Category Archives: Verbinding

Hoe kan ik van anderen evenveel houden als van mijzelf? (Quora)

Dr. Michael Laitman

Michael Laitman op Quora: Hoe kan ik van anderen evenveel houden als van mijzelf?

Wat wij voor onszelf willen ontvangen, weten we. Wat we aan anderen willen geven, moet hetzelfde zijn.

We moeten dus onthouden dat anderen liefhebben in de eerste plaats betekent dat we net zo met anderen omgaan als met onszelf.

Aangezien onze natuur egoïstisch is – we geven voorrang aan ons eigen voordeel boven het voordeel voor anderen, en ook nog vaak ten koste van anderen – gaat denken over anderen en handelen naar anderen zoals naar onszelf tegen onze natuur in, het lijkt onmogelijk.

Als we een eerste vonk van verlangen hebben om anderen net zo lief te hebben als onszelf, moeten we een mogelijkheid zoeken om regelmatig te leren hoe we boven onze aangeboren egoïstische manier van contact maken kunnen uitstijgen en een tegenovergestelde altruïstische band kunnen leren aangaan. We moeten ook naar een ondersteunende omgeving zoeken, d.w.z. naar mensen die ook iets dergelijks willen, mensen die ons steeds opnieuw aanmoedigen, ons eraan herinneren en voorbeelden geven die ons helpen de shift te maken van het liefhebben van onszelf (egoïsme) naar het liefhebben van anderen (altruïsme).

Bovendien is het zo, dat als wij dit willen leren en een ondersteunende omgeving daarvoor hebben, wij de positieve kracht van liefde, geven en verbinding die in de natuur aanwezig is, naar onszelf toetrekken. Juist deze kracht geeft ons het vermogen om anderen lief te hebben zoals onszelf. Wij verkrijgen deze mogelijkheid door onszelf te verbinden met die kracht, we laten ons verlangen groeien en willen ons op een positieve, altruïstische wijze verbinden met elkaar door de wijsheid van een dergelijke verbinding en wederzijdse steun te leren.

Based on KabTV’s “The Last Generation” with Kabbalist Dr. Michael Laitman on June 6, 2018. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/01/how-do-i-love-others-as-myself-quora/

Voor verdere informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Filed under: Love, Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

Computers zullen ons ruïneren

294.2In het nieuws (itv.com): “De Britse premier Boris Johnson vertelde de leiders op de COP 26 klimaatconferentie dat de wereld op de doemdagklok op ‘één minuut voor middernacht’ staat’ …”

“De mensheid ‘behandelt de natuur als een toilet’ door fossiele brandstoffen te blijven gebruiken, zo waarschuwde de secretaris-generaal van de VN, nadat Boris Johnson tegen de COP 26-top had gezegd dat er onmiddellijk actie nodig is om ‘de bom van de klimaatverandering onschadelijk te maken’.”

“De premier waarschuwde tijdens de openingsceremonie van de klimaatconferentie dat de mensheid ‘de klok heeft teruggedraaid’ wat de klimaatverandering betreft en dat er serieus actie moet worden ondernomen voordat de stijgende zeespiegel voor altijd hele steden zal verzwelgen.”

Vraag: De 2021 VN-conferentie over klimaatverandering in Glasgow is afgelopen. Wat vindt u van het slot?

Antwoord: Het eindigde net zoals het begon.

Vraag: Dat klopt, er is niets uitgekomen. Niemand heeft toegezegd om de emissies te verminderen. Iedereen dacht er alleen maar aan hoe de economie hersteld kan worden na de pandemie, het milieu en het klimaat kunnen wel wachten. Het resultaat werd samengevat door prins Charles: “Ik kan nauwelijks geloven hoe vaak ik in de afgelopen 40 jaar dit soort toespraken heb gehouden in alle delen van de wereld, en het is allemaal nutteloos.”

Waarom begint zoiets en gaat het dan allemaal zoals altijd?

Antwoord: Ze hebben niets in handen. Geen kracht. Ze kunnen niets doen, zelfs niet tegen al die uitstoot. Er is geen manier om het te kunnen stoppen. Geen enkele! Dan zouden ze de hele industrie overal moeten sluiten. En dan allereerst de computerindustrie.

Al deze verwarring, deze houding naar de wereld, het komt allemaal voort uit het feit dat mensen slechte onderlinge verhoudingen hebben gecreëerd.

Opmerking: Niet eens de productie, de kooldioxide …

Mijn antwoord: Hier zou later over gesproken moeten worden. Maar zolang we zo’n verschrikkelijke egoïstische onderlinge verhouding hebben, zal niets helpen. We weten niet hoe we op de juiste manier met elkaar moeten omgaan, vanuit verbinding, daarom is elk resultaat alleen maar slecht.

Opmerking: Ze zullen zeggen dat u tegen vooruitgang bent.

Mijn antwoord: Ik ben tegen vooruitgang. Natuurlijk! Ze zeggen bovendien zelf dat we met de huidige vooruitgang ons eigen graf graven.

Vraag: Wat moeten we nu doen? Vanaf nu geen computers meer gebruiken of op de een of andere manier anders gaan werken?

Antwoord: Wij moeten ze wel gebruiken, maar dan alleen op de juiste manier. Dan klopt het, het kan alleen als wij ophouden met al die verkeerde contacten tussen mensen. Je ziet hoe mensen hierdoor beschadigd worden.

Vraag: Het grootste  probleem en de voornaamste oorzaak van de slechte ecologie, het klimaat enzovoort is ….?

Antwoord: De verkeerde verbinding tussen mensen. En tegenwoordig gebeurt dat via computernetwerken.

Vraag: En als wij mensen aansturen om onderling op een goede manier te communiceren, komt het dan allemaal goed?

Antwoord: Zeker. En als dat niet gebeurt, worden we vernietigd.

Vraag: Zijn ze in principe tegen zo’n communicatie?

Antwoord: Ze zijn tegen mensen. Ik ben niet tegen de apparaten zelf, het is maar metaal. Het is metaal met siliconen.

Vraag: Bent u ertegen dat ze gebruikt worden?

Antwoord: Ja. Maar het is een communicatiemiddel. Daarom moet de communicatie tussen ons veranderd worden! Maar hoe kan dit veranderd worden als dit in handen van allerlei zakenlieden is? En daar komt nog bij dat deze zakenlieden nergens om geven. Om het even wat! Het gaat hen alleen om geld. De waanzin van het geld en waarvoor is niet eens duidelijk.

Vraag: Waarvoor hebben ze dit geld nodig?

Antwoord: Om macht te hebben over de wereld.

Vraag: Er zijn zoveel problemen! Wat betekent dit dan voor die mensen?

Antwoord: Niets. Het is gekte.

Hoe de wereld hiermee om zal gaan, weet ik niet. Maar het begint nu langzaamaan duidelijk te worden dat we, als we met deze slechte verbindingen via de computer niet ophouden, als we dit niet veranderen, we allemaal in een uiterst slechte situatie terecht zullen komen. Een computer is eenvoudigweg een vorm van toepassing van communicatie.

Daarom is het eerste protest tegen Facebook en andere netwerken – als zij zich openlijk gaan manifesteren als de egoïstische macht van de eigenaars over de mensheid – natuurlijk iets ongelooflijks! Ik ben benieuwd waar dit toe zal leiden.

Vraag: Denkt u niet dat een mens iets op mondiaal gebied kan creëren vanuit de gedachte dat mensen met elkaar verbonden kunnen worden, dat er goed gedaan kan worden aan mensen?

Antwoord: Nee. Op dit niveau zeker niet. Er zijn daarvoor volledig gecorrigeerde mensen nodig met het juiste begrip van de juiste methodiek, de juiste verbinding tussen mensen. Hier hebben ze helemaal geen weet van. Ze hebben geld, politiek, invloed en macht.

Vraag: Hoe kunnen we hier dan uit komen? Hoe kan deze verbinding tot stand komen?

Antwoord: Net zoals er in het verleden een revolutie tegen machines was, zo zou er nu een revolutie tegen de manier van computer communicatie moeten zijn. Dit serieus beperken en het alleen doen ten bate van mensen, waarvan ik natuurlijk denk dat het iets onvoorstelbaars is. Maar toch in deze richting.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/01/computers-will-ruin-us/

https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 11/4/21

Related Material:

The Virtual Space For The Inner Connection

From A Virtual Reality To A Spiritual One

What Is Real “Kabbalah Dissemination”?

Filed under: Crisis, Globalization, News | Add Comment / Ask Question →

 

De biologische oorlog tegen het egoïsme

De pandemie heeft de wereld in verwarring gebracht omdat men niet begrijpt wat er gebeurt, niet weet wat er gaat gebeuren en niet weet hoe men zich moet beschermen. Daarom voelen mensen geen vreugde meer en bruist het leven in de stad niet meer. De sfeer is somber geworden. Iedereen denkt alleen maar aan: hoe kan ik gezond blijven en niet besmet raken.

Het zou echter een vergissing zijn als we aannemen dat dit een tijdelijke periode is die wel voorbij zal gaan. De coronavirus pandemie zal nog lang aanhouden, want dit is een heel speciale klap. Het virus weet hoe het alle gebieden van ons leven kan treffen: het gezin, de hele samenleving, kinderen en volwassenen, van jongeren tot ouderen. Het kan allerlei correcties aanbrengen in alle vormen van de samenleving en wat daarmee verband houdt.

Er zullen ook virusstammen van het coronavirus komen die al het oude zullen vernietigen en nieuwe verbindingen tussen ons tot stand zullen brengen. Dit virus is heel slim. Het is een biologisch deeltje en het voert een biologische oorlog met ons tegen ons egoïsme.

Daarom zal dit virus, met al zijn nieuwe, globale verschijningsvormen, tot aan het einde van de correctie bij ons zijn. Ons egoïsme zal proberen om zich aan te passen aan het leven naast dit beest dat coronavirus heet. Maar dit zal niet werken omdat de natuur een biologische oorlog tegen ons voert. Als we op de juiste manier op deze oorlog reageren, als op iets dat ons naar de correctie van egoïsme leidt, zal het ons lukken.

De Schepper valt ons aan met dit biologische virus en probeert ons te corrigeren. Maar de mensheid heeft nog niet begrepen hoe zij op de juiste manier moet omgaan met wat er gebeurt.

Het virus is een factor van een zeer hoog en bijzonder niveau omdat het het ontbreken van de juiste samenhang op biologisch niveau beïnvloedt. Dit is niet langer het levenloze of vegetatieve niveau, maar het animale niveau en een niveau dat tot spiritualiteit behoort. Dat wil zeggen dat het virus doet alsof het een sprong naar spiritualiteit wil maken. Omdat wij deze sprong echter niet maken, dringt het virus er bij ons op aan om naar het spirituele niveau op te stijgen. En het zal zijn werk doen.

Uiteindelijk zullen we ontdekken dat wij geen oplossing hebben en dat we alleen door allemaal samen te werken het coronavirus zullen kunnen uitroeien. Het zal ons duidelijk worden dat dit alleen mogelijk is door ons samen in te spannen. Het virus zal ons ertoe verplichten om ons met elkaar te verbinden, dit is de enige manier waarop wij dit kunnen overleven.

Het virus is bezig om ons naar spiritualiteit te leiden, maar tot nu toe in een negatieve vorm. Als we op de juiste manier met elkaar verbonden zouden zijn, zouden we met elkaar correcter handelen ten opzichte van het virus. Het zou ons leiden naar waar we ons meer en waar minder moeten verbinden, het zou ons tot gids dienen.

Aangezien we hier nog niet mee bezig zijn en artsen niet vermelden dat alle ziekten afhangen van het menselijk gedrag, van het gebrek aan onderling evenwicht, zullen we meer moeten lijden.

We zullen spoedig merken dat het weer noodzakelijk wordt om een mondkapje te dragen, niet om zelf niet besmet te worden door het virus van anderen, maar om ervoor te zorgen dat uw virus anderen niet besmet. Dit is al een factor op menselijk niveau, want het wordt niet zomaar bepaald door het masker op mijn gezicht, maar door mijn houding naar deze bescherming: doe ik het voor mezelf of ten behoeve van anderen. Voor wie draag ik een masker?

De pandemie zal niet afnemen maar alleen maar erger worden. De natuur zal ons niet met rust laten. De natuur heeft miljoenen verschillende virussen ter beschikking. Een virus is een genetisch defect dat wij veroorzaken in het genetische systeem van de natuur. Het hele systeem is op alle niveaus met elkaar verbonden, in alle vormen en in alle subsystemen.

Wij brengen de juiste verbinding tussen mensen, de wet van heb je naaste lief als jezelf, niet tot stand, maar raken er alleen maar steeds verder van verwijderd. Hierdoor stimuleren wij het vrijkomen van virussen, de incorrecte ontwikkeling van biologische deeltjes op het hoogste niveau van de ontwikkeling van de natuur, waarboven zich alleen nog het spirituele niveau bevindt. Wij veroorzaken deze virussen zelf. Ze zijn een gevolg van ons ongecorrigeerde egoïsme.

Daarom zal de pandemie niet zo makkelijk ten einde komen. Zij zal groeien en zich op allerlei manieren verspreiden. De natuur heeft de middelen om ons in toom te houden en ons op de juiste manier naar het Doel te leiden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/12/the-biological-war-against-egoism/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Conversation with Journalists” 11/28/21

Filed under: Crisis, Globalization, Health | Add Comment / Ask Question →

Hoe leer je naar anderen luisteren?

Vraag: Marina schrijft u: “Ik realiseer me met afschuw dat ik deze gave – luisteren en voor andere mensen openstaan – kwijt ben. Maar ik kon het. Kan ik dat weer terugkrijgen?”

Antwoord: Dat is niet nodig. Ik denk niet dat je voor alle mensen moet openstaan en naar iedereen moet luisteren.

We moeten eerst leren hoe we innerlijk op de juiste manier gevend kunnen werken en daarna naar andere mensen gaan luisteren. Als je zomaar gaat luisteren, word je ook zomaar gevuld met hun problemen. Dan word je ziek van hun sores en daar komt vervolgens niets goeds uit.

Vraag: Dus een mens moet zich eerst voorbereiden om naar anderen te luisteren?

Antwoord: Ja. Je hebt een heel goed systeem van waarneming nodig, de juiste manier van verwerking van informatie en een juiste terugkoppeling van het resultaat van die verwerking, pas dan kan je anderen correct en juist behandelen, dan ben je in staat om je te verbinden, om je eraan te wijden en te helpen. Wat ga je anders doen? Ga je de hele tijd zitten huilen en meeleven? Daar heeft niemand behoefte aan.

Vraag: Dus u zegt dat je alleen als er een werkelijk doel is – iemand helpen – als je die situatie hebt bereikt, je kan openstaan en luisteren?

Antwoord: Ja. Daarom wordt onze verbinding met andere mensen opgebouwd door middel van een bescherming, het scherm genaamd, de Machsom, een grens. Je kunt het vergelijken met een schild. Ik word heel streng voor mezelf en voor anderen en begin heel serieus uit te zoeken wat ik van hen krijg, wat ik hen geef, enzovoort.

Dit is strengheid voor jezelf en strengheid ten opzichte van anderen, zodat ook zij een correcte indruk gaan maken, zonder dat alles uit elkaar valt. Het betekent niet dat je beleefd moet zijn, het gaat over correctie. Dit is heel, heel serieus werk. Over alles moet heel goed nagedacht worden, alles moet duidelijk afgewogen worden en op de juiste wijze op het gemeenschappelijke doel gericht zijn.

De conclusie is heel eenvoudig, elke juiste toekomst die bestaansrecht heeft, kan gecreëerd worden als mensen boven hun egoïsme uitstijgen en gaan samenwerken om een heel nieuw systeem te creëren, een nieuw netwerk van communicatie en interacties. Dan verdwijnen alle problemen en worden mensen in een totaal nieuwe samenleving opgenomen.

Vraag: En wanneer zal Marina voor andere mensen kunnen openstaan en luisteren?

Antwoord: Wanneer er een juiste onderlinge communicatie is, tegengesteld aan eerder en nieuw, dan zal zij in staat zijn om anderen te horen. Iedereen werkt alleen voor de ander, voor iedereen, en alles stijgt uit boven het persoonlijke, privé egoïsme van de mens.

Mensen zullen zover komen. De natuur eist dit! Je hoeft geen romanticus te zijn, geen gelovige, niets van dat alles. We zullen het gewoon voor onze ogen zien gebeuren, het is dit alles of niets.

Vraag: Waarom doet het haar zo’n pijn? Ze schrijft: “Ik realiseer me met afschuw dat ik deze gave kwijt ben.”

Antwoord: Dat komt door de onthechting van het egoïsme. Iedereen moet dit meemaken en het zal veel tijd kosten. Totdat een mens tot de conclusie komt: dit is het, ik sluit deze deur, ik heb er niets meer mee te maken, ik deel wat ik doe en mijn relaties met anderen, alleen voor hen, niet voor mijzelf.

Als ik overschakel naar zo’n paradigma, naar zo’n relatie, begin ik me onmiddellijk vrij te voelen! Dit is de toekomstige maatschappij.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/12/how-to-learn-to-hear-others/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 10/18/21

Filed under: Education | Add Comment / Ask Question →

Kunnen wij met onze gedachten de groei van planten beïnvloeden? (Quora)

Michael Laitman op Quora: Kunnen wij met onze gedachten de groei van planten beïnvloeden?

Wij beïnvloeden niet alleen planten met onze gedachten, maar ook dieren en zelfs stenen. We kunnen zulke verschijnselen echter nog niet onderzoeken.

Er is een totale onderlinge verbondenheid en interactie tussen alle delen van de schepping. Als we dit netwerk van krachten zouden zien, zouden we ontdekken dat alleen wij mensen een negatief, schadelijk element zijn in dit systeem van krachten.

De levenloze, vegetatieve en animale vormen van de materie hebben geen vrije wil. Ze hebben geen egoïsme, dat wil zeggen: geen verlangen om ten koste van de ander te willen genieten. Deze vormen bestaan uit de wetten die de natuur in hen heeft gelegd. Mensen zijn echter, als gevolg van onze vrije wil en ons egoïsme, de enige schadelijke elementen in de natuur. 

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/10/can-you-influence-plant-growth-with-your-thoughts-quora/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Based on a talk, “Kab TV’s Close-Up Reference Point,” with Kabbalist Dr. Michael Laitman. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Hoe kunnen we natuurrampen oplossen? (Quora)

Michael Laitman op Quora: Hoe kunnen we natuurrampen oplossen?

We moeten er allereerst mee beginnen om de veranderingen die in de natuur plaatsvinden te begrijpen en er dan mee aan het werk gaan. We moeten erop gaan reageren vanuit ons menselijke niveau, het hoogste van de vier niveaus die er in de natuur bestaan: het levenloze, het vegetatieve, het animale en het menselijke. Met andere woorden, wij moeten onze menselijke contacten verbeteren door onszelf te corrigeren.

Die correctie bestaat eruit dat wij onze aandacht voor ons eigen voordeel verplaatsen naar het voordeel voor anderen en de natuur. Ook al is er een enorme kloof tussen onze ego’s die voor eigenbelang werken, en positieve verbondenheid tussen mensen – want dit vraagt een tegenovergestelde, altruïstische houding – door onze correctie kunnen we alle schadelijke invloeden van de natuur corrigeren.

Op dit moment is de mensheid ver verwijderd van een dergelijk inzicht. We houden ons bezig met noodoplossingen die niet gaan over de kern van de rampen en zo lossen we dus niets op. We zouden alles moeten aanpakken vanuit het hoogste niveau van waaruit deze schadelijke gebeurtenissen ontstaan, namelijk het punt van onze onthechting van de Hoge Kracht. Als we onze verbinding op dat punt zouden corrigeren, komt de rest van de natuur tot rust en zullen er geen natuurrampen meer zijn.

Het bestrijden van verschijnselen als branden en overstromingen op het niveau van de branden en de overstromingen zelf laat alleen maar onze zwakte zien. Het toont ons gebrek aan begrip van het niveau waarop we verondersteld worden te handelen. Als we natuurrampen zouden bestrijden op het niveau van ons gebrek aan verbinding met elkaar en met de natuur, zouden we op een hoger niveau in balans komen met de natuur en dat evenwicht zouden we dan ervaren op alle lagere niveaus.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/10/how-can-we-solve-natural-disasters-quora/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Based on the video “The Root Cause of ALL Natural Disasters” with Kabbalist Dr. Michael Laitman. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Crisis, Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Wat zijn de grootste uitdagingen waar de mensheid op het ogenblik voor staat? Waarom zijn ze zo belangrijk? (Quora)

Michael Laitman op Quora: Wat zijn de grootste uitdagingen waar de mensheid op het ogenblik voor staat? Waarom zijn ze zo belangrijk? 

De toenemende pijn en het toenemende lijden in de wereld moeten ons uiteindelijk tot het besef brengen dat de natuur ons ertoe leidt om uiteindelijk de rat race naar technologische, industriële en financiële dominantie achter ons te laten en in plaats daarvan aandacht te besteden aan onze ontwikkeling als mensheid, aan het onderwijs dat we moeten geven: niet alleen aan kinderen, maar aan hele naties, aan de mensheid.

Internationale betrekkingen zijn venijnig geworden en hoe venijniger ze worden, hoe meer ze een bedreiging vormen. Ik denk dat we als gevolg van de toenemende pijn en het toenemende lijden in de wereld zullen gaan inzien dat we geen andere keuze hebben dan een begin te maken met het bouwen van positieve, menselijke contacten.

De natuur laat ons niet langer in tot verdeeldheid brengende richtingen verder gaan, maar zal ons dwingen om ons met elkaar te verbinden – als we het niet vrijwillig doen, dan door lijden. Daarom ligt de grootste uitdaging voor de mensheid in onze verbinding met elkaar, boven onze verdeeldheid uit, zo kunnen we evenwicht bereiken met de natuur. Totdat we ons afstemmen op de natuur, is de pijn en het lijden dat we ervaren – hoe bitter het ook is – bedoeld om ons te helen.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/10/what-are-the-biggest-challenges-facing-humanity-these-days-why-are-they-a-big-deal-quora/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Based on talk, “Meet the Press,” between Kabbalist Dr. Michael Laitman and David Rosenthal. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Educatie voor wereldwijd bewustzijn (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Educatie voor wereldwijd bewustzijn

De integrale realiteit waarin wij vandaag kinderen opvoeden, verschilt sterk van de realiteit waarin wij zijn opgegroeid. Als ze willen gedijen in een wereld waarin alles met elkaar verbonden is, moeten ze zich bewust zijn van hoe verbonden we zijn, hoe eerder we hen dit gaan leren, hoe beter.

We moeten hen uitleggen dat we op de planeet aarde leven, en hen laten zien hoe de aarde eruitziet. Niet alleen haar ronde vorm, maar ook de bodem, de planten, de dieren en de mensen, en hoe we allemaal verbonden zijn in één systeem.

Vervolgens moeten wij hen vertellen over ons zonnestelsel, hoe de zon en de maan de aarde beïnvloeden, hoe de seizoenen wisselen en hoe natuurkrachten ons leven vormgeven. Wij moeten hen ook laten zien dat, als beschavingen en naties niet met elkaar verbonden zijn, er vijandschap ontstaat en dat zij elkaar juist helpen als ze zich verbonden voelen met elkaar.

Het belangrijkste punt dat we moeten laten zien, is de samenwerking van alle natuurkrachten in één enkel, integraal mechanisme en hoe dit ons beïnvloedt. We moeten gaan inzien dat we – ook al zijn we verbonden via een mobiel apparaat of een computer en leven we in een virtuele wereld – ook verbonden zijn in de fysieke wereld, niet alleen met andere mensen maar met alles.

Het resultaat daarvan zal zijn dat kinderen opgroeien met het besef dat het belangrijk is om een goede band met hun omgeving op te bouwen, met de mensen om hen heen en met de hele natuur. Ze zullen gaan voelen dat ze, als ze niet voor hun omgeving zorgen, zowel de sociale kant als de natuur, daardoor zelf slecht behandeld zullen worden. Op die manier zullen ze niet hoeven lijden onder de gevolgen van onwetendheid, zoals dat nu met ons gebeurt.

Als we onze omgang met anderen en met de aarde meer in termen van een relatie zien, is het gemakkelijk om in te zien dat er wederkerigheid nodig is. Het is duidelijk dat een succesvolle relatie consideratie van alle kanten vereist, en dat de voordelen van het hebben van vrienden en geliefden veel groter zijn dan de inspanningen die daarvoor nodig zijn. Als we niet kunnen zien dat we allemaal met elkaar verbonden zijn, is er geen stimulans om goed te zijn voor anderen.

In tegenstelling tot dieren, die andere dieren niet opzettelijk kwaad willen doen, worden mensen geboren met een ingebouwde kwade wil, zoals er staat geschreven: “De neiging van het hart van de mens is kwaad vanaf zijn jeugd.” Daarom kunnen we kinderen niet laten opgroeien zonder hen te leren wat verantwoordelijk zijn voor elkaar betekent en wederzijds respect, en dat ontbreekt nu. We moeten hen opvoeden en onszelf opvoeden om in te kunnen zien dat alles met alles verbonden is en alles van elkaar afhankelijk is, en ons daarnaar gedragen.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/09/education-for-global-awareness-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Education, New Publications | Add Comment / Ask Question →

Het verschil tussen fysieke en spirituele verbondenheid

Vraag: De Schepper heeft ons uitgekozen en ons naar een groep gebracht. Maar ik heb alleen ervaring met een fysieke verbinding met andere mensen, wat is het verschil tussen verbinding in een fysieke groep en verbinding in een spirituele groep?

Antwoord: In een spirituele omgeving heb je een ander doel. Je verbindt je met elkaar op basis van volkomen andere principes, je hebt een ander doel en je gedraagt je anders.

Hierbij is de steun van je vrienden in de groep heel belangrijk. En omdat je een bepaald doel wilt bereiken, is de steun volkomen anders dan in een gewone, maatschappelijke groep. Je moet elkaar dingen leren, je met elkaar verbinden, elkaar inspireren, ervoor zorgen dat niemand uitvalt, enz. Dit betekent dat het serieus en enorm belangrijk werk is.

Vrijwel al het spirituele werk wordt niet tussen ons en de Schepper gedaan, maar tussen ons onderling.

Het gaat over een heel systeem. Dus als je begrijpt wat er in een ‘gewone’ groep gedaan wordt, zal je het hier allemaal op een nieuwe manier moeten leren en moet je niet proberen om de twee benaderingen met elkaar te vermengen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/08/the-difference-between-corporeal-and-spiritual-connections/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Videoconference”

Related Material:

Becoming One

Gather The Parts Of The Collective Soul

The Difference Between An Egoistic And Altruistic Union

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Hoe definiëren we goed en kwaad? (Quora)

Michael Laitman op Quora: Hoe definiëren we goed en kwaad?

“Goed” is als we vooruitgang boeken in een richting die ons dichter bij evenwicht met de natuur brengt, en niet in richtingen die door het menselijk verstand zijn bedacht.

Hoe verder we ons ontwikkelen, hoe meer de natuur de door de mens bedachte ideologische richtingen voor de wereld afbreekt en ons onder druk zet om evenwicht met haar te ontdekken.

“Goed” wordt zo onze vrijwillige beweging naar het evenwicht dat de natuur ons wil laten ervaren.

Als we echter onvrijwillig in beweging moeten komen, voelen we ons slecht.

Ons toenemende gebrek aan evenwicht met de natuur veroorzaakt talloze problemen en crises op alle niveaus van het leven – persoonlijk, sociaal, economisch en ecologisch – uiteindelijk worden we op die manier zo onder druk gezet dat we onze koers wel in de goede richting moeten wijzigen.

We kunnen dus zeggen dat de druk van de natuur juist goed is, want hoe meer negatieve verschijnselen we in ons leven ervaren, hoe meer we ons ertoe aangezet voelen om de richting die ons leven opgaat te onderzoeken, en dan tot het besluit te komen om zo vroeg mogelijk een andere richting in te slaan.

Het punt is dat het de bedoeling is dat we ons niet goed moeten voelen als door ons toedoen de disbalans met de natuur groter wordt, maar dat we in plaats daarvan naar evenwicht met de natuur moeten toewerken, in die richting dwingt de natuur ons. Een slecht gevoel bij onze egoïstische benadering van het leven, waarbij we tegenover de natuur staan, is dus goed, want vanuit het negatieve gevoel in ons egoïstische leven, komen we dichter bij het vinden van een oplossing in een nieuwe, altruïstische richting, in evenwicht met de natuur.

Om meer aandacht te kunnen schenken aan wat de natuur van ons wil, moeten we ons afvragen waar we ons bevinden en waar de ons omringende natuur uit bestaat.

De natuur is een systeem waarin alles met elkaar verbonden is en van elkaar afhankelijk is. Alles is harmonieus in de natuur, dus als wij zorgen voor harmonieuze relaties, kunnen we de harmonie die in de natuur aanwezig is realiseren in onze eigen relaties.

We moeten er rekening mee houden dat de natuur uit vier niveaus bestaat – levenloos, vegetatief, animaal en menselijk – en dat wij mensen ons op het hoogste niveau bevinden, wij zijn het centrum van de schepping. Evenwicht met de natuur houdt in dat we op menselijk niveau positieve verbindingen met elkaar moeten ontwikkelen. We moeten dus naar de natuur luisteren, aandacht schenken aan wat zij ons wil zeggen, de natuur vertrouwen en meegaan met haar stroom.

Alles komt in orde als we evenwicht met de natuur bereiken. Het belangrijkste is dat we een nieuwe wereld moeten gaan ontdekken door positieve verbindingen tussen ons, want dergelijke verbindingen zijn de sleutel naar een positief leven voor iedereen en voor de natuur als geheel.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/08/how-do-you-define-good-and-bad-quora/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Based on a talk with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Semion Vinokur. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →