Category Archives: Tijd van de Messias

“Mijn Huis Zal Een Huis Van Gebed Zijn Voor Alle Volkeren”

laitman_938_03Torah, Dewariem (Deuteronomium) 12:5: Maar alleen de plaats, die de Eeuwige, jullie God, uit al jullie stammen uitkiest om daar Zijn Naam te vestigen, Zijn plaats van vestiging moeten jullie opzoeken en daar moet ieder van jullie heengaan (Vertaling: Jitschak Dasberg).

De gemeenschappelijke ziel is in twaalf stammen verdeeld omdat zij bestaat uit de vier-letter Naam van de Schepper “Yod-Hey-Vav-Hey” (HaVaYaH), elk van deze letters bevat drie lijnen: de rechter-, de linker-, en de middellijn.

Vier maal drie vormen samen twaalf delen, twaalf stammen, twaalf verschillende soorten werk om de verlangens die gecorrigeerd moeten worden te verbinden tot één geheel.

De plaats waar de twaalf stammen werken, zal de Derde Tempel heten: de woonplaats van de Schepper. De Schepper is namelijk aanwezig in de verlangens die het egoïsme overstijgen, in de verwachtingen en de aspiraties van de gehele mensheid die zich met elkaar verbinden, zoals er geschreven staat: “Mijn Huis zal een Huis Van Gebed zijn voor alle volkeren” (Yeshayahoe 56:7) (Jesaja).

Dit is niet gezegd over de eerste twee Tempels, want zij waren voorbereidende Tempels en moesten vernietigd worden om vervolgens herbouwd te worden in de vorm van de Derde Tempel die in onze harten gebouwd zal worden.

Tot nu toe staan we nog aan het begin van de verspreiding van dit gedachtegoed over de hele wereld. De impuls is echter gegeven. Wij beginnen ons al in deze richting te bewegen.

Toen ik nog jong was, aan de zijde van mijn leraar, dacht ik dat dit heel snel zou gebeuren, nu begrijp ik dat het nodig is om voorwaarts te gaan en te blijven werken. Kabbalisten hebben hier al duizenden jaren aan gewerkt en raakten niet in paniek, werden niet depressief en wanhoopten niet.

Zij wisten dat zij hun steentje moesten bijdragen aan het geheel: steeds meer mensen aantrekken, met hen spreken, hen laten zien wat belangrijk is, met het doel om hen in ieder geval te vormen, hen te leiden naar het visioen van de toekomstige gezamenlijke staat waar wij de Ene, de Schepper, kunnen onthullen in ons gezamenlijke hart.

Wij leven in een wonderbaarlijke tijd waarin wij een overgang maken van de absolute verborgenheid van de Schepper naar Zijn Onthulling! Hierover beginnen we in de wereld te spreken, we ontwikkelen de methode om dit te ontdekken en we verspreiden dit overal, zowel naar onszelf als naar de volkeren van de wereld.

Natuurlijk vraagt dit tijd. Ik hoop dat mijn studenten ook weer studenten zullen krijgen, die dit werk zullen voortzetten: ik ben hier absoluut zeker van. Wanneer dit alles echter plaats zal vinden, is afhankelijk van ons doorzettingsvermogen.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 6/30/16

 

Werk In De Generatie Van De Messias

laitman_281_02Tot aan de generatie van de Messias bestaat al het werk uit het annuleren van het ego, daarbij zijn er verschillen, afhankelijk van de bestemming van iedere ziel. Er zijn in elke generatie hoge zielen met een speciale opdracht.

Dit zet zich voort totdat we de tijd van de Messias bereikt hebben en in die tijd leven we nu. De hele wereld wordt één ziel, één familie, we moeten dus handelen in overeenstemming met de tijd waarin we leven.

Dit wil niet zeggen dat we moeten zitten wachten op de Messias en hopen op een of ander wonder van Boven. Er bestaan geen wonderen. Er bestaat maar één wonder: de vonk die in een mens ontwaakt. Het overige hangt af van de inspanningen die een mens verricht en van zijn werk, hierbij zijn er geen concessies van de zijde van het Hogere Systeem. Het is onze opdracht om het Licht dat Hervormt naar ons toe te trekken en correctie te bereiken om tot de eenwording van allen met allen te komen.

In onze tijd wordt dit vervuld door disseminatie waarbij we gebruik maken van alle mogelijkheden die we hebben. Het is uiteindelijk de meest effectieve en praktische actie van correctie die we kunnen uitvoeren. Daarom kunnen we niet onder dit werk uit. We moeten inzien dat onze hele studie en alle systemen die we bouwen alleen bedoeld zijn om verder te gaan met de verspreiding van de methode van correctie en verbinding.

Dit is het belangrijkste gedeelte van ons werk en we zullen hiervoor beloond worden met een gecorrigeerde ziel en met het bereiken van de vorm van Adam (Mens). Dan zullen we ontdekken wat de verhevenheid van de 600.000 zielen die Malchut vormen betekent. Alle zielen van Israël zijn gevat in de wereld Atzilut en rijzen omhoog tot het niveau van GAR van Atzilut, de 600.000 genaamd, dit is 620 maal groter, de volledige verwerving van het minimale Licht van Nefesh van Nefesh van Nefesh, tot het Licht van NRNHY volledig bereikt is.

Dit is ons werk en het belangrijkste hierbij is om niet te vergeten dat onze eenwording de vervulling van de correctie is. De praktische realisatie hiervan is de eenwording van het hele volk, zoals er geschreven staat: “De Eeuwige woont temidden van Zijn Volk.” Hier vinden we onze correcties en de correctie van onze ziel.

Wij mogen niet vergeten dat dit van ons vraagt dat we onophoudelijk werken en voor mensen zorgen. Hierbij bestaan er verschillende niveaus: de minerale, vegetatieve en animale niveaus en de mens, een arme bedelaar is even belangrijk als een prins. Zij die zich op het niveau van de hele natie bevinden krijgen vanuit die grote hoeveelheid de kracht van miljarden mensen. Op het vegetatieve niveau zijn er minder delen en nog minder op het animale niveau, op het niveau van de mens zijn er maar enkelen.

Uiteindelijk zullen wij de hele wereld ontmoeten, allerlei soorten mensen en later zal ons duidelijk worden waarom het zo is. Wij kunnen ze niet meteen herkennen. We zien dat mensen eerst enthousiast zijn, dan neemt het enthousiasme af of zij volgen het juiste pad via een heel dunne lijn en plotseling wijken zij af en worden ze aangetrokken tot een onbekende richting.

Wij moeten voor iedereen zorgen, zoals voor kinderen, totdat zij volwassen zijn, en ons realiseren dat wij juist dankzij deze zorg zelf gecorrigeerd worden en groeien. Wij kunnen de ene ziel alleen door disseminatie bereiken. Dit is onze opdracht.

From the Preparation for the Daily Kabbalah Lesson 3/21/14