Category Archives: student

Als klei in de handen van de coach (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Als klei in de handen van de coach

Misschien was wel een van de meest symbolische beelden van de Olympische Spelen in Tokio, die vorige week eindigden, dat van de Israëlische gouden medaillewinnares Linoy Ashram die, nadat ze de medaille in ontvangst had genomen, naar haar coach ging en de medaille om de nek van haar coach hing. Met deze symbolische daad gaf Ashram aan dat ze voelde dat haar coach, Ayelet Zusman, de medaille evenzeer verdiende als zijzelf.

Inderdaad, voor een atleet is een coach alles, als een moeder en een vader voor een kind. Zonder de coach is een atleet een ongepolijste diamant. Doordat de atleet hard werkt, transformeert de coach het talent in medailles. De band tussen die twee is werkelijk uniek en dat spreekt vanzelf.

In de Talmoed staat de volgende voor de hand liggende oude waarheid beschreven: “Men zou op alles en iedereen jaloers kunnen zijn, behalve op zijn zoon en zijn leerling” (Sanhedrin 105b). Inderdaad, de ware leraar stopt alles wat hij of zij heeft in de leerling, en wat de leerling ook bereikt, het is alsof de leraar het eveneens bereikt.

Ik had ook mijn leraar, mijn “coach”, als je het zo wilt noemen. Hij leerde mij alles wat ik weet en tot op de huidige dag voel ik dat hij bij me is. Als ik ooit zijn grootheid mag bereiken, is het dankzij hem.

Zo hoop en bid ik dat mijn eigen leerlingen zullen bereiken wat ik heb bereikt en meer, en dat zij de leraren van de mensheid zullen worden en de mensheid naar eenheid en liefde voor anderen zullen leiden. Voor een leraar is de leerling in zijn handen, zijn geest. Je stopt in de leerling alles wat je zelf wilde bereiken, zodat de leerling het zal voortzetten. Het is een band die de liefde overstijgt, en als het over de Wijsheid van Kabbalah gaat, is het een commitment die zowel de leraar als de leerling aangaan in het belang van de hele mensheid.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/08/as-clay-in-the-hands-of-the-coach-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: New Publications | Add Comment / Ask Question →

Eindconclusie van het congres

Ik denk dat het afgelopen congres heel succesvol was, veel meer dan alle voorgaande congressen. Laten we stap voor stap verder gaan, van congres naar congres, en onze verbinding steeds meer versterken, zodat de Schepper zich daarin zal onthullen.

De lessen van het congres waren gewijd aan de meest elementaire onderwerpen die dienen als richtinggevende mijlpalen voor onze vooruitgang. Bovendien raakten wij eraan gewend om samen te zijn, samen te leren en elkaar te leren kennen, de spirituele begrippen werden ons steeds vertrouwder. We mogen trots zijn op ons succes want we bestuderen al onderwerpen die niet voor de doorsnee mens duidelijk zijn.

Onze groep heeft het afgelopen jaar veel vooruitgang geboekt, ik ben daar heel blij mee en trots op mijn studenten. Ik vraag jullie nu om je niet in allerlei richtingen te verspreiden, maar vast te houden aan de juiste richting en de onderwerpen die in de lessen besproken zijn steeds dieper te onderzoeken.

Ik ben alle deelnemers aan het congres heel dankbaar. Jullie zijn niet alleen mijn studenten, jullie zijn mijn vrienden op het spirituele pad, delen van mijn hart. Dankzij jullie heb ik de mogelijkheid om de wetenschap van Kabbalah aan de hele wereld uit te leggen, om dit aan ieder mens over te brengen en samen met jullie de Schepper te verblijden. Ik buig diep voor jullie en dank jullie!

Ik wens jullie allen gezondheid, geluk, succes in jullie werk en in jullie gezin, en vooral succes in onze verbinding met elkaar en de Schepper. Dank jullie wel!

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/06/for-the-conclusion-of-the-convention/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From the World Kabbalah Convention “From Ten To One” 6/6/21, “Connecting Into a Single Ten,” Lesson 6

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Spiritual Teacher, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Leraar en studenten: het schrijven van artikelen

Opmerking: Vaak geeft u uw studenten diverse adviezen, bijvoorbeeld om artikelen te schrijven. Maar er zijn situaties waarin je als mens niet kan schrijven, je gedachten verdwijnen helemaal. Dat geeft een gevoel van grote spijt omdat je de opdracht van de leraar niet kunt vervullen.

Mijn antwoord: Ik heb zelf al lange tijd niet meer geschreven. We hebben Facebook, Twitter, allerlei mogelijkheden waar je kan schrijven. Soms tweet ik een paar korte zinnetjes voor mijn studenten. Ze worden op dezelfde dag in verschillende talen vertaald en door mensen gelezen.

Ze zijn gebaseerd op het materiaal van de laatste les, op wat er in de wereld gebeurt of op het onderwerp van de les die gepland staat voor de volgende dag.

Soms sta ik om 12 uur ‘s nachts op en schrijf ik voordat de les begint op Twitter, soms doe ik het in de loop van de dag. Ik denk dat wat ik daar schrijf heel belangrijk is en ik ben er blij mee dat er zo’n mogelijkheid bestaat, je bent beperkt en het is werkelijk een kwestie van afwegen, je wikt en weegt zodat elk woord zijn eigen waarde krijgt en het bericht de toegestane hoeveelheid letters niet overschrijdt.

Ik schrijf geen artikelen, geen enkel gedetailleerd artikel, maar ik geef mijn ideeën door aan mensen die kunnen schrijven. Ze schrijven hoofdzakelijk in vier talen: Engels, Spaans, Russisch en Hebreeuws.

Dus als je ergens recente artikelen tegenkomt die ondertekend zijn door “Michael Laitman”, zijn het mijn gedachten die door mijn studenten opgeschreven zijn.

Vraag: Zijn de artikelen dan nog wel authentiek?

Antwoord: Zeker. Ik weet wie schrijven en ik controleer degenen die schrijven nauwkeurig, daarom kan ik er zo rustig over spreken. Je kunt deze artikelen absoluut als de mijne beschouwen.

Vraag: Maar Twitter is dus een persoonlijke weergave?

Antwoord: Ja. Dat ben ik zelf.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/03/teacher-and-students-writing-articles/

www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Teacher – Student” 2/7/19

Related Material:

How To Start Hearing The Teacher

Like Student, Like Teacher

Should We Cleave To The Teacher Or To The Group?

Filed under: New Publications | Add Comment / Ask Question →

Wat moet een student aan de leraar geven?

Vraag: Wat moet een student aan de leraar geven?

Antwoord: Een student moet zijn verlangens naar het doel aan de leraar geven, de leraar kan ze omhoog brengen en naar de student de kracht brengen om ze te realiseren.

Vraag: Heeft de leraar dit nodig?

Antwoord: Waarom leeft hij? Alleen om zijn studenten te helpen. Dit is zijn doel.

Vraag: Moet de leraar deze verlangens in de studenten oproepen?

Antwoord: De leraar kan het alleen aanbieden, maar hij kan niet dwingen of forceren. Dat is het werk van de student zelf. Maar de leraar staat klaar.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/2/18

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Teacher | Add Comment / Ask Question →

De juiste studie

Het is heel belangrijk om je op de les voor te bereiden. Vanaf het moment dat je wakker wordt, jezelf wast, een kop koffie drinkt, je aankleedt en je naar de studieruimte gaat, moet je je constant afvragen waarom je dit alles doet. Dan kom je met de juiste houding naar de les en begint de studie.

Studeren betekent dat ik samen ben met de vrienden en naga in hoeverre ik met hen verbonden ben. Als ik al op het niveau van Rabbi Shimon ben, zal ik haat en weerstand voelen ten opzichte van mijn vrienden. Zo wordt aan mij door Boven de mogelijkheid voor correctie onthuld. Dan kom ik niet onverschillig naar de les, maar met een warm hart, of ik nu voor of tegen verbinding ben.

In overeenstemming daarmee wordt bepaald of ik de Torah wel of niet nodig heb, dit gebeurt door het Licht dat terugkeert naar de Bron, en mij met anderen verbindt. In onze eenheid onthullen wij alle Letters van de Torah, alle eigenschappen van geven, zodat wij later, met de hulp van deze eigenschappen, de Schepper zullen onthullen. De studie is hulp, maar de verbinding met elkaar is het belangrijkste. 1

De artikelen helpen ons bij het vormen van de juiste structuur, The Study of the Ten Sefirot trekt het Corrigerende Licht naar ons toe. Er schuilt echter een gevaar in die studie: als je namelijk aan deze studie begint om kennis te verzamelen en je niet ten behoeve van de Torah, het Corrigerende Licht, studeert. Misschien wil je weten hoeveel engelen er in de hemel zijn en welke namen ze hebben. Het is uiterst belangrijk dat de “wijsheid niet belangrijker wordt dan je daden”, namelijk de handelingen van geven. Het is noodzakelijk om ten behoeve van geven te studeren, anders distantieer je jezelf van de Schepper en cultiveer je trots.

Als je de artikelen bestudeert die gaan over het pad van de mens naar de Schepper, is het niet zo moeilijk om met de stroom van de tekst mee te gaan. Maar op deze manier trekken we minder Corrigerend Licht aan, omdat we dan niet de handelingen van de Schepper bestuderen. Terwijl The Study of the Ten Sefirot, The Tree of Life, en Het Boek De Zohar een heel groot Licht bevatten. De delen van de Torah bevatten niet allemaal dezelfde hoeveelheid Corrigerend Licht.

We moeten dus goed begrijpen dat een mens niet kan volstaan met het bestuderen en lezen van artikelen. Het moet gecombineerd worden. Het aantrekken van het Licht heeft echter prioriteit. Als het mogelijk zou zijn om het Licht aan te trekken door tien keer omhoog te springen, zouden we gaan springen. Wij hebben een middel nodig om het Licht aan te trekken. De Wijsheid van Kabbalah is in een vorm onthuld die dat nu juist voor de huidige generatie mogelijk maakt. 2

Het Licht dat terugkeert naar de Bron, geleidt de kracht van geven naar ons. Wij voelen het Licht zelf niet, maar alleen het resultaat van de handeling van het Licht. Het is niet mogelijk om Licht zelf te voelen – zoals wij ook elektriciteit niet kunnen voelen – maar alleen de consequenties van het werk van het Licht. Het resultaat van de werking van het Corrigerende Licht, is mijn verlangen om te geven. Ik wil niet in mijzelf leven, ik wil in anderen bestaan, in de Schepper. 3

Vanuit religieuze extase kunnen mensen van alles doen: over vuur heen springen en zelfs zichzelf in brand steken, maar wat is het doel daarvan? Kabbalah leert ons dat er een hoog systeem is, dat wij door te studeren kunnen activeren. Wij bestuderen de handelingen van het systeem, het werk daarvan. Terwijl wij lezen, wil ik dat het systeem aan mijn correctie werkt. Ik vraag niet of bepaalde omstandigheden slechter of beter voor mij worden. Ik vraag of ik innerlijk een goed mens mag worden, niet of ik me goed mag voelen.

Dan kan ik aan anderen geven. Dan kan ik namelijk de Kracht, die nu naar mij toe gekomen is en mij corrigeert, door mijzelf heen naar anderen laten stromen, dan word ik een zendapparaat. 4

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 1/7/19, Lesson on the Topic “The Right Way To Study The Wisdom Of Kabbalah”1 Minute 22:15

2 Minute 27:30

3 Minute 49:55

4 Minute 1:10:15

Van de vertaler aan de lezer: de technische problemen hebben ruim vier maanden in beslag genomen. Vanaf nu ontvangt u weer dagelijks een nieuw blog.

 

Related Material:

Prepare Seriously Or Have Fun, You Decide!

Preparation For Spiritual Work

A Forty Year Preparation Before Entering The Land Of Israel

Filed under: Daily Kabbalah Lesson | Add Comment / Ask Question →

Student en leraar: een verbinding door alle werelden heen

laitman_919Vraag: Blijft een student na de dood van zijn leraar met hem verbonden?

Antwoord: De verbinding blijft. Als de student zich op een spiritueel niveau bevindt, begrijpt hij deze verbinding en houdt hij deze in stand. Afhankelijk van het niveau waarop hij zich bevindt, is er vrijwel geen verschil tussen de fysieke of niet fysieke nabijheid van de leraar

Maar als het over een gewone leraar gaat, zoals een natuurkundige of een wiskundige, blijft er totaal geen verbinding. Hier gaat de verbinding echter door en vermindert deze niet na de dood van de leraar. Integendeel, de verbinding wordt nog sterker en doelmatiger, zuiver, helder en stralend.

From the Kabbalah Lesson in Russian 10/1/1

De verbinding tussen leraar en student

Laitman_721.01Vraag: Kiest een Kabbalah leraar zijn studenten zelf uit of zoekt een student naar een leraar en vraagt hij of hij les kan krijgen?

Antwoord: Geen van beide. Wie de leraar en de student zijn, wordt door Boven bepaald. Zij worden dichter bij elkaar gebracht zodat het contact tussen hen vanaf enige afstand wordt gelegd. Als zij zich verdiepen in de verbinding met de Schepper, ontstaat er een nauwer contact tussen student en leraar.

Vraag: Toen Rabash kwam, haalde hij u toen weg bij uw eerste leraar Hillel?

Antwoord: Ja, want het lukte mij niet om Hillel op eigen kracht te verlaten. Ik kon me niet losmaken van hem, want mijn egoïsme ontving genot, antwoorden en vervullingen die onbeschrijfelijk groot waren.

Bij Rabash was het tegenovergestelde waar. Hij ging zitten en opende Talmud Eser Sefirot. Ik begreep er vrijwel niets van. Rabash, ik, en nog een paar andere mensen zaten bij elkaar en we lazen tijdens de hele les. Het ging hierbij over het aantrekken van het Hoge Licht, afhankelijk van onze intentie. Bij Hillel verdiepten wij ons alleen in het vergaren van kennis.

Vraag: Waaruit bestaat de verbinding tussen student en leraar

Antwoord: De verbinding tussen hen is er alleen met de Hulp van de Schepper, verder niets. Alles wat door hen heen stroomt, staat ten dienste van het bereiken van het Hoge Doel.

From the Kabbalah Lesson in Russian 10/1/17

De Informatieoverdracht Van Kabbalist Naar Student

laitman_589_01Vraag: Vindt het bereiken van het Hoge Licht plaats door middel van de egoïstische eigenschappen van de leraar?

Antwoord: De egoïstische eigenschappen van de leraar betreffen zijn animale eigenschappen, deze hebben geen verbinding met de spirituele wereld,

Stel dat een leraar bepaald voedsel lekker vindt, op een speciale manier gaat slapen, van bepaalde dingen in deze wereld houdt, van iemand niet houdt of zelfs een hekel aan diegene heeft, dit alles heeft niets te maken met de Wijsheid van Kabbalah.

Kabbalisten die 100, 200 of zelfs 2000 jaar geleden leefden, hadden ook speciale gewoonten en gevoelens, dit alles is totaal onbelangrijk.

Maar als een mens bij een Kabbalist is en hem dichter wil naderen, moet hij zich op een niveau bevinden waarop hij zich op de juiste wijze kan verhouden tot zijn gebruiken en handelwijzen.

Vraag: Uw studenten geven ook les. Moeten zij hun studenten de weg wijzen naar u en hen het advies geven om naar uw lessen te luisteren?

Antwoord: Zij hoeven ze helemaal niet naar mij te verwijzen. Alles hangt af van het niveau waarop de studenten zich bevinden. Als ze bereid zijn om naar mijn lessen te luisteren, is het de moeite waard om ze hierheen te brengen. Dan kunnen zij samen met de hoofdgroep studeren en zien hoe we hier aan het werk zijn. Maar het is niet mijn intentie om ze naar mij te laten komen. Ik geef alles aan mijn studenten door en mijn studenten weer aan hun studenten, enz.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/7/16

 

Student En Leraar, Twee Niveaus

Laitman_917_02Vraag: Wanneer kan een leraar voor de student een doorgever van spirituele energie worden?

Antwoord: Als een leraar als een kanaal kan fungeren waardoor het Hoge Licht naar een student doorgegeven wordt of als hij op z’n minst een student helpt om zich met een groep van Ten te verbinden die het Hoge Licht gaat absorberen.

Vraag: Maar bindt de leraar de student dan niet aan zichzelf?

Antwoord: In de Wijsheid van Kabbalah kan zoiets niet gebeuren!

Ik herinner het me van mijn leraar, Rabash, de laatste zeer grote Kabbalist. Hij stond nooit toe dat zijn grootheid, zijn immens grote belangrijkheid, zichtbaar was.

Nu lezen we zijn artikelen die voor mijn ogen geschreven werden. Ik herinner me alles wat er toen gebeurde, tot in het kleinste detail, de tijd van het jaar waarin we op een bank in een park zaten als hij schreef, ik herinner me letterlijk alles, zelfs de achtergrondgeluiden en de stemmen om ons heen. Als ik zijn artikelen nu weer lees, valt me op dat ik ze op een dieper niveau begrijp dan toen, terwijl er toch al zoveel jaren sindsdien verstreken zijn.

Je kunt een leraar niet meteen waarderen, zelfs als hij zijn innerlijke wereld niet zou verbergen, is dat niet mogelijk. Er wordt door niemand iets voor ons verborgen. Ik dacht in die tijd: “Ik ga verhuizen en naast hem wonen. Ik wil aan zijn zijde zijn en dan zal ik alles wat hij heeft uit hem persen!”

Er valt niets uit iemand te persen. De leraar is bereid om alles over te brengen. Maar het niveau van de student bepaalt in welke mate hij de leraar begrijpt. Student en leraar zijn twee verschillende niveaus.

Hoe een student een leraar echter kan benaderen om van hem te ontvangen, het te absorberen, tot zich te nemen … is een andere zaak en dat is verre van gemakkelijk.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/7/16

 

Kan Een Student Een Vriend Van De Leraar Worden?

laitman_528_04Vraag: Wat moet een persoon of een groep doen om een vriend van de leraar te worden?

Antwoord: Alles vindt geleidelijk plaats, als mensen verder komen, als zij het spirituele werk gaan waarderen en gaan begrijpen dat ze niet in staat zijn om zelf ook maar iets te doen.

Dan gaan zij zich ontdoen van illusies en ze gaan beter begrijpen wat spirituele stijging is. Spirituele stijging bereikt men niet door egoïstische handelingen of inspanningen, en met je ellebogen werken is zinloos.

Integendeel, de enige mogelijkheid voor vooruitgang vindt plaats als je jezelf wat terughoudt, als je dichter bij anderen komt en je in deze harmonieuze verhouding probeert de plaats te vinden waar de Schepper wordt onthuld. Deze plaats ontstaat als mijn eigenschappen geïntegreerd worden in de eigenschappen van andere mensen, dit is het resultaat van deze onderlinge verbinding.

Dit hele proces vindt geleidelijk plaats en iemand die met ons studeert zal dit bereiken.

Vraag: Is er een situatie denkbaar waarin studenten bevriend kunnen raken met de leraar?

Antwoord: Het concept student-vriend en leraar-vriend bestaat, in onze tijd is het nogal onduidelijk. In het algemeen zegt men dat deze relatie bestaat als een leraar een-op-een met een student studeert.

In het algemeen gesproken is het zeker mogelijk, zelfs met veel studenten, maar nog niet op ons huidige niveau.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/7/16