Category Archives: Verlangen

Waarom hebben wij verhullingen nodig?

608.02Vraag: In de Preface to the Wisdom of Kabbalah (Voorwoord van de Wijsheid van Kabbalah) beschrijft Baal HaSulam hoe er werelden zijn ontstaan uit de vier fasen van de ontwikkeling van het verlangen. Wereld (Olam) komt van het woord “Olama“: verhulling. Wat moet er verborgen worden nadat de Schepper het verlangen heeft gecreëerd?

Antwoord: Verlangen creëren is één ding, maar er een schepping uit vormen is iets heel anders.

De schepping moet voelen dat zij gecreëerd is door “iemand” die erboven staat en voelen wat zij moet doen om de handelingen van haar Maker uit te voeren. Dit is een voortzetting van de ontwikkeling van de schepping op basis van wat erin aanwezig is, want de laatste fase, Malchut, bestaat uit de voorgaande delen en kan zich gaan transformeren en afstemmen op de vorm die zij kiest.

En zij kiest ervoor om gelijkvormig aan de Schepper te worden, dat wil zeggen om niet een specifiek verlangen te worden, maar een bron van verlangen.

Daarom begint zij het Licht te ontvangen op de manier waarop de eerste fase het wil geven. Dat wil zeggen dat Malchut zich gaat transformeren om zelf een gever te worden.

De schepping moet een bron van Licht worden, d.w.z. gelijkvormig aan de Schepper, worden zoals Hij. Daarom zijn alle verhullingen nodig, zodat de schepping onafhankelijk wordt en wil worden zoals deze Bron zelf is.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/why-do-we-need-concealment/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Preface to the Wisdom of Kabbalah” 7/16/23

Filed under: Kabbalah Study | Add Comment / Ask Question →

Tegen je wil in

557Vraag: Als iemand met geweld tegen zijn wil ingaat, betekent dit dan dat hij spiritueel werk doet? En als hij doet wat hij wil volgens zijn verlangen, komt hij dan helemaal niet vooruit?

Antwoord: Waarom zou hij iets tegen zijn wil doen? Nee.

Misschien zijn er zulke momenten, maar in principe zou je niets gedwongen moeten doen. Het hangt allemaal af van het belang van het doel. Als het doel belangrijk is en ik het als belangrijk ervaar, dan is het voor mij zoiets als een mooi liedje, een sprookje, dan ga ik met vreugde verder.

Vraag: Ik hoor heel vaak zeggen: “Ga tegen je wil in”. Is het zinvol om spellen te doen waarbij je zogenaamd tegen je wil in gaat?

Antwoord: Die spellen zijn alleen nodig om onze reis te kunnen versnellen, dan kan ik namelijk zien hoezeer ik door de kracht van deze verlangens beïnvloed word, hoe zwak ik ben, en ook dat ik me sneller bij de groep moet aansluiten, op mijn vrienden moet vertrouwen om kracht, een gevoel van opgang en de grootheid van het spirituele doel van hen te krijgen.

Vraag: Wat is de oplossing? Gaan, maar dan wel samen met het verlangen? Of tegen je wil ingaan en dan maar ongewoon werk doen?

Antwoord: Allebei. Het is onmogelijk om met geweld tegen verlangens in te gaan.

Als je jezelf kunt overwinnen, betekent dat, dat je een belangrijker doel in jezelf hebt gevonden dan het doel dat op dit moment bestaat. Dat is het punt. Als ik lui ben, wil ik niets doen, dan moet ik in een omgeving komen die mij het belang van het spirituele doel en de spirituele ontwikkeling geeft. Dan zal het niet moeilijk voor me zijn om alles te doen.

En als ik het alleen maar gedwongen doe, op stoffelijk gebied, is dat een voorstadium, een heel zwak begin van de ontwikkeling.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/against-ones-will-2/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “I Got a Call. Against my Will” 7/16/11

Filed under: Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Wat houdt de Schepper voor ons verborgen?

527.01Vraag: Alle verlangens vinden hun oorsprong in de wereld van oneindigheid, maar ze moeten zich manifesteren in onze wereld en tot een uiteindelijke vorm komen. Welke uiteindelijke vorm moeten ze aannemen?

Antwoord: Of we het willen of niet, we zullen ons tot het allerlaatste, hoogste niveau moeten ontwikkelen en het hele universum en de Schepper die het vervult, moeten voelen.

De werelden zijn filters die van boven naar beneden afdalen en geleidelijk aan steeds meer het Hoge Licht, de Schepper, voor ons verbergen.

Vraag: Is het dan het beste om ze niet als parallelle werelden voor te stellen, maar als verhullingen van de verbondenheid van de Schepper met de schepping?

Antwoord: Ja. In onze wereld is deze verbondenheid volledig voor ons verborgen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/what-is-the-creator-hiding-from-us/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Preface to the Wisdom of Kabbalah” 5/14/23

Related Material:
Concealment of the Creator
The Concealment Of Perfection And Even Of Its Absence
The Structure Of The Universe, Part 7

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De kracht van het verlangen

961.2Vraag: Als iemand een bepaalde invloed van u voelt, uw energie voelt, heeft dat dan invloed op het sneller begrijpen van spiritualiteit?

Antwoord: Dat hangt alleen van het werk af wat hij ervoor doet.

Vraag: Hoe was dat voor u met uw leraar?

Antwoord: Wij waren op elkaar afgestemd: Ik op hem en hij op mij! We werkten in harmonie! Ik wilde van hem ontvangen en hij wilde aan mij doorgeven! Hij werkte om alles wat mogelijk was in mij te vormen: te vullen, te vervullen, enz. Ik was deels een passieve ontvanger en deels een actieve ontvanger.

Vraag: Hoe zijn jullie zover gekomen?

Antwoord: Dat hebben wij niet gedaan. Het gaat over verlangen. Je kunt hierbij absoluut niet via woorden tot overeenstemming komen. Het is eenvoudigweg een verlangen om jezelf te annuleren voor je leraar, dan wordt het voor de student mogelijk om van hem te ontvangen. En voor de leraar is het nodig om het verlangen te hebben en het inzicht in wat hij werkelijk aan deze student moet geven, want hij ziet daardoor een mogelijkheid om het geven van spiritualiteit aan de toekomstige wereld voort te zetten.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/the-power-of-the-desire/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Spiritual Energy” 4/21/11

Related Material:
Energy Of Desires
Thoughts Are A Means To Satisfy Our Desires
The World Is a Reflection of a Person’s Desires

Filed under: Spiritual Teacher, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Materialisatie van verlangens

213Opmerking:  In het artikel “Preface to the Wisdom of Kabbalah” (Voorwoord tot de Wijsheid van Kabbalah), schrijft Baal HaSulam dat de hele wil om te ontvangen zich materialiseert, deze plek  wordt “onze wereld” genoemd.

De wil om te ontvangen wordt “het lichaam van de mens” (in het Hebreeuws: Guf) genoemd en de “overvloed” (Shefa) die door het lichaam wordt ontvangen, wordt de mate van “vitaliteit in dat lichaam” genoemd.

Mijn antwoord: Ja, alles bestaat uit een groter of een kleiner verlangen en dat hangt weer af van de manier waarop het vervuld wordt en hoe het uiteindelijk voelt. Zo zit het leven in elkaar.

Vraag: Wat betekent het dat het verlangen zich materialiseert?

Antwoord: Het voelt dat het bestaat en zich kan uitdrukken via allerlei verlangens die het kan absorberen. Het geeft je het gevoel dat je bestaat.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/materialization-of-desires/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Preface to the Wisdom of Kabbalah” 5/14/23

Related Material:
My World Is A Collection Of Desires
The Whole World Is Inside Us
The Entire World Is Inside Us

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Alles hangt af van de hoeveelheid verlangen

594Vraag: Stel dat ik nu een sterk verlangen voel om gerespecteerd te worden. Als de Schepper Zich aan mij onthult, zal ik dan meer voelen dan alleen het respect dat van mensen komt?

Antwoord: Veel meer. Als we precies weten van wie we genot ontvangen, wat voor soort genot, enz. hoeven we het niet te missen. Integendeel, dan kennen we Hem een zekere mate van belangrijkheid toe, we ervaren de essentie daarvan en dan zullen we daardoor genot ervaren.
Er is verschil tussen of ik iets krijg van een liefhebbende, beminde geliefde of dat ik gewoon in een winkel iets ga kopen.

Vraag: Dus ook het genot dat ik ervaar doordat iemand mij respecteert, is afhankelijk van mijn hoeveelheid verlangen en van de mate waarin ik de mensen die mij respecteren waardeer?

Antwoord: Ja, het hangt allemaal af van de hoeveelheid verlangen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/everything-depends-on-the-measure-of-desire/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

 

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.
From KabTV’s “Introduction to the Science of Kabbalah” 5/14/23

Related Material:
Desire And Aspiration
Escaping The Rule Of Our Desire
“What Does My Heart Desire Now?”

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De Gedachte van de Schepper

610.2De scheppingsgedachte was: de schepselen vreugde brengen in overeenstemming met Zijn overvloedige vrijgevigheid. Daarom werd er in de zielen een groot verlangen en een hunkering geprent om Zijn overvloed te kunnen ontvangen.

Dit is zo omdat de wil om te ontvangen de kli (vat) is voor de mate van het genot vanuit Zijn overvloed (Baal HaSulam, Preface to the Wisdom of Kabbalah (Voorwoord tot de Wijsheid van Kabbalah).

Vraag: Nu blijkt dat de Schepper ons aanvankelijk zo heeft geschapen dat wij genot willen ontvangen uit de verbondenheid met Hem en dit hangt af van de mate van ons verlangen. Wat betekent dat, genot ontvangen uit de verbondenheid met de Schepper?

Antwoord: Dit verschijnsel kennen we ook in ons leven. We hoeven daarvoor geen reis te maken naar de een of andere plek in de ruimte of ons in spirituele niveaus te verdiepen. Afhankelijk van het verlangen dat hij heeft, kan een mens iets voelen van wat hij wil, hij kan het zelfs meten, wegen en er zichzelf en anderen wat over vertellen. Daarom is verlangen een noodzakelijke voorwaarde voor de mens om iets te kunnen voelen.

Omdat de Schepper zijn schepselen blij wil maken, heeft Hij in hen het verlangen geschapen om van Hem genot te ontvangen. Dus we hebben de Schepper van wie genot uitgaat en zijn schepselen die dit genot willen ontvangen. Het hangt allemaal van ons af.

Er gelden wel voorwaarden om het genot dat van de Schepper uitgaat te kunnen voelen, ermee vervuld te kunnen zijn, het te kunnen wegen, het te kunnen definiëren en er ook over te kunnen praten.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/the-thought-of-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Preface to the Wisdom of Kabbalah” 5/14/23

Related Material:
The Thought Of Creating The Creation
The Essence of Creation
At The Beginning Of Creation: Line And Circle

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De onvoldaanheid van een Kabbalist

281.02Vraag: Hebt u zich ooit veel zorgen gemaakt over de gedachte dat u niet verder zou komen dan de spirituele staat waarin u nu bent?

Antwoord: Natuurlijk was dat zo. Is mijn huidige staat het einde van alle correcties? Ik ben niet blij met mezelf. Misschien lijkt het alsof ik iemand ben die alles bereikt heeft, maar voor mij is dat volkomen onbevredigend. Dit is geen bescheidenheid, maar ik voel het zo.

Ik voel me nu niet beter dan het jongetje van vijf dat ik me herinner. Toen brandde de vraag naar de zin van het leven in mij en ik voelde me nietig tegenover het enorm grote universum.

We hadden ons eigen huis, een grote binnenplaats en een tuin. Ik ging ’s avonds graag naar buiten, naar de binnenplaats, om naar de sterren te kijken en ik begreep niet waar ik was: “Ik moet voelen wat voor wereld dit is.” Maar niet wat er om me heen is: al dit leven, een soort drukte en leegte.

Natuurlijk ben ik nu niet in die staat. Ik voel de werelden en ook onze wereld, ik vergelijk ze met elkaar en ik begrijp waar ik ben. Maar als ik kijk naar wat zich opent, voel ik mij als iemand die het gewenste nog helemaal niet heeft bereikt.

Een mens bestaat namelijk uit twee leegtes, twee Kelim (vaten): de kli waar ik nu in zit en de kli die zich aan het onthullen is, de toekomstige staat.

Nu is er een bepaald deel in mij dat met iets gevuld is en mij enige kennis en kwaliteiten geeft. Dit is mijn huidige kli.

Tegelijkertijd gaat mijn volgende kli open, een leeg vat waarin onbegrijpelijke vragen worden gesteld, waarin er allerlei gewaarwordingen zijn en er leegte is. Deze volgende kli in mij is heel groot. Dit maakt op mij de indruk dat ik het op een bepaald moment zal kunnen vullen.

Uiteindelijk zal dit voor iedereen het geval zijn. Maar deze kli is heel duidelijk aanwezig in mij, er klinkt leegte in mij en daarom houdt het mij bezig.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/kabbalists-dissatisfaction/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Laitman’s Dissatisfaction” 3/6/11

Related Material:
Desires of a Kabbalist
The Pain of a Kabbalist
A Kabbalist’s Concerns

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Wat voor soort studenten heeft een Kabbalist nodig?

234Opmerking: Er zijn studenten die ons verlaten maar toch op de een of andere manier met ons verbonden blijven.

Mijn antwoord: Die mensen proberen hun studie Kabbalah aan te passen aan onze wereld. Zij kunnen zich niet van ons losmaken omdat zij de egoïstische wereld willen gebruiken voor hun corporele succes.

Iemand staat er bijvoorbeeld op dat ik Kabbalah uitleg aan academici en politici omdat hij in de ogen van de hele wereld wijs wil overkomen, hij voelt zich trots op zijn relatie met Kabbalah.

Dat heb ik allemaal niet nodig, want er is niets groots te vinden in de ‘groten’ van deze wereld. Dan begint hij te klagen over het feit dat ik geen Kabbalah uitleg aan belangrijke mensen en niet voor hen buig.

Waarom zou ik daar behoefte aan hebben? Ik heb studenten nodig die Kabbalah innerlijk, in zichzelf, implementeren en daarmee de wereld corrigeren! Ik houd me niet bezig met de hierboven genoemde “marketing”.

Ik ben, in het algemeen gesproken, niet geïnteresseerd in mensen die de spirituele wetten niet door zichzelf heen laten gaan. Volgens de definitie van Kabbalah worden zij als dieren beschouwd, dat wil zeggen dat zij genoegen nemen met het animale niveau.

Ik negeer hen niet, maar sorteer ze eenvoudigweg volgens de lijn van verlangens. In hen overheersen de verlangens naar deze wereld, ik heb echter mensen nodig met verlangens naar de Hoge Wereld. Stel dat je een verlangen naar de Hoge Wereld hebt gekregen en je dat verlangen gaat omzetten naar verlangens van deze wereld. Blijf daar dan maar bij! Er valt niets mee te beginnen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/what-kind-of-students-does-a-kabbalist-need/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. What to Expect from Kabbalah?” 12/28/12

Related Material:
Who Is Closer To The Teacher?
Teacher And Students
The Connection Between Teacher And Student

Beweging in spiritualiteit

De blog vertalingen zullen tot 15 maart onregelmatig verschijnen, vanaf woensdag 15 maart weer dagelijks.

232.05Die vernieuwing, namelijk een nieuwe verandering van vorm die in het spirituele plaats heeft gevonden, wordt opgevat als een afscheiding van dat spirituele, een verdere afstand daarvan. Het wordt ervaren alsof men er vanuit zijn eigen naam en autoriteit uit tevoorschijn is gekomen, waardoor het precies lijkt op een fysiek wezen waarvan een deel afscheid heeft genomen en zich van de ene plaats naar de andere beweegt. Daarom wordt deze nieuwe vorm “beweging” genoemd. (Baal HaSulam, The Study of the Ten Sefirot, “Inner Observation,” Chapter 9, Item 33).

Het gaat hier om een Kracht die niet alleen het fysieke, maar alles wat bestaat vasthoudt en het geleidelijk verandert van niveau naar niveau, van fase naar fase.

Vraag: Laten we zeggen dat er een object in onze wereld is dat fysiek enige afstand kan afleggen. Dit noemen wij beweging. Baal HaSulam heeft het echter over beweging in spiritualiteit. Als een mens zich bijvoorbeeld spiritueel ontwikkelt, betekent dit dat zijn vorm is veranderd van de ene naar de andere vorm. Over welke vorm hebben we het dan?

Antwoord: Over de beweging in dit object. Dit verandert het doel van iemand, de essentie van zijn bestaan, zijn intenties, zijn verlangens, zijn kwaliteiten. Dit alles verandert geleidelijk en transformeert zich. We zien dat alles in de natuur aan verandering onderhevig is, daarom zeggen we dat alles in beweging is.

Vraag: Geldt dit ook voor de verlangens van onze wereld? Die veranderen niet.

Antwoord: Die veranderen ook, maar heel langzaam. Als ik in spiritualiteit een vorm van verbinding met de Hoge Kracht heb, verandert mijn verlangen, dit betekent dat ik dichter bij de Hoge Kracht ben gekomen.

Alles gebeurt naar het beeld en de gelijkenis van de Hoge Kracht. Als we dit in onszelf ontdekken, bereiken we daardoor bepaalde beelden en eigenschappen en dan kunnen we onderzoeken in hoeverre wij eraan gelijkvormig zijn of niet, of we dichter bij deze Hoge Kracht staan of er verder van verwijderd zijn.

From KabTV’s “The Study of the Ten Sefirot (TES)” 2/12/23

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/03/movement-in-spirituality/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Related Material:

Spiritual Advancement

The Force that Determines the Form of the World

Time And Space According To The Wisdom Of Kabbalah

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →