Category Archives: Verbinding

Betreur dat er niet genoeg verbinding is

565.01Vraag: Wat zijn de Kelim van heiligheid die we moeten bewaken? Is het de angst om de verbinding  tussen ons te vergeten? Of gaat het over het feit dat wij in elke situatie niet mogen vergeten van Wie het komt en voor Wie ik sta? Of is het spijt dat ik nu van de anderen gescheiden ben?

Antwoord: Je kunt over alles wat je net zei nadenken en betreuren dat er niet genoeg verbinding met de Schepper is, dat je bang bent dat je los van Hem komt en dat Hij je zou kunnen verlaten.

Je kunt al deze gevoelens en zorgen altijd voor Hem plaatsen en Hem vragen om niet weg te gaan, je niet te verlaten en niet te verdwijnen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/12/what-to-regret-2/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland


From the Daily Kabbalah Lesson 11/16/23, Writings of Baal HaSulam “As Though Standing before a King“

Related Material:
Spiritual Action
First Steps In Spirituality
“According to the Sorrow, So Is the Reward”

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De plek van de mens

527.03Vraag: Enerzijds moet een mens in de gemeenschappelijke Kli opgenomen worden, zodat de Schepper deze kan vullen, maar anderzijds streeft het punt in het hart van de mens ernaar om één te worden met de gedachte van de Schepper. Dan blijkt dat hij noch hier noch daar is. Waar is de plek van de mens?

Antwoord: Een mens moet naar de Schepper verlangen, hij is daar vandaan gekomen en moet daar ook weer naar terugkeren. Maar hij is onder de invloed van het egoïsme vertrokken en daarom is een terugkeer naar de Schepper alleen maar mogelijk als hij zijn ego transformeert in een kracht van verbondenheid met de Schepper.

Op die manier zal zijn verbondenheid met Hem absoluut en volledig zijn, zoals er geschreven staat: met heel zijn lichaam en ziel. Dat moeten we bereiken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/the-place-of-a-person/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 11/12/23, Writings of Rabash “What Is Peace in the Work?“

Related Material:
Earn the Spiritual World
What Brings Contentment To The Creator?
Coming Outside Of Ourselves In Order To Hear The Creator

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Eén verlangen voor beiden

625.05Vraag: Als de Schepper een man en een vrouw verbondenheid geeft via het hart, is ieder dan bereid om alles voor de ander te doen?

Antwoord: Ik weet niet hoe bereid ze voor alles zijn, maar als ze bij elkaar komen om samen te zijn en ieder doet wat zijn/haar partner verlangt, vormen zij een gemeenschappelijk verlangen waarin de Schepper wordt onthuld.

Vraag: Maar geeft de Schepper hen dan ook dit verlangen?

Antwoord: Nee, ze moeten dit verlangen zelf creëren. Ieder van hen heeft zijn eigen verlangen, dus zij moeten zich met elkaar verbinden om beiden één verlangen te hebben waarin ze geen enkel verschil voelen.

Zo’n samensmelting moet het zijn, een streven naar elkaar waarin er niets anders overblijft dan een gevoel van eenheid.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/one-desire-for-two/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

From the Daily Kabbalah lesson 11/19/23, Writings of Rabash “Discernments in States“

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Man and Woman, Women’s Spirituality | Add Comment / Ask Question →

 

Zodat de Torah geen elixer voor de dood wordt

283.01Vraag: Welke handelingen die ons van de liefde voor de Schepper verwijderen worden het elixer voor de dood genoemd?

Antwoord: Egoïstische  intenties voor eigenbelang, niet voor anderen.

Elke handeling in spiritualiteit wordt alleen maar gemeten en gewogen door de intentie: Waarom doe ik het, voor wie doe ik het en waarvoor? Daarom moeten we voortdurend de intentie hebben om al het mogelijke te doen om alle schepselen naar een goede relatie met de Schepper te brengen.

Vraag: Welk doel moeten wij voortdurend voor ogen hebben zodat de Torah geen elixer voor de dood wordt?

Antwoord: Verbinding, correctie en hulp aan elkaar in de groep

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/so-the-torah-does-not-become-the-elixir-of-death/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

From the Daily Kabbalah lesson 11/3/23, Writings of Baal HaSulam “Concerning the Giving of the Torah – 2“

Related Material:
Study: Elixir of Life or Potion of Death
Will You Use Kabbalah As A Potion Of Death Or Elixir Of Life?
Beware Of Joining A Gathering Of Clowns

Filed under: Love | Add Comment / Ask Question →

 

Mis geen kans

243.04Vraag: Wat is de macht van de Schepper en de kracht van Zijn hand?

Antwoord: Dat is wat de Schepper moet doen om ons uit ons egoïsme te trekken en ons wat dichter bij Hem te brengen.

Dit is het werk van de Schepper. We moeten altijd op elkaar en op de Schepper gericht zijn om geen enkele kans te missen om ons tot Hem te wenden voor hulp.

Als wij ons niet tot de Schepper wenden, verliezen we het contact met Hem. Hij maakt ons constant wakker, maar als we niet reageren, verdwijnt de verbinding. Dit gaat zo door totdat de volgende mogelijkheid zich voordoet, als de Schepper zich opnieuw tot ons zal kunnen wenden en ons tot een verbinding met Hem zal oproepen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/dont-miss-the-opportunity-2/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the Daily Kabbalah Lesson 11/2/23, Writings of Baal HaSulam “Call upon Him When He Is Near“

Related Material:
How To Get Yourself Out of Your “Donkey”?
No Need to Wait to Be Crushed
How to Look at Yourself from the Outside?

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Vragen over Spiritueel Werk – 25

934Vraag: Wat helpt ons om de vormen van de handelwijze van de Schepper in de Ten te onthullen?

Antwoord: Ons verlangen naar eenwording helpt ons. We moeten proberen om ons te verenigen, en als we het op een verkeerde manier doen, zal de Schepper ons corrigeren.

Vraag: Wat zal mij helpen om het verschil te begrijpen tussen mijn dagelijkse streven naar eenwording in de Ten en de vorm die de Schepper mij lijkt te tonen? Waar moet ik op letten?

Antwoord: Je moet aandacht besteden aan je vrienden. De Schepper kleedt Zich in je vrienden. Je moet via hen voelen welke onvoltooide verhoudingen je nog met hen hebt, dan zal je begrijpen hoe je dichter bij de Schepper kunt komen.

Vraag: Hoe kunnen we eerlijk zijn naar de vrienden en hen toch niet wegduwen?

Antwoord: Daarvoor moet je eenvoudigweg de grootheid van je verbinding met je vrienden hoger plaatsen dan al het andere in de wereld. Zoals er geschreven staat: ofwel eenwording ofwel de dood.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/questions-about-spiritual-work-25/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

 

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 11/3/23, Writings of Rabash “What Is the Preparation to Receive the Torah in the Work?-2“

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

Begrijp je natuur

531.02Vraag: De Schepper gaf me de gelegenheid om te beseffen hoe egoïstisch ik ben, hoezeer mijn hart nog gesloten is en ik niemand binnen wil laten, en dat het feit dat ik mezelf vroeger aardig en lief vond een illusie was.

Zulke kansen om je ware ik te zien, krijg je niet elke dag. Ligt dat aan mij of aan de Schepper?

Antwoord: Dat hangt van jou af. De Schepper zal je geen nieuwe gevoelens geven als je er niet naar streeft om met anderen op een heel innige manier verbonden te zijn, verbonden door het verlangen van het hart.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/understand-your-nature-2/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

From the 1st part of the Lesson of the International Kabbalistic Convention “Opening Hearts” 10/01/23, Lesson 4 “Connecting As One Man with One Heart”

Related Material:
The Rapprochement of the Hearts
Feel the Friend
There Is No Light Without Friends

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Het mechanisme van verantwoordelijkheid voor elkaar (Arvut)

530Vraag: Is één persoon in staat om het mechanisme van Arvut (verantwoordelijkheid voor elkaar) in de Ten (groep van tien mannen of vrouwen) te implementeren door zijn innerlijke inspanningen, door druk uit te oefenen?

Antwoord: Nooit. Arvut betekent dat elke vriend ervoor zorgt dat het verbindingssysteem altijd aanwezig is in de groep. Daarom is er een Ten. Op die manier helpen we elkaar, zoals er geschreven staat: “En ieder hielp zijn vriend.”

De algemene druk kan de algehele kracht van Arvut teweegbrengen.

Vraag: Als we met Arvut gaan werken, kijkt een van de vrienden naar de anderen en denkt hij dat hij ervoor klaar is, maar de anderen niet. Kunnen we op dat moment een actievere vooruitgang maken zodat iedereen erin meegaat? Is er misschien een tussenfase vóór de verantwoordelijkheid voor elkaar?

