Category Archives: Verspreiding van Kabbalah

Een spirituele handeling

224Vraag: Is het een spirituele handeling als we in de wereld verspreiden wat we in een les ontvangen?

Antwoord: In het algemeen gesproken hoort het bij ons geven aan de wereld, maar op zich is deze handeling niet spiritueel. Het brengt ons vooruit, maar in feite is het niet spiritueel omdat we nog geen spirituele Kelim (vaten) hebben.

Vraag: En als we als groep samenkomen en over de grootheid van de Schepper spreken, is dat wel een spirituele handeling?

Antwoord: Dat ligt aan jullie. Maar als jullie samenkomen met het doel om tot een gemeenschappelijke wens te komen, om op de een of andere manier als de Schepper te worden, dan is dit al een spirituele handeling.

Vraag: In het artikel van Rabash “Twee onderscheidingen in Heiligheid” staat geschreven: Ik zal jullie beschouwen alsof jullie Mij geheiligd hebben. Met andere woorden, hierdoor hebben jullie aan iedereen onthuld dat Ik heilig ben… Wat betekent hier: alsof?

Antwoord: We weten niet precies wat het is. Maar als we proberen te handelen als een kind dat iets probeert te doen en daarbij geholpen wordt, komt hij geleidelijk op het punt dat zijn handelingen zinvol worden, correct en omwille van geven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/spiritual-action/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

From the 1st step of the Daily Kabbalah Lesson 10/31/23, Writings of Rabash “Two Discernments in Holiness”

Related Material:
Two Spiritual Actions
Subjugation—The Main Spiritual Action
Spiritual Actions In The Allegories Of The Torah

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De tijd zal komen …

281.02Vraag: In onze wereld maken we sommige producten zoals telefoons of huishoudelijke apparaten die door iedereen gebruikt worden. Waarom hebben wij niet dezelfde houding naar Kabbalah, als de “productie” van een soort kracht die wij gebruiken? Zal die tendens er komen ten opzichte van Kabbalah?

Antwoord: Die tendens zal er ongetwijfeld komen, maar alleen als iedereen begrijpt dat Kabbalah over aardse, normale dingen gaat en niet over mystiek. Het heeft mij ook veel tijd gekost voordat ik alles kon toepassen op eenvoudige, aardse dingen.

Maar mensen willen altijd naar een ander gebied gaan en daar “rondzwemmen” omdat het erg moeilijk is om Kabbalistische principes op aarde toe te passen, want je moet aan jezelf werken. Het is gemakkelijker om ergens “naartoe te vliegen”, naar een gebied van waarzeggerij, voorspellingen, enzovoort.

Er zal een tijd komen waarin Kabbalah haar taal opnieuw zal samenstellen. Dit zal integraal onderwijs worden. Dan zullen wij dit systeem aan de wereld aanbieden en de wereld zal het accepteren en beter en veiliger worden. Anders komt de wereld niet uit de crisis. Daarom moeten we hieraan werken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/09/the-time-will-come/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

From KabTV’s “I Got a Call. Conduits of Spiritual Information” 5/18/13

Related Material:

What Is Kabbalah Based On

“What Is The Main Ideology Of Kabbalah?” (Quora)

Education in Future Society

Filed under: Children, Dissemination, Education | Add Comment / Ask Question →

 

De verspreiding van Kabbalah

254.02Vraag van Facebook: Waarom is Kabbalah nu voor iedereen toegankelijk? Wat is er zo gevaarlijk aan dat het voorheen verboden was?

Antwoord: Toen ik een kind was, hadden we thuis heel veel boeken: een kamer vol boekenplanken. Toen ik ouder werd, kon ik bij de hogere boekenplanken komen, er boeken vanaf pakken en ze gaan lezen. De boeken waar ik het slechtst bij kon, waren de boeken van mijn moeder die over gynaecologie gingen, die boeken stonden op de hoogste planken. Natuurlijk wilde ik ze pakken, maar ik kon er niet bij.

Van hieruit begrijpen wij dat een mens alleen moet reiken naar een niveau dat hem op de juiste manier vormt. We beginnen met kinderboeken, dan boeken voor junioren, dan de klassieken, etc.

Zo is het ook met de Wijsheid van Kabbalah. Deze Wijsheid wordt onthuld als een mens eraan toe is. Zover zijn we pas aan het begin van de 20e eeuw gekomen.

De moderne auteur van de Wijsheid van Kabbalah is de grote Kabbalist Baal HaSulamWij bestuderen voornamelijk zijn werk, daarop baseren wij alles en we implementeren zijn methode.

De Wijsheid van Kabbalah wachtte niet op één mens die haar zou kunnen onthullen, maar op een hele generatie waarin deze Wijsheid zich zou kunnen ontvouwen. Dat is onze generatie.

Vraag: Betekent dit dat wij de “lagere boekenplanken” de geschiedenis van de mensheid kunnen noemen?

Antwoord: Ja. Wij hebben wetenschap ontwikkeld, kunst, politiek, technologie en voornamelijk religie. Nu moet dit alles totaal vernieuwd worden.

Alleen waarachtige, spirituele, altruïstische waarden bevinden zich op een hoger niveau dan wij en kunnen ons de mogelijkheid, de kracht en de richting geven om ons daarop te richten.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 9/7/17

De Mensheid Op De Drempel Van Een Scheiding

Dr. Michael LaitmanDe gehele methode waar de Torah over spreekt, vanaf de eerste Adam (mens) tot aan de intocht in het land Israël, is het proces van een groep Kabbalisten die het kwaad in de groep ontdekken terwijl zij werken aan hun onderlinge spirituele verbinding. Vanaf dat moment wordt er alleen maar goed ontdekt.

De ontdekking van het kwaad bestaat uit alle vormen van haat waardoor mensen van elkaar afgescheiden worden, het wordt ontdekt in de mate waarin zij zich met elkaar willen verbinden. Als de hele mensheid zich echter zou willen verbinden, in plaats van ruzie te maken over allerlei onnozele zaken, is het niet nodig om het kwaad te ontdekken. Al hun kwaad is te vinden in het volk Israël. Daarom kunnen de naties van de wereld dit kwaad zelf niet corrigeren. Zij doen dit met behulp van het volk Israël en zij bereiken de correctie ineens.

Als zij het werkelijke kwaad in zichzelf zouden ontdekken op het moment dat zij zich met elkaar zouden verbinden, zou de wereld ten onder gaan in kwaad. Zij zouden elkaar werkelijk tot op het bot verslinden. Daarom is het werk van verbinding alleen aan het volk Israël gegeven, het ‘halsstarrige volk’ genaamd.

Het volk Israël doet het correctiewerk en zij transformeren zichzelf tot een soort ‘lijm’ die de hele mensheid kan verbinden. Zij werken samen met de naties van de wereld, maar de neiging tot het kwaad van de laatstgenoemden wordt in dit werk niet onthuld.

We hebben het over een interessant concept. De neiging tot het kwaad wordt vooral ontdekt als mensen zich met elkaar willen verbinden en daarmee moeten we aan het werk gaan. Alle gebeurtenissen in de woestijn die in de Torah beschreven worden, gaan hierover. Anders gezegd, het zijn de stadia van de onthulling van het ego dat geleidelijk ontdekt wordt en gecorrigeerd. Het lijkt alsof de kinderen Israëls fouten maakten, overtredingen begingen en de geboden van de Schepper schonden. Maar juist op die manier corrigeerden zij zichzelf en bereidden ze zich voor op de intocht in het land Israël.

Nadat zij het land Israël binnengetrokken waren, moesten zij het nog veroveren, maar dit was al een ander soort oorlog, het ging over de verovering van de naties in het land Israël: het aanwenden van het ego door middel van de kracht van geven, die kracht hadden zij vóór deze gebeurtenissen verkregen. In onze tijd is het echter nodig om heel het menselijk ego te corrigeren, om de hele wereld te veroveren door middel van de kracht van geven. Voor de naties van de wereld is het niet noodzakelijk om met hun neiging tot het kwaad te vechten.

De gehele Torah spreekt over de ontdekking van het kwaad dat onthuld wordt met behulp van de neiging om te verbinden. Het is te vergelijken met een jong stel dat allerlei conflicten meemaakt als zij hun gezamenlijke leven proberen op te bouwen. Ze hebben steeds meer met elkaar te maken, ze delen de keuken, hun slaapkamer, de woonkamer, huishoudelijk werk, werk buitenshuis, hun gezamenlijke bankrekening en hun vrije tijd.

In een eerder stadium ontmoetten ze elkaar af en toe en dat verplichtte hen tot niets. Nu hebben ze ineens allerlei redenen om zich met elkaar te verbinden en zo wordt de neiging tot het kwaad in hen onthuld.

De hele wereld voelt zich nu als dit pas getrouwde paar, dus er is een methode nodig, de wijsheid van verbinding en dat is de wijsheid van Kabbalah. Deze methode is overal nodig, er is in onze tijd geen andere mogelijkheid om verbinding te bereiken.

