Category Archives: Spiritueel Werk

Alles hangt af van de hoeveelheid verlangen

594Vraag: Stel dat ik nu een sterk verlangen voel om gerespecteerd te worden. Als de Schepper Zich aan mij onthult, zal ik dan meer voelen dan alleen het respect dat van mensen komt?

Antwoord: Veel meer. Als we precies weten van wie we genot ontvangen, wat voor soort genot, enz. hoeven we het niet te missen. Integendeel, dan kennen we Hem een zekere mate van belangrijkheid toe, we ervaren de essentie daarvan en dan zullen we daardoor genot ervaren.
Er is verschil tussen of ik iets krijg van een liefhebbende, beminde geliefde of dat ik gewoon in een winkel iets ga kopen.

Vraag: Dus ook het genot dat ik ervaar doordat iemand mij respecteert, is afhankelijk van mijn hoeveelheid verlangen en van de mate waarin ik de mensen die mij respecteren waardeer?

Antwoord: Ja, het hangt allemaal af van de hoeveelheid verlangen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/everything-depends-on-the-measure-of-desire/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

 

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.
From KabTV’s “Introduction to the Science of Kabbalah” 5/14/23

Related Material:
Desire And Aspiration
Escaping The Rule Of Our Desire
“What Does My Heart Desire Now?”

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Op het juiste pad

760.4Vraag: Hoe weet ik of ik op het juiste pad ben?

Antwoord: Als je je tevreden voelt over het feit dat je weet hoe je moet handelen, wat je moet doen, als je het pad voor je ziet, het kunt volgen en je naar het juiste doel – dat je jezelf hebt gesteld – op weg bent, dan ben je op het juiste pad.

Vraag: Hoe ontstaat het innerlijke gevoel dat ik de juiste weg bewandel?

Antwoord: Dat voelt een mens. Er bestaat helemaal niets anders. Filosofen, wetenschappers en allerlei andere slimme mensen kunnen je van iets anders overtuigen, maar dat heeft geen enkele zin. Het gaat over je innerlijke overtuiging dat je het juiste leven leidt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/on-the-correct-path/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From Kab TV’s “Talks” 5/18/23

Filed under: Meaning Of Life, Q&A | Add Comment / Ask Question →

 

De Gedachte van de Schepper

610.2De scheppingsgedachte was: de schepselen vreugde brengen in overeenstemming met Zijn overvloedige vrijgevigheid. Daarom werd er in de zielen een groot verlangen en een hunkering geprent om Zijn overvloed te kunnen ontvangen.

Dit is zo omdat de wil om te ontvangen de kli (vat) is voor de mate van het genot vanuit Zijn overvloed (Baal HaSulam, Preface to the Wisdom of Kabbalah (Voorwoord tot de Wijsheid van Kabbalah).

Vraag: Nu blijkt dat de Schepper ons aanvankelijk zo heeft geschapen dat wij genot willen ontvangen uit de verbondenheid met Hem en dit hangt af van de mate van ons verlangen. Wat betekent dat, genot ontvangen uit de verbondenheid met de Schepper?

Antwoord: Dit verschijnsel kennen we ook in ons leven. We hoeven daarvoor geen reis te maken naar de een of andere plek in de ruimte of ons in spirituele niveaus te verdiepen. Afhankelijk van het verlangen dat hij heeft, kan een mens iets voelen van wat hij wil, hij kan het zelfs meten, wegen en er zichzelf en anderen wat over vertellen. Daarom is verlangen een noodzakelijke voorwaarde voor de mens om iets te kunnen voelen.

Omdat de Schepper zijn schepselen blij wil maken, heeft Hij in hen het verlangen geschapen om van Hem genot te ontvangen. Dus we hebben de Schepper van wie genot uitgaat en zijn schepselen die dit genot willen ontvangen. Het hangt allemaal van ons af.

Er gelden wel voorwaarden om het genot dat van de Schepper uitgaat te kunnen voelen, ermee vervuld te kunnen zijn, het te kunnen wegen, het te kunnen definiëren en er ook over te kunnen praten.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/the-thought-of-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Preface to the Wisdom of Kabbalah” 5/14/23

Related Material:
The Thought Of Creating The Creation
The Essence of Creation
At The Beginning Of Creation: Line And Circle

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Een gemeenschappelijk gebed om de zieke ziel te helen

Dr. Michael Laitman Vraag: Wat is de juiste manier om aan de vrienden om hulp te vragen, zodat zij aan de Schepper vragen om mijn hart te openen en hoe moet ik met dit verzoek omgaan als een vriend dit aan mij vraagt?

Antwoord: Alle religies kennen het gebruik waarbij een eenvoudig mens zich tot een grote rabbi of priester richt en hem vraagt om in zijn plaats te bidden, vervolgens betaalt hij hem daarvoor. Deze rabbi of priester richt zich dan met het verzoek tot de Schepper.

Maar denk eens na: Hoe is het mogelijk om een kli (vat), een plaats voor de onthulling van de Schepper te verkrijgen als je het zelf niet hebt gebouwd, gevoeld en gerealiseerd? Hoe kan iemand in jouw plaats deze kli creëren, iemand die een andere wortel van de ziel heeft? Hoe kunnen zij het verzoek doen en het werk voor jou doen? Dit is eenvoudigweg onmogelijk. De ene mens kan dit niet voor de andere mens doen.

Ieder mens heeft zijn eigen wortel van de ziel, dus hoe kan iemand anders die een andere wortel van de ziel heeft dan ik, mijn werk doen? Hij heeft niet de basis die ik heb, en weer iemand anders ook niet. We kunnen elkaar alleen maar versterken en aanvullen, maar niemand kan jouw werk doen.

Maar wat betekent het dan om voor de vrienden te bidden? Als we voor een vriend bidden, vragen we samen om hulp voor die ander. Daarna moet hij alles zelf onderzoeken. Het is alsof we hem het medicijn brengen, onze hulp. En nadat hij dit medicijn heeft ingenomen, kan hij zich met meer kracht bij ons aansluiten en onze partner worden. Maar niemand kan een verzoek naar Boven richten voor het werk van de ander.

We kunnen ons alleen maar met elkaar verbinden en elkaar op die manier helpen. Daarom wendt een vriend zich niet in jouw plaats tot de Schepper om voor jou correctie te vragen. Hij kan voor jou om Hulp vragen zodat jij de kracht krijgt om zelf het werk te realiseren.
Precies op die manier handelen wij ten opzichte van de hele wereld, en op die wijze handelden Kabbalisten toen zij hun boeken voor ons schreven waardoor zij het Licht naar ons brengen. Zo handelt eenieder van ons in relatie tot de ander. We zijn afhankelijk van elkaar en brengen elkaar het Licht van Correctie en vervulling. Maar wij doen niet het werk voor elkaar.

Alles gebeurt alleen tussen jou en de Schepper, maar met behulp van de groep. Via de groep kom je tot de Schepper. Je bereikt de Schepper persoonlijk, individueel, maar via de groep.

Als een vriend zich tot jou wendt voor hulp, verbind jij je met zijn verlangen en wordt jouw verlangen tweemaal zo groot. En dan verbind je ook de verlangens van de andere vrienden ermee, steeds meer. Het is het beste om in ieder geval met tien mensen te zijn, volgens de tien Sefirot in de kli, en dan doen we met z’n allen een verzoek.

Daarom is het de gewoonte om het liefst tien mensen te verzamelen en zo te bidden voor iemand die ziek is of overleden.

https://laitman.com/2012/03/a-common-prayer-to-heal-the-sick-soul/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Arava Arvut Convention Lesson #4, 2/24/12

Related Material:
Open Heart Surgery
Turn To Friends With A Smile
Obligate The Creator To Help Us

Filed under: Conventions, Group Work, Inner Work, Prayer and Intention, Q&A, Religion | Add Comment →

 

De Schepper kijkt om als Hij wegrent

527.03Het werk dat een mens in dit leven heeft te doen, bestaat eruit om van Lo Lishma tot Lishma te komen, d.w.z. om vanuit de animale staat die Lo Lishma wordt genoemd, op te stijgen naar de staat van geven.

Lo Lishma is echter ook een hoge graad in vergelijking met het leven van een gewoon mens in deze wereld die niet begrijpt waar hij is, waarvoor hij leeft en voor wie het leven alleen bepaald wordt door de eisen van zijn lichaam.

Maar op een gegeven moment brengt ontwikkeling een mens naar een staat die Lo Lishma wordt genoemd. Dit is een heel belangrijke periode, eigenlijk nog belangrijker dan onze ideeën over de staat Lishma.

In de staat Lo Lishma ontdekken wij de Schepper nog niet en voelen wij onze verbondenheid met Hem en het feit dat wij gevend zijn naar elkaar nog niet. Toch is die verbondenheid er al, alleen niet van aangezicht tot aangezicht, maar vanuit de tegengestelde zijde. Hierover staat geschreven dat de Schepper is als een gazelle die omkijkt als hij vlucht. Wij voelen ons precies in deze positie als wij in Lo Lishma zijn.

Soms hebben wij de indruk dat we dicht bij de Schepper zijn en soms dat we ver van Hem verwijderd zijn. Zo beginnen we geleidelijk veranderingen te voelen in Zijn houding ten opzichte van ons en dat veroorzaakt grote veranderingen in ons. Op die manier leert de Schepper ons in allerlei situaties en handelingen om contact met Hem te hebben en brengt Hij ons dichter bij Hem.

Hoewel de Schepper steeds lijkt weg te lopen, kijkt Hij soms om en nodigt Hij ons uit om Hem te volgen. Hij doet dat steeds opnieuw, totdat er uit al Zijn handelingen een juiste en constante houding in ons wordt gebouwd. Er is namelijk niets wat statisch is in spiritualiteit; spiritualiteit verandert elk moment. Als er niets verandert, is het geen spiritualiteit maar ons corporele bestaan.

Spiritualiteit brengt altijd veranderingen in onze relatie met de Schepper. We moeten proberen om Hem te volgen en te reageren op alle veranderingen die we van Hem ontvangen, op die manier zullen we van Lo Lishma naar Lishma komen. Lo Lishma is een heel belangrijke staat, het is uiterst belangrijk om te weten hoe wij die staat kunnen gebruiken om vervolgens Lishma binnen te gaan.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/the-creator-turns-his-face-back-when-he-runs-away/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog wordt zondag a.s. geplaatst.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 5/6/23, “From Lo Lishma (Not for Her Sake), We Come to Lishma (For Her Sake)”

Related Material:
The Great Value Of Lo Lishma
Lo Lishma
Ascending To The Attributes Of Bina

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De ideale staat

294.4Opmerking: De staat van het einde van de correctie  (Gmar Tikkun) wordt als de meest ideale staat beschouwd.

Mijn Antwoord: We zijn voortdurend in een volmaakte staat. Maar of wij het wel of niet voelen, hangt van ons af. Daarvoor moeten wij ons gevoel corrigeren.

Waarom heet onze methode de Wijsheid van Kabbalah? Wij moeten leren hoe we het juiste gevoel kunnen ontvangen vanuit de staat waarin wij ons bevinden.

De Schepper heeft geen kwaad geschapen. Hij heeft een volkomen perfecte staat geschapen, maar deze moeten wij door onze eigen correctie ontdekken.

Vraag: Als wij die staat bereiken, brengen wij de Schepper dan geen vreugde meer?

Antwoord: Daar is onmogelijk antwoord op te geven. Allereerst zullen we daar allemaal komen, maar we zijn daar nog niet. Ten tweede, er staat in de bronnen geschreven dat een mens dan nog steeds lijdt door de inspanningen die hij in het verleden heeft geleverd.

Het komt voor dat hij ze uit het verleden terughaalt. Er komen echter nieuwe dingen bij, anders zou de volgende staat onvolmaakt zijn. 

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/ideal-state/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. How to See the Future World” 12/29/12

Related Material:
Final Correction for All Descents
The Way To The Final Correction
Final Correction

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Vind de leraar in de groep

165Vraag: Komt wat u uitlegt aan de studenten uit het volgende niveau?

Antwoord: Voor mij is het niet het volgende niveau. Ik leef daar en als het nodig is, geef ik jullie er iets van.

Vraag: Omdat u op een veel hoger niveau bent dan uw studenten, moet u afdalen naar een niveau dat iets hoger is dan zij. Hoe internaliseert u de gemeenschappelijke geest?

Antwoord: Ik werk met een hoger niveau. Dat is mijn leraar.

Vraag: Dus u bevindt zich nog steeds in het student-leraar systeem?

Antwoord: Natuurlijk! Dat verandert niet! Het feit dat zijn lichaam is gestorven, heeft hier niets mee te maken. Daarvoor was zijn lichaam ook niet de zender van de informatie.

Vraag: Maar vroeger ging alles van mond tot mond, van leraar naar student. En in de huidige periode verloopt alles via de groep.

Antwoord: Vroeger verliep het ook via de groep. Alle Kabbalisten schrijven hier al duizenden jaren over. Er moest sowieso een groep zijn, want een leraar is alleen maar het middel. Het gaat erom dat wij ons met elkaar moeten verbinden tot één verenigd systeem.

Vraag: Het blijkt dat uw leraar voor u het volgende niveau is. Is dit voor ieder van ons de groep?

Antwoord: Ja, en die groep verbindt zich weer met mij.

Vraag: Zijn er dan drie niveaus van het individu naar de leraar?

Antwoord: Nee. Je vindt mij in de groep. Zodra jullie je enigszins met elkaar kunt verbinden, zie je mij daar meteen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/find-the-teacher-within-the-group/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland
From KabTV’s “I Got a Call. Higher Intelligence” 1/2/11

Related Material:
The Pioneers
Make Yourself A Teacher And A Group
Learning “From Mouth To Mouth”

Filed under: Group Work, Spiritual Teacher, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Breng het gevoel van perfectie tot leven

237Opmerking: U hebt gezegd dat we de definitieve correctie (Gmar Tikkun) nu al zouden kunnen voelen als we de opgangen en de neergangen zouden ervaren als dezelfde, gecorrigeerde staat.

Mijn antwoord: Maar we zijn nog niet in staat om dat te bereiken.

Wat betekent de definitieve correctie? We spreken over de definitieve correctie als je de huidige staat als absoluut perfect ervaart. Je bent er ook nu in, maar je moet je gevoelens corrigeren.

Vraag: Kabbalisten zeggen dat we later zelfs jaloers zullen zijn op wat we eerder overwonnen hebben. Waarom jaloers?

Antwoord: Omdat je bij het overwinnen van deze verdrietige, moeilijke situaties de Schepper een bijzonder genoegen verschaft door naar Hem te verlangen. Zoals een klein kind dat al puffend probeert met zijn blokjes iets te bouwen en dat niet kan. Dit is het meest dankbare werk voor de ouders die zien dat hij slim wil worden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/reanimate-the-feeling-of-perfection/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “I Got a Call. How to See the Future World” 12/29/12

Related Material:
Patiently And Stubbornly Continue On The Path
Consumers Of The Upper Light
How Do You Ask For The Light?

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Spiritueel een krachtige structuur

942Vraag: Als er een bepaalde mening heerst onder mensen dat iets belangrijk is, kan het mensen wel of niet beïnvloeden. Hoe kunnen wij de massa beïnvloeden om iets te laten werken?

Antwoord: Alleen door het interne netwerk van verbindingen tussen ons allemaal.

We zijn allemaal in één netwerk met elkaar verbonden. Maar iemand die zich niet met spiritueel werk bezighoudt, heeft daar weinig invloed op. Mijn invloed op dit netwerk is echter heel sterk omdat ik er deel van uitmaak.

Met behulp van intenties en de bijbehorende kwaliteiten die ik speciaal in mijzelf heb gecreëerd, beïnvloed ik het hele systeem. Het blijkt dat we op deze manier aan elkaar vastzitten. Mijn invloed op het alomvattende systeem van de mensheid is miljarden keren groter dan die van een gewoon mens.

Dit is de enige manier! Wat de media en alle andere dingen die we in onze wereld doen betreft: de mensheid heeft maar heel weinig invloed op het alomvattende systeem.

Onze belangrijkste invloed moet gericht zijn op het corrigeren van de wereld. Als wij vanuit onszelf de juiste microstructuur creëren en deze microstructuur spiritueel krachtig is binnen de alomvattende structuur van de wereld, zal dit al het andere het meest beïnvloeden.

Dit zal weliswaar door een kleine groep gebeuren – misschien maar honderd mensen – maar wat de kracht en de kwaliteit betreft, zal dit de rest van de wereld miljarden keren overtreffen. Zo is het opgezet!

We kunnen het vergelijken met het menselijke brein waarin alles wordt bestuurd door een minuscule microprocessor ter grootte van een luciferkop, al het andere zijn hulpsystemen daaromheen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/spiritually-powerful-structure/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.


From KabTV’s “I Got a Call. How to manipulate people?” 1/16/23

Filed under: Dissemination, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Samensmelten tot één druppel

275Vraag: Als de massa niet dezelfde gewaarwordingen meemaakt als mensen met het punt in het hart, verliezen zij dan iets of is hun waarneming het resultaat van de hele beweging?

Antwoord: Als de massa’s samenkomen, gaan ze harmonieus samenwerken.

Vraag: Maar mensen met het punt in het hart ervaren een reeks gewaarwordingen en indrukken die hen een ruimere visie geven, een heel andere perceptie. Hoe krijgt de massa dit?

Antwoord: Zij krijgen dit door zich met mensen met het punt in het hart te verbinden en tussen hen één verenigd systeem te creëren. Daardoor wordt hun waarneming hetzelfde als in één enkel organisme.

Dan is er zo’n verbinding tussen hen en bereiken zij zo’n hechting met elkaar dat alle verschillen tussen al die miljarden deeltje verdwijnen. Alle communicatielijnen verdwijnen, zij worden één gemeenschappelijk geheel, zoals waterdruppels samensmelten tot één druppel.


Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/03/merging-into-one-drop/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland


From KabTV’s “I Got a Call. Who Is Superman?” 10/5/12

Related Material:
Through Connection To Unity
Connection Is Life
The Force that Corrects the Connection Between Us

Filed under: Dissemination, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →