Category Archives: Verlangen

Het pad dat wij moeten gaan

232.05In spiritualiteit gebeurt alles in onze gevoelens, niet in het verstand, maar in het zintuig dat verlangen heet.

Om schepselen te creëren en hen de mogelijkheid te geven om het niveau van de Schepper te bereiken, is het nodig om het verlangen zodanig te creëren dat het in een staat komt waarin het mogelijk wordt om de Schepper, d.w.z. het hele universum, te voelen. Met de Schepper bedoelen we namelijk het hele universum dat ons gegeven is met het doel om het te kunnen bereiken.

Hoe komt dit tot stand? Het aanvankelijk geschapen verlangen groeit geleidelijk naar gelijkvormigheid aan de Schepper, het ontdekt de egoïstische neiging in zichzelf die absoluut tegengesteld is aan Hem, het verlangen wordt versplinterd en moet zich herscheppen vanuit een situatie die tegengesteld is aan de Schepper, naar een situatie die aan Hem gelijkvormig is.

Dit is het uitgangspunt van de weg die wij moeten gaan. Een deel van deze weg vindt plaats tijdens de voorbereiding, als wij onszelf nog niet voelen. Net zoals de conceptie van een mens in onze wereld plaatsvindt als twee krachten, vader en moeder, door copulatie alle voorwaarden scheppen voor de ontwikkeling van een kind (een nieuw verlangen) dat dan uit hen voortkomt en zich zelfstandig gaat ontwikkelen.

Zo moeten wij onszelf voorstellen als werkelijk onafhankelijke verlangens die enerzijds door de Schepper worden bestuurd en anderzijds absoluut onafhankelijk van Hem zijn. Dit betekent dat wij moeten bepalen wat onze vrijheid is en wat onze directe afhankelijkheid of ons gebrek aan onafhankelijkheid is.

Deze twee tegengestelde krachten moeten gelijktijdig in ons werken. Wij moeten ze in evenwicht brengen, ze samenvoegen en ze zo richten dat ze elkaar aanvullen.

Zo zal uit deze twee krachten – de kracht van ontvangen en de kracht van geven – iets groeien wat “gelijkvormig aan de Schepper” genoemd zal worden. De mate waarin wij in deze kracht tegengesteld zijn aan de Schepper, zal bepalen in welke mate wij werken aan gelijkvormigheid aan Hem. Dan zal het gevormde schepsel Adam genoemd worden, wat gelijkvormig aan de Schepper betekent.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/08/the-path-we-must-walk/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the “Arava” Convention in Europe—Lithuania 2022, Lesson 2, 7/24/22

Related Material:

First Steps In Spirituality

Unifying The Two Forces Of Nature Within

125 Degrees Of Revelation

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Inspanningen zijn de beloning

600.01Vraag: Uw leraar Rabash schreef dat de mens een beloning ontvangt die afhankelijk is van zijn inspanningen, dat wil zeggen dat de inspanningen zelf een beloning worden. Waarom is dat zo?

Antwoord: De inspanningen zelf zijn de beloning omdat zij van de Schepper komen, ook al lijkt het voor een mens dat het zijn eigen inspanningen zijn. De maat van de geleverde inspanningen bepaalt de spirituele status van de mens, de hoogte van zijn opgang en zijn nabijheid tot en verbondenheid met de Schepper. Hij bepaalt zijn spiritualiteit hierdoor.

Als de Schepper van ons verlangt dat wij maar één inspanning leveren, namelijk ons met anderen verbinden, zal het leveren van de inspanningen om dichterbij verschillende mensen te komen, die ik misschien zelfs wel haat, zelf de beloning zijn.

Vraag: Stel dat een mens een inspanning levert, waar komt dan het genot van de inspanning vandaan?

Antwoord: Uit het feit, dat hij het ten behoeve van de Schepper doet, dichterbij Hem komt en Hem vreugde brengt.

Vraag: Moeten in dit geval de Schepper en Zijn grootheid aan een mens onthuld worden?

Antwoord: Nee. Als dat onthuld zou worden, zou een mens handelen vanwege de onthulling van Zijn grootheid, vanwege de vervulling, zijn opgang.

Dit wordt met opzet verhuld, zodat hij al zijn handelingen niet verricht op basis van zijn egoïstische verlangen en het doel, maar op basis van zijn altruïstische verlangen, als hij het doet zonder dat hij er enige beloning voor wenst te krijgen, niets voor zichzelf.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/06/efforts-are-the-reward/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland%5C

From KabTV’s “Spiritual States” 5/31/22

Related Material:

Reward and Punishment from the Kabbalah Point of View

The Effort Is The Pleasure

For What Actions Does the Creator Punish a Person?

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Het brandende braambos

294.3Vraag: Wat is de betekenis van het “brandende braambos”?

Antwoord: Er zijn struiken die “branden” omdat ze verschillende oliën afgeven. Zowel in de lucht als in de zon lijkt het alsof ze in vlammen opgaan. Ze lijken te branden, maar zelf branden ze niet, er stijgt hitte en geur uit op.

Vanuit spiritueel oogpunt is er in de mens een brandend verlangen om de Schepper te bereiken, om dichter bij Hem te komen. Dit wordt het “brandende braambos” genoemd – Sne Boer. De mens zelf wordt dit braambos.

In de Pesach Haggadah wordt het verlangen om de Schepper te bereiken allegorisch verwoord. Toen Mozes terugkeerde naar het volk nadat hij voor Farao gevlucht was, zag hij een brandende braamstruik. Dit symboliseert de verschijning van een kracht in hem die zodanig gericht was op de Schepper dat hij anderen kon leiden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/05/burning-thorn/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 4/19/22

Related Material:

The Altar—Point Of Connection Of All Desires

Scanning Desires

In A Flow Of Burning Hearts

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Het hangt allemaal van ons oprechte verlangen af

3

Vraag: Kunnen we iemand helpen die de grootheid van zijn vrienden niet ziet, iemand die denkt dat zijn vrienden al tientallen jaren bij elkaar zijn zonder ook maar iets te bereiken?

Antwoord: We kunnen iemand alleen maar helpen door alles te doen wat tot onze taak behoort, verder ligt alles in de handen van de Schepper. Als het nodig zou zijn om ons werk te versnellen, zou de Schepper dat al gedaan hebben. Maar als Hij dat niet doet, moeten wij ons blijven inzetten om binnen ons kader naar het doel te gaan. Wanneer dit niet gebeurt, moeten wij dat ook accepteren.

Toch komen we in onze tijd steeds verder. Ik zie dat we van congres naar congres verder komen en dat we dat goed doen. Ik ben blij voor jullie. Meestal spreken we dan ook over positieve stappen voorwaarts, over wat we voor elkaar doen en voor de Schepper. Ik denk dat jullie goed werk doen.

Als je de definitieve correctie (Gmar Tikkun) wilt bereiken, ondersteun ik dat, maar jullie helpen kan ik op geen enkele manier. Dat is namelijk afhankelijk van jullie oprechte verlangen, er is echter nog geen oprecht verlangen, want dat moet elke dag steeds meer in jullie gevormd worden.

Een oprecht verlangen naar correctie is tussen ons aanwezig, op dezelfde manier als de eigenschap van de Schepper in liefde en geven aanwezig is. Dat is het. Het heeft geen zin om je de definitieve correctie op een andere manier voor te stellen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/02/it-all-depends-on-sincere-desire/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the International Convention “Rising Above Ourselves” 1/8/22, “Deriving the Greatness of the Goal from the Friends” Lesson 4

Related Material:

Desire And Aspiration

The Duality Of The Light And The Desire

Working In Two Directions

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De intentie achter elk verlangen

051

Vraag: Wat is de intentie bij een verlangen dat ik annuleer?

Antwoord: De intentie bij elk verlangen, als wij proberen om het te onderzoeken, is erop gericht de Schepper erin te voelen.

Om dit te doen, moet je de vorm ervan veranderen, de inhoud, misschien zelfs de kracht. Maar uiteindelijk beginnen we hiermee.

Hoe begint een mens met het pad van spirituele ontwikkeling? Met het streven, het doel, om de Schepper te onthullen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/01/the-intention-behind-any-desire/

Voor verdere informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the International Convention “Rising Above Ourselves” 1/7/22, “Annulling before the Friends,” Lesson 2

Related Material:

The Main Thing Is Intention

The Vessel Of Intention

Living In Intention Instead Of Desire

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

“Hij had geen zoons, maar dochters”

Profeten, Jozua 17:3 en 4: Maar Selofchad, de zoon van Chefer, de zoon van Gilead, de zoon van Makir, de zoon van Manasse, had geen zoons, maar dochters en dit zijn de namen van zijn dochters: Machla en Noa, Chogla, Milka en Tirsa.

En zij verschenen voor Eleazar, de priester, en voor Jozua, de zoon van Nun, en voor de stamhoofden en zeiden: “De Eeuwige heeft aan Mozes opgedragen om ons een gebied te geven, evenals aan onze broeders.” Daarom kregen zij, overeenkomstig het bevel van de Eeuwige, grond toegewezen in het gebied van de broeders van hun vader.

Een dochter is de wil om te ontvangen zonder de intentie om te geven, dan is er tot dusverre geen sprake van persoonlijke correctie.

Er zijn verlangens in een mens waarvoor hij zich de correcte intentie niet eigen kan maken. Maar omdat deze verlangens bestaan, wil hij de correctie ervan bereiken. Maar hoe? Hij heeft er geen mogelijkheden voor.

Ten dienste staan van de Schepper wordt gesymboliseerd door de man, en de vrouw is het verlangen zonder intentie. Daarom kan verlangen plus de juiste intentie het leven schenken aan een correcte daad, een kind of kinderen genaamd. Daarom kan een vrouw niets alleen doen. 

Omdat ze echter nauwgezet onderzoek hebben gedaan en nu zeker weten dat zij geen passende verlangens hebben, leidt dit ertoe dat zij ogenschijnlijk klagen bij de Schepper: “Waarom zijn er verlangens in ons geschapen zonder dat wij de mogelijkheid hebben om ze te corrigeren?” 

Vraag: Toch werd er een erfenis aan de dochters gegeven. Waarom?

Antwoord: Omdat het vrouwelijke deel de aarde is, het belangrijkste deel. Het mannelijke deel geeft alleen de intentie aan het vrouwelijke verlangen. Daarom kan het vrouwelijke verlangen niet verdwijnen. Je moet er een passende intentie voor vinden. We zien dus dat dit probleem nog niet opgelost is. De Schepper heeft mensen niet van de mogelijkheid voorzien om zichzelf te corrigeren, en toch moet de correctie plaatsvinden.

Vraag: Waarom spreekt de Torah altijd over zoons die geboren worden en niet over dochters?

Antwoord: Omdat de intentie het belangrijkste is. Het verlangen is al aanwezig, maar de intentie wordt van Boven door de Schepper gegeven.

Vraag: Als de intentie om te geven verschijnt, betekent dat dus dat er een zoon is geboren. Wordt er samen met dit verlangen of parallel eraan een dochter geboren? 

Antwoord: In de oude verhalen van de Torah (eerste 5 boeken van de Bijbel) staat geschreven dat man en vrouw vrijwel gelijktijdig worden geboren. Dan zien we dat er iedere keer steeds meer verwarrende situaties ontstaan omdat we steeds verder komen.

Als de correctie vordert, rijzen er problemen en tegenstrijdigheden tussen de mannelijke en de vrouwelijke delen. We moeten dus eerst op zoek gaan naar het mannelijke deel en dan naar het vrouwelijke deel.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/10/he-had-no-sons-but-daughters/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 8/9/21

Filed under: Man and Woman, Spiritual Work, Torah, Women’s Spirituality | Add Comment / Ask Question →

Ik wil de hoge wereld!

Vraag: Er reageerde iemand op uw videoclip met de titel “Het is tijd om te leren hoe we de schepping kunnen besturen”, daarin wordt gezegd: “Ik wil de hoge wereld.” Wat betekent “Ik wil” hier?

Antwoord: Het gaat over een heel juist gevoel. Een mens gaat ervaren dat het feit dat hij het voelen van de hoge wereld mist, een leegte in hem creëert en daarom gaat hij op weg naar het bereiken van de spirituele wereld. Hij kan niet uitleggen waarom, maar hij heeft het werkelijk nodig.

Hij wil zichzelf begrijpen, de Schepper begrijpen, zijn bestemming begrijpen, weten hoe hij perfectie kan bereiken, het doel van het leven, de betekenis ervan en weten waar hij voor leeft.

Vraag: Kan dit een mens aantrekken en tegelijkertijd afschrikken?

Antwoord: Ja, maar meestal trekt het aan.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/08/i-want-the-upper-world/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Kabbalah Express” 7/19/21

Related Material:

Know The Root That Starts Our Lives

Is There A Meaning Of Life In The Life Itself?

Discover What We Are Living For

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Onderzoek het “land” van je verlangens

De Profeten, Jozua, hoofdstuk 2:23 – 2:24. Toen kwamen de beide mannen terug en daalden neer van de berg, zij staken over en kwamen bij Jozua, de zoon van Nun en vertelden hem alles wat hen was gebeurd. En ze zeiden tegen Jozua: “De Eeuwige heeft ons al het land in handen gegeven, en ook de bewoners van het land wankelen voor onze verschijning.”  

In feite is het van tevoren al bekend dat de stad ingenomen zal worden, dit betekent dat alle verlangens die zich buiten de stadsmuren bevinden zich uiteindelijk zullen overgeven aan de eigenschap van geven.

Vraag: Waarom was het nodig om er verspieders heen te sturen om duidelijkheid te krijgen? Alles was immers al duidelijk.

Antwoord: Nee. Als een mens voorwaarts gaat, moet hij weten waar hij heen gaat en waarom hij dat doet.

Mensen moeten al hun eigenschappen voelen: met welke daarvan ze verder kunnen, in welke mate ze hun egoïsme moeten veranderen, hoe ze met elkaar omgaan, boven het ego uitstijgen, zich met elkaar verbinden. Alleen op die manier verkrijgen ze een nieuwe ruimte, een nieuw verlangen. 

Als zij zich met elkaar verbinden, moeten ze zich verspreiden in de vorm van steeds meer nieuwe verlangens, totdat de eigenschap van geven en liefde de gehele aarde zal bedekken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/06/explore-the-land-of-your-desires/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 6/11/21

Filed under: Spiritual Work, Torah | Add Comment / Ask Question →

Wat is dat, op zoek gaan naar spiritualiteit? (Quora)

Michael Laitman op Quora: Wat is dat, op zoek gaan naar spiritualiteit?

Het begint ermee dat we meer of iets anders willen dan wat het alledaagse leven biedt. In de Wijsheid van Kabbalah wordt dit beschreven als het tevoorschijn komen van het verlangen naar spiritualiteit, het “punt in het hart” genaamd. Als dit verlangen waarneembaar wordt, voelen we de behoefte om antwoorden te krijgen op de vraag naar de zin van het leven.

Hoe komen we aan een dergelijk verlangen?

Het komt nadat het zich tijdens vele levens ontwikkeld heeft, levens waarin we eerst op dieren leken, met verlangens die alleen gingen over voedsel, gezin, seks en onderdak, daarna ontwikkelden wij ons verder met verlangens maar geld, eer, controle en kennis.

In de eerste fase van onze ontwikkeling hadden we alleen verlangens naar voedsel, gezin, seks en onderdak. Zulke verlangens hebben we nog steeds, ook als we volkomen geïsoleerd zijn van de maatschappij. De volgende fasen van onze ontwikkeling – verlangens naar geld, eer, controle en kennis – worden gekenmerkt door verlangens die voortkomen uit onze relatie tot de maatschappij.

Later komt het verlangen naar kennis. De wetenschappen bloeiden toen we wilden ontdekken waar alles vandaan komt en we onze oorsprong wilden ontdekken. Een dergelijk verlangen naar kennis gaat echter alleen maar over het framework van onze wereld. 

Alleen in de daaropvolgende fase van de ontwikkeling van ons verlangen krijgen we het verlangen naar kennis over onze ware bron en ons ware doel: de zin van het leven. Dan gaan we ons zorgen maken over vragen over onze oorsprong, onze toekomst en over wie en wat we werkelijk zijn.

Van nature zijn we egoïsten. Het gemeenschappelijke in al onze verlangens is dat zij egocentrisch zijn en vervuld willen worden. Ze zetten ons onder druk en ze oefenen letterlijk controle uit op alles wat we doen. Het ego in onze wereld beperkt ons als het gaat over het verlangen om vervuld te worden met kennis over iets dat hoger is dan wij.

De kern van onze verlangens is lijden. Onder de invloed van lijden bewegen we ons van het ene soort verlangen naar het andere. Als we ons in een evenwichtige staat bevinden, voelen we innerlijke vrede. Als zich een nieuw verlangen voordoet, hebben we het gevoel dat we iets missen en willen we iets nieuws meemaken of krijgen en dan gaan we proberen om te voldoen aan de eisen van ons verlangen … dit proces herhaalt zich door onze levens heen. Kortom, we zijn altijd op vervulling uit en willen geen pijn voelen.

Wij leven onze levens en proberen om onze ontelbare verlangens te vervullen. Na verscheidene levens komen we tot een staat waarin er nog één verlangen is overgebleven: het verlangen om de bron te bereiken, de zin van het leven.

Als dit laatste verlangen zich aandient, lijkt al het andere geen betekenis meer te hebben. Dan raken we gedeprimeerd, we voelen ons emotioneel en spiritueel leeg en het lijkt erop dat er niets meer is dat geluk kan brengen.

Het gevoel dat het leven zinloos is en niet het ware leven, is een uiting van een nieuw verlangen dat in onze tijd begint op te komen: het verlangen naar spiritualiteit. Het is een verlangen dat vraagt naar de wezenlijke betekenis van het leven en het doel ervan: “wat is de zin van het leven?” Zelfs als we het niet als zodanig verwoorden. Daardoor gaan we met behulp van verschillende leringen op zoek om een soort betekenis te vinden en antwoorden .

De Wijsheid van Kabbalah bestaat om nu juist dit verlangen te vervullen. Het is een empirische methode die leidt naar de ontdekking van de zin van het leven, het bereiken van de hogere werkelijkheid, deze Wijsheid staat open voor iedereen die zich hierin wil verdiepen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/06/what-does-it-mean-to-seek-spirituality-quora/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Waar leven de mensen die de Machsom zijn overgegaan?

Vraag: Hoeveel mensen zijn er, door de geschiedenis heen, de Machsom overgegaan? Zijn dat er maar een paar, tientallen of duizenden?

Antwoord: Miljoenen mensen. Maar we moeten begrijpen dat dit een proces is. Zielen zijn niet wat blokken die van elkaar gescheiden zijn, het zijn verlangens die zich constant met elkaar vermengen, veranderen en zich met elkaar verbinden. Dit betekent dat het een ingewikkeld integraal systeem is.

Vraag: Waar leven die miljoenen?

Antwoord: Ze leven buiten hun lichaam, in verlangens. Verlangen is namelijk het belangrijkste. We zien het lichaam als iets wat in dezelfde beperkte omvang bestaat als onze wereld. Maar in feite bestaat er geen materiële wereld. Alleen de spirituele wereld bestaat. Daarom moeten we ons bewegen naar het voelen van de spirituele wereld en er dan van overtuigd raken dat die wereld bestaat en niet deze wereld.

Vraag: Waar leven mensen nadat ze de Machsom zijn overgegaan en wat doen ze daar?

Antwoord: Zij leven in hun eigenschappen. Alles wat zich buiten deze eigenschappen bevindt, allerlei verlangens op het gebied van het levenloze, vegetatieve en animale gebied – er bestaat geen menselijk niveau in onze wereld, dat valt onder het animale – worden alleen in onze aardse gevoelens waargenomen. In werkelijkheid bestaat dit alles niet. 

Gevoelens veranderen en deze wereld verdwijnt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/03/where-do-people-who-have-crossed-the-machsom-exist/

www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s. 

From KabTV’s “Spiritual States” 2/6/20

Related Material:

Spiritual Surprise

Machsom—Transition From One Quality To Another

Breaking Through The Machsom

Filed under: Body and Soul, Perception, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →