Category Archives: Stress

Verbinding met de Schepper heft stress op

Laitman_107Vraag: De buitenwereld brengt een mens naar een staat van constante stress. Hoe moet een mens daarmee omgaan?

Antwoord: Ik kan me niet voorstellen wat constante stress is, want ik verbind alles wat er gebeurt met de Schepper. Wat voor stress kan er zijn als wij onder Zijn gezag staan, als Hij ons constant beïnvloedt? Wij hoeven niets anders te doen dan ons te ontspannen en mee te gaan met de stroom van Zijn handelen met ons.

Ik raad je aan om regelmatig de artikelen van Baal HaSulam en Rabash te lezen. Daardoor zal alle stress die je voelt snel verdwijnen. Dan ga je begrijpen dat de wereld door één liefdevolle Kracht wordt geregeerd en dat alles wat wij nodig hebben een constante verbinding met die Kracht is, dat wij alles naar de Schepper moeten brengen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/7/18