Category Archives: Verborgenheid

Wat houdt de Schepper voor ons verborgen?

527.01Vraag: Alle verlangens vinden hun oorsprong in de wereld van oneindigheid, maar ze moeten zich manifesteren in onze wereld en tot een uiteindelijke vorm komen. Welke uiteindelijke vorm moeten ze aannemen?

Antwoord: Of we het willen of niet, we zullen ons tot het allerlaatste, hoogste niveau moeten ontwikkelen en het hele universum en de Schepper die het vervult, moeten voelen.

De werelden zijn filters die van boven naar beneden afdalen en geleidelijk aan steeds meer het Hoge Licht, de Schepper, voor ons verbergen.

Vraag: Is het dan het beste om ze niet als parallelle werelden voor te stellen, maar als verhullingen van de verbondenheid van de Schepper met de schepping?

Antwoord: Ja. In onze wereld is deze verbondenheid volledig voor ons verborgen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/what-is-the-creator-hiding-from-us/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Preface to the Wisdom of Kabbalah” 5/14/23

Related Material:
Concealment of the Creator
The Concealment Of Perfection And Even Of Its Absence
The Structure Of The Universe, Part 7

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Achter de sluier van verhulling

294.4Vraag: Er zijn veel dingen voor ons verborgen: de mogelijkheden van de mens zelf, onze toekomst, het goddelijke bestuur, het bestuur van de natuur, enz. Welke verhulling is voor ons het meest belangrijk?

Antwoord: De alomvattende Kracht van de natuur, de Schepper genaamd, is voor ons verborgen. Deze Kracht omvat alles en brengt alles wat er in de natuur is, alle delen ervan – mineraal, vegetatief, animaal en menselijk – naar een bepaald doel.

We zouden graag willen weten waar ons deel is, wat ons lot is, maar helaas is het nog niet mogelijk om dat te onthullen.

We onthullen hier iets van en daar iets van, maar in principe is het zo, dat hoe meer we dit doen, hoe meer we ons realiseren dat er iets heel groots, iets wat alomvattend en overal aanwezig is, voor ons verborgen is, en dat wij het niet kunnen begrijpen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/behind-the-veil-of-concealment/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Preface to The Book of Zohar” 5/21/23

Related Material:
Concealment of the Creator
A Shadow Over The World
Until The Shadow Clears Away

Filed under: Spiritual Work, The Creator, Zohar | Add Comment / Ask Question →

 

Het verlangen om door de muur heen te gaan

527.03Een negatieve kracht moeten we zien als een noodzakelijk element voor de juiste richting naar het doel. In dit doel komen er positieve en negatieve krachten samen en dankzij de verbinding daartussen wordt het doel zichtbaar voor ons.

In de fysieke wereld zien we eerst het doel en daarna richten we ons erop. Maar in spiritualiteit is dat totaal anders: als ik me op de juiste manier op het doel richt, zie ik dat het voor me is.

In spiritualiteit merken we dat we altijd eerst voor een muur staan en pas als we een oplossing vinden, zien we dat er een deur in de muur is. De oplossing is niet om uit te zoeken wat ons hindert of helpt, maar om alle voorwaarden te kunnen verzamelen, zodat ze elkaar aanvullen en er niets overbodigs is.

Daarom gaat elke beslissing over het verwerven van perfectie. En in volmaaktheid zijn er geen goede of slechte componenten, geen negatieve of positieve componenten, maar alles vult elkaar aan.

In de fysieke wereld kun je een gesloten deur zien, maar in de spirituele wereld is de deur pas zichtbaar als hij open is. Een open deur kan je alleen zien door de ogen van volmaakt geloof (= liefde). Op het moment dat we een volmaakt geloof (liefde) bereiken, gaat er een toegang open.

Als er een lege muur voor me staat waarin ik geen deur zie, maar ik werkelijk wil dat er een deur open zal gaan, gaat hij ook open.

In de fysieke wereld zien we eerst een gesloten deur en pas dan proberen we hem te openen. Maar in spiritualiteit zijn er geen gesloten deuren: ofwel de deur is open, of er is alleen een lege muur. Als ik volmaakte liefde bereik, zie ik onmiddellijk de open deur.

Volmaakte liefde betekent dat er niets is dat me scheidt van wat er aan de andere kant van de muur is. Als ik zulke kwaliteiten in mijzelf bereik, verdwijnt de barrière die de scheiding teweegbrengt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/04/the-desire-to-go-through-the-wall/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the Daily Kabbalah Lesson 4/12/22, “Pesach (Passover)”

Related Material:

The Closed Door As An Excuse To Enter

Investigating The Source Of All Reality

I Am Asking For My Brothers

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De betekenis van zegeningen voor en na de maaltijd

506.2De betekenis van zegeningen voor en na de maaltijd is dat wij niet vergeten dat we constant, op allerlei manieren, volkomen verbonden zijn met de Hoge Kracht, daarom moeten wij ons er op deze manier toe verhouden.

In alle situaties van het leven, bij iedere, zelfs de kleinste stap, bij elke beweging die we maken, innerlijk of uiterlijk, moeten we voelen dat wij met deze Kracht in wisselwerking staan.

Vraag: Is het nodig om zelfs zulke animale handelingen als het eten van voedsel te zegenen?

Antwoord: Maar wij kunnen deze handeling van animaal in menselijk veranderen. Ik voel dat ik dit van de Schepper ontvang om mijn lichaam nieuw leven te geven en als ik zo ga handelen, zal ik opstijgen in de richting van de Schepper, van het bereiken van de Schepper, dan is het niet zomaar een animale consumptie van wat calorieën.

In de oudste bronnen staat geschreven dat verborgenheid en onthulling van de Schepper bepalen wat ik zeg: ofwel ik zegen de Schepper of ik vervloek Hem. Als de Schepper wordt onthuld aan de mens, zegent hij Hem als vanzelf. Als Hij verborgen is, vervloekt hij Hem als vanzelf.

Het is een feit dat de Schepper verborgen kan zijn en een mens niet eens wil dat Hij onthuld wordt, omdat hij bang is dat het in zijn nadeel is en hem kan schaden bij zijn goede daden. Daarom is de verborgenheid of de onthulling van de Schepper niet zo eenduidig, in die zin dat ik rechtvaardig zou zijn als de Schepper is onthuld en ik een zondaar zou zijn als Hij verborgen is. Dit is gedeeltelijk waar, maar niet meer dan gedeeltelijk.

Het is mogelijk dat een mens een staat bereikt waarin hij de Schepper ook kan zegenen vanuit de staten van verborgenheid.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/03/the-meaning-of-blessings-before-and-after-a-meal/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Spiritual States” 2/8/22

Related Material:

Blessings Before And After Meals

A Meal—Receiving The Upper Abundance

Blessings On Meals

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Zodat de Schepper niet door verborgenheid verhuld wordt

Vraag: Wat gebeurt er als, afgaande op gedachten en gevoelens, de Schepper onthuld wordt? Rechtvaardig ik Hem dan helemaal of juist niet?

Antwoord: Natuurlijk rechtvaardig je de Schepper. Het is echter zo dat de onthulling plaatsvindt over de verborgenheid heen, die verdwijnt niet zomaar. 

Ik ontdek bijvoorbeeld iets van de handelingen van de Schepper met betrekking tot mijzelf. Hij laat zich aan mij zien als de Goede die goed doet en leidt mij naar het doel. En dan raakt dit weer verborgen voor mij, als ik weer in de verborgenheid kom, moet ik mijn best proberen te doen om te handelen alsof ik mij nog in de onthulling bevind.

Met andere woorden, verborgenheid isoleert mij niet van de Schepper maar integendeel, hierdoor is het voor mij mogelijk om te handelen alsof ik mij in de onthulling bevind.

Vraag: Kan ik zeggen dat ik zelf de Schepper verberg?

Antwoord: Natuurlijk. Mijn egoïsme verbergt Hem van mij. In de staat van onthulling associeer ik me niet met mijn ego, ik verberg het voor de Schepper. 

Vraag: Dus de Schepper verbergt zich voor mijn egoïsme in dubbele en enkele verborgenheid?

Antwoord: Er zijn veel verschillende nuances: ofwel de Schepper verbergt zich voor mij of Hij verbergt mij voor mijzelf.

Elke staat bestaat namelijk uit vier niveaus, op elk niveau moeten wij ons zo positioneren dat het lijkt alsof wij ons in de maximale onthulling bevinden. Door welke staten ik ook ga, ik moet proberen om met alles wat er met mij gebeurt om te gaan alsof ik mij in de opperste onthulling bevind, zodat geen enkele duisternis en geen enkele verborgenheid mij naar een lagere staat brengt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/so-that-the-concealment-does-not-hide-the-creator/

From KabTV’s “Spiritual States” 1/14/19

Related Material:

A Single Concealment And A Double Concealment Of The Good

What Does The Creator Conceal From Us?

Why Is The Creator Hiding?

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Een reële kans om wakker te worden

De mensheid wordt beschouwd als een heel klein hoopje zand in de diepten van een oneindig universum. Dit hele universum heeft in feite helemaal niets met spiritualiteit te maken. Er is niets daarin te vinden dat tot de spirituele wereld behoort, daarom nemen wij in deze realiteit totaal geen ruimte in.

Deze wereld waarin wij onszelf nu ervaren en de uitgestrektheid van het universum met sterren en melkwegstelsels, dit alles bestaat helemaal niet. Het bestaat alleen in onze verbeelding omdat wij ons in een onbewuste staat bevinden en deze hallucinaties zien alsof we in een delirium verkeren. Er staat geschreven dat wij, als we wakker worden, begrijpen dat we ons “als het ware in een droom bevonden.”

In deze droom stelden wij ons voor dat we op de planeet aarde leefden, omringd door melkwegstelsels en een oneindig universum. Dit alles is niet echt, het is te vergelijken met een droom, veroorzaakt door elektrische processen in de hersenen die tijdens de slaap voor 99% uitgeschakeld zijn. We kunnen hetzelfde zeggen over ons leven hier. We zijn losgekoppeld van het ware leven, net zoals in een droom.

Er is niets reëel in dit leven, uitgezonderd de mogelijkheid om wakker te worden en uit deze waarneming, deze droom, op te staan. Dat moeten wij dan ook doen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/10/real-opportunity-to-wake-up

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 10/19/20, Writings of Baal HaSulam, “Inheritance of the Land”

Related Material:

Are We Awake or Still Asleep?

The Universe: The Mirror Of Man

This Imaginary World

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Perception, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Verborgenheid en nabijheid van de Schepper

Het belangrijkste wat wij hebben is ons tot de Hoge Kracht wenden, de Schepper. Een werker van de Schepper is een mens die sneller op het spirituele pad vooruit wil komen dan gebruikelijk is, hij onderscheidt zich door het feit dat hij/zij vraagt om vooruitgang. Iedereen boekt vooruitgang, elk schepsel, alles keert terug naar de oorsprong, naar de complete hechting die al bestaat, maar voor ons verborgen is en onthuld moet worden. De natuurlijke loop van de ontwikkeling vereist veel tijd, lijden en tegenslagen. Een mens heeft echter de mogelijkheid om de vooruitgang zelf te bevorderen.

Aanvankelijk voelt hij die behoefte niet zozeer in zichzelf, anders zou iedereen hierom vragen en bedelen. Wij moeten op zoek gaan naar de juiste behoefte en als wij de behoefte naar de Schepper ontdekken, zullen wij sneller voortgang maken dan via het gebruikelijke pad van lijden. Dit pad van versnelling (Achishena) is niet van tijd afhankelijk maar alleen van onze inspanningen, van ons grote verlangen om te verbinden en de volgende verlangde staat te onthullen, deze te willen onthullen,

Door ons gebed, ons verzoek, omhoog te brengen, versnellen wij de tijd, daarom worden wij Israël genoemd, anders worden wij als de naties van de wereld beschouwd. Dit is het hele verschil tussen Israël en de naties van de wereld. Israël richt zich rechtstreeks tot de Schepper (Yashar-El), met een groot verlangen om Hem te onthullen en zich boven de tijd uit aan Hem te hechten, namelijk sneller dan de natuur het bepaalt. Door de tijd te versnellen, worden wij werkers van de Schepper.

Er zijn perioden waarin de neergangen zodanig zijn, dat wij het met alles wat er gebeurt eens zijn en alle hoop verliezen. Wij vervallen in de staat van een gewoon mens, maar dan worden wij weer gewekt door de invloed van Boven. Zo gaan wij door neergangen en opgangen heen, door een betrekkelijke afscheiding van de Schepper naar verbinding met Hem. In de neergang stemmen we in met alles wat wij hebben en vervallen wij tot het dierlijke niveau. Maar tijdens de opgang, zodra de Schepper ons wekt, zijn we voorbereid om inspanningen te leveren en we zoeken naar manieren om onszelf te versterken en verder voorwaarts te gaan. 

Staten veranderen constant: van zwart naar wit. De Schepper lijkt ons meer te helpen, en dan weer minder, en we moeten ons gebed op laten stijgen. Tijdens alle neergangen en opgangen is onze medewerking minuscuul klein, maar het is precies dat wat bij de correctie hoort en ons ontwikkelt. In spiritualiteit doet het er niet toe hoe groot of klein je bent, maar wel hoeveel je aan je verlangens toevoegt en of je ze ontwikkelt. 1

De waarheid is niet zoals wij het ons in ons denken en ons voelen voorstellen. “Zij hebben ogen en zien niet, zij hebben oren en horen niet.” Het blijkt dat wij nooit in staat zullen zijn om de Schepper rechtstreeks te ontdekken, maar alleen door middel van de verborgenheid, door geloof boven de rede.

Feitelijk is de Schepper het dichtst bij ons als wij Zijn verborgenheid voelen. Hij komt dichter bij ons en dan ontdekken wij dat wij Hem niet voelen, niet begrijpen en niet kennen. Er komt een bepaalde kracht dichterbij, ongrijpbaar en onbereikbaar voor onze waarneming.

Dit is echter niet de staat van een gewoon mens die eenvoudigweg niets voelt en begrijpt. Wij voelen de aanwezigheid van de verborgenheid en ons onvermogen om dit door middel van onze zintuigen te onthullen. Juist omdat de Schepper dichterbij komt, ontdek ik dat ik niet in staat ben om Hem te bereiken. Wat wij verborgenheid en neergang noemen, is de tijd van de grootste nabijheid van de Schepper. 2

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 7/9/19, Prayer

1 Minute 0:20

2 Minute 11:00

Blog in het Engels: https://laitman.com/2019/07/concealment-and-closeness-of-the-creator/

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Prayer and Intention | Add Comment / Ask Question →

Wat houdt de Schepper voor ons verborgen?

laitman_571.08Vraag: Wat houdt de Schepper nu eigenlijk voor ons verborgen? Wat is de kern van de verborgenheid?

Antwoord: De kern is: “Er is geen ander dan Hij”. Verder wordt er niets voor ons verborgen gehouden.

Vraag: Wordt het egoïsme ook verborgen voor een mens?

Antwoord: Nee. Als je gaat werken aan de onthulling van de Schepper, merk je hoe vaak je egoïsme je steeds weer afleidt. Gewone mensen beseffen niet dat zij egoïsten zijn omdat zij het verlangen naar de onthulling van de Schepper niet kennen.

From the Kabbalah lesson in Russian 11/12/17

Ik besta omdat ik niet besta!

Laitman_025.01Wij bestaan in de Schepper die al onze gevoelens over het leven en ons bestaan bepaalt. Zelfs als wij de Schepper prijzen of vervloeken, wordt dit door Hem gedaan. Alles staat onder controle van de Schepper, buiten Hem bestaat er geen realiteit. In de mate waarin ik mij voor de Schepper annuleer, bouw ik mijzelf en bereik ik mijn essentie.

De Schepper heeft een barrière opgeworpen, Hij is verborgen. Omdat Hij volkomen verborgen is voor de schepping, heb ik de indruk dat ik besta. Maar als ik mijzelf verberg, kan ik – in de mate waarin ik dat doe – de Hoge Kracht onthullen en begrijpen dat ik in werkelijkheid niet besta, ik ben alleen de schaduw van de Schepper.

Een mens bouwt zichzelf als hij begrijpt dat er geen ander is dan de Schepper. Wij zien het als een soort paradox dat wij bestaan in “Geen ander dan Hij”. Juist omdat ik niet besta, besta ik! Mijn “ik”, mijn egoïsme, dat door de Schepper is geschapen, bestaat niet. Hoe meer ik mijn egoïsme annuleer, hoe meer ik in dit annuleren van mijzelf besta.

Er is hier geen sprake van een contradictie: Als wij begrijpen dat er niemand anders is dan de Schepper, worden wij groot en gelijkvormig aan Hem, Zijn partners, van “aangezicht tot aangezicht” met Hem verbonden. Dit alles vindt plaats dankzij de verborgenheid die Hij heeft gecreëerd, wij kunnen deze verborgenheid transformeren in Licht.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 1/14/18, Preparation for the World Convention

De Enige Taak Van De Mens

laitman_572_03Vraag: Wat is de betekenis van “falen” in het artikel van Rabash: “Wat het Begrip ‘Falen’ is in het Werk”.

Antwoord: Alles wat er met een mens gebeurt, moeten we toeschrijven aan de Schepper, dit is de samenvatting van de enige taak die een mens heeft in deze wereld, als de Schepper verborgen is. De enige Kracht die in de schepping aanwezig is, bepaalt alle gedachten, verlangens en handelingen van een mens: “Er is geen ander dan Hij” (Dewariem 4:35 – Deuteronomium).

Een mens denkt dat hij zelf verlangens en gedachten heeft, dit is een ontdekking van de verborgenheid van de Schepper. Het is de taak van de mens om in deze verborgenheid, “deze wereld” genaamd, alles wat er met hem gebeurt vanaf het begin aan de Schepper toe te schrijven. De enige zonde, misvatting en dwaasheid is het feit dat een mens niet alles aan de Schepper toeschrijft.

Daarom is het de enige taak van de mens om alle gedachten, verlangens en handelingen aan de Bron daarvan toe te schrijven, aan de Schepper, en zichzelf te zien als een resultaat van alle handelingen van de Schepper. Zie de artikelen: “There is None Else Beside Him”, “Thou Hast Hemmed Me In Behind and Before”, “Concealment and Disclosure of the Face of the Creator” en andere artikelen.