Category Archives: video

New Life 520 – Ik, God, En De Liefde Voor Anderen

New Life 520 – Ik, God, En De Liefde Voor Anderen

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Tal Mandelbaum ben Moshe

Je houding naar de wereld is egoïstisch en je buit anderen uit. Als je je houding verandert naar liefde voor anderen, lijk je op God.

Samenvatting

De Wijsheid van Kabbalah leert ons dat alles wat we om ons heen zien de reflectie is van onze innerlijke eigenschappen.

Een mens die gaat voelen dat alles wat zich buiten hem bevindt, hij zelf is, wordt op dat moment één met God. God wil je leren om lief te hebben, door middel van elk incident, door elk mens door wie je slecht behandeld wordt. Een wijze student is iemand die van de Schepper leert hoe hij met iedereen met liefde moet omgaan, net zoals Hij met ons omgaat.

In de spirituele betekenis is bidden: vragen om de Kracht van het Licht, dat Het komt en mij verandert en een beter mens van mij maakt.

Iedereen door wie je slecht behandeld wordt, toont jou alleen maar je negatieve eigenschappen. De Schepper gaat met grote liefde met je om, zelfs nu, maar jouw eigenschappen vormen het beeld om tot een slecht beeld. Het Doel van dit alles is om je de kans te geven om je te ontwikkelen naar een niveau dat hoger is dan dat van een engel of een dier, naar dat van de mens, Adam, die gelijkt op God.

From KabTV’s “New Life #520 – Me, God, And The Love Of Others,” 2/12/15

icon for podpress Video: Play Now | Download

icon for podpress Audio: Play Now | Download

In verband met vakantie zullen in de maand juli de blogs niet altijd dagelijks verschijnen.

 

New Life 582 – Moeder Worden

New Life 582 – Moeder Worden

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Tal Mandelbaum ben Moshe

Waar komen de gevoelens die een moeder voor haar baby heeft vandaan? Waarom moet de hele familie voor de baby zorgen en welk verband bestaat er tussen moederliefde en het gebod: “Heb je vriend lief als jezelf?”

Samenvatting video (Engels)

Onze evolutie heeft als doel dat het verlangen om te genieten dat geschapen is, op het niveau van liefde en geven komt. Dit betekent dat we de eigenschap van eigenliefde en haat naar anderen overstijgen en komen tot de eigenschap: “Heb je vriend lief als jezelf.”

Dit lijkt misschien op een fantasie, maar het is de richting die de evolutie opgaat. De Natuur heeft in de moeder liefde voor haar baby geplant. Het is een soort correctie, want één ziel zorgt voor een andere ziel. De correctie is perfect als we een dergelijke liefde ontwikkelen naar vreemden toe. Moederliefde dient als voorbeeld voor ons.

In het verleden was het heel gemakkelijk voor een vrouw om voor haar baby te zorgen, want haar omgeving ondersteunde haar. In onze tijd hebben we echter met verschillende moderne moeilijkheden te maken. De familie moet een actief aandeel hebben in de zorg voor de baby. Het maakt deel uit van de correctie van hun ziel. De Natuur is als een moeder voor ons, het is een complex systeem dat ons opvoedt en onderwijst.

Een tip voor vaders: Doe alles wat je vrouw je vraagt om voor de baby te doen. Dit is een deel van de correctie van de ziel.

From KabTV’s “New Life #582 – Becoming A Mom,” 3/31/14

Video: Play Now | Download

Audio: Play Now | Download

 

New Life 581 – Eeuwige Schoonheid

New Life 581 – Eeuwige Schoonheid

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Nitzah Mazoz

Samenvatting video (Engels)

Ons verlangen naar onsterfelijkheid is een natuurlijk verschijnsel: het verlangen naar schoonheid, macht en waardering motiveert ons in het leven omdat we sociale wezens zijn. Het ego ontwikkelt zich constant. Tegenwoordig verzekert het ego ons van geluk als we het verouderingsproces voorkomen en ons bezighouden met schoonheidsverzorging. Maar wat we investeren in anti-aging zal ons geen eeuwige volmaakte voldoening geven, waar we eigenlijk naar verlangen.

Uiteindelijk realiseren we ons dat we de ziel moeten ontwikkelen om voor altijd jong te blijven. Het is heel belangrijk om voor de gezondheid van het lichaam te zorgen, maar belangstelling voor schoonheid is iets anders. Er is innerlijke schoonheid en uiterlijke schoonheid.

De spirituele bron van de vrouwelijke bezorgdheid over schoonheid en over hoe haar gezicht er uitziet, is het stralen van het Licht en de juiste houding naar anderen. Het is zinvol om te investeren in een ‘innerlijke operatie’ in plaats van uiterlijke operaties na te streven. Het gaat erom dat je je houding naar anderen zo goed mogelijk verbetert.

Als je een innerlijke houding van warmte en liefde uitstraalt naar anderen, zal je uiterlijke verschijning ook verbeteren. In principe is het zo, dat een mens eruit moet zien zoals de natuur hem heeft geschapen. Het uiterlijk is een resultaat van innerlijke krachten. In de mate waarin een mens een goede verhouding heeft met anderen, wordt hij op een vriendelijke manier geaccepteerd, te vergelijken met de verhouding tussen kinderen en hun moeder. Iemand die zijn innerlijke houding naar anderen corrigeert naar liefde, zal zich ook jonger voelen.

Probeer met anderen om te gaan alsof je hun moeder bent, straal liefde en vertrouwen uit. Dan zal men ervaren dat je mooier bent.

From KabTV’s “New Life #581 – Eternal Beauty,” 6/2/15

icon for podpress Video: Play Now | Download

icon for podpress Audio: Play Now | Download

 

New Life 712 – De Invloed Van Vrouwen Op Mannen

New Life 712 – De Invloed Van Vrouwen Op Mannen

Dr. Michael Laitman in gesprek met  Oren Levi en Tal Mandelbaum ben Moshe

Samenvatting van deze video

De materie waaruit de schepping bestaat is een verlangen om te ontvangen, een vrouw genaamd. Een vrouw is het verlangen om vervuld te worden en de man is degene die haar vervult. In de dierenwereld bestaat het verlangen van het vrouwtje alleen om nageslacht te krijgen en de rol van het mannetje is om haar verlangen te vervullen. Op het menselijke niveau hebben we een vrije wil en deze moeten we gebruiken om gelijkvormig te worden aan de Schepper en een bestaansvorm te bereiken waarop al onze handelingen het doel hebben om de Hoge Kracht die in ons werkt te onthullen.

Als de natuur bijvoorbeeld het seksuele verlangen in een mens opwekt, moet hij de Hoge Kracht die op hem werkt onderscheiden en ontdekken, en niet zondermeer uitgaan van het instinctieve, hij moet als doel stellen dat hij de Hoge Kracht wil ontdekken die zijn leven bestuurt, hem beïnvloedt en achter alles aanwezig is.

De Schepper is in een mens gekleed als een hand die een marionet laat bewegen, het is Zijn verlangen dat een mens Zijn partner wordt. De vrije wil bestaat eruit om het hoge plan op de juiste wijze ten uitvoer te brengen.

Een vrouw is veel sterker dan een man in haar vermogen om de werkelijkheid te veranderen, daarom moet een vrouw haar man naar de Schepper leiden om via hem de spirituele vervulling te ontvangen. De Schepper wordt onthuld in het huis dat zij door dit gemeenschappelijke verlangen en door hun juiste onderlinge verbinding bouwen. Wij worden als egoïsten geschapen en het is ons doel om de ander te vervullen en elkaar aan te vullen, daarmee wordt de ziel geschapen.

De Schepper is de alomvattende Kracht van Liefde die onze realiteit vult, man en vrouw willen Hem ontdekken in de liefde tussen hen.

icon for podpress Video: Play Now | Download      icon for podpress Audio: Play Now | Download

 

New Life 719 – Mozes En De Kracht Van Geloof

New Life 719 – Mozes En De Kracht Van Geloof

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Nitzah Mazoz

Hoe illustreert de strijd tussen Mozes en Farao in het verhaal van de Uittocht uit Egypte de tegengestelde verlangens in ons? Wat is de Kracht die Mozes de moed geeft om Farao te ontmoeten en wat is geloof volgens de Wijsheid van Kabbalah?

Samenvatting

De Torah beschrijft wat er, in een mens die gelijkvormig wil worden aan de Schepper, plaatsvindt. Geloof is de Kracht van Liefde en Geven die een mens tijdens dit proces verkrijgt. Het is de mogelijkheid om ten goede van anderen en de Schepper te handelen.

De natuur van elk mens is eigenliefde, hij of zij voelt zich het centrum van de wereld. In sommige mensen komt de vraag naar het doel van het leven naar boven. Waarom ben ik zoals ik ben en wat is de bedoeling van dit alles? Wat hebben we er aan om te leven en te sterven? Wat moet ik met mijn leven beginnen?

Een mens kan deze vragen niet beantwoorden omdat hij het totale systeem niet kent. Om dit te leren kennen, moet hij de software van het alomvattende Bestuur leren kennen.

Deze grote vragen worden Moshe (Mozes) genoemd, afkomstig van de wortel van het Hebreeuwse woord moshech (trekken), want een mens wordt uit zichzelf getrokken naar het Doel van de Schepping. De innerlijke stem van Mozes in de mens lijkt hem te zeggen dat hij ermee moet ophouden om alleen aan zijn persoonlijke cirkel te denken, dat hij zich moet verbinden met het totale alomvattende systeem.

Er komen andere egoïstische verlangens in een mens naar boven en zij confronteren Mozes, zij trekken de mens weer terug naar het verlangen om voor zichzelf te ontvangen. Dan voelt Mozes dat hij zich in slavernij bevindt, volkomen ondergeschikt aan het enorm grote egoïsme dat in hem aanwezig is. Mozes ontdekt door “Kom mee naar Farao” dat hij verbonden is met de Hoge Kracht die het totale alomvattende systeem bestuurt, hij bevrijdt de verlangens, de kinderen Israëls genaamd, die de weg naar liefde voor anderen leren uit de dominantie van Farao. Het gebod om je vriend lief te hebben als jezelf, geeft de mens de mogelijkheid om het alomvattende systeem, de Hoge Kracht, te leren kennen.

From KabTV’s “New Life #719 – Moses And The Power Of Faith,” 4/21/16

icon for podpress Video: Play Now | Download
icon for podpress Audio: Play Now | Download

 

New Life 369 – De Helden Van De Bijbel: Mozes

Life 369 – De Helden Van De Bijbel: Mozes

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Yael Leshed-Harel

Samenvatting

Waaruit bestaat het heldendom van Mozes? Hoe leidt hij het volk Israël naar de vervulling van verbinding en eenheid en hoe is dit verhaal uit onze geschiedenis verbonden met ons leven in deze tijd?

Mozes werd als een prins opgevoed in het paleis van Farao totdat hij 40 jaar was. Toen hij zag dat een Hebreeuwse man door een Egyptenaar geslagen werd, ontwaakte zijn punt in het hart. De dood van de Egyptenaar symboliseert de weerstand van Mozes om nog langer deel te zijn van de Egyptische cultuur, de waarden en de afgoden.

De periode waarin hij in het huis van Jethro woont, is een tussenfase voordat de volgende 40 jaar beginnen. Mozes heldendom bestaat uit het feit dat hij de opdracht aanvaardt die hem gegeven was en dat hij daaraan niet wilde ontsnappen. Mozes dient Israël: hij leidt het volk uit Egypte en brengt hen de Torah die alleen spreekt over “Heb je vriend lief als jezelf.”

Iedereen krijgt de kans om tijdens zijn leven op Mozes te gaan lijken, maar wij willen eraan ontsnappen. Uit Egypte vertrekken, uit het Huis van Farao, betekent: zich bevrijden uit de overheersing van het ego en komen tot de liefde voor anderen.

Mozes vraagt en krijgt krachten van God. Iedereen die anderen vooruit wil helpen ontvangt krachten om dat te doen. Egypte is de egoïstische kracht, Jethro is de wijsheid waardoor hij het ego begrijpt. De gift van de Torah is het ontvangen van de methode om het ego te corrigeren. De helden van vandaag zijn degenen die onze maatschappij kunnen leiden naar bevrijding uit de slavernij van ons egoïsme.

Het zou erg zijn als we in deze tijd eerst nog de 10 plagen gaan afwachten. We kunnen ons beter ontwikkelen naar verbinding, naar broederlijke liefde.

From KabTV’s “New Life #369 – The Heroes Of The Bible: Moses,” 5/13/14

 

icon for podpress Video: Play Now | Download
icon for podpress Audio: Play Now | Download

 

New Life 714 – De Gebruiken Op Sederavond

New Life 714 – De Gebruiken Op Sederavond

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi and Yael Leshed-Harel

Samenvatting

Wat is de betekenis van de gebruiken en de symbolen van Sederavond? Welke relatie is er tussen deze gebruiken en het ontwikkelingsproces dat wij als volk moeten meemaken? Wat is de uittocht uit de slavernij naar de bevrijding die we moeten bereiken?

Seder symboliseert een kort overzicht van de slavernij in Egypte, de slavernij in het ego, in kapitalisme, de eindeloze jacht naar meer. Mensen willen niet trouwen en geen kinderen meer hebben, dit geeft aan dat de mensheid op een doodlopende weg is aangekomen en dat we een nieuwe manier van leven nodig hebben.

Wat betekenen de symbolen van Seder?

De Sederschotel bevat symbolen van de staten die we in Egypte hebben doorgemaakt en die we meegemaakt hebben op de dag waarop we zijn bevrijd. De vier bekers wijn symboliseren het ego dat zich in vier fasen ontwikkelt, de wijn symboliseert daarbij het Licht van Hochma. De beker voor Elia symboliseert de Kracht die ons naar liefde en verbinding leidt, het hoogste punt van onze ontwikkeling.

Het volgende vers dat we in de Haggadah lezen: “Giet Uw boosheid uit over de volkeren die U niet erkennen,” verwijst naar de egoïstische krachten in ons, naar het feit dat de mens een kleine wereld is. De Afikoman die vóór middernacht gegeten moet worden, symboliseert de Hoge Kracht die ons corrigeert en in het donkerste moment verschijnt.

Zolang we denken dat onze bevrijding bestaat uit het verbeteren van onze bankrekening, zijn we zeker niet op weg in de juiste richting, dan zijn we nog steeds in slavernij. We zullen bevrijd worden als we voelen dat het ons ontbreekt aan liefde en verbinding en dat we moeten werken om dit te bereiken. In plaats van elkaar te bekritiseren, moeten we onszelf bekritiseren en onderzoeken waar we staan met betrekking tot het gebod: Heb je vriend lief als jezelf.

Tijdens Sederavond moeten we dus denken aan de uittocht uit ongegronde haat en minachting ten opzichte van anderen, naar verbinding en broederlijke liefde.

From KabTV’s “New Life #714 – The Seder Customs,” 4/12/16

icon for podpress Video: Play Now | Download
icon for podpress Audio: Play Now | Download

 

Rav Michaël Laitman: Jerusalem Of The HeartWat Is De Groep?

Een Leven Vol Vreugde