Category Archives: Schepping

De dialoog van de mens met de Schepper

239Het gebed is een oproep aan de Schepper, men noemt het MAN (vrouwelijke wateren) d.w.z. het brandende verlangen van een mens die zich vanuit zichzelf omhoog heft naar de Schepper. Natuurlijk zal de Schepper zijn vraag dan kunnen beantwoorden.

Het gebed is een oprecht verzoek van een mens aan de Schepper, de Schepper wacht erop en beantwoordt het. Het gebed is de verbinding van een mens met de Schepper.

Denk niet dat bidden alleen tot de mens behoort. De stille, vegetatieve en animale natuur zijn in hun bestaan voortdurend in gebed. Hun gebeden maken echter op een organische wijze deel uit van de natuur, want het is van tevoren bekend wat een steen, een plant of een of ander dier verlangt. Daarom heeft hun verlangen geen speciale wijze van uitdrukken nodig, het vindt automatisch plaats.

Maar een mens moet aan zijn gebed werken, daarom is aan hem een vrije wil gegeven. In de mate waarin een mens zijn gebed vormt in overeenstemming met wat de Schepper hem wil geven, zal hij succes hebben en zal er een wederzijdse verbinding met de Schepper tot stand komen: “Ik ben voor mijn Geliefde, en mijn Geliefde is voor mij.”

De Schepper zorgt van tevoren voor een antwoord voor een mens en roept hem daardoor op tot gebed. De mens moet zoeken en ontdekken met welk gebed hij de Schepper kan aanspreken, zodat hij de Schepper de gelegenheid geeft om hem te antwoorden en te helpen. Dan is er een wederzijdse verbinding tussen hen in de vorm van: “Ik ben voor mijn Geliefde, en mijn Geliefde is voor mij.”

Op het moment dat wij vragen, helpt de Schepper ons al, en zelfs eerder al, want als Hij ons wekt om ons tot Hem te wenden, helpt Hij ons daar al bij, zoals er geschreven staat: “Roep tot Mij en Ik zal antwoorden.”

Blog in het Engels:https://laitman.com/2022/09/mans-dialogue-with-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 9/14/22, “Purifying the Heart” 

Related Material:

How Can You Learn to Speak with the Creator?

Connection With The Creator

A Voice Calling In The Dark Forest

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe wij de Wijsheid van de wereld verkrijgen

934Er valt niets te corrigeren in ieder van ons, het probleem ligt niet in ieder van ons afzonderlijk. Het is het belangrijkste dat wij onze verbinding corrigeren, zodat alle minnen en plussen in ons, alle goede en slechte eigenschappen die in ieder van ons aanwezig zijn, elkaar aanvullen en voltooid worden tussen de vrienden. Dit wordt Arvut (verantwoordelijkheid voor elkaar) genoemd.

Deze Arvut is nu precies nodig om met elkaar alle goede en slechte eigenschappen door onze verbinding te compenseren. Dan blijkt dat er geen rechtvaardigen onder ons zijn – we zijn allemaal zondaars. Maar als we al onze polaire kwaliteiten op de juiste manier met elkaar verbinden, de plussen en minnen met elkaar combineren, zal het hele systeem perfect gaan werken.

Het belangrijkste is dat we elkaar aanvullen. We hoeven alleen maar met dit werk te beginnen, zelfs als we niet begrijpen hoe we het moeten doen, en alleen maar te willen dat het gebeurt, de Schepper zal het werk voor ons voltooien.

Als ik alle tekortkomingen die ik bij een vriend opmerk, compenseer door de Schepper achter hem te zien, verbind ik het hele systeem op een complete manier. Dan wordt dit systeem duidelijk voor mij, de hele schepping wordt dan duidelijk voor mij: hoe er samenhang tussen alles is, hoe de schepping functioneert en hoe het ene deel het andere deel beïnvloedt, vanaf het begin van de schepping tot aan het einde. Dan begrijp ik alles wat er gebeurt in de relatie tussen al haar delen, dat wil zeggen dat ik de wijsheid van de wereld verkrijg.

Hierover staat geschreven: “De rechtvaardigen zitten bij elkaar en genieten van de uitstraling van de Shechina“, van de manier waarop alle negatieve en positieve eigenschappen worden gecombineerd, alle tegenstellingen elkaar aanvullen en er niets overbodigs, niets slechts, overblijft.
Alles is in volledige harmonie verenigd.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/09/how-to-acquire-the-wisdom-of-the-world/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 8/24/22, “Reinforcing Ourselves with There Is None Else Besides Him”

Related Material:

Correct Yourself, Correct The World

What To Correct: Myself Or The World?

There Is No One Closer To A Child Than His Mother

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Wederzijdse beweging

151Vraag: Zoals we weten, maakt Kabbalah gebruik van de numerieke waarden van letters. Om spirituele staten uit te leggen, werden de Hebreeuwse  letters afgeleid uit het onderzoek van de Kabbalisten die de ware aard van de spirituele wereld onderzochten. Wat zijn letters en getallen eigenlijk en wat is het verband ertussen?

Antwoord: Er zijn geen getallen in spiritualiteit. Er zijn letters die de beweging uitbeelden van Bovenaf naar beneden, van de Schepper naar de schepselen, dit is afhankelijk van de mate waarin de schepselen Zijn invloed op henzelf kunnen waarnemen. Daarom wordt een letter Ot (teken) genoemd, d.w.z. een aanduiding dat een mens de houding van de Hoge Kracht naar hem gaat waarnemen.

Deze gewaarwording begint vanaf het moment waarop hij ernaar verlangt om de Schepper, de Hoge Kracht, te bereiken, dit gebeurt in de mate van zijn gelijkvormigheid. Als een mens zijn verlangen om aan de Schepper te geven, Hem blij te maken en vervulling te geven ontdekt, gaat hij – in de mate van zijn vermogen om dit tot uitdrukking te brengen – ontdekken dat de Schepper vanaf het allereerste begin bereid was om een relatie met hem aan te gaan.

Dan blijkt dat hier de verbinding tussen schepping en Schepper zichtbaar wordt, namelijk de gelijkwaardigheid tussen de houding van de mens naar de Schepper en van de Schepper naar de mens. Zo’n wederzijdse beweging van de een naar de ander leidt tot wederzijdse vervulling: de mens verheft zijn verlangen naar de Schepper en de Schepper vervult zijn verlangen met Zijn aanwezigheid: Licht.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/08/mutual-movement/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Spiritual States” 7/26/22

Related Material:

The Connection Between Letters And Digits

Why Are There No Letters Above Bina In The Spiritual World?

Gematria Is The Language Of Emotions

Filed under: Language of Branches, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Het pad dat wij moeten gaan

232.05In spiritualiteit gebeurt alles in onze gevoelens, niet in het verstand, maar in het zintuig dat verlangen heet.

Om schepselen te creëren en hen de mogelijkheid te geven om het niveau van de Schepper te bereiken, is het nodig om het verlangen zodanig te creëren dat het in een staat komt waarin het mogelijk wordt om de Schepper, d.w.z. het hele universum, te voelen. Met de Schepper bedoelen we namelijk het hele universum dat ons gegeven is met het doel om het te kunnen bereiken.

Hoe komt dit tot stand? Het aanvankelijk geschapen verlangen groeit geleidelijk naar gelijkvormigheid aan de Schepper, het ontdekt de egoïstische neiging in zichzelf die absoluut tegengesteld is aan Hem, het verlangen wordt versplinterd en moet zich herscheppen vanuit een situatie die tegengesteld is aan de Schepper, naar een situatie die aan Hem gelijkvormig is.

Dit is het uitgangspunt van de weg die wij moeten gaan. Een deel van deze weg vindt plaats tijdens de voorbereiding, als wij onszelf nog niet voelen. Net zoals de conceptie van een mens in onze wereld plaatsvindt als twee krachten, vader en moeder, door copulatie alle voorwaarden scheppen voor de ontwikkeling van een kind (een nieuw verlangen) dat dan uit hen voortkomt en zich zelfstandig gaat ontwikkelen.

Zo moeten wij onszelf voorstellen als werkelijk onafhankelijke verlangens die enerzijds door de Schepper worden bestuurd en anderzijds absoluut onafhankelijk van Hem zijn. Dit betekent dat wij moeten bepalen wat onze vrijheid is en wat onze directe afhankelijkheid of ons gebrek aan onafhankelijkheid is.

Deze twee tegengestelde krachten moeten gelijktijdig in ons werken. Wij moeten ze in evenwicht brengen, ze samenvoegen en ze zo richten dat ze elkaar aanvullen.

Zo zal uit deze twee krachten – de kracht van ontvangen en de kracht van geven – iets groeien wat “gelijkvormig aan de Schepper” genoemd zal worden. De mate waarin wij in deze kracht tegengesteld zijn aan de Schepper, zal bepalen in welke mate wij werken aan gelijkvormigheid aan Hem. Dan zal het gevormde schepsel Adam genoemd worden, wat gelijkvormig aan de Schepper betekent.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/08/the-path-we-must-walk/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the “Arava” Convention in Europe—Lithuania 2022, Lesson 2, 7/24/22

Related Material:

First Steps In Spirituality

Unifying The Two Forces Of Nature Within

125 Degrees Of Revelation

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Altijd samen – Vrouwen en mannen in Kabbalah

557Vraag: Voor het eerst sinds lange tijd nemen vrouwen deel aan de ochtendlessen en stellen ze bijna op gelijke voet vragen. Dit gebeurde vroeger niet. En nu organiseren zij hun eigen vrouwen-Arava-conventie. Hoe komt het dat vrouwen het voortouw nemen in onze tijd?

Antwoord: Het is een feit is dat we op weg zijn naar de laatste correctie. Wij bevinden ons in de laatste fase van een alomvattende correctie en daarom hebben wij een actievere deelname van de vrouwen, samen met ons, nodig en zij hebben onze deelname nodig.

Samen keren wij naar het begin van de schepping terug, maar dan gecorrigeerd, naar de plek waar zowel de vrouw als de man het begin van de schepping hebben ervaren, samen hebben deelgenomen aan de val ervan en nu samen moeten deelnemen aan de correctie van de schepping.

In de laatste fase van de correctie, als de mannen al het nodige hebben voorbereid, komen de vrouwen naar de mannen toe en werken zij samen aan deze laatste fasen. Daarom is het natuurlijk dat zowel vrouwen als mannen deelnemen aan al onze conventies, lessen en overal. Dit zal nog duidelijker worden onthuld.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/07/always-together/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the “Arava” Convention in Europe – Lithuania 2022, Lesson 1, 7/22/22

Related Material:

To Show Men An Example

The Last Generation—The Time Of Women

Success Depends On The Woman

Filed under: Conventions, Events, Spiritual Work, Women’s Spirituality | Add Comment / Ask Question →

 

Licht is het fundament van het leven

276.02Vraag: Is genot een soort spirituele substantie?

Antwoord: Genot is de vervulling door hoge energie.

Ook in onze wereld komt het van Boven tot ons. Het leven waardoor atomen ronddraaien, moleculen bijeen blijven en alle chemische en biologische transformaties ons vullen en voorbereiden voor spiritualiteit – dit alles wordt in Kabbalah Licht genoemd.

Vraag: Het Licht waar Kabbalah over spreekt en waar de Ari  over schrijft aan het begin van zijn boek The Tree of Life en het licht waar Einstein in zijn relativiteitstheorie over spreekt als een soort substantie – zijn dat ondubbelzinnige begrippen?

Antwoord: Ook in onze wereld is Licht de basis van het leven. Dit is een gevolg van spiritueel Licht in de fysieke wereld, want onze wereld is gebouwd als een afdruk van de Hoge Wereld.

Licht is de hoogste spirituele energie van waaruit een kleine vonk in onze wereld, in ons lege universum, is doorgebroken en geboorte heeft gegeven aan alles wat er nu hier bestaat – alles wat wij kennen en nog niet kennen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/06/light-is-the-foundation-of-life/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland%5C

From KabTV’s “Close-Up. Does God Exist?”

Related Material:

Light Is When It Is Light Within

What Is the Upper Light?

The Light That Reforms

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe kunnen we de kracht vinden om te vergeven? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Hoe kunnen we de kracht vinden om te vergeven?

Hoe kunnen we de kracht vinden om te vergeven? We kunnen de kracht vinden om te vergeven als wij de menselijke natuur begrijpen, dat onze natuur ons namelijk dwingt om te zijn zoals we zijn.

Hierover staat geschreven: “Ga naar de Ambachtsman die mij gemaakt heeft.” Met andere woorden: “Waarom word je boos op mij?” “Waarom geef je mij de schuld?” “Ga naar Degene die mij zo gemaakt heeft, die mij de hele tijd op deze manier activeert en laat handelen. Vanuit mijzelf ben ik niets.”

Met andere woorden, je ziet marionetten voor je en via hen moet je je verhouden tot Degene die het allemaal zo heeft gemaakt. Door je te verhouden tot de Kracht achter alles en iedereen, die in de wijsheid van Kabbalah “de Schepper” wordt genoemd, doe je een verzoek om degenen die je voor je ziet op de juiste manier te begrijpen, om hen te zien als de vertegenwoordigers van de Schepper naar jou toe. Dan kom je tot het besef dat alles in je leven er is – in de natuur op het minerale, vegetatieve, animale en menselijke niveau – zodat jij de houding van de Schepper naar jou kunt gaan ontdekken.

Wat is de Schepper? De Schepper, die in de wijsheid van Kabbalah verschillende namen heeft gekregen, waaronder “natuur,” “het hoge licht,” en “de hoge kracht”, is de overal aanwezige kracht van de natuur, de alomvattende wet van de werkelijkheid: een eigenschap, kracht en wet van liefde, geven en verbinding. Dit heeft niets te maken met religie of geloof.

Wij bestaan in een gedachte. Zie het als een enorm groot computerprogramma. Uiteindelijk is het, in dit systeem, de rol van ieder mens om elkaar te helpen om de uiteindelijke staat te bereiken van “Heb je naaste lief als jezelf”. Dit is de wet die de hele werkelijkheid omvat, ons hele leven en ons bestaan.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/06/how-do-you-find-the-strength-to-forgive-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Based on “New Life episode 1185” with Kabbalist Dr. Michael Laitman, Yael Leshed-Harel and Oren Levi. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Photo by Gus Moretta on Unsplash.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

Waar zal liefde je heenleiden? In welke mate zullen mensen erdoor beïnvloed worden? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Waar zal liefde je heenleiden? In welke mate zullen mensen erdoor beïnvloed worden?

Als je gaat liefhebben en voor iedereen en alles in de natuur – de minerale, vegetatieve, animale en menselijke niveaus – gaat zorgen volgens de wet van de liefde, zal je de immens grote invloed ervaren die dit zal hebben.

Allereerst zal je een grote voldoening voelen door je liefdevolle houding naar alles en iedereen in de natuur. Je zult via dit alles de werkelijkheid gaan voelen als iets dat jou insluit. Vervolgens integreer je in de wereld en ontdek je de kracht die overal in de wereld werkzaam is. Je gaat de kracht waardoor de natuur zich ontwikkelt, evolueert en leeft, herkennen. Op deze manier bestaat alles wat geschapen is. Zo ga je je dus identificeren met de kracht waardoor de natuur bestuurd wordt.

Hoe komt het dat een liefdevolle houding naar de minerale, vegetatieve, animale en menselijke niveaus van de natuur – alles en iedereen om mij heen – de kracht kan onthullen waardoor de natuur bestuurd wordt?

Dat komt omdat deze kracht in iedereen en alles aanwezig is, maar jij leeft niet vanuit dezelfde waarden om dit te ontdekken en te voelen. Je verbergt deze kracht. Dat komt omdat je niet dezelfde kwaliteiten hebt: jij hebt haat in jezelf en de natuur is absolute liefde.

Liefde voor iedereen is het allerbelangrijkste in het leven. Als we dit bereiken, voelen we de volmaakte, eeuwige werkelijkheid, dan word jij ook volmaakt en eeuwig.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/06/where-will-love-take-you-to-what-extent-will-it-influence-people-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Based on the video “Where Will Love Take You?” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Oren Levi. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

Sefira – de interactie tussen de Schepper en de schepping

239Vraag: Wat zijn de tien Sefirot?

Antwoord: Als de schepping gaat communiceren met de Schepper en deze relatievormen gevuld raken met betekenis, kracht en intentie, krijgen ze de naam Sefirot.

Als een mens de houding van de Schepper naar hem bereikt en daar op de juiste manier op reageert, veranderen deze tien niveaus in tien Sefirot. “Sefira” komt van het woord “stralend”.

Een mens begint te voelen hoe de Schepper met hem omgaat en hoe hij met de Schepper moet omgaan. Met andere woorden, er is een soort systeem dat in potentie bestaat en als we het bereiken, brengen wij onze gevoelens erin, dit wordt Sefira genoemd. Dan komt het hele systeem in beweging, het straalt en glanst, zoals het was.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/05/sefira-the-interaction-between-the-creator-and-creation/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 5/10/22

Related Material:

What Are The Sefirot?

Me And My First Nine Sefirot

The Spiritual Body In The Form Of Sefirot

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Dankzij de intentie

79.02Vraag: Het is niet duidelijk hoe wij tegengesteld kunnen blijven aan de Schepper en tegelijkertijd verenigd kunnen zijn met Hem. Hoe kan iets één worden met iets anders wat er tegengesteld aan is?

Antwoord: Dankzij de intentie. Ik kan mijn denken en mijn verlangen niet veranderen, maar ik kan wel de vorm waarin ik ze gebruik veranderen – voor wiens belang ik het bedoel. Dan blijkt dat we enerzijds in onze intentie gelijkvormig worden aan de Schepper, we werken in harmonie met Hem samen, in homeostase.

Anderzijds behouden we onze natuur, die kunnen we niet veranderen. En we hoeven haar ook niet te veranderen. Zo benadrukken wij onze onafhankelijkheid, onze tegengesteldheid aan Hem. Als Zijn schepselen lossen wij niet op in een gemeenschappelijke gedachte, maar bevinden wij ons erboven, als twee golven.

Aanvankelijk, toen wij geschapen werden, waren wij opgelost in deze gedachte, wij voelden onszelf niet. Een mens in onze wereld voelt zichzelf ook niet. Die kleine mens die te midden van zeven miljard exemplaren bestaat, voelt zichzelf niet. Hij doet automatisch wat de algemene gedachte van het universum hem voorschrijft, wat zij teweegbrengt, waar zij hem heenleidt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/05/thanks-to-intention/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Close-Up. Secrets of Immortality” 1/7/11

Related Material:

The Main Thing Is Intention

Where Is The Intention?

Intention And Its Influence On Reality

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →