussen de vreugde in de Torah en de vreugde die we in deze wereld voelen?

Antwoord: Dit kunnen we onmogelijk met elkaar vergelijken. Ten eerste is fysieke vreugde tijdelijk van aard en niet eeuwig, deze vreugde wordt door de kli (vat) van het verlangen beperkt. Deze vreugde is zo klein dat het lijkt alsof je eenzaam in een gevangenis zit opgesloten en je je verheugt op een stuk brood en wat water dat je krijgt.

We kunnen de vreugden van deze wereld niet vergelijken met die van de spirituele wereld, want er worden verschillende kelim (vaten) door vervuld. De meest waarachtige pure vreugde in deze wereld is de vreugde van een baby die zich aan zijn moeder vastklampt, haar warmte voelt en fysiek en emotioneel plezier van haar ontvangt. In haar armen voelt hij zich in de hemel, hij ademt haar geur in, zuigt haar melk op en is volledig gehecht aan de hogere.

In onze wereld bestaat er geen beter gevoel dan dit. Anders zou een baby ook niet kunnen groeien. Maar het is onmogelijk om dit plezier met spirituele vreugde te vergelijken. Onze wereld is fictief en tijdelijk. We kunnen alleen concepten vergelijken die enigszins met elkaar verbonden zijn, die een gemeenschappelijke formule hebben zoals in wis- en natuurkunde.

Er moet een soort verbinding tussen beide bestaan zodat je kunt controleren en meten ten opzichte van een norm. Hier kunnen we echter niets meten.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 5/20/14, Writings of Rabash

 

Alles Ontvangen Wat Hij Wil Geven

Dr. Michael LaitmanVraag: Ik moet om gelijkvormigheid met de Schepper vragen, maar hoe moet ik me dat voorstellen?

Antwoord: Gelijkvormigheid betekent gelijk. Dat wil zeggen dat je innerlijk volkomen verschilt van iemand anders, maar voor een derde lijkt het alsof jullie je op precies dezelfde manier gedragen, voor een toeschouwer zijn jullie in de relatie tot elkaar gelijkvormig.

Dit betreft alleen de vorm. Jullie hebben verschillende verlangens en gedachten, alles is verschillend, maar jullie stabiliseren jezelf in een gelijke vorm.

Als ik op iemand lijk, beschouwen we dat niet als gelijkvormigheid. Als ik precies hetzelfde ben als hij, kunnen we niet met elkaar communiceren. We houden beiden van vlees en we hebben een hekel aan vis, op die manier kunnen we elkaar niets geven.

Ik moet hem geven wat ik heb en hij moet mij geven wat hij heeft. Hierin moet een zekere overeenstemming zijn, zoals tussen het mannelijke en het vrouwelijke dat elkaar omvat. Dan zijn ze verenigd in de mate waarin de een geeft en de ander ontvangt.

Ik bereik gelijkvormigheid met de Schepper als ik alles wat Hij mij wil geven – wat het ook is – ontvang. Omdat ik aan Hem geef, geven we aan elkaar en ik ben met Hem in contact doordat ik van Hem ontvang. Ik ben vrouwelijk ten aanzien van Hem en Hij is Zeir Anpin.

Als ik alleen ten behoeve van Hem ontvang, is het gelijk aan geven. Zoals er geschreven staat: “Als de bruid een geschenk aan de bruidegom geeft, is dat belangrijk, het lijkt alsof zij van hem ontvangt.”

Hieruit blijkt dat gelijkheid van vorm een heel gecompliceerd concept is. Ik moet de wens voelen dat ik van de Schepper alles wil ontvangen wat Hij aan mijn verlangen wil geven, Hij wil mij de wereld Ein Sof (Oneindigheid) geven, het Oneindige Licht. Maar mijn intentie moet juist andersom zijn: ik moet verlangen dat ik evenveel wil geven als Hij geeft.

Onze handelingen zijn verschillend: ik ontvang en Hij geeft, maar volgens onze intentie is het andersom, ik ben degene die geeft en dat brengt Hem vreugde. Zo red ik de situatie want op een andere manier kan ik Hem geen vreugde brengen. Dit is de enige manier om Hem vreugde brengen.

Alleen onder de voorwaarde dat ik alles accepteer wat Hij heeft, zoals een koe die tot barstens toe vol melk is, alleen als ik Hem wil verblijden, kan Hij vreugde ervaren.

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 5/13/14, Writings of Baal HaSulam

 

Vreugde Verschaffen Aan Anderen Brengt De Schepper Vreugde

Dr. Michael LaitmanVraag: Wanneer ik een vraag stel over de verlangens van anderen alsof het mijn verlangens zijn, moet ik dan de intentie hebben om de Schepper vreugde te geven en niet alleen om goed te zijn voor mensen?

Antwoord: Je vraagt om de mogelijkheid om hen vreugde te brengen ondanks het feit dat deze verlangens dezelfde zijn als die van jezelf, omdat je hiermee de Schepper vreugde brengt. Je kunt de Schepper niet op een directe wijze vreugde brengen, want het ontbreekt Hem aan niets. Daarom breng je vreugde aan de hele wereld en de Schepper ontvangt daaruit vreugde.

Er is een gebied … het is de hele wereld behalve jouw punt. Er is een grote cirkel, het is de hele ziel en jij bent buiten die cirkel met jouw punt en je vraagt voor hen. Door de Schepper naar deze cirkel te brengen, is Hij gelukkig dat Hij aan hen allen kan geven. Hierdoor breng je de Schepper tot geven en daarmee breng je Hem vreugde

Je bidt of dingen goed mogen verlopen voor mensen en met deze intentie geef je vreugde aan de Schepper. Zo is het omdat de Schepper volmaakt is en het Hem nergens aan ontbreekt behalve aan geven, en jij maakt het mogelijk voor Hem om dit te doen. De Kli is echter niet in Hem, maar in Zijn schepsel, in de gehele mensheid.

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 4/06/14, Writings of Rabash

 

Wanneer Gebeden Tot Een Lied Worden

Dr. Michael LaitmanVraag: Moeten wij verlangen naar de vreugde waar we steeds over spreken of komt die vreugde vanzelf

Antwoord: We moeten voortdurend vreugde voelen, want dan ben ik vervuld met de levensgeest die via de groep naar mij toekomt en mijn blik voortdurend gefocust houdt op het belang van het Doel, op het feit dat wij speciaal zijn, dat wij uitgekozen zijn voor deze opdracht, voor dit grote werk om anderen te dienen.

Omdat wij de Schepper vreugde brengen als wij anderen dienen, is dit het grootste en belangrijkste werk voor ons, wij moeten dit met vreugde doen. Anders ga je waarschijnlijk de verkeerde richting op en ben je niet met het Licht verbonden, niet met de Schepper.

Huilen en spiritueel werk doen kunnen niet samengaan. Je moet je focussen op het Doel.

Kijk wat Koning David zegt in het boek der Psalmen. Hij beschrijft grote problemen die een mens op het spirituele pad tegenkomt, maar alles wordt in vreugde gedaan. Daarom zijn de psalmen niet alleen gebeden, maar een lied!

From the St. Petersburg Convention “Day Three” 7/14/13, Lesson 5