Category Archives: Verbinding

Er is geen Licht zonder de vrienden

938.02We begrijpen nog niet ten volle hoe belangrijk het is om je hart te openen voor liefde voor de vrienden. Daardoor komen wij namelijk tot liefde voor de Schepper, het kan niet op een andere manier. Het staat ons tegen en het lijkt heel vreemd en onbekend, maar in wezen is dit de manifestatie van de neiging tot het kwaad dat de Schepper heeft gecreëerd om ons te helpen om dichter bij Zijn eigenschappen te komen.

Het blijkt dat ik, als ik mezelf forceer om in het hart van de vriend te komen, een doorbraak maak naar de Schepper. Het hart van de vriend is de tempel, de plaats waar ik de Schepper ontmoet. Tot nu toe voelen we dat niet, en het duurt lang voor we tot dit besef komen. Nu protesteert al het egoïsme in mij tegen mijn verbinding met de vriend, maar dit is de plaats van mijn verbinding met de Schepper.

Het hart van de vriend wordt voor mij de woning van de Schepper. Als het mij lukt om tot het hart van de vriend door te dringen, betekent dit dat ik de tempel binnenga waar de Schepper zich bevindt. Ik was het die dit heilige gebouw heeft gebouwd en zo dichter bij de Schepper kwam.

Daarom is het het belangrijkste om je egoïsme te doorbreken en je een weg te banen naar de harten van de vrienden. Ik hoop heel erg dat we dit steeds beter zullen voelen, totdat dit innerlijke gevoel zich in het allerdiepst van ons hart nestelt, dan zullen we allemaal op het punt gekomen zijn dat we ons als één persoon met één hart mogen verbinden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/11/there-is-no-light-without-friends/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From a Conversation at a Meal, 10/28/22

Related Material:

Action—Thought—Desire

A Friend Stands on the Way to the Creator

The Creator Shines to Us through Friends

Filed under: Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

De toepassing van Kabbalah

945Opmerking: U hebt een internationale gemeenschap opgezet met een groot aantal mensen uit verschillende landen, daarnaast populariseert een afdeling – die verantwoordelijk is voor de verspreiding – de Kabbalah van Rabash en Baal HaSulam.

Mijn Antwoord: Nee, ik denk dat het onmogelijk is om Kabbalah te populariseren. Misschien lijkt het zo. Maar dat is niet mijn taak. Ik ben geen promotor, maar een uitvoerder.

Wat is het punt om de wereld bekend te maken met het woord “Kabbalah” en met haar wetten zoals populaire natuurkunde?

Ik vervul mijn opdracht door een voorbeeld te stellen voor de toekomstige mensheid in onze wereld, zodat totaal verschillende mensen met verschillende neigingen zich met elkaar kunnen verenigen binnen bepaalde grenzen. En zij – vanuit het niets, zonder enige neiging naar spiritualiteit, naar het programma van de schepping, naar de Schepper – geleidelijk gaan veranderen in mensen van de hoge wereld, dat wil zeggen, verenigd, elkaar aanvullend tot één spirituele structuur waarin de Schepper geleidelijk zal worden gevoeld, gemanifesteerd en onthuld.

Dit is de toepassing van Kabbalah! Want Kabbalah is de wijsheid van het onthullen van de Schepper in onze wereld. Dit schrijft Baal HaSulam in het artikel “De Essentie van de Wijsheid van Kabbalah”.

Kabbalah is de methode om in onze wereld de Schepper aan de mens te onthullen. Dit doe ik, ik implementeer Kabbalah, dit is waar ik mensen naar toe leid. Ik wil dat dit gebeurt. Ik populariseer Kabbalah niet.

Ik heb een heel duidelijk programma, een duidelijk plan dat niet alleen op een bepaalde plaats gerealiseerd moet worden, maar ook in kringen over de hele wereld waar onze groepen bestaan.

De ontwikkeling van deze methode en de wijze waarop we een modern mens kunnen benaderen en in begrijpelijke woorden – die niet afstotend maar aantrekkelijk zijn – kunnen uitleggen dat verbondenheid de oplossing is voor alle problemen, tot aan de verlossing van de hele mensheid, is mijn taak.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/11/implementation-of-kabbalah/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Kabbalists of the Last Generation” 9/7/13

Related Material:

The Goal Of A Kabbalist In Relation To The World

Implementing The Creator’s Plan

Can We Offer The Wisdom Of Kabbalah To Everyone?

Filed under: Dissemination | Add Comment / Ask Question →

De oplossing bestaat uit verbinding

285.02De wereld zal klappen blijven krijgen totdat zij de oplossing vindt. Ofwel we gaan luisteren naar de methode van integrale verbinding of we zullen allerlei klappen krijgen, persoonlijk, publiek, oorlogen, enz. totdat we begrijpen wat er gehoord moet worden, namelijk horen dat de enige mogelijkheid om anders te leven bestaat uit verbinding.

Voor de mensheid zit er niets anders op dan ofwel in competitie met elkaar leven, in voortdurende strijd, ofwel in verbinding. We weten dat tijdens grote rampen of oorlogen een mens daar instinctief naar streeft. Daarom wordt dit ons nu onderwezen met de hulp van allerlei problemen.

Dan zullen we gaan begrijpen dat we ons naar verbinding toe moeten bewegen om aan het lijden te ontsnappen. Het zal wél een zuiver egoïstische beweging voorwaarts zijn en niets anders. Dat is nog heel ver verwijderd van een werkelijk afscheid van het egoïsme.

Omdat we de aard van de mens kennen, onthullen we geleidelijk en consequent de fasen van zijn ontwikkeling. Dit is geen truc. Het is vanuit liefde en vriendelijkheid, als er sprake van liefde is, zijn de omstandigheden die een mens moet doormaken altijd bepalend.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/salvation-is-in-connection/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Victory Is a Sign of Defeat” 8/2/13

Related Material:

Where Is the Way Out of the Impasse?

A Condition for Our Existence on Earth

The Reason for the Imbalance Is in Us, in People

Filed under: Crisis, Globalization | Add Comment / Ask Question →

Dank aan jullie voor jullie werk aan de correctie van de wereld

572.02Ieder van ons op zich heeft maar weinig kracht, maar zo moet het zijn voor het einde van de correctie. Het verlangen (Kli) moet zich manifesteren als volledig gefragmenteerd, niet verbonden en tot in de kleinst mogelijke stukjes gebroken. Als wij samenkomen en ons met elkaar verenigen, worden we allemaal opgenomen in één grote Kli van Adam HaRishon. Dit gebeurt nu.

Ik hoop dat we zullen meemaken dat weer vele duizenden mensen zich bij ons zullen voegen. Hoewel er eigenlijk geen heel groot aantal nodig is, zal het toch zo gaan. En wij zullen hen verenigen, hen om ons heen verenigen en hen de weg naar de Schepper laten zien, zodat Hij zich zal verheugen over ons werk.

Ik dank al mijn studenten voor alles wat jullie doen, voor jullie werk aan de correctie van de wereld. In onze wereld waar we nu zijn, is er geen werk dat verhevener en specialer is dan het werk dat wij doen. Ik wens ons allen succes dit jaar bij onze verbinding in één tent van vrede en eenheid, een tent van geluk, onder één gemeenschappelijk groot scherm (Masach) boven onze hoofden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/thank-you-for-your-participation-in-the-correction-of-the-world/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

From a Conversation at the Unity Event 10/13/22, “Unity Tent”

Related Material:

A Sign of the Last Generation

A New Stage in Human Development

We Determine How the World Will Be Drawn to a Common Connection

Filed under: Dissemination, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Onder het schild van de Schepper?

961.2Vraag: Hoe kunt u uw werk doen en tegelijkertijd op de Schepper vertrouwen, d.w.z. steeds verder gaan alsof u dat zelf doet en tegelijkertijd parallel aan de Schepper?

Antwoord: Hoe zou ik mijn werk kunnen doen als ik niet op de Schepper zou vertrouwen? Waar komen mijn kracht, mijn kennis en mijn mogelijkheden vandaan? Waar haal ik het vertrouwen vandaan dat wat ik doe zal werken? Alleen in de mate waarin ik met Hem verbonden ben.

Opmerking: U gaf eens een voorbeeld van Rabash, dat hij, zonder op iemand te vertrouwen, tijdens een bombardement een schuilkelder inging.

Mijn antwoord: Maar dat is niet omdat hij niet op de Schepper vertrouwde, maar omdat het nodig is om net zo te handelen als iedereen doet.

Commentaar: Er is vaak een gevoel alsof je je onder het schild van de Schepper bevindt, dat er een soort bescherming is.

Mijn antwoord: Je hebt geen bescherming. Dat kan alleen in de mate waarin je met de Schepper verbonden bent. En zelfs met deze bescherming kan je er niet op vertrouwen. Je moet alleen met Hem verbonden zijn en niet denken aan wat er met je zou kunnen gebeuren.

In welke situatie je ook bent, denk niet aan bescherming, maar aan de manier waarop je meer met Hem verbonden kunt zijn. Want als er bommen op je vallen, gebeurt dat om je op een nog juistere manier aan de Schepper te hechten, niet uit angst!

En dank de Schepper onafgebroken voor het sturen van alle situaties, want zij helpen je om dichter bij Hem te komen, door je een voorbeeld te geven dat je in deze vorm moet zijn, zowel in je beste als in je slechtste situaties.

Vraag: Maar Rabash had ook niet naar de schuilkelder kunnen gaan. Kon hij de Schepper waarnemen en over Hem nadenken?

Antwoord: Dat kunnen we niet begrijpen. Het is zowel ja als nee. Hij moest handelen zoals iedereen. Het is geen spelletje. Eigenlijk laat dit ook de kwaliteit van geven zien. Ik kan het niet in woorden uitdrukken.

Het gewone menselijke denken kan geen twee tegengestelde krachten, tegengestelde eigenschappen en situaties met elkaar combineren en ze als één zien.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/under-the-shield-of-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

From KabTV’s “I Got a Call. Rely on the Creator?” 6/28/13

Related Material:

Part Of The Creator Is Always With You

What Do You Do When The Creator Is Everywhere?

The World Where “There Is None Else Besides Him”

Filed under: Spiritual Teacher, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De effectiviteit van het spirituele werk

530De effectiviteit van het spirituele werk hangt af van hoe belangrijk ik het vind en van de steun van de omgeving. Dit betekent dat ik verbonden ben met een groep die voortdurend veranderingen ondergaat, en wel zo dynamisch dat wij het gevoel hebben dat we in één boot zitten die door een woeste zee vaart. Toch zijn we op weg naar het geliefde doel, de beloofde oever.

Het belangrijkste is dat wij beseffen dat we ons bevinden in het veld van de Hoge Kracht die ons onder controle heeft en alles, zowel innerlijk als uiterlijk regelt, deze Kracht verandert ons, brengt ons in verwarring, geeft ons hindernissen en helpt ons. Zij speelt met ons zoals een volwassene met een kind speelt en probeert allerlei verlangens en gedachten in ons op te wekken die bijdragen tot onze ontwikkeling, zodat het kind opgroeit en later klaar is voor het toekomstige volwassen leven.

Dit is de hulp die wij via de vrienden in de Ten van de Schepper willen ontvangen om spiritueel vooruit te komen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/07/the-effectiveness-of-spiritual-work/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

From the Daily Kabbalah Lesson 6/23/22, Writing of Rabash, Article 164 “What to Ask of the Creator – to Be His Servant”

Related Material:

A Lifeline In The Flow Of Life

The Group Is Salvation

A Safety Net Or An Insurance Policy

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work, The TensNo Comments →

 

Hoe wij de Wijsheid van de wereld verkrijgen

934Er valt niets te corrigeren in ieder van ons, het probleem ligt niet in ieder van ons afzonderlijk. Het is het belangrijkste dat wij onze verbinding corrigeren, zodat alle minnen en plussen in ons, alle goede en slechte eigenschappen die in ieder van ons aanwezig zijn, elkaar aanvullen en voltooid worden tussen de vrienden. Dit wordt Arvut (verantwoordelijkheid voor elkaar) genoemd.

Deze Arvut is nu precies nodig om met elkaar alle goede en slechte eigenschappen door onze verbinding te compenseren. Dan blijkt dat er geen rechtvaardigen onder ons zijn – we zijn allemaal zondaars. Maar als we al onze polaire kwaliteiten op de juiste manier met elkaar verbinden, de plussen en minnen met elkaar combineren, zal het hele systeem perfect gaan werken.

Het belangrijkste is dat we elkaar aanvullen. We hoeven alleen maar met dit werk te beginnen, zelfs als we niet begrijpen hoe we het moeten doen, en alleen maar te willen dat het gebeurt, de Schepper zal het werk voor ons voltooien.

Als ik alle tekortkomingen die ik bij een vriend opmerk, compenseer door de Schepper achter hem te zien, verbind ik het hele systeem op een complete manier. Dan wordt dit systeem duidelijk voor mij, de hele schepping wordt dan duidelijk voor mij: hoe er samenhang tussen alles is, hoe de schepping functioneert en hoe het ene deel het andere deel beïnvloedt, vanaf het begin van de schepping tot aan het einde. Dan begrijp ik alles wat er gebeurt in de relatie tussen al haar delen, dat wil zeggen dat ik de wijsheid van de wereld verkrijg.

Hierover staat geschreven: “De rechtvaardigen zitten bij elkaar en genieten van de uitstraling van de Shechina“, van de manier waarop alle negatieve en positieve eigenschappen worden gecombineerd, alle tegenstellingen elkaar aanvullen en er niets overbodigs, niets slechts, overblijft.
Alles is in volledige harmonie verenigd.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/09/how-to-acquire-the-wisdom-of-the-world/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 8/24/22, “Reinforcing Ourselves with There Is None Else Besides Him”

Related Material:

Correct Yourself, Correct The World

What To Correct: Myself Or The World?

There Is No One Closer To A Child Than His Mother

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Waarom wordt de wereld steeds goddelozer? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Waarom wordt de wereld steeds goddelozer?

We leven in tijden van een steeds grotere verhulling van de Hoge Kracht, daarom lijkt onze wereld van dag tot dag donkerder te worden. Dit betekent dat we steeds meer oorlogen, strijd en angst meemaken en het einde ervan is niet in zicht.

Eigenlijk is dit de onthulling van de Hoge Kracht, de Schepper, maar dan in een negatieve vorm. Wij kunnen deze onthulling veranderen in de positieve vorm, maar hoe het ook zal gaan, de Schepper komt dichter bij ons. Als een grote komeet die vanuit de ruimte naar onze planeet vliegt en wij krijgen te horen dat hij ons over 20 jaar zal raken.

Voorlopig bevinden wij ons nog in het donker en deze duisternis bestaat uit het ontbreken van de juiste onthulling van de Schepper. Het betekent ook dat de Schepper dichter bij ons komt. Het Hoge Licht wil zich aan ons laten zien, maar wij laten het niet toe, daarom zien wij een steeds groter wordende duisternis die zich over onze wereld uitspreidt.

Wij moeten deze duisternis veranderen in een groot Licht. Dit hangt uitsluitend van de verhoudingen tussen mensen af. Als wij onze omgang met elkaar veranderen – door onze houding naar elkaar te veranderen van verdeeldheid naar eenheid, van haat naar liefde, en van prioriteit geven aan ons eigen voordeel naar het voordeel voor anderen – zal alles wat wij als duisternis ervaren onmiddellijk veranderen in Licht. Dan zullen wij een nieuwe harmonie, vrede en geluk ervaren zoals we het nog nooit eerder hebben gevoeld.

Based on the video “Why Is Darkness Abounding in Our World?” with Kabbalist Dr. Michael Laitman. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/08/why-is-the-world-becoming-more-godless-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

De wereldbol wordt steeds kleiner

275Als wij de eigenschap van geven niet verwerven, zullen we alleen maar lijden en op een dergelijke manier niet kunnen blijven bestaan. De eigenschap van geven is de enige redding voor ons en kan ons boven onze egoïstische verlangens verheffen. Als je alleen maar het verlangen om te ontvangen voelt, betekent dat een gevoel van dood.

Daarom maakt de Schepper elke keer weer een beetje Licht wakker in de verlangens om te geven, en voelen wij daardoor een gebrek aan Licht in de ontvangende verlangens. Wij beseffen niet wat er gebeurt, wij voelen alleen dat de wereld steeds donkerder wordt. We staan op de drempel van een periode waarin mensen over de hele wereld zullen gaan voelen dat we lijden, ondanks alle verworvenheden op het gebied van de moderne wetenschap en technologische ontwikkelingen.

Dit alles is te wijten aan een gebrek aan verbondenheid tussen mensen. Wij worden geconfronteerd met grote moeilijkheden: extreme koude, extreme hitte, hongersnood, allerlei natuurrampen, en dit alles vindt plaats door onze afscheiding. Ieder mens zal het voelen, in welke uithoek van de wereld hij ook woont.

Dan zullen we gaan begrijpen dat verbinding niet alleen zorgt voor een goede oogst of ons behoedt voor droogte, maar dat wij door deze verbinding een zegen over ons uitnodigen, we nodigen de Hoge Kracht uit die ons zal zegenen, ons zal verbinden, ons vooruit zal helpen naar het goede, en ons overvloed van Boven zal brengen.

Er wordt gezegd dat de mens niet leeft van brood alleen. We zijn allemaal afhankelijk van één Kracht die ons omringt en ondersteunt. Als wij niet willen lijden onder gebrek aan zonnewarmte, aan water en gewassen, of onder pandemieën die zich plotseling over de hele wereld verspreiden en nog meer problemen, hangt dat uitsluitend af van het feit of wij dichter bij de kracht van het goede komen en ons verwijderen van de kracht van het kwade.

Hoe kunnen we dichter bij het goede komen en afstand nemen van het kwade? Alleen als we dat innerlijk doen, dat wil zeggen, als we begrijpen wat goed is en afstand nemen van het kwaad. Als we ons richten op steeds meer verbinding en steun over de hele wereld, zullen we zien dat we in deze vorm de wereld kunnen besturen, zoals het draaien aan een stuurwiel. We zullen ons leven kunnen besturen.

Het zal veel mensen spoedig duidelijk worden dat de wereldbol steeds kleiner wordt en ons dwingt om ons meer te verbinden met elkaar en afhankelijk van elkaar te worden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/08/the-globe-is-shrinking/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 8/18/22, “The Ways of the Lord Are Straight”

Related Material:

Humanity’s Development under the Influence of Spiritual Energy

At The Mercy Of Unknown Forces

A Big Family

Filed under: Daily Kabbalah Lesson | Add Comment / Ask Question →

 

Wederzijdse beweging

151Vraag: Zoals we weten, maakt Kabbalah gebruik van de numerieke waarden van letters. Om spirituele staten uit te leggen, werden de Hebreeuwse  letters afgeleid uit het onderzoek van de Kabbalisten die de ware aard van de spirituele wereld onderzochten. Wat zijn letters en getallen eigenlijk en wat is het verband ertussen?

Antwoord: Er zijn geen getallen in spiritualiteit. Er zijn letters die de beweging uitbeelden van Bovenaf naar beneden, van de Schepper naar de schepselen, dit is afhankelijk van de mate waarin de schepselen Zijn invloed op henzelf kunnen waarnemen. Daarom wordt een letter Ot (teken) genoemd, d.w.z. een aanduiding dat een mens de houding van de Hoge Kracht naar hem gaat waarnemen.

Deze gewaarwording begint vanaf het moment waarop hij ernaar verlangt om de Schepper, de Hoge Kracht, te bereiken, dit gebeurt in de mate van zijn gelijkvormigheid. Als een mens zijn verlangen om aan de Schepper te geven, Hem blij te maken en vervulling te geven ontdekt, gaat hij – in de mate van zijn vermogen om dit tot uitdrukking te brengen – ontdekken dat de Schepper vanaf het allereerste begin bereid was om een relatie met hem aan te gaan.

Dan blijkt dat hier de verbinding tussen schepping en Schepper zichtbaar wordt, namelijk de gelijkwaardigheid tussen de houding van de mens naar de Schepper en van de Schepper naar de mens. Zo’n wederzijdse beweging van de een naar de ander leidt tot wederzijdse vervulling: de mens verheft zijn verlangen naar de Schepper en de Schepper vervult zijn verlangen met Zijn aanwezigheid: Licht.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/08/mutual-movement/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Spiritual States” 7/26/22

Related Material:

The Connection Between Letters And Digits

Why Are There No Letters Above Bina In The Spiritual World?

Gematria Is The Language Of Emotions

Filed under: Language of Branches, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →