Category Archives: Seks

Intieme relaties zijn staatsverraad geworden

Opmerking: Noord-Korea heeft de oorlog verklaard aan intieme relaties tussen teenagers. Het hoofd van Noord-Korea, Kim Jong Un, deelde mee dat intieme relaties in de puberteit verraad betekenen, hij heeft plannen aangekondigd om er een strafbaar feit van te maken.

Volgens het hoofd van de DVK is seks tussen tieners een “immorele seksuele afwijking” en wordt dit veroorzaakt door “decadente kapitalistische invloeden”. De controle begon in scholen.

Mijn Commentaar: Goed onderwijs is niet op geweld gebaseerd. Bovendien zijn jongeren van 14,15 jaar tegenwoordig zulke tieners, als je ze al tieners kunt noemen, in onze tijd waren dat jongeren van een jaar of 20. Natuurlijk is het heel moeilijk om de jeugd van vandaag weg te houden van allerlei soorten seksuele relaties, want alles is toegankelijk. Ze hebben internet, en mensen zijn nog steeds mensen.

Vraag: Waardoor moet de hartstocht die hen op een natuurlijke wijze naar elkaar toedrijft, vervangen worden? 

Antwoord: Ik denk niet dat er een vervanging mogelijk is, omdat het verlangen naar seksuele bevrediging heel sterk is bij een man, vooral bij een tiener. Natuurlijk zou ik hen heel serieus onderwijs geven.

Vraag: Wat zou u hen leren?

Antwoord: Alles! Anatomie, fysiologie, psychologie, seksuologie, wat het is om een man of een vrouw te zijn, wat geboorte is. Ik zou absoluut over alles lessen geven en alles laten zien door middel van allerlei films. Er valt niets te verbergen. Dat maakt het alleen maar erger. Dan houdt het ze alleen maar meer bezig, en ontstaan er allerlei misvattingen. De verboden vrucht is zoet. Ik zou over dit alles volkomen open zijn.

Vraag: Wat voor resultaat zou dat hen opleveren?

Antwoord: Het resultaat zou hetzelfde zijn als nu, maar dan in een normale vorm, zonder enige deformatie. Ze zouden weten hoe ze gebouwd zijn, wat de natuur van ons vraagt, hoe wij psychologisch in elkaar zitten, zodat we ons correct kunnen gedragen, prettige mensen kunnen zijn voor onszelf en voor anderen, zodat we ons niet schamen voor dit alles.

Breng het van het niveau van geheimzinnigheid naar het niveau van openhartigheid. Je zult zien dat dit alles dan een heel andere smaak krijgt en er een volkomen andere houding ontstaat.

Vraag: Zouden zij tot de juiste verbinding komen?

Antwoord: Ja, er moet een correcte verbinding komen. Nu bestaat dit nog niet. Tegenwoordig worden seksuologie, anatomie, fysiologie en de psychologie van de juiste geslachtsgemeenschap nog steeds niet op de goede manier onderwezen. 

Vraag: Zou u eraan toevoegen dat ze leren begrijpen wat vriendschap en wat liefde is?

Antwoord: Ja, dat “kleedt” zich hierin. Dan zullen zowel vriendschap als liefde, menselijke componenten worden. Menselijk, niet dierlijk! Als ik honger heb, moet ik dan eten? Dus, ik moet dit ook hebben. Hier vraagt mijn lichaam om, wat kan ik eraan doen?! Ik denk alleen maar hieraan. Voedsel en dan seks, dat is alles.

Vraag: Zouden vriendschap en liefde zich dan in deze basis “kleden”?

Antwoord: Dit heeft niet zozeer met fysiologie te maken. Dan moet je kunnen begrijpen hoe je het samen kunt voegen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/09/intimate-relationships-have-become-state-treason/

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 7/13/20

Filed under: Children, Education, Man and Woman, News | Add Comment / Ask Question →

Seks, liefde, reageerbuisjes en Natuur

laitman_546.03In het Nieuws (Quartz): “Het zal niet lang meer duren voordat ogenschijnlijk bizarre ideeën genormaliseerd zullen zijn. Het klinkt nu absurd dat, volgens Hank Greely, professor aan de Stanford University, Amerikanen geen seks meer zullen hebben om zich voort te planten. Maar over enkele tientallen jaren zal dit als een realiteit geaccepteerd worden.”

“Greely, directeur van het Instituut voor Recht en Biowetenschap aan de Stanford University, is ervan overtuigd dat we 20 à 30 jaar verwijderd zijn van de tijd waarin het krijgen van kinderen voor de meeste Amerikanen zal beginnen bij de keuze uit een aantal embryo’s die met het DNA van de ouders in een laboratorium zijn gecreëerd. Dit vindt al op beperkte schaal plaats om ziektes te voorkomen en af en toe voor de selectie op geslacht, hij stelt dat dit veel goedkoper zal worden en op grote schaal beschikbaar zal zijn dankzij stamceltechnologie, waarbij er uit de stamcellen van de huid van het paar eicellen en sperma gemaakt zal kunnen worden.”

Mijn Commentaar: We moeten een dergelijke optie verwelkomen als iemand aan een ongeneeslijke ziekte lijdt, zodat deze niet aan het nageslacht wordt doorgegeven. Bovendien kan de conditie van de vader en de moeder getest worden en kunnen er noodzakelijke veranderingen aangebracht worden. Wij kunnen dit allemaal doen. We kennen dergelijke “pincetten” al die het ons mogelijk maken om een goede, gezonde generatie groot te brengen. De mensheid is daar altijd op uit geweest.

In feite is het zo dat als ieder mens de keuze zou hebben om gezonde, knappe, sterke en succesvolle kinderen te hebben, hij dat zou willen. Dus het is zeker mogelijk dat wij hiernaar op weg zijn.

Vraag: Wat betekent: een kind met liefde verwekken?

Antwoord: Wat heeft liefde hiermee te maken?! Als het gaat over kinderen verwekken, zijn we net zoals dieren, we halen nu twee dingen door elkaar! Is er liefde tussen dieren? Ze ruiken aan elkaar en de geur alleen al is genoeg om ze te laten weten of zij zich kunnen voortplanten. Er is geen sprake van seks maar van natuur. Katten bijvoorbeeld, planten zich voort in de lente en de rest van het jaar liggen ze rustig in de zon. Zo is dat bij dieren.

Wij verwarren genot met voortplanting. Seks is een vorm van genot, zoals voedsel. Waarom zouden we dat verbinden met kinderen krijgen? Tegenwoordig zien we dat het niets met elkaar te maken heeft. Wij willen nog nauwelijks kinderen krijgen! Waarom zouden we dan 50 jaar lang seks hebben?

Opmerking: De mensheid ziet deze dingen op een heel andere manier …

Antwoord: Nee, de mensheid ziet het niet anders. De mensheid begrijpt eenvoudig niet hoe de situatie er nu voorstaat. Liefde gaat niet samen met seks en voortplanting heeft niets met liefde en zelfs niet met seks te maken.

Vraag: Hoe ziet een gecorrigeerd gezin er volgens u uit?

Antwoord: Het is voor mij heel moeilijk om een gecorrigeerd gezin te beschrijven, want in zo’n gezin zijn er in de eerste plaats goede relaties tussen alle gezinsleden en wel boven alle problemen uit.

Wij moeten onze houding naar mensen veranderen, daardoor zal ons hele leven veranderen. Dan zullen we zien hoe we een goed gezinsleven in stand kunnen houden. Maar als we onze houding niet veranderen, blijven we in een heel negatieve situatie vastzitten.

Vraag: Hoe zullen mensen ten opzichte van het krijgen van kinderen staan in het gecorrigeerde gezin met zo’n vriendelijke, ideale omgang met elkaar? Laten we zeggen dat we een echtpaar zijn dat volgens de wet van liefde voor anderen leeft …

Antwoord: Ik denk dat de natuur zelf evenwicht zal brengen in de mensheid en in onze wederzijdse relaties als we werkelijk op deze manier met elkaar omgaan. Wij zullen de dierlijkheid niet verbinden met ons mens zijn en we zullen het leven op een volkomen andere manier zien.

Nu kunnen we dat niet begrijpen. We zitten nu opgesloten in een dierlijk leven en een dierlijk gezin met de behoefte om samen te zijn om te kunnen bestaan, te overleven en om kinderen groot te brengen. In het gecorrigeerde gezin zal er een volkomen andere sfeer heersen.

Het is daarom moeilijk voor mij om het uit te leggen, maar er zullen totaal andere verhoudingen bestaan tussen seks, gezin, liefde en het krijgen van kinderen volgens de wet van de Natuur. Volgens de wet “heb je naaste lief als jezelf” zullen we heel precies weten wat het beste is voor ons.

Vraag: Zal er behoefte zijn aan de pil of andere anticonceptiemiddelen?

Antwoord: Nee. Alles zal alleen door de Natuur gereguleerd worden. Het is echter aan ons om te zorgen voor de goede relaties tussen ons.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 7/6/17

 

Hoe Brengen We De Seksuele Verlangens Van Tieners In Balans?

laitman_568_01Vraag: Wat is de correcte houding van adolescenten ten opzichte van seks?

Antwoord: Die vraag kan ik niet beantwoorden omdat ik denk dat alles afhankelijk is van de opvoeding. Als we iemand vanaf de kinderjaren op de juiste manier zouden opvoeden en grootbrengen, vanaf het begin van de seksuele ontwikkeling, zou hij hier innerlijk al op voorbereid zijn, hij zou op de juiste manier alle signalen van de aantrekkingskracht van het andere geslacht opvatten en hij zou weten hoe hij ermee om moet gaan. Ik ben niet voor restrictie en ook niet voor absolute vrijheid. Alles moet gericht zijn op het bereiken van het Doel van de schepping, ook dit.

Tijdens de adolescentie ontwikkelen zich heel sterke krachten in de mens, hij wordt erdoor aangetrokken. In de leeftijd tussen de 10 en de 20, kan hij alles in zich opnemen, opgevoed worden tot bewustzijn, een positief beeld ontwikkelen en duidelijkheid. Met behulp daarvan kan hij op weg gaan naar het Doel van de schepping. En dan vlammen er plotseling passies op die zo krachtig zijn dat ze niet bevredigd kunnen worden, ze houden de gedachten voortdurend bezig. Daarbij komt dat de media dit aanwakkeren.

In deze situatie bevindt een mens zich te midden van tegenstellingen. Enerzijds moet hij veel leren, ondervinden en ontwikkelen. Anderzijds wordt hij constant gebombardeerd met gedachten over seks.

Daarom is het noodzakelijk om een educatie systeem te creëren dat harmonie brengt tussen deze twee tegengestelde krachten die in ons naar boven komen, dan kunnen we op de juiste manier verder. Tegelijkertijd moeten we andere krachten aantrekken en opwekken, andere eigenschappen en aspiraties.

We moeten ervoor zorgen dat het verlangen om een Adam (Mens) te creëren uit onszelf en het Doel van de schepping te bereiken even sterk en zelfs sterker wordt dan de seksuele verlangens.

Dit vraagt echter om een heel serieus systeem waardoor de mens omringd wordt, waardoor hij opgeheven wordt, een systeem dat de diepste verlangens naar het andere geslacht raakt en het verlangen naar de ontwikkeling van de weg naar het Doel. Als we zo’n educatie systeem ontwikkelen, maken we mensen gelukkig.

From KabTV’s “Conversations with Michael Laitman” 10/8/14

 

De Kijk Van Mannen Op Seks

Je Weet Dat We In De Crisis Zitten Als De Porno Industrie Getroffen Wordt

Does Charity Really Help AnyoneIn het Nieuws (van CNN): “Moeilijke tijden voor de porno industrie”. De porno industrie in de Verenigde Staten was voor de recessie rond 6 miljard dollar waard, maar nu wordt er naar schatting 50% minder gefilmd.

Mijn Commentaar: Dit gebeurt omdat de sexuele verlangens van mensen minder belangrijk zijn dan de verlangens naar voedsel. Blijkbaar verkleint de crisis de waarde van deze verlangens en het belang om ze te vervullen, als men met grotere dreigingen te maken krijgt.

De Gevaren En Teleurstellingen Van De Internet Relaties

desires4In het Nieuws (van The Times Online): Help! Mijn vriendje maakt gebruik van online sex chat rooms“. – … model van cybersexuele verslaving – gedifinieerd door Dr. Kimberley Young, een vooraanstaand expert op het vlak van Internet verslaving – laat zien disinhibitie, een versnelde intimiteit, en hypersexueel online gedrag zeer goede voorspellers zijn van de ‘echte wereld’ wandaden. Ellen Helsper, een partner onderzoeker aan het Oxford Internet Instituut aan de Universiteit van Oxford zegt: “Stellen maken geen onderscheid tussen online en offline ontrouw, omdat de emoties en het gevoel van verraad hetzelfde zijn”.

Mijn Commentaar: Het gebrek aan kritiek, fantasie, wensdenken, gebrek aan grenzen etc zijn gevaarlijke attributen van Internet verhoudingen. Kabbalah beschouwt internet verbindingen als oprecht, omdat ze de innerlijke verlangens van de persoon openbaren. Onverwezenlijkte wensen zijn gevaarlijker dan de gerealiseerde, omdat ze de persoon voortdurend achtervolgen, de verwezenlijking niet toestaan, en daarom gevolgd worden door teleurstelling.

Er wordt gezegd: “Сомнения согрешить труднее, чем сам грех” – “De verleiding tot zonde, is moeilijker dan de zonde zelf”, omdat de twijfels de persoon altijd achtervolgen en nooit weggaan! Tegelijkertijd laat een verwezenlijkte ‘zonde’ een persoon in teleurstelling achter of onthult het minstens de onvolmaaktheid ervan, zoals hetzelfde is met zoveel zogenaamde vervullingen van deze wereld.

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: Onze Cultuur Is Een Middel Om Weg Te Vluchten Van De Vraag Naar De Zin Van Het Leven
Artikel: “De Waarheid over Virtuele Relaties”
Artikel: “De Spirituele Wortel van het Vreemdgaan”

Engelstalig:
It’s Time to Implement Baal HaSulam’s Dream – In Virtual Space!
Kabbalah Today Article: ” Better than the Virtual World!?”

Altruïstische Mannen Zijn Sexier

altruisticNieuwsbericht: Het Britste Tijdschrift voor Psychologie heeft een artikel gepubliceerd met de titel: “Altruïstisch zijn kan je aantrekkelijk maken“. In dit artikel komen de wetenschappers van de Universiteit van Nottingham in Groot Brittannië tot de conclusie dat altruïsme, met andere woorden – onzelfzuchtig gedrag jegens anderen – de mannen aantrekkelijker maakt voor vrouwen. In feite waarderen vrouwen het altruïsme in hun partner meer dan alle andere eigenschappen.

Mijn Commentaar: Dit is het normale vrouwelijke egoïsme: vrouwen vinden het altruïsme in mannen fijn, opdat mannen onzelfzuchtige offers voor hen, de vrouwen, zullen brengen! Maar het is moeilijk om zulke naïeve, onzelfzuchtige “ridders” te vinden deze dagen. Ze zijn slimmer geworden en honderden jaren geleden verdwenen. Ze zijn het dierlijke altruïsme ontstegen en zijn egoïstisch en praktisch geworden!

Verwante Materialen:
Laitman.com Post: Kabbalah L’Am – a Magazine for Real Men
Laitman.com Post: Spiritual Sex