Category Archives: Psychologie

De eigenschap van geven en liefde meester worden

Vraag: Ik heb met veel psychologen gesproken en geprobeerd om te begrijpen met wat voor probleem de psychologie te maken heeft. Ze zeggen dat het erg moeilijk is om methoden te vinden om met het egoïsme om te gaan, want het neemt constant toe, vooral in onze tijd.

Hoe gaan Kabbalisten om met het feit dat het egoïsme constant toeneemt? Hoe kunnen we er tegenwicht aan bieden?

Antwoord: Kabbalisten zeggen dat het niet nodig is om tegenwicht te bieden aan het egoïsme, het is helemaal niet nodig om er ook maar iets mee te doen. Je hoeft er alleen maar voortdurend aan te werken om de eigenschap van geven en liefhebben onder de knie te krijgen, boven het ego uit te stijgen en niet op het niveau van het egoïsme te blijven. Zo benadert Kabbalah dit.

Door boven het egoïsme uit te stijgen naar de eigenschap van geven, liefde, verbinding, interactie en communicatie met elkaar, gaan we begrijpen hoe divers ons egoïsme is, hoe sterk het is, en hoe moeilijk het voor ons is om ermee om te gaan.

Maar tegelijkertijd onthullen we eigenschappen in ons die tegengesteld zijn aan het egoïsme. En dan kunnen we vanuit de combinatie van egoïstische en altruïstische kwaliteiten zowel de psychologie als de wetenschap van Kabbalah begrijpen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/11/mastering-the-quality-of-bestowal-and-love/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Spiritual States” 10/15/21

Filed under: Kabbalah Study, Science, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Het verschil tussen de doelstellingen van Kabbalah en psychologie

laitman_938.07Vraag: De doelstellingen van de Wijsheid van Kabbalah en psychologie zijn verschillend. Het doel van de Wijsheid van Kabbalah is: de Schepper ontdekken; het doel van psychologie is: beter in onze wereld kunnen functioneren. De middelen daarvoor lijken veel op elkaar. Beide werken in een groep, met de invloed van de omgeving, etc. Wat is het unieke van de Wijsheid van Kabbalah wat we niet in psychologie vinden?

Antwoord: Groepspsychologie bestudeert hoe mensen in één groep zich met elkaar kunnen verbinden. Dit is overal nuttig: bij allerlei werkzaamheden, op scholen, in regeringen en ook in het gezin. Hierbij gaat het echter over verbinding op het niveau van de gangbare psychologie.

Allereerst stelt Kabbalistische psychologie dat een groep niet groter is dan tien mensen.

Ten tweede is het wenselijk dat groepen bestaan uit ofwel mannen, ofwel vrouwen.

Ten derde komt de verbinding niet tot stand door middel van een bepaalde vorm van groepspsychologie, maar door het Hoge Licht. Eenheid komt op een volkomen ander niveau tot stand, niet op psychologisch niveau, maar op spiritueel niveau.

Het verschil is dat connectie op psychologisch niveau gebaseerd is op het voordeel dat men ervaart als men zich met andere mensen verbindt, een dergelijke verbinding kan namelijk helpend zijn voor een gevoel van ontspanning, veiligheid, voor het levensonderhoud, gezondheid, een beter gezinsleven, een betere sfeer op het werk, op school, etc. Het kan een groot verschil maken in het leven van een mens en het lijden verminderen.

Kabbalistische psychologie is echter op een andere methode gebaseerd, namelijk op het aantrekken van het Hoge Licht. Wij proberen niet zelf om ons met elkaar te verbinden, maar wij vragen om het Hoge Licht, daardoor worden wij – boven ons egoïsme uit – in een altruïstische verhouding gebracht en met elkaar verbonden.

Ik verbind mij bijvoorbeeld niet met jou om samen een bedrijfje op te zetten. Maar in plaats daarvan bouwen wij samen, met de hulp van het Hoge Licht – een unieke spirituele energie die om ons allen aanwezig is – een gezamenlijke eenheid boven ons. Wij trekken het Licht aan door bepaalde activiteiten, zodat deze energie – Ohr Makif genaamd (Omringend Licht, onzichtbaar en niet voelbaar voor ons) aan ons kan werken en ons, boven ons egoïsme uit, verbindt. Dan wordt onze verbinding altruïstisch en spiritueel, in dat Licht gaan wij de Hoge Wereld en de Schepper voelen.

Vraag: Wat voelt iemand als hij het Hoge Licht aantrekt?

Antwoord: Er staat geschreven: “Wij leven zonder de grond onder onze voeten waar te nemen …” Je woont te midden van je vrienden, je hecht je aan hen. De bevrijding uit je egoïsme is in hen aanwezig en als dit werkelijkheid is geworden, ben je geen egoïst meer. Daarom verschillen niet alleen de doelstellingen van de Wijsheid van Kabbalah en psychologie, maar ook de manier waarop de doelstelling bereikt wordt. Wij gebruiken geen enkel middel uit deze wereld.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/3/17

Carl Jung Over Het Grootste Gevaar

laitman_232_02Opmerking: In één van de laatste interviews die de BBC met psychiater Carl Jung hield, zei hij: “Het is noodzakelijk dat we meer begrijpen van de menselijke natuur, want het enige gevaar dat er bestaat is de mens zelf, hij is het grote gevaar en wij zijn ons er helaas niet van bewust. We weten niets van de mens, veel te weinig …”

Antwoord: De menselijke psyche is de bron van alles wat ons in de toekomst wacht. Ik ben ervan overtuigd dat wij – zoals we in het verleden van mechanische naar elektronische machines overstapten en van elektronische naar computergestuurde machines – nu van computergestuurde systemen naar driedimensionale technologieën en instrumenten verschuiven en we zullen langzamerhand ontdekken dat we ons hier helemaal niet mee bezig moeten houden.

Dit alles is uiterlijk en grof, wij moeten ons verdiepen in ons systeem, in het innerlijke menselijke wezen dat in ons leeft.

In ons bevinden zich alle geheimen van de natuur. De mens bereikt de wereld in zichzelf, daar is zij afgebeeld.

We zien dit ook in talrijke studies die met name door astronauten zijn gedaan. Er is een grote hoeveelheid data beschikbaar over de veranderingen die in de psyche van de mens plaatsvinden als hij zich in de ruimte bevindt en als hij terugkeert naar de aarde, etc. Deze veranderingen hebben geen wetenschappelijke basis.

Er komen langzamerhand echter steeds meer betrouwbare gegevens over de wijze waarop het gehoor- en gezichtsvermogen volkomen veranderen als de situatie waarin een mens zich bevindt aan het veranderen is. Hij kan een zandbak met spelende kinderen op een afstand van 300 kilometer zien en hij kan plotseling horen wat zijn vrienden naast hem denken. Daarom moeten we de mens bestuderen, in hem bevinden zich alle geheimen van de natuur.

Als we ons meer gaan verdiepen in de lagere niveaus van de natuur, de animale, vegetatieve en minerale gebieden, begeven we ons in een onnatuurlijke richting wat de evolutie van de wetenschap betreft. De wetenschap moet zich naar een hoger niveau ontwikkelen! Boven de mens bevindt zich alleen zijn ziel. De mens zelf bereikt zijn ziel. Juist vanuit zijn mentaliteit en zijn psychologie kan hij de weg naar het volgende niveau vinden.

De Wijsheid van Kabbalah is de hoogste psychologie. Deze Wijsheid vertelt ons uit welke spirituele niveaus de mens is gevormd en welke innerlijke spirituele niveaus hij nog moet ontwikkelen. Er wordt ons nauwkeurig verteld hoe wij door deze niveaus omhoog kunnen stijgen van het ervaren van deze wereld, die we innerlijk zien en bouwen, naar het ervaren van de Hoge Wereld die we ook in ons moeten bouwen. Hierin ligt het hele probleem.

Dit heeft niets met oorlogen te maken, met het spelen met wapens, tanks en vliegtuigen, wat niet meer dan kinderspel is. We moeten hier een einde aan maken, want de mensheid moet iets ambiëren wat intelligenter en belangrijker is.

Ik blijf hopen dat er een doorbraak in de juiste richting zal komen en dat we ermee zullen ophouden om aan een derde wereldoorlog te denken. Oorlogen lossen niets op, crises evenmin.

Laten we ons verdiepen in de meest sublieme materie die er voor ons bestaat: de menselijke ziel.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 4/12/16