Category Archives: Punt in het hart

Waar is het punt in het hart?

Waar is het punt in het hart? Is het een fysieke, zintuiglijke of spirituele eigenschap?

Het punt in het hart is een goddelijk deeltje van Boven, een vonk van het verlangen van de Schepper om genot te geven, ingebed in het verlangen van de schepping om te genieten.

Ons hele hart bestaat uit een egoïstisch verlangen om te genieten, en het punt in het hart is het verlangen om te geven. Beide bestaan bij de gratie van de hoge Kracht.

We moeten beide ontwikkelen, het hart en het punt in het hart, ermee aan het werk gaan zodat het hele hart, namelijk het verlangen om te genieten, handelingen verricht die de instructies van het punt in het hart opvolgen. Dit wordt correctie genoemd.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/08/where-is-the-point-in-the-heart/

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 7/27/20, Writings of Baal HaSulam, “The Freedom”

Related Material:

The Point In The Heart Is The Trampoline For Leaping To The Creator

Elevate The Point In The Heart

The Common Point In The Heart

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Hoe beïnvloedt de Reshimo het punt in het hart?

Vraag: Hoe beïnvloedt onze Reshimo (spirituele informatieve data) het ontwaken van het punt in het hart en het tempo van de ontwikkeling daarvan?

Antwoord: Het ontwaken van het punt in het hart voelt een mens als hij zich richt op de vraag naar de zin van het leven. Dit punt wordt ofwel geleidelijk gewekt doordat een mens lijdt, of hij vindt de juiste omgeving en maakt sneller vorderingen doordat hij zich bij een groep aansluit.

Een mens ontwikkelt vruchtbare grond rondom zijn spirituele embryo en dan gaat hij sneller vooruit, ontdekt hij vragen over zijn ontwikkeling en vindt hij antwoorden op die vragen.

Feitelijk is dit de ontwikkeling van een constant hernieuwd Reshimo.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/03/how-does-the-reshimo-affect-the-point-in-the-heart/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 2/9/20

Filed under: Meaning Of Life, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →