Category Archives: Spiritueel veld

Analyse van de geest

281.02Vraag: Hoe voelt u hoeveel vorderingen uw student heeft gemaakt?

Antwoord: Ik voer een analyse uit en dan kijk ik. Deze analyse berust niet op medische indicatoren, maar op de geest.

Het spirituele is ook materie, maar niet voor iedereen. Je kan bijvoorbeeld verschillende golflengten analyseren, radioactiviteit, gassen of andere natuurlijke fenomenen. Ik kan de parameters van de geest meten, dat kan een ander weer niet.

Vraag: Maar hoe wordt dit gemeten? Doordat iemand bepaalde handelingen verricht of verandert hij innerlijk toch wel?

Antwoord: Natuurlijk vinden er innerlijke veranderingen in hem plaats. Ik neem hem in mezelf op, alsof hij in mijn laboratorium is, en dan meet ik hem met mijn meetlat. De vorige keer stond hij bijvoorbeeld op 20 en nu op 25.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/spirit-analysis/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Proper Self-analysis” 1/21/12

Related Material:

Contact In A Force Field

A Lesson As Change Of States

Belonging To One Spiritual Organ

 

De Schepper ontmoeten

Vraag: In elke wetenschap stellen wetenschappers eerst een hypothese op, daarna gaan ze aan het werk en ontdekken ze iets. Hoe gebeurt dit in Kabbalah? Hoe kan ik ontdekken dat de Schepper mij beïnvloedt?

Antwoord: Ik bevind me in een soort veld, onder de een of andere invloed buiten mij, dat is me duidelijk. Maar hoe ik met deze invloed in contact kan komen, is me niet duidelijk, dat zou ik graag willen weten.

Wij proberen namelijk met onze fysieke eigenschappen en vermogens vast te stellen welke krachten ons beïnvloeden en wat voor reacties ze in ons teweegbrengen. Dit alles doen wij echter met onze gewone aardse middelen.

Als we ons volgens de Kabbalistische methode ontwikkelen, proberen we het krachtenveld waarin we leven te beïnvloeden, we willen het begrijpen, ermee in contact komen en vaststellen welke invloeden die ik uitoefen op dat veld, mij vanuit dat veld, bepaalde adequate reacties brengen. De wederkerigheid die ik creëer door mijn invloed op dat externe veld dat verandering brengt in mij door de invloed ervan, is het onderwerp van de studie van de Wijsheid van Kabbalah.

Kabbalah noemt dit externe veld dat ons omringt de Schepper, omdat het onthult dat dit de hoogste en enige Kracht is, de Kracht die alles creëert en alles omvat. Kabbalah noemt ons mensen, (naast de levenloze, vegetatieve en animale natuur) geschapen wezens, en nodigt ons uit om een zintuig te ontwikkelen voor het waarnemen van de Schepper, om uit onszelf te treden, om Hem te gaan voelen en onderzoeken. Daar houdt de Wijsheid van Kabbalah zich mee bezig en dat kunnen wij bereiken.

Vraag: Welk principe van de handelingen van de Schepper, van de invloed van het hoge krachtenveld op mij, zal het mij mogelijk maken om Hem te herkennen?

Antwoord: Dat is de wet van gelijkvormigheid. Als ik mijzelf, mijn reacties en mijn invloeden op de Schepper kan veranderen, zal ik tegelijkertijd voelen hoe Hij mij beïnvloedt. Kabbalah is in dit opzicht een wetenschap, meer is er niet.

Dus, door mijzelf te veranderen, mijn invloeden op dat externe veld, verzamel ik voldoende reacties die dat veld in mij oproept, in de loop der tijd heb ik al enige gegevens bijeengebracht, ik verzamel ze, werk ermee en ik kan wat conclusies trekken over de aard van dit veld, over het gedrag ervan, de manier waarop het mij beïnvloedt en de manier waarop ik het kan beïnvloeden. Dit is de hele Wijsheid.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/meeting-the-creator/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Spiritual States” 7/2/21

Related Material:

I Want To Meet The Creator!

Above Love And Hatred Is The Meeting Place With The Creator

Meeting The Creator On The Steps Of The Ladder

Filed under: Kabbalah Study, Science, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Hoe voelt de wereld de nadering van de Schepper?

Vraag: De groei van de ziel en de veranderingen, onder de invloed van het Licht, zijn beide iets heel innerlijks, abstract en verborgen voor buitenstaanders. Hoe zijn deze veranderingen in de fysieke wereld zichtbaar? Wordt iemand evenwichtiger? Worden er goede onderlinge contacten zichtbaar?

Antwoord: Ik zou niet willen zeggen dat er goede contacten zichtbaar worden. Maar alles wat er in onze wereld gebeurt, vindt plaats onder de invloed van een hoger veld. De spanning en de intensiteit ervan nemen constant toe en dit wordt gevoeld als de Schepper dichterbij ons komt.

Dit is echter een heel onaangename nadering, want de Schepper is de eigenschap van geven en liefde, en wij, als niet-gecorrigeerde egoïsten, ervaren Zijn nadering als negatief. Dit kunnen we vergelijken met de manier waarop leraren en ouders ons benaderen en van ons verlangen dat we ons volwassener en serieuzer gedragen, terwijl wij dat niet willen.

Tegenwoordig kunnen we het zien in de ontwikkeling van de hele mensheid. Doordat de Schepper dichterbij de wereld komt, ervaren wij de huidige crisis. Aangezien we niet gelijkvormig zijn geworden met de Schepper, ervaren we Zijn nadering niet als iets goeds, anders zouden we deze nadering als Zijn openbaring voelen. Niet als de onthulling van duisternis, lijden, problemen en allerlei virussen, maar als de onthulling van het Licht. Alles hangt van ons af. Als wij erin slagen om spiritueel te stijgen, voelen we de nadering van de Schepper als een zegen. Als dat niet zo is, voelen we dit als het kwaad.

De Schepper wil altijd dichter bij ons komen en Hij doet dat geleidelijk, maar tot nu toe voelen we Zijn nadering als een constante achteruitgang van de mensheid.

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 2/16/20

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/05/how-does-the-world-feel-the-approach-of-the-creator/

Related Material:

The Time Has Come For The Creator To Draw Near

The Meteor Is Already Close

On The Verge Of Breaking Into The Spiritual World

Filed under: Crisis, Globalization, Spiritual Work | Add Comment →