Category Archives: Shabbat

Twee engelen begeleiden de mensheid

Hoe dichter een mens bij zijn Egypte komt, hoe groter zijn wil om te ontvangen daar wordt. Eerst ontvangt hij zijn verlangen met vreugde. Hij heeft een goed gevoel over het feit dat hij zich ontwikkelt, rijker wordt en de wereld begrijpt.

Op deze manier heeft de hele wereld zich tot voor kort ontwikkeld. Dan ontdekken we plotseling dat alles wat wij bereikt hebben niet goed is voor ons. We hebben eigenlijk een gevangenis voor onszelf gebouwd, ware slavernij die we niet kunnen ontvluchten. Egoïsme begraaft ons en bindt ons aan handen en voeten. Zelfs als we ogenschijnlijk heel veel goede dingen voor onszelf hebben gedaan, plotseling overweldigen en controleren ze ons. 

Eerst werk ik om dingen te kunnen aanschaffen, vervolgens moet ik continu blijven werken om alles wat ik bezit te kunnen onderhouden, ontwikkelen en verbeteren. Ik werk steeds harder om een groter huis te kunnen betalen, een betere school voor de kinderen en nog veel meer.

Een mens ziet dat hij in slavernij leeft. Eerst dacht hij dat hij zijn leven voor zijn eigen gemak had ingericht. Nu blijkt dat hij geen rust meer heeft en niet meer van het leven kan genieten. Hij werkt steeds harder. Zijn vrouw werkt nu ook, maar ondanks dat maken ze schulden. Dit is ware slavernij en het einde is niet in zicht.

Toen kwam de coronacrisis er nog bij en wie weet hoewel klappen ons nog te wachten staan. We gaan beseffen dat we geen goed leven hebben opgebouwd. Er is nog wel een positief aspect te vinden, want nu kan de Wijsheid van Kabbalah ontdekt worden en kunnen mensen daarnaar luisteren. Daarvoor is deze Wijsheid dan ook onthuld.

Dan verschijnen de volgende twee krachten in de natuur: Enerzijds de Farao en anderzijds de Schepper, zij helpen ons om onze weg naar het einde van de correctie te vervolgen, “ …. de twee engelen die ons op Shabbatavond begeleiden …”

Blog in het Engels:  https://laitman.com/2021/04/two-angels-accompany-humanity/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From the Daily Kabbalah Lesson 4/4/21, “Pesach “(Passover)

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Filed under: Crisis, Daily Kabbalah Lesson, Egoism, Globalization, Holidays, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Mythen Over Kabbalah Ontkrachten, Deel 5

laitman_627_2Geboden En Tradities

Vraag: Verplicht Kabbalah een mens ertoe om de joodse rituelen te volgen?

Antwoord: Als je de Wijsheid van Kabbalah studeert, zelfs als je de meest seculiere mens bent die er maar bestaat en je nooit een traditie hebt gevolgd, ga je voelen dat al deze rituelen gegeven zijn met het doel om ons te herinneren aan de verbinding met de Hoge Kracht. Daarom gaan sommige mensen deze tradities volgen, hoewel het niet verplicht is.

Vraag: Wat is bijvoorbeeld de betekenis van de zegeningen over het brood en de wijn aan het begin van de eerste Shabbat maaltijd?

Antwoord: Zonder de Wijsheid van Kabbalah is het niet mogelijk om deze handelingen uit te leggen. Alleen Kabbalah legt uit wat de betekenis is van de zevende dag van de week: Shabbat. Shabbat is verbonden met het zevende millennium, het einde van de correctie.

We hopen dat we tot een staat zullen komen waarin de hele wereld gecorrigeerd zal zijn en het bestaan zich zal voortzetten vanuit een absolute alomvattende liefde die groter is voor de ander dan voor jezelf. Dan zal de Hoge Kracht tussen ons onthuld worden in de juiste gecorrigeerde verbinding en deze Kracht zal tussen iedereen Zijn verblijfplaats hebben.

Zonder de Wijsheid van Kabbalah is het niet mogelijk om te begrijpen waar de Torah over spreekt.

Vraag: Waarom voegen we zout toe aan het brood tijdens de zegening aan het begin van de Shabbat maaltijd?

Antwoord: Voor iemand die Kabbalah studeert is dit heel eenvoudig te begrijpen. Het is echter niet mogelijk om het uit te leggen zonder Kabbalistisch begrippen te gebruiken. Brood symboliseert het Licht van Hassadim (Genade), Bina, en zout is Malchut. Op deze manier komt er een verbinding tussen Bina en Malchut, zoals er geschreven staat: “Jullie zullen zout offeren bij al jullie offers”, als teken van verbinding.

Hiervoor is studie nodig. Het is onmogelijk om dit in een paar woorden uit te leggen. Als je de innerlijke betekenis van om het even welke traditie wilt begrijpen, kan dat alleen door de Wijsheid van Kabbalah. Alle tradities, wetten en geboden in het jodendom zijn afkomstig van Kabbalah en bestaan alleen dankzij deze Wijsheid. Kabbalah legt de ware betekenis ervan uit en voegt toe wat er daadwerkelijk bedoeld wordt.

From the Radio Program on 103FM, 2/28/16

 

Shabbat

Dr. Michael LaitmanVraag: Waarom komt het vraagstuk van Shabbat weer ter sprake in Parashat HaShavua (wekelijkse Torah gedeelte) ‘Na de dood’, na de beschrijving van de ram die naar de woestijn wordt gezonden en de andere ram die als offer wordt aangeboden? In de Uittocht uit Egypte wordt Shabbat immers als genoemd?

Antwoord: Op het eerste gezicht lijkt een verwijzing naar Shabbat overbodig en onnodig. Maar het punt is dat alle daden die wij verrichten alleen bedoeld zijn om ons naar de staat van Gmar Tikkun (het einde van de correctie) te brengen die Shabbat genoemd wordt. Shabbat symboliseert het einde van al het werk, wanneer alles gecorrigeerd is en er geen noodzaak meer is om nog iets te doen. De staten die geleidelijk aan worden gecorrigeerd, worden toegevoegd aan de eerder gecorrigeerde staten en worden op één algemene rekening gezet die tenslotte zijn uitdrukking vindt in de staat van Shabbat.

Maar na elke daad eindigt elk niveau ook weer in dezelfde staat, omdat ik – als mij 20 kilo verlangens wordt gegeven met de bedoeling om ze te corrigeren tot liefde en geven en ik het einde van de correctie van dit deel bereik – een tijdelijke staat van Shabbat binnentreed. Wanneer ik mijn ziel volledig corrigeer, bereik ik de laatste staat: de Grote Shabbat.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 3/6/14

 

Het Licht Van De Zevende Dag

Dr. Michael LaitmanToen rustte het volk op de zevende dag. En het Huis van Israël noemde het Manna, het was als korianderzaad, het was wit en de smaak ervan was als honingkoeken. (De Torah, Exodus, BeShalach 16:30 – 16:31)

Zaterdag (Shabbat) is een speciale staat nadat wij in de zes voorafgaande dagen (staten) ons egoïstische verlangen corrigeren en zo dichterbij de verwerkelijking van de correcte vorm komen. Totaal zijn er vijf niveaus van egoïsme die we moeten corrigeren. Op de zesde dag vindt daarvan een vermenging, een mix, een verbinding tot één geheel plaats. Dan ontvangen wij over dit gecorrigeerde, verenigde verlangen, het Licht. Dit Licht is Shabbat.

Maar ik corrigeer mijn egoïstische eigenschappen niet zelf, het Licht corrigeert ze. Er is een Licht dat naar mij toekomt om in mij de eigenschappen van de eerste dag te corrigeren, vervolgens van de tweede, derde, vierde en vijfde dag. Op de zesde dag daalt er een speciaal Licht neer dat dit alles samenbrengt, het resultaat daarvan is één enkel, gemeenschappelijk, altruïstisch verlangen, de gemeenschappelijke eigenschap van geven, waarin ik op de zevende dag vervulling ontvang. Dus zes dagen lang vindt er zuivering van de kli (vat) plaats waarin later het Licht kan binnenkomen. Dit Licht, dat de zuivere kli vervult, vertegenwoordigt de zevende dag.

Vraag: Waarom wordt de smaak ervan ‘manna’ genoemd?

Antwoord: Omdat er altijd beweging plaatsvindt onder invloed van onze voortdurende hunkering naar Boven om het Licht van Correctie te ontvangen en vervolgens het Licht van Vervulling.

Vraag: Waarom staat er geschreven dat ‘de smaak ervan was als honingkoeken’?

Antwoord: Dit is een nogal onduidelijke beeldspraak. Het betekent geen honing, maar het egoïsme dat verzacht wordt door de correctie die in werking treedt om tot geven te komen en dit wordt door deze maaltijd weergegeven. Soms krijgt het de naam ‘stier’ en ook wel ‘walvis’ (Leviathan), enz. We spreken hier over spirituele wortels die op deze manier in onze wereld zichtbaar worden.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 2/4/13

Het Boek De Zohar – ‘De Betekenis Van Shabbat’

Eeuwige Shabbat

Dr. Michael LaitmanVraag: Wat is de ‘eeuwige Shabbat’, waarover geschreven staat dat alles op de zevende dag aanwezig zal zijn?

Antwoord: De ‘eeuwige Shabbat’ drukt de volledige adhesie van de Schepper met het schepsel uit. Dit is een gevoel van complete correctie.

‘Eeuwige rust’ betekent dat je nergens meer voor hoeft te vechten, maar dat je veel werk hebt aan een constant positief verlangen naar de Schepper. Dit verlangen is niet het resultaat van het ontbreken van iets, maar het is er door de onthulling van een grotere perfectie.

We hebben geen idee hoe dit mogelijk is. Hoe kan ik mij vooruit bewegen zonder mijn linkerbeen te gebruiken? Het lijkt alsof er een middelste been verschijnt en je zo naar voren loopt in de onthulling van de Schepper.

Dat wil zeggen dat je naar Hem toegaat, niet omdat je jezelf corrigeert en je in zijn richting voortbeweegt, maar omdat Hij meer en meer onthuld wordt en jij Hem meer en meer binnengaat. Zo is het systeem.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 2/4/13