Category Archives: Schaamte

Schaamte – De eerste restrictie

628.1Vraag: De schepping bestaat uit onze verlangens. De laatste fase van de schepping, Malchut, is een bewust verlangen om genot te ontvangen van de status van de Schepper, d.w.z. om ons met Hem te verbinden en Hem voor onszelf te gebruiken.

Zodra Malchut deze verbondenheid voor zichzelf gaat gebruiken, ontstaat daarin een gevoel van schaamte en voert zij een handeling uit die de eerste restrictie wordt genoemd.

Wat is dat gevoel van schaamte?

Antwoord: Schaamte is het gevoel dat we niet op de Schepper lijken in verlangens, plannen en handelingen. Daardoor voelt een mens de ongelijkheid tussen zichzelf en de Schepper, schaamte genaamd.

Schaamte is een nieuw gevoel in de schepping, in de wens om te genieten, te ontvangen, want eerder bestond een dergelijk gevoel niet. Het ontstaat als het verlangen voelt dat het niet met de Schepper overeenstemt.

Vraag: Is het iets dat door de Schepper is geschapen, door de Hoge Kracht? Of is het een reactie van de schepping, d.w.z. iets nieuws?

Antwoord: Nee, het is geen reactie van de schepping, de Schepper schiep het en de schepping voelt het als een fundamenteel verschil met de Schepper. De schepping begrijpt dat zij ontvangt, maar er is Iemand die geeft en dat veroorzaakt schaamte in haar.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/shame-the-first-restriction/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Preface to the Wisdom of Kabbalah”, 7/30/23

Related Material:
Shame That Opens Up The Heart
The Benefit Of Spiritual Shame
Shame Is The Opposite Of Perfection

Filed under: Spiritual Work, Structure of the Universe | Add Comment / Ask Question →

 

Schaamte – Hulp bij correctie

laitman_547.03Baal HaSulam, Talmud Eser Sefirot, Part 1, “Histaklut Pnimit“: Degenen die onverdiend een geschenk ontvangen, voelen schaamte. Om de Neshamot (zielen) deze schaamte te besparen, heeft Hij deze wereld geschapen, waarin werk te doen is. Zij zullen dit werk daarom met vreugde verrichten, want in ruil voor hun werk krijgen zij hun loon vanuit de Heelheid, zo wordt hun het schaamtegevoel bespaard.

Vraag: Dus deze wereld werd geschapen om niet aan schaamte te hoeven lijden?

Antwoord: Nee. Zo lijkt het alleen op het eerste gezicht.

Er is niets tevergeefs geschapen. De schaamte die is geschapen, is niet bedoeld om er onder te lijden, maar om er bepaalde spirituele niveaus mee te bereiken, om schaamte te transformeren tot een positieve component en met de hulp daarvan verder te komen. Daarom moet ik schaamte ontwikkelen, ermee werken en er zelfs met een steeds groter verlangen gebruik van maken.

Verschillende variaties van het gevoel van schaamte zullen mij helpen om te begrijpen waar ik me in het spirituele systeem bevind en hoe ik mij er beter mee kan verbinden.

De verschillende nuances van het gevoel van schaamte – door afgewezen te worden, gebrek aan verbinding te voelen, elkaar te bedriegen, door allerlei dingen waar ons egoïsme ons toe aanzet, door kleine wreedheden te begaan – zullen mij helpen om dit alles te corrigeren. Als ik mij niet zou schamen, zou ik hier niets van gevoeld hebben en zou ik zonder een slecht geweten van alles genoten hebben.

Wat is het verschil tussen een lomp en een intelligent mens? Een lomp mens voelt geen schaamte, het is heel diep in hem verborgen, daarom geniet hij van alles zonder ook maar ergens over na te denken, zonder enige last te hebben van zijn geweten. Een meer gevoelig, intelligent mens schaamt zich als hij van zijn egoïsme gebruik maakt, zeker in de nabijheid van anderen, daarom verbergt hij dat, hij probeert het glad te strijken.

Vraag: Dus onze aardse schaamte kunnen we in ieder geval enigszins vergelijken met spirituele schaamte?

Antwoord: Ja. Onze aardse schaamte kan ons helpen om inzicht te krijgen in de spirituele schaamte, maar wij gebruiken de schaamte niet op de juiste manier. Een mens heeft schaamte nodig. Hoe meer schaamte, hoe beter. Als ik mij diep schaam, zal dit snel tot correctie leiden.

Het is een heel serieuze hefboom. Er bestaat niets anders tegen egoïsme: alleen dan begin je te voelen hoe onbetekenend en onvolkomen je bent. Dit wordt schaamte genoemd.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/22/18

Hoe Kunnen Wij Schaamte Overwinnen?

Laitman_632_1Vraag: Hoe overwint een Kabbalist schaamte? Het is voor een mens het sterkste, meest gehate gevoel dat hij kan hebben.

Antwoord: Waar zou een mens zich voor moeten schamen? Dat doet de Schepper met hem. Als iemand een probleem heeft, moet hij zich tot de Schepper richten en samen met Hem het probleem bekijken.

Een Kabbalist voelt nergens schaamte over. Als hij zich schaamt, speelt zijn geweten enorm bij hem op doordat zijn egoïsme, dat groter is geworden, hem ervan overtuigt dat hij degene is die nu iets heeft gedaan, dat hij zijn leven heeft geprogrammeerd, dat hij verkeerd heeft gereageerd of dat hij mensen onrechtvaardig heeft behandeld. Maar alles is van de Schepper afkomstig, niet van hem! Deze staten worden ons met een bedoeling gegeven, zodat wij onszelf op de juiste manier zullen kunnen beoordelen.

Deze benadering wordt in Kabbalah boeken beschreven en alleen als we hiervan uitgaan, kunnen we ons tot alles correct verhouden. Wij doen het niet op deze manier om ons aan onze verantwoordelijkheid te onttrekken. Als wij ons echter op deze manier tot het leven verhouden, plaatsen wij onszelf in een situatie waarin wij, de schepselen, het Omringende Licht uitnodigen en Het dringend om Hulp vragen om zo werkelijk aan onze toekomstige staat te bouwen, maar alleen met de hulp van de Hoge Wereld.

Vraag: Het klinkt alsof een Kabbalist niet bang is voor schaamte of iets anders?

Antwoord: Als een mens contact heeft met de Schepper, bouwt de Schepper voortdurend aan hem, daarom kan hij ook aan de Schepper vragen of Hij zijn ontwikkeling wil versnellen, dan wordt alles volkomen anders en komt deze wereld er heel eenvoudig uit te zien. Er is niet meer dan één enkelvoudig Licht waarmee de wereld gevuld is. Ik raad iedereen aan om te zien dat het zo is.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/21/16

 

Antwoorden Op Jullie Vragen, Deel 114

laitman_628_2Vraag: U zegt vaak dat we niet naar het verleden terug moeten gaan, maar wat kan ik doen als mijn verleden deel is van mijn leven nu en dit zich uit in de vorm van verschillende complexen die druk uitoefenen op mijn eigen leven en de levens van mensen om mij heen?

Antwoord: Je moet naar eenheid in de groep verlangen. Je moet weten en voelen dat je aangespoord wordt om op weg te gaan naar het Doel en daardoor dankbaarheid gaan voelen voor je gevoelens en je herinneringen.

Vraag: Wat betekent een gevoel van schaamte in de wijsheid van Kabbalah?

Antwoord: Het verleden is in mij door de Schepper gerealiseerd, dus een gevoel van schaamte heeft nooit betrekking op het verleden maar op het heden, het hangt af van het feit of ik het heden kan vullen met Arvut – verantwoordelijkheid voor elkaar.

 

Nauwkeurig Afstemmen Op Geven

Dr. Michael LaitmanAls ik vanaf het begin ‘hard werk’, al voelt het onnatuurlijk, als ik mijn hoofd buig voor de vrienden, in ieder geval op fysiek niveau, bereid ik me op deze manier voor om te ontdekken hoe ik me schaam voor mijn egoïsme en om dit gevoel te verdragen. Ik zal dit gevoel aankunnen en het ‘verteren’, ik identificeer me er niet mee, ik ben er dankbaar voor.

Schaamte plaatst me in de juiste positie tegenover de Schepper. Zoals bij fine-tuning krijg ik de mogelijkheid om op de juiste golflengte af te stemmen. Hoe groter mijn schaamte, hoe nauwkeuriger ik afstem binnen het kleine bereik dat deze frequentie heeft, de frequentie die me naar de Schepper leidt, naar de eigenschappen die ik wil bereiken. Het beeld wordt niet vaag voor mij, integendeel, het is buitengewoon scherp.

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 10/28/12, Matan Torah (The Giving of the Torah)