Category Archives: Uncategorized

Blog vertalingen

Beste lezer,

Uw vertaler bevindt zich in een gebied waar vertalen niet mogelijk is. Vanaf 29 augustus is de dagelijkse blog vertaling weer beschikbaar.

 

 

Een vriend is mijn spiegel

Vraag: Hoe kan ik een vriend helpen met zijn problemen als ze allemaal door de Schepper bij hem veroorzaakt worden?

Antwoord:  En hoe kan het zo zijn dat ik een vriend niet help als de Schepper – door de problemen te veroorzaken – ze via mijn vriend aan mij laat zien?

Als ik zie dat mijn vriend problemen heeft, betekent dit dat de Schepper ze laat zien zodat ik ze kan oplossen.

Ik mag ze absoluut niet negeren, want ik weet dat de Schepper door middel van alles wat er met mij gebeurt met mij communiceert. Hij heeft een verlangen in mij geschapen en in dit verlangen wekt Hij nu bepaalde signalen. Ik moet deze signalen in mijn eigen verlangen lezen en erop reageren.

Antwoord de Schepper via de vrienden, via de groep, via de hele wereldgroep, via de gehele mensheid, want het gaat allemaal over de ene ziel. Dit alles is mijn gesprek met de Schepper.

From the lesson in Russian 2/11/19

Related Material:

Solving Problems By The Right Intention

The Friend Is My Mirror

Address The Creator Through The Group

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De Dag van de Schepper

De Dag van de Schepper is de staat waarin een mens voelt dat hij niets tekort komt, op geen enkel gebied, hij is bereid om zijn leven lang in deze staat te blijven en dat op één voorwaarde: dat hij altijd het verlangen zal voelen om aan de Schepper te geven. Zonder enig antwoord te willen ontvangen, zonder verdere kennis of compensatie, hij wil alleen iets goeds doen voor de Schepper en niemand weet van zijn inspanningen, ook de Schepper zelf niet.

Hij kan dit afmeten aan zijn vreugde, een gevoel van volmaaktheid. Dit betekent dat een mens het einde van de correctie al bereikt heeft, want hij wil niets anders dan dit. Een dergelijke staat wordt “De Dag van de Schepper” genoemd. Ieder mens, ongeacht waar hij is, kan zich dit constant voorstellen en ernaar streven. Anders zou het niet een “Dag” en “volmaaktheid” genoemd worden.1

Ontevredenheid is een obstakel voor perfectie. Alles wordt gemeten met betrekking tot de mens. De wijze waarop hij zijn staat beschouwt, bepaalt hoe zijn staat is. Meer willen dan wat je hebt, is al een overdaad. Hieruit blijkt namelijk dat je ontevreden bent met wat je van de Schepper hebt ontvangen. Dit is een enorm groot obstakel dat in de weg staat voor iedereen die naar perfectie streeft.

In feite bevinden we ons in de ideale staat, aan het einde van de correctie, in het centrum van de hoge werelden, in de Wereld van Oneindigheid. Alle veranderingen vinden uitsluitend in de mens plaats. Als hij zijn omstandigheden als perfect beschouwt, bevindt hij zich al op de spirituele ladder, in een spirituele staat.

Daarom hangt alles alleen van onszelf af. Wij moeten niet wachten tot er van Boven iets gebeurt. Wij kunnen alleen maar om correctie vragen, buiten onszelf om hoeven we geen enkele verandering van Boven te verwachten. Het enige wat nodig is, is dat je in iedere staat besluit dat je je in de volmaaktheid bevindt en niets voor jezelf wilt, maar alleen alles wilt geven wat je kunt. Naar deze staat moeten we streven, want dit is de waarheid.2

Als een mens de goedheid van de Schepper voor Zijn schepselen niet voelt, begint hij met Hem te redetwisten, Hem te beschuldigen en Hem zelfs te haten. Daarom moeten wij er elk moment met al onze kracht naar streven om de wereld als goed te zien en de schepselen in goede situaties te zien, waarin de Schepper al Zijn zegeningen aan hen geeft, wij moeten Hem in alle situaties kunnen rechtvaardigen, al lijken ze voor ons onverenigbaar met een goede wijze van bestuur.

Wij moeten proberen om de wereld te zien zoals zij in de ogen van de Schepper is en niet vanuit onze verdorven waarneming. Desondanks wordt ons alles vergeven, maar later zullen wij zien dat het een grote misdaad is om het bestuur van de Schepper te veroordelen. Je moet er altijd naar streven om je op zo´n hoog mogelijk spiritueel niveau te bevinden, anders vervloek je de Schepper en verhard je je hart door egoïsme.

Allereerst is het noodzakelijk om te besluiten dat de Schepper goed is en goed doet, dat de hele wereld zich in volmaaktheid bevindt en dat onze veroordeling uitsluitend gebaseerd is op de mate van onze eigen corruptie.3

Als de Schepper zich van een mens verwijdert, verdwijnt al het verlangen naar het werk van de Schepper. Dit wordt genoemd: de Schepper wendt Zijn achterzijde naar de mens toe. Het aangezicht van de Schepper is namelijk Zijn verlangen om zijn schepselen goed te doen, Zijn achterzijde is volkomen tegengesteld. De Schepper laat opzettelijk Zijn achterzijde aan een mens zien, zodat hij of zij zal gaan verlangen naar hechting aan de Schepper en niet in een lage staat zal willen blijven. Het blijkt dat het aangezicht van de Schepper verborgen is in Zijn achterzijde.

Wij moeten onafgebroken bereid zijn om de achterzijde van de Schepper te transformeren in de voorzijde en zo tot hechting komen. De Hogere toont ons altijd Zijn tegengestelde zijde, als wij bereid zijn om dit te accepteren, verheffen wij de achterzijde naar de hoogte van de voorzijde en op deze wijze hechten wij ons aan de Schepper.

Op deze wijze gebruiken we elke keer deze lift: de Hogere daalt naar ons neer en wij stijgen op naar Hem. Hij daalt neer, wij stijgen op, in een “zigzag opstijging”.4

Als er geen duisternis zou zijn, zouden we geen enkele mogelijkheid hebben om de Schepper te bereiken. Het is noodzakelijk om dit te begrijpen en te waarderen en ons niet te verbergen voor de duisternis, maar de duisternis in Licht te veranderen. Vanuit alle vormen van duisternis moeten wij zien hoe wij ons aan de Schepper kunnen hechten. Wij moeten de duisternis niet negeren, want de gehele schepping bestaat uit duisternis. Schepping is gelijk aan duisternis.

Alle vormen bevinden zich in de letters die zwart zijn. De witte kleur voegt niets toe, maar benadrukt de duisternis, de zwarte letters. Daarom moeten wij elkaar helpen om de geest in de groep te handhaven en te volharden door onze Arvut (verantwoordelijkheid voor elkaar) en steun aan elkaar. In een tijd van duisternis wordt getoetst in welke mate wij in staat zijn om aan elkaar te geven en aan de Schepper te geven, door de duisternis te accepteren als Licht.

We spreken over een scherm als ik mij niet druk maak over de vorm waarin ik me bevind, als geven het belangrijkste voor mij is. Mijn niveau wordt beoordeeld op basis van de laagste staat, de diepte van het verlangen dat mij in staat stelt om de duisternis in te gaan, zodat ik vanuit dat niveau kan gaan geven.5

De algemene fout van beginners is dat zij kennis willen verzamelen, zich goed willen voelen en vervuld willen worden, omdat zij denken dat het zo hoort in de spirituele wereld. Zij wachten op het Licht, tot Het hun gewone, egoïstische Kelim (vaten) zal vullen, Maar dat is niet juist. Wij hoeven alleen te vragen om in dezelfde staat te mogen blijven, zoals deze nu is, maar dan de correctie te ontvangen die het ons mogelijk maakt om deze staat als perfect te ervaren.

Dan zijn we in “geloof boven de rede” (staat van onvoorwaardelijke liefde). Alles wat wij hebben ontvangen, is van de Schepper afkomstig en nadat wij een correctie hebben ontvangen, begrijpen wij dat dit het allerbeste is wat er bestaat. Onze gewone egoïstische verlangens zullen niet vervuld worden, maar daarboven willen wij in de staat van “geloof” (onvoorwaardelijke liefde) blijven.6

From the Lesson on the Topic: “Concerning above Reason” (Tish) 8/3/18
1 Minute 5:17
2 Minute 8:25
3 Minute 3:30
4 Minute 21:00
5 Minute 27:10
6 Minute 32:52

Filed under: Daily Kabbalah Lesson | Add Comment / Ask Question →

Het onbekende onthullen

laitman_253Vraag: Wetenschappers in onze wereld discussiëren altijd met elkaar en zijn het voortdurend oneens. Iedereen promoot zijn eigen theorie. Hoe werkt dat tussen wetenschappers in Kabbalah?

Antwoord: Als een wetenschapper in Kabbalah precies weet op welk niveau hij leeft en alleen vanuit het niveau van de spiritualiteit die hij bereikt heeft spreekt, zonder zich bezig te houden met iets wat hij nog niet heeft onthuld, is hij een ware wetenschapper en kan men op zijn conclusies vertrouwen.

Als een Kabbalist niet in staat is om helder te formuleren op welk niveau hij leeft en hij gemakkelijk over zijn eigen grens kan “heenstappen”, is dat wat hij op dat gebied in spiritualiteit bereikt denkt te hebben, niet betrouwbaar. Dan houdt hij zich bezig met allerlei gissingen, aannames en soms ook onjuistheden. Kabbalisten schrijven hier zelf over.

Baal HaSulam heeft in dit verband een boek geschreven over een groot Kabbalist van de 17e eeuw, die op onjuiste wijze een volledige fase op weg naar het bereiken van de Hoge Natuur heeft beschreven. In Kabbalah gebeurt dit ook, zoals in iedere andere wetenschap.

Kabbalisten kunnen, net zoals andere wetenschappers, diverse meningsverschillen hebben met elkaar en elkaar bekritiseren. Dit kan tot uitdrukking komen in hun kennis, hun aannames, tekeningen en vele andere dingen.

Met andere woorden: Kabbalah lijkt op een gewone wetenschap wanneer iemand in aanraking komt met de onthulling van iets onbekends.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/11/18

Wereld Kabbalah Congres 3/6 mei 2018

The World Kabbalah Convention in New Jersey, May 3-6, 2018

 

Eerstvolgende blog

Het volgende blog wordt – i.v.m. een Kabbalah Congres – op zondag 7 januari geplaatst.

 

 

Blogs

Het volgende blog wordt zaterdagavond 23 december geplaatst.

Blogs en congres in Italië

Wegens vakantie en een Kabbalah Congres in Rome, verschijnen de blogs tot donderdag 10 augustus niet dagelijks.

Het Kabbalah Congres vindt plaats op 28, 29 en 30 juli.

Italy Congress Lessons

 

Congress Schedule

 

 

Wat is de juiste manier om het Boek De Zohar te lezen.

Laitman_065Vraag: Wat is de juiste manier om Het Boek De Zohar te lezen en in welke volgorde moeten we het lezen?

Antwoord: Het Boek De Zohar moet samen met de commentaren gelezen worden, zonder deze commentaren is het onmogelijk om er ook maar iets van te begrijpen.

Enkele jaren geleden hebben wij een boek gepubliceerd dat door middel van groepswerk tot stand is gekomen, het is zo geschreven dat iedereen het kan lezen, daarom hebben we het De Zohar voor het Volk genoemd. Het resultaat van dit werk is dat iedereen dit boek nu kan lezen en begrijpen. We hebben het uit het Aramees naar het Hebreeuws vertaald en de tekst “vereenvoudigd” zonder deze aan te tasten.

Oorspronkelijk was Het Boek De Zohar in verscheidene delen verdeeld: de tekst zelf, commentaar op de tekst, enz. Wij hebben de verschillende delen op een harmonieuze manier samengevoegd tot één enkele tekst en we hebben de verschillende delen genummerd, hierdoor kan de tekst gemakkelijk als één geheel gelezen worden.

De Zohar voor het Volk bestaat uit tekstmateriaal dat goed verwerkt is en vertaald is, niet alleen in de Hebreeuwse taal maar ook in het Russisch en het Engels. Ik beveel ten zeerste aan om vertrouwd te raken met dit boek en te proberen om het te gaan studeren.

De lessen waarin wij het boek De Zohar voor het Volk bestuderen, worden door de studenten die aanwezig zijn bij zo’n les langzamerhand ervaren als een speciale “spirituele stroom” die door hen heengaat. Het boek werkt van binnenuit op hen en wast hen schoon van egoïstische gedachten en berekeningen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/5/17

 

Kabbalah Congres In Almaty

In verband met een driedaags Congres in Almaty (Kazachstan) verschijnt het eerstvolgende blog op maandag 19 juli.