Category Archives: Schepping

Heeft de Schepper Zijn eigen “Ik”?

Vraag: Heeft de Schepper een persoonlijkheid, Zijn eigen “Ik”?

Antwoord: De Schepper heeft Zijn “Ik” en dit “Ik” is het enige wat in het hele universum bestaat. Er bestaat niets anders dan de Schepper, of beter gezegd: niets anders dan de Gedachte, het Scheppingsplan! Wij bestaan in deze gedachte, in dit plan.

Vraag: Als de Schepper alles bestuurt en leven geeft aan alles wat er bestaat, wat betekent het dan om Zijn niveau te bereiken? Betekent dit dat wij een bron van leven worden voor iedereen en dat wij iedereen besturen?

Antwoord: Je bent alleen een kanaal, een buis waardoor de Gedachte van de Schepper naar de gehele schepping stroomt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 10/7/18

Filed under: The Creator | Add Comment / Ask Question →

 

De Schepper maakte het zo en jij corrigeert het

laitman_567.04Vraag: Is het gedrag van een mens niet het directe resultaat van hoe de Schepper hem gemaakt heeft, afhankelijk van zijn genen en de omgeving waarin hij is opgegroeid?

Antwoord: Natuurlijk. Daarom staat er geschreven: “Ga naar de Schepper die je gemaakt heeft.”

Vraag: Betekent het al geen vooruitgang als je dit begrijpt?

Antwoord: Het betekent misschien wel vooruitgang, maar dat is nog geen correctie. Het probleem is dat wij onze natuur moeten corrigeren. Je kunt altijd zeggen: “De Schepper heeft het zo geregeld,” en dan? De Schepper heeft het zo geregeld, en jij moet het corrigeren.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/25/18

Waarom heeft de Schepper mijn liefde nodig?

laitman_629.3Vraag: Waarom heeft de Schepper mijn liefde en geven nodig? Waarom heeft hij een schepsel geschapen dat Hem moet liefhebben?

Antwoord: Kabbalisten die de kennis van de natuur van de immens uitgestrekte schepping buiten onze kleine, afgesloten wereld hebben verworven, vertellen ons wat daar plaatsvindt.

Wil je er een bewijs voor? Doe hetzelfde als zij hebben gedaan, dan zal je in staat zijn om te beoordelen of de schepping de juiste vorm heeft of niet, je zult ervaren hoezeer je van mening verandert.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/23/17

Schepping is verlangen

Vraag: Wat is schepping volgens Kabbalah?

Antwoord: Schepping is het verlangen om te ontvangen dat we in verschillende vormen kunnen aantreffen: in insecten, in mensen, in de ruimte, in engelen, in alles.

Dit zijn verlangens op het minerale, vegetatieve, animale en sprekende niveau, de niveaus van intentie zijn in overeenstemming daarmee bepaald.

Vraag: Wat is het verschil tussen intentie en verlangen?

Antwoord: Het verlangen wordt door het hoge Licht in ons gewekt, de intentie is de wijze waarop wij ons verlangen gebruiken.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/19/17

 

De tien Sefirot – De grondslag van de Schepping

laitman_548_02-jpgBaal HaSulam, “Preface to The Book of Zohar,” 2): Allereerst moet u weten dat alles wat in Het Boek De Zohar beschreven wordt – zelfs de legenden die erin beschreven staan – aanduidingen zijn van de tien Sefirot en de permutaties daarvan, genaamd: KHB (Keter, Hochma, Bina), HGT (Hesed, Gevura, Tifferet), NHYM (Netzach, Hod, Yesod, Malchut). Evenals de tweeëntwintig letters van de gesproken taal, waarvan de permutaties voldoende zijn om elk voorwerp en elk concept te benoemen, zijn de concepten en de permutaties van de concepten in de tien Sefirot voldoende om alle wijsheid van het Boek uit de hemel te ontsluiten (…)

Vraag: Wat zijn de tien Sefirot?

Antwoord: De grondslag van het universum is Licht, niet het zichtbare licht, maar een speciale energie die zich verspreidt, uitstroomt, vervult en alles verandert. In de oorsprong fase wordt het Keter (kroon) genoemd.

Als het Licht van Boven neerdaalt, creëert het een punt, een verlangen dat onder de invloed daarvan begint te groeien.

Vanaf fase nul, waar het punt alleen een eigenschap van het Licht vertegenwoordigt, verandert dat punt naar de eerste staat en begint het te voelen wat het verlangt. De eerste expansie van het verlangen wordt Hochma genoemd.

In de tweede fase verandert het verlangen onder de invloed van het Licht in een tegengestelde eigenschap: de eigenschap Bina. Ook hier is er verlangen, maar alleen om te geven.

Het verlangen begint de eigenschappen van het Licht – geven – waar te nemen en wordt eraan gelijkvormig, zoals een kind ten opzichte van een volwassene als het de eigenschappen, gewoonten en opvattingen van de volwassene ontdekt.

De derde fase is het verlangen van Bina om gelijkvormig te zijn aan Keter. Omdat Keter de eigenschap van Hochma heeft gecreëerd, brengt Bina de volgende eigenschap voort, namelijk Zeir Anpin (ZA), in het Aramees betekent dit Klein Gelaat. Klein omdat het niet van Keter afkomstig is maar van de gelijkvormigheid met Keter.

Dan verkrijgt het verlangen de aspiratie om meer te ontvangen: het totale, enorm grote Licht dat van fase nul afkomstig is. Dit is de vierde fase, Malchut, afkomstig van het woord “koninkrijk” – het koninkrijk van het verlangen.

Aan deze vier delen die in de natuur bestaan is niets meer toegevoegd. Het hele universum, de planeten, de innerlijke delen van de mens, onze psychologie, het denken, elk systeem, wat wij ook maar benoemen, alles bestaat uit deze delen en hun hiërarchie.

Daarbij bestaat Zeir Anpin uit zes delen. De gehele schepping vertegenwoordigt dus tien delen, ofwel tien Sefirot. Sefira, van het woord “lichtend”, is het schijnsel van een bepaalde eigenschap. Elke Sefira is een compleet systeem van op elkaar inwerkende krachten.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/5/17

 

De Gehele Wereld Is De Taal Van De Schepper

laitman_423_02Vraag: Spreekt de Schepper met ons via mensen?

Antwoord: Ja. Hij wendt zich tot iedereen via mensen, maar niet op dezelfde manier als waarop mensen zich tot jou wenden. Hij spreekt met jou door Zijn invloed op jou door middel van de omgeving, dieren, planten en zelfs stenen, door alles wat zich om je heen bevindt.

De hele wereld is de taal van de Schepper. Maak je innerlijk luisteren sterker, dan zal je het horen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/11/16

 

Door Wie Is De Schepper Geschapen?

laitman_276_02Vraag: Waaruit is de Schepper gevormd en door wie is Hij geschapen? Bestaat er meer dan één Schepper?

Antwoord: De Schepper is gevormd uit een verlangen om te geven, te genieten en lief te hebben, zoals een grote, lieve, warme moeder.

De Schepper is door niemand geschapen, Hij bestaat eeuwig, voorbij tijd, beweging en ruimte. Wat door Hem is geschapen, bestaat tijdelijk.

Ieder van ons kan zijn eigen Schepper hebben totdat wij ons met elkaar verbinden en ons realiseren dat het één enkele Kracht is. In deze vorm bestaat de wereld.

Het is belangrijk dat wij de Schepper ontdekken en in direct contact met Hem komen. Dan ga je ontdekken Wie het is en Wat het is. Anderen zullen ook direct contact met Hem bereiken en ontdekken Wie dit is en Wat dit is. Dan zullen jullie in de verbinding tussen jullie samen kunnen verhelderen of het dezelfde Schepper is voor jullie allemaal of niet, het zal jullie duidelijk worden dat Hij Eén is.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 11/30/16

 

De Letters Als Vormen Voor Het Bestuur Van Onze Wereld

laitman_526Vraag: Hoe zijn de letters van het alfabet geschapen?

Antwoord: De letters van het alfabet zijn door Adam HaRishon (de eerste Mens) naar ons toe gekomen, hij was de eerste mens die gelijkvormigheid (Domeh) aan de Schepper heeft bereikt.

Adam was de eerste mens die de Hoge Wereld heeft ontdekt en de resultaten daarvan in onze wereld. Alles wat in de spirituele wereld bestaat zijn de wortels en alles wat in onze wereld bestaat is het resultaat daarvan, dat uit de spirituele wereld neerdaalt.

De twee werelden zijn volkomen identiek, uitgezonderd het feit dat de Hoge Wereld een wereld van krachten is, en onze wereld een wereld van materie. Daarbij worden alle krachten die de oppervlakte van de aarde actief beïnvloeden (elektriciteit, magnetisme, plasma, atoomkrachten, etc.) ook als een deel van de materiële wereld beschouwd.

Van daaruit heeft Adam HaRishon de wortels van onze wereld, namelijk de Hoge Wereld, ontdekt. Hij zag hoe de krachten die onze wereld besturen vanuit de wortels volgens speciale wetten neerdalen. Adam begreep de betekenis van het Hoge Bestuur en de toepassing daarvan. Van hieruit heeft hij wetten geformuleerd en de structuur van de letters beschreven.

Alles wat bestaat is vanuit één enkel zwart punt afkomstig: verlangen. Er zijn van boven naar beneden vertakkingen vanuit dit punt, dit betekent dat het Licht van Hochma – het Levenslicht (de verticale lijn in de tekening) – vanuit de Hoge Wereld onze wereld bereikt. Tegelijkertijd is er een horizontale Kracht, het Licht van Hassadim (Licht van barmhartigheid), dat zich eveneens kan verspreiden.

thelettersasmodelsformanagingourworld-pic1

Het Bestuur van de wereld bestaat uit drie elementen: één punt en twee lijnen, een horizontale en een verticale lijn. Alles wordt bestuurd door de integratie van deze twee tegengestelde krachten, zoals de integratie tussen een plus en een min. Adam voelde deze krachten in de spirituele wereld, hij ging ze bestuderen en onderzoeken.

Omdat de Hoge Wereld bestaat uit de delen die Keter, Hochma, Bina, Zeir Anpin, en Malchut genoemd worden, ging Adam onderzoeken op welke wijze de Hoge Wereld onze wereld beïnvloedt. Hij ontdekte dat de spirituele wereld uit twee delen bestaat. Het bovenste gedeelte wordt Galgalta ve Eynaim (de eigenschap van geven) genoemd, van daaruit zijn de beslissingen afkomstig. Het onderste gedeelte wordt AHP genoemd (de eigenschappen van ontvangen), van daaruit is het Bestuur afkomstig.

thelettersasmodelsformanagingourworld-pic2

Op basis van zijn onderzoek heeft Adam de structuur van de letters beschreven. De eerste negen letters bevinden zich in het onderste gedeelte van Bina, de daaropvolgende negen letters bevinden zich in Zeir Anpin en de laatste vier letters bevinden zich in Malchut. In totaal zijn er 22 letters, 22 standaardvormen van Bestuur. Dan zijn er nog vijf sluitletters, Mantsepach (MNTzPCh) en zo komen we op een totaal van 27 letters.

Het Hoge Licht gaat, als door een vorm, door elke letter heen en daalt neer in de vorm van die letter.

Het Licht verblijft boven de letter als simpel, vormloos, homogeen Licht, Licht dat niets speciaals heeft.

Als het Licht echter door de vorm van de letter heen gaat, werkt het op een bijzondere wijze in onze wereld, omdat de interactie tussen de horizontale (Hassadim) en de verticale (Hochma) lijnen in elke letter, heel uniek is. De letter “Dalet – ד” is heel specifiek. Deze letter heeft een speciaal uitsteekseltje op het punt waarop de twee lijnen met elkaar verbonden zijn, dit vormt het draaipunt van de twee lijnen van deze letter. In het algemeen gesproken hebben letters vele soorten innerlijke eigenschappen.

Elke letter is een afzonderlijke Kli (vat), een combinatie van twee Krachten: Hassadim en Hochma. De vectoren veranderen voortdurend.

Elke letter is een specifieke afdruk waardoor de Hoge Kracht werkt. De Hoge Kracht gaat door de vorm heen en maakt de weg vrij voor de bijzondere invloed van deze Kracht in onze wereld. Een woord is een samenstelling van letters, zoals een computeropdracht.

Vraag: Waarom zien we maar twee lijnen op de tekening als de invloed uit drie lijnen bestaat? Hoe wordt de derde lijn in de letters zichtbaar?

Antwoord: De derde lijn beweegt zich vanuit de schepping van beneden naar boven. De tekening laat het Bestuur van de Schepper zien, van boven naar beneden.

In de letters is er niets van de mens zelf aanwezig, alleen in de mate waarin wij het toestaan om letters vanuit ons verlangen te schrijven.

Vraag: Waarom staat er geschreven dat de Torah uit één enkel woord bestaat?

Antwoord: Omdat de Torah niet in woorden verdeeld is, de Torah is geschreven als één doorlopende tekst. Er bestaat geen manier om er een verdeling in aan te brengen. Het is één simpel gebod dat vanaf het begin van de schepping “In het begin schiep God …” tot aan het laatste woord “Israël” geldt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/17/16

 

De Gehele Schepping Is In Mij

laitman_929Zij moeten samengevoegd worden door de juiste verbinding tussen alle delen van de ene ziel en één geheel worden, zodat door die ziel gemeenschappelijke kennis, een gemeenschappelijke mening, gemeenschappelijk geloof en gemeenschappelijk ‘voedsel’ – namelijk aan elkaar geven en van elkaar ontvangen – heen stroomt, zodat dit ene systeem van harten (verlangens) en intenties (denken) correct werkt, en iedereen het gehele systeem voelt.

Wanneer we met elkaar in dit systeem verbonden zijn, voelt een ieder – door met iedereen verbonden te zijn – dat hij niet alleen een klein deeltje van het systeem is, maar dat hij ook het systeem zelf is: Adam. Met andere woorden: het is alles wat tot dit systeem behoort en alles wat in mij gecreëerd is.

Ik voel dat de Schepper zelf mij geschapen heeft, want als ik mij verbind met elk deeltje van de ziel, geef ik voeding aan de ziel en ontvang ik eruit. Dan blijkt dat mijn aandeel in geven en ontvangen absoluut uniek en individueel is omdat ik degene ben die dat doet. Dit geldt eveneens voor jou en voor hem.

Iedereen samen voelt als één geheel. Er is de Ene, de Schepper, die in een volkomen open contact staat met de ene schepping, met elk van de 600.000 stukjes waaruit de ziel bestaat.

Het spirituele niveau van een menselijk wezen bestaat uit een contact met de Schepper waaraan niets ontbreekt. Wij kunnen dat in onze wereld vergelijken met een vrouw die verwacht dat een man haar volledig toebehoort en niets achterhoudt: niet zijn leven, zijn werk, zijn denken en zijn verstand. Instinctief wil zij hem absorberen.

In principe wordt ditzelfde verlangen in een mens onthuld met betrekking tot de Schepper, in relatie tot Hem wordt een mens als het vrouwelijke (ontvangende) deel beschouwd. Zo werkt het, deze staat moeten wij bereiken. Dit manifesteert zich alleen op een spiritueel niveau, op geen enkel ander niveau wordt dit onthuld.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book,” 6/7/16

 

Een Zwart Punt In Het Oneindige Licht

laitman_219_01

 

Vraag: Vanuit welk punt is het Hoge Licht afkomstig?

Antwoord: Het enige wat de Schepper in het Oneindige Licht heeft geschapen, is een zwart punt. Dit punt wordt een verlangen genoemd.

ablackpointintheinfinitelight

Dit punt is niet het egoïsme maar alleen het begin daarvan, iets wat verschilt van het Licht. Het is het punt van waaruit onze ontwikkeling begint.

Vraag: Wat betekent: met zwarte letters op een witte achtergrond schrijven?

Antwoord: De witte achtergrond wordt met het Licht geassocieerd, het zwart is ons verlangen. Als wij lijnen tekenen, geven wij dus aan hoe onze verlangens eruit zien tegen de achtergrond van het witte Licht en wat deze verlangens onderscheidt van de altruïstische eigenschappen van de Schepper.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/17/16