Waarom zijn mensen er tegenwoordig niet aan toe om zich met elkaar te verbinden? Waarom zijn er zoveel scheidingen? Omdat niet alleen het ego aan het licht komt maar ook de werkelijke neiging tot het kwaad. Dit gebeurt omdat de mensheid nu over de hele wereld en op alle niveaus met elkaar verbonden moet worden. Daarom is het nu voor iedereen noodzakelijk om de wijsheid van Kabbalah te leren kennen waardoor we leren hoe we de neiging tot het kwaad kunnen overwinnen.

Wanneer je je met je kind wilt verbinden, moet je weten hoe je dit moet doen, juist met behulp van de wijsheid van Kabbalah. Je moet leren hoe je het Hervormende Licht aantrekt, anders lukt het je niet om je met je kinderen te verbinden. Tegenwoordig raken de ouders het contact met hun kinderen kwijt als ze rond hun 13e in de puberteit zijn. De komende tientallen jaren zal deze verbondenheid al zwakker worden rond de leeftijd van 7 à 8 jaar en zelfs nog eerder.

Tegenwoordig beginnen kinderen van 3 à 4 jaar zich al helemaal onafhankelijk te voelen. Voor hen is een ouder niet meer dan een middel om een doel te bereiken en daarbij gaat het om de vervulling van hun verlangens, verder niets. Dit soort problemen zullen zich overal voordoen. Het is onmogelijk om zonder de wijsheid van Kabbalah tot verbinding te komen.

Overal waar mensen proberen om zich met elkaar te verbinden, op hun werk of thuis, zullen zij de neiging tot het kwaad ontdekken. Zij zullen wel het verlangen hebben om zich beter te verbinden, maar ze zijn er nog niet aan toe. Dan gaan ze scheiden. Zelfs terroristen zijn verdeeld en zijn niet bereid om in één bende te zitten. De afscheiding zal steeds meer toenemen, overal. Nog even en iedereen zit thuis met een geweer en dat is het dan.

De vrienden in een groep Kabbalisten werken bewust aan hun onderlinge verbinding. Daardoor komen al deze verschijnselen die zich tussen hen voordoen heel helder en duidelijk tot uitdrukking. Kabbalisten hebben echter de middelen om tegen hun ego in te gaan, tegen hun afscheiding en haat. De vrienden hebben de functie van het volk Israël met betrekking tot alle kinderen Israëls, zoals het hele volk Israël deze rol vervult ten aanzien van de gehele mensheid. Het hele volk Israël moet dus als een groep Kabbalisten voor de hele wereld werken.

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 9/7/14, Writings of Rabash

 

Het Centrum Voor De Correctie Van De Wereld

Dr. Michael LaitmanVraag: Alle wereldproblemen ontstaan door de verdeeldheid van het volk van Israël. De Bnei Baruch groep is het centrum voor de correctie van de wereld. Wat ontbreekt er aan deze centrale groep voor de verbinding in Israël zelf?

Antwoord: Ik denk niet dat het probleem alleen in onze groep bestaat. Onze groep kan zich niet verbinden en verenigen met de rest van de groepen als ze hen niet helpen en met hen gaan integreren. Dus dit gaat niet alleen over Israël, maar over de ene gezamenlijke wereldgroep.

Als we zeggen dat er in Israël een unieke sfeer is, bedoelen we dat we hier, in deze natie, in dit gebied, allereerst de verplichting hebben om mensen de methode van de wijsheid van verbinding aan te bieden. En hierin is de centrale groep, die de opdracht heeft om het volk Israël te dienen, met elkaar verbonden.

Maar daar omheen zijn er andere groepen die zich bij ons moeten aansluiten om ons te helpen en te pushen.

We moeten van elkaar kracht ontvangen. Allereerst hebben wij echter de steun van de andere groepen nodig om de wijsheid van verbinding onder het volk Israël te kunnen verspreiden. En de andere groepen moeten dat in hun eigen gebied doen.

Dus het belangrijkste is de eenheid van het volk Israël. Als we het idee van eenheid hier actualiseren, zal dit zich dit verder uitbreiden en de hele wereld gaan omvatten.

Want het innerlijke netwerk van verbindingen tussen alle mensen in de wereld is van hier afkomstig: het egoïsme komt uit Babylonië en het altruïsme komt uit Israël. Deze verbinding bestaat nu niet, maar het is onze opdracht om dit te creëren.

From the Daily Kabbalah Lesson 4/24/14, Questions and Answers with Dr. Laitman

 

De Methode Die Redding Biedt

Geheimen Doorgeven Van De Ene Kabbalist Aan De Andere

Dr. Michael LaitmanVraag: Wat betekent het volgende: “Het is verboden om de geheimen van de Torah te onthullen; behalve door een toespeling te maken, vanuit de mond van een Kabbalist naar iemand die vanuit zijn eigen geest ontvangt en begrijpt.”

