Category Archives: Uncategorized

Wanneer geld gelukkig zal maken

Opmerking: Onlangs werd Margaret Loughrey, een inwoonster van de Ierse stad Strabane, dood aangetroffen in haar huis in Noord-Ierland. Zij was 56 jaar oud.

In 2013 won zij 27 miljoen pond in de loterij, ze kocht onroerend goed, haar huis, een pub, en ze opende een recreatiecentrum voor de inwoners van haar stad. Ze was van plan om op haar grond betaalbare woningen voor de bewoners te bouwen. Ze besteedde de helft van haar winst aan liefdadigheid.

Maar het recreatiecentrum werd meer dan eens in brand gestoken. Ze kreeg een voorwaardelijke straf voor dronkenschap en onbeschoft gedrag. Later beweerde ze dat mensen miljoenen van haar gestolen hadden. Ze zei dat haar loterijwinst “haar heen en weer naar de hel had gestuurd. “Het geld heeft me alleen maar verdriet bezorgd. Het heeft mijn leven verwoest,” vertelde ze aan de Sunday Life. (Belfast Live)

Mijn antwoord: Dat is absoluut waar.

Vraag: Waarom worden mensen op zo’n manier getest?

Antwoord: Het is een vervloeking.

Opmerking: Bedoelt u dat het altijd een vervloeking is als er veel geld wordt gegeven?

Mijn antwoord: Ja.

Vraag: Kan een mens daar op de een of andere manier goed mee omgaan?

Antwoord: Nee. Binnen het kader van zijn begrip van de wereld probeert hij iets goeds te doen, misschien door miljarden weg te geven. Maar er zal niets goeds uit voortkomen.

Vraag: Dus je kunt beter meteen afstand doen van het geld, het lot verscheuren en weggooien en dat is het dan?

Antwoord: Dat lukt een mens niet. Stel je eens voor dat je een enorm groot bord vol gouden munten krijgt en je dat allemaal hebt gewonnen. Dan stop je dat in je zak, en als er nog een paar munten op het bord zijn blijven liggen, pak je die ook.

Opmerking: Wat zijn we eigenlijk toch een slaven! Wat kunnen we gemakkelijk omgekocht worden, letterlijk!

Mijn antwoord: Zeker. Het is ongelooflijk!

Opmerking: Hier moeten we dus de een of andere conclusie uit kunnen trekken.

Mijn antwoord: Behalve educatie, een brede wereldwijde, correcte educatie zie ik geen oplossing. Geen enkele!

Vraag: En als iemand is opgevoed met “heb je naaste lief als jezelf,” wat zal zo iemand dan doen als hij bijvoorbeeld een enorm groot geldbedrag heeft gewonnen?

Antwoord: Kijk, deze vrouw deed allerlei goede dingen. Maar mensen staken die plek in brand. Omdat zij verder ging dan wat mensen normaal begrijpen van de manier waarop de wereld zou moeten worden ingericht. Mensen waren jaloers. Het paste niet in hun ideologie.

Opmerking: Het lijkt alsof men zegt: jij bent liefdadig, maar wij hebben dit niet nodig. Kijk in plaats hiervan maar naar jezelf!

Mijn antwoord: Hoe vaak hebben we dit niet gezien bij goede mensen … wat er met hen gebeurd is. Zo zit de menselijke natuur in elkaar.

Vraag: Wat denkt u, als het gaat over het niveau van een mens met goede manieren, hoe zou hij aankijken tegen het grote bedrag dat hij krijgt?

Antwoord: Het werd hem door God gegeven om de mensen dichter bij God te brengen, bij de Schepper, om in mensen in ieder geval enige schijn van liefde te ontwikkelen. Maar wat ga je ermee doen? Ga je zondagsscholen openen in Noord-Ierland? Die zijn er allemaal al.

Opmerking: Maar u zegt zelf dat het nodig is om mensen dichter bij de liefde te brengen en dan zegt u meteen daarna dat dit onmogelijk is.

Mijn antwoord: Het is alleen maar mogelijk in het kader van een heel serieuze, zinvolle, goed geplande Kabbalistische educatie. Het is nog altijd noodzakelijk dat de mens en de mensheid een bepaalde ontwikkeling meekrijgen. Dat zal gebeuren als men beseft – door de enorm grote, onoplosbare problemen waarin men verkeert, in feite problemen van de hele mensheid – dat er geen andere remedie is voor deze problemen dan verbinding met elkaar.

Vraag: Wat zou er gebeurd zijn als dit geld besteed was aan de verbinding tussen mensen?

Antwoord: Zulke mensen zijn er niet. Er bestaat zelfs geen enkele organisatie die dergelijke bedragen naar behoren zou kunnen verantwoorden, er zijn geen mensen die zouden luisteren. Daarvoor zijn andere voorwaarden nodig.

Vraag: Wat is uw conclusie dan?

Antwoord: Geef niets. Maak dit niet wakker in een mens. Ik persoonlijk vraag jou niet om mij zulke grote sommen geld te geven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/10/when-money-will-bring-happiness/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 9/23/21

Filed under: Economy, News | Add Comment / Ask Question →

Blogvertalingen

Het eerstvolgende blog verschijnt later deze week.

De aarde – resonator van onze gedachten

Opmerking: Onze planeet aarde is een heel complex systeem dat een eigen vorm van bewustzijn heeft. De aarde regeert op onze gedachten en daden.

Mijn antwoord: Inderdaad, op elk daarvan. De minerale, vegetatieve en animale niveaus van de natuur reageren ook op ons en onze gedachten. Alleen voelen wij het niet.

Vraag: De aarde is een heel gecompliceerd, ingewikkeld systeem dat met de hele kosmos verbonden is en regelrecht verbonden met de mens. Misschien kunnen we dit als voorbeeld gebruiken voor alle gecompliceerde interacties?

Antwoord: Zoals ik het beschouw is de aarde een enorm grote antenne, een resonerende bol die eigenschappen, veranderingen en invloeden waarneemt die in de open ruimte resoneren.

Hierdoor hebben we een gigantische invloed op de hele wereld en op het hele universum, want wat wij doen bevindt zich op een hoger niveau dan de natuur. Wij voelen de directe effecten van onze gedachten en verlangens niet, maar ik heb de indruk dat deze effecten ongelooflijk groot, krachtig en helaas ook destructief zijn.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/04/the-earth-resonator-of-our-thoughts/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Meetings with Kabbalah” 3/22/19

Related Material:
Consciousness In The Lower Levels Of Matter
The Earth Is A Living Organism
The Earth Might Get Rid Of Humanity

Filed under: Crisis, Globalization, Perception | Add Comment / Ask Question →

Gebed en vertrouwen

Baal HaSulam, brief 24: Jullie weten al dat gebed en vertrouwen hand in hand gaan. En wij moeten geloven, met een compleet geloof, dat de Schepper het gebed uit ieders mond hoort. En door dit geloof verkrijgen wij vertrouwen in de hulp van de Schepper, dan wordt ons gebed compleet, in het vertrouwen dat wij gered zullen worden. En dan worden wij de hele dag beloond met vertrouwen en vreugde, alsof wij al gered zijn.

Baal HaSulam zegt dat gebed  en vertrouwen dezelfde oorsprong hebben, dit is een heel belangrijk principe. In ons dagelijks leven is het precies andersom. Het gebed verschijnt als een mens geen vertrouwen heeft en in de war is. Hij bidt als hij zich volkomen hulpeloos voelt, angstig is, zich zorgen maakt en Hulp van Boven nodig heeft: hij voelt zich verloren in het leven en weet niet waar hij zich toe moet wenden en wat hij moet doen. In deze staat van wanhoop en angst komt er een gebed in een mens naarboven, want hij voelt geen hoop voor de toekomst, heeft niets waarop hij kan vertrouwen.

Maar een spiritueel gebed is hieraan tegengesteld: het ontstaat als een mens voelt dat er een Gastheer is die de wereld bestuurt, zijn hele leven bestuurt, die alles in orde zal brengen. Hij begrijpt dat de Schepper alles al had voorbereid en dat het enige wat hij moet doen, is: met Hem in contact blijven. Dit betekent dat hij vertrouwen heeft in de Hoge Kracht, in de Schepper, naast Wie er geen ander is, en met dit vertrouwen wendt hij zich tot Hem en vraagt hij, met grote nadruk, of de Schepper zijn hoofd en hart wil openen en hem verder wil brengen.

Het is absoluut tegengesteld aan wat er in onze wereld verwacht wordt, zoals er geschreven staat: “De mening van de Torah is tegengesteld aan de mening van de landeigenaren.”

De tijd van het gebed vindt dus alleen plaats na de voorbereiding, na een gebed vóór een gebed. Door een gebed vóór een gebed moet ik op weg gaan naar de bron. Als een mens vertrouwen in de bron voelt en er verbinding mee heeft, kan hij een verzoek om hulp tot Hem richten.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2012/09/prayer-and-confidence/

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 9/2/12, Writings of Baal HaSulam

Related Material:

Fear Of Appealing To The Creator

How Do We Oblige The Creator To Help Us?

The Prayer Of Many

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Inner Work, Prayer and Intention | 1 Comment →

Kabbalistische termen: “De eigenschap van Hassadim”

Vraag: Er is een concept in Kabbalah: “de eigenschap van Hassadim”, “Hesed”. Wat betekent dit?

Antwoord: Hesed is een eigenschap van geven. Als een dergelijke eigenschap in de schepping naar boven komt of een mens ernaar verlangt, gebruiken we de term “Hassadim”.

Vraag: Het blijkt dat alles in Kabbalah over geven en ontvangen gaat. Is er niets anders?

Antwoord: Er is niets anders. In onze wereld bestaat alles uit plus en min. Al onze gedachten bestaan uit ontvangen en geven.

Vraag: Dus er zijn maar twee vormen van handelen in de samenleving: ofwel ik ontvang van de samenleving of ik geef?

Antwoord: Volkomen juist.

Opmerking: Maar het lijkt alsof er veel meer is.

Mijn antwoord: Nee. Alles bestaat altijd uit deze twee richtingen.

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 6/17/19

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/06/kabbalistic-terms-the-quality-of-hassadim/

Filed under: Language of Branches, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Hoe vullen we dit leven in?

Vraag: Over het algemeen zijn er drie hoofdstrategieën in de wereld om het coronavirus te bestrijden.

De eerste is quarantaine, bijna alles is gesloten en je kunt niet naar buiten, behalve naar de dokter en naar de supermarkt.

De tweede is het controleren van contacten, wat inhoudt: het uitgebreid testen van alle contactgroepen, de identificatie van patiënten en hun isolatie van de rest van de mensen. Dit is een duurdere manier.

En de derde is de ontwikkeling van nationale (kudde) immuniteit, waarbij alleen risicogroepen, bijvoorbeeld 65-plussers, geïsoleerd worden, en alle anderen besmet zouden moeten raken om op die manier immuniteit tegen het virus te ontwikkelen.

Welke techniek is het meest effectief voor onze verdere ontwikkeling als mensheid?

Antwoord: In het algemeen gesproken, zou ik iedereen in absolute quarantaine plaatsen, behalve degenen die mensen moeten voorzien van alle essentiële dingen die nodig zijn. Ik zou bijvoorbeeld een maand lang alles sluiten, en aan de hand daarvan proberen te ontdekken wat we echt nodig hebben.

We hebben bijvoorbeeld politie nodig, onderwijs voor kinderen, voedselverdeling, enz., dat wil zeggen: het noodzakelijke minimum voor een normaal bestaan ​​van de mensheid.

Mensen zouden eraan moeten wennen dat ze zeer beperkt met elkaar kunnen communiceren en alleen het voedsel krijgen dat ze nodig hebben, niet meer dan dat. Kinderen krijgen op school les. Volwassenen verwerven kennis over de werking van het wereldwijde systeem en hoe we met de natuur moeten omgaan. En dan zullen we zien wat we daarna moeten doen, of we het gebied van onze activiteiten überhaupt wel willen uitbreiden. Maar laten we hier eerst eens een half jaar aan wennen.

Vraag: Dit betekent dat u alle egoïstische verbindingen zou willen beperken en alleen het meest noodzakelijke wilt handhaven voor het bestaan ​​van ons fysieke lichaam?

Antwoord: Ja, zoals het in Kabbalah gezegd wordt. Als een dier dat nooit consumeert wat het niet nodig heeft, maar alleen wat op een bepaald moment nodig is.

Vraag: Zou u voor nu stoppen met het leveren van een overvloed van het noodzakelijke?

Antwoord: Niet tijdelijk, maar in het algemeen. Dan zouden we een mooie ecologie hebben: lucht, water, zingende vogels, alles zou prachtig zijn. We zouden maximaal 2, 3 of 4 uur per dag werken en iedereen zou gelukkig zijn. En alles wat overbodig lijkt te zijn, hebben we helemaal niet nodig.

Commentaar: Maar het is niet eenvoudig om te beslissen wat overbodig is. Wat voor u bijvoorbeeld overbodig is, is het voor mij niet.

Mijn reactie: Wat we niet nodig hebben voor ons dierlijk organisme, is overbodig.

Vraag: En wie beslist dit?

Antwoord: Laten we dat met elkaar beslissen. Als je moet sporten, kan je gaan joggen in een park. Dat is geen enkel probleem. Maar wat voor nut heeft het om als een gek van het ene naar het andere uiteinde van de wereld te vliegen?

Vraag: Maar wat is er mis met reizen? Ik kleed me graag mooi aan, ik ga graag naar het theater. Ik weet niet of dit vanuit uw zienswijze overbodig is of niet?

Antwoord: Wat dit betreft is het noodzakelijk om een ​​heel duidelijke, redelijke lijn te trekken die je niet laat afdwalen: “Ah, het theater? Als het dan over een theater gaat, moet het La Scala zijn. Ah, dan moet ik naar Italië vliegen. Oh, naar Italië?  Het Coronavirus. Wat zal ik doen?” Laten we daarom het menselijk leven beperken tot normale, redelijke grenzen. Hoe? Waarom bestaan ​​we? Deze vraag moet voor ons worden opgelost.

Vraag: Wil dat zeggen dat we moeten besluiten wat overbodig is en wat niet, en dat met betrekking tot een hoger doel?

Antwoord: Waarom bestaan ​​we eigenlijk? Alleen om naar een ​​goede film te kijken, naar het theater te gaan, naar leuke muziek te luisteren, in het gezelschap van vrienden te zijn, wat te drinken en te eten? Dit is allemaal prachtig, maar als je je leven alleen hiermee vult, is het eindresultaat nul.

Er is zoveel meer na dit leven. Laten we eerst eens onthullen wat er hierna bestaat. Ik zou dat doen. Het feit dat ik dit leven met allerlei interessante dingen kan vullen, begrijp ik, dat heb ik al beleefd. Nu vraag ik me af of er nog iets anders achter verborgen is. En zo ja, hoe kan ik dan verdergaan, waarvoor, waarom?

Commentaar: Het is inderdaad de moeite waard om te overwegen of er leven na de dood is en hoe we ons hier, in dit lichaam, op voor kunnen bereiden.

Mijn reactie: Niet om je voor te bereiden, maar om het te zien! “Ontdek je toekomstige wereld in deze wereld.” Dit is nu precies wat de wetenschap van Kabbalah ons leert. Als je een duidelijk beeld hebt van je toekomstige leven, kun je beslissen hoe je dit leven wilt invullen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/05/how-to-fill-this-life/

From KabTV’s “Coronavirus Is Changing Reality,” 3/26/20

Related Material:

Why Do You Want To Live Like This?

Quarantine—The First Step Toward Overcoming The Crisis

When Will Coronavirus Disappear?

Filed under: Coronavirus, Crisis, Globalization, Health, Meaning Of Life | Add Comment →

Kabbalistische termen: “Reshimo”

Een Reshimo is een informatieve indruk, een informatief achterblijfsel/residu dat in de schepping aanwezig is, zodat men zich enigszins kan oriënteren in het verleden, het heden en de toekomst en zich op het doel kan richten.

Gewoonlijk is het voor mensen gemakkelijk te begrijpen waar ze leven. Ouderen met dementie weten dit niet, dus ze zijn hun basis kwijt als ze dingen doen.

De Reshimo geeft heel duidelijk aan wat een mens moet doen en zijn voorwaartse beweging wordt erdoor bepaald.

De Reshimo bevindt zich in de ziel, op elk niveau en subniveau. Waar een verlangen is, waar Licht is, is altijd een Reshimo aanwezig die dit Licht en dit verlangen verbindt en ze, in de ziel, controleert.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/05/kabbalistic-terms-reshimo/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 6/17/19

Filed under: Body and Soul, Kabbalah Study, Language of Branches | Add Comment / Ask Question →

Als de genoegens van deze wereld ons niet met rust laten

Vraag: Op het moment dat de belangrijkheid van spiritualiteit wordt onthuld, komt er plotseling een verlangen van deze wereld tevoorschijn, het laat ons niet met rust en het wordt sterker dan het verlangen naar spiritualiteit. Waarom krijgen wij zo’n verstoring?

Antwoord: Het probleem is dat je niet de juiste omgeving hebt die je een nog groter diep verlangen naar de onthulling van de vraag naar de zin van het leven geeft.

Als je alleen bent, zal de omgeving waarin je bent natuurlijk veel sterker zijn en je meeslepen. Maar als je een kleine groep om je heen creëert waarin iedereen probeert om op de juiste manier samen te werken, kan iedereen steun ervaren van de anderen en zo voortgang maken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/05/if-the-pleasures-of-this-world-do-not-let-us-rest/

Het volgende blog wordt zondag a.s. geplaatst.

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 2/2/20

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Een nieuw huis waar voor iedereen plaats is

Op het ogenblik brengt de natuur een grote verandering in ons teweeg, die de hele wereld omvat. Wij kunnen het enigszins begrijpen, er is echter geen twijfel dat wij oog in oog staan met het programma van de Schepper, het programma van de wereldomvattende natuur die, zoals we dat nu voor de eerste keer in de geschiedenis meemaken, de hele mensheid beïnvloedt, zonder enige uitzondering.

Door dit gebeuren, wat wij het coronavirus noemen, wil de natuur de hele wereldbevolking, de hele mensheid, tot één groep vormen.

Het virus bereidt ons voor op veranderingen die zullen leiden naar een verbinding waarin iedereen, van klein tot groot, de hoge kracht van de natuur zal leren kennen en alle volkeren in één gemeenschappelijk huis van gebed bijeen zullen komen, iedereen zal zich in één gemeenschappelijk verlangen verbinden, in verbinding met elkaar, dit wordt het huis van gebed genoemd.

De Wijsheid van Kabbalah helpt ons te begrijpen hoe wij deel kunnen zijn van dit proces en hoe wij ons moeten afstemmen op een nieuw leven, een nieuwe benadering. Tot nu toe namen we het leven alleen vanuit een egoïstisch standpunt waar, en eenieder deed dit als individu. De nieuwe benadering vereist van ons een geleidelijke beweging naar een gemeenschappelijke waarneming, integraal en gezamenlijk, zodat we niet meer het verschil voelen tussen onszelf en anderen.

Nu voelen we allemaal de egoïstische wereld waarin wij leven, de egoïstische houding ten opzichte van het leven, dan zal iedereen echter de anderen innerlijk voelen en zal onze waarneming van de wereld drastisch veranderen, in plaats van de fysieke wereld, zullen wij een spirituele, eeuwige, volmaakte wereld voelen, vol Licht. 

Wij staan op de drempel van een nieuwe wereld, bij de toegang naar een nieuwe staat, een nieuwe realiteit die onthuld zal worden in de verbinding tussen ons, gemeenschappelijk, onbegrensd, in relaties die vrij zullen zijn van egoïsme. Het Hoge Bestuur wil dat wij deze deur openen, een nieuwe wereld binnentreden en de gehele mensheid naar een nieuw bestaan leiden, naar het doel van de schepping, het doel van ons leven, naar de Hoge Kracht van de natuur. 

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/04/new-home-where-there-is-room-for-everyone/

From the Daily Kabbalah Lesson, 4/4/20

Filed under: Daily Kabbalah Lesson | Add Comment / Ask Question →

Blogvertalingen

Beste lezer,

Door onvoorziene omstandigheden kan uw vertaler op het ogenblik geen blogs plaatsen.

Heb (even) geduld, ze verschijnen zo spoedig mogelijk weer.

Link naar de Engelse blogs:

Kabbalah And Beliefs, Part 9