Category Archives: Spiritualiteit

Niet alle gewoonten zijn goed

281.02Opmerking: Een student die spiritualiteit nog niet bereikt heeft, heeft een gevoel dat er een bepaalde Kracht is, maar hij gebruikt die niet zoals een Kabbalist dat doet omdat hij die Kracht niet begrijpt.

Mijn Antwoord: Als hij die Kracht niet begrijpt, kan je daar niets aan doen, maar we moeten ernaar streven om deze Kracht te ontdekken.

Het belangrijkste is dat men zich niet lamgeslagen voelt door het dagelijks leven, maar dat wat er gisteren was, vandaag volledig nieuw is en elk moment steeds weer nieuw is. Dat is moeilijk, maar nodig om verder te komen. Ontmoet elke minuut en vraag jezelf af: “Nou, wat is er nu nieuw?” – schud het stof van je af dat elke seconde aan je vastplakt.

Opmerking: Het belangrijkste probleem is dat veel mensen verstarren en in een laag van de een of andere gewoonte terechtkomen.

Mijn antwoord: Dat is het ergste. Zoals Poesjkin schreef: “Het geschenk van de hemel aan ons is dit: Dat de gewoonte de plaats inneemt van gelukzaligheid.” Dit is een verschrikkelijke vorm van geluk. Het is niet alleen een animaal niveau, maar het geluk van de doden, als je alleen maar bestaat en verder niets. Het is een situatie waar we tegen moeten vechten.

Opmerking: Maar anderzijds moet een mens toch ergens aan wennen en tegelijkertijd steeds weer opgefrist worden.

Mijn Antwoord: En waaraan kun je wennen? Absoluut niet! Gewenning is de dood

Gewoonte kan alleen op het niveau van een bewuste routine bestaan, als je bepaalde taken voor jezelf vaststelt en in overeenstemming daarmee vanuit routine werkt. Dan heb je echt controle over jezelf en over wat je doet. Maar als je jezelf overlevert aan een dodelijke routine, houdt daarmee alles op.

We kunnen alles op elk moment veranderen en opnieuw overwegen. Dit zou onze gewoonte moeten zijn.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/03/not-all-habits-are-good/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Habit Kills.” 6/30/12

Related Material:
Every Moment A Person Must Be New
To Be Reborn Each Day
Increasing Our Sensitivity

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De Ten (Tien) is een spirituele structuur

De blog vertalingen zullen tot 15 maart onregelmatig verschijnen, vanaf woensdag 15 maart weer dagelijks.

530Vraag: Waarom is het nodig om een groep in tientallen op te delen, in groepen van tien personen, zelfs op fysiek niveau? Waarom werkt zo’n verbinding het beste?

Antwoord: Een bijeenkomst van mensen werkt beter als deze uit tien personen bestaat, omdat dit het aantal zielen is dat overeenkomt met de spirituele structuur. Daarom proberen wij dit in ons handelen vorm te geven.

Vraag: En wat doen we als er minder of meer mensen zijn?

Antwoord: Het heeft de voorkeur om je in tientallen te verdelen. Maar als er geen andere mogelijkheid is, komen we natuurlijk bijeen met het beschikbare aantal.

Ieder van ons kan namelijk tien mensen bevatten, zoals de tien vingers aan onze handen. Onze meest correcte indruk krijgen we via de tientallen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/03/the-ten-is-a-spiritual-structure/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Ten People”

Related Material:

Like Cells In The Body

Ten—An Extensive System

Mini-Model Of The Universe

Filed under: Q&A, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Leven onder een spirituele paraplu

232.04De ware verbinding met vrienden betekent dat wij ons honderd procent verbonden voelen en dat we elkaar begrijpen.

De innerlijke verbinding is afhankelijk van het hart, van de mate waarin wij ons hart willen openen naar de Schepper en Hem in dit hart willen toelaten, zodat wij in dit hart de Schepper voelen, begrijpen wat Hij van ons wil en begrijpen wat wij Hem willen geven.

De Schepper wil dat wij het innerlijke leven meer waarderen dan het uiterlijke. Dat wil zeggen dat de verbinding met de Schepper voor ons op de eerste plaats moet komen, en dat al het andere secundair moet zijn en tijdelijk. Als het ons lukt om ons daarop te richten, is dat al een betekenisvol succes en dan zullen wij merken dat we verder komen.

Als het ons niet lukt om een dergelijke levenshouding te bereiken, zullen we ons geleidelijk aan van het spirituele pad verwijderen, terugkeren naar de dingen van deze wereld en ons leven leiden tussen winkelen, werk en vermaak.

De methode van Kabbalah bedoelt echter niet dat wij het uiterlijke leven moeten verwaarlozen. Kabbalah is erop gebaseerd dat wij de belangrijkheid van het spirituele leven vergroten, het is niet de bedoeling dat wij het fysieke leven minder belangrijk gaan vinden. Maar de belangrijkheid van spiritualiteit moet groter zijn dan wat voor fysieke vervulling dan ook.

Hoezeer het fysieke leven me ook onder druk zet – gezin, werk en andere behoeften – boven dit alles uit hecht ik de grootste waarde aan spiritualiteit. Alles ik mijn leven beoordeel ik vanuit de mate waarin het mijn spirituele vooruitgang kan helpen of vernietigen.

Ik verhef spiritualiteit hoog boven al het andere en ik plaats het fysieke leven eronder. Dan is alles plotseling gemakkelijk te regelen. Een mens hoeft er alleen maar mee in te stemmen dat dit zijn benadering van het fysieke bestaan en spiritualiteit behoort te zijn.

Het fysieke bestaan is juist nodig om spiritualiteit hoog boven je hoofd te verheffen. Het is als twee parallelle lagen: het spirituele leven bovenaan en het fysieke leven onderaan, en in elke situatie in het leven handhaven we deze houding.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/02/life-under-a-spiritual-umbrella/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 1/31/23, Zohar for All “Introduction to The Book of Zohar,” “On the Night of the Bride”

Related Material:

Criteria For Spiritual Advancement

How To Raise The Importance Of Spirituality

The Connection Between The Spiritual Way And the Corporeal Way

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Geen moment rust

549.01Vraag: Als iemand zich afwendt van het spirituele pad en probeert zijn leven op orde te krijgen, laat het systeem hem dan met rust of begint het hem na enige tijd door middel van klappen vooruit te duwen?

Antwoord: Waarom zou hij met rust gelaten worden? Waarom leeft hij in deze wereld?! Om het aangenaam te hebben, zoals een dier?!

Ooit, in de bourgeoisie, was dat zo. Dat bestaat nu niet meer en dat kan ook niet, want de hele mensheid beweegt zich met grote snelheid voorwaarts en de natuur laat niemand met rust. Zij duwt ons vooruit, trekt ons aan onze oren en slaat ons op onze wangen – in het algemeen gesproken: zij maakt het ons moeilijk.

Hoe zouden we met het huidige ontwikkelingstempo met rust gelaten kunnen worden?!

Vraag: Betekent dit dat er, zoals gezegd wordt, geen voormalige studenten zijn, maar dat ze allemaal op de een of andere manier verbonden zijn?

Antwoord: Ja. Maar het hangt wel af van de snelheid waarmee zij zich ontwikkelen.

Iemand die de eerste jaren Kabbalah komt studeren, begrijpt helemaal niet waar hij mee bezig is, omdat dit zijn eerste afstemming is op Kabbalah, op voelen, ruimte en op het feit dat de wereld volkomen anders in elkaar blijkt te zitten, omdat alles in mij aanwezig is en alles door mij heen gaat, van mij afhangt.

Dat is heel moeilijk. Daarom is er hier geen sprake van anciënniteit. Iemand kan hier vijf of zelfs tien jaar zitten en zich toch totaal niet bewust zijn van wat we studeren. Sommigen zijn zo.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/02/not-a-moment-of-peace/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call, There Are No Former Students” 1/28/12

Related Material:

Why Should I Bother If The Creator Decides Everything?

What Is The Benefit Of Correction?

The Creator Will Not Leave You Alone

Filed under: Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Analyse van de geest

281.02Vraag: Hoe voelt u hoeveel vorderingen uw student heeft gemaakt?

Antwoord: Ik voer een analyse uit en dan kijk ik. Deze analyse berust niet op medische indicatoren, maar op de geest.

Het spirituele is ook materie, maar niet voor iedereen. Je kan bijvoorbeeld verschillende golflengten analyseren, radioactiviteit, gassen of andere natuurlijke fenomenen. Ik kan de parameters van de geest meten, dat kan een ander weer niet.

Vraag: Maar hoe wordt dit gemeten? Doordat iemand bepaalde handelingen verricht of verandert hij innerlijk toch wel?

Antwoord: Natuurlijk vinden er innerlijke veranderingen in hem plaats. Ik neem hem in mezelf op, alsof hij in mijn laboratorium is, en dan meet ik hem met mijn meetlat. De vorige keer stond hij bijvoorbeeld op 20 en nu op 25.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/spirit-analysis/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Proper Self-analysis” 1/21/12

Related Material:

Contact In A Force Field

A Lesson As Change Of States

Belonging To One Spiritual Organ

 

Geleidelijke toegang tot de Wijsheid van Kabbalah

962.7Opmerking: Vanwege de toenemende populariteit van Kabbalah en de ontwikkeling van de Bnei Baruch organisatie, zijn er veel opvattingen over de manier waarop wij Kabbalah moeten classificeren. Sommigen beschouwen het als een sekte. Men vindt bijvoorbeeld dat het je het juiste recept voor succes en geluk biedt, alleen voor jou.

Mijn antwoord: Er is in Kabbalah niets persoonlijks bij of “alleen voor jou”. Het kan alleen voor iedereen zijn, want het universum is iets gemeenschappelijks, alles is met alles verbonden, er kan daarin geen geluk zijn voor één persoon.

Opmerking: Volgens de classificatie van sektes opent de eerste ontmoeting een volledig nieuwe manier van kijken voor mensen.

Mijn antwoord: Nee, dit is niet het geval in Kabbalah. Als je Kabbalah gaat studeren, ga je je realiseren dat je voor iets volkomen nieuws staat. Maar wat het precies is, begrijp je niet.

Het kost een mens veel tijd om ermee vertrouwd te raken. Eerst moet hij zijn zintuigen voorbereiden en ze uitbreiden. Hij moet gaan werken voor geven en dan zal hij in deze eigenschap die hij verworven heeft, de Hoge Wereld gaan voelen waar we over spreken.

De Hoge Wereld is de wereld die gevoeld wordt in onze altruïstische verlangens. Zolang ik ze niet heb, onthul ik niets. Ik voel alleen dat het werkelijk iets bijzonders is: groot, diep en oud. Maar dit is een heel algemene indruk. Het kan onjuist zijn. Uiteindelijk is dit alles individueel.

Opmerking: Als een mens iets ongewoons voelt in Kabbalah, laten we zeggen dat hij sommige dingen in het leven checkt….

Mijn antwoord: Nee, dit zijn geen spirituele indrukken, maar allerlei persoonlijke psychologische indrukken die een mens vaak heeft als hij met iets nieuws in aanraking komt – afschuwelijk of mooi, het doet er niet toe. Maar dit is geen Kabbalah.

Hoe kan iemand die net begonnen is met de studie bij de eerste indruk al voelen en begrijpen wat Kabbalah is?! Het heeft helemaal niets met onze wereld te maken.
Daarom moet hij eerst inzien dat er een heel grote, oude wijsheid in besloten ligt. Misschien begrijpt hij er in het begin niets van, maar voelt hij in plaats daarvan alleen dat dit geen mystiek en geen waarzeggerij is, d.w.z. dat het absoluut niet iets is waarover hij ergens anders heeft gelezen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/gradual-entry-into-the-wisdom-of-kabbalah/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “I Got a Call. Kabbalah about Cults” 12/18/13

Related Material:

Fanaticism or Attainment?

Kabbalah Is Not A Sect

True Religion And The Religion Of Exile

Filed under: Kabbalah Study, Religion, Science | Add Comment / Ask Question →

 

Het aangenaam maken voor anderen

565.02Vraag: Tijdens een onderzoek naar de staat van harmonie, werd er aan mensen de vraag gesteld: “Wat brengt u het vaakst uit balans?” Hun antwoorden waren: “conflicten en haast.”

Blijkbaar werkt er elk moment een bepaalde kracht op een mens om hem uit de situatie te halen die hij heeft bereikt. Is er een kracht die u steeds uit de staat van harmonie haalt?

Antwoord: Wat mij persoonlijk uit mijn evenwicht haalt? Ik denk vrijwel niets.

Ik ben in een staat van dynamisch evenwicht, ik denk voortdurend aan het handhaven van die staat, dat wil zeggen dat ik denk aan het systeem waarin ik en mijn studenten leven, en de wereld om mij heen waarmee ik in wisselwerking sta. Ik probeer dit dynamische evenwicht te handhaven voor het gemak van iedereen die in deze wereld wil zijn.

Opmerking: Dit is een heel complex systeem, er moet elk moment een enorm groot aantal berekeningen plaatsvinden.

Mijn antwoord: Nee, het is heel eenvoudig. Als iedereen er alleen maar aan gaat denken om het anderen naar de zin te maken, zal het systeem altijd streven naar innerlijk evenwicht.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/making-it-convenient-for-others/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Kabbalah Express” 11/18/22

Related Material:

A Balance that Is Difficult to Achieve

Who Disrupts the Balance of Nature?

Peace Is A Balance Between Two Forces

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Wanneer er maar één kracht in de mens spreekt

533.02Degene die in het boek de Torah leest – de een leest en de ander zwijgt. Als twee mensen in de Torah lezen, verminderen zij het geloof Boven, want met één stem en één taal is alles één (The Book of Zohar, “And Moses Assembled”, Item 141). (Het Boek De Zohar, “En Mozes Verzamelde”, item 141)

Opmerking: Twee betekent: de neiging tot het goede en de neiging tot het kwade in de mens. Als één ervan zwijgt en de andere spreekt, kunnen we de Torah lezen. Anders is het onmogelijk.

Mijn antwoord: Ja, als er maar één kracht in de mens spreekt, begrijpt hij de oorzaak, het proces zelf en het effect. Het onderwijst hem en leidt hem ergens heen. Maar als hij het verschil tussen deze beide kanten van zijn wezen niet begrijpt, kan hij noch de waarheid, noch de leugen onderscheiden.

Vraag: Dit is dus ook zo in de buitenwereld. Als de een leest, moet de ander zwijgen.

Kabbalisten van alle generaties vermeden het zorgvuldig om hun mond open te doen, zodat zij niet iets naar buiten zouden brengen wat verboden was. Wat kan schadelijk zijn voor de mensheid als we zoiets naar buiten brengen?

Antwoord: Iedereen heeft zijn eigen bestemming, iedereen heeft zijn eigen weg. Eén persoon mag wat de ander doet niet in de weg staan. Hij moet zijn eigen pad kiezen, zijn eigen handelingen, ze analyseren en besluiten wat hij vervolgens gaat doen. 

Als hij naar allerlei adviezen om zich heen luistert, zoals ze gewoonlijk op ons afkomen via kranten, de televisie en andere informatiebronnen, beperkt deze informatie de mens natuurlijk alleen maar en leidt dit tot niets goeds.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/11/when-only-one-force-speaks-in-a-person/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt maandag a.s. in verband met een Wereld Vrouwen Congres. 

From KabTV’s “Spiritual States” 10/23/22

Related Material:

The Power Of Silence

Silent Pledge

Roaring Silence

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Voorwaarden voor het vormen van een nieuwe mens

630.2Mensen die Kabbalah gaan studeren, denken heel vaak vanuit de volgende benadering van onze wereld: we gaan nu een systeem opzetten, dat zal gaan werken en dan zal alles goed komen. Maar vervolgens worden ze geconfronteerd met het feit dat deze benadering hier niet werkt en daarom gaan ze weg.

Ze vertrouwen op hun denken en begrijpen niet dat spiritualiteit bereiken een nieuwe wijze van denken vereist, nieuwe gevoelens en een totaal andere vorm van innerlijk leven als mens.

Hij moet het hele programma in zijn “computer” veranderen, zijn geheugencapaciteit vergroten, snelheid verhogen, een volledige upgrade uitvoeren en een nieuw programma installeren, dan zal de mens totaal veranderen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/11/conditions-for-forming-a-new-person/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Victory Is a Sign of Defeat” 8/2/13

Related Material:

Most Important Is An Abundance of Patience

Only Heroes Will Enter The King’s Palace

Patience Is Key

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Alles in het leven ontwikkelt zich vanuit de vrouw

627.1Alles in het leven ontwikkelt zich vanuit de vrouw. Mannen vinden en veroveren nieuwe landen, steken oceanen over en ontdekken nieuwe continenten. Maar dan komt de vrouw en daardoor komt er een nederzetting met huizen en kinderen, het land gaat zich ontwikkelen.

Wij mannen hebben een bepaald stadium van het spirituele pad afgelegd en daarom is nu de tijd gekomen waarin de vrouwen zich bij ons moeten voegen om ons te helpen om het spirituele land binnen te gaan en ons er te vestigen. Laten we hopen dat het dit jaar al in de praktijk zal worden gerealiseerd.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/everything-in-life-develops-from-a-woman/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

Het volgende blog verschijnt maandag a.s.

From a Conversation at the Unity Event “Unity Tent” 10/13/22

Related Material:

Why Does A Man Need A Woman?

The Spiritual Path Of A Man And A Woman

It All Starts With A Woman

Filed under: Spiritual Work, Women’s Spirituality | Add Comment / Ask Question →