Antwoord: De wijsheid van Kabbalah werd van de ene generatie aan de volgende doorgegeven, vanaf Adam HaRishon (Eerste Mens) die deze wijsheid ontdekte en zo verder. Er bevinden zich twintig generaties tussen Adam en Abraham, dat is de voorbereidingstijd, toen de wijsheid in een doorlopende lijn van de ene Kabbalist aan de andere werd doorgegeven. Het verspreiden van deze wijsheid begon bij Abraham, hij verspreidde in de breedte, zoals de takken van een boom, omdat Abraham het aan iedereen bekend ging maken.

Maar het is niet mogelijk om in woorden uit te leggen hoe de wijsheid is doorgegeven “van de mond van een Kabbalist naar iemand die vanuit zijn eigen geest ontvangt en begrijpt.” Het gaat hier zelfs niet over mensen in deze wereld. Om informatie op deze manier door te geven, hoeft een Kabbalist zich niet eens in een fysiek lichaam te bevinden, dat is helemaal niet nodig. Er is een gemeenschappelijke samenwerking tussen de kelim (vaten) van de alomvattende ziel, van de enige werkelijkheid, een systeem waarin al deze staten aanwezig zijn en eveneens een wet voor het doorgeven van het Licht.

Het gaat over spirituele waarnemingen op een zo hoog niveau dat het buiten ons gezichtsveld ligt, buiten het fysieke lichaam en het aardse niveau. Het gaat uitsluitend over staten van geven en ontvangen en er zijn staten waarbij de ene kli iets aan de andere kli kan doorgeven. We spreken hier over een heel hoog niveau, GAR van Atzilut, en dat is nu nog heel ver verwijderd van wat wij kunnen begrijpen.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 11/25/12, Introduction to the Study of the Ten Sefirot

De Conventie: Voorbereiding Voor De Wereld Eenheid

Vraag: Hoe kunnen we, met het zicht op de dringende deadlines, onze studie, de cursussen integrale educatie en ons gewone leven met elkaar combineren?

Antwoord: De druk zal alleen maar groter worden, de tijden worden intensiever, de situaties zullen steeds dringender en acuter worden. Mensen zullen meer en meer de weg kwijtraken en zich verloren voelen. We moeten ons erop voorbereiden, omdat de toegang tot het integrale niveau een mens boven al deze problemen verheft. Dit betekent dat onze redding alleen in eenheid te vinden is. In eenheid ligt de redding van de wereld. Daarom zal ons congres, waarvan ik hoop dat we het tot een succes kunnen brengen, een heel goede voorbereiding zijn voor die redding.

http://www.laitman.com/2012/07/fundamentals-of-kabbalah-07-15-12/

Het Verenigd Europa Leidt Tot Fascisme

Dr. Michael LaitmanMening (Yuri Gavrilechko, Strategic Culture Foundation): “Het vijfde jaar van de wereldwijde, financiële crisis, bewijst het onvermogen van de bestaande instellingen om de crisis te overwinnen door middel van de dominante neo-liberale ideologie. Het kapitalisme is, zoals blijkt, evenmin in staat om met de problemen om te gaan die erdoor ontstaan, zoals ze voorheen ontstonden door het feodalisme en het socialisme in de Sovjet-Unie. Als gevolg hiervan zullen we ons, in de nabije toekomst, kunnen verdiepen in een combinatie van de oude, ideologische concepten en mogelijkerwijs in de geboorte van nieuwe vormen en patronen van een sociale organisatie.

“Het falen van het multiculturalisme in Europa en de verergering van de crisis, leiden al tot een toename van de steun voor het Nationalisme en het Socialisme…. Omdat fascisme en het Nationaal-Socialisme gebaseerd waren op het idee van exclusieve suprematie van het ene ras boven het andere, in tegenstelling tot het Socialisme, het Internationalisme en de broederschap tussen de volkeren, ligt het meer voor de hand dat zij de basis leggen voor een Pan-Europese identiteit. …

“Het bijzondere van het Pan-Europese fascisme zou kunnen zijn, dat er een symbiose ontstaat tussen de linkse en zelfs radicaal-linkse tendensen. … De situatie in Duitsland, in 1933, was grotendeels vergelijkbaar met de stuatie die zich nu ontwikkelt in Griekenland, Spanje en Portugal, en dit zal zeer binnenkort voor de meeste EU-landen gelden …. Een andere factor die bijdraagt aan de populariteit van het fascisme, zal de toename van de linkse sentimenten in de samenleving zijn en de mogelijke opleving van communistische slogans.”

