Category Archives: Spiritueel Werk

De hoogste invloed in alles zien

Vraag: Worden alle problemen door de Schepper naar ons gezonden?

Antwoord: Het zijn geen problemen, maar invloeden op mij. Alleen begrijp ik ze misschien verkeerd en beschouw ik ze daarom als onnodig en schadelijk. Ik moet leren begrijpen dat alles van de Schepper komt, zodat ik mij door een correcte verbinding van mijn kant op de juiste wijze op Hem afstem  

Vraag: Betekent dit dat een Kabbalist ervan uitgaat dat je elke verstoring, bijvoorbeeld een ziekte, kunt  beschouwen als de positieve invloed van de Schepper waardoor een mens verder kan komen?

Antwoord: Absoluut. Alles wat de Schepper doet, is bedoeld om eenieder van ons en ons allemaal samen bij Hem te brengen. Hierdoor is alles wat in onze omgeving –  die bestaat uit de levenloze, vegetatieve en animale niveaus en uit mensen – aanwezig is, niet een soort obstakel dat mij verhindert om dichter bij Hem te komen.

We moeten ermee vertrouwd raken dat we in alles alleen maar een voorbeeld zien van Zijn hoogste invloed en proberen om er van onze kant op die manier op te reageren. De wetenschap van Kabbalah is de methode die ons leert hoe wij de ene, enkele Kracht achter alles moeten zien.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/seeing-the-highest-impact-in-everything/

From KabTV’s “Spiritual States” 2/4/19

Filed under: Perception, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Toegang via een gesloten deur

Allereerst moet iedereen zijn ego annuleren. De eerste voorwaarde om deel te worden van de Ten is jezelf honderd procent annuleren. Alsof de Ten zich in een ruimte bevindt achter een gesloten deur en er alleen een nauwe spleet tussen de deur en de vloer is waar ik doorheen kan kruipen.

De deur zit op slot, iedereen kan alleen maar door die spleet naar binnen. Zo komen we bij de groep, zonder ook maar één voorwaarde of eis. Als ik deel van de groep wil zijn, moet ik me volkomen annuleren, anders blijf ik erbuiten.

Als ik niet al mijn claims herroep in de Ten, heb ik er niets te zoeken. Iemand die zich bij de Ten voegt, gaat door een louteringsvuur, hij maakt zich schoon van al zijn claims en eisen. Hij voegt zich bij de Ten met één dringende vraag: in de Ten geaccepteerd te worden. Hij is bereid om zijn vrienden te dienen, te belonen, alles te doen wat zij willen, zolang hij maar door de Ten geaccepteerd wordt, zonder enige voorwaarde van zijn kant. Anders kan de Ten niet eens een begin maken in de richting van het doel van de schepping.

Iemand komt bij de Ten om zich – door zich ermee te verbinden – te annuleren, om de eigenschappen van de Schepper te verkrijgen en stap voor stap vooruit te gaan, namelijk door zich steeds meer te annuleren, zich steeds meer te verbinden met de Ten, de eigenschappen van de Schepper te ontvangen en zo op een hoger niveau te komen. Als hij zich volkomen hecht aan de Ten, wordt dit liefde voor de schepping genoemd, en hij zal van daaruit liefde voor de Schepper bereiken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/entry-through-a-closed-door/

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 12/16/20, “Close to the Creator During a Descent”

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

Een brandende kandelaar

Hoe brandt een kandelaar? Een kandelaar bestaat uit olie en een lont dat daarin geplaatst is, deze lont kan aan de bovenkant aangestoken worden. Hoe komt het dat de kandelaar brandt? De olie kan uit zichzelf geen licht geven, maar alleen dankzij de lont die zelf niet ontvlambaar is. Lont komt (in het Hebreeuws) van het woord “onvolkomen”, want de lont wijst het licht af.

Maar als de lont aan de ene kant met de olie verbonden is, kan je de lont aan de andere kant aansteken en zal de kandelaar licht geven.

Het blijkt dat juist de tekortkoming, de weerstand tegen het vuur, het vuur met de olie verbindt en er een kandelaar van maakt. De kandelaar bestaat uit drie delen. De olie zelf kan niet aangestoken worden en de lont is niet brandbaar. Maar als de lont de olie in zich opneemt, wordt deze brandbaar en verandert de lont in een bron van vuur.

Daarom is het zo dat hoe meer vragen, intenties en gedachten tegen spiritualiteit wij in onszelf ontdekken – die de belangrijkheid van ons spirituele werk verminderen – hoe dikker en sterker daardoor ons lont wordt. Als wij deze weerstand overwinnen, absorbeert de lont steeds meer olie. Dan komt er een licht van boven dat onze kandelaar aansteekt.

