Category Archives: Rav

Contact met grote Kabbalisten

In de loop van de geschiedenis van de ontwikkeling van de mens dalen dezelfde zielen naar onze wereld en verspreiden zij de methode van Kabbalah. De ziel van de grote Kabbalist Baal HaSulam was, zoals hij zelf zei, een voortvloeisel van de ziel van de ARI. En de ziel van de ARI was een voortvloeisel van de ziel van RASHBI.

De opvolgers van Baal HaSulam waren zijn studenten en met name zijn oudste zoon Baruch Ashlag (Rabash) en ik als student van Rabash, vervolgen zijn werk.

Vraag: Voelt u uw leraar Baal HaSulam?

Antwoord: Baal HaSulam in zekere mate, maar mijn leraar Rabash voel ik heel dichtbij, ik sta met hem in contact.

Ik heb het niet over een fysieke waarneming, dat ik me zijn geur, zijn stem, zijn gewoonten en de communicatie met hem van uren- en jarenlang zou herinneren. Hoewel dit ook ervaringen zijn die blijven en heel levendig zijn omdat ze nog steeds worden overgebracht en tegelijkertijd versterkt door het verlangen om bij hem te zijn en zijn innerlijke wereld te voelen. Zo’n constant contact op spiritueel niveau roept soms ook zuiver aardse herinneringen op.

Ik heb miljoenen aardse herinneringen, maar ik heb ze niet nodig. Ik heb een meer innerlijk contact met Rabash, dus er zijn helemaal geen aardse gevoelens en herinneringen nodig. Dit betekent niet dat ik zijn woorden of verschijning mis, want er is innerlijke informatie die tussen ons stroomt.

Dat zou ik niet kunnen zeggen over Baal HaSulam. Ik heb een bepaald gevoel, op een innerlijk niveau begrijp ik hem. Maar dat is meer verbonden met het feit dat ik zijn ziel begrijp, niet dat ik ermee verenigd ben, het contact bevindt zich meer op het niveau van denken dan van voelen. En met mijn leraar gaat het meer over het niveau van gevoelens.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/contact-with-great-kabbalists/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “The Power of The Book of Zohar” #21

Filed under: Baal HaSulam, Spiritual Teacher | Add Comment / Ask Question →

Mijn belangrijkste doel

Confucius: “Het hindert mij niet dat ik niet begrepen word. Het hindert mij als ik anderen niet ken.”

Als mensen mij niet begrijpen, raak ik verontwaardigd, want dit is mijn tweede taak, het tweede doel in mijn leven, dat mensen begrijpen wat ik aan hen wil doorgeven. Het eerste doel is natuurlijk de Schepper, maar het tweede zijn de mensen.

Opmerking: Het is voor u echt belangrijk dat mensen u begrijpen

Mijn Reactie: Zeker. Wat is mijn leven anders waard? Alles gaat erover dat ik iets aan mensen doorgeef.

Vraag: Is het alleen mogelijk om aan hen iets door te geven als u hen begrijpt?

Antwoord: Nee. Alles hangt alleen af van de hulp van de Schepper, de goodwill van de Schepper, dat Hij hun harten opent en dan zal ik hen vertellen waarmee ze gevuld kunnen worden. De Schepper kan het niet zelf doen. Hij heeft tussenpersonen nodig.

Vraag: Dus bijna uw hele leven is erop gericht dat u begrepen en gehoord wordt.

Antwoord: Niet ik. Wat ik wil doorgeven. Ik bouw als het ware een kanaal, een soort buis, en wat ik wil doorgeven, gaat daar doorheen. Het maakt voor mij zelfs niet uit of het door mij heengaat en hoeveel ik begrijp van wat er door mij heengaat. Het belangrijkste is dat ik het naar hen toebreng.

Vraag: Is het niet belangrijk dat ze zullen zeggen: Ik heb het via hem gekregen?”

Antwoord: Absoluut niet.

Opmerking: U hebt er nooit een geheim van gemaakt – en u hebt het altijd gezegd – dat u uw proefschrift hebt verdedigd zodat men zou kunnen zeggen: “Oh, hij heeft een PhD, dan ga ik naar hem luisteren.”

Antwoord: Natuurlijk! Waarvoor anders?

Opmerking: Mensen verdedigen hun proefschrift niet alleen hiervoor. Ze doen het voor hun salaris, voor respect voor een academische graad en voor hun cv.

Mijn Commentaar: Dat alles geldt niet voor mij en ik heb het ook niet nodig.

Vraag: Is alles gericht op het feit dat als het helpt dat er naar mij geluisterd wordt, ik het doe?

Antwoord: Natuurlijk. Alleen hiervoor.

Vraag: Als er bij wijze van spreken, nu u bekend bent, door mensen op elke hoek van de straat gezegd zou worden: “Laitman! Laitman!” Zou u dan zeggen: “Dit is nu juist bedoeld om gehoord te worden?”

Antwoord: Dat denk ik, ja. Bovendien weet ik dat het alleen maar gebeurt in de mate waarin de Schepper het nodig heeft. In die mate zal Hij me ofwel verhogen, ofwel verlagen. Ik geloof dat een mens moet ervaren wat hij nodig heeft. Hij moet het doorleven, het allemaal verduren en zich realiseren dat het voor zijn bestwil is. Een andere keus is er niet. Eenieder voert zijn eigen taak uit. De een lijkt te vernietigen, de ander lijkt te herstellen, de een lijkt te vullen en de ander lijkt leeg te maken, enzovoort.

Vraag: Hoe wist u dat het uw taak was om de wereld te vertellen waar men voor leeft, om de Wijsheid van Kabbalah te verspreiden? Hoe wist u dat dit uw leven zou zijn?

Antwoord: Ik voelde het, hoewel ik er helemaal niet op uit was om het te doen. En later door mijn leraar Rabash, hij wees mij de richting. Meer nog, hij leidde me niet naar de hoogste staten van spiritualiteit, maar naar dichtbij mensen blijven, mijzelf niet van hen te isoleren, en te dissemineren.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/10/my-main-goal/

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 7/27/20

Related Material:

My Way

A Noble Cause

I Fill Your Souls

Filed under: Dissemination, News | Add Comment / Ask Question →

“Koop voor jezelf een vriend”

laitman_530.4Vraag: Er zijn bepaalde principes in Kabbalah: “Maak voor jezelf een Rav” (zoek een leraar), “koop voor jezelf een vriend”, en “beoordeel ieder mens gunstig”. Wat betekent dit alles en hoe zijn deze principes met elkaar verbonden?

Antwoord: Het concept “Rav” (groot) is identiek aan de Schepper.

Als je de Schepper eenmaal als je leidende Ster aanvaardt waarnaar je je constant wilt richten, moet je een groep reisgenoten uitkiezen: dit is de betekenis van “koop voor jezelf een vriend”. Je moet je heel intensief inspannen om te bereiken dat je vrienden echt je reisgenoten worden.

En dan ga je – samen met de Schepper en de groep – aan het werk om het systeem te bereiken, je beoordeelt de hele wereld naar de “schaal van verdienste”, dat wil zeggen dat je ieder mens gunstig beoordeelt.

Vraag: Wat voor soort vriend kan je kopen en verkopen?

Antwoord: We kunnen in dit leven alles kopen. Hiervoor geldt dat ook, maar op een andere manier dan in onze wereld.

Als ik jou bijvoorbeeld als vriend wil hebben, moet ik me inspannen om je te laten zien hoe belangrijk je voor mij bent, ik moet je laten zien dat ik bereid ben om mezelf op te offeren om jou als vriend te hebben, dat ik elk geschenk dat je wilt hebben voor je wil kopen om ervoor te zorgen dat je dichterbij me komt. Wij werken met ons egoïsme, en het ego begrijpt alleen dat maar. Probeer geen filosoof van jezelf te maken, iemand die boven de aardse materie staat.

Dus alles wordt “gekocht en verkocht” door middel van onze inspanningen. We moeten elkaar laten zien dat we tot alles bereid zijn om hechte vrienden te worden en dat het grote Doel alleen samen, tussen ons, bereikt kan worden. Dit noemen we “kopen”.

Vraag: En als het niet lukt om een “vriend te kopen”?

Antwoord: Dan heb je een probleem. Maar als je hem niet “koopt”, kan je niet samen met hem verder komen, dan bereik je het juiste niveau van connectie niet.

De Schepper kan alleen in jullie verbinding onthuld worden. De Schepper kan niet in één persoon onthuld worden, maar alleen in de verbinding tussen ons! Wat voorheen egoïsme was, wordt een sandwich met onderop haat en daar bovenop liefde, in die verbinding wordt de Schepper onthuld.

Daarom is het enige wat een mens moet corrigeren zijn verbinding met andere mensen.

Vraag: Dus eerst moet ik de staat bereiken waarin de Schepper (de Kracht van geven), het belangrijkste voor mij is. Dan moet ik vrienden kopen, namelijk voor hun spiritualiteit zorgen, en dan kan ik zelf spiritualiteit bereiken. En zijn we pas daarna in staat om alles wat er in de wereld gebeurt te rechtvaardigen?

Antwoord: Ja, want de wereld is het systeem van onze onderlinge verbindingen waarin de Schepper wordt onthuld.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/3/17