Category Archives: Reshimot

Een voertuig voor Kedusha (Heiligheid)

624.07Maar als men de wijsheid wil leren, wil weten hoe de Schepper te kronen en hoe Hem te dienen met intentie, zijn 248 organen wil heiligen en ze tot een voertuig wil maken voor de Kedusha (heiligheid), wordt dit “de glorie der koningen” genoemd, hoe Hem te kronen en te dienen. Als het zo is, “verdiep je in de leerstof” (Betreffende het leren van de Wijsheid van Kabbalah, Artikel 189, RABASH).

Een voertuig voor Kedusha is het hoogste systeem van bestuur.

Wij moeten alles wat ons wordt gegeven voor correctie omhoog brengen. Zelfs als we er niet over nadenken, zal het nog steeds vanzelf omhoog stijgen.

Vraag: Hoe kunnen wij de correctie voltooien en er een nieuwe wending aan geven, alsof de Reshimot ten einde zijn?

Antwoord: Er zijn nog vele Reshimot (spirituele vastleggingen, informatie) die gecorrigeerd moeten worden. En dat hebben wij te doen. Iedere minuut moeten wij ons werk voor onze verbinding en voor ons verzoek aan de Schepper vernieuwen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/a-vehicle-for-kedusha-holiness/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland
From the Daily Kabbalah Lesson 8/4/23, “Revealing the Glory of His Kingship”

Related Material:
Unity Is In The Creator
The Greatness Of The Creator
Only The Light Of The Creator Is Missing

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Spirituele foto’s

216.03Vraag: U vertelde ons eens hoe uw leraar Rabash gewend was om Shamati op een willekeurige pagina te openen en dat hij dan een paragraaf ging lezen. Door dit te doen toonde hij als het ware zijn verbondenheid met de Schepper. Betekent dit dat dit al aan een mens gegeven is, dat we alleen maar dit proces moeten aangaan?

Antwoord: Stel dat ik naar wat foto’s kijk en ze bepaalde herinneringen, gevoelens en kennis in mij oproepen. Ik ben in een bepaalde wereld en als ik naar een foto uit die wereld kijk, brengt deze me daarom meteen naar een bepaalde situatie. Ik stel me voor wat deze foto in me oproept en er komen allerlei herinneringen in mij naar boven.

Hoe gebeurt dit in spiritualiteit? Volgens absoluut dezelfde methode. Ik bezit een enorm groot aantal spirituele foto’s. Als ik over iets praat, kom ik onmiddellijk in dit systeem terecht. Het herinnert me er als het ware aan, het stemt me af.

Je zegt: “Weet je nog, we waren eens op die plek.”

“Ja, dat weet ik nog.”

“Weet je dan dit nog en dat?”

Dan stel ik me voor waar je over praat en dan ben ik weer in die situatie.

Er is geen tijd in spiritualiteit, ik beweeg me van staat naar staat, al naargelang mijn verlangens, samen met innerlijke, informatieve genen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/spiritual-photographs/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt maandag a.s.

From KabTV’s “I Got a Call. Connecting to the Creator” 8/24/11

Related Material:
Secrets of Kabbalistic Text
Not Fantasies But Reality
There’s No Such Thing As A Corporeal Problem

Filed under: Perception, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De Zohar – Bouwer van de ziel

49.04Door Het Boek de Zohar te bestuderen, verduidelijkt ieder mens voor zichzelf heel nauwkeurig wat er voor zijn ziel nodig is.

Daarom ontvangt ieder van ons – als we De Zohar lezen – zijn eigen indrukken die verschillen van die van anderen.

Alles wat De Zohar beschrijft moet door ons heengaan. Een mens ontwikkelt zich echter niet door de invloed van het beschrevene zelf, maar dankzij het hervormende Licht.

Het schijnt op het verlangen van een mens, op zijn wezen dat informatieve genen bevat (Reshimot). We kunnen dit vergelijken met de functie van stamcellen die de basis vormen van alle menselijke cellen.

Het Licht beïnvloedt onze materie, en Reshimot die karakteristiek en specifiek zijn voor een bepaalde ziel, ontwaken daarin. Met de hulp van het Licht bouwen deze Reshimot van deze materie elke structuur, een deel van de ziel.

Ieder mens heeft zijn eigen zielen structuur.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/the-zohar-builder-of-the-soul/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From from the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 12/15/09, The Book of Zohar – Selections, Chapter “Noah”

Related Material:

How To Enter The Book Of Zohar

How to Read The Book of Zohar

You Don’t Understand The Zohar. Period.

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Zohar | Add Comment / Ask Question →

 

Wat er met de ziel gebeurt als het lichaam sterft

571.04Vraag: Wat gebeurt er met een mens, met zijn ziel, als hij sterft?

Antwoord: Als een mens sterft, sterft zijn lichaam en neemt hij zichzelf niet langer via zijn lichaam waar. Dat is alles. 

Maar zijn Reshimot blijven bestaan. Een Reshimo is een spirituele herinnering, een keten aan informatie over de toekomstige staten van die Reshimo. Ze zijn opgenomen aan het begin van de schepping tot aan het einde daarvan. En vanaf het moment dat zijn lichaam sterft, gaat hij verder met de realisatie van deze keten, in andere vormen, zonder zich in een fysiek lichaam te bevinden en zonder zijn bestaan via dat lichaam waar te nemen.

Vraag: Is er dan enig besef dat dit mijn Reshimo is?

Antwoord: Ja. Maar niet zoals nu.

Vraag: Beter of slechter?

Antwoord: Dat hangt van zijn leven af.

Vraag: Dus het besef dat ik besta blijft enigszins?

Antwoord: Natuurlijk. Er verdwijnt niets.

Vraag: En wat gebeurt er dan met de ziel?

Antwoord: De ziel is dat deel van het verlangen dat zich heeft gecorrigeerd en verenigd met de mensheid om er een goede invloed op uit te oefenen. Dus de ziel vervolgt haar bestaan in de totale omvang van het geheel van het verlangen. Dit is een andere verwerkelijking, een hogere.

https://laitman.com/2022/08/what-happens-to-the-soul-when-the-body-dies/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 7/12/22

Related Material:

What Happens To The Soul After Death?

What Remains After A Person Dies?

What Happens To A Person’s Soul When He Dies?

Filed under: Body and Soul, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Is het mogelijk om de informatie van het oorspronkelijke gen te veranderen?

557Vraag: In het artikel The Freedom (De Vrijheid) schrijft Baal HaSulam dat er in ieder mens een fundament aanwezig is, dat de wortel van zijn ziel niet verandert. Heeft dit fundament op de een of andere manier met de Reshimot te maken?

Antwoord: Het is de oorsprong van alle Reshimot, op basis daarvan vinden er allerlei veranderingen en gebeurtenissen plaats. De basis zelf is onveranderlijk, dit wordt het oer-gen genoemd. Dat wil zeggen dat ieder van ons een oorspronkelijk gen heeft dat allerlei situaties meemaakt, Reshimot, en alles wordt daaraan toegevoegd.

Vraag: Wat kunnen wij veranderen? Wat verandert er en wat blijft hetzelfde?

Antwoord: Wij kunnen de toepassing van de Reshimot (spirituele informatiebestanden) die wij in ons hebben, veranderen voor de toekomst. En dat zal – dit terzijde – ons verleden corrigeren.

Door op de juiste wijze te gebruiken wat in je is vastgelegd, kan je je toekomstige lotsbestemming veranderen. Het is onmogelijk om het verleden te veranderen, maar door de toekomst te veranderen, verander je alle indrukken en gevolgen uit het verleden.

Vraag: Wat kan ik precies veranderen? Hoe zal ik mij dan voelen over de toekomst?

Antwoord: De toekomst zelf zal positief aanvoelen. In principe is het juist om te zeggen dat een mens zijn toekomst opbouwt. En de Reshimot kan je beschouwen als de potentiële staten, dat is het.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/08/is-it-possible-to-change-the-information-of-the-original-gene/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 7/12/22

Related Material:

The Inevitability Of Fate

Life’s Movie Script

What Determines The Future Of A Person?

Filed under: Free Will, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Een Reshimo is een niet gerealiseerd verlangen

549.02Vraag: Wat voor soorten Reshimot zijn er?

Antwoord: Er is een enorm groot aantal Reshimot, net zoals er veel biologische gegevens in ons aanwezig zijn.

Opmerking: Inderdaad, we hebben meer dan 30.000 genen, maar tegenwoordig kennen we de functionaliteit van maar 5%.

Mijn reactie: Ja, degenen die het menselijk bloed bestuderen, zeggen dat het waarschijnlijk 500 verschillende parameters bevat.

Vraag: Wat is het verband tussen Reshimot en verlangens?

Antwoord: Reshimot zijn verlangens die nog niet gerealiseerd zijn. Ze bestaan in potentie en manifesteren zich in je als je zeker weet dat je ze nu op een bepaalde manier realiseert. Bijvoorbeeld: ik wil een slok koffie nemen, dan is het nog een Reshimo, maar als ik de koffie drink, realiseer ik deze Reshimo.

Met andere woorden, als het Licht in het verlangen komt, wat betekent dat er een gevoel van genot is, wordt dit al als een gerealiseerd verlangen beschouwd.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/07/a-reshimo-is-an-unrealized-desire/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 7/12/22

Related Material:

A Reshimo Is One’s Complete Future State

The Whole World Is Inside The Reshimo

Reshimo And Time Travel

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Voel tien jaren als tien dagen

760.4Vraag: Wat is de belangrijkste functie van de Reshimot?

Antwoord: De belangrijkste functie van de Reshimot is dat het een informatief verslag is van al je toekomstige situaties. Het is echter niet meer dan een verslag. Hoe het zich in jou zal manifesteren hangt van jou af.

Als je deze staten met je zintuigen gaat ervaren, zal de manier waarop je ze ervaart afhangen van je houding ten opzichte van deze situaties. Iemand die zich spiritueel wil ontwikkelen, zal ze op een bepaalde manier ervaren, en iemand die zich op een andere manier wil ontwikkelen, zal ze op een andere manier ervaren.

Bijvoorbeeld: een kind wordt naar school gebracht waar het verschillende opdrachten krijgt. Het ene kind roept: “Waarom heb ik dit nodig?! Hoeveel jaar gaat dit nog zo door?!” Hij krijgt te horen: “Tien jaar.” Dan staat hij op het punt om uit het raam te springen!

Een ander kind komt op school en vindt het leuk daar, hij is blij met de opdrachten die hij krijgt, voor hem vliegen die tien jaar heel snel voorbij.

Vraag: Nu is het toch zo dat ik het feit dat ik tien jaar op school moet studeren niet kan veranderen? Staat dat ook in mijn Reshimot geschreven?

Antwoord: Ja, maar je kan die tien jaar ervaren als tien dagen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/07/feel-ten-years-as-ten-days/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 7/12/22

Related Material:

Untwist The Chain of Reshimot

We Build Our Soul By Correcting the Reshimot That Come to Us (Advanced)

Everything Takes Place According To Our Reshimot (Spiritual Genes)

Filed under: Free Will, Perception, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

In het begin was de gedachte

281.01Vraag: Waar komt de gedachte vandaan?

Antwoord: De gedachte is de oorsprong van alles. Als wij ons in het denken verdiepen, zien we dat we voorbij de tijd gaan. Er is geen begin en geen einde, daarom is er onsterfelijkheid. Dit betekent dat we het niet hebben over hoe we ons op dit moment voelen, als een bepaald fysiek lichaam van een zekere consistentie: warm en een bepaald volume innemend.

Een mens is zijn gedachte, zijn oerverlangen, een samenstelling van zijn fundamentele, mentale en zintuiglijke elementen, zijn karakteristieken, in Kabbalah Reshimo genoemd. Het is iets wat volmaakt is, eeuwig, niet onderhevig aan geboorte, dood, tijd of wat dan ook.

Vraag: In wat voor staat leven wij dan werkelijk?

Antwoord: Dit is de staat waarin wij leven. En al onze andere staten – alsof ze de gedachte omhullen – worden door ons op onze manier waargenomen. 

Dat zegt de Bijbel: “In den beginne was het woord…”, dat betekent: de gedachte.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/05/at-the-beginning-there-was-a-thought/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland\

From KabTV’s “Close-Up. Secrets of immortality” 1/7/11

Related Material:

Everything Will Be Clarified In The Thought

The Thought Of Creation Is A Precondition For Pesach

How Are Thoughts Transmitted?

Filed under: Body and Soul, Perception | Add Comment / Ask Question →

 

De afstand tot nul reduceren

Obstakels overwinnen betekent dat ik tegen de emotionele afstand tussen mij en de vrienden inga en tegen de emotionele afstand van ons allemaal samen tussen ons en de Schepper. Wij moeten deze twee factoren overwinnen en de afstand tot nul reduceren.

Natuurlijk zal dit nieuwe staten (Reshimot) aan het licht brengen, alsof ik mijn gevoeligheid versterk als ik van het eerste niveau op het tweede kom, dan op het derde, enzovoort.

Alsof ik de afstand eerst afmeet in kilometers, dan nauwkeuriger word en in meters denk, in centimeters, in millimeters, etc. Iedere keer neemt de gevoeligheid, de resolutie, toe totdat ik het doel bereik. De afstand tussen mij en de vrienden en tussen alle vrienden en de Schepper is steeds kleiner aan het worden en wanneer de afstand tot nul gereduceerd is, is dat het einde van de correctie

https://laitman.com/2021/06/reducing-the-distance-to-zero/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the Daily Kabbalah Lesson 6/18/21, “Advance By Overcoming”

Related Material:

Together Is Strength

From Ten To One

High Voltage Network

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

Het programma van de vrije keuze

Reshimot zijn data die in ons zijn gebouwd, informatieve genen. Je kunt het vergelijken als volgt: ik heb een nieuwe computer gekocht die nog niet geïnstalleerd is, dus ik ga de programma´s en de data uploaden. Deze data creëren een bepaalde structuur in de computer.

De mens is precies zo gebouwd. Er is aan ons al een animaal, instinctief programma gegeven om als een levend organisme te kunnen bestaan. En er is nog een tweede programma in ons dat `mens` genoemd wordt, bedoeld om ons naar het niveau van hechting aan de Schepper te leiden. Door dit programma ontvangen we data, dat wat vastgelegd is, Reshimot

Het programma verwerkt deze gegevens en werkt op basis daarvan, maar er geldt hierbij nog een parameter, namelijk een bepaalde mate van vrijheid die aan ons gegeven is als vrije keuze. Het is de vraag of wij willen dat dit programma werkt in de vorm van geven en niet in de vorm van egoïstisch ontvangen. Zo gaan we verder en geven wij onszelf en ons leven richting.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/06/the-program-of-free-choice/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 6/11/21, “Every day will be like new in your eyes”,

Related Material:

How The Informational Gene (Reshimo) Works

The Nature Of The Spiritual Rungs

Kabbalistic Terms: “Reshimo”

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →