Category Archives: Rosh HaShana

Gelukkig Nieuwjaar (van reflectie)

Dr. Michael Laitman

Mijn Facebook Pagina  Michael Laitman 9/25/22

In bijna elke cultuur wordt het begin van het jaar gevierd. Elke traditie heeft zijn eigen gebruiken, maaltijden, geschenken en innerlijke betekenissen. Voor de Joden gaat het vieren van Rosh Hashana (het begin van het jaar) gepaard met symbolisch voedsel en een dag des oordeels. Dit oordeel is de kern van Rosh Hashana.

We kunnen de spirituele betekenis van Rosh Hashana zien als een besturingssysteem, zoals Microsoft Windows of Apple IOS. Het menselijk ras is niet uit het niets ontstaan. De evolutie heeft een doel en het besturingssysteem leidt ons daarheen.

Het besturingssysteem loopt door de hele natuur, en alle schepselen, behalve de mensheid, volgen dit systeem instinctief. Wij daarentegen kunnen het bestuderen en delen ervan in ons voordeel gebruiken.

Op Rosh Hashana spreken we, voordat we van de kop van de vis proeven, een zegen uit: “Mogen we de kop zijn en niet de staart.” Deze woorden drukken onze wens uit niet onwetend te blijven van het besturingssysteem en er dan onbewust door geregeerd te worden, maar ons ervan bewust te worden dat wij onze ontwikkeling in een positieve richting kunnen sturen.

Het besturingssysteem leidt altijd naar een situatie van harmonie en evenwicht tussen alle elementen in de werkelijkheid. Het streeft ernaar de hele mensheid in een staat van eenheid en nabijheid te brengen, alsof we allemaal één warme, liefdevolle familie zijn. Het systeem streeft niet naar gelijkheid, om ons allemaal hetzelfde te maken, maar naar complementariteit, om ons elkaar te laten aanvullen zodat ieder van ons zijn unieke vaardigheden en talenten kan bijdragen aan het algemeen welzijn, en geniet van de bijdragen van alle anderen, zoals in een liefdevolle familie waarin iedereen iedereen helpt omdat zij om elkaar geven.

Als we het systeem bestuderen, realiseren we ons geleidelijk hoe ver we verwijderd zijn van de staat van nabijheid en zorg. Dit besef gaat vooraf aan Rosh Hashana en wordt Selichot (vergeving vragen) genoemd. Selichot zijn gebeden die we uitspreken als we voelen hoe tegengesteld we zijn aan de staat van evenwicht en wederzijdse zorg.

Het Hebreeuwse woord voor “gebed” is Tefilla, dit komt van het woord Haflala, namelijk strafbaarstelling. Tijdens een gebed verklaren wij onszelf strafbaar, we ontdekken namelijk dat wij misdadigers zijn en daarom vragen we om vergeving.
De misdaden waarvan we beseffen dat we ze begaan hebben, hebben betrekking op het besturingssysteem, namelijk dat we egoïstisch zijn geweest, alleen aan onszelf hebben gedacht en alleen van onszelf houden, in plaats van de hele schepping te omarmen en ten gunste van haar te werken. In spiritualiteit is egoïsme altijd de enige zonde waar het over gaat, omdat elk onrecht dat we doen, voortkomt uit het feit dat we alleen aan onszelf denken.

De fysieke Rosh Hashana vindt eenmaal per jaar plaats. Maar het proces van bezinning, spijt, vergeving vragen en bidden om liefdevoller te worden, is nergens aan gebonden. Het kan en moet een constante cyclus zijn die we innerlijk doorlopen. Telkens wanneer we een cyclus van verzoeken om vergeving voltooid hebben, bereiken we weer een nieuwe Rosh Hashana, totdat het volgende besef van egoïsme in ons naar boven komt door onze inspanningen om ons egoïsme te corrigeren en zorgzamer te worden.

Als de cyclus van Selichot voorbij is en we Rosh Hashana bereiken, willen we niet alleen de kop zijn en ook niet de staart, maar vieren we eveneens de correctie van onze corrupte eigenschappen. We symboliseren dit door een appel in honing te dopen. De appel vertegenwoordigt het hart en de honing staat voor het verzoeten (corrigeren) van het hart van egoïsme naar zorgen voor anderen.

Een ander gebruik is het eten van een Rimon (granaatappel). In een granaatappel zitten veel pitjes. Elk ervan staat voor een egoïstisch verlangen. Het eten ervan staat voor het corrigeren van egoïsme naar geven, wat ons een gevoel van Romemut (opgetogenheid, let op de gelijkenis met het woord Rimon), geeft.

Tenslotte blazen we op Rosh Hashana op de Shofar, een feestelijke hoorn. Het blazen op de hoorn staat voor ons verlangen naar de correctie van gebrek aan zorgzaamheid en haat jegens anderen tot liefdevol verbonden zijn met elkaar en één zijn met alle mensen in de wereld. Het woord Shofar komt van het Aramese woord Shufra (het beste van het beste). Dit is de staat die we bereiken als al onze verlangens gecorrigeerd zijn en we verenigd worden tot één liefdevolle, wereldwijde familie.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/09/happy-new-year-of-reflection/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

Filed under: Facebook, Holidays | Add Comment / Ask Question →

 

Tradities en betekenissen van de Rosh HaShanah Maaltijd

Dr. Michael LaitmanVraag: Wat symboliseert het voedsel dat wij eten op Rosh HaShanah?

Antwoord: Op Rosh HaShanah is het een Mitzvah (gebod) voor ons om de kop van een vis te eten om onze wens te benadrukken om de kop te zijn en niet de staart.
Dit betekent dat wij de zinvolheid van de hele structuur van de schepping willen begrijpen, het hele spirituele plan, en wij niet alleen onze handelingen, doelen en onze taak om ons te verdiepen in de wijsheid van de schepping willen begrijpen en erkennen, het betekent dat wij ook de kracht en de moed willen vinden om dit alles in onszelf waar te maken.

De granaatappel symboliseert de correctie van de 613 egoïstische verlangens in ieder mens, naar toenadering, eenheid en liefde. De zaden van de granaatappel creëren één collectieve, gemeenschappelijke vrucht. Ieder van ons is een klein zaadje en we moeten ons verenigen, dit symboliseert de voltooiing van ons gemeenschappelijke, collectieve, spirituele werk, een vrucht waarin alle componenten op de juiste manier met elkaar verbonden zijn.

De appel is dat deel dat wij in ons hebben van de zonde die plaatsvond bij de Boom der Kennis. Wij dopen de appel in honing om alles wat ons te wachten staat zoet te maken als wij verder gaan, zodat de instructies en de hulp die wij van Boven ontvangen juist en nauwkeurig zullen zijn.
De correctie van de zonde van de Boom der Kennis wordt verzachting genoemd. Als een mens voor zichzelf hetzelfde doel stelt als er in de natuur aanwezig is en daarin harmonie ervaart, kan er in het leven niets meer zijn dat slecht voor hem is. Hij zal voortdurend, onderlinge, harmonieuze hulp voelen van de natuur die hem omringt.

Als wij aan onderlinge eenheid en verbinding denken, kunnen we het klimaat op Aarde in evenwicht brengen en alles doen wat wij wensen, zoals bijvoorbeeld alle lijden en oorlog voorkomen. Maar voordat we aan de mensheid leren om zich te verbinden en te verenigen, moeten we dit zelf leren.
De studie van de Wijsheid van Kabbalah legt aan iedereen uit hoe dit gebeurt, ik hoop dat wij deze eenheid bereiken.

Al deze gebruiken zijn alleen maar buitenkant. Maar dit is een immens grote, belangrijke feestdag, want juist van hieruit begint de ware houding naar het leven, want nu gaat een mens zichzelf corrigeren.

Blog in het Engels: Traditions And Meanings Of The Rosh HaShanah Meal

https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Related Material:

Rosh HaShanah Article On Ynet

Introductory Lecture “Rosh HaShana” – 09.27.11

Adam Was The First To Break The Ceiling Of This World

 

Wat wordt er door Rosh Hashana gesymboliseerd?

 

Rosh Hashanah symboliseert ons verlangen en streven naar hogere waarden, welwillendheid, delen en zorgen voor elkaar. De essentie van het jodendom is eenheid en broederliefde, zoals er geschreven staat in de Torah: “Wat jij niet wilt dat men jou aandoet, doe dat ook je vriend niet aan”, en “Heb de ander lief als jezelf.”

De traditie om de kop van een vis te eten symboliseert ons besluit om voorop te lopen en onszelf en anderen naar eenheid te leiden.

Filed under: Holidays, Videos | Add Comment / Ask Question →

De wens om de kop te zijn en niet de staart

laitman_254.03Tijdens Rosh HaShanah vragen wij aan de Schepper om van ons in het nieuwe jaar de “kop” te maken en niet de “staart”. De betekenis hiervan is dat wij willen werken volgen onze intentie en ons denken, en niet volgens de kracht van het verlangen. Wij willen boven het verlangen uitstijgen naar het denken, dit wordt “geloof boven de rede” genoemd, en wij willen ons verdiepen in de intentie waarmee wij ons verlangen gebruiken.

Wij willen niet dat het verlangen onze handelingen bepaalt, zoals dat nu is. Nu heeft het verlangen controle over ons, het stuwt ons voort en bepaalt onze handelingen en intenties. Al onze intenties zijn uitsluitend gericht op de vervulling van onze verlangens.

Wij willen de verhouding tussen de intentie en het verlangen echter zodanig corrigeren dat de intentie het verlangen gaat bepalen. Dan zal het verlangen bestuurd worden door de intentie om te geven, “geloof” genaamd.

Dit is een grote verschuiving in het spirituele werk. Aan het begin van het pad besteden we alleen aandacht aan ons verlangen en dat willen we realiseren. Dan gaan wij onze intenties onderzoeken, zij zijn dan namelijk nog egoïstisch. Dan zien we echter, dat onze intentie anders kan worden. Het Corrigerende Licht beïnvloedt ons en verandert onze houding ten opzichte van ons eigen verlangen en het verlangen van de Schepper.

Doordat wij in een groep werken, studeren, en het Corrigerende Licht ons beïnvloedt, gaan wij merken dat wij de Schepper belangrijker gaan vinden. Wij hebben de Schepper nog niet ontdekt, maar we kunnen al voelen dat het belangrijk is voor ons om aan Hem te denken, Hem vreugde te geven, dichterbij Hem te komen en ons aan Hem te hechten. Dit maakt al deel uit van onze intentie, wij vragen aan de Schepper om de mogelijkheid om op deze wijze te kunnen handelen.

Hieruit volgt dat er geen goed of kwaad in de wereld bestaat. Het lijkt alleen zo voor mij, het is bedoeld om de mogelijkheid te krijgen om de Hoge Kracht te leren kennen, die te leren onderscheiden, mij met die Kracht te verenigen, die Kracht te bereiken en de Schepper te leren begrijpen.

Dan zien we dat we in het begin door ons verlangen werden bestuurd en aan het einde door de intentie. Het maakt geen verschil of ik een verlangen voel om te ontvangen of te geven, ik grijp elke mogelijkheid aan om ieder verlangen uitsluitend te gebruiken om mijn intentie om te geven waar te maken.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 8/22/18, Lesson on the Topic: “Rosh HaShana

Rosh HaShana Zegening

Dr. Michael Laitman

Facebook pagina  Michael Laitman 9/9/18

Ik wens ons allen wat wij het meest missen, liefde en verbinding tussen ons!

Dit is altijd de redding geweest voor ons volk, het is onze DNA. “Heb je naaste lief als jezelf” moeten wij tussen ons waarmaken voor de hele wereld.

Een Gelukkige Rosh HaShana!

15 onbekende Inzichten in Rosh Hashanah

The Times of Israel heeft mijn nieuwe artikel “15 onbekende Inzichten in Rosh Hashanah” gepubliceerd

 

Wij hebben Rosh HaShanah, het begin van het Hebreeuwse jaar, al 5778 jaar gevierd. Wat kunnen wij dit jaar nu werkelijk vernieuwen en hoe kunnen wij onze waarneming van de werkelijkheid zo veranderen dat het komende jaar aanzienlijk beter zal worden? Hier volgen 15 baanbrekende inzichten.

1. De Wereld op een Omslagpunt

In de 21e eeuw hebben wij alles bereikt. Toch kunnen wij de problemen en het leed dat ons als individuen en als maatschappij teisteren niet van ons afschudden. Politieke instabiliteit, sociale verdeling, terrorisme en veiligheidsrisico’s, destabilisatie van het klimaat, massale immigratie en meer – het zijn maar enkele symptomen die wijzen op de wereldwijde verstrengeling waarmee de wereld te maken krijgt.

Duizenden jarenlang hebben wij geprobeerd om op talloze manieren de wereld om ons heen te ordenen. Maar tastbare feiten bewijzen dat wij de formule voor een vredig, gelukkig leven nog niet gekraakt hebben. Het zilveren randje is dat mensen het huidige paradigma in twijfel beginnen te trekken en op zoek zijn naar een nieuwe benadering van het leven.

2. De Wereld is een Spiegel van Onze Innerlijke Wereld

De Ari, de Kabbalist die de gehele structuur van de spirituele werkelijkheid zeer gedetailleerd beschreven heeft, heeft het als volgt samengevat: “De mens is een kleine wereld, de wereld is een groot mens.” Met andere woorden: de hele wereld is een reflectie van de innerlijke wereld van de mens, de wereld weerspiegelt de consequenties van de innerlijke kwaliteiten van de mens. Als wij de werkelijkheid op de juiste manier leren waarnemen, zullen wij de verbinding ontdekken tussen wat er in de wereld gebeurt en wat er in ons plaatsvindt. Wij kunnen de wereld dus veranderen door de wereld te veranderen.

3. Menselijke Wezens worden door Verlangen gemotiveerd

De kracht waardoor de ontwikkeling van de mensheid wordt aangestuurd, is het verlangen om te genieten. Dit verlangen neem in grootte en kwaliteit toe. De ladder van de ontwikkeling van het menselijk verlangen begint bij fysieke basisverlangens naar voedsel, seks, gezin en onderdak, en ontwikkelt zich naar menselijke verlangens op sociaal gebied, naar geld, eer, macht en kennis; de hoogste verlangens zijn de verlangens naar spirituele vervulling. Op elke trede van de ladder wordt onze waarneming van de werkelijkheid door het verlangen gevormd.

4. De Menselijke Waarneming wordt door het Egoïstische Verlangen gevormd

In een bepaalde fase van de ontwikkeling van het menselijke verlangen, willen mensen ten koste van elkaar genieten. Kabbalah noemt deze natuurlijke fase van ontwikkeling: “egoïsme”. Het toenemende egoïstische verlangen in de mens vormt zijn waarneming van de werkelijkheid. Als resultaat ziet de mens de wereld buiten zich in een steeds groter wordende crisis, een wereld waarin de mens een wolf is voor zijn medemens.

5. Het Menselijke Ego op een Dood Spoor

Het egoïstische verlangen ziet talloze mogelijkheden om plezier te beleven aan deze wereld. Het is constant op zoek naar groter genot. Maar de mens wordt steeds weer teleurgesteld, want het verlangen ontmoet ontevredenheid en dat veroorzaakt teleurstelling en frustratie. Op den duur stapelen de bittere ervaringen van de mensheid zich op en iedere generatie raakt sneller dan de voorgaande ontmoedigd door de jacht naar genot. Dit is de oorzaak van de steeds grotere vraag naar drugs en van depressie, een verschijnsel dat in de 21e eeuw de belangrijkste oorzaak van onbekwaam functioneren is geworden.

6. Wil je de Wereld veranderen – Verander dan de Mens

Instinctief willen wij de wereld om ons heen corrigeren, want daar worden onze problemen zichtbaar. Dit is echter een illusie. De bron van onze problemen is het steeds groter wordende ego in onze innerlijke wereld. Zoals het dashboard in een auto de bestuurder inlicht over snelheid, brandstof, enz., laat de wereld aan de mens allerlei gegevens zien over zijn innerlijke eigenschappen. Dus als wij ons egoïsme corrigeren, onze negatieve houding naar anderen, zal het “dashboard” ons een perfecte wereld tonen: een replica van onze innerlijke wereld.

7. De Mens verandert in zijn Relatie tot Anderen

De houding van de mens verandert als hij met anderen omgaat zoals hij met zichzelf omgaat. Positief met de medemens omgaan, brengt ook een positieve houding naar de andere niveaus van de natuur teweeg: naar het minerale niveau, de flora en de fauna. Daarom bedachten de Kabbalistische Wijzen de beroemde stelregel: “Heb je naaste lief als jezelf.” Het gaat hierbij niet over gedrag of moraal, het is echter een middel om de waarneming van onze werkelijkheid fundamenteel te veranderen. In onze poging om alle delen van de werkelijkheid om ons heen als één geheel te zien, trekken wij de natuurlijke kracht aan die een nieuwe waarneming in ons bouwt. Met andere woorden: een mens die zichzelf verbetert, verbetert meteen de wereld om zich heen.

8. Elke Crisis kalibreert onze Waarneming

De bedoeling achter alle moeilijkheden die wij ondervinden, als individu en als maatschappij, is dat wij aandacht besteden aan de correctie van ons ego, dat wij onze houding naar elkaar verbeteren. Zolang wij dit nalaten, zal de werkelijkheid een steeds grotere druk op ons uitoefenen om onze waarneming van de werkelijkheid te kalibreren.

9. De positieve Weg naar een Verandering in Waarneming

Een aangename, efficiënte en snelle manier om onze waarneming van de werkelijkheid te veranderen, is een leerproces naar groter bewustzijn. In dit proces leren wij de wereld als een afspiegeling van onze innerlijke eigenschappen zien en voelen. Stap voor stap kan een mens zijn waarneming van de werkelijkheid bewust en onafhankelijk op een hoger plan brengen – niet door crises.

10. De virtuele Wereld bereidt voor ons een nieuwe Waarneming van de Werkelijkheid

De transformatie van de wereld in een klein, globaal dorp, helpt ons om te begrijpen dat wij allemaal met elkaar verbonden zijn en afhankelijk zijn van elkaar. Wat er in een individu plaatsvindt, beïnvloedt de hele wereld. Naast de toenemende onderlinge afhankelijkheid, ontwikkelen virtuele netwerken en technologieën zich exponentieel. Zij bevrijden ons uit de beperkingen van de fysieke wereld en laten ons wennen aan de gedachte dat de mensheid een innerlijke essentie is die in ons aanwezig is. Als mensen bijvoorbeeld virtueel met elkaar communiceren, vormen zij innerlijk het karakter van de persoon of de groep waarmee zij communiceren.

11. Een heel kleine Verandering in het Verlangen – Een heel grote Verandering in de Wereld

Misschien lijkt het zo dat de verandering van onze waarneming van de werkelijkheid intellectueel onderzoek vereist of diep zelfonderzoek, maar dit is niet het geval. Aangezien onze waarneming door ons verlangen gevormd wordt, is er alleen een ware verschuiving in het verlangen nodig, namelijk een emotionele verschuiving die in het hart gevoeld wordt. Dit betekent dat eenvoudige handelingen die onze gevoeligheid naar eenheid tussen mensen vergroten, onze waarneming kunnen richten en zo een stralender beeld van de wereld projecteren.

12. De Delen van de Werkelijkheid met elkaar Verbinden, leidt naar de Onthulling van de Schepper

Regelmatig werken aan “Heb je naaste lief als jezelf”, namelijk de poging om alle delen van de werkelijkheid als één geheel te zien, heeft tot gevolg dat wij de ene kracht die de werkelijkheid bestuurt, onthullen. De kracht die het fundament van de werkelijkheid is, die de minerale, vegetatieve, animale en menselijke delen tot één harmonieus systeem samenbindt. Op die manier gaan wij geleidelijk voelen hoe deze ene kracht alles in de werkelijkheid bestuurt.

13. De Wereld is In Ons: De Revolutie na Einstein

De mensheid staat voor een enorm grote, diepgaande verandering in de benadering van het leven en de hele realiteit. Zoals de mensheid ooit geloofde dat de zon om de aarde draaide en Copernicus het tegendeel bewees, en Einstein de werkelijkheid herdefinieerde als een relatief beeld dat van de observator afhankelijk is, zal het volgende revolutionaire stadium van ontwikkeling ons laten zien dat de werkelijkheid een projectie is van het innerlijk van de mens.

14. De pioniers op het gebied van de Verandering van het Concept Realiteit

De mensen die een nieuwe perceptie van de werkelijkheid hebben bereikt, worden “Kabbalisten” genoemd. Uit de eerste groep Kabbalisten die een sociaal leven leidden, dat gebaseerd was op een voltooide waarneming van de werkelijkheid, is door de jaren heen “het volk Israël” ontstaan. Sindsdien is het de taak van het Joodse volk om een voorbeeld voor de mensheid te zijn, een voorbeeld voor een maatschappij die in een uniforme waarneming van de werkelijkheid leeft. Dit is het ware onderricht dat tot het volk Israël behoort, en dit is de oorzaak van het onverklaarbare gevoel dat de wereld over het Joodse volk heeft.

15. Rosh HaShana is een Mogelijkheid voor Verandering

Rosh HaShanah betekent: het begin van een verandering in de mens, een verandering in zijn waarneming van de werkelijkheid. Daarom symboliseert de komende feestdag de perfecte mogelijkheid voor ons om te besluiten dat wij dit jaar ons denken en ons hart veranderen om zo een nieuwe werkelijkheid waar te nemen.

Een Gelukkige Rosh HaShanah!

De spirituele betekenis van de maand Elul

Dr. Michael Laitman

Van mijn facebook pagina Michael Laitman 8/24/18

De maand Elul gaat vooraf aan Rosh HaShana.

Wij moeten een maand lang nagaan in welke mate wij ons aangetrokken voelen tot de onthulling van de Schepper.

Vertaling van bovenstaande video

De maand Elul gaat vooraf aan Rosh HaShana.

Wij moeten een maand lang nagaan in welke mate wij ons aangetrokken voelen tot de onthulling van de Schepper, want Elul is een acroniem voor: “Ik ben van mijn Geliefde en mijn Geliefde is van mij.”

Het is van belang dat wij deze wederkerigheid begrijpen, want het is de gehele grondslag van onze spirituele vooruitgang.

Deze wederkerigheid met de Schepper is gebaseerd op een open, intieme relatie.

Wij moeten het punt bereiken waarop Hij werkelijk “mijn Geliefde” wordt, zodat het hele jaar inderdaad een nieuw jaar wordt in vergelijking met het afgelopen jaar.

Rosh HaShana zal dan werkelijk het begin worden van alle veranderingen ten goede die wij onszelf toewensen.

Daarom legt de Wijsheid van Kabbalah uit dat elke verandering ten goede alleen realiteit kan worden als wij de Schepper in ons leven ontdekken.

Hij is de Bron van alle werkelijkheid, Hij is de Hoge Kracht die de gehele natuur omvat, de minerale, vegetatieve, animale en menselijke niveaus.

Het is een maand van intensieve zelfreflectie, een maand van berouw.

Wat bedoelen wij eigenlijk met berouw?

Teshuva (berouw) betekent dat de “Hey” naar de “Vav” terugkeert.

Malchut” keert terug naar “Zeir Anpin”.

In Kabbalah betekent dit, dat de gehele mensheid, in ieder geval het deel dat ontwaakt is, terugkeert naar de Schepper.

Filed under: Face Book

Tijd Van Beoordeling

Dr. Michael LaitmanVraag: Waarom wordt er gedacht dat Rosh HaShana het begin is van het beoordelen van jezelf?

Antwoord: Het is duidelijk dat er vóór Rosh HaShana een periode is waarin een mens zijn voorbije staten analyseert en ze betreurt, er berouw over toont, huilt en vervolgens om Hulp van Boven vraagt. Zo verzacht hij blijkbaar zijn hart, door het van een hart van steen te transformeren tot een hart van vlees. Dit is volgens de traditie en het belangrijkste is dat hij tot het begrip zal komen dat hij zich op een nieuwe manier tot het leven moet verhouden.

Vraag: Betekent dit dat het gaat over de goede daden waarmee hij het nieuwe jaar moet beginnen, op Rosh Hashana?

Antwoord: Goede daden zijn correcties van het ik, want als hij zichzelf corrigeert, corrigeert hij de wereld. Zo bouwt hij een systeem van wederzijdse integratie en eenheid waarin de Schepper wordt geopenbaard, daarvoor is het nodig om alle substanties van het minerale, vegetatieve en animale niveau naar correctie te brengen, met name het sprekende niveau.

From KabTV’s “Holidays. Rosh HaShana” 8/6/12

 

Nieuw Jaar, Nieuwe Horizonten

Laitman_421_01Vraag: Hoe moeten wij het nieuwe jaar beginnen?

Antwoord: We moeten het nieuwe jaar beginnen met de erkenning dat wij een mogelijkheid hebben om aan de Schepper gelijkvormig te worden, dit betekent dat wij ons tot Hem verhouden zoals Hij zich tot ons verhoudt. Eerst moet je echter ontdekken dat de Schepper zich tot jou verhoudt met absolute liefde en uitsluitend vanuit geven, jij moet hetzelfde in jezelf ontwikkelen.

Maar je voelt de Schepper niet, je kent Hem niet. Op het moment dat je fantasieën over Hem creëert, creëer je een nieuwe religie, we hebben echter al genoeg religies in onze wereld.

Volgens de wijsheid van Kabbalah hebben we allemaal de mogelijkheden om de Schepper te bereiken. Je kunt het vergelijken met een legpuzzel: als je alles wat aan je gegeven wordt op de juiste manier gebruikt, zul je volkomen op de Schepper gaan lijken.

In feite heeft de Schepper de wereld geschapen in een situatie van totale destructie en verdeeldheid. Als je dit in orde krijgt, word je niet alleen aan Hem gelijkvormig, je zult ook op Zijn diepte lijken en zo zal je dezelfde staat bereiken, dezelfde gedachte, hetzelfde doel en hetzelfde startpunt waarop Hij is begonnen.

Je zult de volle diepte van Zijn Gedachte bereiken en het resultaat daarvan zal zijn dat je tot op zekere hoogte de Schepper zult bereiken. Kabbalisten vertellen ons niet wat daarna komt. Je zult het zelf zien als je dat hebt bereikt.

Daarom is voor ons Rosh Hashana, het nieuwe jaar, inderdaad een stap naar nieuwe horizonten.

From KabTV’s “Holidays. Rosh HaShana” 8/6/15