Category Archives: Reshimot

De afstand tot nul reduceren

Obstakels overwinnen betekent dat ik tegen de emotionele afstand tussen mij en de vrienden inga en tegen de emotionele afstand van ons allemaal samen tussen ons en de Schepper. Wij moeten deze twee factoren overwinnen en de afstand tot nul reduceren.

Natuurlijk zal dit nieuwe staten (Reshimot) aan het licht brengen, alsof ik mijn gevoeligheid versterk als ik van het eerste niveau op het tweede kom, dan op het derde, enzovoort.

Alsof ik de afstand eerst afmeet in kilometers, dan nauwkeuriger word en in meters denk, in centimeters, in millimeters, etc. Iedere keer neemt de gevoeligheid, de resolutie, toe totdat ik het doel bereik. De afstand tussen mij en de vrienden en tussen alle vrienden en de Schepper is steeds kleiner aan het worden en wanneer de afstand tot nul gereduceerd is, is dat het einde van de correctie

https://laitman.com/2021/06/reducing-the-distance-to-zero/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the Daily Kabbalah Lesson 6/18/21, “Advance By Overcoming”

Related Material:

Together Is Strength

From Ten To One

High Voltage Network

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

Het programma van de vrije keuze

Reshimot zijn data die in ons zijn gebouwd, informatieve genen. Je kunt het vergelijken als volgt: ik heb een nieuwe computer gekocht die nog niet geïnstalleerd is, dus ik ga de programma´s en de data uploaden. Deze data creëren een bepaalde structuur in de computer.

De mens is precies zo gebouwd. Er is aan ons al een animaal, instinctief programma gegeven om als een levend organisme te kunnen bestaan. En er is nog een tweede programma in ons dat `mens` genoemd wordt, bedoeld om ons naar het niveau van hechting aan de Schepper te leiden. Door dit programma ontvangen we data, dat wat vastgelegd is, Reshimot

Het programma verwerkt deze gegevens en werkt op basis daarvan, maar er geldt hierbij nog een parameter, namelijk een bepaalde mate van vrijheid die aan ons gegeven is als vrije keuze. Het is de vraag of wij willen dat dit programma werkt in de vorm van geven en niet in de vorm van egoïstisch ontvangen. Zo gaan we verder en geven wij onszelf en ons leven richting.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/06/the-program-of-free-choice/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 6/11/21, “Every day will be like new in your eyes”,

Related Material:

How The Informational Gene (Reshimo) Works

The Nature Of The Spiritual Rungs

Kabbalistic Terms: “Reshimo”

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Hoe beïnvloedt de Reshimo het punt in het hart?

Vraag: Hoe beïnvloedt onze Reshimo (spirituele informatieve data) het ontwaken van het punt in het hart en het tempo van de ontwikkeling daarvan?

Antwoord: Het ontwaken van het punt in het hart voelt een mens als hij zich richt op de vraag naar de zin van het leven. Dit punt wordt ofwel geleidelijk gewekt doordat een mens lijdt, of hij vindt de juiste omgeving en maakt sneller vorderingen doordat hij zich bij een groep aansluit.

Een mens ontwikkelt vruchtbare grond rondom zijn spirituele embryo en dan gaat hij sneller vooruit, ontdekt hij vragen over zijn ontwikkeling en vindt hij antwoorden op die vragen.

Feitelijk is dit de ontwikkeling van een constant hernieuwd Reshimo.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/03/how-does-the-reshimo-affect-the-point-in-the-heart/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 2/9/20

Filed under: Meaning Of Life, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

New Life #994 – Het collectieve geheugen, deel 1

New Life #994 – Het collectieve geheugen, deel 1

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Tal Mandelbaum ben Moshe

Samenvatting:

Het veld van het collectieve geheugen is het geheim van de natuur: alle schepselen zijn in één enkel collectief geheugenveld met elkaar verbonden. We kunnen dit vergelijken met een heel grote computer die door een hoge kracht wordt bestuurd. Elke natie heeft haar eigen reshimot (spirituele genen), waarin impressies liggen opgeslagen van alles wat in het collectieve verlangen om te ontvangen is neergeschreven. De lotsbestemming van elke natie wordt door deze spirituele oorsprong bepaald die alleen aan Kabbalisten onthuld wordt. Kabbalisten zijn degenen die dit veld op de juiste wijze kunnen gebruiken, ten goede van iedereen. De enige natie die toegang heeft tot dit collectieve geheugenveld is Israël, want het is haar taak om iedereen met de Hoge Kracht te verbinden.

From KabTV’s “New Life #994 – Collective Memory,” Part 1, 4/10/18

icon for podpress VideoPlay Now | Download

icon for podpress AudioPlay Now | Download

Afscheiding is de bron van alle problemen

laitman_559Als ik probeer om mijn problemen alleen op te lossen door persoonlijke introspectie en studie, breng ik alleen maar schade toe aan mijzelf. Alles wat opgehelderd wordt en alles wat gebroken is, is verbonden met het feit dat alle verlangens één geheel waren en later van elkaar werden gescheiden.

Daarom moeten wij alleen handelen vanuit onze verbinding. Er is geen andere oplossing dan onze eenheid. Door eenheid kunnen wij elke situatie aan.

In plaats van persoonlijk onderzoek, moeten wij aandacht besteden aan onze eenwording en door dat te doen, zullen wij alle problemen oplossen. Als ik probeer om mijn persoonlijke, onaangename innerlijke gevoel te corrigeren, maak ik de situatie alleen maar erger. Er staat geschreven: “Hij die voor zichzelf vraagt, berokkent schade aan zichzelf en aan anderen.”

Alle situaties zijn het resultaat van de onthulling van Reshimot (informatieve spirituele genen), van het breken van de vaten, van de afscheiding van onze verlangens. Deze kloof is de oorzaak van alle problemen. Nu je getoond wordt waar de afscheiding optreedt, voel je het als een probleem.

Corrigeer dit dus alsjeblieft door handelingen te verrichten die eenheid bevorderen. Dit vraagt om het gebed voor anderen en verbinding in de Ten met de hulp van het Corrigerende Licht.

Het probleem moet onmiddellijk gecorrigeerd worden door het naar onze eenwording te brengen, dit is de betekenis van het “gebod”. Ik gebruik hindernissen voor onze verbinding in de groep, dit betekent dat ik door de groep de plaats van de afscheiding tussen ons voel en dat ik kracht aantrek die mij zal helpen om tot correctie en verbinding te komen.

Dit hele proces wordt “gebod” genoemd, namelijk de correctie van één van de gebroken Reshimot (het informatieve spirituele gen van de afscheiding). Dit gebod moet vervuld worden door correctie met de hulp van het Corrigerende Licht, de Kracht die in onze eenheid toegankelijk wordt, in onze inspanningen om één te worden.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 1/8/18, Lesson on Topic: “Living in the Reality that, ‘There Is None Else Besides Him’”

Reshimo, Spirituele Data

laitman_277Vraag: Wat is een Reshimo?

Antwoord: Een Reshimo bestaat uit de spirituele data die opgeslagen zijn in een mens, het is het enige in ons dat waarachtig is, van waarde, oud, en wij moeten het ontwikkelen.

Aan de hand van de Reshimo kunnen wij vaststellen hoe dicht een mens de correcte vervulling van het Doel van de schepping genaderd is. Mensen voelen het aan de belangrijkheid die het voor hen heeft om te begrijpen waarom zij leven, voor welk doel, en hoe.

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/9/16

 

De Klok Rond De Wacht Houden Op Een Schip

Dr. Michael LaitmanVraag: Versnellen we de tijd als we Het Boek de Zohar met de juiste intentie lezen?

Antwoord: Hoe sneller we de Reshimot (spirituele genen) verduidelijken, hoe meer we de tijd versnellen: een ieder zijn specifieke Reshimot en met elkaar de collectieve Reshimot. In ons allen zijn er bepaalde Reshimot die ons helpen om de collectieve Reshimot tot leven te brengen. Met de groeps-Reshimot gaat het om een heel ander soort leven dan met elke specifieke Reshimo die in een ieder van ons aanwezig is.

De groeps-Reshimot heet: het volk Israël, de specifieke Reshimot zijn afgestemd op de gezamenlijke situatie die een ieder afzonderlijk beleeft. Onze vooruitgang is in feite afhankelijk van de realisatie van onze collectieve Reshimot. Dit is te vergelijken met een schip waarop sommige mensen nu gaan slapen en een ander gedeelte de wacht gaat houden.

Een ieder van hen bevindt zich in verschillende situaties, maar het belangrijkste is dat het schip vooruit vaart, want de mensen die daarvoor moeten zorgen, hebben dienst om hun werk uit te voeren. Hetzelfde gebeurt in een groep: er zijn mensen die moeten rusten en er zijn mensen die zelfs een beetje lui zijn, want iedereen heeft zijn eigen staat. Maar het is belangrijk dat degenen die nu wakker zijn en de Reshimot realiseren, dit op een verantwoorde manier doen.

We moeten echter goed begrijpen dat een ieder iets te doen heeft om zijn rol in het werk te realiseren. De collectieve Reshimot zijn erg belangrijk, ze zijn het allerbelangrijkste, want het gaat de Schepper niet om een ieder afzonderlijk, maar om het hele schip, met de volledige maat: een Minjan genaamd.

Minder dan dit komt helemaal niet in aanmerking. Als er geen Minjan is, is dit een teken dat er geen verbinding met anderen is bereikt, dat er niet hard genoeg gewerkt is. Al het werk op het schip bestaat uit onafgebroken met elkaar in verbinding zijn, een verbinding die steeds sterker wordt, daardoor vaart het schip steeds verder vooruit over de diepten van de zee. Sommigen gaan slapen en anderen werken, maar zij die dienst hebben moeten zich verantwoordelijk voelen, alert zijn, en betrokken zijn bij het hele schip. En de collectieve Reshimot – namelijk het centrum van de groep, in het hart van het schip – worden geaccepteerd, het Hogere Bestuur werkt dienovereenkomstig aan ons.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 5/4/14, The Zohar

 

Verlangen Naar Het Verloren Licht

Dr. Michael LaitmanVraag: Er staat geschreven dat de mate waarin het Licht wordt onthuld afhankelijk is van de behoefte van een mens en zijn verlangen (hunkering) naar het Licht. Maar hoe kunnen wij ernaar verlangen als wij ons niets herinneren van het breken van de Kelim (vaten)?

Antwoord: Wij kunnen verlangen naar iets wat wij nooit hebben gehad, het hoeft niet bepaald iets te zijn wat wij kwijt zijn. Ik kan bijvoorbeeld naar een bijzondere auto verlangen die veel geld kost. Hier betekent het dat ik pijn voel omdat ik het Licht niet heb en er voortdurend honger naar voel, ik mis het, ik verlang ernaar.

We kunnen het ook uitleggen als verlangens naar een vervulling uit het verleden, omdat de Reshimo (herinnering) eraan in ons aanwezig is. Wij kunnen ons alleen bewust worden van iets als er een nieuwe Reshimo in ons is ontwaakt, want we leven in een gesloten systeem waarin de hele realiteit gevat is. Er was een verlangen om te ontvangen dat gebroken is en alle delen daarvan dreven uiteen, maar er is een aaneenschakeling van Reshimot aanwezig in elk deeltje dat de verbinding met de andere deeltjes weer tot stand moet brengen, totdat zij allemaal met elkaar verbonden zijn in één complete Kli.

Als wij ergens naar hunkeren, als wij ergens spijt van hebben of ergens naar verlangen, betekent het dat het al eerder in ons aanwezig was. Alles wat ik me maar kan voorstellen is afkomstig van het breken van de Kelim. Anders zou het niet onthuld kunnen worden, niet in onze gevoelens, niet in ons denken en zelfs niet in onze verbeelding.

From the Preparation to the Daily Kabbalah Lesson 2/25/14

 

Een Gids Door De Woestijn Naar Het Beloofde Land

Dr. Michael LaitmanVraag: Waarom staat er geschreven: “En Moses leidde hen naar de voet van de berg en zij verzamelden zich aan de voet van de berg.”

Har” (berg) komt van het Hebreeuwse woord ‘overdenking’. Betekent dit dat Moses hen naar het einde van de gedachten, het begrip, het denken bracht, naar de laagste staat?

Antwoord: De rol van de eigenschap van Moses in een mens bestaat eruit om hem begrip bij te brengen over de betekenis van de eigenschap van geven in hem. Moses moet het volk Israel helpen, zodat zij leren begrijpen wie de Schepper is. In al onze Reshimot (spirituele genen) waarin alles van Malchut van Ein Sof (Oneindigheid) opgeslagen ligt, is er zo’n eigenschap die we ‘Moses’ noemen aanwezig, een niveau dat de verbinding maakt tussen alle gebroken delen. Deze functie helpt een mens om de volledige eigenschap van geven te leren kennen. Als een mens zo’n eigenschap verkrijgt, kan hij zijn kelim (vaten) er al aan toevoegen en werken met ‘ontvangen om te geven’.

Dit is de betekenis van de zin: “Moses leidde hen naar het einde van de gedachten en het begrip.” Hij leidt een mens door al zijn verlangens, zijn kelim – ‘de woestijn’ genaamd – heen en zuivert deze verlangens, deze kelim in de woestijn, van de intentie om te ontvangen: ‘Egypte’ genaamd. Hij leidt een ieder naar de ‘intentie om te geven met het doel om te geven’. Dan is een mens klaar om in drie lijnen te werken en dit heet ‘de verovering van het Land Israel’.

From the 1st  part of the Daily Kabbalah Lesson 3/14/13, Shamati #53

Als Het Licht De Reshimot Ontmoet

Dr. Michael LaitmanVraag: Soms ben ik verbaasd over mijn eigen gedachten, waar komen ze vandaan?

Antwoord: Van de Schepper.

Vraag: Maar als ik over mijn gedachten nadenk, komt dat ook van Hem. Waar ben ik zelf dan?

Antwoord: Ik moet alles aan Hem toeschrijven, alles aan één Bron, aan het Licht dat van Boven komt en de Reshimot van beneden af oproept. De ontmoeting tussen het Licht en de Reshimot creërt de werkelijkheid waarin ik me bevind. Van hieruit ontstaat mijn gevoel voor de werkelijkheid.

Er zijn vijf niveaus van ontwikkeling in mij en ik wil mijn Bron bereiken, mijn Schepper, dan heb ik het vijfde niveau bereikt. Dan wil ik bereiken waar ik van gemaakt ben: het Licht en de Reshimot.

Met andere woorden, ik vraag naar het doel van het leven: waar komt het leven vandaan? Waar is het voor en hoe?

Meestal is deze vraag het gevolg van onaangename gevoelens, als ik me slecht voel. In dit geval vertellen Kabbalisten ons dat een mens alleen niets kan begrijpen en doen. Eerst moet ik een systeem bij elkaar zoeken en bouwen waarin ik ga functioneren, zowel vanuit het oogpunt van de Reshimot als van het Licht.

In dit systeem zijn ik en de ander aanwezig en dit stelt me in staat om de Reshimot en het Licht daarin op te wekken. Dan begin ik op de Schepper te lijken, zoals er geschreven staat: “Door Uw handelingen zullen wij U leren kennen.”

When The Light Meets The Reshimot

Zo’n systeem wordt een ‘groep’ genoemd.

From the 3rd part of the Daily Kabbalah Lesson 3/1/13, “The Peace”