Category Archives: Shechina

De grootheid van de Shechina

509Vraag: Wat is de Shechina (Goddelijke aanwezigheid)?

Antwoord: Het gevoel in een mens dat de Schepper zich in hem kleedt en hem vult, wordt de Shechina genoemd. De Schepper en de Shechina zijn één en hetzelfde.

Vraag: Hoe is, in het algemeen gesproken, de grootheid van de Shechina van invloed op mijn vrienden en op de werkelijkheid in het algemeen?

Antwoord: Heel direct. De grootheid van de Shechina is de grootheid van de Schepper, de grootheid van Zijn kracht en de omhulling van het gehele universum door Zijn kracht. Er is hier sprake van geen enkel probleem, behalve het voelen en onthullen van de grootheid van de Schepper. Dit is het allerbelangrijkste voor ons.

Dan zullen wij ons op de juiste wijze tot Hem kunnen richten, Hem niet vergeten en begrijpen dat we uitsluitend van Hem afhankelijk zijn. Dit moeten we aan de hele mensheid vertellen.

Het enige waar alles in de wereld om draait, is de onthulling van de grootheid van de Schepper. De eersten die dit ontvingen, was een groep mensen die uit Babylonië trokken. Zij noemden zich Yehudim, van het woord Yihud, eenheid. Tegelijkertijd verenigden zij zich met elkaar, juist omdat zij de Schepper wilden bereiken. Zij moesten op de juiste wijze de enkelvoudigheid van de Schepper in de hele wereld vertegenwoordigen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/the-greatness-of-the-shechina/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 7/31/23, “Revealing the Glory of His Kingship”

Related Material:
Ready to Raise the Shechina from the Dust
To Connect With The Shechina [Divinity]
Between The Friends

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Israel, Nations of the World, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe wij onze beweging naar de Schepper kunnen versnellen

631.1Vraag: Wij voelen een grote behoefte aan verbinding en een groot verlangen om uit alle macht te vragen om onze gemeenschappelijke correctie en om vrijheid van egoïsme. Hoe kunnen we deze beweging versnellen?

Antwoord: Stel je eens voor dat we nu de kans hebben om dichter bij elkaar te komen dan gewoonlijk, met het doel om de Schepper aan te trekken. Vraag en smeek Hem dan om ook bij onze verbinding te zijn..

We zouden onze verbinding absoluut goed willen krijgen, gemeenschappelijk in vorm en inhoud, zodat de Schepper er volledig in onthuld kan worden en blij is met wat we Hem aanbieden.

En we zouden Zijn onthulling in ons als de Shechina ervaren als een absolute, vredevolle, vreugdevolle onthulling van Hem aan Zijn schepselen. Daar heeft Hij ons voor geschapen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/how-to-accelerate-movement-toward-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah lesson 8/2/23, “Revealing the Glory of His Kingship”

Related Material:
To Raise Shechina From The Dust
To Connect With The Shechina [Divinity]
The First Condition For Approaching The Creator

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe wij de Wijsheid van de wereld verkrijgen

934Er valt niets te corrigeren in ieder van ons, het probleem ligt niet in ieder van ons afzonderlijk. Het is het belangrijkste dat wij onze verbinding corrigeren, zodat alle minnen en plussen in ons, alle goede en slechte eigenschappen die in ieder van ons aanwezig zijn, elkaar aanvullen en voltooid worden tussen de vrienden. Dit wordt Arvut (verantwoordelijkheid voor elkaar) genoemd.

Deze Arvut is nu precies nodig om met elkaar alle goede en slechte eigenschappen door onze verbinding te compenseren. Dan blijkt dat er geen rechtvaardigen onder ons zijn – we zijn allemaal zondaars. Maar als we al onze polaire kwaliteiten op de juiste manier met elkaar verbinden, de plussen en minnen met elkaar combineren, zal het hele systeem perfect gaan werken.

Het belangrijkste is dat we elkaar aanvullen. We hoeven alleen maar met dit werk te beginnen, zelfs als we niet begrijpen hoe we het moeten doen, en alleen maar te willen dat het gebeurt, de Schepper zal het werk voor ons voltooien.

Als ik alle tekortkomingen die ik bij een vriend opmerk, compenseer door de Schepper achter hem te zien, verbind ik het hele systeem op een complete manier. Dan wordt dit systeem duidelijk voor mij, de hele schepping wordt dan duidelijk voor mij: hoe er samenhang tussen alles is, hoe de schepping functioneert en hoe het ene deel het andere deel beïnvloedt, vanaf het begin van de schepping tot aan het einde. Dan begrijp ik alles wat er gebeurt in de relatie tussen al haar delen, dat wil zeggen dat ik de wijsheid van de wereld verkrijg.

Hierover staat geschreven: “De rechtvaardigen zitten bij elkaar en genieten van de uitstraling van de Shechina“, van de manier waarop alle negatieve en positieve eigenschappen worden gecombineerd, alle tegenstellingen elkaar aanvullen en er niets overbodigs, niets slechts, overblijft.
Alles is in volledige harmonie verenigd.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/09/how-to-acquire-the-wisdom-of-the-world/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 8/24/22, “Reinforcing Ourselves with There Is None Else Besides Him”

Related Material:

Correct Yourself, Correct The World

What To Correct: Myself Or The World?

There Is No One Closer To A Child Than His Mother

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Vertegenwoordiger voor alle schepselen

Het moet mij zorgen baren dat ik aan de Schepper niet de plek kan bieden waar Hij Zich kan onthullen aan de schepselen en hen blij kan maken. De mate waarin ik de Hoge Kracht belangrijker vind dan mijzelf, mijn egoïsme, en daar meer zorg voor draag dan voor mezelf, bepaalt de mate van mijn droefheid omdat ik mijn werk niet doe. 

Ik moet voelen dat ik alle schepselen vertegenwoordig en dat geldt voor eenieder van ons. Iedereen heeft namelijk een speciale verbinding met de Schepper vanuit de unieke oorsprong van zijn ziel en in dit opzicht kan hij door niemand vervangen worden. Daarom moet ik erover nadenken hoe ik de Schepper kan verblijden, hoe ik via mijzelf de Schepper kan verbinden met alle schepselen, eerst met de Ten en na de Ten met de gehele gemeenschappelijke ziel, met de Shechina, zodat de Schepper Zich in alle zielen zal onthullen en Zich zal verblijden.

Dit is het werk van ieder mens afzonderlijk, niemand anders kan dat voor hem doen. Als hij het betreurt dat hij de oorzaak is van het lijden van de Shechina, kan hij later deel hebben aan de vreugde van de Shechina.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/05/representative-of-all-created-beings/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From the Daily Kabbalah Lesson 5/5/21, “Chasing the Shechina

Related Material:

The Creator Truly Wants To Reveal Himself To Us

Revealing The Creator In The Ten

The Ten Is Our Spiritual Capital

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Verbind je met de Shechina

Als je de juiste, ware inschatting maakt, wordt het meteen duidelijk dat je niet voor jezelf kunt vragen, want hierdoor scheid ik me af van de gemeenschappelijke ziel waarin de Schepper aanwezig is, van de Shechina. Door voor mijzelf te vragen, snijd ik me af van de Shechina. Het is noodzakelijk om voor iedereen te vragen, en in de mate waarin ik mij met de Shechina kan verbinden en mij kan onderdompelen in deze eenheid, zal ik voelen dat de Shechina daar is waar de Schepper woont, ik kan Hem onthullen, dichterbij Hem komen en mij zelfs aan Hem hechten. Alles is uitsluitend afhankelijk van de wijze waarop ik mij in toenemende mate met de alomvattende Kli verbind.

Daarom staat voor jezelf vragen gelijk aan jezelf afsnijden van de bron van het leven. Wij voelen dat echter niet en raken in de war. Maar een mens die het systeem ziet, begrijpt dat het heel eenvoudig is en dat de Schepper zich daarin bevindt. Wij hoeven maar één ding te vragen: om tot deze Shechina te behoren, tot het systeem waarin wij allemaal opgenomen zijn, wat wij ons niet realiseren omdat dit voor ons verborgen is. Het is onzinnig om voor jezelf te vragen, want door een dergelijke vraag distantieert een mens zich van het goede. 1

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 7/1/19, The Ten is One Whole HaVaYaH

1 Minute 1:50

Blog in het Engels: https://laitman.com/2019/07/connect-with-the-shechina/

Related Material:

Revealing The Shechina Between Us

Introductory Lecture: “Shechina in Exile” – 07.13.10

Weaving A Blanket Of Love

Filed under: Daily Kabbalah Lesson | Add Comment / Ask Question →