Mijn Commentaar: Volgens Kabbalah is het zo, dat als de mensheid niet de richting opgaat van de correctie en dat op de juiste manier doet, men op het pad van lijden komt, dat ons fascistische regimes zal brengen en een wereldwijde nucleaire oorlog, die zou kunnen beginnen vanuit de machteloosheid om de crisis te overwinnen.

[82031]

Elke Vriend Is Kostbaar

Dr. Michael LaitmanOm het Licht enigszins te kunnen ervaren moeten we oefenen, en oefenen is alleen mogelijk in de groep. Voorbeeld: een danser begint met mij verschillende bewegingen uit te voeren. Een stap naar voren, een stap naar achteren, een rondje draaien, enz. De groep staat voor mij en ik kan hen voelen, met hen werken en zo verder komen.

Ja, dit is heel onaangenaam voor mijn egoïsme, want ik moet telkens weer voorrang geven aan de groep in plaats van aan mezelf, maar dit brengt mij tot deze ‘tango’. Vrienden laten hun verlangen horen en ik moet hen daarin volgen. Zoals er staat geschreven: “Cijfer je verlangen weg voor Zijn verlangen”. Ik leer hoe ik mijn hoofd moet buigen, het verlangen van de groep moet accepteren als mijn leidende partner en tot samenwerking komen, tot eenheid met de vrienden. Ik begin te voelen wat zij verlangen. Het blijkt dat mijn danspartner betrouwbaar is, dichtbij, toegewijd en oprecht. Ik werk voor hem en hij werkt voor mij. Dan ontstaat er vanuit onze eenheid een echte groep.

De ‘groep’ betekent: één enkel verlangen van vrienden om met elkaar verenigd te zijn. Er bestaat geen ‘ik’ of  ‘zij’ in dit verlangen dat onder ons geboren is, maar er is één geheel, een nieuwe werkelijkheid, niet de verbinding zelf, maar het resultaat ervan.

Dit is de spirituele vrucht die uit de baarmoeder van de moeder is gekomen. Daarin nemen wij de Ene waar en het Licht, de Schepper wordt erin onthuld, in dat verlangen waaraan wij geboorte hebben gegeven, wat wij gecreëerd hebben, wat wij hebben bereikt door één geheel te worden. Er kan geen verdeeld veelvoud bestaan, maar alleen eenheid regeert.

Baal HaSulam schrijft hierover in Brief 13: Naast de grote kracht die erin verborgen is, moeten jullie weten dat er vele vonken van heiligheid in elk van de vrienden aanwezig zijn. Als je al deze vonken bijeenbrengt op één plek, als broeders in liefde en vriendschap, bereik je in dat uur ongetwijfeld een heel verheven intensiteit van het niveau van heiligheid.

Een mens kan zich op verschillende manieren opgenomen voelen in de groep, dit kan in golven komen en gaan, van harte of slechts ten dele van harte. Toch heeft een ieder van ons een uniek deeltje van het Licht, dat hem uit de bodem van deze wereld trekt en daarom moeten wij waardering hebben voor iedereen. Dit geldt trouwens in gelijke mate voor mannen en vrouwen.

Onze lichtvonken zijn een werkelijk geschenk van Boven. Een mens wordt menselijk (Adam) genoemd als dit lichtvonkje hem trekt naar gelijkvormig (Domeh) worden aan de Schepper. Als hij geen lichtvonk heeft, behoort hij nog tot het ‘dierlijke’ niveau.

Wij spreken hier niet over onbekwaamheid. Sommige mensen krijgen nu eenmaal de ‘dubbele’ taak om eerder geboren te worden dan anderen en anderen te helpen om spiritueel geboren te worden. Zij vormen het hoofd van de mensheid en moeten hen vooruit leiden.

Daarom moeten wij begrijpen dat iedere vriend een speciale wijze van denken en voelen van Boven heeft ontvangen, van het Licht dat in hem gekleed is. In zijn ziel, in zijn spirituele wortel, is iets heel speciaals dat in hem geplaatst is, op die manier is hij dichtbij het Licht en ontvangt hij zijn taak.

Natuurlijk verheft hij zich niet op een egoïstische manier boven de mensheid. Wij respecteren de vriend omdat er aan hem een speciale taak is gegeven om te dienen. Wij kijken niet op anderen neer, want deze opdracht is niet van ons afhankelijk.

Daarom moeten wij iedere vriend respecteren. Hij werd door Boven, door het Licht, uitgekozen om mijn partner te worden. Zonder hem kan ik niet geboren worden, en de mensheid evenmin.

From the Miami Convention 6/23/12, Lesson 1