Op het moment dat de lont klaar is en voldoende olie heeft opgenomen dat er doorheen naar boven trekt, voelt de lont dat erboven vuur is en komt er licht. Het vuur komt er meteen naartoe en steekt de lont onmiddellijk aan, het probleem bevindt zich alleen in de lont, in ons verlangen om alle verlangens en gedachten die tegen spiritualiteit protesteren met spiritualiteit te verbinden, om daar bovenuit te verbinden. Zo is de kandelaar, de menorah, gemaakt.

Daarom kunnen wij niet werken zonder vijandige gedachten, zonder weerstand tegen spiritualiteit, zonder haat naar elkaar en de Schepper. We moeten dat alles meemaken, voelen en erkennen. Dit komt omdat de verbinding tussen het fysieke bestaan en spiritualiteit juist dan ontstaat als er weerstand tegen spiritualiteit is, als we dit overwinnen en ons, met dit alles, met de Schepper verbinden.

Juist dit is het koord waar we ons aan vast kunnen houden en hoe we deze wereld met de spirituele wereld kunnen verbinden, de verbindingsdraad tussen ons en de Schepper.

Wees niet bang voor vreemde gedachten, weerstand en problemen, want “penny na penny voegen zich samen tot een groot bedrag”, en als resultaat zullen we een krachtige verbinding ontdekken tussen de fysieke wereld en de spirituele wereld. Wij hebben deze beide werelden nodig, alles is zo door de Schepper gecreëerd.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/11/burning-candle/

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 11/23/20, “Work with Faith Above Reason”

Related Material:

The Next Moment Is Your Step Forward

Lighting Your Candle

Enter The System Of Bestowal

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De adapter tussen ons en de Schepper

Een mens moet zoveel mogelijk gedachten en verlangens boven de grens (tussen deze wereld en de hogere wereld) brengen en ze op deze manier aan de Schepper toeschrijven, zich aan de Hoge Kracht hechten. Dit kunnen we doen door middel van de Ten die als een verbindende adapter dient en mij helpt om me aan de Schepper te hechten.

Als wij op de juiste manier met de Ten werken, zullen we via de Ten de Hoge Kracht gewaarworden, we zullen in staat zijn om deze Kracht waar te nemen en onszelf er steeds beter op af te stemmen, en vervolgens nog meer verlangens en nog meer gedachten afstemmen op onze verbinding, op deze manier komen we dichterbij de Schepper.

Blog in het Engels:  https://laitman.com/2020/12/the-adapter-between-us-and-the-creator/

Uit het begin van de volgende les:  https://laitman.com/2020/11/daily-kabbalah-lesson-112520/

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

De kostbaarste edelsteen

Confucius: ”Een edelsteen kan niet zonder wrijving gepolijst worden, de mens kan niet zonder beproevingen tot perfectie komen.”

De mens moet zichzelf polijsten. Bovendien zodanig, dat hij soms letterlijk lagen afstroopt, egoïstische lagen. Hopelijk zijn we in staat om dit te verdragen. Het is uiterst pijnlijk.

Vraag: Kan een mens dit allemaal aan?

Antwoord: Er komt zo´n situatie, een gevoel van afkeer waardoor je voelt dat de boosheid en de afkeer van het egoïsme groter zijn dan de pijn, dan wil je het uit jezelf trekken. 

Vraag: Ontdekken we op die manier de edelsteen?

Antwoord: Ja.

Vraag: Als een mens door deze staat heen zou kunnen gaan, wat zou hij dan ontdekken?

Antwoord: Hij ontdekt de Schepper in zichzelf.

Vraag: Als u zegt: “De Schepper in jezelf ontdekken”, wat bedoelt u dan?

Antwoord: Daar vind ik Hem. Dan blijkt dat Hij al in mij was. Ik dacht dat er egoïsme in mij was, een beest. Maar in werkelijkheid was het de Schepper!

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/11/the-most-precious-gem/

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 7/27/20

Related Material:

The Wisdom Of The Heart

Grinding The Ego To Bestowal

The Spiritual Reference Point

Filed under: Egoism, Spiritual Work | Add Comment →

En het werd avond en het werd ochtend

Er staat geschreven: “En het werd avond en het werd ochtend, één dag.” Dit betekent dat wij altijd eerst door de avond heen moeten gaan, de duisternis, de nacht, gebrek aan begrip en gevoel, verwarring. Toch betekent dit niet dat wij niets voelen.

Wij voelen dat we niet kunnen voelen of begrijpen, dit betekent dat wij ons in de duisternis van de nacht bevinden. Nacht voelen is al een bepaald gevoel en geen zinloze, onbewuste staat.

Een mens moet dus altijd uitgaan van wat hij niet begrijpt en niet voelt, met bitterheid en verwarring in zijn hart en zijn denken. Dan ontwaakt hij en begint hij de zogenoemde dag te ontdekken. Daarom moeten we ermee vertrouwd raken dat we blij zijn met het voelen van de nacht, van verwarring en niet begrijpen, van niet kunnen voelen. Gewoonlijk houden wij niet van dergelijke situaties, want zij vervullen ons egoïsme niet.

We moeten echter inzien, dat juist als wij duisternis ervaren, wij voelen hoe er lege verlangens worden onthuld, klaar voor nieuwe kennis en een nieuwe waarneming van de dag, geven en verbinding, het voelen van de Schepper. Daarom moeten we de staten van duisternis en nacht niet minder waarderen dan de onthulling van kennis, begrip en geven, “dag” genoemd.

Duisternis leidt ons naar het Licht, want het Licht kan alleen gevoeld worden als er duisternis in verborgen is. Hoe dieper de duisternis, hoe groter het Licht, want de duisternis is een gebrek, een verlangen om het Licht te bereiken. Dan wordt het Licht onthuld, in overeenstemming met de kracht van het verlangen, de hunkering ernaar.

Het blijkt dat duisternis en Licht even belangrijk zijn. Hoe verder wij vorderen met de correcties, hoe groter de duisternis wordt en hoe groter het Licht is. Wij hechten dus evenveel waarde aan de duisternis als aan het Licht, want ze zijn met elkaar verbonden en worden in relatie tot elkaar gewaardeerd.

Wij moeten altijd in het midden blijven, tussen de duisternis en het Licht, en als we het Licht onthullen, moeten we begrijpen dat het voortkomt uit de duisternis. We moeten de onthulling van een nieuwe duisternis waarderen en begrijpen dat het de juiste, ware vorm is van de onthulling van het Licht die zal volgen.

De duisternis van vandaag is altijd groter dan die van gisteren, want we gaan continu van niveau naar niveau: duisternis, de overwinning van de duisternis, dag, en de onthulling van het Licht; dan weer duisternis, de overwinning ervan, en de dag, zoals er geschreven staat: “En het werd avond en het werd ochtend, één dag.” En zo komen we, van dag tot dag, steeds hoger op de treden van de ladder.

Blog in het Engels:https://laitman.com/2020/10/and-there-was-evening-and-there-was-morning/

 From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 10/14/20, “Bereshit

Related Material:

About Light And Darkness

How Can We Turn The Night Into Day?

The Morning Starts In The Evening

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De relatie van een mens met de natuur en zichzelf

Vraag: Als we interpersoonlijke relaties classificeren, wordt het contact tussen de mens en de natuur als het belangrijkste gezien. Wat is het basisprincipe van de verbinding tussen de mens en de hogere natuur?

Antwoord: Dat is een heel eenvoudig principe: een mens moet zichzelf in overeenstemming brengen met de hogere natuur. De hogere of innerlijke natuur is gebaseerd op de eigenschappen van geven, liefde en hulp aan elkaar. Dit is het tegenovergestelde van een mens die vanuit egoïstische eigenliefde leeft. Als wij ons op de juiste manier afstemmen op het voelen van de natuur, zullen wij dit ontdekken.

Vraag: Hoe moet een mens zich verhouden tot zichzelf, tot zijn “ik”. 

Antwoord: Als tot een bepaalde sensor, een ontvangstapparaat dat onder bepaalde voorwaarden werkzaam is en zichzelf en deze voorwaarden moet gebruiken om de essentie te ontdekken van alles wat er gebeurt, de ware natuur van onze wereld.

Vraag: Meestal is een mens in gesprek met zichzelf, heeft hij de regie over een innerlijke dialoog. Is er – hoewel dit onbewust gebeurt – een manier om het onderwerp van deze dialoog zelf te bepalen?

Antwoord: In Kabbalah is er een uitgebreide techniek voor de innerlijke dialoog van een mens met zichzelf, met de vrienden, met een groep, met de wereld en met de Schepper. In dit opzicht moeten we altijd in de doorlopende stroom van informatie zijn.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/10/mans-relationship-with-nature-and-himself/

From KabTV’s “Communication Skills” 7/30/20

Related Material:

Man Is An Integral Part Of Nature

Mismatch Of Man With The Integrality Of Nature

The Relation Of Nature To Humanity

Filed under: Education, Perception, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Waarom moeten wij het goede via het kwade bereiken?

Vraag: Wij weten dat de Schepper alles in evenwicht brengt, waarom moet dan eerst het kwaad heersen om het goede te kunnen bereiken?

Antwoord: Allereerst omdat dit de manier is waarop de Schepper ons stimuleert. Ten tweede is de aard van de mens slecht. Dus door het kwaad wakker te maken, brengt de Schepper ons in beweging en maakt Hij ons op een krachtige manier wakker. Stel dat je een brief van de politie krijgt, of een bericht van de bank waarin staat dat je iets hebt gewonnen. Wat zou een grotere invloed op je hebben? Natuurlijk zou het negatieve bericht een grotere invloed hebben.

Vraag: Hoe kunnen het negatieve en het positieve gelijkwaardig zijn? Tenslotte is een mens geen ongevoelige robot.

Antwoord: Het hangt allemaal af van mijn houding naar wat de Schepper aan mij geeft. Als ik elke vorm van Zijn geven waardevol vind, zoals een kind dat goed begrijpt dat alles wat zijn ouders doen noodzakelijk en wenselijk is, maakt het voor mij geen verschil wat ik van Hem ontvang.

Ik kan boven mijn ego uitstijgen en onder totaal verschillende omstandigheden met heel mijn hart met Hem samenwerken. Vanaf het begin is mijn uitgangspunt een neutrale staat waarin ik al bevrijd ben van mijzelf en al boven mezelf uitgestegen ben.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/09/why-should-we-reach-the-good-through-evil/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 10/14/18

Related Material:

Understanding The Creator’s Rule

I Want To Meet The Creator!

Squeezed Between Good And Evil

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Hoe kunnen wij het punt in het hart omhoog brengen?

Vraag: Hoe kunnen wij het punt in het hart omhoog brengen terwijl het zich in het ego bevindt en daardoor aangestuurd wordt?

Antwoord: Dit punt, het fundament van ons spirituele leven, is nu gevangen door het ego. Je moet je ego verlaten en je punt in het hart erboven plaatsen.

Maar je verliest je egoïsme niet als je dat doet. Dat blijft, je zult het op geen enkele manier kunnen verwijderen. Maar je kunt er wel bovenuit stijgen en er zo controle over uitoefenen.

Vraag: Is er beweging van het punt zelf in het ego?

Antwoord: Ja. Het punt in het hart is het fundament van onze spirituele kli (vat), van onze ziel. Maar tegelijkertijd kan je het vergelijken met een druppel zaad waaruit het embryo zich ontwikkelt. Daarom moeten we het gaan ontwikkelen en zal het geleidelijk boven ons ego uitstijgen.

Dat dit punt zich losmaakt van het ego wordt allegorisch weergegeven door de uittocht uit Egypte, het vertrek van de regerende Farao, van ons egoïsme. Dit is de enige manier waarop we vrij kunnen worden. Als wij ons punt in het hart verder ontwikkelen, zal het groeien en zullen we daarin de spirituele wereld gaan voelen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/08/how-can-we-raise-the-point-in-the-heart/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 10/7/18

Related Material:

The Method Of Ascension

Does Every Person Have A Point In The Heart?

Unripe Point In The Heart

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Vasthouden aan de leraar

Vraag: Wat betekent het dat je vasthoudt aan de leraar en hem voelt, en wat betekent het om het Licht via de leraar te ontvangen?

Antwoord: Vasthouden aan de leraar en de leraar voelen, zijn twee verschillende dingen. Aan de leraar vasthouden, betekent dat je alles probeert te doen wat hij je aanraadt, alles leert wat hij je onderwijst. Je kunt je alleen vasthouden aan de leraar als je aan zijn eisen voldoet en hem helpt, misschien zelfs in zijn dagelijkse leven, maar vooral op het gebied van de studie en disseminatie.

Zet je ervoor in om niet de persoon te dienen, maar wat hij vertegenwoordigt, dan zal je ontdekken dat je op deze manier de hoge Wereld gaat bereiken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/08/holding-on-to-the-teacher/

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 9/16/18

Related Material:

Annulment Of The Student Before The Teacher

Receiving Light Through The Teacher

Student And Teacher, Two Levels

Filed under: Spiritual Teacher, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →