Category Archives: respect

Recht op respect

Vraag: “Respect” (van het Latijnse “respectus”) betekent: aandacht, waardering, bescherming (voorkomt kwaad doen). Respect wordt gedefinieerd als een respectvolle houding, een speciale waardering voor iemand, gebaseerd op de erkenning van zijn verdiensten, prestaties of hoge kwaliteiten. Wat is voor u de betekenis van dit woord?

Antwoord: Respect is de waardering die je voor iemand hebt, voor zijn kwaliteiten, zijn verdiensten en je bewondering voor wat hij bereikt.

Vraag: In uw boeken schrijft u dat respect voor anderen in het leven van een mens nog belangrijker is dan geld. Maar volgens de piramide van Maslow staan zelfontwikkeling, zelfontplooiing en kennis bovenaan. Waarom hebt u het dan toch over respect?

Antwoord: Het hangt ervan af hoe je ermee omgaat. Respect voor de ander, voor de Schepper, voor iets buiten onszelf, spoort ons aan tot ontplooiing.

Vraag: Denkt u dat iedereen recht heeft op respect?

Antwoord: Iedereen die probeert om de taak uit te oefenen die hem door de natuur gegeven is, verdient respect voor zijn streven.

Vraag: Welke menselijk kwaliteit heeft recht op respect?

Antwoord: Verlangen naar constante groei, zelfontplooiing. Een mens moet constant nagaan hoeveel zelfrespect hij verdient, waarvoor en hoe hij respect kan hebben voor zichzelf. Dit gebeurt als je je bewust bent van je persoonlijkheid en zelfcontrole hebt.

Hij moet respect hebben voor zichzelf omdat hij zijn bestemming vervult.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/11/the-right-to-respect/

From the KabTV’s “Communication Skills” 8/7/20

Filed under: Education | Add Comment / Ask Question →