Category Archives: toekomst

Is het mogelijk om de informatie van het oorspronkelijke gen te veranderen?

557Vraag: In het artikel The Freedom (De Vrijheid) schrijft Baal HaSulam dat er in ieder mens een fundament aanwezig is, dat de wortel van zijn ziel niet verandert. Heeft dit fundament op de een of andere manier met de Reshimot te maken?

Antwoord: Het is de oorsprong van alle Reshimot, op basis daarvan vinden er allerlei veranderingen en gebeurtenissen plaats. De basis zelf is onveranderlijk, dit wordt het oer-gen genoemd. Dat wil zeggen dat ieder van ons een oorspronkelijk gen heeft dat allerlei situaties meemaakt, Reshimot, en alles wordt daaraan toegevoegd.

Vraag: Wat kunnen wij veranderen? Wat verandert er en wat blijft hetzelfde?

Antwoord: Wij kunnen de toepassing van de Reshimot (spirituele informatiebestanden) die wij in ons hebben, veranderen voor de toekomst. En dat zal – dit terzijde – ons verleden corrigeren.

Door op de juiste wijze te gebruiken wat in je is vastgelegd, kan je je toekomstige lotsbestemming veranderen. Het is onmogelijk om het verleden te veranderen, maar door de toekomst te veranderen, verander je alle indrukken en gevolgen uit het verleden.

Vraag: Wat kan ik precies veranderen? Hoe zal ik mij dan voelen over de toekomst?

Antwoord: De toekomst zelf zal positief aanvoelen. In principe is het juist om te zeggen dat een mens zijn toekomst opbouwt. En de Reshimot kan je beschouwen als de potentiële staten, dat is het.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/08/is-it-possible-to-change-the-information-of-the-original-gene/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 7/12/22

Related Material:

The Inevitability Of Fate

Life’s Movie Script

What Determines The Future Of A Person?

Filed under: Free Will, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Waar fundamentalisme toe leidt (Times of Israel)

Michael Laitman, Times of Israel: Waar fundamentalisme toe leidt

Mensen voelen zich aangetrokken tot machtige personen omdat in ieder van ons een kind schuilt dat naar bescherming en een gevoel van saamhorigheid zoekt. Fundamentalisten begrijpen dit heel goed en maken er misbruik van. Door gewelddadiger te worden, lijken ze machtiger, en dat vergroot hun aantrekkingskracht. Op die manier lukt het hen om nieuwe rekruten in hun gelederen op te nemen.

In westerse landen vinden fundamentalistische islamieten een vruchtbare bodem om volgelingen te verzamelen omdat mensen geen richting, bezieling of doel in het leven hebben. Dit maakt het voor hen gemakkelijk om ze voor hun ideeën te winnen. Door hen een lidmaatschap aan te bieden van een machtige club, zelfs van God, geven zij mensen een gevoel van zin en doel en geven zij hen het gevoel dat hun leven betekenis heeft. Dit is niet alleen het geval in Europa en de Verenigde Staten, maar ook in Rusland, India en zelfs China.

Waar leidt dit toe? Eerst zal het leiden tot bloedige conflicten. Tenslotte zal het de leegte achter de beloften van radicale religieuze dogma’s blootleggen.

Zodra de nutteloosheid van het fundamentalisme zichtbaar wordt, zullen mensen de ware betekenis van het woord religie vinden. In De Geschriften van de Laatste Generatie schrijft Baal HaSulam: “De religieuze vorm van alle naties zou eerst haar leden moeten verplichten om gevend te zijn naar elkaar … zoals in ‘Heb je naaste lief als jezelf’… Dit zal de collectieve religie van alle naties worden.”

Wat – kun je je afvragen – zal er met onze traditionele religies gebeuren? Baal HaSulam gaat verder en schrijft dat naast het principe om anderen lief te hebben als onszelf, “elk volk zijn eigen religie en traditie kan blijven volgen, het ene mag het andere niet in de weg staan.” Met andere woorden, zolang wij voor elkaar zorgen, leeft eenieder volgens zijn eigen manier en traditie en onze verschillende manieren van leven zullen de harmonie en de eenheid die wij bereikt hebben door liefde voor elkaar te ontwikkelen, niet verstoren.

Het zojuist beschreven evolutieproces is niet alleen voor enkelen van ons weggelegd, het gaat over de toekomst van de hele mensheid. We zijn allemaal voorbestemd om tot eenheid en wederzijdse zorg te komen door de wet te vervullen: anderen lief te hebben als onszelf. Dit is de betekenis van de oude profetie: “En alle volken zullen naar haar toestromen”. (Jesaja 2:2)

Abraham de Patriarch, de Babylonische wegbereider die het nieuws van onze collectieve eenheid aan de mensheid bekendmaakte, was de eerste leraar. Hij leerde hoe wij ons kunnen verenigen op basis van barmhartigheid en vriendelijkheid. Zijn nageslacht, Izaäk, Jakob, Jozef, enzovoort, heeft de methode van verbinding verfijnd en aangepast aan hun tijd. Mozes deed hetzelfde met zijn wetboek, de Torah genaamd, en zo ook Rabbi Shimon Bar Yochai met Het Boek De Zohar.

Nu moeten ook wij onze weg vinden om de wet van liefde voor anderen toe te passen in onze tijd. Vooral tegenwoordig, nu haat en egocentriciteit de menselijke beschaving corrumperen en vernietigen, is het tijd om boven onze bekrompen ego’s uit te stijgen en een gemeenschappelijke eenheid te vinden die zich op een hoger niveau bevindt dan wij allemaal bij elkaar, een niveau dat ons allen verenigt. Alleen in dat hogere gebied zullen we een manier vinden om onze wereld leefbaar te maken en ons leven met elkaar aangenaam en veilig te maken, we zullen het gevoel hebben dat we erbij horen.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/01/where-fundamentalism-is-leading-us-times-of-israel/

Voor verdere informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Filed under: Crisis, New Publications, Unity | Add Comment / Ask Question →

Waarom we stoïcijns zijn over twee miljoen Covid doden

Mijn nieuwe artikel op Linkedin “Waarom we stoïcijns zijn over twee miljoen Covid doden

Het afgelopen jaar zijn er ongeveer twee miljoen mensen overleden aan het coronavirus. Hoe gealarmeerd voelen we ons daar eigenlijk over? Laten we het onder ogen zien: dat zijn we niet. We maken ons verschrikkelijk ongerust over de sluiting van bedrijven, bioscopen, sportarena’s, scholen en andere dingen die we moeten missen op het gebied van amusement en dienstverbanden, maar als het gaat over de twee miljoen slachtoffers van dit virus? Daar zijn we stoïcijns over.

Als we kijken naar de wereldbevolking gaat het bij twee miljoen slachtoffers van Covid-19 inderdaad niet over heel veel mensen. We beschouwen het als een natuurlijk fenomeen, een geval van force majeure, om het maar zo te noemen, dus we voelen ons er vrij rustig onder.

Maar we hebben hier met een groter probleem te maken: We zijn ons niet bewust van het doel van de plaag, en daarom is de volgende klap al op komst, die zal pijnlijker zijn en nog wijder verspreid voorkomen dan het coronavirus. Als het enige waar we ons zorgen over maken erover gaat dat we niet naar een bar of naar de film kunnen gaan, zorgen we ervoor dat we in een nog ergere ramp terechtkomen dan het virus, in iets wat ons zal dwingen om op zoek te gaan naar de wortel van deze rampen, en dan moeten we niet onze hoop vestigen op vaccins die alleen maar werkzaam zijn tot de volgende, resistente mutatie zich voordoet.

De diepste oorzaak van de plaag bestaat uit onze corrupte onderlinge relaties. Deze relaties vernietigen niet alleen het weefsel van de samenleving, zoals we het nu overal in de VS zien. Uitbuiting en kwaadwilligheid vernietigen het weefsel over de hele wereld. Ze zijn verderfelijk voor onze maatschappij, voor onze planeet, voor onze gezondheid en voor alle diersoorten. Ze beletten ons om samen te werken in het belang van de hele mensheid, ze staan ons niet toe om schouder aan schouder te werken om onze planeet te redden. Het wantrouwen laat ons niet toe om de wonden van onze samenleving te helen en dit leidt tot geweld, agressie, onverdraagzaamheid, armoede, depressie, drugsmisbruik en oorlogen.

Doordat wij elkaar mishandelen, mishandelen we alles om ons heen: de bodem, het water, de lucht, planten, dieren en mensen. Ze lijden allemaal onder onze haat, en in die mate reageren ze daarop. Daarom worden de stormen heviger, komen er vaker branden voor die zich sneller verspreiden en verspreiden ook allerlei plagen zich sneller dan ooit tevoren. De boodschap die door dit alles wordt aangereikt is duidelijk: herstel de onderlinge verhoudingen, zo niet dan zullen deze verhoudingen jullie vernietigen.

We hebben geen enkel recht om stoïcijns te zijn over de slachtoffers van Covid-19 want deze houding vernietigt onze toekomst. Als we onze onderlinge verhoudingen corrigeren, zal dat de beproevingen die ik zojuist heb genoemd tot rust brengen en zullen we vrede vinden en gemoedsrust. Anders staan we voor een heel slecht jaar, en een nog slechter decennium.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/01/why-we-are-stoic-about-two-million-covid-fatalities-linkedin/

Filed under: Coronavirus, New Publications | Add Comment / Ask Question →

Leer jezelf kennen

Vraag: Nu, in de tijd van de pandemie, worden we met een serieuze vraag geconfronteerd. We zijn gewend om van het een naar het ander te rennen, soms van onszelf weg te rennen, en we zijn bang om onszelf een halt toe te roepen, om de angst in de ogen te kijken en onszelf te leren kennen.

Het is nu de perfecte tijd om onszelf en onze angsten te leren kennen. Wat voor advies zou u ons willen geven? Wat is angst en hoe moeten we ermee omgaan?

Antwoord: Angst is een gevolg van het onbekende. Waar zou het anders vandaan kunnen komen? Iemand die de essentie van een bepaald verschijnsel begrijpt, staat er anders tegenover, zelfs als het iets verschrikkelijks is.

Het probleem waar we in de huidige situatie mee te maken hebben, is dat mensen niet weten wat er met hen gebeurt en waarom. Ze weten niet wat er morgen met hen kan gebeuren. Bovendien lijkt het alsof er van alles in de lucht hangt, maar niemand kan er de vinger op leggen of het op de een of andere manier oplossen.

Vraag: Denkt u dat het voor een mens noodzakelijk en belangrijk is om zijn angsten te leren kennen?

Antwoord: Ik denk dat iedereen, om als mens te kunnen leven, moet begrijpen waarom hij/zij is geboren, waarom deze wereld is geschapen, wat er na de dood is, etc. Je moet je van al deze vragen bewust zijn, anders leid je een rusteloos leven om er vooral niet aan te hoeven denken.

Vraag: Ik zie twee soorten mensen: zij die geobsedeerd zijn door angst en zij die het probleem niet serieus nemen. Waar is de middenweg te vinden?

Antwoord: Ik denk dat er hier geen middenweg kan bestaan. Een mens moet begrijpen waarom het virus zich verspreidt, hoe het hem en iedereen persoonlijk raakt, en waarom de natuur ons dit heeft gegeven.

Dit betekent dat wij van de huidige situatie kunnen profiteren, de waarheid ervan kunnen onthullen, kunnen ontdekken waar wij voor leven en waarom de natuur ons op deze manier straft, of wij dit verdienen en hoe wij van het virus af kunnen komen.

Wij moeten deze situatie ten volle benutten. Vooral omdat iedereen thuis is en niet weet wat er verder gedaan kan worden: de regeringsleiders weten het niet en de gewone burgers evenmin. We moeten dingen uitzoeken en wij hebben nu die mogelijkheid.

We moeten ermee ophouden om eindeloos rond te rennen, maar proberen te begrijpen waarom we bestaan. Anders leiden we een nutteloos bestaan.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/05/get-to-know-yourself/

From KabTV’s “Meetings with Kabbalah: Victoria Bonya,” 3/29/20

Filed under: Health, Meaning Of Life | Add Comment / Ask Question →

“De lessen van een globale epidemie” (Newsmax)

Mijn artikel in Newsmax: “De lessen van een globale epidemie

De wereld probeert zo snel mogelijk weer op de been te komen. Natuurlijk moeten mensen hun kostwinning veiligstellen, eten op tafel kunnen zetten en weer naar hun werk kunnen gaan, maar ik vraag me af of wij de lessen hebben geleerd die het coronavirus ons heeft geprobeerd bij te brengen. Wat moeten we beginnen als de pandemie ons het doel – om ons aan te sporen naar de opbouw van een evenwichtiger samenleving – nog verder moet leren?

Langzamerhand gaan er in de VS en over de hele wereld, wat winkels en dienstverlenende bedrijven open. Ogenschijnlijk wordt het normale leven weer hersteld en iedereen lijkt tevreden te zijn met ons hernieuwde verlangen om terug te keren naar onze gebruikelijke egoïstische benadering ten aanzien van ons eigen voordeel en de uitbuiting van het ecosysteem, uitgangspunten die nu juist tot de huidige moeilijke situatie hebben geleid. Of betwijfelen we dat? Het wordt interessant om te zien of we enigszins wijzer uit deze geforceerde pauze komen, meer bewust van het systeem waarin we leven en bereid om iets te doen om het verloren evenwicht in onze relaties met anderen en onze omgeving te herstellen.

Als we naar onze normale routine terugkeren zonder ons ook maar enigszins te committeren aan een substantiële verandering in ons gedrag, zal niemand kunnen garanderen dat wij niet weer getroffen zullen worden door een nog grotere ramp. Het is uiterst belangrijk dat wij ons het feit dat we in een integrale omgeving leven, eigen maken. De gehele natuur is één gesloten systeem, levend, ademend, maar gewond door ons menselijk ego, dit ego is de enige factor die het alomvattende functioneren van het integrale systeem van de natuur verstoort, en plagen als het coronavirus voortbrengt,

Ik vraag me af waar de internationale organisaties zijn gebleven – zoals de Verenigde Naties en de uitgesproken milieuactivisten – om hun stem te laten horen en te eisen dat de mensheid bewuster wordt, voordat de wereld de bewegingsbeperkingen versoepelt en de economie weer op gang komt? Wij moeten beseffen dat we verantwoordelijk zijn voor de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen op de wereld en onze onverantwoorde houding naar elkaar. Het belangrijkste is echter dat wij ons moeten realiseren dat een ongewijzigde terugkeer naar de pre-COVID-19 wereld het recept voor een ramp betekent.

Terug naar de basis, niet terug naar de crisis!

Realistisch bezien kunnen wij er niet van uitgaan dat wij terug kunnen keren naar onze voortgaande uitbuiting van de planeet, waardoor de aarde vervuild wordt en uitgeput raakt en uiteindelijk het ecosysteem volkomen vernietigd zal worden. We kunnen evenmin terugkeren naar dezelfde oude, disfunctionele patronen in de maatschappij en de schade toebrengende verhoudingen tussen partners, in gezinnen, families, naar kinderen toe en collega’s. Het oude paradigma van hebzucht, tegennatuurlijk gedrag, corruptie en gebrek aan empathie, onze werkelijkheid kan daar niet langer door bepaald worden.

Het is duidelijk dat niemand voor altijd in lockdown wil leven, maar ik hoop dat we de wereldwijde stilstand ten volle hebben benut, zodat wij ons nu realiseren dat het leven zoal het was niet voortgezet kan worden, en dat we ons bewuster zijn geworden van de conclusies die we moeten trekken ten aanzien van de inspanningen die werkelijk onmisbaar zijn voor de samenleving en andere die overbodig zijn.

De natuur wijst ons de juiste weg. Zij functioneert integraal, als één verenigd geheel waarin alle delen alleen tot zich nemen wat essentieel is om het correcte functioneren van het gehele systeem in stand te houden.

Door deze globale epidemie is de wereld bevroren, niet om een einde aan onze ontwikkeling te maken, maar om ons naar de goede richting te leiden en onze blik te verruimen. Een vriendelijker en meer harmonieuze houding naar anderen en naar de natuur, zal een verschuiving betekenen die onze voorgaande werkelijkheid – die alleen een totaal verlies opleverde – zal transformeren in een totale winst die ons naar een evenwichtiger wereld zal leiden. Wat voor zin heeft het om ooit nog terug te kijken als wij de mogelijkheid hebben om te besluiten om samen een veelbelovende toekomst op te bouwen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/04/the-teachings-of-a-global-epidemic-newsmax/

Filed under: Coronavirus, Crisis, Economy, Globalization, New Publications | Add Comment / Ask Question →

Hoe zal de wereld er na deze epidemie uitzien?

Na de coronavirus epidemie zal de wereld er anders uit gaan zien, nieuw. Het virus is uitgebroken om ons van allerlei rommel te reinigen. In de natuur is er niets schadelijks. Het virus maakt plaats voor goedheid.

Alle rommel waar de menselijke samenleving die we hebben opgebouwd vol van is, zal weggewassen worden en daardoor zal de kans geboden worden om onze contacten met vriendelijkheid en liefde te vullen en zo een prachtige, stralende wereld te bouwen voor onze kinderen en kleinkinderen.

Laten we hopen dat we dit zullen doen, dat we alle haat en competitie niet zullen meeslepen naar de nieuwe wereld, namelijk het gedrag waardoor we de aardbol vernietigen en onszelf door klimaatrampen en oorlogen ter dood veroordelen. We zijn op dit moment in staat om een nieuwe wereld te bouwen.

Regeringen investeren nu miljoenen dollars, zij hopen op die manier naar het verleden terug te keren. Maar God verhoede dat wij naar onze vorige staat terugkeren. Ik denk niet dat er ook maar één land is waarvoor dat goed zou zijn. Zelfs vóór deze crisis werden we al met oorlogsdreigingen geconfronteerd, en met een financiële en industriële ineenstorting. De spanningen tussen Amerika, Rusland, China en Europa werden steeds groter.

Wij moeten niet naar de oude wereld terugkeren, daarin was niets goeds meer te vinden voor burgers, landen, het leger, de financiën, industrie en handel. Wij moeten het onszelf niet eens meer toestaan om te denken aan de terugkeer naar de wereld van gisteren, alleen een gek kan dat nog doen.

Niemand was nog blij met een dergelijk leven, we deden alsof alles goed ging. Maar wat was er voor goeds aan? Wat betekende het leven voor ons? Nu is de tijd aangebroken om onze maatschappij te reinigen van alle rommel die eraan kleefde. Wij vulden de oceanen met plastic en radioactief afval en we deden hetzelfde met de menselijke samenleving.

Wij moeten een nieuwe wereld opbouwen, een goede wereld. Laat dit virus ons helpen om na te denken en ons te realiseren waarin we terecht gekomen waren. Vergeleken met de problemen die ons eerder bedreigden, stelt de huidige epidemie niets voor. Het is een grote genade van de Schepper dat Hij ons op zo’n vriendelijke manier corrigeert.

Keer nooit meer terug naar de oude wereld, streef alleen maar voorwaarts, naar een nieuwe wereld waarin er niet meer tien uur per dag gewerkt hoeft te worden, we vele nutteloze uren in files zitten, kinderen in de steek gelaten worden en het leven ons voortdurend opeist. Laten we met elkaar een stap voorwaarts maken en niet meer terugkeren naar de oude wereld. Laten we erover nadenken hoe we alleen maar voorwaarts kunnen gaan en boven alles nadenken over nieuwe verhoudingen tot elkaar.

Nu zitten we thuis in quarantaine, we moeten er als nieuwe mensen uitkomen en op een nieuwe manier met elkaar omgaan. Wat is die nieuwe manier? Nu we gedwongen thuis zijn, krijgen we veel goeds voor een nieuwe wijze van opvoeding om in een nieuwe wereld te gaan leven, in een nieuwe maatschappij. Iedereen begrijpt de noodzaak hiervan, laten we dit dus doen. Wat laten we anders voor wereld na aan onze kinderen en kleinkinderen?

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/03/what-will-the-world-be-like-after-the-epidemic/

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 3/19/20, Selected Highlights

Related Material:

The Global Pandemic

Coronavirus—A Consequence Of The Imbalance Of Nature

Coronavirus: A Message From Nature

Filed under: Coronavirus, Daily Kabbalah Lesson | Add Comment / Ask Question →

Maak de toekomst zelf

Vraag: Zijn toekomstige staten via gevoelens vast te stellen? Hoe herkennen we deze gevoelens? Is het mogelijk om de toekomst te voorspellen?

Antwoord: Het is gemakkelijk om de toekomst te voorspellen. Wij moeten ons er echter niet mee bezig houden om de toekomst te voorspellen. In plaats daarvan moeten we de toekomst creëren.

Wat moet je doen als je een reeks gebeurtenissen waarneemt? Als ze duidelijk waarneembaar zijn voor je? Wat komt er daarna? Het maakt je leven niet gemakkelijker. Bovendien brengt het schade toe aan jezelf.

Je moet de toekomst zelf creëren. Daar ligt het probleem. Sluit je ogen voor de toekomst als deze aan je wordt onthuld, maak zelf de toekomst.

Ik denk dat je steeds minder belangstelling voor de toekomst krijgt als je je steeds meer in Kabbalah verdiept. Dan ga je inzien dat je de toekomst zelf creëert.

From the Kabbalah Lesson in Russian, 4/28/19

Blog in het Engels: https://laitman.com/2019/09/make-the-future-yourself/

Related Material:

Learn To Live in The Future

What Determines The Future Of A Person?

Live Not In The Past, But In Anticipation Of The Future

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Waardoor wordt de toekomst van een mens bepaald?

Vraag: Waardoor wordt de toekomst van een mens bepaald?

Antwoord: Iedereen is zonder enige twijfel geïnteresseerd in de toekomst. Ieder moment van de tijd breekt de toekomst het heden open en wordt zij het heden.

Daarom is de toekomst constant met ons verbonden en wordt ons heden erdoor bepaald. Als wij weten dat iets op het punt staat te gebeuren – en ook als het nog niet zo dichtbij is – verwachten wij het en is onze staat in het heden ervan afhankelijk, met name onze stemming, onze houding naar de wereld en het leven. Daarom is de toekomst een factor die ons leven aanzienlijk beïnvloedt.

Vraag: Onderscheidt een mens zich hierdoor van een dier?

Antwoord: Dieren voelen de toekomst wel aan, maar niet in dezelfde mate als de mens, zij zijn er niet zo gevoelig voor.

De toekomst van een mens hangt af van de wijze waarop hij zich afstemt op het heden. Uiteindelijk bestaat er namelijk geen toekomst. Als wij passief leven, bepalen wij de toekomst ook, hoe deze zal zijn, namelijk afhankelijk van andere mensen, van omstandigheden en wat er meer zij.

Als wij op een spirituele manier leven, bestaat er geen toekomst en geen heden. Wij kunnen wel praten over het verleden, omdat wij toen in een staat waren waarin de tijd stroomde en er bepaalde veranderingen in ons plaatsvonden  Maar nu ik me in het heden bevind, kan ik van mijzelf heel goed een schepsel maken dat geen toekomst heeft.

In onze wereld klinkt “Je hebt geen toekomst” heel onaangenaam, als je dat tegen iemand zegt, staat dat gelijk aan hem doden. In de Wijsheid van Kabbalah is dat echter niet zo. Je hebt geen toekomst, omdat je de toekomst nu zelf creëert.

Ga dat doen, beeldhouw je toekomst, maak er een tekening van en zo zal het worden. En wanneer zal het zo zijn? Wanneer je maar wilt.

Als er echter geen verleden, geen heden en geen toekomst is, helemaal geen wereld en het allemaal voor ons wordt afgebeeld op de witte achtergrond van het Hoge Licht, wat betekent dan de vraag: “Waardoor wordt de toekomst van een mens bepaald?” Dat hangt van de mens af!

En niet op de manier waarop we pathetisch zeggen: “Een mens maakt zijn eigen toekomst!” Nee. Het is een feit dat ieder mens die het algoritme kent van de beïnvloeding van zichzelf, zichzelf en de toekomst vormt, want zijn innerlijke verlangens creëren hem én de verlangens buiten hem: de wereld om hem heen. Daarom is de toekomst, met al haar elementen en details, alleen van hem afhankelijk

Het is niet gemakkelijk om zo ver te komen. Wij zijn er echter toe in staat en er komt een dag waarop wij dit waar kunnen maken. In de tussentijd denken wij dat dit een fantasie is.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/28/19

Blog in het Engels: https://laitman.com/2019/08/what-determines-the-future-of-a-person/

Filed under: Perception | Add Comment / Ask Question →

Licht vanuit de toekomst

Vraag: Hoe moet onze houding ten opzichte van negatieve manifestaties van de Schepper zijn als het ons onwaarschijnlijk lijkt dat er daarna nog iets positiefs zal komen? Of vice versa?

Antwoord: Als ik nu hard werk en nog twee uur te gaan heb tot de werkdag eindigt, maar ik weet dat er een prachtige avond op me wacht – ik ga straks naar huis, ik ga me douchen, mij mooi aankleden en dan ga ik met een mooi meisje uit – is dan de tijd die ik moeilijk vind omdat ik nog hard moet werken echt zo moeilijk voor mij? Nee. Die tijd wordt al gekleurd door het licht, door het plezier, dat ik ’s avonds zal hebben.

Dit wordt Ohr Makif (Omringend Licht)) genoemd, vanuit de toekomst schijnt dit Licht nu op mij. Daarom kan ik vandaag het lijden niet voelen. Lijden wordt gevoeld – niet als ik het heden niet ervaar – maar als ik geen toekomst heb.

Vraag: Als ik de toekomst niet zie, kan ik dan de volgende fase niet zien waarin er een positief gelaat zal worden onthuld?

Antwoord: Dit is een andere kwestie. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik, hoewel ik de volgende fase niet zie, er zeker van ben dat deze bestaat en dat deze vriendelijk en goed voor me zal zijn? In dit geval moet je een groep creëren die je hierbij ondersteunt. Omarm de vrienden en ga voorwaarts.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/24/19

Blog in het Engels: https://laitman.com/2019/07/light-from-the-future/

Related Material:
The Beckoning Light Of The Future
Sweet Suffering Of Love
Life Will Seem Wonderful…

Is het mogelijk om de toekomst nauwkeurig te voorspellen?

Vraag: In welke mate maken de waarneming en het begrip van de tijdloze spirituele wortels het ons mogelijk om de toekomst te zien in het kader van de stoffelijke wereld?

Antwoord: Ik kan niet zeggen of er een exacte overeenkomst bestaat tussen het spirituele en het stoffelijke en of men de toekomst kan voorspellen. De toekomst hangt van veel parameters af die zich buiten ons verlangen bevinden, en in het bijzonder van een groot aantal specifieke mensen en factoren.

Daarom is het onmogelijk om de toekomst nauwkeurig te voorspellen. Je kunt wel zeggen welke richting het opgaat, maar hoe de situatie elk moment in de loop van de tijd zal zijn, weten we niet.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/20/19

Related Material:

How Can You Foresee The Future?

Seeing The Future And Changing It

The Future World

Filed under: Perception | Add Comment / Ask Question →