Category Archives: toekomst

Omringend Licht vanuit de toekomst

931.01Tijd ontstaat door een gevoel van gebrek. Gebrek rekt voor ons de tijd uit, het vermenigvuldigt de seconden als een onderhandelingsmiddel. Daarom kan de tijd ook verkort worden.

Als we ons met elkaar verbinden, vergroten we de uitstraling van het Omringende Licht op ons en trekken wij op die manier de toekomst naar ons toe. Door onze verbinding te beïnvloeden, kunnen wij het Licht beïnvloeden dat tussen ons onthuld zal worden. Het blijkt dat wij het vermogen hebben om de algehele situatie van de hele werkelijkheid te veranderen en te bepalen.

Het is namelijk zo dat alles in onze handen blijkt te liggen als we in onze verbinding stijgen, dit betreft alle niveaus: mineraal, vegetatief, animaal en menselijk. Uiteindelijk is alles uitsluitend afhankelijk van onze eenwording.

Het Omringende Licht is het Licht dat rondom de ziel schijnt en wacht tot de ziel zich ermee kan bekleden, en dat vindt plaats in verhouding tot de verbinding die is ontstaan tussen de delen van de ziel. Dan verandert de toekomst in het heden, in het Innerlijke Licht.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/surrounding-light-from-the-future/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 8/6/23, Writings of Rabash “Three Times in the Work”

Related Material:
Light From The Future
The Beckoning Light Of The Future
Sweet Suffering Of Love

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Perception, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Grote veranderingen

963.4Vraag: Door onszelf te veranderen, veranderen we ook de kwaliteit van onze waarneming van de dingen die in de fysieke wereld gebeuren, maar zullen we ook onze situaties kunnen beïnvloeden en ze kunnen veranderen? Zullen de omstandigheden zich dan nog steeds herhalen, maar zullen wij – nu we spiritueel veranderd zijn – er niet meer op reageren zoals we dat nu doen? Of zullen de omstandigheden ook veranderen?

Antwoord: Wij kunnen het hele plaatje niet zien, maar we kunnen er wel voor zorgen dat dingen niet alleen in onze gevoelens veranderen, maar zelfs in de wereld buiten ons.

Vraag: Wat zal er gebeuren als mensen eenmaal gecorrigeerd zijn?

Antwoord: Er zal een nieuwe wereld komen. Ik weet dat het zal gebeuren en het zal snel gebeuren.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/big-changes/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Blitz of Kabbalah Tips” 5/18/23

Related Material:
Change Yourself and the World Will Change
How To Change The Course Of Events?
How We Perceive The World

Filed under: Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Leef in het nu

760.4Vraag: Victoria schrijft: “Ik wil zo vaak alles vergeten wat er gebeurd is. Er zijn zoveel dagen, zoveel jaren verknoeid, er zijn zoveel fouten gemaakt. Maar hoe ik het ook probeer, ik kan het niet vergeten. Mijn geheugen laat me steeds weer beelden uit het verleden zien die ik niet kan uitwissen.

Vertel me eens, waarom hebben we een geheugen gekregen? Als we het nu alleen hadden om iets te leren, om ons iets belangrijks te laten onthouden. Maar nee, het breekt zo vaak mijn hart. Waarvoor is het ons dan gegeven?”

Antwoord: Ik denk dat dit bij je gebeurt omdat je heel graag de toekomst wilt weten en je daarom, om de een of andere reden, spijt hebt over het verleden, dat je nergens tijd voor had. Maak je geen zorgen. Je moet nooit vergeten dat elk moment dat voorbij is door de Schepper gemaakt is, en dat alles alleen van Hem afhing. Daarom moeten we ons in geen enkel geval zorgen maken over het verleden, de toekomst of wat dan ook, maar alleen over het huidige moment.

Vraag: Dus we kunnen dank U wel zeggen voor wat er gebeurd is, wat het ook was, klopt dat?

Antwoord: Voor alles wat er geweest is, voor alles wat er is en voor alles wat er zal zijn. Maar het belangrijkste is om in het nu te leven. Alleen in het heden. In Kabbalah is er geen verleden en geen toekomst, alleen het heden.

Vraag: Hebt u ooit spijt van iets uit het verleden? Knipt uw geheugen er wel eens iets uit waar u ineens rillingen van krijgt?

Antwoord: Het is allemaal weg.

Vraag: Leef ik in het vakje van vandaag?

Antwoord: Niet eens van vandaag, in het moment.

Opmerking: Nu spreken we met u, dit is het leven nu. En ik hoef me niet meer bezig te houden met alles wat geweest is en alles wat zal komen.

Mijn antwoord: Dat alles hangt op geen enkele manier van ons af.

Opmerking: Leert u mij eens om zo te leven. Want ik kan dat wel zeggen, maar als ik over een seconde getest wordt, is er weer niets van me over.

Mijn Antwoord: Nee, ik maak me werkelijk geen zorgen over het verleden. Hoewel, als ik tel hoeveel tijd ik heb verspild en waarvoor, dan is dat natuurlijk wel ….

Opmerking: Heel wat.

Mijn Antwoord: Maar zo moet het ook zijn. Stem ermee in dat de Schepper alles doet en dat geldt zeker voor het verleden! Je rekent volledig op Hem, vertrouwt Hem en accepteert Hem.

Vraag: Maar hoe zit het met de toekomst? Iedereen droomt wel eens over iets in de toekomst, iedereen hoopt wel eens op iets wat er in de toekomst zal gebeuren. Dat kan een mens toch niet ontnomen worden.

Antwoord: Als je over de toekomst denkt, neem je die toekomst weg van de Schepper. Ook dat is niet mogelijk.

Vraag: Is de toekomst ook aan Hem?

Antwoord: Ja.

Vraag: Dus, als ik dit in een formule voor mezelf definieer, hoe doe ik dat dan?

Antwoord: Op dit moment ben ik met de Schepper verbonden, smelt ik met Hem samen, klamp ik mij aan Hem vast en wil ik niets anders. Zo houdt een kind zijn moeder vast, en dat wil dat kind. Dat is het, meer niet! Zo moeten we zijn.

Vraag: Dus de basis van deze formule is je vasthouden aan de Schepper?

Antwoord: Ja.

Vraag: Zijn verleden, Zijn toekomst. En toch is dit mijn heden, dit is toch van mij? Besta ik hier eigenlijk wel?

Antwoord: Ja. Het heden, dat ben ik. En alleen ik bepaal zogezegd dat ik bij de Schepper wil zijn, Hem wil vasthouden.

Vraag: Op dit moment?

Antwoord: Ja.

Vraag: Dat begrijp ik. Zullen dan alle zorgen verdwijnen?

Antwoord: Er bestaat niets anders. Niets.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/03/you-need-to-live-now/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 1/12/23

Related Material:
Material and Spiritual Memory
The Influence of Solar Activity
Humans Are Electrolytes

Filed under: Free Will, News, Q&A | Add Comment / Ask Question →

 

Wat er ook gebeurt, moet gebeuren

294.3Opmerking: Aan een Soefi werd eens gevraagd: “Eerwaarde, waarom zijn er geen sporen van verdriet op uw gezicht?” “Ik heb niets om over te treuren,” antwoordde de Soefi.

We zijn constant verdrietig. We wilden iets, maar kregen het niet. Een krasje op de auto, we werden voor de gek gehouden of we kregen niet de positie die we wilden. We zijn constant verdrietig, de hele tijd.

Mijn Antwoord: Wat een ramp!

Vraag: Ja! Zo zit de mensheid in elkaar. Je ziet wat er gebeurt! Mensen zijn constant verdrietig. Ons leven bestaat uit een keten van verdriet. Kunt u alstublieft uitleggen hoe het mogelijk is om niet verdrietig te zijn? Hoe kan dat, niet verdrietig zijn?

Antwoord: Ten eerste, accepteer alles als afkomstig van de Natuur – van de Schepper. Daar mogen geen bezwaren tegen zijn. En vraag steeds maar om één ding – toenadering, verbinding en hechting. Dan komt alles in orde.

Opmerking: Maar de mens bestaat uit verlangen. En ik heb altijd verlangens. Dit is niet vervuld, dat is niet vervuld en een ander verlangen is ook niet vervuld. Hoe moet ik daarmee omgaan? Ik ben niet vervuld met waar ik naar verlangde.

Mijn antwoord: Waarmee zou je graag vervuld willen worden?

Opmerking: Wat ik zou willen? Zeg het maar!

Mijn Antwoord: Als je je voorstelt dat je er de volgende minuut niet meer bent, dan is alles prima.

Opmerking: Ja, dan ben je blij met het moment waar je nu in zit. Dat is dan alles.

Mijn antwoord: Dan ben je gelukkig, niet omdat je leeft en nog een minuut langer leeft, maar omdat je eenvoudigweg leeft in dit moment dat de Schepper je heeft gegeven. Je leeft daarin en je probeert je aan Hem te hechten.

Natuurlijk moet je er zo goed mogelijk naar streven om je toekomst veilig te stellen, zo staat het ook in de Torah geschreven, maar meer ook niet.

Vraag: Maar als je niet zeker bent van de toekomst, moet ik dat dan aanvaarden?

Antwoord: Natuurlijk.

Vraag: Betekent dat: ik wil iets, maar wat er ook gebeurt, moet gebeuren en dat is het dan?

Antwoord: Ja, absoluut.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/02/whatever-should-be-will-be/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 1/12/23

Related Material:

When a Person Needs to Humble Oneself and When Not

“Tree” in the Spiritual Sense

The Habit Of Humility

Filed under: News, Perception, Television | Add Comment / Ask Question →

 

Wat kunnen wij beïnvloeden?

294.1Vraag: Als alle staten waar Malchut doorheen moet gaan voorbestemd zijn en wij deeltjes zijn van deze Malchut, d.w.z. van dit verlangen, wat kunnen wij dan beïnvloeden? Voelen we het alleen maar en is dat alles?

Antwoord: Nee. Wij maken deel uit van de Malchut die alles kan veranderen. Wij kunnen niet alleen deze staten veranderen, maar ook het doel ervan. Met andere woorden, wij kunnen de wetten van de schepping niet veranderen, maar wel het resultaat ervan.

Vraag: Maar als er dingen gepland zijn tot aan het einde van de correctie en deze situaties in potentie al bestaan, kan ik ze dan veranderen? Ik kan ze alleen maar voelen. Deze staten moeten door mij heen gaan en dat is het dan.

Antwoord: Ja, dat klopt. We kunnen ons pad of ons doel niet werkelijk veranderen. Dat ligt van tevoren vast. Maar we kunnen wel elk moment bij onszelf nagaan of we wel op dit pad zijn, of we het kunnen versnellen, of we het eens zijn met dit pad van onze ontwikkeling, enzovoort.

We kunnen onszelf veranderen, onze houding ten opzichte van wat er gebeurt, maar niet wat er werkelijk gebeurt.

Vraag: Dus als de Derde Wereldoorlog bijvoorbeeld op het programma staat, zal dat dan gebeuren en kan ik er dan alleen mijn houding tegenover veranderen?

Antwoord: Nee, wij kunnen de loop van de geschiedenis zelf veranderen.

Opmerking: Dit is verwarrend, als alles al van tevoren vastligt.

Mijn antwoord: Alle situaties zijn vooraf bepaald, maar we kunnen ze veranderen, want er zijn veel verschillende manieren op de weg er naartoe.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/what-can-we-influence/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “The Study of the Ten Sefirot (TES)” 1/1/23

Related Material:

Influencing Events

Responding To The Call Of The Creator

Ahead Of The Blows Of Fate

Filed under: Free Will, Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Alle staten zijn in ons

761.2Vraag: Het is interessant dat er niets gebeurt in het heden. Zo is dat tenminste voor ons. Alles wat we zien, horen, voelen en denken is een product van het verleden.

Omdat het licht tijd nodig heeft om ons te bereiken, komt alles wat we zien uit het verleden. Laten we zeggen dat het licht er acht minuten over doet om van de zon naar de aarde te komen, dan blijkt dat we in een beeld leven waarin er niets in het heden gebeurt, maar alles al gebeurd is. Bent u het met deze stelling eens?

Antwoord: Natuurlijk, het is volgens een natuurkundige wet, de vele minuten die een lichtstraal aflegt van de zon naar de aarde.

Vraag: Men zegt dat het licht van de dichtstbijzijnde ster vier jaar reist om ons te bereiken. Dus wat wij zien is eigenlijk al gebeurd.
Als we spreken over spirituele staten zijn alle staten toch ook vooraf bepaald en worden ze alleen in relatie tot ons onthuld?

Antwoord: Er is geen snelheid in de spirituele wereld. Daarom doen alle situaties en gebeurtenissen die er waren, zijn en zullen zijn, zich in ons voor. Ze bestaan allemaal al, ze worden alleen met betrekking tot een mens onthuld.

Vraag: De een of andere oorlog bijvoorbeeld, die over een jaar zou moeten plaatsvinden, bestaat die al?

Antwoord: Hij bestaat en kan plaatsvinden. Maar of het zal gebeuren hangt ook van ons handelen af.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/all-the-states-are-within-us/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 12/25/22

Related Material:

Algorithm: Past, Present, Future

The Mystery Of Time

Time Depends On Us

Filed under: Perception, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

We luiden 2022 uit en ontmoeten 2023

200.01Het jaar 2022 wordt gekenmerkt door moeilijke gebeurtenissen: oorlog, klimaatverandering, protestdemonstraties over de hele wereld en nog veel meer.

Dit jaar is moeilijk geweest voor de mensheid en we gaan 2023 in met een gevoel van totale onzekerheid over de toekomst. Het enige wat duidelijk is, is dat we een heel moeilijke periode tegemoet gaan die gepaard zal gaan met een hoge inflatie en onrust in diverse landen.

Mensen willen elkaar niet begrijpen, landen kunnen geen vrede sluiten en oorlogen een halt toeroepen. Er zijn veel problemen: klimaatverandering, epidemieën, branden, tekort aan water en elektriciteit. De mensheid gedraagt zich niet correct en daarom stort ons leven van jaar tot jaar steeds meer in. In het nieuwe jaar 2023 moeten we dit beseffen.

Helaas heeft de mensheid geen lering getrokken uit het afgelopen jaar, zij heeft geen enkele poging ondernomen om zichzelf te verbeteren en te veranderen, maar laat zich gewoon meevoeren op de stroom van het leven, naar waar deze stroom haar heen leidt.

Ik kijk heel sceptisch naar de toekomst van de mensheid omdat we niet intelligent genoeg zijn om aan onze fouten te werken, zoals we op school met fouten omgingen om ze niet opnieuw te maken. Daarom is er bezorgdheid over hoe we verder zullen gaan. Iedereen kijkt met grote onzekerheid naar de toekomst en weet niet wat te doen met ons leven en hoe ons egoïsme te weerstaan.

Het is onduidelijk waar we het radioactieve afval van kerncentrales, wapens en kernbommen, moeten laten. Het probleem is zo groot geworden dat we het nu al niet meer in de hand hebben. Hoe het afloopt, weten we niet.

We zien dat twee landen, Rusland en Oekraïne, een oorlog voeren waarvan het einde niet in zicht is. De confrontatie neemt alleen maar toe, het laatste wat nog overblijft is dat het op een kernoorlog uitdraait. China eist uitbreiding van haar invloedssfeer in de wereld en in andere landen nemen de conflicten toe. Ik zie geen goede toekomst voor de wereld in het verschiet.

Het ziet ernaar uit dat we het besef van het kwaad van onze natuur zullen moeten doormaken en ons zullen moeten verantwoorden voor alle fouten die we in het verleden hebben gemaakt en die we nu begaan. Daarna hebben we misschien nog hoop op een goed leven.

Het belangrijkste waar het ons aan ontbreekt, is het hart! We hebben geen hartelijke houding naar elkaar, daarom kunnen we helaas de pijn van de ander niet voelen en kunnen we ons niet met elkaar verbinden om elkaar te helpen. We verbranden en vernietigen de natuurlijke hulpbronnen en vernietigen de aarde, op die manier kunnen we geen goed leven hebben.

Om alles op te lossen, moet de mens veranderen, we willen dit niet leren en geloven zelfs niet dat het mogelijk is. We zijn nog niet tot het besef van het kwaad gekomen en weten niet wat de ware oorzaak is van zo’n omvangrijke crisis over de hele wereld. De ware vijand van de mens is zijn egoïsme. En ook al geven we het soms toe, we weten niet hoe we ons ego moeten weerstaan.

Daarom ontbreekt het ons nog steeds aan de ware erkenning van het kwaad.

We moeten ons verleden heroverwegen en er de juiste conclusies uit trekken voor de toekomst. Iedereen begrijpt al dat we onszelf te gronde richten door op de oude manier door te gaan. We hebben immers verstand noch hart, onze enige aanwinst is een wapen waarmee we de hele aardbol kunnen vernietigen. En met dit alles zijn we niet in staat om te stoppen en een nieuwe weg in te slaan.

Zelfs het Hoge Bestuur kan niet precies zeggen hoe onze toekomst zal zijn, want aan de mens is keuzevrijheid gegeven.
De mensheid kan zelf bepalen welke weg zij wil bewandelen. Of die weg goed of slecht zal zijn, hangt af van onze keuze, zowel vandaag als morgen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/we-usher-out-2022-and-meet-2023/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “The World” 12/15/22

Related Material:

Make The Next Year More Benevolent

Where Is the Way Out of the Impasse?

The Main Problem of the World Is Education

Filed under: Crisis, Globalization | Add Comment / Ask Question →

 

Vrouwen moeten aan mannen richting geven

630.2De generaties worden alleen verlost door de verdienste van rechtvaardige vrouwen in de generatie (Midrasj Zuta, Ruth 4:11).

Vraag: Hoe ervaart u dit?

Antwoord: Ik ervaar het als volkomen normaal.

Vraag: Wat betekent de sleutelzin: “rechtvaardige vrouwen in het geslacht”?

Antwoord: Zij zijn degenen die begrijpen hoe ze met zichzelf om moeten gaan en hoe ze de generatie moeten opvoeden. Ze zien hun hele generatie als hun kinderen, die naar het juiste begrip van het leven geleid moeten worden. Dit wordt een rechtvaardige vrouw genoemd.

Vraag: Wat is rechtvaardigheid? Wat is het juiste begrip van het leven?

Antwoord: Rechtvaardigheid is aanwezig in geven, liefde en verbondenheid van iedereen met elkaar, zoals in een goed gezin.

Vraag: Bezit een vrouw die neiging?

Antwoord: Ja, die is juist in een vrouw aanwezig. Zij moet een man kiezen, de mannelijke kracht, en die mannelijke kracht dwingen, noodzaken, onderwijzen en richten naar de schepping, naar de juiste houding tegenover de wereld.

De richting is de vrouw. De kracht is de man.

Vraag: Hebt u het gevoel dat het zo zal gaan in de toekomst?

Antwoord: Ja. Het is nodig om de verbinding tussen mannen en vrouwen zodanig te verbreken dat een vrouw de gedachte, de intentie, de richting, enzovoort, beheerst. De gecorrigeerde Malchut handelt via het mannelijke deel. Dit gebeurt als deze verbinding gaat werken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/women-should-direct-men/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 11/3/22

Related Material:

A House Needs A Wise Woman

Men And Women: You Cannot Eliminate The Differences

Men And Women: The Structure Of Humanity

Filed under: Man and Woman, News, Women’s Spirituality | Add Comment / Ask Question →

 

Is het mogelijk om de informatie van het oorspronkelijke gen te veranderen?

557Vraag: In het artikel The Freedom (De Vrijheid) schrijft Baal HaSulam dat er in ieder mens een fundament aanwezig is, dat de wortel van zijn ziel niet verandert. Heeft dit fundament op de een of andere manier met de Reshimot te maken?

Antwoord: Het is de oorsprong van alle Reshimot, op basis daarvan vinden er allerlei veranderingen en gebeurtenissen plaats. De basis zelf is onveranderlijk, dit wordt het oer-gen genoemd. Dat wil zeggen dat ieder van ons een oorspronkelijk gen heeft dat allerlei situaties meemaakt, Reshimot, en alles wordt daaraan toegevoegd.

Vraag: Wat kunnen wij veranderen? Wat verandert er en wat blijft hetzelfde?

Antwoord: Wij kunnen de toepassing van de Reshimot (spirituele informatiebestanden) die wij in ons hebben, veranderen voor de toekomst. En dat zal – dit terzijde – ons verleden corrigeren.

Door op de juiste wijze te gebruiken wat in je is vastgelegd, kan je je toekomstige lotsbestemming veranderen. Het is onmogelijk om het verleden te veranderen, maar door de toekomst te veranderen, verander je alle indrukken en gevolgen uit het verleden.

Vraag: Wat kan ik precies veranderen? Hoe zal ik mij dan voelen over de toekomst?

Antwoord: De toekomst zelf zal positief aanvoelen. In principe is het juist om te zeggen dat een mens zijn toekomst opbouwt. En de Reshimot kan je beschouwen als de potentiële staten, dat is het.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/08/is-it-possible-to-change-the-information-of-the-original-gene/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 7/12/22

Related Material:

The Inevitability Of Fate

Life’s Movie Script

What Determines The Future Of A Person?

Filed under: Free Will, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Waar fundamentalisme toe leidt (Times of Israel)

Michael Laitman, Times of Israel: Waar fundamentalisme toe leidt

Mensen voelen zich aangetrokken tot machtige personen omdat in ieder van ons een kind schuilt dat naar bescherming en een gevoel van saamhorigheid zoekt. Fundamentalisten begrijpen dit heel goed en maken er misbruik van. Door gewelddadiger te worden, lijken ze machtiger, en dat vergroot hun aantrekkingskracht. Op die manier lukt het hen om nieuwe rekruten in hun gelederen op te nemen.

In westerse landen vinden fundamentalistische islamieten een vruchtbare bodem om volgelingen te verzamelen omdat mensen geen richting, bezieling of doel in het leven hebben. Dit maakt het voor hen gemakkelijk om ze voor hun ideeën te winnen. Door hen een lidmaatschap aan te bieden van een machtige club, zelfs van God, geven zij mensen een gevoel van zin en doel en geven zij hen het gevoel dat hun leven betekenis heeft. Dit is niet alleen het geval in Europa en de Verenigde Staten, maar ook in Rusland, India en zelfs China.

Waar leidt dit toe? Eerst zal het leiden tot bloedige conflicten. Tenslotte zal het de leegte achter de beloften van radicale religieuze dogma’s blootleggen.

Zodra de nutteloosheid van het fundamentalisme zichtbaar wordt, zullen mensen de ware betekenis van het woord religie vinden. In De Geschriften van de Laatste Generatie schrijft Baal HaSulam: “De religieuze vorm van alle naties zou eerst haar leden moeten verplichten om gevend te zijn naar elkaar … zoals in ‘Heb je naaste lief als jezelf’… Dit zal de collectieve religie van alle naties worden.”

Wat – kun je je afvragen – zal er met onze traditionele religies gebeuren? Baal HaSulam gaat verder en schrijft dat naast het principe om anderen lief te hebben als onszelf, “elk volk zijn eigen religie en traditie kan blijven volgen, het ene mag het andere niet in de weg staan.” Met andere woorden, zolang wij voor elkaar zorgen, leeft eenieder volgens zijn eigen manier en traditie en onze verschillende manieren van leven zullen de harmonie en de eenheid die wij bereikt hebben door liefde voor elkaar te ontwikkelen, niet verstoren.

Het zojuist beschreven evolutieproces is niet alleen voor enkelen van ons weggelegd, het gaat over de toekomst van de hele mensheid. We zijn allemaal voorbestemd om tot eenheid en wederzijdse zorg te komen door de wet te vervullen: anderen lief te hebben als onszelf. Dit is de betekenis van de oude profetie: “En alle volken zullen naar haar toestromen”. (Jesaja 2:2)

Abraham de Patriarch, de Babylonische wegbereider die het nieuws van onze collectieve eenheid aan de mensheid bekendmaakte, was de eerste leraar. Hij leerde hoe wij ons kunnen verenigen op basis van barmhartigheid en vriendelijkheid. Zijn nageslacht, Izaäk, Jakob, Jozef, enzovoort, heeft de methode van verbinding verfijnd en aangepast aan hun tijd. Mozes deed hetzelfde met zijn wetboek, de Torah genaamd, en zo ook Rabbi Shimon Bar Yochai met Het Boek De Zohar.

Nu moeten ook wij onze weg vinden om de wet van liefde voor anderen toe te passen in onze tijd. Vooral tegenwoordig, nu haat en egocentriciteit de menselijke beschaving corrumperen en vernietigen, is het tijd om boven onze bekrompen ego’s uit te stijgen en een gemeenschappelijke eenheid te vinden die zich op een hoger niveau bevindt dan wij allemaal bij elkaar, een niveau dat ons allen verenigt. Alleen in dat hogere gebied zullen we een manier vinden om onze wereld leefbaar te maken en ons leven met elkaar aangenaam en veilig te maken, we zullen het gevoel hebben dat we erbij horen.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/01/where-fundamentalism-is-leading-us-times-of-israel/

Voor verdere informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Filed under: Crisis, New Publications, Unity | Add Comment / Ask Question →