Category Archives: Spiritualiteit

Vragen over spiritueel werk – 8

528.01Vraag: Is het verzoek van de lageren om ons dichter bij de Schepper te brengen van beneden af naar Boven of is het om het Licht naar ons toe te trekken, van Boven naar beneden?

Antwoord: Het is om ons van beneden af naar de Schepper op te heffen.

Vraag: Als we vreugde voelen, voelt en ziet ieder van ons ook de vreugde van onze vrienden. Hoe kunnen wij erachter komen of wij de Schepper blij hebben gemaakt en of Hij zich verheugt over onze goede verbindingen?

Antwoord: Je moet een staat bereiken waarin je voelt hoe de Schepper zich tot jou verhoudt. Dan zal je het als vreugde voelen.

Vraag: De Schepper geeft ons alle situaties. Ofwel wij rennen weg van het slagveld, of we rennen de Schepper achterna. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Hij ons dichter bij Zich brengt?

Antwoord: Probeer al je vrienden samen te brengen tot één gemeenschappelijk geheel waarin er geen verschil tussen jullie zal zijn. Dan zal je je dichter bij de Schepper voelen.

Vraag: Voordat ze u iets vragen, voelen sommige vrienden zo’n intens ontzag dat ze bang zijn om vragen te stellen. Hoe kunnen we met dit gevoel omgaan? Is het nodig om het te overwinnen zodat vrienden niet aarzelen om iets te vragen?

Antwoord: Ik denk dat er niets is om je verlegen over te voelen. Vragen moeten gesteld worden. Je kunt ze eerst onderling in de groep bespreken en ze dan stellen.

Vraag: U raadt ons aan om boven alle tegenstellingen uit te stijgen en ons in één hart te verenigen. Hoe moeten we met deze tegenstellingen werken?

Antwoord: Probeer zelf dichter bij de Schepper te komen en sleep al je vrienden met je mee.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/questions-about-spiritual-work-8/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland
From the Daily Kabbalah Lesson 8/2/23, “Revealing the Glory of His Kingship”

Related Material:
Questions about Spiritual Work – 7
Questions about Spiritual Work – 6
Questions About Spiritual Work – 5

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Ga in vreugde voorwaarts

527.03Vraag: In onze  Ten denken sommige vrienden dat we alleen door lijden en pijn vooruit kunnen komen, maar er zijn ook andere meningen. Welke mening is de beste?

Antwoord: Denk niet dat vooruitgang in lijden en pijn moet plaatsvinden. Als je dat wel denkt, zeg je daarmee dat de Schepper die weg voor ons gecreëerd heeft. Maar dat is niet zo. Hij wil dat we in vreugde voorwaarts gaan.

Vraag: Maar zo werkt het niet altijd. Wat is dan de fout en waar moet ik op letten?

Antwoord: De fout is dat je niet voldoende belang hecht aan je toenadering tot de Schepper.

Daarom ben je tijdens het spirituele werk in een slechte stemming, je hebt spijt, enzovoort.

Vraag: Worden die gevoelens ook door de Schepper gegeven

Antwoord: Nee, breng jezelf niet in verwarring. Denk er niet over na of ze wel of niet door Hem gegeven worden. Het belangrijkste is wat je voelt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/advance-in-joy/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 7/27/23, “According to the Sorrow, So Is the Reward”

Related Material:
There Is No Room For Despair And Disappointment
The Joy Of Anticipation Of Ascent
Don’t Scream “No!” Standing At The Threshold

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Spirituele foto’s

216.03Vraag: U vertelde ons eens hoe uw leraar Rabash gewend was om Shamati op een willekeurige pagina te openen en dat hij dan een paragraaf ging lezen. Door dit te doen toonde hij als het ware zijn verbondenheid met de Schepper. Betekent dit dat dit al aan een mens gegeven is, dat we alleen maar dit proces moeten aangaan?

Antwoord: Stel dat ik naar wat foto’s kijk en ze bepaalde herinneringen, gevoelens en kennis in mij oproepen. Ik ben in een bepaalde wereld en als ik naar een foto uit die wereld kijk, brengt deze me daarom meteen naar een bepaalde situatie. Ik stel me voor wat deze foto in me oproept en er komen allerlei herinneringen in mij naar boven.

Hoe gebeurt dit in spiritualiteit? Volgens absoluut dezelfde methode. Ik bezit een enorm groot aantal spirituele foto’s. Als ik over iets praat, kom ik onmiddellijk in dit systeem terecht. Het herinnert me er als het ware aan, het stemt me af.

Je zegt: “Weet je nog, we waren eens op die plek.”

“Ja, dat weet ik nog.”

“Weet je dan dit nog en dat?”

Dan stel ik me voor waar je over praat en dan ben ik weer in die situatie.

Er is geen tijd in spiritualiteit, ik beweeg me van staat naar staat, al naargelang mijn verlangens, samen met innerlijke, informatieve genen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/spiritual-photographs/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt maandag a.s.

From KabTV’s “I Got a Call. Connecting to the Creator” 8/24/11

Related Material:
Secrets of Kabbalistic Text
Not Fantasies But Reality
There’s No Such Thing As A Corporeal Problem

Filed under: Perception, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Al naargelang het verdriet is de beloning

610.2Vraag: De bronnen spreken over beloning. Is het juist om te zeggen dat de beloning in overeenstemming zal zijn met de inspanning die we leveren?

Antwoord: Dat is absoluut waar. Daarom staat er geschreven: “In overeenstemming met het verdriet, is de beloning.”

Vraag: Ik heb dit lang niet begrepen, maar vandaag begreep ik het eindelijk en ik voelde er een grote, oprechte vreugde door. Wat gebeurt er met een mens als de essentie van wat er gezegd is hem plotseling duidelijk wordt?

Antwoord: Dan ontvangt hij eenvoudigweg een heel klein deeltje van het Hoge Licht.

Vraag: Op fysiek niveau wordt het concept verdriet geassocieerd met een soort kwelling. Maar Kabbalah zegt: “Verdriet is een gevoel van honger.” Dat wil zeggen, hoe meer honger iemand heeft, hoe meer plezier hij beleeft aan eten.

Het blijkt dat hoe meer spirituele honger we hebben, hoe meer vreugde we ervaren van het feit dat de Schepper ons met Licht vult. Is het waar dat ik niet mijn eigen honger moet voelen, maar de honger van mijn vrienden in de Ten? Dat het een groot genot zal zijn als ik voor hen een ‘maaltijd’ ga klaarmaken en zij de vervulling daarvan beginnen te ontvangen?

Antwoord: Ik denk dat we ernaar moeten streven om dat wat een Kli (Vat) mist te voelen: wat ontbreekt ons nog zodat wij de Schepper kunnen aantrekken, Hem vullen, onze ware Kli voelen, ons ware verlangen, en wat wij missen (Hisaron).

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/according-to-the-sorrow-so-is-the-reward/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 7/25/23, “According to the Sorrow, So Is the Reward”

Related Material:
Efforts Are the Reward
Like A Bird That Carries Everything To Her Nest
Getting To The Center Of The Universe As In The Eye Of A Needle

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Constante voorwaartse beweging

165Vraag: Kan een Kabbalist in de illusie terechtkomen dat hij spiritualiteit bereikt heeft?

Antwoord: Om dit te voorkomen hebben we een groep nodig, een leraar en systematisch lessen. Een mens verandert namelijk elke dag, dus het deel (de lessen) dat hij daarvoor dagelijks ontvangt, moet ook op de juiste manier geadresseerd worden en in hem gevormd worden.

Deze duidelijke voorwaartse beweging moet constant zijn. Elke dag moet er een noodzakelijke  correctie plaatsvinden van elke student en van zijn vrienden met wie hij samen is.

Elke keer dat je naar de les komt, begin je te studeren als een slaperig dier. Maar geleidelijk aan vorm je een houding, komt er kennis, een bepaalde perceptie en word je weer gevormd als mens.

En zo is dit dag na dag, portie na portie. Het is een cumulatief proces dat geleidelijk een niveau in je bouwt waarop je constant de hoge wereld gaat voelen.
Dit betekent dat de complete hoeveelheid, de volledigheid van dit cumulatieve proces, je permanente staat wordt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/a-cumulative-process-2/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Anti-Kabbalah” 8/20/11

Related Material:
If There Is No Connection in the Group
Independence of a Group
Can a Kabbalistic Teacher Be Wrong?

Filed under: Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Op het juiste pad

760.4Vraag: Hoe weet ik of ik op het juiste pad ben?

Antwoord: Als je je tevreden voelt over het feit dat je weet hoe je moet handelen, wat je moet doen, als je het pad voor je ziet, het kunt volgen en je naar het juiste doel – dat je jezelf hebt gesteld – op weg bent, dan ben je op het juiste pad.

Vraag: Hoe ontstaat het innerlijke gevoel dat ik de juiste weg bewandel?

Antwoord: Dat voelt een mens. Er bestaat helemaal niets anders. Filosofen, wetenschappers en allerlei andere slimme mensen kunnen je van iets anders overtuigen, maar dat heeft geen enkele zin. Het gaat over je innerlijke overtuiging dat je het juiste leven leidt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/on-the-correct-path/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From Kab TV’s “Talks” 5/18/23

Filed under: Meaning Of Life, Q&A | Add Comment / Ask Question →

 

Zal genetica ons spiritueel maken?

961.2Opmerking: Vladimir, een wetenschapper, vraagt: “Beste Michael Laitman, ik heb een vraag over het probleem van genetische modificatie bij mensen. U zegt dat een mens zijn leven lang door de moeilijkste spirituele veranderingen in zichzelf moet gaan. En dan komt de genetica en zegt: ‘Laten we eens correcties in het genoom aanbrengen, dan hebben we meteen een mens met spirituele eigenschappen. Dan corrigeren we in één keer de hele mensheid en brengen we goedheid naar iedereen.’ Is dat niet de droom van alle Kabbalisten?”

Mijn antwoord: De droom van Kabbalisten is dat een mens gaat veranderen. Maar een mens verandert door aan zichzelf te werken, niet op basis van zijn genen.

Vraag: Dus je moet hard werken aan jezelf?

Antwoord: Je moet je onderdompelen in deze veranderingen, volgens de formule “heb je naaste lief als jezelf”. Dan zal hij zien welke veranderingen in hem plaatsvinden en wat hij opbouwt, welke nieuwe staat dat is: van hemzelf, de wereld, de maatschappij en het universum in het algemeen.

Vraag: U gelooft dus niet dat de genetica, door het veranderen van het genoom, een mens dichter bij de Schepper en spiritualiteit kan brengen?

Antwoord: Nee.

Vraag: Ook niet een beetje?

Antwoord: Wij zullen dichter bij dit besef komen, maar wij zullen niets corrigeren. Correctie zal alleen in de persoon zelf plaatsvinden, als hij de Natuur toestaat om hem te veranderen.

Vraag: En daar moet hij zich zelf voor inspannen? 

Antwoord: Ja.

Vraag: En kunnen we daar niet aan ontkomen?

Antwoord: Nee.

Vraag: Kunnen zelfs kunstmatige intelligentie en al onze technische hulpmiddelen ons niet helpen?

Antwoord: Nee, niets!

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/will-genetics-make-us-spiritual/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 4/20/23

Related Material:
Will Genetic Engineering Solve Humanity’s Problems?
“What Kind Of Genetic Engineering Should Be Allowed To Correct Defects And Imperfections?” (Quora)
On The Eve Of A Great Turning Point

Filed under: Body and Soul, Kabbalah Study, News, Q&A, Science | Add Comment / Ask Question →

 

Eeuwig geluk

572.02Vraag: Wat is geluk?

Antwoord: Geluk is het gevoel dat je hebt op het moment dat je een droom bereikt, het is het contact met een droom of tenminste met iets waarnaar je verlangt.

In het fysieke leven komt een mens in contact met verschillende genoegens, maar hij blijft toch ongelukkig omdat deze contacten de dood met zich meebrengen. Ze verdwijnen onmiddellijk. Ze zijn tijdelijk omdat er aan alles een einde komt.

Aan het einde van alles is de dood, hopeloosheid en verdwijning. Daarom is er, zoals het gezegde luidt, geen geluk in het leven. En dat is ook zo, want het leven heeft zijn grenzen.

Geluk is wanneer je in contact komt met een droom, deze droom is bij je en is eeuwig. Er kan geen geluk zijn als het vergankelijk is. Daarom is onze wereld inherent gebrekkig.

Vraag: Is het bereiken van het eerste niveau van de spirituele wereld al het bereiken van geluk?

Antwoord: Het is het bereiken van eeuwigheid en volmaaktheid. Ook al is het nog niet volledig, je begrijpt dat je dit niveau betreedt. Dan weet je al waar je naartoe gaat en heb je al andere ideeën over de wereld, het universum en het bestaan.

Je begrijpt dat je te maken hebt met eeuwigheid, volmaaktheid, oneindige vervulling, oneindige kennis en dat je wat je verlangt, zult kunnen verkrijgen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/what-is-happiness-3/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Happiness” 1/18/11

Related Material:
What Is Happiness?
My Economics Of Happiness
The UN Observes The International Day Of Happiness

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Leven

237Vraag: Wat is leven?

Antwoord: Het fysieke leven is een vorm van het bestaan van eiwit materie.

Het spirituele leven is een gevoel van gevuld zijn met Licht, niet zomaar Licht, want er zijn veel verschillende kleuren in de spirituele wereld. Het Licht van Chaya is bijvoorbeeld het Licht van leven, een heel groot Licht van ontvangen, voelen, vullend met leven gevende kracht en kennis. Dat wordt leven genoemd.

In de spirituele wereld wordt onze eiwit materie helemaal niet als leven beschouwd, omdat dit in feite niet bestaat. In de spirituele wereld van geven bestaat er niets van wat we met onze vijf zintuigen in de fysieke wereld voelen.

Alles wat we nu waarnemen bestaat helemaal niet in de spirituele wereld, want het bestaat alleen in onze verbeelding, in onze egoïstische verlangens.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/life/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Life” 1/2/11

Related Material:
When Does Spiritual Life Begin?
How Does A Real Life Begin?
The Start Of The Countdown

Filed under: Body and Soul, Perception, Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Liefde

527.03Vraag: Wat is liefde?

Antwoord: Liefde is dat je de verlangens van een ander mens belangrijker vindt dan de verlangens van jezelf en dat je je best doet om ze te vervullen.

Vraag: Maar is het geen echte liefde als je hart in vuur en vlam staat? 

Antwoord: Daar weet ik niets van, een hart dat in vuur en vlam staat. We moeten fysiologen maar eens vragen wat daar in vuur en vlam kan geraken. Je hebt het over lijden, misschien slechte gevoelens en ervaringen.

Ik heb het echter over het feit dat liefde het verlangen is om het verlangen van de ander ten koste van jezelf te vervullen, ten koste van je eigen verlangens, daarbovenuit. Het maakt dan voor jezelf helemaal niet uit wat er verder met jou gebeurt, want het belangrijkste voor jou is wat er met de ander gebeurt. Dit is aardse liefde, niet de liefde waar Kabbalah over spreekt.

Volgens Kabbalah is liefde een hechting tussen twee spirituele objecten: het schepsel (de mens) en de Schepper. Beter gezegd: de ziel en de Schepper. Deze hechting wordt bereikt door gelijkvormigheid van eigenschappen, als de ziel en de Schepper aan elkaar geven, elkaar vervullen en daardoor samenvloeien en elkaar volkomen vervullen. Deze staat wordt liefde genoemd.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/love/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt vrijdag a.s.

From KabTV’s “I Got a Call. Love” 1/19/11

Related Material:
True Love
Love Without Conditions
Is There Love Without A Cause?

Filed under: Man and Woman, Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →