Category Archives: Ronde Tafel Gesprekken

Rede Boven Verlangen

Laitman_633_2Vraag: Heb ik het goed begrepen dat wij, als we dissemineren onder de 99% van de bevolking, van iets positiefs naar iets positiefs gaan, namelijk van een groot geluk naar een nog groter geluk?

Antwoord: Dat hangt er vanaf hoe je alles accepteert.

In de Introduction to The Book of Zohar staat geschreven dat er maar één staat is en dat deze volledig gecorrigeerd is. Wij bevinden ons in die staat maar wij nemen deze met onze zintuigen niet waar. Om heelheid echt te kunnen voelen, moeten we ons ontwikkelen.

Al ons werk bestaat eruit dat we ons op deze heelheid richten. Wij kunnen dit niet begrijpen omdat we zo gebroken zijn, innerlijk zo beschadigd dat wij de heelheid niet kunnen waarnemen. Het lijkt zoiets onmogelijks voor ons omdat dit leven voor ons alleen bestaat uit eten, slapen en tijdverdrijf, zoals in een film, en het komt niet in ons op om in ons leven aan iets anders te denken.

We moeten onszelf echter corrigeren, onze gevoelens, onze zintuigen, ons begrip en onze waarneming: alleen onszelf en niets anders. De intentie wordt in het midden van de groep gevormd. Hoe meer de groep groeit en sterker wordt, hoe sneller de intentie zich vormt.

Vraag: Als we in een cirkel zitten, gaan we soms door heel pijnlijke staten heen.

Antwoord: In zowel de slechte staten als de goede is het noodzakelijk om te onderzoeken of je je boven of in deze staten bevindt. Als je deze vraag niet kunt beantwoorden, is dat een teken dat je gevoelens en je intellect zich op hetzelfde punt bevinden. Zo kan je absoluut niet werken. Je moet boven je gevoelens uitgetild worden. Dit is de betekenis van “rede boven het verlangen”.

Je hebt deze twee punten die ver uit elkaar liggen en je onderzoekt je gevoelens via het intellect. Het zou kunnen dat je het niet eens bent met je gevoelens, maar je bent het ermee eens dat ze een plek verdienen en je moet er doorheen.

Stel dat ik me naar voel omdat mijn voet pijn doet. De dokter zegt: “Amputeer je voet.” Dan moet dat gebeuren. Ik begrijp dat hij iets goeds voor me doet. Het zal iets goeds voor me betekenen. Dus alle slechte staten waar je doorheen gaat, zijn alleen er alleen omdat dit het beste voor je is.

Vraag: Gaan mensen die tot de 99% behoren ook door zulke pijnlijke situaties heen als ze in cirkels zitten?

Antwoord: Nee, zij kennen deze dualiteit en deze tegenstellingen niet. Zij zitten in hun emoties en rijzen daar niet bovenuit. Het hangt van hun psychische gesteldheid af in welke mate zij enigszins boven de situatie uitkomen, maar alleen om van hun negatieve gevoel af te komen.

Wij elimineren dit negatieve gevoel echter niet. In plaats daarvan transformeren we het tot iets positiefs.

From the World Zohar Week “Integral Education Convention” Day Three 2/4/14, Workshop 5

 

De Regels Zijn Voor Iedereen Hetzelfde

Dr. Michael LaitmanVraag: Zijn de regels van onze workshops geschikt voor workshops die we voor de 99% van de mensheid houden?

Antwoord: Absoluut. De regels zijn op alle niveaus hetzelfde, alleen moeten we kiezen op welke manier we ze duidelijk maken, zodat mensen er niet vreemd tegenover staan. De wetten zijn in alle werelden hetzelfde, inclusief onze wereld. En alles wel beschouwd zijn de verbindingen tussen ons hetzelfde. Alleen spreken we niet over het Licht, de Kli (vat), MAN, MAD, enz. We presenteren het in alledaagse termen: verbinding, liefde, vervreemding, samen komen in één punt.

De wijsheid van Kabbalah werd als een geheim beschouwd en werd niet geopenbaard voordat deze wijsheid een noodzaak werd voor mensen. En zodra die noodzaak aan het licht kwam en bleek dat de wereld integraal is, wereldwijd uiteen is gevallen en gebroken, werd de wijsheid van Kabbalah onmiddellijk geopenbaard en nu moeten we het aan iedereen vertellen, maar alleen in de gebruikelijke termen van onze wereld.

From the Stockholm Convention “Joy In Unity” 8/31/13, Lesson 4

 

De Ronde Tafel Discussie Samenvatten

Dr. Michael LaitmanVraag: Wat zou u aan het einde van de ronde tafel discussie zeggen, zou u de resultaten ervan opsommen?

Antwoord: Ik zou het volgende zeggen: We hebben geprobeerd om ons met elkaar te verbinden, om boven onze meningsverschillen uit te stijgen en we hebben geprobeerd om de verbinding te ervaren als het meest kostbare wat er bestaat. Het is ons duidelijk geworden dat wij, als we ons met elkaar verbinden, in staat zijn om verschillende problemen op te lossen. Als we doorgaan met de ronde tafel gesprekken, hebben we de mogelijkheid om resultaat te behalen.

Dan zullen we op een veel betere manier kunnen leven, zonder conflicten en oorlogen en iedereen zal tot die conclusie komen. Alle lagen van de maatschappij kunnen deel uitmaken van deze verbinding. Het hoeft niemand aan iets te ontbreken, en het is de veiligste manier om problemen op te lossen.

Als wij ons best blijven doen om ons tijdens zulke discussies met elkaar te verbinden, kunnen we een algemene consensus bereiken, eenheid, begrip voor elkaar. Vertegenwoordigers van alle lagen van de maatschappij zullen zich met elkaar verenigen, met elkaar praten en elkaar beter begrijpen. Zij zullen proberen om zich met elkaar te verbinden boven alle verschillen uit en zij zullen niet naar elkaar wijzen en elkaar de schuld geven.

Wij brengen onszelf naar een niveau waarop wij allereerst denken aan onze verbinding. Dan zullen wij, vanuit deze verbinding, zoals in een gezin, alle problemen oplossen die een ieder van ons heeft.

Er bestaat geen andere benadering om de natuurlijke hulpbronnen eerlijk te verdelen op een manier waar niemand bezwaar tegen heeft. Eerst moeten we kunnen samenwerken, dan kunnen we al zien wat een ieder wenst en besluiten hoe wij het met elkaar kunnen oplossen. Maar als wij de natuurlijke hulpbronnen verdelen zonder deze verbinding, zullen er verschrikkelijke oorlogen ontstaan en zij die het sterkste zijn, zullen proberen om het grootste deel in bezit te nemen. Dan zullen we nooit in vrede en overeenstemming met elkaar kunnen leven.

From the Workshop in Toronto 6/20/12 

Verbinding Boven Alle Verschillen Uit

Connection Above All The DifferencesVraag: Hoe kunnen wij, als we deelnemen aan ronde tafel discussies, uitleggen dat het de moeite waard is om te komen tot verbinding, boven alle verschillen uit?

Antwoord: Mensen houden er gewoonlijk van om te argumenteren, maar in plaats daarvan wil ik hen uitleggen dat verbinding boven alles uitgaat. Laten we onze meningsverschillen achter ons laten en er niet in verzinken, maar er bovenuit stijgen. Het is zo duidelijk dat we, als we ons verbinden, het hogere Licht over ons aantrekken en dat Licht doet al het werk. Maar hoe kan ik dit aan iemand uitleggen die niet eens weet dat dit alles bestaat?

De uitleg is heel eenvoudig. Er is complete overvloed in de wereld! Er bestaat maar één enkel probleem, namelijk dat mensen niet met elkaar verbonden zijn en niet met elkaar door één deur kunnen. Zij kunnen deze rijkdom en overvloed niet onder elkaar verdelen zoals het hoort te zijn en daardoor is er zoveel frictie tussen iedereen en de hele wereld lijdt.

Wij lijden alleen vanwege het menselijk ego. Maar op het moment dat wij ons met elkaar verbinden, zullen we onmiddellijk ontdekken hoe we alles kunnen oplossen, zodat een ieder krijgt waar hij recht op heeft en in gelijke mate als ieder ander. Daarom is verbinding de oplossing voor al onze problemen.

Als wij, enerzijds, alle overvloed van de Natuur ontvangen en anderzijds de wereld zo’n slechte en pijnlijke plaats is, komt dat alleen omdat mensen dit niet voor elkaar kunnen krijgen. Als zij zich met elkaar verbinden zullen zij de ware overvloed bereiken.

From the Workshop in Toronto 6/20/12