Category Archives: Vreugde

Hoe kan je genieten van de Kabbalah Studie?

Vraag: Hoe kan je genieten van de Kabbalah Studie?

Antwoord: Dat kan alleen als je de grootheid begrijpt van wat je doet. Je bestudeert de grootste wetenschap die er bestaat, niet alleen van onze wereld, niet alleen van het universum, maar van alle werelden. Deze wetenschap onthult je de structuur van het hele universum en betrekt jou erbij.

Tegelijkertijd raak je het gevoel van leven en dood kwijt, je kunt gelijktijdig in alle eigenschappen van het universum aanwezig zijn, op alle niveaus van het universum.

Denk hierover na, als je dit begrijpt en ernaar handelt, zie je dat je te maken hebt met het grootste wat er in de werelden bestaat en kom je steeds dichter bij de enige hoge Kracht die er bestaat: de Schepper. Wat is er beter? Dit mag je vervullen met trots en vreugde.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/06/how-can-you-enjoy-learning-kabbalah/

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 4/26/20

Filed under: Kabbalah Study | Add Comment / Ask Question →

“De obsessie om de economie te herstarten zal ons veel geld kosten” (Medium)

Medium heeft mijn nieuwe artikel gepubliceerd “De obsessie om de economie te herstarten zal ons veel geld kosten”

In de media gaan de meeste gesprekken over de snelheid en de mate waarin de economie herstart kan worden. Niemand schijnt zich af te vragen of we de economie überhaupt wel moeten herstarten. Niemand vraagt zich af of de bedrijven die dicht waren wel zo nuttig waren, behalve dan voor de eigenaars, en of de sluiting ervan niet beter zou zijn voor ons. COVID-19 gaf ons de mogelijkheid om alles wat we consumeerden nader te onderzoeken en vervolgens te besluiten wat wij echt nodig hebben. Op de een of andere manier lijken wij die kans te ontwijken.

Als wij alleen de kans zouden missen om ons leven waardevoller te maken door te kiezen voor wat goed is voor ons en het overige af zouden wijzen, is dat één aspect hiervan. Maar het werkelijke probleem is veel groter: door het excessieve consumentisme putten wij de natuurlijke bronnen van de aarde uit, we verspillen geld dat wij veel beter zouden kunnen besteden dan aan allerlei accessoires, gadgets en spullen die we binnen een jaar weer wegdoen omdat de trend verandert.

De droomwereld waar we naar op zoek zijn, waarin iedereen gelukkig is, is niet op een bepaalde plek te vinden, deze wereld is in ons.

En wat nog erger is, is dat er – omdat wij de les die we hadden moeten leren van COVID-19 niet geleerd hebben – binnenkort een veel ernstiger uitbraak zal volgen, waar niet vooral zieke en oudere mensen door getroffen zullen worden, met een minimaal sterftecijfer. We zullen getroffen worden door een uitbraak die kinderen en volwassenen zal aantasten, het sterftecijfer zal veel hoger worden dan bij COVID-19 en het herstel zal veel meer tijd kosten, moeilijker en pijnlijker zijn. We kunnen hierop wachten, maar we kunnen ook de obsessie van het hervatten van de oude wereld overwinnen en inzien dat het coronavirus ons naar een nieuwe wereld heeft gebracht.

Het virus heeft ons heimelijk naar een nieuw tijdperk geleid. Alsof we een nieuw land ingereden zijn waarvan wij de cultuur en de manieren van omgang niet kennen, daarom gedragen we ons zoals we dat in ons vorige land deden. Maar op deze nieuwe plek gedragen mensen zich anders. Ze wedijveren niet met elkaar. Ze delen met elkaar, hebben respect, zorgen voor elkaar en tolereren geen uitbuiting.

In dat nieuwe land houden mensen niet van shoppen. Ze gaan naar de winkel om te kopen wat zij nodig hebben en besteden de rest van de tijd aan elkaar. Omdat de technologie zo ontwikkeld is dat er nog maar weinig mensen in de productie werken, socialiseren de meeste mensen. Omdat ze met elkaar verbonden zijn en een nauwe band met elkaar hebben, lijden ze niet aan door de mens veroorzaakte aandoeningen zoals depressie, drugsmisbruik, eetstoornissen of geweld. En omdat zij de meeste tijd besteden aan socialiseren, zijn hun idolen mensen die erin uitblinken om de harten van mensen nader tot elkaar te brengen.

We zijn als mensheid in dit land toegelaten en zijn ons er nog niet van bewust dat we er al zijn. Daarom werkt er, zonder aanwijsbare reden, plotseling niets meer. In dit nieuwe land maken we babystapjes. En net als kleine kindertjes moeten we een paar keer nadenken voordat we de volgende stap zetten.

We hoeven niet bang te zijn, het is geen vijandig land. Als we positief over anderen denken, zal dat nieuwe land ons omarmen en ons leren wat we moeten doen en hoe. Alles wat het van ons vraagt, is dat we moeten leren hoe we ons moeten verbinden, en niet hoe we controle op elkaar moeten uitoefenen, wat ons op onze vorige woonplek werd geleerd.

De droomwereld waar we naar op zoek zijn, waar iedereen gelukkig is, is niet op een speciale plek te vinden. Die wereld is in ons. De oude wereld kraakt en valt uit elkaar, en de nieuwe wereld, de nieuwe realiteit, komt tevoorschijn. Zoals onze kwaadwillige gedachten de oude wereld hebben gecreëerd, brengen onze nieuwe gedachten een nieuwe wereld voort. Dat zijn gedachten over verbinding, eenwording en zorg voor elkaar, maar we zijn grotendeels nog onwetend van het bestaan ervan. Toch zijn deze kwaliteiten al sterk genoeg om onze verouderde wereld uiteen te laten vallen.

Elke geboorte is pijnlijk en elk begin is stug, maar we kunnen het veel gemakkelijker maken door eraan mee te doen. Als wij weerstand bieden, zal onze geboorte pijnlijk zijn. Als wij in dit proces onze eigen wilskracht willen inzetten, zal het een wonderbaarlijke ervaring worden. Wat kan er beter zijn dan op een plek te komen waar iedereen je vriend wil zijn en jij dat van de anderen wilt zijn?

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/05/obsession-with-reopening-the-economy-will-cost-us-heavily-medium/

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Filed under: Coronavirus, Crisis, Globalization | Add Comment / Ask Question →

Vreugde is het Licht

Vraag: Is de vreugde, die voortkomt uit het dienen van anderen, het Licht waar u over spreekt?

Antwoord: Ja, dat is het Licht. Het is echter niet het Licht dat we nu voelen. Alleen als wij de mogelijkheid krijgen om anderen te dienen, ons aan hen te onthullen, te geven, hen te beïnvloeden, zal het Hoge Licht door ons naar anderen stromen.

Dit is niet het gevoel van vreugde en ondersteuning dat we nu ervaren, het is veel hoger, het is de onthulling van de Schepper, die via ons invloed uitoefent op anderen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/04/joy-is-the-light/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 3/1/20

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Vreugde – Het resultaat van goede daden

Vraag: Hoe wordt het concept vreugde in Kabbalah uitgelegd? Geloof betekent bijvoorbeeld liefde, geven. En vreugde?

Antwoord: Vreugde komt voort uit het feit dat ik een daad van geven kan verrichten. Zoals er geschreven staat: “Vreugde is een afspiegeling van goede daden.”

Als je goede daden verricht: geven, liefhebben, omarmen, helpen, aanmoedigen, voel je je vreugdevol.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2019/05/joy-the-result-of-good-deeds/

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/4/19

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Ik Voel Me Heel Begenadigd

laitman_277

 

Vraag: U heeft eens gezegd dat een Kabbalist grote angsten en zorgen krijgt als hulp om zich los te maken van zijn egoïsme, omdat hij er anders niet van bevrijd kan worden. Voelt u nog meer?

Antwoord: Daarnaast voel ik ook hoe begenadigd ik ben.

 

De Vreugde Van De Schepper

laitman_276_01Vraag: Als een mens de Schepper voelt, brengt hij de Schepper dan vreugde?

Antwoord: Zonder enige twijfel, anders zou hij de Schepper niet voelen. Dit gevoel vindt plaats in de mate waarin een mens op de Schepper lijkt en juist dit brengt de Schepper vreugde.

Vraag: Hoe kan ik dat wat ik verlang ten behoeve van de Schepper aanwenden?

Antwoord: Als een mens niet weet wat hij ter wille van de Schepper verlangt, is dit een teken dat hij het niet in het belang van de Schepper wil, maar dat hij een beloning wil hebben. Mijn advies is dan: werk aan eenwording met mensen in een groep.

 

Waarnaar Verlangt De Schepper?

laitman_627_2Vraag: Ik citeer uit uw boek: “Het studie object in Kabbalah is het enige schepsel, het enige wat naast de Schepper bestaat: het ‘zelf’ van de mens, het ‘ik’, dat wordt door Kabbalah onderzocht. Het ‘zelf’ wordt door deze wetenschap in delen opgesplitst, de structuur en de eigenschappen van elk deel worden uitgelegd en de bedoeling van de schepping ervan.

Kabbalah legt uit hoe ieder deel van het ‘zelf’ van de mens, ‘de ziel’ genaamd, veranderd kan worden zodat het doel van de schepping bereikt wordt, de staat waar zowel de Schepper als de mens naar verlangen” (The Zohar, Page 34).

De vraag is: Wat betekent: “verlangd door de Schepper”? Hoe kan iets wel of niet verlangd worden door de Schepper als de Schepper geen persoonlijkheid is?

Antwoord: Er staat geschreven: het wordt verlangd …. omdat het hart van de schepping het verlangen van de Schepper is om de schepselen vreugde te brengen.

 

Een Leven Vol Vreugde

Een Klein Beetje Goedheid Met De Juiste Intentie

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe kunnen wij de Schepper vreugde geven?

Antwoord: De Schepper vreugde geven betekent: Hem ontdekken. Dit brengt Hem en de gehele mensheid vreugde. De vreugde van de Schepper en van de schepselen is het Licht waarmee de kelim (vaten) gevuld worden: vreugde over het vullen van het verlangen en over de houding van de mens, dat wil zeggen op het eerste niveau en op het tweede niveau, op het fysieke niveau en op het spirituele niveau. Dit is het doel van de Schepper: de kelim vullen, dit brengt Hem en de schepselen vreugde, zo zijn ze beiden met elkaar verbonden.

Het is beter om minder te doen, maar dan wel met de juiste intentie. Het gaat niet over hoeveelheid. Als je meer tijd besteedt aan voorbereiding, is dat het waard. Mensen zijn met elkaar verbonden, als je met mensen praat, beïnvloed je hen en als dat op de juiste manier wordt gedaan, als samen met het Innerlijk Licht het gevoel wordt doorgegeven, zal Het zich later van hen uit naar alle mensen verspreiden waarmee zij weer in contact staan. Het zal zich verspreiden en iedereen beïnvloeden, dit zullen zij onbewust zo doen.

Maar als het alleen maar fysieke handelingen zijn, kunnen mensen geïnspireerd worden, roepen en schreeuwen als een massa fanatieke fans bij het optreden van een pop ster. Ze kunnen ook onder de indruk raken door de mooie woorden van de een of andere getalenteerde spreker, zoals Trotsky bijvoorbeeld. Dit zal echter tot geen enkel positief resultaat leiden maar eerder destructief zijn. Voor elke handeling is voorbereiding dus het allerbelangrijkste: de intentie om de Schepper vreugde te brengen.

Het enige waaraan ik de hele dag denk is: Hoe voeg ik mijn intentie toe aan mijn werk, dit is namelijk het geheim dat tot succes leidt.

From the Preparation to the Daily Kabbalah Lesson 8/26/13

 

Unieke Vreugde

Dr. Michael LaitmanVraag: Wat is het verschil tussen de vreugde in de Torah en de vreugde die we in deze wereld voelen?

Antwoord: Dit kunnen we onmogelijk met elkaar vergelijken. Ten eerste is fysieke vreugde tijdelijk van aard en niet eeuwig, deze vreugde wordt door de kli (vat) van het verlangen beperkt. Deze vreugde is zo klein dat het lijkt alsof je eenzaam in een gevangenis zit opgesloten en je je verheugt op een stuk brood en wat water dat je krijgt.

We kunnen de vreugden van deze wereld niet vergelijken met die van de spirituele wereld, want er worden verschillende kelim (vaten) door vervuld. De meest waarachtige pure vreugde in deze wereld is de vreugde van een baby die zich aan zijn moeder vastklampt, haar warmte voelt en fysiek en emotioneel plezier van haar ontvangt. In haar armen voelt hij zich in de hemel, hij ademt haar geur in, zuigt haar melk op en is volledig gehecht aan de hogere.

In onze wereld bestaat er geen beter gevoel dan dit. Anders zou een baby ook niet kunnen groeien. Maar het is onmogelijk om dit plezier met spirituele vreugde te vergelijken. Onze wereld is fictief en tijdelijk. We kunnen alleen concepten vergelijken die enigszins met elkaar verbonden zijn, die een gemeenschappelijke formule hebben zoals in wis- en natuurkunde.

Er moet een soort verbinding tussen beide bestaan zodat je kunt controleren en meten ten opzichte van een norm. Hier kunnen we echter niets meten.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 5/20/14, Writings of Rabash