Category Archives: Tens

Wat maakt een mens tot een Kabbalist?

Vraag: Wat maakt een mens tot een Kabbalist als studeren en kennis verzamelen niet genoeg is? Wat is er nog meer nodig?

Antwoord: Kennis verzamelen maakt een mens geen Kabbalist. Een Kabbalist is iemand die de spirituele wereld begint te voelen, dat wil zeggen: de verbinding tussen ons en de Schepper in die verbinding.

Met andere woorden, ik moet zelf naar het niveau opstijgen waar ik bijvoorbeeld de Ten kan voelen, en in de Ten moet ik naar het niveau rijzen waar ik de bron ervan ga voelen: de Schepper. Het bereiken van de Hoge Wereld bestaat uit: ik – de Ten – de Schepper.

Vraag: In workshops in de Ten lezen we bijvoorbeeld korte stukken tekst en verduidelijken we Kabbalistische concepten of de innerlijke inspanningen die we moeten verrichten. Waar is hier het element van vooruitgang te vinden? Wat is het werk dat eenieder van ons moet doen – nadat we een passage gelezen hebben – om de maximale invloed van het Hoge Licht op ons te voelen?

Antwoord: Ik kan de invloed van de Hoge Wereld op mijzelf voelen in de mate waarin ik ernaar verlang, dat wil zeggen: verlang naar de eigenschap van de gemeenschappelijke verbinding tot één enkel geheel.

Mijn vrienden en ik vormen een communicatienetwerk en in dit netwerk proberen we de eigenschap van geven en liefde te vinden, die ons met elkaar verbindt. Zo prepareren we dit netwerk geleidelijk voor de staat waarin ik de Schepper, de bron van deze verbinding, zal kunnen waarnemen. Op die manier werkt het.

Blog in het Engels; https://laitman.com/2020/04/what-makes-a-person-a-kabbalist/

From Kab TV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 3/1/20

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Waarom hebben wij het gebed nodig?

Vraag: Wij doen ons belangrijkste werk in de Ten die we beschouwen als het belangrijkste middel om de Schepper te begrijpen. Waarom hebben we dan ook nog het gebed nodig?

Antwoord: Alleen kan je niets doen in een Ten. Je moet proberen om je met de anderen te verbinden, ga je vooruitgang eens na, dan zie je dat je niets lukt. En dan wend je je tot de Schepper.

Je laat Hem het volgende zien: “Kijk, we proberen ons in de Ten met elkaar te verbinden, maar er is niets dat resultaat oplevert,” dan helpt Hij jullie. Dit betekent dat je een Ten nodig hebt om te bidden, om een verzoek te doen aan de Schepper, zodat Hij jullie kan helpen en jullie samen tot verbinding met Hem komen.

Jullie moeten deze Ten aan Hem presenteren en zeggen: “Wij hebben alles geprobeerd, maar we zien dat er zonder U niets lukt.” Dan zal Hij jullie verzoek inwilligen. Zo werkt het.

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 1/12/19

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/03/why-do-we-need-prayer/

Related Material:

A Prayer Is A Force

Reach The Need For Prayer

Everything Only Through Prayer

Filed under: Group Work, Prayer and Intention, The Tens | Add Comment →