Category Archives: Verspreiding van Kabbalah

Ter Gedachtenis Aan Mijn Leraar

Dr. Michael LaitmanVandaag is het 20 jaar geleden dat mijn Leraar heenging. Baruch Shalom Halevi Ashlag was de laatste grote Kabbalist in de opeenvolging van wijzen, van Adam tot aan onze dagen: Adam – Abraham – Moses – Rashbi – AriBaal HaSulamRabash en vele duizenden daartussen.

Rabash toonde grote moed door de Kabbalah methode aan ons zo door te geven, dat we in deze generatie deze methode aan de hele wereld bekend zouden kunnen maken. Zonder zijn werk zouden we deze mogelijkheid niet hebben. Ik zag met hoeveel standvastigheid hij leefde vanuit dit principe: de onthulling van de wetenschap van Kabbalah aan de wereld staat boven elke andere overweging.

In de uren voor de dageraad gingen we op naar Jerusalem en bezochten we zijn graf. Natuurlijk is deze plek voor ons niet meer dan een symbool, erheen gaan niet meer dan een gebruik, omdat onze verbinding met onze Leraar leeft en er voortdurend is. We hopen het allen waard te zijn, zijn zonen te worden, daarom noemden we onze groep ‘Bnei Baruch’: de zonen van Baruch Ashlag.

From the TV Program “Conversations,” The Day of Rabash’s Memory

Kabbalisten Over De Grootheid Van Baal HaSulam, Deel 3

Dr. Michael LaitmanBeste Vrienden, stel alsjeblieft vragen over deze citaten van de grote Kabbalisten. De opmerkingen tussen haakjes zijn van mij.

Ik ben blij dat ik in een generatie geboren ben, waarin het toegestaan is om de wijsheid van de Waarheid te ontsluiten. En als je zou vragen: “Hoe weet ik dat het toegestaan is?” zou ik antwoorden dat mij de toestemming gegeven is om Kabbalah voor de wereld te ontsluiten. Dit hangt niet van mij af, maar van de situatie waarin deze generatie zich bevindt.

Baal HaSulam: “Het Onderwijzen van Kabbalah en de Essentie ervan”

Ik ben het helemaal niet waard om zulke geheimen te onthullen en nog minder om ze diep te begrijpen. Waarom heeft de Schepper dit naar mij gedaan? Alleen omdat dit de laatste generatie is, die op de drempel van volledige verlossing en de volledige onthulling van de verborgen wereld staat.

Baal HaSulam: “De Shofar (hoorn) van de Messias”

Je Kunt Uitsluitend Jezelf Corrigeren

Dr. Michael Laitman

Vraag: Wanneer er veel mensen in een warme kamer zitten, is er altijd wel iemand die het koud heeft en iedereen ertoe dwingt om in een warmere kamer te zitten. Laten we veronderstellen, dat het grootste deel van de mensheid in staat is om zich aan te passen aan de op handen zijnde veranderingen. Maar wat moeten we doen met degenen die vastlopen en niet in staat zijn om de huidige situatie los te laten?

Antwoord: Het is van belang om jezelf te corrigeren, niet de wereld. Natuurlijk wil ik nader inzicht krijgen in groeperingen die ik niet ken en proberen mensen te helpen om het proces en de methode van zelf-correctie te begrijpen. Maar in essentie draag ik alleen zorg voor mijn eigen correctie. Ik corrigeer niet mijn buurman. Ik reik hem de methode zo vriendelijk mogelijk aan, maar ik zet hem niet aan tot daden, dat behoort tot zijn eigen keuze.

Daarom vallen we mensen, die niet klaar zijn voor ook maar enige verandering, op geen enkele manier lastig. Ze zijn er nog niet rijp voor. Als we de Kabbalistische methode verspreiden, laten we het verder aan ieder mens zelf over wat hij ervan vindt. Ik heb al bij talloze gelegenheden gezegd, dat het me niet uitmaakt hoe mensen onze boodschap ontvangen. Ik luister alleen naar hun respons om de presentatie te verbeteren: om iets op een nieuwe manier aan te bieden en een vraag te beantwoorden, die iemand bezighoudt. Maar als ik alles heb gegeven wat ik heb en iemand nog afwijst wat er gezegd wordt en mijn woorden verwerpt, behandel ik hem met respect. Voor mij is dit ook een teken van succes, omdat ik in staat was om hem naderbij te komen en zijn weerstand te onthullen. Dit is nu voor hem de juiste reactie, en daar is verder niets aan te doen.

Wij wenden ons alleen tot de wereld buiten ons om onszelf te verbeteren. En als we onszelf naar ons uiterste vermogen verbeteren, hoef ik me totaal niet te beklagen over de reacties van mensen. Laten we nog een jaar wachten, of nog vijf jaar.

Als we namelijk te ver gaan, zou het dwang zijn en zouden we de ander de mogelijkheid van vrije keus ontnemen.

From the 5th part of the Daily Kabbalah Lesson 8/29/11, “The Nation”

Wees Niet Bang Voor Je Angst

Dr. Michael Laitman

Vraag: Wat is de juiste houding naar de angst die ik nu voel, als ik eropuit ga om met mensen over Kabbalah te spreken?

Antwoord: Deze angst verdwijnt niet voordat je helemaal aan het einde van de correctie bent. Als je de Psalmen leest, zul je erover verbaasd zijn te ontdekken dat zelfs Koning David, op de hoogste spirituele niveaus, angst voelde. Het is uiteraard niet dezelfde angst die wij voelen, maar het is de angst of je wel of niet in staat bent om te geven, of je die daad correct uitvoert. Hierover twijfelt een mens voortdurend.

Elk spirituele niveau begint met deze angsten en twijfels. Hetzelfde geldt voor ons: alles begint met angst, afwijzing, afkeer en zorgen. Dit is Malchut, ze ontdekt in zichzelf, dat alles in haar ontbreekt. Dit is het niveau van de staat bereiken van geven ter wille van geven: Bina, Hafetz Hesed.

De staat van geven ter wille van geven is niet de situatie van een held zonder angst. Want een mens is net boven zijn ego uit gekomen, boven alle angsten uit en hij kan alleen geven ter wille van geven. Maar het is alleen mogelijk om dit niveau van geven te bereiken vanuit vrees en bezorgdheid, vanuit het gevoel dat je niets hebt: geen kracht en geen begrip, maar dat doet er niet toe!

Het allerbelangrijkste is, dat je boven al deze angsten uitstijgt en de Hogere aanhangt, en dat je op die manier – boven al deze onaangename gevoelens uit – een allereerste begin van gehechtheid bereikt, namelijk de staat van een “embryo”, de drie dagen waarin het zaad wordt opgenomen.

Dit alles is een staat van crisis, afscheiding en zwakheid, in feite erger dan de dood. De dood zou nog een soort  ontsnappingsmogelijkheid bieden, maar er is geen ontsnapping mogelijk. Het enige wat je kunt doen is de sprong opwaarts maken! Dit is verre van eenvoudig.

From the 5th part of the Daily Kabbalah Lesson 8/16/11, “The Nation”

Omgaan Met Hindernissen

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe moeten we omgaan met hindernissen?

Antwoord: Hindernissen helpen ons juist om onze situatie te verduidelijken en de onderlinge verbinding nog meer te versterken. Een hindernis laat je zien waar je je werk nog niet af hebt. Eigenlijk is het hulp voor je. We noemen het een hindernis, maar het is eigenlijk de onthulling van een tekortkoming, die je nu kunt corrigeren, omdat deze aan het licht is gebracht.

Alles wordt langzamerhand onthuld, stap voor stap. Je zult nog veel meer obstakels op je pad tegenkomen. Maar nu wordt dit aan je gegeven. En je moet het niet beschouwen als een hindernis of proberen het te ontvluchten. Accepteer het gewoon op een correcte manier.

Je hoeft niet te verdrinken in dit probleem of je erin staande te houden. Je moet meteen proberen om er boven te komen: overstijg het, laat het goed tot je doordringen en ga zo – er boven – verder.

Ik verwijder dit probleem niet en ik ontken het bestaan ervan ook niet. Ik probeer niet met allerlei trucs aan te komen om het te ontkennen. Ik accepteer het, zodat ik, daar bovenuit mijn verbinding met de anderen versterk en meer nog: met de Schepper.

Ik ontdek in jou bijvoorbeeld een paar onaangename karaktertrekken. Tot nu toe waren we vrienden maar nu is er iets in jou wat ik niet meer leuk vind. Maar ik moet het accepteren vanuit geloof boven de rede, namelijk begrijpen dat ik tekortkomingen in je zie vanwege mijn eigen gebrekkige natuur. Mijn verlangen moet zijn, dat ik met jou verbonden ben, ongeacht alles, alsof je een engel bent. Alle tekortkomingen, die ik in andere mensen zie, laten mij nu juist mijzelf zien, zoals in een spiegel.

Maar onthoud goed, dat dit alles behoort tot het innerlijk werk en niet tot wat we op professioneel niveau doen bij het verspreiden van Kabbalah (disseminatie).

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 7/28/11, Shamati

Vragen Over Mijn Vrouw, Verlangen En De Onthulling Van Kabbalah

Dr. Michael Laitman

Vraag: Ik zou graag willen weten waarom uw vrouw niet bij de Conventies is. Studeren uw vrouw en uw zoons Kabbalah?

Antwoord: Zij is eraan gewend via de virtuele verbinding te studeren en altijd aanwezig te zijn. Zij vindt dat dit voor haar de manier is waarop ze kan kijken en luisteren en zo als vrouw beter kan deelnemen.

Vraag: Hoe maak ik een plaats gereed voor de Schepper, zodat hij onthuld kan worden?

Antwoord: Je moet er een verlangen voor ontwikkelen, namelijk het verlangen om de eigenschap van geven te verkrijgen. Omdat de Schepper, de eigenschap van Geven en Liefde, in een mens onthuld wordt, als hij of zij ernaar hunkert. Ons hele werk bestaat uit verlangen. De groep, de leraar en de studie zijn bedoeld om in een mens verlangen te vormen.

Vraag: Op de Conventie in St. Louis zei u, dat de Amerikanen de wereld moeten vertellen over Kabbalah, u legde daarbij de nadruk op hun speciale rol om Kabbalah bekend te maken in de wereld. Maar later zei u hetzelfde over het Russische volk, dat meer dan anderen heeft geleden en hierdoor een bijzondere gevoeligheid heeft ontwikkeld om Kabbalah bekend te maken en te verspreiden. Daarnaast behoort het grootste deel van het bekend maken van Kabbalah aan de mensheid tot de Joden, die het Licht voor de naties van de wereld moeten zijn.

Ik vind het verwarrend: Door wie zal Kabbalah tenslotte aan de wereld bekend gemaakt worden?

Antwoord: Het zal door elke natie en elk mens bekend gemaakt worden in de mate van hun inspanning om zich met anderen te verbinden en in overeenstemming met hun natuurlijke talenten en mogelijkheden.

Liefde In De Wereld Uitstralen

Dr. Michael LaitmanVraag: Als we blijven werken aan onze innerlijke eenheid en verbondenheid, zullen we dan ook meer van elkaar gaan houden in de buitenwereld?

Antwoord: Ja, maar dat geldt niet alleen voor ons, maar voor de hele wereld. Het is immers één systeem. Wanneer we op ons niveau – dat hoger is dan dat van de rest van de wereld – proberen onze spirituele delen dichter bij eenheid te brengen, zullen we daarmee ook de wereldlijke delen, namelijk mensen, in eenheid bij elkaar brengen.

Inderdaad, er zijn geen mensen, en er is geen eenheid of breuk tussen hen. Deze mensen zijn zielen, alleen hebben ze een beeld van zichzelf en hun onderlinge verbinding vanuit het perspectief dat “deze wereld” genoemd wordt. Alles wat je ziet zijn zielen in hetzelfde netwerk, alleen zien zij zichzelf en het netwerk van onderlinge verbinding als onze denkbeeldige wereld.

Daarom zal dit, wanneer we ernaar streven om deze verbinding te bouwen, terwijl we met hen in dit gemeenschappelijke systeem zijn –  alleen op een hoger niveau van bewustzijn en begrip –  natuurlijk ieder ander sterk beïnvloeden.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 7/14/2011The Zohar

De Revolutie Die Door Het Licht Teweeg Wordt Gebracht

Dr. Michael LaitmanVraag: Is het mogelijk om de Kabbalistische methode uit te leggen met gebruik van termen uit de moderne wetenschap?

Antwoord: Kan je de “snelle Fouriertransformatie” aan een koe uitleggen? Er zijn verschillende niveaus. Iemand die het “zesde zintuig”, het punt in het hart, niet heeft, kan niet begrijpen waar je het over hebt. Hij heeft hier geen behoefte aan en daarom is het zinloos om hierover met hem te praten. Daarom moeten we ons, in onze brede verspreiding van Kabbalah, aanpassen aan de verlangens van de massa, in tegenstelling tot wanneer we ons richten tot degenen die Kabbalah studeren.

Door de generaties heen begreep de wereld de Kabbalisten niet. En de wereld heeft gelijk: vanuit hun niveau gezien zijn mensen er nog niet toe in staat. In de Psalmen staat: “U redt mensen en dieren …” maar wanneer? Nu kun je aan mensen de altruïstische intentie Lishma nog niet uitleggen. Het is zelfs moeilijk om te spreken over de topic van het waarnemen van de werkelijkheid. Men vindt het intrigerend en een uitdaging, maar men begrijpt of vermoedt de essentie ervan niet, omdat men het eenvoudigweg niet kan begrijpen.

Om werkelijk in staat te zijn om de woorden te begrijpen over de correctie van zijn verlangens, heeft een mens een hoger niveau van verlangen nodig. Tot dat er is kunnen we alleen zijn ontwikkeling bevorderen door uiterlijke middelen. Op wat voor manier dan ook, zo lang iemand niet in het hart geraakt wordt, zal hij je uitleg niet kunnen begrijpen.

Zo zit de wereld in elkaar. Mensen bevinden zich op verschillende niveaus van ontwikkeling en zelfs aan het einde van de correctie zullen de niveaus: stil, plantaardig, dierlijk en menselijk blijven bestaan. Toch staat er geschreven: “Ieder zal Mij kennen, van de kleinste tot de grootste”, dat betekent: ieder mens al naar gelang zijn niveau.

De tijd zal komen dat we zullen zien dat mensen onze woorden beginnen te vatten: sommigen via wetenschappelijke termen, anderen door de taal van het gevoel en anderen door eenvoudige acties, die voor een mens genoeg kunnen zijn om zich aan te sluiten bij de eenheid. Sommigen moeten de verbinding bereiken en ervaren door er actief aan deel te nemen, terwijl dat voor anderen niet nodig is. Alles wordt bepaald door iemands verlangen.

We moeten niet van de veronderstelling uitgaan, dat iedereen in dezelfde mate het verlangen om te geven en de onthulling van de Schepper zal ontvangen. Toch zal ieder de volle maat ontvangen, in overeenstemming met zijn eigen vaten en hij zal vervuld worden, omdat hij ingebed is in het geheel.

Daarom hielden Kabbalisten tot nu toe hun kennis verborgen. Maar nu kan deze kennis onthuld worden, hoewel ieder mens er maar een deeltje van zal horen. Toch is het Licht al bezig door te werken in een groot gedeelte van het algemene verlangen. Dit is de revolutie die nu in de wereld plaatsvindt. De moderne crisis is in wezen het resultaat van het op elkaar inwerken van verlangens.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 7/5/11, Shamati

De Onthulling Van Kabbalah Aan De Wereld: Ten Goede Of Ten Kwade?

In Kabbalistische boeken zien mensen het hogere systeem dat de wereld controleert. Door echter zowel de Wijsheid van Kabbalah als religies toe te passen, hebben mensen allerlei misvattingen ”geconstrueerd”, al naar gelang hun persoonlijke smaak: onderricht in mystiek, filosofie en andere theorieën die aan universiteiten bestudeerd worden. Artikelen over demonenleer en magie worden in filosofielessen ter sprake gebracht.

Door Kabbalistische benamingen en termen over te nemen, maar niet de essentie daarvan, raakten mensen alleen maar verward en dachten ze, dat ze begrepen wat er besproken werd. Dit betreft ook anti-semieten die een structuur hebben opgezet met behulp van ongezonde beginselen. Mensen die aanhangers waren van Hitler’s politieke partij bestudeerden deze kwesties nauwgezet en probeerden te bewijzen, dat al het kwaad in de wereld vernietigd zou kunnen worden door de Joden te vernietigen. Daarom schrijft Baal HaSulam in zijn artikel “Messiah’s Horn” dat een te vroege onthulling van Kabbalah rampen zou veroorzaken voor Israël.

Laten we het eens in een breder perspectief bekijken. Elke cultuur op de wereld is op religie gebaseerd. Ongeveer 200 jaar geleden waren er geen “gewone” boeken: muziek, kunst, alles was gebaseerd op geloof. Als de Wijsheid van Kabbalah zich niet in verschillende vormen aan de wereld bekend had gemaakt, zou de mensheid nog in dat stadium verkeren. Werkelijk, waar kan anders ontwikkeling vandaan komen? De mens kan niet door zichzelf tot ontwikkeling komen.

Maar doordat de Kabbalistische kennis “uitlekte”, kwam de mensheid “tot bloei” en ontwikkelde zich een explosie van verkeerde geloofssystemen. Dit bracht Israël veel narigheid.

Vraag: Maar Baal HaSulam schrijft ook dat Kabbalah werd onthuld volgens de Wil van de Schepper. Hoe zijn deze dingen met elkaar te combineren?

Antwoord: Zeker, alles gebeurt naar Zijn Wil. Hij stelde een absolute wet vast, waaraan je je hebt te houden, anders sla je een slecht pad in. En het verschil tussen beide paden bevindt zich in jou, niet in de Schepper. In Hem is geen enkele verandering. Alleen omdat je zelf slecht bent, ervaar je Zijn houding als slecht.

De onthulling van Kabbalah aan de wereld berokkende de natie Israël veel schade. Maar als men anders had gehandeld, beter, zou Kabbalah niet aan de naties van de wereld bekend zijn geworden en zij zouden Israël niet op deze manier behandeld hebben. Uiteindelijk zijn de harten van hen die regeren in de Handen van de Schepper.

Alles in de wereld gebeurt met betrekking tot degenen die een keuzemogelijkheid hebben. Maar als een mens die mogelijkheid niet heeft, kan hij niets doen en wordt hij voortgedreven door het collectieve lijden.

From the Daily Kabbalah Lesson 6/17/2011, “Messiah’s Horn”

Kabbalah Voor De Moderne Tijden

Vraag: Zijn de geschriften van Kabbalist Isaac de Blinde (Rabbi Yitzhak Saggi Nehor 1160-1235, Provence, Frankrijk) bij u bekend?

Antwoord: Wij bestuderen de drie belangrijkste bronnen uit de wijsheid van Kabbalah: Het Boek de Zohar, de geschriften van de Ari (vooral zijn boek “de Boom des Levens”) en de werken van Baal HaSulam, de grootste Kabbalist van de 20e eeuw. Baal HaSulam reikte ons de gehele wijsheid van Kabbalah aan in een vorm, die het meest geschikt was voor ons om te publiceren en te verspreiden aan iedereen in de wereld.

Naast alle grote Kabbalisten, vanaf Babylon tot aan de dag van vandaag, bracht iedere generatie vele andere Kabbalisten voort. Maar sommigen van hen hielden zich verborgen en anderen schreven zeer weinig, omdat men, tot nog maar kort geleden, zo’n dertig jaar geleden, een speciale toestemming van Boven moest ontvangen, om een stukje van Kabbalah te onthullen. Daarom schreven Kabbalisten sporadisch en wanneer ze het deden, was het in een geheime vorm.

En pas in de 20e eeuw, toen de tijd aanbrak voor de onthulling van Kabbalah aan iedereen om zo het collectieve ego te corrigeren, schreef Baal HaSulam dat waarvoor hij toestemming had gekregen om te verspreiden. En juist dit specifieke deel van Kabbalah bieden we de wereld aan.