Category Archives: Tens

Waar verschijnt de Schepper?

947Er is inderdaad een gebed voor – zodat de Schepper hem zal helpen om de liefde van zijn vriend te voelen en zijn vriend dicht bij zijn hart te brengen (Rabash, Letter No. 40) (brief nr. 40).

Ik zou het zo willen zeggen: als er geen afstand is tussen mij en de vriend en we zo dicht bij elkaar zijn gekomen, verschijnt de Schepper in deze afwezigheid van afstand.

HIJ heeft namelijk geen enkele fysieke afstand of plaats nodig. Hij verschijnt daar waar er geen afstand meer bestaat. Als wij een dergelijke situatie tussen ons creëren, zullen we daarin de Schepper onthullen.

Laten we daarom ons hart richten en ons hart hechten aan de harten van de vrienden om een stapje voorwaarts te komen, en de Schepper vragen of Hij onze beweging naar Hem toe wil onthullen en Zichzelf daarin bekend wil maken. Dit heeft absoluut effect.

https://laitman.com/2022/07/where-does-the-creator-appear/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the “Arava” Convention in Europe – Lithuania 2022, Lesson 1, 7/22/22

Related Material:

Rabash’s Letter To Us

Build the Desired State

Our Nearest Future

Filed under: LoveNo Comments →

 

De effectiviteit van het spirituele werk

530De effectiviteit van het spirituele werk hangt af van de mate waarin ik het belang ervan voel en ik de steun van de omgeving ervaar. Dit betekent dat ik verbonden ben met een groep die voortdurend veranderingen ondergaat, door die dynamiek hebben we het gevoel dat we in één boot zitten die door een woeste zee vaart. Toch zijn we op weg naar het gekoesterde doel, de beloofde oever.

Het belangrijkste is dat wij beseffen dat we ons in het veld bevinden van de Hoge Kracht die ons onder controle heeft en alles – zowel van binnenuit als van buitenaf – bestuurt, deze Kracht verandert ons, brengt ons in verwarring, geeft ons belemmeringen en helpt ons.
Deze Kracht speelt met ons zoals een volwassene met een kind speelt en probeert in ons allerlei verlangens en gedachten wakker te maken die bijdragen aan onze ontwikkeling, zodat het kind opgroeit en straks klaar is voor het toekomstige, volwassen leven.

Dit is de hulp die wij van de Schepper willen ontvangen via de vrienden in de Ten om spiritueel vooruit te komen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/07/the-effectiveness-of-spiritual-work/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 6/23/22, Writing of Rabash, Article 164 “What to Ask of the Creator – to Be His Servant”

Related Material:

A Lifeline In The Flow Of Life

The Group Is Salvation

A Safety Net Or An Insurance Policy

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work, The Tens | Add Comment →

 

Bidden voor de mannen

627.2Vraag: Wij hebben ons altijd afhankelijk gevoeld van de mannengroep en nu ontdekken wij met grote schroom dat de mannengroep op de een of andere manier ook van ons afhankelijk is. Wij willen de plek vinden waar wij ons moeten inspannen, iets vinden wat alleen van ons afhangt.

Hoe kunnen we tot zo’n gebed komen? Hoe kunnen we tot het punt komen dat alleen van de vrouwen afhangt? Wij willen graag een helpende hand bieden aan de mannen die ons nu nodig hebben, dat voelen wij. 

Antwoord: Het is niet nodig om de mannen een helpende hand te bieden. Jullie moeten alleen voor hen bidden. Vrouwen – zoals ik al zei – weten hoe ze dat moeten doen. Bid voor hen, dan zullen jullie succes hebben.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/08/pray-for-men/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the “Arava” Convention in Europe—Lithuania 2022, Lesson 1, 7/22/22

Related Material:

A Letter To The Beloved In The Front

One Global Woman And One Global Man

The Power Of Women And Men: A Condition For Spiritual Ascent

Filed under: Conventions, Events, Prayer and Intention, Spiritual Work, Women’s Spirituality | Add Comment / Ask Question →

 

De formule van het leven: Ik, de groep en de Schepper

934De hele werkelijkheid tikt als een klok die volgens een vastgesteld programma opgewonden is, en alles wat er gaat gebeuren kan niet anders dan gebeuren. Het is aan ons om de juiste houding aan te nemen ten opzichte van wat er gebeurt.

Door onze meer correcte of incorrecte houding kijken we naar de wereld en afhankelijk daarvan zien we goede of slechte gebeurtenissen. Onze houding lijkt op een filter waardoor wij de werkelijkheid beoordelen en voelen, je bepaalt je hele leven op deze manier.

Wij bevinden ons in een deterministisch systeem, alle gebeurtenissen daarin zijn nauwkeurig vooraf bepaald. Het enige wat we kunnen corrigeren is onze houding ten opzichte van de werkelijkheid die aan ons wordt onthuld. Daardoor voelen wij hoe wij zelf veranderen en hoe de wereld verandert.

Alles is afhankelijk van de innerlijke houding van een mens naar zijn leven, of ik in staat ben om mijn hele leven te vullen met de Hoge Kracht die alles beweegt en alles bestuurt en of ik samen met mijn vrienden probeer om de Schepper op deze manier waar te nemen. Wij verbinden ons met de vrienden en voelen dat de Schepper innerlijk in ons  aanwezig is. In dit verlangen leven wij, dit is ons ware innerlijke leven.

Daarbuiten is er alleen maar een mechanisch leven waarin we op de een of andere manier moeten bestaan en handelen. Maar het voornaamste werk bestaat eruit om de Schepper te midden van ons vast te houden, Hij, die ons steunt en ons met elkaar verbindt, en samen met Hem van de ene situatie naar de andere te bewegen.

Het allereerste is dat ik steeds weer terugkeer naar de staat: “Er is geen ander dan Hij”. Om mij met de Hoge Kracht te verbinden, moet ik mij met de Ten verbinden en van daaruit weer teruggaan naar: “Er is geen ander dan Hij“.

Zo ga ik in elke situatie uit van de formule: “Ik, de Groep, en de Schepper.”

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/07/the-formula-of-life-me-the-group-and-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 7/20/22, “The Ruin as an Opportunity for Correction”

Related Material:

The Way Is Through The Group

An Appeal To The Creator Through The Group

Address The Creator Through The Group

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Mis geen ontmoeting met de Schepper

231.01Een mens moet al het mogelijke doen om geen les te missen. Je komt immers niet alleen naar een les, maar naar een ontmoeting met de Schepper als je je met je vrienden verbindt. Zelfs als je die verbinding niet voelt, weet de Schepper het en begrijpt Hij het, Hij ziet jullie samen en zorgt voor jullie.

Als je niet naar de les komt en de kans verwaarloost om je met de groep te verbinden, betekent dit dat je de verbondenheid met de Schepper verwaarloost. Dan krijg je ook het overeenkomstige resultaat. Probeer zo te werken dat iedereen zijn vrienden helpt te ontwaken!

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/07/dont-miss-a-meeting-with-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 7/4/22, “Mingling/Inclusion”

Related Material:

The Daily Lesson For The Whole Day

Importance Of The Daily Kabbalah Lesson

The Meaning Of The Morning Lesson

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Kijk naar de wereld door de ogen van de Ten

528.01Vraag: Wat betekent het om door de ogen van de Ten naar de wereld te kijken?

Antwoord: Door de ogen van de Ten naar de wereld kijken, betekent dat ik – in relatie tot mensen die zich met elkaar willen verbinden om Hem te bereiken, naar Hem op te stijgen en met Hem verbonden te worden – in alles alleen de onthulling van de Schepper zie. 

Door zo te handelen, verbinden we ons met de Schepper en stemmen we ons op de Schepper af, voor of tegen Hem, dan kunnen we Zijn respons in ons voelen, Zijn houding naar ons. Dit is de onthulling van de Schepper aan Zijn schepselen.

Samen, met alle tien mensen, stemmen we ons af op de Schepper, op deze golflengte, als slingers van klokken die gelijktijdig gaan bewegen.

Vraag: Kunnen we deze wet van de Schepper uitleggen met behulp van natuurwetten?

Antwoord: Natuurlijk. Het gaat over een overal geldende kracht die in het hele universum werkzaam is. Door de geleidelijke invloed ervan, allereerst op ons mensen, wil deze Kracht alles wat geschapen is – op mineraal, vegetatief, animaal en menselijk niveau – tot één geheel samenvoegen, namelijk tot verbinding met elkaar, zodat eenieder de ander aanvult.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/05/look-at-the-world-through-the-eyes-of-the-ten/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 5/10/22

Related Material:

See The World Through The Ten Sefirot

The Ten—A System Of Ten Sefirot

The Ten Sefirot – The Foundation Of The Creation

Filed under: Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Waarom zijn we samen?

528.01

Vraag: Waarmee kunnen we onze vriend vervullen? Wat kunnen we geven?

Antwoord: We kunnen maar één ding voor onze vriend doen. Hij wil groeien in spiritualiteit, dat wensen we hem toe en we willen hem hierbij helpen.

Ik hoef hem niet mee te nemen naar een restaurant! Ik moet hem helpen bij zijn spirituele opgang, want dat is alles wat hij wil. En dat is ook alles wat ik wil. Daarom zijn we bij elkaar.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/02/why-are-we-together/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the International Convention “Rising Above Ourselves” 1/6/22, “Approaching the Creator Through the Network of Connections Between Us” Lesson 1

Related Material:

To Fill The Heart With Love

Love Is The Fulfillment Of Others’ Desires

Giving Means Filling The Desires Of Others

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Alles voor verbinding

528.04Vraag: Welke factoren kunnen onze vooruitgang in de Ten schaden?

Antwoord: Werkelijk alles. De enige factor die je kan helpen, bestaat eruit dat je boven alles wat de onderlinge verbinding schade toebrengt uitstijgt. Dat is het.

Alles wat je in jezelf waarneemt gaat tegen verbinding in, tegen de Ten, tegen de Schepper. En dit gebeurt allemaal om daar bovenuit te stijgen naar verbinding met elkaar.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/01/preference-connection/

Voor verdere informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland\

From the International Convention “Rising Above Ourselves” 1/8/22, “Deriving the Greatness of the Goal from the Friends” Lesson 4

Related Material:

Through Connection To Unity

Connection Is Life

The Enduring Cloth Of Connection

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Globalization, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Verbinden met de Shechina (Goddelijke Aanwezigheid)

939.02In Degel Machaneh Ephraim staat geschreven: “Degene die de Schepper werkelijk wil dienen”, dat wil zeggen dat hij er diep naar verlangt om dichter bij de Hoge Kracht te komen en dat hij verbinding wil bouwen tussen mensen, omdat het onmogelijk is om voor de Schepper te werken en dichterbij Hem te komen als we niet in de praktijk werken aan onze verbinding met elkaar, “moet alle schepselen in zich opnemen.”

Hij moet voelen dat hij net zo in hen aanwezig is als de Schepper in ieder van ons aanwezig is, alleen voelen we dat niet. Hij moet “zich met alle zielen verbinden, hen omvatten en zij moeten dat met hem doen”, dit betekent dat we een staat bereiken waarin we zo met elkaar verbonden zijn dat we helemaal geen verschil meer tussen ons voelen.

In onze wereld is een zwangere vrouw daar een voorbeeld van, haar lichaam werkt alleen voor de ontwikkeling van de foetus. Wij moeten ons voorstellen dat ieder van ons zwanger is van de groep, we willen de groep ontwikkelen, er deel van zijn zodat de groep in ons is, zodanig dat we geen verschil tussen ons voelen, het is één lichaam, één verlangen, één hunkering, één leven.

“Dat wil zeggen, laat voor jezelf alleen over wat nodig is om je met de Shechina (Goddelijke Aanwezigheid) te verbinden.” Er moet niets anders in een mens bestaan dan het verlangen om zich met de Schepper te verbinden door verbinding met de vrienden. De Schepper bereiken we als een gemeenschappelijke verbinding tussen ons. Hij is niet ergens buiten ons, maar wij scheppen Hem voortdurend uit de juiste verbinding tussen ons. Probeer je eens voor te stellen wat voor soort verbinding er tussen jullie vandaag is om daaruit de Schepper te creëren.

