Category Archives: Spirituele Wereld

Door het plaatje van de wereld

293Vraag: Waardoor wordt het verlangen naar de Schepper een hunkering naar Hem?

Antwoord: Dat ontstaat als een mens ziet hoe de Schepper over hem waakt, hoe Hij hem van staat naar staat leidt, steeds hoger, en hij daardoor wordt doordrongen van liefde en dankbaarheid naar de Schepper.

Je moet proberen om in ieder plaatje dat onze wereld je laat zien het verlangen van de Schepper naar jou te herkennen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/through-the-picture-of-the-world/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

From the 2nd part of the Daily Kabbalah lesson 10/31/23, “Conduct War Like King David”

Related Material:
Perceiving The World As A Manifestation Of The Creator
The Creator Exists In Everything
Seeing The Uniqueness Of The Creator

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Wat is oorlog?

232.05Vraag: Wat is de spirituele betekenis van oorlog? Waarom bestaat er oorlog?

Antwoord: Oorlog bestaat omdat er twee tegengestelde krachten in het universum zijn. Als deze krachten niet in evenwicht kunnen worden gehouden door de Masach (scherm), komen ze in een staat van spirituele kortsluiting en proberen ze elkaar te vernietigen. Dit wordt oorlog genoemd.

In de spirituele wereld is kortsluiting een botsing tussen tegengestelde krachten en eigenschappen, net zoals in de fysieke wereld. Dit leidt tot oorlogen in onze wereld.

Daarom moeten we een Masach vormen tussen deze krachten, namelijk een correcte verbinding tussen mensen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/what-is-war/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt donderdag a.s.

From KabTV’s “I Got a Call. What Is War?” 4/16/11

Related Material:
From War To War
War Is A Natural Human State
War Is Great Clarification

Filed under: Crisis, Globalization, Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Leven

237Vraag: Wat is leven?

Antwoord: Het fysieke leven is een vorm van het bestaan van eiwit materie.

Het spirituele leven is een gevoel van gevuld zijn met Licht, niet zomaar Licht, want er zijn veel verschillende kleuren in de spirituele wereld. Het Licht van Chaya is bijvoorbeeld het Licht van leven, een heel groot Licht van ontvangen, voelen, vullend met leven gevende kracht en kennis. Dat wordt leven genoemd.

In de spirituele wereld wordt onze eiwit materie helemaal niet als leven beschouwd, omdat dit in feite niet bestaat. In de spirituele wereld van geven bestaat er niets van wat we met onze vijf zintuigen in de fysieke wereld voelen.

Alles wat we nu waarnemen bestaat helemaal niet in de spirituele wereld, want het bestaat alleen in onze verbeelding, in onze egoïstische verlangens.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/life/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Life” 1/2/11

Related Material:
When Does Spiritual Life Begin?
How Does A Real Life Begin?
The Start Of The Countdown

Filed under: Body and Soul, Perception, Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Analyse van de geest

281.02Vraag: Hoe voelt u hoeveel vorderingen uw student heeft gemaakt?

Antwoord: Ik voer een analyse uit en dan kijk ik. Deze analyse berust niet op medische indicatoren, maar op de geest.

Het spirituele is ook materie, maar niet voor iedereen. Je kan bijvoorbeeld verschillende golflengten analyseren, radioactiviteit, gassen of andere natuurlijke fenomenen. Ik kan de parameters van de geest meten, dat kan een ander weer niet.

Vraag: Maar hoe wordt dit gemeten? Doordat iemand bepaalde handelingen verricht of verandert hij innerlijk toch wel?

Antwoord: Natuurlijk vinden er innerlijke veranderingen in hem plaats. Ik neem hem in mezelf op, alsof hij in mijn laboratorium is, en dan meet ik hem met mijn meetlat. De vorige keer stond hij bijvoorbeeld op 20 en nu op 25.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/spirit-analysis/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Proper Self-analysis” 1/21/12

Related Material:

Contact In A Force Field

A Lesson As Change Of States

Belonging To One Spiritual Organ

 

Leren leven volgens de wetten van verbinding

935De mensheid bevindt zich in een periode in de geschiedenis waarin wij nog duidelijker ontdekken dat onze ontwikkeling verkeerd was. Deze ontwikkeling werd gedicteerd door kwade, egoïstische krachten, daarom waren er voortdurend oorlogen, conflicten, problemen en angsten. Uiteindelijk moeten we ons aansluiten bij de kracht van het goede.

We hebben geen idee hoeveel zo’n leven verschilt van ons huidige bestaan. Dit is de hele essentie van de Wijsheid van Kabbalah, zij spreekt over de verzameling van krachten die in de natuur beschikbaar zijn, hoe wij ze kunnen onthullen, ze dichter bij ons kunnen brengen, via die krachten dichter bij elkaar kunnen komen, en kunnen beginnen aan het herstellen van het systeem zoals het bestond voordat het systeem van de gemeenschappelijke ziel Adam HaRishon gebroken werd.

In dit systeem was iedereen met elkaar verbonden en begreep iedereen elkaar alsof ze tot één lichaam en één geest behoorden, en één geheel waren met een gemeenschappelijk verlangen en dezelfde intentie. Op deze manier bestaan de organen in een gezond lichaam, elk orgaan weet wat het moet doen om het leven van alle andere organen in stand te houden.

Daarom adviseren Kabbalisten ons om in een groep te werken, om op die manier geleidelijk te gaan voelen hoe de onderlinge steun ons helpt om het systeem te ontdekken dat Adam heet, dat wil zeggen: gelijkvormig (Domeh) aan de Schepper, de kracht van geven. Wij zullen ons werkelijk met elkaar voelen als één kracht met één geest en één gevoel, in liefde en eenheid.

Daarom organiseren wij Kabbalistische groepen waarin wij proberen te leren hoe wij volgens de wetten van verbinding kunnen leven en naar de tweede verdieping van de werkelijkheid kunnen opklimmen.

Dan zullen we het universum in zijn ware vorm onthullen en ontdekken dat het universum veel omvangrijker en meer verbonden is dan we dachten. We leren de krachten van de Natuur kennen omdat we zien hoe ze deze wereld van het ene einde tot het andere doordringen. Dit betekent dat wij de Schepper, de Hoge Kracht, bereiken door naar Zijn niveau op te stijgen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/learning-to-exist-according-to-the-laws-of-connection/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the Convention in Turkey 2022, “A Prayer Lishma,” Lesson 3

Related Material:

Final Development on the Ground Floor

If We Want to Live like Humans

I and the Universe Are One Common Whole

Filed under: Adam-The Common Soul, Conventions, Crisis, Daily Kabbalah Lesson, Events, Globalization, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Als de ziel huilt

236.01“Mijn ziel zal heimelijk huilen”, dit betekent dat “Mijn ziel zal huilen”, als een mens in een staat van verhulling komt, want dan heeft men geen andere keuze (Baal HaSulam, Shamati 18, “My Soul Shall Weep In Secret”).

Vraag: Wat betekent het, dat de ziel huilt?

Antwoord: Als een mens alles aan de Schepper wil geven en zich aan Hem wil vastklampen, maar merkt dat hij het nog niet kan, dan voelt hij dat zijn ziel huilt.

Net zoals in onze wereld zijn er in de spirituele wereld veel verschillende staten: de ziel huilt, de Schepper huilt, de kinderen Israëls huilen. Maar dit alles gebeurt in één mens.

In spiritualiteit zijn er, net zoals in onze wereld, verschillende soorten tranen: tranen van geluk, van verdriet, enz.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/11/when-the-soul-is-crying/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 11/6/22

Related Material:

Crying Over A Heart Of Stone

What Is Prayer?

The Meaning of Spiritual and Physical Tears

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Een huis op pijlers

934Als de Schepper het huis niet bouwt, werken de arbeiders tevergeefs.

De Schepper moet de structuur van onze ziel bouwen, dat doen wij niet zelf. Hoe kunnen wij dan dit huis, gebouwd door de Schepper, binnengaan? Op welk fundament staat het?

Het fundament van dit huis bestaat helemaal uit mijn ten. Het is alsof ik gaten in de grond graaf en er pijlers in aanbreng die ik ga gebruiken om het huis dat ik ga bouwen te dragen. Dit fundament zit in mijn egoïstische verlangen, ik graaf gaten en plaats de fundering pijlers. Anders heeft het huis geen steun.

Ik moet deze fundering versterken, diep de grond ingaan en de zool van de fundering storten waarop ik de betonnen pijlers ga plaatsen. Als ik zoveel pijlers plaats als er volgens de berekening nodig zijn, zal ik er al muren tussen kunnen bouwen, vloeren, enzovoort. Dit is ons werk, zowel in de spirituele als in de lichamelijke bouw. In alle werelden gelden dezelfde principes.

Elke pijler waar het gebouw op staat, is onze verbinding. Wij moeten ons verbinden via alle mogelijke soorten verbindingen: de eerste keer volgens de eigenschappen van een bepaalde vriend, de tweede keer volgens de eigenschappen van een ander, de derde keer volgens de eigenschappen van een derde. Zo bouwen we een gebouw dat bestaat uit de tien Sefirot.

Dan gaan we binnen dit kader vloeren aanbrengen en vloerbedekking tussen de pijlers leggen. Dit gebeurt al door een eenvoudige verbinding tussen ons op hetzelfde niveau, als ieder de ander aanvult door zichzelf te annuleren om zo verbonden te worden.

Er zijn vele details die door de afspiegeling van de geestelijke wortels ook in onze stoffelijke wereld aanwezig zijn. De verbinding vindt hoofdzakelijk plaats door de verschillende vormen van onze annulering naar elkaar toe.

Een verbinding tussen ons opbouwen betekent dat wij de Tempel bouwen, het gebouw van onze ziel. Wij proberen deze verbinding te bouwen en in te zien dat wij het niet kunnen, dat wij telkens weer opnieuw moeten beginnen vanuit weer een afwijzing en weer wanhoop. Dan beseffen wij dat we de kracht van de Schepper missen die ons vasthoudt en het gebouw ondersteunt.

Wij verbinden ons wel met elkaar, maar de Schepper moet deze verbinding stabiliseren. Dan voegen we nog een verbinding toe en nog één, en de Schepper houdt ze allemaal vast. We hebben Hem nodig als de Kracht die ons bijeenhoudt als we proberen om dichter bij elkaar te komen.

Wij hebben de Schepper nodig als de basis van ons werk, wij hebben Hem nodig om alles te organiseren, om de behaalde successen te behouden en onze fouten te corrigeren. Wij hebben Hem nodig bij elke stap die we zetten. Wij leggen ons verlangen erin en de Schepper corrigeert het, Hij verbindt het een met het ander en houdt alles bij elkaar.

Het is onmogelijk om ook maar iets te doen zonder de hulp van de Schepper, zonder het werk van de Schepper kunnen we niets bouwen in de correcte vorm.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/09/a-house-on-posts/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Vanaf zondag a.s. verschijnen de blogs weer van zondag t/m vrijdag.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 8/30/22, “Unless the Lord builds a house, its builders labor in it in vain”

Related Material:

Unless the Lord Builds a House, Its Builders Labor in it in Vain

Our Four Story House

The House Of The Creator

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Vruchten betekenen kennis

Mededeling: Tot zondag 18 september zullen er i.v.m. vakantie weinig blogs verschijnen.

962.5Vraag: Wat bedoelt u met vruchten?

Antwoord: Voordat planten vrucht dragen in onze wereld, moet een boom bijvoorbeeld eerst lange tijd groeien, hij moet bepaalde bewerkingen ondergaan, hij moet verzorgd worden, mest krijgen, water, enzovoort. Pas als de vrucht helemaal rijp is, kunnen we hem gebruiken.

In de spirituele wereld betekent de vrucht: ware kennis. Spirituele kennis is kennis over alles wat ons omringt, kennis over externe en interne krachten en het belangrijkste is: kennis over hun Bron – de Schepper.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/09/fruit-means-knowledge/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 8/21/22

Related Material:

What Does the Fruit of a Tree Symbolize?

“Tree” in the Spiritual Sense

The Fruit Of The Tree Of Knowledge

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

 

Synapsen voor het overbrengen van spirituele informatie

214Kabbalah is de wetenschap die gaat over de manier waarop we de onthulling van de Schepper in onze wereld kunnen bereiken, Hem zodanig kunnen gaan voelen en gewaarworden dat we het kunnen doorgeven aan andere mensen en aan de volgende generaties. Kabbalah leert ons hoe wij de werkelijkheid kunnen waarnemen die we met onze vijf gewone zintuigen niet kunnen voelen.

Maar als deze niet kan worden waargenomen met onze waarnemingsorganen, hoe kunnen wij die werkelijkheid dan waarnemen met ons denkvermogen? Dat kan niet! Ons denken is immers het resultaat van indrukken uit onze wereld. In de mate waarin wij ons in deze wereld ontwikkelen, bouwen we verschillende vormen, onderscheidingen en beelden op, allerlei verbindingen en synapsen in onze hersenen.

Daarom zijn we niet in staat om de spirituele wereld waar te nemen. Daarvoor moeten we nieuwe waarnemingsorganen ontwikkelen: in ons denken en ons hart moeten wij nieuwe verbindingen tot stand brengen die bij een gewoon mens niet aanwezig zijn. Dit is mogelijk.

Als wij zulke verbindingen geleidelijk opbouwen, werken ze als synapsen in de hersenen en verbinden ze voor ons allerlei begrippen en tegenstellingen met elkaar. In wezen zijn het formules om alles wat er in materie en in de ruimte aanwezig is met elkaar te verbinden.

Op deze manier bouwen we kelim (vaten) om de werkelijkheid in onszelf waar te nemen die boven de fysieke zintuigen en het verstand uitstijgt en gaan we de spirituele wereld voelen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/08/synapses-for-transmitting-spiritual-information/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 8/10/22, Baal HaSulam “The Teaching of the Kabbalah and Its Essence”

Related Material:

Perceiving The Hidden Realm Of The Universe

Man Is An Instrument For Perceiving Reality

Is It Possible To Attain An Objective Picture Of Reality?

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Kabbalah Study, Perception, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Wanneer ben je een spiritueel mens? (Quora)

 

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Wanneer ben je een spiritueel mens?

Een mens met spirituele verworvenheid is iemand die de hoge realiteit van liefde, geven en verbinding gaat voelen, iemand die in die realiteit leeft. Het is iemand die opstijgt naar een niveau van verbinding met de werkelijkheid die zich voorbij alles bevindt wat wij kennen en voelen in onze huidige werkelijkheid. Er zijn geen woorden om dat gevoel uit te leggen. 

Er staat over geschreven: “Proef en zie dat de Schepper goed is.”

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/05/who-is-a-spiritual-person-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Based on a video “Who Is a Person With Spiritual Attainment?” with Kabbalist Dr. Michael Laitman, Oren Levi and Tal Mandelbaum. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora, Spirituality | Add Comment / Ask Question →