Category Archives: Taal

De taal van de Schepper ontcijferen

Alles om ons heen, het systeem waarin wij leven, de matrix, is de Schepper. Daarom weten Kabbalisten dat we ons niet in een menselijke samenleving bevinden, maar dat wij in de Schepper zijn en het is voor iedereen nodig om de juiste interactie met Hem te vinden.

De Schepper is één enkele Kracht die alles bestuurt en onophoudelijk met mij speelt door wat om mij heen is: het levenloze, vegetatieve, animale en de mens.

Dan is het aan mij om uit te zoeken hoe ik daar correct op reageer. Hiervoor is de wetenschap van Kabbalah gegeven, deze wetenschap vertelt ons – door de juiste reactie op het levenloze, vegetatieve, animale en vooral menselijke niveau in de natuur – hoe wij een staat kunnen bereiken waarin ik achter alle objecten en verschijnselen één enkele, handelende Kracht zie die op deze manier tot mij spreekt.

Het zal voor mij duidelijk worden wat de Schepper van mij wil, en door mijn reactie op de vier niveaus van de natuur, kan ik Hem antwoorden.

Vraag: Betekent dit dat ik op de een of andere manier moet leren hoe ik kan ontcijferen wat deze Kracht, de Schepper, mij wil zeggen?

Antwoord: Ja, en dan zal ik Zijn taal herkennen. Ik zal alles horen: de vogels en andere dieren, het ritselen van planten, de wind en het neuriën van de aarde.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/decipher-the-language-of-the-creator/

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Spiritual States” 2/4/19

Related Material:

Hear The Revelations Of The Creator

Listen To The Creator’s Hints

The Whole World Is The Language Of The Creator

Filed under: Spiritual Work, The Creator | Add Comment / Ask Question →

Hoor de onthullingen van de Schepper

Vraag: U zegt vaak: “De Schepper zei.” Wat bedoelt u daarmee? Tegen wie sprak Hij? Wanneer sprak Hij?

Antwoord: Natuurlijk heeft de Schepper geen mond, geen tong en geen stembanden. Wij drukken ons eenvoudigweg in de aardse taal uit.

De Schepper is een Kracht. Niet een Kracht in de fysieke betekenis van het woord, maar in de gedachte. Er bestaat niets anders dan de gedachte. Daar leven wij constant in. En het feit dat het erop lijkt dat wij fysieke lichamen, eigenschappen en kwaliteiten hebben, is absoluut niet waar.

Alleen de gedachte bestaat.

Vraag: Als ik iets van iemand hoor, kan ik dan zeggen dat de Schepper via hem tot mij spreekt?

Antwoord: Ja. Dit gaat echter ergens anders over. Op deze manier communiceert Hij inderdaad met ons.

Maar hiervoor heb je een innerlijke repeater en een re-transmitter nodig. Als je naar iemand luistert, ga je begrijpen wat de Schepper je wil zeggen. Je moet dat wat hij zegt in spirituele taal omzetten. Dan zal je goddelijke woorden van mensen horen, ook van een straatveger. Hij zal niet weten wat hij zegt, maar door hem heen luister je naar de onthullingen van de Schepper.

From the Kabbalah Lesson in Russian 10/14/18

Filed under: Spiritual Work, The Creator | Add Comment / Ask Question →

Een Gesprek Met De Schepper

laitman_235In het Nieuws (The New York Times): “Er is nieuw onderzoek gedaan naar het zeer wonderlijke proces van taalverwerving bij baby’s. Hieruit blijkt dat er voor de geboorte meer gebeurt dan er voorheen werd vermoed.”

“Door onderzoek te doen bij kinderen die geadopteerd zijn in een ander land dan hun geboorteland – baby’s die al spoedig na hun geboorte geadopteerd zijn en met een andere taal zijn opgegroeid dan de taal die zij in de baarmoeder hebben gehoord – is gebleken dat wat baby’s voor en na de geboorte horen van invloed is op de manier waarop zij geluiden horen; dit werpt nieuw licht op het begrip “geboortetaal”.

“Deskundigen weten al enige tijd dat pasgeboren baby’s het liefst luisteren naar stemmen die de taal spreken die zij in de baarmoeder al gehoord hebben, zei Anne Cutler, taalpsycholoog en professor aan het Marcs Institute for Brain, Behaviour and Development in de Western Sydney University, in Australië.”

“Pasgeboren baby’s kunnen de stemmen, die zij de laatste drie maanden van de zwangerschap gehoord hebben, herkennen; met name de geluiden die van hun moeder afkomstig zijn, zij hebben een voorkeur voor die stemmen boven die van vreemden. Daarnaast hebben zij een voorkeur voor andere talen die hetzelfde ritme hebben, boven talen met een heel ander ritme …”

Vraag: Wat is uw mening als Kabbalist over de verbinding tussen het brein en taal, wat zijn woorden en letters, wat drukken zij uit?

Antwoord: Taal is een zeer gecompliceerd mechanisme, waarmee we gedachten en emoties die we tijdens ons leven leren kennen en verkrijgen, uitdrukken, maar dit mechanisme begint zich zelfs al tijdens het embryonale stadium van een mens te ontwikkelen.

Voor de geboorte hoort en begrijpt een foetus de taal van de moeder, daardoor begint een baby de taal van volwassenen al in een heel vroeg stadium te begrijpen, al na een paar weken. De manier waarop de ouders met hem praten is van groot belang, evenals het gedrag van de moeder tijdens de zwangerschap, want zij communiceert innerlijk met hem en de foetus absorbeert alles. Al deze indrukken beïnvloeden zijn taalvermogen.

In feite is taal een goddelijk geschenk, met behulp daarvan communiceert hij met de Schepper.

Net zoals een moeder met een foetus spreekt die nog niet geboren is, of met een baby, moeten wij ons voorstellen dat we met de Schepper spreken, en als wij dat willen kunnen we woorden uitwisselen met de Schepper, deze taal wordt “een heilige taal” genoemd.

Met behulp daarvan is een klein mensje – dat kan iemand zijn die qua leeftijd volwassen is, maar vanuit het perspectief van zijn innerlijke ontwikkeling nog klein is – met de Schepper verbonden en kan hij met Hem communiceren. Is het niet in woorden, dan met een glimlach, gebaren, innerlijke motivatie, enzovoort. Met andere woorden: taal is een code.

Verder is Hebreeuws een speciale taal die in geschreven en gesproken vorm is gecreëerd – met al haar innerlijke betekenissen – vanuit de krachten waarmee de Schepper en het schepsel met elkaar converseren. Daarom is er niets wat het Hebreeuws kan vervangen, het is het fundament van alle talen.

Vraag: Betekent dit dat het Hebreeuws eigenlijk in iedereen leeft?

Antwoord: Absoluut! Dat komt omdat de letters uit twee krachten bestaan, verticaal en horizontaal.

Als resultaat daarvan hebben de letters vierkante vormen, want er bestaat niets buiten deze twee krachten, verticaal en horizontaal, van boven naar beneden en van beneden naar boven, van rechts naar links en van links naar rechts. Deze twee richtingen bevatten alle natuurkrachten, want horizontaal is kenmerkend voor geven en verticaal is kenmerkend voor ontvangen.

Vraag: En wat is de betekenis van een punt?

Antwoord: Een punt is het begin van zowel een verticale als een horizontale lijn, of de kruising daartussen. Vanuit deze staat komt de communicatie van een mens met de Schepper voort, ook tussen mensen. Mensen denken dat zij op een directe manier met elkaar communiceren, maar zij communiceren via de Schepper met elkaar.

Opmerking: Uw beweringen zijn revolutionair, zoals: Hebreeuws is in ieder mens aanwezig …

Mijn antwoord: Hebreeuws is de basis van het innerlijke programma van de mens, zoals elk computerprogramma gebaseerd is op 0 en 1. Hier is dat net zo.

Opmerking: En nog een bewering is, dat wij via de Schepper communiceren.

Mijn antwoord: Enkel en alleen op die manier! Hij verbindt ons met elkaar en niemand anders! Anders zouden we niet met elkaar verbonden zijn. Wij zijn allemaal absolute egoïsten en wij zijn niet in staat om onderling contact te hebben, de Schepper vult de leegte en de ruimte tussen ons. En dit betekent dat onze taal de Schepper is.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 1/23/16

 

Krachten Werken, Klanken Niet

laitman_934Vraag: De Taal van het Licht van de Torah dringt door alle werelden heen. Brengt de taal van mensen niet meer dan een vibratie in deze wereld?

Antwoord: Dat is zeker zo. Je kunt schreeuwen, vloeken, mooie liederen zingen of bidden, doe alles wat je maar wilt. Dit is zonder betekenis, er is niets waardoor de Schepper wordt beïnvloed.

Je kunt alleen gehoord worden als je verlangens zonder enig eigenbelang zijn en ze via je vrienden op het goede gericht zijn, als ze “spirituele wapens” zijn die direct op de Schepper gericht zijn.

Dit is de taal van gevoelens, de taal van vriendschap, verbinding, liefde en eenheid. Het is zelfs niet nodig om dit in woorden te vatten en te uiten, ook zonder woorden werkt dit, want het zijn de krachten die werken, niet de geluidsgolven.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/24/16

 

Er Bestaat Geen Onzijdig Geslacht In De Natuur

laitman_559Vraag: In Europa zijn er kleutergroepen waarin kinderen niet naar geslacht worden ingedeeld, ze worden ’het’ genoemd. Men gaat ervan uit dat een kind in de loop van de tijd zijn eigen sekse moet bepalen. Hoe is dit in een beschaafde wereld mogelijk?

Antwoord: Ik weet niet hoe het mogelijk is om een mens ‘het’ te noemen terwijl de natuur een nauwkeurige verdeling heeft gecreëerd tussen ‘zij’ en ‘hij’.

In het Hebreeuws komt er geen onzijdig voor. Hebreeuws is de taal van de oorsprong, deze taal komt uit het Hoge Systeem van Bestuur voort waar een duidelijke verdeling bestaat tussen het mannelijke deel en het vrouwelijke deel. Het is niet mogelijk om iets met een mannelijk woord te benoemen en dan naar een vrouwelijke benaming over te gaan, of andersom. Het begrip ‘het’ bestaat dus niet in de natuur. Er is een mannelijk deel of een vrouwelijk deel; een mannelijke of een vrouwelijke eigenschap.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/6/16

 

Woorden En Beelden

laitman_249-03Vraag: U hebt tijdens een lezing eens gezegd dat u beelden en plaatjes ziet en dat u ze ook nog weet. De schepping bestaat uit één materie: een verlangen om te ontvangen en de vormen daarvan bestaan ofwel uit de intentie om voor jezelf te ontvangen ofwel voor anderen, namelijk om te geven.

Betekent dit dat we moeten proberen om de Schepper (de vorm van geven) achter elk object in onze wereld te zien? En als we dat doen, veranderen we dan ons perspectief of veranderen we onszelf?

Antwoord: Nee, mijn denken bestaat eenvoudigweg uit beelden. Ik zie geen woorden maar beelden en plaatjes en wel zodanig dat ik moeite heb met spreken. Ik associeer geen woorden met de beelden die in mij verschijnen, daardoor kan ik nauwelijks vreemde talen leren, etc.

 

Geheimen Van De Heilige Boeken

Laitman_137Vraag: Hoe kunnen wij de geheimen die in de Torah staan begrijpen?

Antwoord: Als we willen begrijpen wat de Torah zegt, moet je de wijsheid van Kabbalah gaan studeren. De wijsheid van Kabbalah leert ons de manier waarop we de heilige boeken kunnen lezen. Ze worden ‘heilig’ genoemd omdat ze geschreven zijn op het niveau van de Hoge Spirituele Wereld.

Om te kunnen begrijpen wat er staat moeten we dus een speciale taal en betekenissen leren zodat we kunnen weten wat woorden als ‘Adam’ (Mens) en ‘Ziel’ betekenen.

Elk woord en elke zin in de Torah blijken dan heel anders te zijn dan we denken. Er staat geschreven dat “De Torah spreekt in de taal van de mens” (Sifre Bamidbar 112), dat wil zeggen in de “taal van de takken.” Er worden woorden uit onze wereld gebruikt, maar ze verwijzen naar de oorsprong van alles wat er gebeurt, namelijk naar krachten die in de Hogere Wereld actief zijn.

De Torah wordt ‘heilig’ genoemd, in onze wereld is er echter niets dat heilig is. Heilig betekent: afgescheiden van onze wereld. Tijdens een huwelijksfeest zegt de bruidegom tegen de bruid: “Hoor, jij bent heilig voor mij,” dit betekent dat jij je onderscheidt van de hele wereld en alleen voor mij van grote betekenis bent. In die zin wordt de Torah ook heilig genoemd omdat de Torah alleen van betekenis is voor de Hogere Wereld.

Dit betekent dat we allereerst de taal moeten leren waarin de Torah is geschreven. Dan zullen we alle verhalen kunnen begrijpen en kunnen we zien dat het geen legenden zijn of geschiedenis is. Het is een speciale gids die ons leidt naar een correcte waarneming van de werkelijkheid. De Torah spreekt niet over gebeurtenissen uit het verre verleden maar over krachten die nu aan ons werken.

From the Israeli Radio Program 103FM, 8/16/15

 

Wees Voorzichtig: Woorden Kunnen Doden

laitman_546_01Vraag: De mensheid heeft lang gedroomd over democratie en vrijheid van meningsuiting. Er is veel bloed vergoten tijdens de gevechten die plaats gevonden hebben om dit recht te bereiken. Vrijheid van meningsuiting is een van de belangrijkste resultaten die de moderne mens bereikt heeft.

Als er dictators aan de macht komen, is het eerste wat zij doen: de vrijheid van meningsuiting beperken. Waarom vinden we het zo belangrijk om onze gedachten en meningen vrijuit te zeggen?

Antwoord: Het verlangen naar vrijheid van meningsuiting komt uit het menselijk egoïsme voort en uit ons verlangen om ‘belangrijk’ te zijn. Vrijheid van meningsuiting voegt sociaal gewicht toe als we trots opstaan en onze mening naar voren brengen. Dit is de manier waarop we in dit leven en in deze wereld onze aanwezigheid vorm geven.

Het verlangen om onszelf uit te drukken is van ons egoïsme afkomstig, iedereen kent dit. Als ons egoïsme groter wordt, wordt dit gecompliceerder en veeleisender. Dan beslaat de behoefte aan zelfexpressie een steeds groter gebied.

Duizenden jaren geleden hadden mensen er geen behoefte aan om openlijk hun mening te zeggen. Men woonde in kleine dorpjes en men voelde niet dat er een gebrek aan meningsuiting bestond: waar zouden ze het dan over moeten hebben?

De moderne mens waardeert zijn vrijheid van meningsuiting, maar weten we eigenlijk wel wat dat is? Als dit de vrijheid is om alles maar te zeggen wat we willen, hoe weten we dan zeker of onze standpunten juist zijn? Beseffen we wel dat we verantwoordelijk zijn voor wat we zeggen, dat we iemand kunnen kwetsen?

We kunnen hetzelfde over regerings verkiezingen zeggen. Beseffen we wel dat we verantwoordelijk zijn voor de toekomst van ons land en zelfs voor de hele wereld als we verkiezingen houden?

De kwaliteit van de vrijheid van meningsuiting is afhankelijk van het ontwikkelingsniveau van de mens, van zijn educatie en van wat hij begrijpt van wat er gezegd wordt en de invloed die ervan uitgaat. Het gaat hier niet over de speeches in Hyde Park in Londen, een vermaak voor de toeristen.

Voordat wij gebruik maken van het voorrecht van vrijheid van meningsuiting, moeten we een goede educatie gehad hebben want deze vrijheid legt een grote verantwoordelijkheid op onze schouders. Niet alleen zijn de woorden die uitgesproken worden sterke wapens, dit geldt eveneens voor onze gedachten. Onze gedachten dwarrelen rond de wereld en botsen tegen elkaar aan, zij creëren een veld van gedachten dat zijn invloed op ons en op de hele wereld uitoefent.

Daarom verplicht vrijheid van meningsuiting ons ertoe om ons op een zeker niveau te bevinden en te accepteren dat dit een enorm grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Als wij iets hardop uitspreken moeten we er zeker van zijn dat onze woorden, die zich ver over de wereld verspreiden, bijdragen tot meer correctie en niet uitgesproken worden omdat ik mijn waarheid wil bewijzen zoals mijn egoïsme die laat zien.

From KabTV’s “A New Life” 6/21/15

 

Letters Zijn Symbolen Van De Hogere Kracht

Laitman_151Uit de blog post ‘De Wereld Die Geen Plaats Heeft’, als ik de twee krachten van Boven die hun invloed hebben op onze wereld – ontvangen en geven – wil registreren, moet ik dat door middel van een grafische voorstelling doen: hoe de ene kracht werkt en hoe de andere kracht werkt, vervolgens hoe zij samen hun invloed uitoefenen op een bepaalde materie

Ik registreer het netto-effect van deze twee krachten op de materie in de vorm van een symbool, als ik dan naar dit symbool kijk, weet ik dat deze twee krachten de materie nu op deze manier beïnvloeden.

Laten we zeggen dat het symbool de letter “Shin (ש)” is. Een letter is een symbool en de Shin is de algemene vorm van deze twee krachten die onze materie beïnvloeden, het verlangen om te ontvangen, het verlangen om te genieten, want dit is alle materie van onze wereld.

Er zijn 22 letters en vijf zogenaamde eindletters (Mantsepach). Met elkaar zijn er 27 letters, namelijk symbolen, combinaties van de twee krachten, standaardvormen, zoals een drukpers die een afdruk in de materie achterlaat, namelijk in het verlangen om te ontvangen, in ons ego, en met deze afdruk begint het verlangen te leven en te veranderen.
From KabTV’s “A New Life” 12/21/14

Taal Is Een Biologisch Instinct

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (van de Daily Mail): “Veel dieren kunnen effectief met elkaar communiceren maar mensen zijn uniek in hun vermogen om een taal te leren.”

“Wetenschappers hebben lang onderzocht hoe dit voor ons mogelijk is en nu suggereert een nieuwe studie dat de geluidspatronen van menselijke talen het resultaat zijn van een aangeboren biologisch instinct, zoals het zingen van vogels.”

“Het Amerikaanse onderzoek vermeldt dat baby’s worden geboren met een basiskennis van taal, dit werpt licht op de vraag of de natuur of de cultuur verantwoordelijk is voor het spreken van de mens.”

“De resultaten suggereren dat de geluidspatronen van menselijke talen het product zijn van een aangeboren biologisch instinct dat erg lijkt op het zingen van vogels,” zegt Professor Iris Berent van de Northeastern University in Boston, zij is co-auteur van de studie samen met een onderzoeksteam van de Internationale School voor Geavanceerde Studie in Italië.

“Om te begrijpen waar deze kennis vandaan komt en waarover het gaat, over een universeel taal principe of over een som van ervaringen, bestudeerde het team zorgvuldig hoe jonge baby’s verschillende soorten woorden ervaren.”

“De wetenschappers zagen dat pasgeborenen op twee soorten woorden verschillend reageerden en wel op dezelfde manier als volwassenen.”

“Zuigelingen hebben nog geen woorden geleerd en brabbelen zelfs nog niet, maar ze delen al een gevoel van hoe woorden voor volwassenen klinken.”

“De onderzoekers zijn van mening dat uit deze bevinding blijkt dat we worden geboren met de basis, de fundamentele kennis van het geluidspatroon van menselijke talen.”

Mijn commentaar: In de kern van onze natuur – van de ‘sprekende mens’ – is er één taal: de taal van de collectieve ziel waaruit alle talen zijn ontstaan, eveneens zijn er de egoïstische talen die lijken op computertalen, alle gebaseerd op één fundamenteel principe.

Er is een vermelding in de Bijbel, in het verhaal dat beschrijft hoe de mensheid vanuit het oude Babylonië werd verspreid. Als we dichter bij de correctie van onze egoïstische aard komen en bij de integratie van een ieder in ieder ander, voelen we de behoefte om terug te keren naar deze verenigende, natuurlijke basis van communicatie.