In de mate van jullie verlangen naar verbinding, zullen jullie de onthulling van de Schepper tussen jullie gaan bereiken, jullie bereiken dit door jullie handelingen. Bovendien zullen jullie gaan voelen hoe de Hoge Kracht, het gemeenschappelijke Hoge Licht, in jullie aanwezig is al naargelang jullie correcte verbinding met elkaar, dan zullen jullie deze bezielende kracht de Schepper noemen.

Om je met Hem te verenigen “is het nodig veel mensen samen te brengen, want hoe meer mensen de Schepper dienen”, d.w.z. werken om deze Hoge Kracht naar zich toe te trekken, “hoe meer het licht van de Shechina, het Licht van de Schepper (het Hoge Licht) “zich aan hen toont. Daarom moet men zich met alle mensen en alle schepselen verbinden en alles naar de oorsprong verheffen, naar de correctie van de Shechina.”

Dus je moet voelen dat Hij in hen is. Zoals de Schepper in ieder van ons is, maar wij het niet voelen, zo moet hij zich met alle zielen verbinden en zich met hen verenigen en zij met hem. Met andere woorden, een staat bereiken waarin we zo met elkaar verbonden zijn dat we geen verschil meer voelen tussen ons, dat iedereen samen is.”

De juiste verbinding tussen ons is die waarin het Hoge Licht wordt onthuld, al naar gelang de mate van gelijkvormigheid met het Licht.

Hoewel onze verbinding tussen egoïstische verlangens plaatsvindt, als iedereen daar wat bovenuit stijgt en altruïstisch met zijn vrienden begint om te gaan, zal in deze altruïstische verbindingen, die lijken op structuren boven onze egoïstische verbindingen, de Schepper onthuld gaan worden. Dan zal deze altruïstische verbondenheid de Shechina genoemd worden, de spirituele Kli (vat) waarin de Schepper wordt onthuld.

Het hangt allemaal af van de mate waarin wij boven de egoïstische verbindingen tussen ons uitstijgen, ze zijn oorspronkelijk zo geschapen dat wij ons erboven kunnen verheffen naar een tegengestelde kwaliteit, een tegengestelde relatie, tegengesteld aan onze onderlinge contacten, zodat wij kunnen begrijpen dat we tegengesteld aan onszelf moeten worden, dat wil zeggen dat we een restrictie aanbrengen (Tzimtzum), een scherm (Masach), Weerkaatst Licht (Ohr Hozer) omhoog brengen en ons boven onze egoïstische verhoudingen verheffen.

In de mate waarin wij altruïstische verhoudingen creëren, de kwaliteit van geven, misschien zelfs liefde voor elkaar, creëren wij de Shechina, de plaats, de Kli waarin de Schepper onthuld wordt, afhankelijk van onze gelijkvormigheid aan Hem.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/01/to-connect-with-the-sechina-divinity/

Voor verdere informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the International Convention “Rising Above Ourselves” 1/6/22, “Approaching the Creator Through the Network of Connections Between Us,” Lesson 1

Related Material:

Between The Friends

Who Can Be Considered A True Friend?

Strong Connection With The Group

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Relatie tussen mannelijke en vrouwelijke Tens

Vraag: De Ten is een Partzuf. Wat voor soort relatie moet er zijn tussen de de mannelijke en de vrouwelijke Tens?

Antwoord: Er is geen verschil tussen een mannelijke en een vrouwelijke Ten, maar het is niet nodig dat vrouwen en mannen gemengd worden. Geslachtsverschillen zorgen voor bepaalde beperkingen in onze communicatie. Dat kunnen we in Kabbalah niet hebben.

Liefde in onze wereld en spirituele liefde zijn twee verschillende dingen, dat mag niet door elkaar gehaald worden.

De vrouwengroepen moeten de mannengroepen helpen, en de mannengroepen moeten hun verantwoordelijkheid naar de vrouwen erkennen door hun vertrouwen en doordat zij voorwaarts gaan. 

De juiste combinatie van de Tens is heel belangrijk. Jullie zijn met velen en jullie vormen een grote kracht als jullie je boven alle afstand uit met elkaar verbinden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/10/relationship-between-male-and-female-tens/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Videoconference”

Filed under: Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →