Category Archives: Verkiezingen VS

“Elke president van een halve natie is onwettelijk” (Newsmax)

Mijn artikel in Newsmax: “Elke president van een halve natie is onwettig

Amerika is in twee helften verdeeld die elkaar dodelijk haten. Wat de één ook zegt, de ander gaat er instinctief tegenin, los van de inhoud. Als de ene kandidaat de helft van het volk vertegenwoordigt en de andere de andere helft, vertegenwoordigen ze geen van beiden het land. Het is een patstelling die ofwel tot een burgeroorlog zal leiden, of tot een vereniging op een totaal nieuw niveau. Op dit moment is het eerstgenoemde veel aannemelijker.

Beide partijen hebben belangrijke argumenten. Ze presenteren ze duidelijk en met overtuiging, maar niemand laat zich overtuigen. Niemand luistert zelfs. In feite zijn de argumenten van beide kanten geldig, maar ze hebben ook allebei ongelijk. Waarom hebben ze het bij het verkeerde eind? Als je denkt dat jouw manier het land zal verbeteren – maar het enige wat het werkelijk doet de verdeeldheid en de vijandschap vergroot – is je argument, wat het ook moge zijn, verkeerd.

Bovendien is een samenleving die zo’n hoog niveau van onverdraagzaamheid heeft bereikt, niet langer een democratie. Zelfs als je de verkiezingen wint, is bijna de helft van het land nog steeds tegen alles wat je doet, en heeft men het gevoel dat jij, de winnaar, je mening tegen de wil van de andere helft oplegt. De basis van een democratie bestaat uit het aanvaarden dat de meerderheid de leiding heeft en tegelijkertijd rekening houdt met de standpunten en de behoeften van de minderheid. Als je geen vertrouwen hebt, geen gevoel van wederzijdse tegemoetkoming, is er geen sprake van een democratie.

In plaats daarvan krijg je dan dat de ene helft de andere onderdrukt. Dit is een explosieve situatie en zo is op het ogenblik de situatie in Amerika. Als de Amerikanen deze impasse in de nabije toekomst niet overwinnen, is de kans op een burgeroorlog uitermate groot.

Om de situatie in Amerika te veranderen, moeten de Amerikanen eerst begrijpen dat ze de andere kant nooit zullen overtuigen. Niemand zal het met iemand anders eens worden, nu niet en nooit. We zijn op zo’n hoog niveau van zelfabsorptie gekomen dat we niet eens naar elkaar kunnen luisteren, dus de kans op overreding is van tafel. Vervolgens moeten de Amerikanen accepteren dat meningsverschillen geen probleem zijn, maar een gegeven situatie waar ze mee moeten omgaan, en anders roeien ze elkaar uit totdat er niemand meer overblijft.

Als we ervan uitgaan dat het Amerikaanse volk niet kiest voor het uitroeien van elkaar, moeten zij een manier vinden om met elkaar te leven. En er is zeker zo’n manier. De hele werkelijkheid is gebouwd op tegenstellingen die elkaar aanvullen en naast elkaar bestaan. Alleen het bestaan van beide creëert harmonie, evenwicht en leven!

Tegenstellingen zijn het nooit met elkaar eens. Als dat wel zo was, zou een overeenkomst ervoor zorgen dat ze niet meer bestonden en zouden ze dus ophouden te bestaan. In feite maakt het bestaan van de één het bestaan van de ander mogelijk. Zou de dag bestaan zonder de nacht, geboorte zonder dood, een sprong zonder een val of een kop zonder een staart? Er zou niets bestaan, het universum zelf zou niet bestaan.

Pas als je je realiseert dat je beide kanten nodig hebt, kan je iets gaan oplossen. In feite is het zo dat je, als je je verenigt boven een geschil uit, ontdekt dat het geschil niet meer bestaat, dat het enige doel ervan was om je te dwingen tot vereniging, tegen je wil in. Dit geldt zowel voor persoonlijke relaties als voor internationale relaties. Het is nu misschien moeilijk te begrijpen, maar als Amerika zijn gelederen verenigt, zou er niets overblijven van de buitenlandse beleidskwesties waar men zich nu mee bezighoudt.

Als jij hand in hand gaat met de werkelijkheid, gaat de werkelijkheid hand in hand met jou. Als jij tegen de werkelijkheid ingaat en probeert om je visie op te leggen aan de helft van de natie die het niet met je eens is of je leiderschap niet accepteert, zal je falen, zowel in binnenlandse zaken als op internationaal gebied. 

Het enige wat nodig is in de verdeelde wereld van vandaag, is eenheid. Degenen die deze kans missen, zullen achterblijven en ten val komen, hetzij door een oorlog, hetzij doordat de sociale structuur uiteenvalt. Degenen die het wél begrijpen, zullen de wereld naar de toekomst leiden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/11/any-president-of-half-the-nation-is-illegitimate-newsmax/

Filed under: Crisis, New Publications | Add Comment / Ask Question →