Category Archives: Simchat Torah

De diagnostische en genezende kracht van de Torah

Dr. Michael LaitmanVraag: Waarom volgt de feestdag Simchat Torah (vreugde over de Torah) onmiddellijk op Soekot?

Antwoord: Tijdens de zeven dagen van Soekot, als ik in de Soeka ben – wat betekent dat ik omgeven word door het omringende Licht – wordt mijn wezen gecorrigeerd. Dit Licht bereikt mij via de Schach (takken die de Soeka bedekken), dit is op zich een groot spiritueel mechanisme.

Ik heb elke avond gasten, Abraham, Isaak, Jacob, Mozes, Aäron, Jozef en David, ieder van hen symboliseert een speciale eigenschap in een mens. Met andere woorden, het gaat om krachten waardoor mijn eigenschappen gecorrigeerd worden door ze van kwaad in goed te veranderen.

Ik doe mijn innerlijk werk op het pad naar correctie en daarbij gebruik ik de Torah als de kracht van correctie, dankzij die kracht ben ik in staat het kwaad in mij te identificeren en wel zodanig dat er uiteindelijk niets meer van overgebleven is.

Na deze diagnose transformeert de Torah het kwaad in mij naar goedheid en dan lijk ik op de Schepper, de absolute goedheid. Ik word vervuld van liefde en geven aan anderen en via hen aan Hem, want het is eigenlijk hetzelfde. Zo ontdek ik wat men noemt “de hele wereld is vol van Zijn glorie”. Hij is in alles – waarvan ik denk dat het buiten mij is – aanwezig.

Vraag: De feestdag Simchat Torah symboliseert vreugde. Waar is een mens eigenlijk vol vreugde over tijdens deze feestdag?

Antwoord: Over het feit dat hij de Torah correct heeft gebruikt en zich heeft gecorrigeerd tot gelijkvormigheid aan de Schepper.

Vraag: Waarom is het zo heerlijk om op de Schepper te lijken?

Antwoord: Omdat wij hechting en gelijkvormigheid aan Hem hebben bereikt, nu kunnen wij evenveel aan Hem geven als Hij aan mij geeft. Zo zijn we gemaakt, er is geen verhevener staat voor ons.

Vraag: Maar toch, wat is erachter verborgen?

Antwoord: Ik ben geschapen als een verlangen om genot te ontvangen, dus in een staat van volledige gelijkvormigheid aan de Schepper, ontvang ik genot van Hem. Door al het kwade te transformeren naar goedheid, naar gelijkvormigheid aan de Schepper, begin ik alle goedheid en een oneindige overvloed van Hem te ontvangen. Want ik wil ook oneindige overvloed geven.

Zo beschrijft de feestelijke symboliek van de maand Tisjri het pad naar het einde van de correctie, dan volgt daarop de achtste dag, Shemini Atzeret en daarna valt er niets meer te corrigeren. Het woord “Atzeret” komt van het Hebreeuwse woord “stoppen – Atsar”, hiermee wordt het einde van de correctie gesymboliseerd.

We vergelijken deze volmaakte staat met een granaatappel. Al mijn 613 verlangens zijn de zaden van de granaatappel die uiteindelijk van kwaad naar goed zijn veranderd.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2014/10/the-diagnostic-and-curative-power-of-the-torah/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

From KabTV’s “A New Life” 10/5/14

Related Material:

Preparation For Receiving The Torah: The Light Of Correction

A Joyful Giving Of The Torah Holiday

From The Giving Of The Torah To The Giver Of The Torah

Filed under: Holidays, Israel, My Similarity to the Creator, Nations of the World, The Creator, Torah | Add Comment →