Antwoord: Nee. Het enige wat nodig is, is dat we streven naar hulp voor elkaar, naar innerlijke verbondenheid, dan zal de Schepper de omstandigheden en de uiteindelijke staat voor ons scheppen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/the-mechanism-of-mutual-guarantee/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

From the Daily Kabbalah Lesson 10/3/23, Writings of Baal HaSulam “The Arvut (Mutual Guarantee)”

Related Material:
Mutual Exchange Of Guarantee
Mutual Guarantee—The Property Of Mutual Concern
Arvut Obliges Bestowal

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Mutual Guarantee, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Meester in vermomming

608.02Opmerking: De Britse acteur en komiek Peter Sellers stond bekend om zijn meesterschap in imitaties. Sommigen beweerden dat Sellers geen eigen identiteit had en in wezen dus geen individualiteit. Sellers zei dat hij achter het masker een leeg vat was.

Zijn onbaatzuchtigheid werd veel besproken en er werd over gespeculeerd dat hij niet kon begrijpen wie hij was. Maar in Kabbalah gaat men ervan uit dat een mens zich moet annuleren om informatie van een ander te kunnen accepteren.

Mijn antwoord: Ja. Maar in Kabbalah bestudeer ik voortdurend mijzelf in relatie tot anderen. Ik kan hen niet bestuderen als ik mezelf niet ken. Tegelijkertijd absorbeer ik hun verlangens, verander ik onder hun invloed, onderzoek ik zowel mijzelf als hen en observeer ik hoe zij in mij investeren.

Dit bereik je niet door jezelf te annuleren. Wat de Britse komiek deed, was een psychologische, egoïstische truc. Maar in Kabbalah open ik – als ik jou in mezelf opneem zonder mezelf te annuleren – mezelf volledig om jou zoveel mogelijk te vullen. Daarom heb ik al mijn eigenschappen nodig.

Opmerking: Men zegt dat Peter Sellers aan het einde van zijn leven heeft geprobeerd om zichzelf te spelen, maar dat het niet lukte. Dit was de tragedie van zijn leven.

Mijn Antwoord: In Kabbalah is het anders. Ik voel mezelf niet op die manier en ik kan me dan ook niet voorstellen hoe dat mogelijk is.

Integendeel, als ik mijn verlangens beperk, weet ik wat ik aan het doen ben. Het worden er steeds meer in mij en ik beperk deze verlangens in de intentie die ze hebben om ten behoeve van mezelf te ontvangen. Dit alles doe ik om de ander te kunnen voelen. Het is dubbel werk.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/master-of-disguise/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “I Got a Call. Master of Disguise” 9/29/11

Related Material:
Restriction On Egoistic Desires
Restriction And The Screen
From Total Restriction To Total Revelation

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Wat is onze kracht, broeder?

275Vraag: Wat betekent sterk zijn tegenwoordig?

Antwoord: Het betekent verenigd zijn. Niets anders! Als we ons verenigen, is de Schepper met ons.

Opmerking: U hebt altijd maar één antwoord.

Mijn antwoord: Ja. We hebben niets anders nodig.

Vraag: Wat is eenheid? Wat bedoelt u met dat woord?

Antwoord: Er is eenheid als iedereen voelt dat hij er voor anderen is en dat allen er voor één zijn. Er kan hier geen sprake van verslapping zijn. We zijn bij elkaar en we moeten elkaar helpen.

Vraag: Aan de ene kant zegt u wat al sinds onze kindertijd tegen ons gezegd wordt.
Herinner je je de Drie Musketiers? “Eén voor allen en allen voor één!” We geloofden hier echt in, we vonden dit heel fijn en wilden zo leven. Waar is dit later allemaal naartoe verdwenen?

Antwoord: Dit is verdwenen omdat het leven ons naar andere waarden heeft geduwd: ieder voor zich en het maakt niet uit hoe het met anderen gaat. Maar nu krijgen we lessen, heel serieuze lessen.

Vraag: Kan er alleen door deze lessen iets veranderen?

Antwoord: Natuurlijk. Anders zou de Schepper het zo niet hebben gedaan.

Vraag: Wat is onze stap nu? Hij deed een stap, een moeilijke, tragische stap. Wat is nu onze stap?

Antwoord: Onze enige stap is nu dat we ons met elkaar verbinden en oprukken naar de vijand.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/what-is-our-strength-brother/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/kabbalah.academie

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 10/16/23

Related Material:
Unity Now and Forever
During these Difficult Days
In Times of Severe Trials

Filed under: Israel, News | Add Comment / Ask Question →