Category Archives: Vraag en Antwoord

Mis geen kans

243.04Vraag: Wat is de macht van de Schepper en de kracht van Zijn hand?

Antwoord: Dat is wat de Schepper moet doen om ons uit ons egoïsme te trekken en ons wat dichter bij Hem te brengen.

Dit is het werk van de Schepper. We moeten altijd op elkaar en op de Schepper gericht zijn om geen enkele kans te missen om ons tot Hem te wenden voor hulp.

Als wij ons niet tot de Schepper wenden, verliezen we het contact met Hem. Hij maakt ons constant wakker, maar als we niet reageren, verdwijnt de verbinding. Dit gaat zo door totdat de volgende mogelijkheid zich voordoet, als de Schepper zich opnieuw tot ons zal kunnen wenden en ons tot een verbinding met Hem zal oproepen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/dont-miss-the-opportunity-2/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the Daily Kabbalah Lesson 11/2/23, Writings of Baal HaSulam “Call upon Him When He Is Near“

Related Material:
How To Get Yourself Out of Your “Donkey”?
No Need to Wait to Be Crushed
How to Look at Yourself from the Outside?

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Vragen over spiritueel werk – 17

294.2Vraag: Wat is het nut van onze herinneringen aan eerdere staten van opgangen en neergangen , hoe gebruiken we dit op de juiste manier?

Antwoord: We hebben ervaringen opgedaan en daarom is het goed dat we eerdere staten niet vergeten. We kunnen dit toepassen op onze huidige staten en anticiperen op toekomstige staten. Zo leren we.

Vraag: Hoe manifesteert de nederigheid van de Schepper zich?

Antwoord: Door het feit dat alles van Hem komt, maar Hij zich verbergt.

Vraag: Is het mogelijk om constant te streven naar geloof boven de rede?

Antwoord: Je kunt er niet constant in zijn, maar je moet er elke keer als de mogelijkheid zich voordoet, naar streven.

Vraag: Hoe kunnen we richting geven aan onze verbinding om één te worden met de Schepper?

Antwoord: Iedereen moet zich met elkaar, vanuit ieders hart, tot de Schepper wenden, meer heb je niet nodig.

** In verband met vakantie zullen er t/m 21 september minder blogs verschijnen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/09/questions-about-spiritual-work-17/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 8/21/23, “The Need for the Creator’s Salvation”

Related Material:
Questions about Spiritual Work – 16
Questions about Spiritual Work – 15
Questions about Spiritual Work – 14

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Vragen over spiritueel werk -10

222Vraag:  Er komt een moment waarop een mens besluit dat hij niet meer voor zichzelf wil ontvangen. Is dat het besluit van de mens of van de Schepper?

Antwoord: Van de mens.

Vraag: Als een mens de natuur van het ontvangen begrijpt, hoe kan hij dan het diepste punt vinden van waaruit hij druk wil uitoefenen op zichzelf om te bidden en zich te verbinden?

Antwoord: Hij bereikt het diepste punt als hij voelt dat er niemand anders in de wereld is die lager en slechter is dan hij.

Vraag: Als de Schepper ons onze ziekte laat zien of Hij ons de een of andere schok bezorgt, is de eerste reactie haat en wrok naar de Schepper toe. Is het mogelijk om dat te veranderen zodat er alleen dankbaarheid overblijft?

Antwoord: Dank de Schepper en vraag Hem om ons te veranderen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/questions-about-spiritual-work-10/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 8/10/23, “Habit Becomes a Second Nature”

Related Material:
Questions about Spiritual Work – 9
Questions about Spiritual Work – 8
Questions about Spiritual Work – 7

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De grootste egoïst ter wereld

231.02Vraag: In Kabbalah staat geschreven dat zij die groter zijn dan hun vrienden meer egoïsme hebben. Dan bent u vast de grootste egoïst van allemaal?

Antwoord: Ik ben altijd een heel grote egoïst geweest, zozeer zelfs dat ik anderen gewoon niet kon horen en niet op hen afgestemd kon zijn.

Vraag: Waar haalt u nu het geduld vandaan om te luisteren naar de meest domme uitspraken?

Antwoord: Ik integreer in degene die vraagt, in zijn verlangen. Zijn verlangen is nieuw in de wereld. Het doet er niet toe dat ik dat al heb meegemaakt en hij niet. In het alomvattende systeem is dit verlangen nog niet gecorrigeerd en als iemand een vraag stelt, verbind ik mij met zijn verlangen en breng ik een correctie aan.

Voor mij is dit een mogelijkheid om meer te doen, dus ik ben blij met zulke uitingen. Dezelfde vragen kunnen duizenden uren herhaald worden, maar elke keer worden ze gesteld door andere elementen van het alomvattende zielen stelsel, daarom zie ik dit elke keer als een gelegenheid tot correctie. Door mijn antwoord verbind ik iemand met het spirituele, en dan gaat hij weer verder.

De verandering vindt via mij plaats.

Het is gewoon een systeem, zoals we dat nu in de technologie zien, in computers en in sommige grote netwerken. Het is een systeem! Natuurlijk werkt het volgens heel andere principes, in de eerste plaats volgens de principes van geven. Ten tweede is het een integraal systeem. Alles daarin werkt tegelijkertijd met elkaar samen, er bestaat geen tijd, er bestaan geen cycli. Het is geen pulssysteem, maar een analoog systeem. Het is niet mogelijk om dit te beschrijven.

Maar in principe kunnen we elkaar op de een of andere manier beïnvloeden. Het gebed wordt de onthulling van het verlangen genoemd en het antwoord op het gebed is het ontvangen en de vervulling van het verlangen. Er staan twee heel interessante artikelen in Het Boek De Zohar over het omhoog brengen van het gebed en de vervulling ervan, daarin worden deze wetten van uitwisseling beschreven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/03/the-biggest-%d0%b5goist-in-the-world/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. The Biggest Еgoist in the World” 7/14/12

Related Material:
Revealing The Spiritual System
In A Single Spiritual System
Segula Is The Access To The Spiritual System

Filed under: Spiritual Teacher, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

10 korte antwoorden over de Schepper

293Vraag: Waar verbergt de Schepper zich en waarom?

Antwoord: De Schepper verbergt zich achter het hele schildersdoek van deze wereld, achter al onze gevoelens en gedachten. Als wij Hem willen bereiken, moeten wij alle handelingen, gevoelens en meningen in een groter perspectief zien, dan zullen wij Hem onthullen als de oorsprong van dit alles.

Vraag: Welke taal begrijpt Hij?

Antwoord: De Schepper begrijpt de taal van de gevoelens, als je onafhankelijk van jezelf met Hem in contact bent, Hem wilt voelen en tegelijkertijd jezelf vergeet. Dit betekent dat het voelen van de Schepper volkomen objectief moet zijn!

Vraag: Hoe kunnen wij begrijpen dat de Schepper geen grenzen heeft, dat Hij oneindig is?

Antwoord: Ik denk niet dat wij dit kunnen begrijpen, want een mens neemt alles binnen bepaalde grenzen waar. Het komt geleidelijk, juist door ons in te spannen.

Vraag: Houdt de Schepper ervan als wij tot Hem bidden?

Antwoord: De Schepper wil niet zozeer dat wij tot Hem bidden, Hem vereren of smeken om dingen. Hij houdt van mensen die dichter bij Hem willen komen omdat Zijn staat absoluut is, de beste staat! En dat wenst Hij voor Zijn schepselen.

Vraag: Hoe kunnen we God beschrijven?

Antwoord: God is in alles het absolute!

Vraag: Voelt Hij, denkt Hij?

Antwoord: Het voelen en denken van de Schepper wordt door niets beperkt. Maar wij kunnen daar niet over spreken omdat wij alles vanuit een bepaald kader waarnemen, vanuit begrenzing en beperkingen.

Vraag: Heeft God geheimen?

Antwoord: Hij heeft geen geheimen. Integendeel, Hij wil zich ten volle onthullen aan Zijn schepselen. Maar tegelijkertijd is het Zijn taak om de schepselen naar een staat te brengen waarin zij Hem kunnen onthullen, Hij verbergt Zich niet.

Vraag: Wat is het zuiverste bewijs dat God bestaat?

Antwoord: Het feit dat wij bestaan.

Vraag: Welke beeltenis correspondeert het meest zuiver met de Schepper?

Antwoord: Dan zou ik de letters “י – ה – ן – ה”—”Yod-Hey-Vav-Hey” tekenen.

Vraag: Welke vraag zou U aan de Schepper willen stellen?

Antwoord: Hebt U iets anders dat U mij wilt laten zien?

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/07/10-quick-answers-about-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Ten Blitz Answers about the Creator” 5/21/22

Related Material:

The Creator Is Hiding Among Us

Why Is The Creator Hiding?

Concealment of the Creator

Filed under: Q&A, Spiritual Work, The Creator | Add Comment / Ask Question →

 

We krijgen altijd wat we nodig hebben

562.02Vraag: Wat kunnen we doen met het Licht dat wij aantrekken?

Antwoord: Je vraagt om het Licht van Correctie. Zodra het naar je toekomt, ga je begrijpen wat je ermee moet doen. Want je hebt gevraagd of deze kracht, dit besef, dit Licht, naar je toe wilde komen.

Dus nu moet je handelen. Je ontvangt wat je gevraagd hebt.

In feite krijgen we altijd wat we nodig hebben. Het kan zijn dat we onze eigen vragen niet begrijpen, maar elk moment krijgen we wat we nodig hebben. Bovendien krijgen we het alleen van de Schepper, want er is geen ander dan Hij. En wij moeten erover nadenken hoe we het op de juiste manier gaan gebruiken.

Blog in het Engels:  https://laitman.com/2022/03/we-always-receive-what-we-need/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the International Convention “Rising Above Ourselves” 1/9/22, “Asking the Creator to Fill the Place Between Us” Lesson 7

Related Material:

To Cover The Earth In The Sukkah Of The Light Of Correction.

Preparation For Receiving The Torah: The Light Of Correction

Correction Comes Only From Studying In Order To Evoke the Light

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Korte Kabbalah Tips – 30-07-2020 – Persoonlijke vragen aan dr. Michael Laitman

Vraag: Hoe vat u de uitdrukking “Wees jezelf” op?

Antwoord: Het betekent: jezelf vinden.

Vraag: Wat voor advies heeft u geholpen in uw leven?

Antwoord: Alles wat er gebeurt, beweegt zich in de richting van perfectie.

Vraag: Wat was uw meest gewaagde besluit?

Antwoord: Dat weet ik niet. Waarschijnlijk is zoiets nog niet gebeurd.

Vraag: Wat was de grootste teleurstelling waarmee u bent geconfronteerd?

Antwoord: Toen ik aan het begin van mijn reis ontdekte dat ik nergens toe in staat was.

Vraag: Wat was de meest wonderbare ontdekking in uw leven?

Antwoord: Toen ik me realiseerde dat iedereen precies hetzelfde is als ik. Al met al bestaat er absoluut dezelfde mogelijkheid om een rechtvaardige of een zondaar te zijn.

Vraag: Over welke episode in uw leven schaamt u zich diep?

Antwoord: Sinds ik me realiseerde dat alles van Boven komt, komt deze vraag niet meer in mij op. Het gevoel van schaamte komt alleen naar boven als een mens voor de Schepper staat en begrijpt dat er bepaalde eigenschappen en situaties aan hem gegeven werden om als de Schepper te worden en hij dat niet heeft gedaan. In alle andere opzichten bestuurt de Schepper ons.

Vraag: Welke gebeurtenis heeft u het meest bang gemaakt in uw leven?

Antwoord: Dat weet ik niet. Ik herinner het me niet.

Vraag: Is het waar dat de oudere leeftijd voordelen heeft?

Antwoord: Elke leeftijd heeft zijn voordelen. Het hangt er helemaal vanaf hoe je jeugd of de oudere leeftijd, kracht of zwakte beleeft.

Vraag: Wat was de mooiste dag in uw leven?

Antwoord: Toen ik de eerste keer tegenover mijn leraar stond.

Vraag: Heeft u een motto?

Antwoord: Motto: “Alleen voorwaarts.”

Vraag: Wat zijn de grootste moeilijkheden die u in uw leven hebt ervaren op weg naar het doel?

Antwoord: Als ik geen enkele weerstand voel, als ik voel dat ik vergeten ben, dat ik geen haters heb, dat is het ergste van alles.

Vraag: Wat hebt u radicaal veranderd in uw leven, en hoe pakte dat uit voor u?

Antwoord: Ik heb mijn vorige baan vaarwel gezegd, de bezigheden van toen, ik ben van beroep veranderd en ik heb mijn hele leven volkomen veranderd om Kabbalah te kunnen studeren.

Vraag: Wat zou er op aarde gebeuren als iedereen in het bezit was van een maximale intelligentie? Zou de wereld een betere plek worden?

Antwoord: Nee. Dat moet allemaal aan de Schepper overgelaten worden en wij moeten doen wat aan ons wordt toevertrouwd. Dat betekent, binnen het kader waarin wij bestaan, waarin Hij ons geboren heeft laten worden, proberen wij om gelijkvormigheid met Hem te bereiken.

Vraag: Wanneer is het gerechtvaardigd om een relatie te verbreken? Hoe doe je dat op de juiste manier?

Antwoord: Ik denk dat het niet van de mens afhangt.

Vraag: Beïnvloedt de verschijning van een mens uw houding ten opzichte van hem?

Antwoord: Jazeker. Ik besteed altijd aandacht aan de verschijning van een mens, aan zijn gedrag, aan zijn wens om tot een juiste communicatie te komen.

Vraag: Hoe kan je mensen op een goede manier troosten?

Antwoord: Ik denk door sympathie te tonen.

Vraag: Wat voor soort relatie in uw leven herinnert u zich het beste?

Antwoord: Wederzijdse hulp: dat wat van mens tot mens noodzakelijk is.

Vraag: Tot wat voor soort relatie moeten we komen?

Antwoord: Tot de situatie dat ik geen verschil, geen afstand voel, tussen mijzelf en anderen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/blitz-of-kabbalah-tips-73020/

From KabTV’s “Communication Skills” 7/30/20

Filed under: Education, Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Honderd jaar Joodse wijsheid

Opmerking: Er zijn verschillende Joodse vormen van wijsheid die zeggen dat zij de toekomst van onze kinderen zullen veranderen.

De eerste: “‘Ervaring’ is het woord dat men gebruikt om zijn eigen fouten te benoemen.”

Mijn Commentaar: Ja. Ervaring moet komen, ontstaan door de fouten die je maakt. Als er geen fouten gemaakt worden, ontstaat er geen ervaring. Het is niet mogelijk dat een mens tot juiste conclusies komt als hij geen fouten heeft gemaakt. 

Vraag: Is het mogelijk dat een mens geen fouten maakt?

Antwoord: Nee. Je kunt niet op de juiste manier handelen als je niet eerst iets fout hebt gedaan.

Vraag: Heeft hij er dan spijt van dat hij het verkeerd heeft gedaan?

Antwoord: Doordat hij er spijt van heeft, ontstaat de juiste handeling.

Vraag: Geven we deze ervaring aan onze kinderen door?

Antwoord: Je wilt het aan je kinderen doorgeven, maar zij moeten ook weer fouten maken.

Vraag: Krijgen zij dan weer hun eigen ervaring?

Antwoord: Natuurlijk.

Vraag: Betekent dit dat onze eigen ervaring hen niet helpt?

Antwoord: Dat is niet nodig. Elke generatie moet fouten maken, tot de juiste conclusie komen en zo verder gaan.

Opmerking: Dat betekent dus dat iedereen absoluut zijn eigen ervaring moet opdoen. De ervaring van fouten maken.

Mijn Commentaar: Zonder fouten krijg je geen duidelijke informatie, geen data, geen gevoelens, niets, als je geen ervaring hebt opgedaan in allerlei situaties.

Opmerking: Quote: “Als je ongewild boos wordt, geef de boosheid dan een kans tot de volgende dag – houd je stil tot de volgende ochtend.”

Mijn Commentaar: Vanuit onze levenservaring zien we dat dit juist is. Hierover wordt gezegd: “Degene die zijn mond dicht houdt tijdens het conflict met de ander.”

Vraag: Hoe kan iemand dat?

Antwoord: Door te oefenen.

Vraag: En wat gebeurt er dan ‘s morgens? Ben ik dan niet zo boos op die persoon als ik eerder was? 

Antwoord: Nee, integendeel, misschien ben je hem dan wel dankbaar.

Opmerking: Quote: “Er zijn twee methoden om boven je naaste uit te stijgen: de eerste is boven jezelf uitstijgen en de tweede is je naaste kleineren.  Het is niet aan te raden om de tweede methode te gebruiken. Het is beter om in plaats van het graven van een kuil voor iemand anders, deze krachten in te zetten om een heuvel voor jezelf te creëren.”

Mijn Commentaar: Het is altijd de moeite waard om boven jezelf uit te stijgen. Op die manier groei je. Dus het is niet nodig om aandacht te besteden aan de ander, zelfs niet vanuit een egoïstisch standpunt. Stijg, in plaats daarvan, boven jezelf uit naar een nieuwe, meer perfecte staat.

Vraag: Is het eigenlijk wel mogelijk om boven mijzelf uit te stijgen?

Antwoord: Natuurlijk, elke minuut.

Opmerking: We zijn gewend om het heel anders te doen, we kleineren de ander.

Mijn commentaar: Je gebruikt de ander om boven jezelf uit te stijgen door zijn standpunt te accepteren.

Vraag: Wordt dit “mijzelf annuleren” genoemd?

Antwoord: Ik annuleer mijn vorige ik om van mijzelf iets op een hoger niveau te vormen.

Vraag: Deze quote heeft een interessant slot. Er staat geschreven dat je een heuvel voor jezelf creëert als je de tweede methode gebruikt, namelijk de ander kleineert. Gaat het hier over een grafheuvel?

Antwoord: Natuurlijk.

Vraag: Met andere woorden, betekent het in feite je eigen dood als je de ander minacht? 

Antwoord: Ja. Doe het tegendeel, stijg boven anderen uit, gebruik deze mogelijkheid. Gebruik de ander, zijn kritiek, zijn houding naar jou, laat jezelf los, buig, dan zal je boven jezelf uitstijgen.

Opmerking: Quote: “Wees niet te zoet, dan word je opgegeten. Wees niet te bitter, dan word je uitgespuugd.”

Mijn Commentaar: Ik zeg dat wat ik denk het juiste is. Dit heb ik “op een presenteerblaadje,” zoals men dat zegt en dit geef ik aan jou. Jij kiest: is dit zoet of bitter voor jou, of je kan alles weggooien. Laat mensen zien dat dit is wie ik ben.

Vraag: En als mensen je zoet willen zien terwijl je bitter bent? Een mens moet iemand hebben om te volgen. Ze zijn op zoek naar iemand om te volgen.

Antwoord: Wel, het is niet noodzakelijk om mij te volgen. In ieder geval, zo ben ik en ik zal niet veranderen! Ik denk dat iedereen kan begrijpen wat ik zeg.

Of hij het ermee eens is of niet, is zijn zaak, maar in ieder geval zal hij begrijpen wat ik zeg. Ik zeg mijn mening. Ik verander mijzelf niet naar zijn mening, zodat hij dan naar mij zal luisteren of mij zal respecteren en ervoor zal zorgen dat hij gelijk heeft. Dat doe ik niet.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/09/a-hundred-years-old-wisdom-of-jews/

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 6/22/20

Filed under: Children, Dissemination, Education, News, Spirituality | Add Comment / Ask Question →

Antwoorden op je vragen, deel 245

Vraag: Het is niet voldoende om enkele feiten te bekijken en sommige ervan vanuit een nieuw gezichtspunt te bezien om op die manier je houding naar de wereld te veranderen. Een serieuze, betekenisvolle verandering in je waarneming van de wereld kan je onmogelijk bereiken door begrip en logische overtuiging.

Het vraagt om ‘geloof boven de rede’. Een dergelijk geloof (= liefde) verschijnt in een veranderde staat van bewustzijn. Heeft Kabbalah praktische methoden om de staat van het bewustzijn onder controle te krijgen?

Antwoord: De veranderingen in bewustzijn die we moeten bereiken om de hogere wereld te kunnen voelen, zijn alleen mogelijk onder de invloed van het Hoge Licht dat door geen enkele training vervangen kan worden!

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/05/answers-to-your-questions-part-245/

Filed under: Q&A | Add Comment / Ask Question →

Antwoorden op je vragen, deel 238

Vraag: Wat is de staat van de Schepper, Hij is gevend, maar ten dienste waarvan?

Antwoord: Om jou omhoog te heffen naar Hem.

Vraag: Wat de studie van de Kabbalistische bronnen betreft: dit vindt face to face plaats – de leraar of één van de studenten richt zich tot de groep en geeft de kennis of ervaring aan iedereen tegelijkertijd door – moet dat niet worden aangevuld met onderlinge dialogen?

Antwoord: Ik volg het voorbeeld van mijn leraar Rabash.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/04/answers-to-your-questions-part-238/

Filed under: Kabbalah Study, Q&A, The Creator | Add Comment →