Category Archives: Spiritualiteit

Wanneer er maar één kracht in de mens spreekt

533.02Degene die in het boek de Torah leest – de een leest en de ander zwijgt. Als twee mensen in de Torah lezen, verminderen zij het geloof Boven, want met één stem en één taal is alles één (The Book of Zohar, “And Moses Assembled”, Item 141). (Het Boek De Zohar, “En Mozes Verzamelde”, item 141)

Opmerking: Twee betekent: de neiging tot het goede en de neiging tot het kwade in de mens. Als één ervan zwijgt en de andere spreekt, kunnen we de Torah lezen. Anders is het onmogelijk.

Mijn antwoord: Ja, als er maar één kracht in de mens spreekt, begrijpt hij de oorzaak, het proces zelf en het effect. Het onderwijst hem en leidt hem ergens heen. Maar als hij het verschil tussen deze beide kanten van zijn wezen niet begrijpt, kan hij noch de waarheid, noch de leugen onderscheiden.

Vraag: Dit is dus ook zo in de buitenwereld. Als de een leest, moet de ander zwijgen.

Kabbalisten van alle generaties vermeden het zorgvuldig om hun mond open te doen, zodat zij niet iets naar buiten zouden brengen wat verboden was. Wat kan schadelijk zijn voor de mensheid als we zoiets naar buiten brengen?

Antwoord: Iedereen heeft zijn eigen bestemming, iedereen heeft zijn eigen weg. Eén persoon mag wat de ander doet niet in de weg staan. Hij moet zijn eigen pad kiezen, zijn eigen handelingen, ze analyseren en besluiten wat hij vervolgens gaat doen. 

Als hij naar allerlei adviezen om zich heen luistert, zoals ze gewoonlijk op ons afkomen via kranten, de televisie en andere informatiebronnen, beperkt deze informatie de mens natuurlijk alleen maar en leidt dit tot niets goeds.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/11/when-only-one-force-speaks-in-a-person/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt maandag a.s. in verband met een Wereld Vrouwen Congres. 

From KabTV’s “Spiritual States” 10/23/22

Related Material:

The Power Of Silence

Silent Pledge

Roaring Silence

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Voorwaarden voor het vormen van een nieuwe mens

630.2Mensen die Kabbalah gaan studeren, denken heel vaak vanuit de volgende benadering van onze wereld: we gaan nu een systeem opzetten, dat zal gaan werken en dan zal alles goed komen. Maar vervolgens worden ze geconfronteerd met het feit dat deze benadering hier niet werkt en daarom gaan ze weg.

Ze vertrouwen op hun denken en begrijpen niet dat spiritualiteit bereiken een nieuwe wijze van denken vereist, nieuwe gevoelens en een totaal andere vorm van innerlijk leven als mens.

Hij moet het hele programma in zijn “computer” veranderen, zijn geheugencapaciteit vergroten, snelheid verhogen, een volledige upgrade uitvoeren en een nieuw programma installeren, dan zal de mens totaal veranderen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/11/conditions-for-forming-a-new-person/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Victory Is a Sign of Defeat” 8/2/13

Related Material:

Most Important Is An Abundance of Patience

Only Heroes Will Enter The King’s Palace

Patience Is Key

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Alles in het leven ontwikkelt zich vanuit de vrouw

627.1Alles in het leven ontwikkelt zich vanuit de vrouw. Mannen vinden en veroveren nieuwe landen, steken oceanen over en ontdekken nieuwe continenten. Maar dan komt de vrouw en daardoor komt er een nederzetting met huizen en kinderen, het land gaat zich ontwikkelen.

Wij mannen hebben een bepaald stadium van het spirituele pad afgelegd en daarom is nu de tijd gekomen waarin de vrouwen zich bij ons moeten voegen om ons te helpen om het spirituele land binnen te gaan en ons er te vestigen. Laten we hopen dat het dit jaar al in de praktijk zal worden gerealiseerd.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/everything-in-life-develops-from-a-woman/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

Het volgende blog verschijnt maandag a.s.

From a Conversation at the Unity Event “Unity Tent” 10/13/22

Related Material:

Why Does A Man Need A Woman?

The Spiritual Path Of A Man And A Woman

It All Starts With A Woman

Filed under: Spiritual Work, Women’s Spirituality | Add Comment / Ask Question →

 

Dankzij de onthullingen van Baal HaSulam

917.01Hoeveel mensen in de wereld ervaren tegenwoordig niet een diepe angst en een gevoel van hulpeloosheid? Ze vinden geen rechtvaardiging voor hun lijden, ze weten niet wat ze moeten doen of hoe ze morgen of over een paar maanden aan voedsel moeten komen. Sommigen maken zich zorgen over wat er met hun miljarden zal gebeuren, terwijl anderen niet weten hoe ze moeten leven als hun laatste geld op is.

Iedereen lijdt op zijn eigen manier, maar niemand begrijpt hoe we dan verder moeten leven. En onverwacht hebben wij een geschenk van Boven gekregen waardoor we met de blik van een mens naar deze wereld kunnen kijken en niet als kleine, ongelukkige, verslagen dieren. Dit alles hebben we te danken aan de onthullingen van Baal HaSulam die ons via zijn ziel hebben bereikt, en Rabash is de verbinder tussen ons en Baal HaSulam.

Baal HaSulam was de geleider van het Licht, uit de oneindige wereld naar ons toe, door middel van zijn volmaakte ziel die haar definitieve correctie had bereikt.
Maar hij vroeg of hij op een lager niveau mocht komen, omdat hij zich anders niet met mensen kon verbinden. Pas nadat hij naar vele niveaus lager was gebracht, kon hij The Study of the Ten Sefirot en The Introduction to The Book of Zohar (De Studie van de Tien Sefirot en De Inleiding tot Het Boek De Zohar) schrijven. Wij begrijpen niet op welk niveau hij daarvoor was, die grote hoogte waarover hij helemaal niets in woorden kon uitdrukken.

Dit betekent dat hij op het niveau van GAR van de wereld Atzilut en nog hoger was, waar het Licht niet in verlangens gekleed is. Van daaruit kon hij de mens niet aanspreken en ook niet gehoord worden, daarom vroeg hij of hij op een lager niveau mocht komen. In feite vervulde hij daarmee de opdracht die de Schepper van hem verwachtte, wetende dat hij dit zou vragen en zou realiseren.

Wij bevinden ons op een tussenniveau, tussen Rabash, Baal HaSulam en de mensheid. Enerzijds moeten we op een hoger niveau komen om te kunnen begrijpen wat Baal HaSulam heeft gezegd. Anderzijds moeten wij naar mensen afdalen en begrijpen wat zij van ons nodig hebben en in welke vorm zij onze boodschap tot zich zullen kunnen nemen. We moeten deze beide polen bereiken, zowel omhoog als naar beneden.

Baal HaSulam en Rabash spraken van bovenaf. Wij staan onderaan, onder de Parsa, om de wereld te kunnen aanraken en wakker te maken, en daarna samen met de hele mensheid op te stijgen naar de Machsom en ons te verbinden met de hoge Malchut. Dit is onze opdracht.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/thanks-to-the-revelations-of-baal-hasulam/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From a Conversation at a Meal Dedicated to the Memorial Day of Baal HaSulam

Related Material:

Baal HaSulam’s Memorial Day

Like A Caring Mother Unnoticeably Watching Us

First-Hand Method

Filed under: Baal HaSulam, Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Rabash, Spiritual Teacher, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Kom uit je vertrouwde woning en ga naar een tijdelijke verblijfplaats

Dr. Michael Laitman

Vóór de feestdag van het Nieuwe Jaar – Rosh Hashanah – in de periode van inkeer – Selichot – verhelderen wij al onze egoïstische verlangens die wij aanduiden als slecht. Dan maken we ze los van het afgelopen jaar en gaan we op weg naar het volgende jaar, naar nieuwe veranderingen (Rosh Hashana).

We beseffen ook dat we niets kunnen beginnen met onszelf, deze staat wordt de Grote Verzoendag –  Yom Kippur – genoemd. We komen tot het besluit dat er maar één oplossing is: het belang van de eigenschap van geven vergroten, ons egoïsme heeft minachting voor deze eigenschap We besluiten om het belang van spiritualiteit te verhogen en ons niet bezig te houden met onze egoïstische verlangens, maar het verlangen naar geven te vergroten. Dit symboliseert de feestdag van  Sukkot.

Pak het verlangen om te geven, dat nu onbelangrijk voor je lijkt te zijn, als “afval”, en verhef het belang ervan overeenkomstig jouw inschatting. Houd je niet bezig met je egoïstische, ontvankelijke verlangens, maar verlaat ze en ga naar een “tijdelijke woning”, naar het verlangen om te geven.

Je moet uit je vertrouwde egoïstische “huis” vertrekken en een nieuwe structuur bouwen, en wel zo dat het belangrijkste onderdeel daarvan, het dak, de kwaliteit van geven zal zijn. Dit laat zien in hoeverre je gelijkvormig kan zijn aan het Licht dat zich boven het dak van de Sukkah bevindt. Het zal voor je schijnen in de mate waarin je in staat bent om het te aanvaarden. Dit is de betekenis van het Sukkotfeest.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2010/09/come-out-of-your-reliable-home-and-dwell-in-a-booth/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 9/21/10, Shamati #96

Related Material:

Laitman.com Post: On The Holiday Of Sukkot

Laitman.com Post: Joy Is A Sign of Bestowal

Laitman.com Post: The Special Light Of The Sukkoth Holiday

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Holidays, Inner Work | Add Comment →

Het meest effectieve gebed

624.07Vraag: Wat is het verschil tussen een groepsgebed en een individueel gebed?

Antwoord: Het is een heel systeem. Als wij ons tot de Schepper wenden, is het namelijk heel belangrijk dat ons gebed collectief, gezamenlijk is, en dat het van veel mensen komt, niet van één persoon.

Als een mens zich met andere mensen verbindt, stemt hij zich zo af dat de Schepper hem kan horen. Als hij alleen vraagt, heeft zijn gebed geen effect.

Vraag: Bedoelt u fysiek met andere mensen?

Antwoord: Dat hoeft niet fysiek te zijn. Het belangrijkste is dat een mens voelt dat hij met de anderen verbonden is en dat hij zijn verzoek wil combineren met het verzoek van vele mensen.

Vraag: Er is zelfs een gebed dat “Het Gebed van de Velen” heet. Legt u eens uit wat dit betekent. Betekent het dat ik moet bidden voor velen en niet voor mezelf?

Antwoord: Ja. Als iemand voor velen vraagt, is dit het meest effectieve gebed.

Vraag: Wat moet je vragen?

Antwoord: Om goedheid, correctie, dichterbij de Schepper komen, enzovoort.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/the-most-effective-prayer/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

From KabTV’s “Spiritual States” 9/25/22

Related Material:

How To Deserve Answer From The Creator

Collective Prayer

The Unity Of Brothers: The Best Gift For The Father

Filed under: Perception, Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Wie zal ons over de Machsom leiden (Barrière)?

962.3Vraag: Als een student tijdens het leven van de leraar de Machsom (barrière) niet is overgetrokken, hoe liggen de kansen dan om het later te kunnen doen? Moet hij het tijdens het leven van de leraar doen?

Antwoord: Natuurlijk is dat wenselijk. Maar het kan alleen door gelijkvormigheid van kwaliteiten, dat wil zeggen: toewijding aan het pad, “gehechtheid” aan de leraar, het opvolgen van al zijn adviezen en de mate waarin de leraar in zijn ogen belangrijker is dan hijzelf. Met andere woorden, het is een oefening in relatie tot de Schepper.

Er zijn veel studenten die heel bekwaam zijn, heel graag spiritualiteit willen bereiken, maar voor hen prevaleert het belang van iets van henzelf boven het belang van wat de leraar voorschrijft of wat de leraar noodzakelijk vindt.

Stel dat iemand iets onaangenaams over jou en over de leraar schrijft, wat zal je dan het meest pijn doen? Zal je dan zijn eer verdedigen of die van jou? Hoe stel je je dan op, waar zet je je voor in?

Opmerking: Maar dat hangt af van de verschillende stadia van iemands ontwikkeling.

Mijn antwoord: Zonder twijfel, natuurlijk! Maar je vraagt of het mogelijk is om de Machsom over te gaan vóór de dood van de leraar. Ik weet het niet. Dit is het probleem van de student. In ieder geval duurt het na zijn dood veel langer.

Vraag: Maar wie brengt hem dan over de Machsom als de leraar het niet kan doen?

Antwoord: Diezelfde leraar, alleen in een andere vorm. Als de student geen gebruik heeft kunnen maken van zijn onmiddellijke aanwezigheid naast hem, zal hij hem in een andere gedaante om zich heen moeten zoeken. Net zoals hij naar de Schepper zoekt.

Vraag: Kan het iemand anders zijn dan de leraar?

Antwoord: Nee, niemand! Niet iets dat gematerialiseerd is. Dezelfde leraar, alleen in een andere vorm, niet de persoon.

Opmerking: Maar als er, zoals u zegt, een opeenvolging is, u volgt Rabash ….

Mijn Antwoord: Dan moet het iemand zijn die het hoge pad al gegaan is. Hoe kun je iemand die zich op hetzelfde niveau als de studenten bevindt daar plaatsen? Eén van hen boven hen plaatsen? Op basis waarvan?

Vraag: U bent het niveau dat we vast moeten houden. Maar als u hier niet meer bent, in welke vorm kunnen we het dan doen?

Antwoord: Als je deze vorm niet ontdekt, is dat natuurlijk een slechte zaak. Dan kom je op een heel lange weg terecht, met “vallen en opstaan”.

Als een student na vijftien à twintig jaar de spirituele wereld nog niet heeft betreden terwijl hij bij mij is, zal hij nog eens hetzelfde aantal jaren nodig hebben om zonder mij de spirituele wereld te betreden.

Vraag: Hoe ging dat met u en Rabash?

Antwoord: Ik nam alles wat ik nodig had van Rabash tot mij. Ik vertrouwde uitsluitend op het feit dat ik bij hem was. Daarna volgde er een lange weg om dezelfde wederzijdse verbindingen die wij vóór zijn dood tot stand hadden gebracht, te verdiepen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/who-will-take-us-across-the-machsom-barrier/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “I Got a Call. Spirituality During the Lifetime of the Teacher” 7/8/13

Related Material:

Teacher And Students

The Connection Between Teacher And Student

A Real Teacher Is Felt With The Heart

Filed under: Spiritual Teacher, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

“Altijd bij mij” (Times of Israel)

Michael Laitman in The Times of Israel: “Altijd bij Mij

Vandaag eenendertig jaar geleden overleed mijn leraar en mentor RABASH. Dit schrijven is aan hem opgedragen, want alles wat ik weet, alles wat ik begrijp, alles wat ik onderwijs en alles wat ik doe, heb ik van hem geleerd, en het is mijn levensdoel om zijn nalatenschap naar mijn beste vermogen voort te zetten.

RABASH was de laatste in de lijn van de spirituele reuzen die duizenden jaren geleden begon. Vanaf zijn tijd gaat deze lijn niet verder, want nu is de tijd gekomen om de kennis die vele eeuwenlang aan een paar uitverkorenen was voorbehouden, over de hele wereld te verspreiden.

RABASH verschilde van al zijn voorgangers. Als laatste in de lijn was het zijn zorg om deze kennis in het dagelijks leven te realiseren, toe te passen. Daarom focuste hij in zijn onderwijs op één principe: de wereld in zijn compleetheid waarnemen, wordt alleen bereikt door verbinding met andere mensen. En hoe verbind je je dan met andere mensen? Je hebt ze lief. Hoe kom je zover dat je andere mensen liefhebt? Dat onthult RABASH in zijn geschriften en in de duizenden mondelinge lessen die hij tijdens zijn leven heeft gegeven.

Toen RABASH overleed, had hij in mij een duidelijke en volledige methode geïmplementeerd voor het ontwikkelen van liefde voor andere mensen die niet biologisch, cultureel of op een andere manier aan je verwant zijn.
Hij heeft die methode natuurlijk niet uit de lucht gegrepen. Het is dezelfde methode die het volk Israël sinds het ontstaan van de natie, bijna veertig eeuwen geleden, toepaste. Net als andere spirituele leiders in hun tijd heeft RABASH de methode voor het ontwikkelen van liefde voor anderen geschikt gemaakt voor onze tijd, voor de mensen die in de 20e en 21e eeuw leven. Zijn grootheid gaat over deze manier van adaptatie.

Ik heb van RABASH meer gekregen en geleerd dan ik in woorden kan uitdrukken. Als ik echter de belangrijkste les moest kiezen die ik van hem heb geleerd, zou dat deze zijn: blijf bij je doel en kijk nooit opzij. Ook al lijkt het doel ver weg, vaak onbereikbaar, kijk nooit opzij. Of je je doel bereikt of niet is onbelangrijk. Als het doel de moeite waard is om na te streven, blijf er dan bij en kijk nooit opzij.

Ik weet dat onze dromen vaak onrealistisch lijken, maar we hebben geen idee wat morgen zal brengen. Daarom adviseer ik mijn studenten en iedereen die het vraagt om hun dromen na te jagen.

Wat mij betreft, ik zal de rest van mijn leven blijven werken om de droom van mijn leraar te verwezenlijken: dat alle mensen in de wereld elkaar zullen gaan liefhebben als één mens met één hart.

Voor de vele dingen die ik van RABASH geleerd heb, lees mijn boek: Always with Me.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/always-with-me-times-of-israel/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

Filed under: New Publications, Rabash, Spiritual Teacher | Add Comment / Ask Question →

 

De effectiviteit van het spirituele werk

530De effectiviteit van het spirituele werk hangt af van hoe belangrijk ik het vind en van de steun van de omgeving. Dit betekent dat ik verbonden ben met een groep die voortdurend veranderingen ondergaat, en wel zo dynamisch dat wij het gevoel hebben dat we in één boot zitten die door een woeste zee vaart. Toch zijn we op weg naar het geliefde doel, de beloofde oever.

Het belangrijkste is dat wij beseffen dat we ons bevinden in het veld van de Hoge Kracht die ons onder controle heeft en alles, zowel innerlijk als uiterlijk regelt, deze Kracht verandert ons, brengt ons in verwarring, geeft ons hindernissen en helpt ons. Zij speelt met ons zoals een volwassene met een kind speelt en probeert allerlei verlangens en gedachten in ons op te wekken die bijdragen tot onze ontwikkeling, zodat het kind opgroeit en later klaar is voor het toekomstige volwassen leven.

Dit is de hulp die wij via de vrienden in de Ten van de Schepper willen ontvangen om spiritueel vooruit te komen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/07/the-effectiveness-of-spiritual-work/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

From the Daily Kabbalah Lesson 6/23/22, Writing of Rabash, Article 164 “What to Ask of the Creator – to Be His Servant”

Related Material:

A Lifeline In The Flow Of Life

The Group Is Salvation

A Safety Net Or An Insurance Policy

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work, The TensNo Comments →

 

De sterrenhemel – een weerspiegeling van onze innerlijke kwaliteiten

712.03In het Nieuws (ZME SCIENCE): Wetenschappers zeggen dat het menselijk brein op de kosmos lijkt.

“De neurale en de galactische netwerken hebben dezelfde structuur, dit wijst op een fractaal (gelijkend) universum.”

“Foto’s van hersencellen en een kosmisch web van sterrenstelsels naast elkaar, maken het moeilijk om ze uit elkaar te houden. Het lijkt er dus op dat het universum één groot brein is en dat geldt ook andersom, dat er in elk van onze hersenen een klein universum aanwezig is. Dit is niet zomaar een aardige gedachte. In een nieuwe studie hebben een astrofysicus en een neurochirurg de opvallende overeenkomsten tussen kosmische netwerken van sterrenstelsels en neurale netwerken van hersencellen gedocumenteerd.”

Vraag: Kunnen we zeggen dat er, als we sprakeloos naar de hemel vol sterren kijken, een soort ademhaling, een soort verbinding is?

Antwoord: Natuurlijk. Ik zou willen zeggen dat de hemel een prachtige presentatie is van onze innerlijke kwaliteiten.

Vraag: Betekent dit dat de hemel laat zien wat er in ons aanwezig is?

Antwoord: Natuurlijk. Van waaruit kun je dit alles zien? Je ziet jezelf!

Vraag: Zie ik mezelf? Waarom ben ik dan sprakeloos van verrukking? Bijna iedereen die zo’n hemel ziet is sprakeloos. Waardoor wordt die verrukking veroorzaakt?

Antwoord: Er wordt je iets getoond van wat er in jou aanwezig is op zo’n wetmatige manier. In feite zie je jezelf van binnenuit. Dit verbaast je enigszins, brengt je in verrukking en ontroert je.

Vraag: Wat is het belangrijkste wat ik in mijzelf moet zien?

Antwoord: Dat er een oneindige mogelijkheid in je is, een oneindig aantal van alle kwaliteiten die er mogelijk zijn. Je moet ze op de een of andere manier allemaal met elkaar gaan verbinden, dan zal je de Schepper ontvangen. We moeten vaker naar de sterrenhemel kijken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/09/are-we-receiving-commands-from-space/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 6/30/22

Related Material:

The Universe Is Within A Person

What if the Universe Were Different?

The Reality Of The Universe

Filed under: News, Perception | Add Comment / Ask Question →