Category Archives: Schoonheid

Leven in een schijnwerkelijkheid (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Leven in een schijnwerkelijkheid

Het is onze standaard denkwijze dat iedereen er op uit is om ons te benadelen, een eten of gegeten worden realiteit. We leven voortdurend in de angst dat iedereen van ons wil profiteren, misbruik van ons wil maken en ons wil vernederen, als we dan niet op onze hoede zijn, zullen we bij iedere stap worden gekwetst. Erger nog, we hebben het gevoel dat de hele realiteit zo werkt. Maar als dat het geval was met de hele realiteit, zouden cellen dan ooit kolonies stichten en organismen vormen? Zouden moleculen zich dan ooit verenigen om organen te vormen, zouden atomen zich dan ooit verenigen om moleculen te creëren? Als dit het geval zou zijn, zou er geen leven zijn, er zou zelfs geen universum zijn. Er zouden alleen afzonderlijke deeltjes zijn die afzonderlijk van elkaar bestaan en nooit iets complexers dan zichzelf zouden creëren.

De werkelijkheid die wij ervaren is dus niet de ware werkelijkheid – de werkelijkheid die ons heeft geschapen, ons in stand houdt en het ons mogelijk maakt om deze zinnen te lezen. In de ware werkelijkheid bestaat alles in harmonie met elkaar en samen vormen alle delen een volmaakt geheel. In de ware wereld neemt niets en niemand meer dan nodig is om zichzelf in stand te houden, het systeem is volmaakt en harmonieus.

Zoals onze cellen automatisch functioneren en het harmonieuze organisme vormen dat wij zijn, zo doet alles in de natuur dat eveneens. De “mentaliteit” van de werkelijkheid is niet uitbuiting, maar harmonie en alles en iedereen volgt die harmonie, behalve wij mensen.

Wij zijn het enige element in de werkelijkheid dat voor zichzelf meer wil nemen dan het nodig heeft, dat wil consumeren en vernietigen, vernederen en veroveren, misbruiken en betuttelen en er genoegen in schept om anderen te kwetsen. Omdat we zo denken en handelen, denken we dat iedereen zo denkt en handelt. En omdat we vanuit die aanname leven, hebben we een lelijke wereld gecreëerd naar het voorbeeld van onze eigen lelijkheid.

Er is echter een goede reden waarom we zo kwaadwillend geschapen zijn. Het streven om uit deze bedroevende situatie te komen, zal ons helpen om te begrijpen hoe de hele werkelijkheid in werkelijkheid functioneert. De natuurlijke instincten die alle schepselen naar harmonie leiden, zijn ons ontzegd, juist om deze harmonie uit eigen wil en via ons eigen bewustzijn te kunnen ontwikkelen. We zijn lelijk gemaakt om juist vanuit die staat de mogelijkheid te hebben om voor schoonheid te kiezen.

Het verschil tussen instinctief of bewust in harmonie met de hele schepping handelen, is te vergelijken met het verschil tussen een deel van een organisme zijn of de mind zijn die het organisme bestuurt en zijn handelingen richting geeft. Het is de bestemming van de mensheid om die mind, dat bewustzijn, te worden.

Om daar te komen, moeten we beginnen met het beoefenen van harmonieuze verhoudingen in plaats van het volgen van onze inherente, uitbuitende aard. Om dit te bereiken, is het noodzakelijk dat we ons realiseren dat we in een schijnwerkelijkheid leven, dat de ware werkelijkheid harmonieus en compleet is en dat alleen onze gebrekkige perceptie daarvan ons ervan weerhoudt om de waarheid te zien en in die volmaakte wereld te leven.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/09/living-in-a-false-reality-linkedin/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Filed under: New Publications, Perception | Add Comment / Ask Question →

Schoonheid in de ogen van een Kabbalist

laitman_282_01Vraag: Wat is schoonheid vanuit het gezichtspunt van een Kabbalist?

Antwoord: Schoonheid is het samengaan van dat wat niet met elkaar verbonden kan worden. In een dergelijke situatie voelt een mens vreugde en geluk.

Ik zou iemand mooi willen noemen als hij met heel grote tegenstellingen te maken heeft waar hij constant mee werkt, als hij ze in evenwicht brengt en naar voltooiing leidt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/29/17

 

Wees Mooi!

Laitman_201_01Vraag: Wat heeft de Wijsheid van Kabbalah erop tegen als een vrouw zich – vanuit haar natuurlijke verlangen – mooi maakt voor een man of omdat ze er mooi uit wil zien? Het Boek De Zohar zegt dat een vrouw een natuurlijk verlangen heeft om zich mooi te maken.

Antwoord: Volgens de Wijsheid van Kabbalah verwijst ‘zich mooi maken’ naar de intentie om te geven.

Opmerking: Het Boek De Zohar zegt dat “Malchut zich mooi maakt zodat de bruidegom naar wie zij verlangt zal komen …” namelijk de Schepper.

Antwoord: Het Boek De Zohar verwijst naar de voorbereiding van ons verlangen om te werken met de intentie om te geven, niet om aantrekkingskracht op een man uit te oefenen.

Vraag: Moet een vrouw zich nu wel of niet mooi maken?

Antwoord: Je kunt je zonder enig bezwaar mooi maken en mooi zijn.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/24/16

 

New Life 581 – Eeuwige Schoonheid

New Life 581 – Eeuwige Schoonheid

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Nitzah Mazoz

Samenvatting video (Engels)

Ons verlangen naar onsterfelijkheid is een natuurlijk verschijnsel: het verlangen naar schoonheid, macht en waardering motiveert ons in het leven omdat we sociale wezens zijn. Het ego ontwikkelt zich constant. Tegenwoordig verzekert het ego ons van geluk als we het verouderingsproces voorkomen en ons bezighouden met schoonheidsverzorging. Maar wat we investeren in anti-aging zal ons geen eeuwige volmaakte voldoening geven, waar we eigenlijk naar verlangen.

Uiteindelijk realiseren we ons dat we de ziel moeten ontwikkelen om voor altijd jong te blijven. Het is heel belangrijk om voor de gezondheid van het lichaam te zorgen, maar belangstelling voor schoonheid is iets anders. Er is innerlijke schoonheid en uiterlijke schoonheid.

De spirituele bron van de vrouwelijke bezorgdheid over schoonheid en over hoe haar gezicht er uitziet, is het stralen van het Licht en de juiste houding naar anderen. Het is zinvol om te investeren in een ‘innerlijke operatie’ in plaats van uiterlijke operaties na te streven. Het gaat erom dat je je houding naar anderen zo goed mogelijk verbetert.

Als je een innerlijke houding van warmte en liefde uitstraalt naar anderen, zal je uiterlijke verschijning ook verbeteren. In principe is het zo, dat een mens eruit moet zien zoals de natuur hem heeft geschapen. Het uiterlijk is een resultaat van innerlijke krachten. In de mate waarin een mens een goede verhouding heeft met anderen, wordt hij op een vriendelijke manier geaccepteerd, te vergelijken met de verhouding tussen kinderen en hun moeder. Iemand die zijn innerlijke houding naar anderen corrigeert naar liefde, zal zich ook jonger voelen.

Probeer met anderen om te gaan alsof je hun moeder bent, straal liefde en vertrouwen uit. Dan zal men ervaren dat je mooier bent.

From KabTV’s “New Life #581 – Eternal Beauty,” 6/2/15

icon for podpress Video: Play Now | Download

icon for podpress Audio: Play Now | Download