Category Archives: Vaccin coronavirus

Elke keer als wij ziggen, zagt Covid meteen terug (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin “Elke keer als wij ziggen, zagt Covid meteen terug 

We zitten diep in onze derde lockdown in Israël, maar de cijfers verbeteren niet. Meer dan een derde van de bevolking heeft de eerste injectie met het Pfizer-vaccin gekregen, en meer dan een achtste heeft de tweede injectie gekregen, maar de plaag verspreidt zich alsof er niets gebeurd is. Prof. Ran Blitzer, hoofd van het Corona Kabinet bij Magen Israël, het nationale programma voor de bestrijding van het coronavirus, begrijpt er niets van. Volgens Blitzer zou het, “volgens alle verwachtingen en modellen ten gunste veranderd moeten zijn … We zouden een grotere daling in het aantal geregistreerde gevallen moeten zien dan we nu zien. We zouden ook een daling moeten gaan zien in het aantal moeilijke gevallen, maar we zien deze trend niet in de mate waarin we het hadden verwacht.”

In lijn met Prof. Blitzer’s grote ongenoegen, is de nationale stemming somber en grauw. Het lijkt erop dat elke keer als wij ziggen, Covid meteen terug zagt. Elke keer als wij denken dat we een manier hebben gevonden om van de plaag af te komen, vindt het virus nieuwe manieren om terug te keren. En elke keer als het terugkomt, komt het krachtiger terug. Bij de eerste lockdown bestond maar een klein deel van de patiënten uit jongeren onder de 18. Bij de derde lockdown bestaat meer dan 35 procent van de zieken uit kinderen. Erger nog, we zijn er helemaal niet zeker van dat de vaccins beschermen tegen alle nieuwe mutaties die onlangs zijn opgedoken in het VK, Zuid-Afrika, Californië, Brazilië, en wie weet welke andere mutaties er nog in het verschiet liggen.

Het coronavirus legt onze zwakheden één voor één bloot. Het drijft de spot met onze pogingen om het om te scholen, en laat zien hoe gemakkelijk het voor de natuur is om met onze hoogtechnologische geneeskunde die zoveel geld kost, een loopje te nemen. Elke keer als we weigeren om de waarheid onder ogen te zien, laat het virus ons nog wat overtuigender zien waar het om gaat, mensen betalen er echter voor met hun leven. 

Toen deze plaag uitbrak, verzekerden artsen ons dat kinderen er niet onder zouden lijden. Ik heb toen gezegd dat het zeker ook kinderen zou treffen, dat het niet alleen onze longen, maar ook onze hersenen zou aantasten, en dit alles omdat wij weigeren in te zien dat er geen genezing is voor het virus op het niveau waarop het zich manifesteert, maar alleen bij de bron: wij misbruiken elkaar en de natuur. Sommige kinderen in Israël verkeren nu in een zorgwekkende toestand en worden geholpen door beademingsapparatuur, andere kinderen, nog niet in Israël, lijden aan nevenwerkingen zoals het Kawasaki syndroom dat hun hersenen vernietigt.

Onder deze omstandigheden herhaal ik dringend dat de enige manier om met Covid om te gaan, bestaat uit de genezing van onze sociale betrekkingen, we zullen het virus namelijk nooit kunnen vernietigen. Onze slechte sociale verhoudingen zetten ons ertoe aan om te wedijveren en op elkaars vernietiging uit te zijn, die drang maakt elk middel aanvaardbaar. In onze strijd om elkaar te vernietigen, vernietigen we onschuldige mensen, onschuldige dieren, onschuldige planten en de aarde waarop we lopen. Er is niets mis met onze planeet, zij kan voor alle wezens die erop leven zorgen en nog veel meer dan dat, op voorwaarde dat we niet proberen om andere mensen, groeperingen, naties, geloofsovertuigingen en rassen te overtreffen, te vernederen en uit te buiten. Kortom, onze haat naar elkaar vernietigt onze planeet, vernietigt onze gezondheid en zal uiteindelijk ons vernietigen.

Als wij Covid willen verslaan, moeten we de haat verslaan die we naar elkaar koesteren. Alleen als we dat doen, zullen we evenwichtiger gaan leven, de natuur in staat stellen haar eigen evenwicht te herstellen en zullen de ontelbare ziekteverwekkers die van wilde dieren naar mensen zijn overgegaan, terugkeren naar waar ze thuishoren. We zullen het evenwicht op aarde niet herstellen totdat we ermee stoppen haar te ruïneren, en we zullen er niet mee stoppen haar te ruïneren totdat we ermee stoppen elkaar te ruïneren. Dit is de reeks correcties die moet plaatsvinden als we een normaal leven willen leiden, en niets anders kan daar verandering in brengen. Ik hoop dat het niet lang meer duurt voordat we naar de realiteit luisteren, want de klappen die gaan komen, worden duidelijk ernstiger en we hebben al genoeg onnodige angsten doorstaan.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/01/every-time-we-zig-covid-zags-right-back-linkedin/

Filed under: Coronavirus, Crisis, New Publications | Add Comment / Ask Question →

“Wat vindt u van het nieuws over het Pfitzer COVID-19 vaccin dat voor ruim 90% effectief is?” (Quora)

Michael Laitman op Quora: Wat vindt u van het nieuws over het Pfizer COVID-19 vaccin dat voor ruim 90% effectief is?

Pfizer’s aankondiging dat zijn vaccin tegen het coronavirus in 90% van de gevallen effectief is, heeft veel mensen hoop gegeven, maar behalve een scheut optimisme zie ik geen genezing op lange termijn van dit virus door dit vaccin.

Mijn indruk van diverse experts is dat een daadwerkelijke genezing van het coronavirus nog 4 à 5 jaar zal duren. Bovendien, volgens mijn begrip van het doel en het plan van de natuur – afkomstig van meer dan 40 jaar bestudering van de Wijsheid van Kabbalah – hangt de kans van de wereld op genezing af van onze bereidheid om ons positief met elkaar te verbinden.

De natuur ontwikkelt zich naar steeds grotere staten van verbinding, als wij de verbinding waarmaken waar we positief naar toe geleid worden, zullen we het leven als perfect en harmonieus ervaren.

Als wij onze motivatie afstemmen op een harmonieuze verbinding met de wetten van de natuur die met elkaar verbonden zijn en van elkaar afhankelijk zijn, zullen wij in de volle betekenis van het woord gezondheid ervaren, namelijk evenwicht op individueel, sociaal, mondiaal en ecologisch gebied. Als wij echter geen rekening houden met een positieve verbinding, maar verdeeldheid brengende beweegredenen toelaten, waardoor we slecht over elkaar denken, zullen virussen ons blijven infecteren. 

En zelfs als we totaal geen rekening houden met anderen is het zo dat wij – hoe langer wij de pandemie moeten verdragen en mondkapjes moeten dragen als we fysiek contact hebben met de samenleving – er door de natuur aan gewend raken, in ieder geval onbewust, om over onszelf een laag van gevoeligheid aan te brengen ten opzichte van anderen.

In het algemeen vertrouw ik er echter op dat het Pfizer vaccin positief werkt als een korte golf van hoop en veel mensen een zucht van verlichting zal brengen. Tegelijkertijd hebben we geen gezondheidsdeskundigen nodig om ons te vertellen dat ons leven zal verbeteren als wij onze houding naar elkaar verbeteren.

De coronavirus pandemie is de manier waarop de natuur met ons communiceert. Als wij ons opsluiten in onze individuele hokjes en geen beweging maken om ons – boven onze verdeeldheid brengende motivaties uit – met elkaar te verbinden, kunnen we verwachten dat de natuur daarop navenant reageert.

Wij zouden er dus verstandig aan doen om na te denken over wat de natuur eigenlijk van ons wil en hoe wij onze houding naar elkaar kunnen verbeteren. Als we de samenleving infuseren met een positieve geest van eenheid boven de verdeeldheid en de polarisatie uit die ons van binnenuit uit elkaar drijven, zullen we een einde zien komen aan de pandemie, en een nieuw begin waarbij wij zullen ontdekken hoe we werkelijk gezond, gelukkig, vol vertrouwen, veilig en harmonieus kunnen leven, in evenwicht met de natuur,

Ik heb over dit onderwerp gediscussieerd en er vragen over beantwoord in mijn Q&A met schrijvers: 

Hier volgt de video (Engels)

Blog en video in het Engels: https://laitman.com/2020/11/what-do-you-think-of-the-news-about-the-pfizer-covid-19-vaccine-being-over-90-effective-quora/

Photo by GR Stocks on Unsplash.

Filed under: Coronavirus, Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →