Category Archives: Tens

Het mechanisme van verantwoordelijkheid voor elkaar (Arvut)

530Vraag: Is één persoon in staat om het mechanisme van Arvut (verantwoordelijkheid voor elkaar) in de Ten (groep van tien mannen of vrouwen) te implementeren door zijn innerlijke inspanningen, door druk uit te oefenen?

Antwoord: Nooit. Arvut betekent dat elke vriend ervoor zorgt dat het verbindingssysteem altijd aanwezig is in de groep. Daarom is er een Ten. Op die manier helpen we elkaar, zoals er geschreven staat: “En ieder hielp zijn vriend.”

De algemene druk kan de algehele kracht van Arvut teweegbrengen.

Vraag: Als we met Arvut gaan werken, kijkt een van de vrienden naar de anderen en denkt hij dat hij ervoor klaar is, maar de anderen niet. Kunnen we op dat moment een actievere vooruitgang maken zodat iedereen erin meegaat? Is er misschien een tussenfase vóór de verantwoordelijkheid voor elkaar?

Antwoord: Nee. Het enige wat nodig is, is dat we streven naar hulp voor elkaar, naar innerlijke verbondenheid, dan zal de Schepper de omstandigheden en de uiteindelijke staat voor ons scheppen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/the-mechanism-of-mutual-guarantee/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

From the Daily Kabbalah Lesson 10/3/23, Writings of Baal HaSulam “The Arvut (Mutual Guarantee)”

Related Material:
Mutual Exchange Of Guarantee
Mutual Guarantee—The Property Of Mutual Concern
Arvut Obliges Bestowal

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Mutual Guarantee, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Wie lost onze problemen op?

942Vraag: We zijn allemaal verschillend in de Ten. Sommigen willen heel graag onder druk gezet worden, omdat ze beseffen dat dit voor hen de manier is om verder te komen. Anderen daarentegen zeggen dat er geen dwang is in spiritualiteit. Hoe kunnen we op de juiste manier druk uitoefenen in de Ten? Wat is de juiste formule?

Antwoord: Wees niet bang voor druk, je moet je gewoon correct gedragen in de Ten, zo duidelijk als mogelijk, en dan zullen alle problemen door de Schepper zelf worden opgelost en niet door ons. Wij moeten ons alleen op de juiste manier verhouden tot de situaties waarin we ons bevinden.

Alles wat gebeurt, gebeurt namelijk door de Schepper, en wij moeten Hem vragen om het gebrek aan evenwicht tussen ons, wat kenmerkend is voor alle negatieve gebeurtenissen in ons leven, te corrigeren.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/who-solves-our-problems/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/kabbalah.academie

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 10/14/23, “Fighting the Evil Inclination”

Related Material:
The Result of Spiritual Problems
Problems Help Us On The Path
The Problem Of Universal Correction

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

De kracht van het vrouwengebed

507.03Vraag: Als vrouwen de wereld onder druk zetten en verbinding van de mannen eisen, zou zo’n eis dan oorlogen voorkomen?

Antwoord: Misschien zou zo’n druk zowel de mannen als de vrouwen helpen. Maar dit betekent niet dat vrouwen niet met elkaar hoeven te werken. Zij moeten van verbinding met elkaar tot verbinding met de Schepper komen en zich van daaruit, vanuit hun verbinding, tot de mannen wenden en hen ertoe verplichten om zich ook met elkaar te verbinden.

Als vrouwen hun gemeenschappelijke MAN, hun gebed, omhoog brengen, zal dat een enorm grote kracht zijn. Enorm!

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/the-force-of-womens-prayer/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland
From the Daily Kabbalah Lesson 10/11/23, “Reinforcing Ourselves with There Is None Else Besides Him”

Related Material:
In Common Prayer
What Should the Prayer Be Like?
The Power Of The Common Prayer

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Israel Today, Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Wederzijdse invloed

528.03Vraag: Stel dat de Schepper mij een nieuw stuk van mijn egoïsme laat zien. Dan vraag ik aan de Schepper om het te corrigeren en op de een of andere manier verandert mijn situatie. Heeft zulk individueel spiritueel werk invloed op de hele Ten?

Antwoord: Natuurlijk is dat zo, want jij maakt deel uit van die groep. Dus als jij vraagt en de groep vraagt, beïnvloeden jullie elkaar en de Schepper werkt tussen jullie. Het belangrijkste is dat je de zorg voor elkaar niet loslaat

Blog in het Engels:  https://laitman.com/2023/10/mutual-influence/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the 1st part of the Lesson of the International Kabbalistic Convention “Opening Hearts” 10/01/23, Lesson 3 “Overcoming the Burdening of the Heart”

Related Material:
Caring For Friends Means Caring For Your Correction
A Warm Attitude Toward The Friend Brings Us To The Creator
The Progress Of The Friend Is More Important Than My Own Progress

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

Alle miljarden mensen als één mens

944Onze verbinding is het belangrijkste. Ieder mens bezit namelijk een stukje van de gemeenschappelijke ziel van Adam HaRishon, en om verbinding met de Schepper te bereiken, moeten wij ons met elkaar verbinden. Deze verbinding wordt geïmplementeerd in groepen van tien, want tien is een speciaal, rond getal, gelijk aan het totale alomvattende geheel. Daarom organiseren wij ons, volgens het advies van de Kabbalisten, in tientallen.

Iedereen moet ervoor zorgen dat hij deel is van een tiental (Ten), want daar zal iedereen als één mens met één hart worden. Deze verbinding is permanent en wordt steeds sterker. De kracht van deze verbinding bepaalt het niveau waar we naartoe groeien, naar de volledige correctie, naar de ware verbinding tot één mens met één hart.

Dit principe wordt al duizenden jaren door de Kabbalisten toegepast, door mensen die spiritueel willen groeien en correctie willen bereiken. Op basis van dit principe kunnen we de wereld en de mensheid beoordelen en in onszelf nagaan tot welk niveau we zijn gekomen.

Daarom is het zo belangrijk om bijeenkomsten te hebben met de vrienden, waar we elkaar ontmoeten en proberen om ons als één te verenigen: één Ten als één, tien Tens als één, enzovoort, steeds meer, totdat de kracht van onze verbinding ons de Schepper laat voelen. Zo gaan we vooruit tot aan het einde van de correctie, als alle miljarden mensen zich zullen verenigen tot één Ten, tot één gemeenschappelijke structuur, de ziel van Adam.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/all-the-billions-of-people-as-one-man/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 9/27/23, Writing of Rabash “The Order of the Work, from Baal HaSulam”

Related Material:
Help Your Soul Grow
Reveal Your Soul Now In This Life
Help In Developing The Soul

Filed under: Adam-The Common Soul, Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Maak jezelf wakker

260.01Vraag: Hoe opent de Schepper onze harten? Door liefde voor elke vriend of door het ervaren van de grenzeloze goede wereld van de Schepper en alles wat Hij geschapen heeft?

Antwoord: De Schepper beïnvloedt ons op verschillende manieren. Het is onmogelijk om precies te zeggen hoe. Hij wekt verlangens en aspiraties in ons, en tegelijkertijd geeft Hij allerlei omstandigheden om ons heen. Zo zijn we in beweging.

Het belangrijkste is dat wij ons werk doen, dat we onszelf innerlijk wakker maken om één te worden, te beginnen met de Ten en vervolgens met de hele Wereld-Kli.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/awaken-yourself/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 9/29/23, “Preparation for Opening the Heart at the Congress”

Related Material:
Opening Hearts
Everything Starts From the Connection of the Hearts
A Heart-Opening Convention

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Vraag onophoudelijk

534Vraag: In onze dagelijkse samenleving zijn we bang dat ons egoïsme gekwetst wordt en proberen we het te sussen. Hoe komt het dat in de Ten het egoïsme grenzeloos losbarst, waarom is het dan zo oncontroleerbaar?

Antwoord: Omdat we het juist in de Ten moeten corrigeren. Maar we weten niet waar het niveau van het oorspronkelijke egoïsme van afhangt. Dit geldt voor onze initiële omstandigheden en vele andere kenmerken waarmee we geboren zijn.

Vraag: Wat kan ik doen als ik met mijn verstand begrijp wat de erkenning van het kwaad is, maar ik het niet in mijn hart kan voelen?

Antwoord: Vraag onophoudelijk, zoals een kind dat iets wil en waar je helemaal niets mee kunt beginnen. Dit is de manier waarop je moet vragen.

** In verband met vakantie zullen er t/m 21 september minder blogs verschijnen.

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/09/why-do-you-want-to-be-good/


From the Daily Kabbalah lesson 8/17/23, “To Come to Feel Others”

Related Material:
Pray And Ask!
What Is Prayer?
Praying In Order To Change

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Prayer and Intention, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Waarom wil je goed zijn?

528.01Vraag: Mogen de vrienden in de Ten doen en zeggen wat ze willen? Het is immers onze gewoonte om een vriend te rechtvaardigen. Of moeten we een goede houding aan de Ten laten zien voordat we de ander kunnen voelen?

Antwoord: Dit is niet eenvoudig. De vraag is waarom je het doet. Is het om een goede indruk te maken op de anderen zodat je niet aangevallen wordt of uitgescholden?

Waarom wil je je goed gedragen? Dit is het probleem, want zodra je je onbeperkt laat gaan als anderen je niet zien, verander je je gedrag meteen en doe je wat je maar wilt.

Daarom moet de educatie van een mens zodanig zijn dat hij zich voortdurend voor de anderen voelt staan. Het is geen kwestie van angst dat ze zullen zien dat hij slecht is en dat ze hem kunnen straffen, maar het gaat erom dat hij een ander mens wil zijn.

In de Ten kunnen we niet zomaar doen wat we willen. We moeten ons zo gedragen dat iedereen zich er goed bij voelt.

** In verband met vakantie zullen er t/m 21 september minder blogs verschijnen.

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/09/why-do-you-want-to-be-good/

From the Daily Kabbalah Lesson 8/17/23, “To Come to Feel Others”

Related Material:
Give Love
Love Of Friends Is Our Common Treasure
Envying The Friends

Filed under: Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

De Schepper weet het beste wat aan iedereen te geven

938.03Vraag: Ik zit in een onzekere situatie. Aan de ene kant vind ik het heel erg dat ik – hoe hard ik het ook probeer – niet dichter bij de vrienden kan komen. Aan de andere kant ben ik bang dat de Schepper mijn wens zal vervullen en mij de eigenschap van geven zal geven, wat ik niet erg aantrekkelijk vind.. Wat moet ik hiermee aan?

Antwoord: Je moet stoppen met al die overwegingen en je vrienden stevig vasthouden: hen naar je toe trekken en je laten toe trekken naar hen, alleen in die beweging zal je de Schepper vinden. Hij is tussen jullie.

Vraag: Als het werk zelf de beloning is, moeten we de Schepper zoveel mogelijk werk vragen, hoe meer hoe beter. Moet iedereen ook voor zichzelf vragen of voor de Ten en de hele wereldgroep?

Antwoord: Voor iedereen. De Schepper weet het beste wat aan iedereen te geven. Maak je geen zorgen, alles is al voorbereid tot aan de volledige correctie.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/the-creator-knows-best-what-to-give-to-everyone/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 7/27/23, “According to the Sorrow, So Is the Reward”

Related Material:
Submit Yourself To The Creator
The Work Of The Creator
Movement In The Spiritual World

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe kan ik mezelf naar gevend zijn brengen

504Vraag: U zei dat we onze keuze ten uitvoer brengen door het verlangen om te ontvangen om te zetten in een verlangen om te geven. Hoe doen we dat?

Antwoord: Het belangrijkste is de intentie: wat ik doe en waarom ik het doe. Ik doe het alleen omdat het de wil van de Schepper is.

Vraag: Is het mogelijk om op deze manier te werken met elke wens die in een mens onthuld wordt?

Antwoord: Als je precies weet wat de Schepper met een van je verlangens wil, kan je dat.

Vraag: Hoe kan ik weten wat de Schepper wil? Hoe kan ik dat uitzoeken?

Antwoord: Om dat te kunnen, moet je deel van een Ten zijn en zozeer met je vrienden verbonden zijn dat je kan proberen om aan hen te geven, om je hart op hen te richten, dan zal je geleidelijk leren om jezelf naar gevend zijn te brengen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/how-can-i-direct-myself-to-bestowal/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 7/24/23, “According to the Sorrow, So Is the Reward”

Related Material:
Desire And Intention
The Intention—Configuration Of The Heart
The Intention Is The Means For Changing Ourselves And The World

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Perception, Spiritual Teacher | Add Comment / Ask Question →