Category Archives: spiritualiteit van de vrouw

Vrouwen en spiritualiteit

Laitman_120Vraag: De zielen van mannen reïncarneren. Maar hoe is dat bij vrouwen? Heeft een vrouw een eeuwige ziel of dooft deze uit en is daarmee alles gezegd?

Antwoord: Er is geen verschil tussen mannen en vrouwen. En bovendien, als een vrouw ertoe in staat is om haar egoïsme te overwinnen en zich in een gezamenlijke steun met andere vrouwen te verbinden, kan zij spiritueel meer bereiken dan mannen.

Ik ben geneigd om te zeggen dat de Schepper meer van vrouwen houdt dan van mannen.

From the Kabbalah Lesson in Russian, 1/14/18

Gezin En De Ontwikkeling Van De Vrouwelijke Spiritualiteit

laitman_571_06Vraag: Als een vrouw geen echtgenoot, geen kinderen en geen gezin heeft, beïnvloedt dat dan haar spirituele ontwikkeling?

Antwoord: Nee, als het voor haar zo is gegaan dat zij geen gezin heeft, wordt haar spirituele ontwikkeling daardoor niet beïnvloed, maar als zij een gezin kan stichten, waarom zou zij die kans dan niet aangrijpen?

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/4/16

 

Waarom Moeten Vrouwen Zich Verenigen?

laitman_622_01Vraag: Zijn vrouwen in staat om anderen net zo lief te hebben als zij zichzelf liefhebben, kan dat zonder de hulp van de mannen? Verenigen vrouwen zich om de mannen te pushen?

Antwoord: De vrouwen zijn volkomen gelijkwaardig aan de mannen volgens de mogelijkheden die aan hen worden gegeven, het heeft geen enkele zin om op zoek te gaan naar iets speciaals bij hen. Een ieder moet gewoon haar best doen, al naar gelang haar mogelijkheden, om de uitkomst te kunnen ontvangen, een spirituele beloning.

 

Wat Zal Het Hart Van Een Vrouw Tot Rust Brengen?

Laitman_201_01Vraag: Waarom is er niets wat een vrouw voldoening geeft? Wat kunnen wij doen zodat een vrouw zich voldaan en rustig voelt?

Antwoord: Een vrouw in onze wereld heeft heel weinig dat haar voldoening kan geven.

Ze ervaart de meeste voldoening door haar man, haar gezin, haar kinderen en de aandacht die zij krijgt, maar dat is voor haar niet altijd genoeg. Soms is ze blij met haar man en soms met haar kinderen. Zolang zij voor hen zorgt, vervult dat haar leven, maar als zij geen voldoening vindt in het gezin is dat niet alleen een gezinsprobleem, want er zijn veel externe factoren die het gezin beïnvloeden. Een vrouw in deze wereld is veel gevoeliger voor gevoelens van tekort schieten, gemis en angst dan een man. Dit komt doordat Malchut altijd behoeften voelt.

Het lijkt alsof er niets eenvoudiger is dan een vrouw voldoening geven: een beetje aandacht van haar man en de kinderen en een gevoel van goede verbinding zouden haar volkomen vervullen, maar hoewel ze maar weinig nodig heeft, is het toch onmogelijk om dit tot een goed einde te brengen.

Vraag: Waarom is het niet mogelijk om een vrouw zo’n gevoel te geven?

Antwoord: Omdat hierop nu juist de schepping is gebaseerd. Het ego kan in zijn oorspronkelijke, ongecorrigeerde staat niet vervuld worden en de vrouw is de belichaming van deze staat. Het grootste deel van degenen die intens naar de Wijsheid van Kabbalah verlangen, bestaat uit vrouwen.

Zij hebben een grote behoefte aan de zin van het leven. Hoewel het niveau daarvan niet zo hoog is als dat van de mannen, zijn zij degenen die zich onvervuld blijven voelen in dit leven.

Rabash zei daar gewoonlijk over dat het voor een man voldoende is om naar een voetbalwedstrijd te kijken, een mooie vrouw te zien, een biertje te drinken met een paar vrienden en het gevoel te hebben dat hij succes heeft in het leven.

Daarnaast heeft een vrouw heel veel behoeften en geen enkele daarvan kan zij zelf vervullen. Een man heeft veel genoegens in zijn leven. Alles werd voor hem geschapen. En wat is er voor een vrouw geschapen: alleen het feit dat zij van iedereen afhankelijk is.

Daarom moeten wij haar natuur begrijpen.

Vraag: Kunnen wij haar begrijpen door ons meer bewust te zijn van haar behoeften?

Antwoord: Het probleem is dat dat niet zal helpen. Natuurlijk moeten we het lijden van een vrouw in deze wereld zo veel mogelijk verzachten door te begrijpen waar het vandaan komt, maar uiteindelijk zal een vrouw alleen tot rust kunnen komen als wij Kabbalisten door onze eenheid een staat bereiken, waarin zij het Licht zal voelen dat van ons komt. Dit is het enige wat haar zal vervullen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/9/16

 

De Taak Van De Vrouw In De Spirituele Correctie

laitman_281_02Een vrouwelijke ziel heeft meer spiritualiteit nodig dan een mannelijke ziel. Zij vindt minder voldoening in onze wereld omdat zij onbewust voelt dat egoïsme haar niets geeft.

Daarnaast hebben mannen grotere correcties uit te voeren dan vrouwen omdat zij onverbeterlijke egoïsten zijn. Het is voor vrouwen gemakkelijker om correcties uit te voeren. Zij zijn gevoeliger voor het advies van Kabbalisten, daarom is er zo’n grote afstand tussen ons; vrouwen hebben een groter verlangen naar de Wijsheid van Kabbalah, terwijl de mannen de correcties moeten uitvoeren die serieuzer zijn.

Kunnen wij ze met elkaar vergelijken? Vrouwen moeten spirituele druk uitoefenen op de mannen!

From the Kabbalah Lesson in Russian 5/29/16

 

De Rol Van De Vrouw In De Spirituele Ontwikkeling Van De Mensheid

laitman_237Vraag: Wat is de rol van de vrouw op kritische momenten in de geschiedenis van de mensheid?

Antwoord: Op alle kritische momenten in de geschiedenis van de mensheid, was het juist de vrouw die sinds de oudheid de meest cruciale factor is. De eerste grote vrouw was Eva, dankzij haar werd het ego, een grote egoïstische kracht waardoor de wereld zich ontwikkelt, onthuld. Een hoera voor onze gemeenschappelijke matriarch!

De daaropvolgende grote vrouw was Sarah. Juist dankzij haar ontwikkelde Abraham zich toen de Schepper tegen hem zei: “Luister naar wat Sarah tegen je zegt.” In feite is het zo dat alle grote mannen waarop we zo trots zijn, groot waren omdat zij naar hun vrouw luisterden. Dit is een gegeven feit!

Toen werd Ismaël geboren, de oudste zoon uit het geslacht van Abraham, hij werd een profeet en de voorvader van het Arabische volk. Dankzij zijn moeder werd hij groot, zij was een slavin van Sarah. Abraham zegende hem.

Daarna kwamen de aartsmoeders Rebecca, Lea en Rachel die leiding gaven aan hun echtgenoten Isaac en Jacob. Dankzij de inspanningen van zijn moeder kreeg Jacob het eerstgeboorterecht.

Hadden de kinderen Israëls Egypte kunnen binnentrekken zonder de vrouw van Potifar, Farao’s minister, als zij niet had geprobeerd om Jozef te verleiden, waarna hij in een kerker werd opgesloten en later als een held werd bevrijd? Dankzij zijn zuster Miriam kwam Mozes in het paleis van Farao terecht waar de dochter van Farao, Batya, hem opvoedde. Toen Mozes bij Jethro woonde, trouwde hij met Tzipora, zij gaf hem leiding en bracht zijn kinderen ter wereld, ook stuurde zij hem terug naar Egypte, ze zei tegen hem dat hij terug moest gaan naar zijn volk.

Tijdens de uittocht uit Egypte steunden de vrouwen de mannen ononderbroken, zij inspireerden hen met hun liederen. Zij dwongen hen om zich goed te verbinden met elkaar. Aan de voet van de Sinaï stonden zij rondom de mannen en zij drongen er bij hen op aan om de Schepper te onthullen. Met de Schepper in het midden en de vrouwen achter hen konden zij niet anders dan de Torah ontvangen.

Toen het volk Israël het land Israël binnentrok, kwamen er vrouwelijke profeten die het volk leidden. Zij waren als profeten anders dan Sarah, Rebecca, Lea en Rachel. Ze bevonden zich op een hoger spiritueel niveau dan de mannen. Geleerde mannen met witte baarden gingen naar hen toe voor een innerlijk spiritueel advies.

We zien dit ook toen het volk voor de tweede keer in ballingschap leefde in Babylonië, toen koningin Esther heimelijk en onopvallend dingen regelde. Het woord ‘Esther’ komt van het woord “Histara” (verborgenheid), daarom wordt het grote boek over de uittocht uit de ballingschap in Babylonië Het Boek Esther (de onthulling vanuit verborgenheid) genoemd.

Het koninkrijk Israël werd dankzij Ruth gesticht, zij behoorde tot een ander volk maar zij voegde zich bij het volk Israël en zei: “Dit huis zal mijn huis zijn.” Zij werd de overgrootmoeder van de grootste Joodse koning, koning David. In Israël was het koningschap niet overerfbaar zoals bij andere volkeren, de koning werd op basis van zijn spirituele niveau gekroond. Daarom kunnen we Ruth de moeder van de dynastie – die zich op het hoogste spirituele niveau bevond – noemen.

Koning David bereikte grote hoogten en werd de grootste spirituele leider van onze wereld dankzij zijn relatie met een speciale vrouw: Bat Sheva. Dankzij haar steeg hij op naar het volgende niveau. Zijn grote daden en zijn ontzag voor de Schepper komen tot uitdrukking in zijn boek de Psalmen, de hele wereld citeert zijn psalmen tot op de dag van vandaag.

From the Kabbalah Lesson in Russian 5/29/16

 

Materialistisch Egoïsme En Spiritueel Egoïsme

laitman_571_03Vraag: Hebben vrouwen net als mannen staten van opgang en neergang of is dat anders voor vrouwen?

Antwoord: Voor mannen en vrouwen bestaan dezelfde correcties en verbindingen.

In onze wereld is er verschil tussen mannen en vrouwen in fysieke omstandigheden, in spiritualiteit is er echter geen verschil.

Alles wat wij in onze wereld zien is volkomen irrelevant in spiritualiteit: geen voedsel, seks, gezin, kennis, controle, eer, fysieke kracht of speciale innerlijke krachten.

Het materialistische ego is bedoeld om het vergankelijke lichaam te dienen, in de spirituele wereld is dat echter niet zo. In de spirituele wereld ontvangen we een volkomen ander egoïsme, waardoor de Schepper aan ons onthuld wordt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 5/15/16

 

Vragen Van Vrouwen

laitman_606Vraag: Moet een vrouw verlangen naar de eigenschap van geven terwijl zij als het ontvangende deel is geschapen?

Antwoord: De beide seksen zijn gelijk in het bereiken van de Schepper, zij hebben ieder zowel een mannelijk als een vrouwelijk deel.

Vraag: Hoe kan ik er een eind aan maken dat ik mijn stem verhef naar mijn man en mijn kinderen?

Antwoord: Je man en je kinderen bestaan in je, het lijkt alleen maar zo dat ze buiten je bestaan, dus je moet je eerst richten tot je innerlijke man en kinderen en pas daarna tot de personages buiten je.

 

Het Spirituele Pad Van Een Man En Van Een Vrouw

laitman_622_01Vraag: Hoe bereikt een vrouw spiritualiteit. Ik heb al gelezen dat een vrouw vooral haar man moet steunen en dissemineren, maar ik begrijp niet hoe een vrouw nu precies spiritualiteit bereikt door haar man (de mannengroep) te ondersteunen.

Antwoord: Het pad van een man met betrekking tot de Schepper is hetzelfde pad als dat van een vrouw met betrekking tot haar gezin of het mannelijke deel van de groep. Een vrouw is het hoofd van het gezin en het huis want daar ligt haar werk en haar dienstbaarheid. Het werk van een man is hetzelfde met betrekking tot de groep en de Schepper. Het werk van een vrouw in onze wereld is het voorbeeld van de wijze waarop een man in spiritualiteit moet leren werken.

 

Mannen En Vrouwen En De Behoefte Aan Vervulling

Laitman_632_3Vraag: Waarom bestuderen in onze tijd meer vrouwen dan mannen de Wijsheid van Kabbalah?

Antwoord: In feite is het zo dat vrouwen het meer verdienen dan mannen om de Wijsheid van Kabbalah te bestuderen. Dit houdt verband met het feit dat in onze wereld een vrouw meer leegte voelt dan een man, ze voelt zich niet tevreden.

Vrouwen zijn te afhankelijk van mannen. In deze wereld kan een man zich met vele genoegens vervullen, terwijl een vrouw vervulling krijgt door een man aan haar zijde, zoals in de spirituele wereld Malchut (het verlangen om te ontvangen) wordt vervuld door Zeir Anpin (de Schepper).

Dus omdat vrouwen geen vervulling krijgen, bevinden zij zich in een grotere depressie, in de leegte. Daarom verlangen zij meer naar de Wijsheid van Kabbalah, in een poging om daardoor voldoening te vinden. Als een vrouw de juiste stappen onderneemt, vindt  ze zeker vervulling in een groep die de Wijsheid van Kabbalah bestudeert. Via internet zijn onze lessen openbaar om vrouwen de mogelijkheid te bieden om evenveel kansen te hebben om te studeren als de mannen.

Vraag: Wat voor soort vervulling hebben vrouwen nodig? Worden ze door dezelfde dingen vervuld als de mannen?

Antwoord: Ja, maar het feit is dat een vrouw – op welke wijze dan ook – vervulling krijgt via de mannengroep. Een vrouwengroep kan zichzelf niet vervullen. Zo’n groep moet ​​naast een mannengroep bestaan.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/6/16