Category Archives: vrede

Een vrouw moet onder de autoriteit van mannen uitkomen

626Opmerking: Victoria schrijft: “Ik zie dat 80% van de belangrijkste vragen over geluk, hoe je je geen zorgen moet maken en hoe je je leven moet inrichten, gesteld wordt door vrouwen. Kan een vrouw ooit echt gelukkig zijn in deze wereld”?

Mijn antwoord: Ik denk het niet. Een vrouw heeft een speciale intuïtie voor wat geluk betekent. De wereld gelukkig maken betekent in het algemeen: de wereld volmaakt maken.

Een vrouw moet onder de autoriteit van mannen uitkomen. Ze moet niet gehoorzamen aan het mannelijke verstand, zijn kracht en geest. Als ze naar zichzelf gaat luisteren, vindt ze de juiste oplossing.

Een vrouw is de wereld. Een vrouw is iemand die kinderen baart, ze ontwikkelt, opvoedt en alles doet om onze wereld zachter te maken.

Vraag: U zei dat, totdat alles perfect is, een vrouw zich niet gelukkig zal voelen. Betekent dit dat zij hoe dan ook haar ideale vorm moet bereiken?

Antwoord: Nu speelt ze de rol die mannen haar hebben geleerd: de rol van een harde vrouw, die beweert naar schoonheid, rijkdom, of nog iets anders te streven.
Maar de diepte van de vrouwelijke natuur bestaat uit veiligheid en ontwikkeling.

Vraag: Voor anderen of voor zichzelf?

Antwoord: Voor iedereen. Anders zou ze daar voor zichzelf niet naar streven.

Vraag: Denkt ze in zulke termen voor iedereen?

Antwoord: Ja. Hoewel een vrouw nu heel egoïstisch kan zijn, zal de juiste opvoeding haar helpen om de waarheid te zien, namelijk dat haar werkelijke realisatie alleen kan bestaan in verbinding, afstemming en toenadering tot anderen. Dan komt er vrede.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/a-woman-must-get-out-of-being-under-mens-authority/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 10/13/22

Related Material:

What Will Calm A Woman’s Heart?

The World Will Be Corrected through a Woman

A House Needs A Wise Woman

Filed under: Man and Woman, News | Add Comment / Ask Question →

 

Unie van volkeren

629.4

 Staten zullen gedwongen worden om zich aan te sluiten bij een unie van volkeren waarin elke staat, zelfs de kleinste, zijn veiligheid en rechten niet vanuit eigen kracht, maar uitsluitend van zo’n grote unie van volkeren zal kunnen verwachten (Immanuel Kant).

Vraag: Is vrede mogelijk, niet vanuit eigen kracht, maar vanuit een gemeenschappelijk verbond?

Antwoord: Alleen zo kan de wereld bestaan. Eén is niets. Eén in de wereld is gelijk aan nul. Alleen de wisselwerking tussen dergelijke eenheden, die in het algemeen dus alleen maar nullen zijn, kan eenieder een gevoel van eigenwaarde geven. Niet hijzelf, maar zijn samenwerking met anderen brengen zij met elkaar tot stand.

Tegelijkertijd blijkt dat zij, als we alle nullen bij elkaar optellen, geen nullen meer blijken te zijn, maar juist iets groots, omdat iedereen zichzelf wegcijfert en zich bij anderen optelt, alles van zichzelf geeft en alles van de anderen in zich opneemt.

Alleen door met elkaar te delen, alleen door in anderen te investeren en anderen de ruimte te geven om in zichzelf te investeren, komen zij tot een situatie waarin eenieder een speciale waarde heeft. Want in de verbintenis kan iedereen zijn individualiteit ontdekken.

Dit proces moet op alle niveaus plaatsvinden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/07/union-of-peoples/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Kabbalah Express” 3/4/22

Related Material:

A Happy Union With Nature’s Holiday

A Union Of Egoists

The Union Of Sense And Reason

Filed under: Crisis, Globalization | Add Comment / Ask Question →

 

Kan gelijkheid van iedereen de grondslag voor vrede zijn?

547.05Vraag: Ideologen op het gebied van opvoeding, zoals de filosofen Rousseau en Diderot, stelden de vraag aan de orde naar de structuur van de samenleving om vrede te bereiken met als grondslag politieke vrijheid, gelijke rechten en burgerlijke gelijkheid.

Kan gelijkheid van iedereen de grondslag voor vrede zijn?

Antwoord: Er kan geen gelijkheid van iedereen zijn, want als er twee mensen zijn, houdt dat al in dat zij niet hetzelfde zijn, ergens, in bepaalde opzichten, zijn ze niet gelijk.

Het begrip gelijkheid impliceert dat er ook nog een tegenstelling bestaat die in evenwicht kan worden gebracht. Dit evenwicht bestaat echter juist in een dynamische situatie van ongelijkheid, die voortdurend moet worden aangesproken en gecorrigeerd.

Dat wil zeggen dat we gelijkheid niet kunnen bereiken op een manier dat ik het in één keer bereikt heb en dat het dan af is. Als we denken dat we gelijkheid bereikt hebben, moet het voortdurend worden onderhouden en ontwikkeld. Er kan in de wereld helemaal niet zoiets bestaan dat af is en daarmee voorbij.

Vraag: Kan er eigenlijk wel één punt zijn waarop iedereen gelijk is?

Antwoord: Nee, iedereen kan niet gelijk zijn aan de anderen. Dan zou het maar één persoon zijn.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/03/can-equality-of-all-be-the-foundation-for-peace/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Kabbalah Express” 3/4/22

Filed under: Crisis, Globalization, Q&A | Add Comment / Ask Question →

 

Vrede is een staat van perfectie

961.2Vraag: Denkers uit verschillende tijden veroordeelden oorlogen, droomden hartstochtelijk over eeuwige vrede en ontwikkelden verschillende aspecten van de manier waarop deze gemeenschappelijke vrede gerealiseerd zou kunnen worden.

Wat is de spirituele wortel van het begrip vrede vanuit het gezichtspunt van Kabbalah?

Antwoord: Vrede is in het Hebreeuws “shalom“, dit is een groet. Gewoonlijk is het een vriendelijke groet van mens tot mens of van natie tot natie, het maakt niet uit wie erbij betrokken zijn. Shalom van het woord ”shlemut” betekent perfectie, heelheid en volledigheid. Ik denk dat dit de eenvoudigste en meest correcte betekenis van het woord “vrede” is.

Vanuit het oogpunt van Kabbalah kunnen we zeggen dat een volmaakt mens, een volmaakte samenleving en een volmaakte werkelijkheid het concept van vrede vertegenwoordigen.

Inderdaad, als alle kwaliteiten in een systeem – een mens, een samenleving, de wereld – elkaar aanvullen en zij op de juiste manier op elkaar inwerken, verkeert dit object in een staat van vrede.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/03/peace-is-a-state-of-perfection/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Kabbalah Express” 3/4/22

Related Material:

The Path Between Good And Evil

Perfection

The Thorny Path To Love

Filed under: Crisis, Globalization | Add Comment / Ask Question →

 

Nog veel meer golven in de Covid Zee (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Nog veel meer golven in de Covid Zee

Nadat mensen uit elkaar zijn gegaan, wordt er vaak gezegd: “Er zijn nog veel meer vissen in de zee.” Nu wij afscheid nemen van de omicron golf en zeggen: “Opgeruimd staat netjes!”, moeten we ons realiseren dat er nog veel meer golven in de Covid Zee zijn. Hoewel omicron een milde golf was, vergeleken met zijn voorgangers, is er geen garantie dat zijn opvolgers even vergevingsgezind zullen zijn of van dezelfde soort. Eén ding is duidelijk, we trekken de problemen zelf naar ons toe. Door de gaten die wij in het weefsel van de zachte werkelijkheid maken, zullen wij elk mogelijk onheil naar ons toetrekken totdat wij ervan overtuigd zullen zijn dat we zelf de scheuren moeten repareren en de deuken moeten verwijderen.

Covid is, net zoals de andere crises die ons treffen, niet zomaar een ongeluk. Het is een direct gevolg van de slechte manier waarop we met alles om ons heen omgaan. Alle crises, inclusief covid, hebben tot doel ons af te remmen en de manier waarop wij de natuur, zwakkere mensen en volkeren schade toebrengen een halt toe te roepen.

Vanaf het allereerste begin was ik dankbaar voor het coronavirus, juist omdat het ons dwong om onze vaart te minderen. Ik twijfel er niet aan dat we er zonder het coronavirus nu veel slechter aan toe zouden zijn. De omicron golf was tot nu toe de mildste vorm, maar we hebben onze les nog steeds niet geleerd, we wachten nog steeds op het moment waarop we kunnen terugkeren naar onze roekeloze manier van leven. Als we niet leren om rekening te houden met onze omgeving, zal de natuur ons door middel van pijn gevangenzetten.

Als we echter leren om oplettend te zijn en we ervoor zorgen dat iedereen in zijn basisbehoeften wordt voorzien, als we dat kunnen doen zonder ook maar één cent aan onze collectieve uitgaven toe te voegen, zullen we onmiddellijk zien dat alle crises die ons nu benauwen, stoppen. We moeten de kans grijpen die de natuur ons nu geeft, de onderbreking van de pandemie, en in de dringende behoeften van de mensheid voorzien. We moeten zorgen voor voedselvoorziening voor iedereen, voor huisvesting, onderwijs en gezondheid. Als we dat doen en een evenwichtige manier van leven in de wereld tot stand brengen, zullen we niet langer meer hoeven te lijden onder plagen, oorlogen en andere crises.

Om evenwicht te bereiken, moeten we vertrouwen opbouwen en inzien dat we allemaal afhankelijk zijn van elkaar. Als we ons realiseren dat de hele mensheid aan de rand van een afgrond staat – en als er één van ons valt, vallen we allemaal – zullen we niemand laten vallen.

Net zoals nieuwe virusstammen zich snel over de wereld verspreiden waardoor vaccins niet meer werken, zal elk probleem dat iemand heeft onmiddellijk effect hebben op de hele wereld. Als we dit gaan voelen en vanuit deze houding gaan leven, zullen we zeker problemen vermijden en zullen de golven van de zee zich niet op onze hoofden neerstorten.

Tranen drogen betekent dat we de breuken tussen ons helen. Als wij, in plaats van elkaar te vernietigen, elkaar helpen om een beter leven te hebben, zal het weefsel van de werkelijkheid zacht en glad zijn en zullen we uiteindelijk vreedzaam kunnen leven met elkaar.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/02/plenty-more-waves-in-the-covid-sea-linkedin/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Filed under: Coronavirus, Crisis, Health, New Publications | Add Comment / Ask Question →

Een nieuwjaarswens voor de mensheid

De wereld ontwikkelt zich door lijden, door het krijgen van steeds meer klappen. En om uit deze warboel te komen, moeten we begrijpen waardoor we klappen krijgen en hoe we ons leven op een nieuwe manier kunnen inrichten zodat de klappen ons ten goede zullen komen en ons dichter bij elkaar en bij de alomvattende natuur kunnen brengen, dat wil zeggen bij de Hoge Kracht.

Dan zullen we voelen dat we in een wonderbaarlijke wereld leven! Er is nergens gebrek aan in onze wereld, behalve aan een vriendelijke, evenwichtige verbinding tussen alle krachten van de natuur. Als we ons met elkaar zouden verbinden door middel van krachten van vriendelijkheid in plaats van confrontatie, zouden we voelen dat we in de Hoge Wereld zijn, in het paradijs in plaats van in deze wereld.

We moeten het er dan wel allemaal over eens worden dat we de goede krachten die in ons verborgen zijn, wakker willen maken om goede relaties op te bouwen. Iedereen bezit iets van die krachten. Als we allemaal samen willen ontwaken in de richting van vriendelijkheid, is dat mogelijk.

Dit is nu precies wat we moeten doen in de aanloop naar 2022. We hebben al van alles geprobeerd en gemerkt dat niets werkt behalve één ding: laten we proberen goede verbindingen met elkaar in stand te houden. Elkaar in gedachten helpen, zodat het iedereen zal lukken om tot wederzijdse betrokkenheid, steun, eenheid en liefde te komen.

We zullen niet toestaan dat er ook maar iemand ontploft, schreeuwt of zijn woede naar anderen overbrengt. Dan kunnen we er echt iets goeds van maken en zal 2022 een keerpunt worden in de relaties in ons gezin, tussen staten en tussen alle mensen. We zullen zien hoe we de hele natuur hiermee in evenwicht brengen. Alle natuurkrachten die zogenaamd met elkaar in conflict zijn, zullen plotseling tot rust komen en de hele natuur zal in evenwicht komen.

Ik wens mijn studenten over de hele wereld toe dat zij in het nieuwe jaar nog meer Wijsheid van Kabbalah in zich zullen opnemen en nog bredere kringen van steun om zich heen zullen verzamelen, zodat wij samen de wereld ten goede zullen veranderen.

Mijn wens voor de hele mensheid voor het nieuwe jaar: Laten we tot liefde komen, verbinding en elkaar omhelzen, iedereen op de hele wereld, zonder enig onderscheid. Dit zal alle problemen oplossen.

Een Gelukkig Nieuwjaar!

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/12/a-wish-to-humanity-tor-the-new-year/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “World” 12/21/21

Related Material:

I Want A Bright Future

What Determines The Future Of A Person?

The Future Already Exists

Filed under: Crisis, Globalization, Holidays | Add Comment / Ask Question →

Geen overwinning zonder overtuiging en geen overtuiging zonder eenheid (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Geen overwinning zonder overtuiging en geen overtuiging zonder eenheid

De Staat Israël is op zoveel niveaus uniek dat het moeilijk is om te weten waar te beginnen. Misschien moeten we het eerst hebben over hoe Israël begon, want als we het begin weten, kunnen we de ingewikkelde huidige situatie misschien wat beter begrijpen. De idee van een hedendaagse Joodse staat begon aan het einde van de 19e eeuw na de pogroms tegen de Joden in Rusland, in combinatie met de socialistische idealen die door veel geseculariseerde Joden omarmd werden, dit leidde tot de oprichting van Hovevei Zion (Liefhebbers van Zion), de eerste Zionistische beweging. Tegelijkertijd werd in Frankrijk een Joodse Weense journalist, Theodor Herzl genaamd, wakker geschud door de Dreyfus-affaire, toen een Joodse Franse legerofficier vals werd beschuldigd van spionage voor Duitsland. Dit bracht Herzl tot het besef dat alleen een Joodse soevereine entiteit hen zou kunnen redden van antisemitisme.

Wij, Joden, leven niet voor ons eigen belang in de Staat Israël. Het lijkt misschien zo, maar dat is niet meer dan een illusie. Wij zijn hier voor de rest van de wereld, en zolang wij dit niet begrijpen en de wereld er niet van kunnen overtuigen, zullen wij de steun van de wereld niet krijgen en evenmin beseffen waarom wij hier wonen.

Als gevolg daarvan begonnen rond diezelfde tijd de Joden te bouwen en zich te vestigen in Palestina – destijds een Ottomaanse provincie – en politieke instellingen op te zetten voor een toekomstige staat. De Russen, die uiterst antisemitisch waren, verzetten zich niet tegen het vertrek van de Joden uit hun midden, en de Osmanen hadden geen belangstelling voor de vergeten provincie die grotendeels uit moerasland bestond en vergeven was van muggen en malaria.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog veroverde het Britse Rijk een groot deel van het Midden-Oosten, waaronder geheel Palestina. De Britten, beïnvloed door christelijke waarden, geloofden in de Bijbelse belofte aan het Joodse volk. Aangemoedigd door Joodse kabinetsleden verklaarde de Britse regering in 1917 dat zij “de vestiging van een nationaal thuis voor het Joodse volk in Palestina met welwillendheid bekeek” en dat zij “haar uiterste best zou doen om de verwezenlijking van dit doel te vergemakkelijken”.

Ondanks ups en downs in de relatie tussen de Joodse nederzetting in Palestina en de Britse autoriteiten, kreeg het nationale thuis geleidelijk vorm. Toen de nazi’s in 1933 aan de macht kwamen, drongen zij er bij de Joden op een agressieve manier op aan om Duitsland te verlaten en naar Palestina te gaan. Ze stonden zelfs toe dat Duitse Joden het grootste deel van hun rijkdom meenamen naar Palestina, wat uitzonderlijk was omdat Duitsland strenge monetaire regels had waarbij het verboden was om Duitse marken te exporteren om de munt niet te laten devalueren. Veel van de industrie die nodig was voor de vestiging van een onafhankelijk land, zoals wapens, voedselproducerende fabrieken, werk aan de wegen en staalindustrie, kwam tot stand dankzij Joods geld dat met steun van Duitsland en Groot-Brittannië uit nazi-Duitsland stroomde.

Uiteindelijk stemde de Volkenbond in 1948, tijdens de nasleep van de Holocaust, voor de oprichting van een Joodse staat in Palestina en werd de staat Israël gesticht.

Wij zien dus dat op weg naar de totstandkoming van de Joodse staat andere naties, en uiteindelijk de meerderheid van de wereld, de oprichting van de Staat Israël steunden. Geen enkel ander land heeft een dergelijke steun gehad, geen enkel ander land werd bevestigd en erkend door het belangrijkste establishment van de wereld, nog voordat het tot stand was gekomen. In feite werd zelfs de overwinning van de Joden tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog die volgde op de verklaring van de Volkenbond, bereikt met de actieve steun van landen in het buitenland die wapens en munitie verkochten aan het prille land, enkele sloten zich zelfs bij de strijdkrachten aan.

Maar ondanks alle steun die de Joodse staat in zijn prille jaren kreeg, zou de oorlog tegen de legers van zes Arabische landen – die veel beter waren uitgerust en in aantal tientallen malen de Joden overtroffen – niet gewonnen zijn als het Joodse volk er niet van overtuigd was geweest dat hun zaak rechtvaardig en noodzakelijk was.

In onze tijd is de situatie omgekeerd. Wij hebben de steun van de wereld verloren en wat nog erger is, wij hebben de overtuiging verloren van het doel van ons bestaan hier. Om die te vernieuwen, moeten we begrijpen waarom we hier werkelijk zijn.

Wij, Joden, leven niet voor ons eigen belang in de Staat Israël. Het lijkt misschien zo, maar dat is niet meer dan een illusie. Wij zijn hier voor de rest van de wereld, en zolang wij dit niet begrijpen en de wereld er niet van kunnen overtuigen, zullen wij de steun van de wereld niet krijgen en evenmin beseffen waarom wij hier wonen.

Onze enige rechtvaardiging om in het land Israël te zijn, is dat wij het volk Israël zijn. Met andere woorden, in de diepere, spirituele zin van het woord, bestaat het volk Israël niet uit degenen die zich Joden noemen, maar uit degenen die overeenkomen dat zij zich willen verenigen “als één mens met één hart”, zoals onze voorouders dat deden nadat zij Egypte hadden verlaten. Zij stichtten het volk Israël, vestigden zich in het Land Israël en werden eruit verdreven toen zij hun eenheid in de steek lieten en geen spiritueel volk Israël meer waren.

Daarom hangt onze overtuiging af van onze verbinding “als één mens met één hart”, of in ieder geval van ons streven naar het herstel van deze verbinding. Als wij dit doen, worden wij wat ons is opgedragen: “een licht voor de volkeren” te zijn. Onze eenheid zal een voorbeeld zijn van uitstijgen boven vijandschap en zal de wereld ervan “overtuigen” dat wij het “verdienen” om hier te zijn. We hoeven verder niets te bewijzen of iemand ergens van te overtuigen. Het enige wat we hoeven te doen is ons als natie te verenigen.

Ik weet dat het bereiken van eenheid onder de Joden moeilijker is dan welke taak ook, en dat iedere Jood zich het liefst zou verenigen met wie dan ook, behalve met mede-Joden. Geen haat is zo diep als de haat van de Joden jegens elkaar. Juist daarom zullen, wanneer deze haat is opgelost, alle haatgevoelens zijn opgelost.

Daarom blijkt dat eenheid de basis is van ons succes, de allereerste voorwaarde voor onze overtuiging dat we hier mogen zijn, wat op zich een voorwaarde is voor onze overwinning. Als we vrede willen, moeten we beginnen met vrede onder elkaar.

For more on this topic, refer to the books The Jewish Choice: Unity or Anti-Semitism, Historical facts on anti-Semitism as a reflection of Jewish social discord, and Like a Bundle of Reeds: Why unity and mutual guarantee are today’s call of the hour.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/05/no-victory-without-conviction-and-no-conviction-without-unity-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Filed under: Anti-Semitism, Israel Today, New Publications | Add Comment / Ask Question →

Vrede begint in ons innerlijk (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin “Vrede begint in ons innerlijk

Honderden raketten, doden, gewonden, zwaar beschadigde huizen, hele steden afgesloten. Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en Israëlische Joodse burgers worden door Arabieren in het hele land geslagen en met stenen bekogeld, ze vallen politieagenten aan, proberen soldaten neer te schieten en hun auto’s te rammen, mensen in hun auto´s te lynchen. Zo ziet Israël er vandaag uit. We kunnen klagen over de bevooroordeelde, antisemitische berichtgeving in de pers of over het feit dat de regering-Biden dergelijke dingen laat gebeuren en ze zelfs stilzwijgend steunt, maar het probleem ligt niet bij hen, ze zijn alleen maar een symptoom. Als we op zo’n kritiek moment onszelf toestaan om ons bezig te houden met infantiel gekibbel en argumenten als “ik zei het toch”, zijn wij degenen die het geweld aanmoedigen, zijn wij degenen die deze voorwaarden scheppen.

Hoe kunnen we onze veiligheidsproblemen oplossen als we het elkaar alleen maar moeilijk maken? Onze eigen verdeeldheid is de brandstof voor onze haters. Als we het morgen met elkaar eens willen zijn, moeten we daar vandaag mee beginnen. Maar als iedereen met een beschuldigende vinger naar de ander wijst en zegt: “Alleen ik weet hoe het moet,” dan is het duidelijk dat niemand weet hoe het moet en zal er niets verbeteren.

De botsing tussen Joden en Arabieren is zo oud als onze pogingen om de Joodse Staat tegen het einde van de 19e eeuw opnieuw te vestigen. Maar hun mate van activiteit tegen ons hangt van ons af, niet van hen. Wanneer wij verenigd zijn, zijn zij rustiger; wanneer wij verdeeld zijn, staan zij op met moorddadige bedoelingen.

Als wij willen dat zij veranderen, hebben zij onze positieve invloed nodig. Zij moeten voelen dat er liefde in ons is, dan zullen zij en de hele wereld met hen, heel snel naar ons toekomen. Maar als er haat onder ons is, en wij haat uitstralen, dan krijgen wij haat van hen terug.

In het boek Kol Mevaser staat in dit verband: “Dit is de verantwoordelijkheid voor elkaar waar Mozes voor zijn dood zo hard aan gewerkt heeft: de kinderen van Israël verenigen. Eenieder uit Israël staat garant voor elkaar – is verantwoordelijk voor elkaar – dit betekent dat zij, als ze allemaal bij elkaar zijn, alleen het goede zien.” 

Evenzo staat er in het boek Binah LeItim: “De grondslag van de boosaardigheid van de slechte Haman (…) is te vinden in de manier waarop hij aan zijn betoog begon: ‘Er is een zeker volk dat in het buitenland verspreid en verstrooid is,’ enz. Hij stortte zijn vuiligheid over ons heen door te zeggen dat dit volk vernietigd dient te worden omdat er verdeeldheid onder hen heerst, zij allen vervuld zijn van twist en tweedracht en hun harten ver van elkaar verwijderd zijn. Hij benoemde echter de genezing vóór de klap (nam preventieve maatregelen) … door Israël aan te sporen zich snel te verenigen en … een eenheid te zijn, als één man, en dit redde hen, zoals in het vers: ‘Ga, verzamel alle Joden.'”

Daarom zullen wij, als wij ons verenigen, zien dat de wereld haar houding ten opzichte van ons ten goede zal veranderen. Bovendien zullen we zien dat onze hoop op vrede en een goede toekomst in onze eigen handen ligt en dat we alleen maar hoeven te leren hoe we onze geheime kracht kunnen activeren: innerlijke eenheid. Vrede begint namelijk in ons innerlijk.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/05/peace-begins-within-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Israel Today, New Publications, Unity | Add Comment / Ask Question →

Zal er ooit vrede komen in de wereld?

Vraag: Op het ogenblik denken veel mensen dat er al een Derde Wereldoorlog onderweg is. Iedereen – van futurologen tot aan de paus – spreekt er openlijk over. Veel mensen zijn het erover eens dat deze oorlog in gedeelten zal plaatsvinden. Het is nog niet duidelijk in het totaalbeeld, maar op veel niveaus is het al gaande.

Er bestaat een nog ongewonere opvatting, namelijk dat de Derde Wereldoorlog een oorlog tegen het coronavirus zal zijn, omdat de gevolgen van het virus voor de mensheid vergelijkbaar zijn met de gevolgen van de Eerste en Tweede Wereldoorlog.  

Denkt u dat ons een Derde Wereldoorlog te wachten staat?

Antwoord: Helaas denk ik dat het kan gebeuren. Niet of het wel of niet zal gebeuren, daar wil ik het niet over hebben. Maar wel het feit dat het kan gebeuren, zeker.

Het is namelijk een feit dat de mensheid constant in competitie leeft, competitie met elkaar betekent nog geen wereldoorlog. We spreken van een wereldoorlog als we elkaar willen verslaan door mensen uit te roeien. Dat zien we in ieder geval nu nog niet.

Bovendien is het ook onmogelijk om over het virus als wapen te spreken. In die richting zien we nog geen enkele aanwijzing. Er is geen behoefte om het aan de Chinezen of iemand anders toe te schrijven. Natuurlijk bestaan er allerlei ideeën en plannen, maar dit is geen oorlog.

De Derde Wereldoorlog betekent een kernoorlog, als de enorm grote nucleaire krachten van de supermachten actief zouden worden. Ik moet er niet aan denken dat dit zal gebeuren, maar mogelijk is het wel.

Vraag: Zal er ooit vrede komen in de wereld?

Antwoord: Op een dag zal het zo zijn. Op een dag, door mensen te laten beseffen dat het niet anders kan, doordat iedereen boven het egoïsme uitstijgt of door een groot lijden, als er nog maar een klein aantal mensen op de aarde overgebleven zal zijn. Zij zullen zich realiseren dat ze geen andere keus hebben dan opnieuw met hun ontwikkeling te beginnen, maar dan op een totaal ander niveau, men zal elkaar in alle opzichten helpen, gevend zijn naar elkaar en iedereen zal met elkaar verbonden zijn.

https://laitman.com/2021/03/will-there-ever-be-peace-in-the-world/

 www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Kabbalah Express” 2/16/21

Filed under: Crisis, Globalization, Health | Add Comment / Ask Question →