Category Archives: Schepping

Alles begint bij de verbinding tussen de harten

De blog vertalingen zullen tot 15 maart onregelmatig verschijnen, vanaf woensdag 15 maart weer dagelijks.

938.02Het belangrijkste tijdens het Congres is het openen van onze harten. Het congres is een bijeenkomen van harten om het gebroken hart van Adam HaRishon, de gemeenschappelijke wereldziel waar wij allen deel van uitmaken, te corrigeren. Daarom moeten we proberen te voelen hoe ver we in onze harten van elkaar verwijderd zijn.

Het hart is alles wat er in een mens leeft – al zijn verlangens en gedachten. Juist deze verlangens naar vervulling moeten we met elkaar verbinden, proberen de ander te voelen, want dat betekent dat we verbonden zijn.

In de mate waarin we anderen liefhebben als onszelf, gaan wij de Kracht voelen die uit ons is verdwenen toen de ziel uiteenviel tijdens de zonde van Adam HaRishon. Wij zullen onze harten boven onze egoïstische verlangens uit verbinden om dit systeem te corrigeren en de Schepper weer te gaan voelen. In ons gemeenschappelijke hart zal er één enkele, bijzondere Hoge Kracht regeren – de Schepper, naast Wie niets anders bestaat.

Dit is het doel van ons leven, ons bestaan, het doel waarvoor alle werelden en de hele natuur geschapen zijn. De voortgang in deze richting, de gevoelens en gedachten die samenhangen met het proces van de onthulling van het systeem van de Schepper en de Schepper zelf daarin, wordt de opening van het hart genoemd.

Als het hart zich opent, gaan we voelen hoe er spirituele organen in ons geboren worden en gaan groeien, zoals dat in elk zich ontwikkelend, levend lichaam gebeurt: de hersenen, het hart, de lever, de armen, de benen, enzovoort. Wij zullen voelen hoe we met alle delen van het hart handelen in de mate waarin wij ze willen verbinden tot één systeem. Zoals een druppel sperma zich ontwikkelt in de baarmoeder, zo zal zich uit ons kleine, innerlijke verlangen naar eenheid, verbinding en onderlinge samenwerking, een bijzonder wezen gaan ontwikkelen in de Hoge Kracht van de Schepper.

In de mate waarin wij ons met elkaar kunnen verenigen en ons met de Schepper kunnen verbinden, zullen wij voelen dat wij in één lichaam leven, in één Schepper, als delen van dit gemeenschappelijke lichaam dat vrienden worden genoemd. Wij zullen groeien als cellen van een levend lichaam, onze verbondenheid met elkaar en onze onderlinge afhankelijkheid voelen. Voor zover de een aan de ander kan geven, en de ander aan een derde, zich steeds verder uitbreidend, zullen wij ons ene gemeenschappelijke lichaam opbouwen.

Stel je maar eens miljarden kleine verlangens voor, waarvan elk zich niet uit zichzelf ontwikkelt, maar dankzij de verbinding met andere verlangens, zo groeit dit en wordt het doel en het doel van de ontwikkeling ervaren.

Door onszelf zo op te bouwen, bouwen we aan het bereiken van de Schepper, we beginnen te begrijpen wie Hij is, hoe Hij zich in ons kleedt en hoe we dichter bij Hem kunnen komen. Van hieruit wordt duidelijk hoe belangrijk elke vriend is, dit vergroot onze vastberadenheid om de Schepper te bereiken. Elke vriend brengt mij dichter bij de Schepper en voegt steeds meer toe om hem te kunnen bereiken, alsof we steeds meer inzoomen en honderd, duizend, tienduizenden nieuwe details toevoegen die samen één beeld vormen.

Dan zie ik duidelijk het beeld van de Hoge Wereld en mijn houding naar iedereen. Ik zie alle bewegingen van iedereen, hun gedachten en intenties en alle veranderingen die in hen plaatsvinden. Ik herken in hen één Kracht, één hoge Oorsprong die, door iedereen op deze wijze te wekken, tot mij spreekt.

Zo komen wij vanuit de liefde voor de schepselen tot liefde voor de Schepper en gaan wij de ene werkelijkheid leren kennen. Het begint allemaal met de verbinding tussen de harten.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/02/everything-starts-from-the-connection-of-the-hearts/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 2/21/23, Lesson on the Topic “Preparation for Opening the Heart at the Congress”

Related Material:

The Heart of the Convention

In One Heart, In One Desire

Merge Into One Heart

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Maak een doorbraak in je hart

527.02Vraag: Er is een verhaal dat Darwin lange tijd zijn evolutietheorie uitlegde aan een edelman. De man luisterde en was het eens met de perfecte logica van de wetenschapper. Tenslotte zei Darwin: “Bent u het er nu mee eens dat de mens van de aap afstamt?” De edelman antwoordde: “Misschien u wel, maar ik niet.”

Veel mensen schrijven u: “Inderdaad, de wereld is egoïstisch. Egoïstische mensen, buren, vrienden en zelfs familieleden. Maar ik voel het niet zo. Ik geef en ik heb lief.”

Waarom kan iemand niet diep tot zichzelf doordringen en zeggen: “Zo ben ik,” en het dan echt voelen?

Antwoord: Hij voelt het niet. We kunnen niet buiten onszelf kijken! Misschien een beetje, misschien, maar niet overal en altijd. Soms voel ik wat wroeging over het verleden; maar dat is maar voor een deel. Af en toe gebeurt het, misschien een tiental keren in mijn hele leven.

Vraag: Maar ik hoef mezelf toch niet te pijnigen?

Antwoord: Absoluut niet! Dat ego beschermt ons er juist voor en laat ons de waarheid niet zien.

Vraag: Maar u zegt ook dat het de waarheid is als je besef hebt van je kwaad, niet het kwaad van een ander, maar je eigen kwaad. Als dat zo is, hoe kunnen we het dan benaderen?

Antwoord: We gaan aan onszelf werken. We trekken het Hoge Licht aan door speciale handelingen – onderlinge toenadering – en dan gaan we voelen dat we werkelijk egoïstisch zijn.

Je moet echt een doorbraak maken in jezelf. De strijd is dat je in je eigen hart komt, niet in het hart van de ander.

Vraag: U spreekt altijd over verbinding, dichter bij anderen komen, enzovoort. Hoe dringt dit door in je hart? Laten we zeggen dat ik me probeer te verbinden met iemand die ik haat of misschien niet mag.

Antwoord: Begin niet met iemand die je haat.

Vraag: Als het gaat om een goede verbinding, een algemene toenadering. Hoe komt het dan in mijn hart?

Antwoord: Dit opent je hart en brengt het dichter bij andere harten. Dit zijn de eerste stappen die nodig zijn.

Vraag: Worden die stappen ingewikkelder?

Antwoord: Natuurlijk.

Vraag: Wat is dan de grootste uitdaging? Kunt u ons vertellen wat het einddoel is? Wat de laatste fase is? Wat we bereiken?

Antwoord: Dat weet ik nog niet.

Het is de totale correctie van alle wezens die je in je hart kunt opnemen. Het zal ze omvatten, ze allemaal een plaats geven en ze met je liefde vullen.

Vraag: Neem ik dan de hele wereld in mezelf op?

Antwoord: In mezelf. En ik vul alles met liefde.

Vraag: U zegt altijd dat de naam van de Schepper liefde is. Betekent dit dat ik dan vervuld ben met de Schepper?

Antwoord: Ja, je bent vervuld met de Schepper. Je neemt alle verlangens in jezelf op, alle eigenschappen van alles wat bestaat, en je vult het allemaal met de Schepper, dat betekent: met Liefde.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/breaking-through-to-your-heart/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 9/22/22

Related Material:

“Take Off The Rose-Colored Glasses!”

When We No Longer Want to Hurt Others

Between The Monkey And The Creator

Filed under: News, Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Het verschil tussen Atzmuto en Licht

610.2In The Study of The Ten Sefirot (De Studie van de Tien Sefirot) staat geschreven dat er een verschil is tussen Atzmuto en Licht. Atzmuto kunnen we niet bereiken, het is de oorsprong van de schepping. En Licht is datgene wat vanuit deze oorsprong emaneert en verdergaat met het voortbrengen van veel verschillende soorten schepping.

Baal HaSulam schrijft dat Licht met name in vorm verschilt van Atzmuto omdat de eigenschap van de schepping, het verlangen om te ontvangen, inherent is aan het Licht. Dit geldt niet voor Atzmuto.

Vraag: Kunnen we zeggen dat Atzmuto de essentie van de Schepper is? Dat er in de Schepper geen enkele gedachte is om iets voor Zichzelf te ontvangen?

Antwoord: De Schepper is de bron van alles wat bestaat. In Hem is alles. Maar we kunnen niet veel over Hem zeggen omdat wij niets over Hem weten.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/the-difference-between-atzmuto-and-light/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “The Study of The Ten Sefirot (TES)” 1/1/23

Related Material:

Kabbalistic Terms: “Atzmuto”

What Is Atzmuto?

The Creator And Atzmuto

Filed under: Kabbalah Study, The Creator | Add Comment / Ask Question →

 

Scheppingsdaad

509Weet dat alle vernieuwing, alles wat de Schepper met deze schepping heeft vernieuwd …. alleen betrekking heeft op de vorm van het verlangen om te genieten dat in elk schepsel is geprent … (Baal HaSulam, The Study of the Ten Sefirot, Part 1, “Inner Observation,” Chapter 4, Item 18).

Vraag: Wat betekent deze vernieuwing die betrekking heeft op het verlangen om te genieten? 

Antwoord: De vernieuwing is het verlangen om te genieten dat verschijnt, zich ontwikkelt en bepalend is voor alle schepselen in al hun vormen.

Vraag: Wat betekent “uit afwezigheid”? Betekent dit dat de Schepper dit verlangen niet heeft?

Antwoord: “Uit afwezigheid” betekent dat zo’n verlangen er eerder niet was. De daad van het verschijnen van het verlangen “uit afwezigheid” is de daad van de Schepper. Behalve dit is er niets nieuws in het hele universum.

Vraag: Betekent dit dat Hij een verlangen om te genieten heeft geschapen dat eerder niet bestond?

Antwoord: Ja, dit is de daad van de Schepper. Alles vindt plaats volgens hetzelfde principe. 

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/act-of-creation/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “The Study of the Ten Sefirot (TES)” 12/4/22

Related Material:

An Inseparable Pair: The Light And Desire

Understanding Each Other

There Is Nothing Easier!

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Atzmuto en Boreh

610.2Hierdoor kunnen wij leren waarom Zijn Zelf het Licht van Ein Sof – waarin wij geen woord kunnen uitbrengen – heeft verlaten en het gedefinieerd werd met de naam “Licht van Ein Sof” (Baal HaSulam, The Study of the Ten Sefirot, Part 1, “Restriction and Line,” “Inner Observation,” Chapter 1, Item 12).
(Baal HaSulam, De Studie van de Tien Sefirot, Deel 1, “Restrictie en Lijn,” “Innerlijke Waarneming,” Hoofdstuk 1, Punt 12).

Atzmuto is het innerlijke deel van de Schepper dat uitsluitend op Hem betrekking heeft, wij kunnen het niet bereiken. Dit is de essentie van de Schepper.

Maar naar ons manifesteert de Schepper Zich. Daarom wordt de Schepper in het Hebreeuws Boreh genoemd, van de woorden “Bo u Reh,” kom, onthul en zie.

Er is dus Atzmuto,  wat wij niet kunnen bereiken, dit verwijst namelijk naar de essentie van de Schepper, en er is Boreh, de Schepper, d.w.z. Zijn gedachte met betrekking tot ons, die kunnen wij wel bereiken.

Het doel van de Schepper met betrekking tot de geschapen wezens is om hen genot te brengen. Maar zij kunnen dit genot alleen ontvangen in de mate van gelijkvormigheid aan de eigenschappen van Hem. De Schepper is geven, liefde en emanatie (uitstroming), wij moeten diezelfde eigenschappen verwerven. Alleen hierover spreekt de Wijsheid van Kabbalah.

Vraag: Zijn er daarom zoveel mensen geschapen, zodat wij kunnen oefenen om gevend te zijn aan hen?

Antwoord: Het is voor ons bedoeld om samen te proberen om de eigenschappen van de Schepper te bereiken.

Vraag: Als dit zo belangrijk is, waarom is deze informatie dan verborgen?

Antwoord: Deze informatie is niet verborgen, maar niemand wil ervan weten omdat wij gevend moeten worden, de eigenschap van geven en liefde voor de ander moeten ontwikkelen.

Vraag: Waarom heeft de Schepper het zo gemaakt dat niemand dit wil? Hij had het toch ook anders kunnen doen?

Antwoord: Dit is aan het begin van de Kabbalah Studie niet uit te leggen, maar we komen wel zo ver.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/11/atzmuto-and-boreh/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “The Study of the Ten Sefirot (TES)” 10/30/22

Related Material:

Kabbalistic Terms: “Atzmuto”

What Is Atzmuto?

The Creator And Atzmuto

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work, The Creator | Add Comment / Ask Question →

 

Het universum is de Gedachte van de Schepper

746.01De hele werkelijkheid is voortgekomen en gecreëerd met één enkele Gedachte. Het is de oorzaak, het is het waarachtige resultaat, het is de begeerde beloning en het is de essentie van het werk (Baal HaSulam, Study of the Ten Sefirot, Part 1, “Restriction and Line,” Inner Observation, Chapter 1, Item 8).

Eén Gedachte van de Schepper omringt en bevat absoluut de gehele schepping en alle handelingen vanaf het begin tot aan het einde dat er in besloten ligt, namelijk alle mensen samen. Daarom bestuderen wij – door Kabbalah te studeren – wezenlijk de gedachte van de Schepper.

Vraag: Ik heb gelezen dat mensen die in de ruimte zijn geweest zeggen dat het gehele universum op één Gedachte lijkt. Wat wordt er hier met ‘Gedachte’ bedoeld?

Antwoord: Hetzelfde. Alles wat ons omringt en ons beïnvloedt is de Gedachte van de Schepper.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/11/the-universe-is-the-thought-of-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “The Study of the Ten Sefirot (TES)” 10/30/22

Related Material:

Becoming A Part Of The Creator’s Thought

No Desire, No Thought

The Mind Only Evaluates Feelings

Filed under: Kabbalah Study, Perception, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Alles is in de Schepper gevat

610.2Besef dat er geen enkele essentie van ook maar één enkel wezen in de wereld bestaat – zowel die welke door onze zintuigen worden waargenomen als die welke door het oog van onze mind worden waargenomen – die niet in de Schepper is gevat  (Baal HaSulam, De Studie van de Tien Sefirot, Hoofdstuk 1, Innerlijke Waarneming, Item 1).

De Schepper is een overal aanwezige Kracht die alles omvat. Niet alleen wat wij zien, maar in het algemeen is alles wat er gebeurt, wat ergens een plek heeft, wat waar dan ook bestaat, dat alles is in de Schepper gevat.

Vraag: Als de Schepper de eigenschap van geven en van eenheid is en onze wereld egoïstisch is, waarom is onze wereld dan toch in Hem gevat? Hoe moeten we dit opvatten?

Antwoord: Omdat wij het verkeerd waarnemen.

Vraag: Is het kwaad dat wij in de wereld zien in de Schepper aanwezig, of nemen wij het zo waar?

Antwoord: Dit is onze waarneming. In feite is er helemaal geen kwaad in de wereld.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/11/everything-is-included-in-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “The Study of the Ten Sefirot (TES)” 10/16/22

Related Material:

For the Sake of Created Beings

The Reason for Creation

An Area Created by the Creator

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work, The Creator | Add Comment / Ask Question →

 

De reden voor de restrictie over het verlangen

549.01Vraag: Als ik het goed begrijp, heeft de restrictie over het verlangen plaatsgevonden omdat de schepping voelde dat zij met name in haar intentie tegengesteld was aan de Schepper, maar niet in verband met het feit dat zij een verlangen heeft om te ontvangen (Aviut).

Gaat de schaamte van de schepping niet over het feit dat zij tegengesteld is aan de Schepper (Hij is het verlangen om te geven en zij is het verlangen om te ontvangen), maar wel over hoe zij dit verlangen gebruikt?

Antwoord: Natuurlijk, want de schepping kan niet bepalen hoe zij is gevormd, maar zij kan wel een reactie kiezen op hoe zij is. Daarom was haar reactie: “Ik wil gelijkvormig zijn aan de Schepper en zo dicht mogelijk bij Hem zijn.”

Vraag: Kunnen we dit ook toepassen op ons eigen leven? Hoef ik me er niet voor te schamen dat de Schepper mij zo geschapen heeft? Het is duidelijk dat ik een verlangen heb om te ontvangen en dat ik iedereen daarvoor wil gebruiken. Bestaat het probleem dan niet daaruit, maar wel uit hoe ik mijn verlangen gebruik?

Antwoord: Ja. Het gaat over wat je met je wil doet, waar je voor kiest.

Opmerking: Dan is het feit dat ik altijd wil genieten dus begrijpelijk.

Mijn Antwoord: Dit is niet iets slechts.

Vraag: En het feit dat ik ten koste van anderen wil genieten, kan dat in principe dan wel als iets slechts worden beschouwd?

Antwoord: De keuze is aan jou.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/the-reason-for-the-reduction-of-desire/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “The Study of the Ten Sefirot (TES)” 10/2/22

Related Material:

The Difference Between A Restriction And A Screen

What Is Restriction Of Desire?

State of the First Restriction

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Heb geduld en ga niet weg

507.05De sleutel naar een succesvolle vooruitgang bestaat alleen uit geduld hebben en niet weggaan. De Schepper checkt een mens door hem door allerlei situaties heen te leiden. Hij moet dit doen om ons goed te polijsten en voor te bereiden voor het bereiken van spiritualiteit.

Daarom moeten wij elke dag (of zelfs wel een paar keer per dag) opnieuw beginnen: wanhopen en opnieuw beginnen, en weer wanhopen. Het ene is namelijk onmogelijk zonder het andere. En zo bewegen we ons voorwaarts, wat zich ook voordoet.

Alleen zij die vallen – zoals er geschreven staat: “De rechtvaardige zal duizendmaal vallen en opstaan” – zullen bij de grens komen waar de Schepper zal zeggen: “Nu is het genoeg, Ik onthul Mijzelf aan deze mens.” Stop niet, als je het niet kunt, doe dan zoveel je wel kunt, vallen-opstaan, vallen-opstaan. Zoals een klein kind, hoe vaak valt hij niet voordat hij kan lopen! Dat geldt ook voor ons.

Daarom is er geduld nodig. Het leven gaat gewoon door, er is niets in je leven de moeite waard om je voor in te spannen naast jezelf toe te staan om in je leven de Scheppingsgedachte te realiseren.

We zijn al zo gelukkig met de kans die we gekregen hebben. We zijn door de Schepper uitgekozen. Dus laten we tot aan het einde doorgaan en niet wanhopen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/patience-and-do-not-retreat/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

Het volgende blog verschijnt maandag a.s.

From a Conversation at the Unity Event “Unity Tent” 10/13/22

Related Material:

Patience and Perseverance

Most Important Is An Abundance of Patience

Patience On The Spiritual Path

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De dialoog van de mens met de Schepper

239Het gebed is een oproep aan de Schepper, men noemt het MAN (vrouwelijke wateren) d.w.z. het brandende verlangen van een mens die zich vanuit zichzelf omhoog heft naar de Schepper. Natuurlijk zal de Schepper zijn vraag dan kunnen beantwoorden.

Het gebed is een oprecht verzoek van een mens aan de Schepper, de Schepper wacht erop en beantwoordt het. Het gebed is de verbinding van een mens met de Schepper.

Denk niet dat bidden alleen tot de mens behoort. De stille, vegetatieve en animale natuur zijn in hun bestaan voortdurend in gebed. Hun gebeden maken echter op een organische wijze deel uit van de natuur, want het is van tevoren bekend wat een steen, een plant of een of ander dier verlangt. Daarom heeft hun verlangen geen speciale wijze van uitdrukken nodig, het vindt automatisch plaats.

Maar een mens moet aan zijn gebed werken, daarom is aan hem een vrije wil gegeven. In de mate waarin een mens zijn gebed vormt in overeenstemming met wat de Schepper hem wil geven, zal hij succes hebben en zal er een wederzijdse verbinding met de Schepper tot stand komen: “Ik ben voor mijn Geliefde, en mijn Geliefde is voor mij.”

De Schepper zorgt van tevoren voor een antwoord voor een mens en roept hem daardoor op tot gebed. De mens moet zoeken en ontdekken met welk gebed hij de Schepper kan aanspreken, zodat hij de Schepper de gelegenheid geeft om hem te antwoorden en te helpen. Dan is er een wederzijdse verbinding tussen hen in de vorm van: “Ik ben voor mijn Geliefde, en mijn Geliefde is voor mij.”

Op het moment dat wij vragen, helpt de Schepper ons al, en zelfs eerder al, want als Hij ons wekt om ons tot Hem te wenden, helpt Hij ons daar al bij, zoals er geschreven staat: “Roep tot Mij en Ik zal antwoorden.”

Blog in het Engels:https://laitman.com/2022/09/mans-dialogue-with-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 9/14/22, “Purifying the Heart” 

Related Material:

How Can You Learn to Speak with the Creator?

Connection With The Creator

A Voice Calling In The Dark Forest

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →