Category Archives: Psalmen

Het gebed – een gesprek met de Schepper

Vraag: Hoe maken wij in een gebed het verschil tussen de Schepper loven en Hem dankbaarheid tonen?

Antwoord: Er zijn vele manieren waarop wij ons in het gebed kunnen uitdrukken. Het kan een vraag zijn, dankbaarheid voor het verleden en het kunnen ook, in zekere zin, mijn beloften voor de toekomst zijn.

Het gebed is een gesprek met de Schepper. Je moet Hem niet benaderen met clichés. Alleen vanuit jezelf. Dat kan in de vorm van een innerlijke dialoog zijn, als ieder van jullie met de Schepper spreekt. Het kan de vorm hebben van een pleidooi in één richting. Welke vorm je maar wilt.

De Psalmen van koning David zijn elk een voorbeeld van een gebed. Hij was een groot Kabbalist die in de negende eeuw voor onze jaartelling  leefde. Hij schreef een verzameling gebeden – Psalmen – die over de hele wereld, in alle religies, populair zijn. Ga ze lezen, je zult daarin ook jezelf vinden, omdat ze absoluut alle situaties bevatten, van 0 tot 100%, tot de volledige correctie van alle zielen. 

From the World Kabbalah Convention in Moldova 9/5/19, Lesson 0

Filed under: Conventions, Events, Prayer and Intention | Add Comment / Ask Question →

Waarom Zijn Psalmen Zo Populair?

laitman_527_07Vraag: Waarom zijn het Boek Tehillim (Psalmen), geschreven door Koning David, en het Boek Kohelet (Prediker), geschreven door Koning Salomo, de twee boeken die het dichtst bij mensen van alle religies staan?

Antwoord: Koning David is het fundament van het hele systeem van correctie, Malchut, daarom is alles wat hij in het Boek Tehillim heeft geschreven de basis van het appèl dat een mens doet op de Hoge Kracht. Alle religies gebruiken het.

Malchut is het fundament van de gehele wereld. Het Boek Kohelet gaat niet over handelingen zoals ze in het boek van Koning David beschreven zijn, maar over denken, studie. Dit is niet alleen een appèl op de Schepper, maar ook een appèl op de innerlijke wereld van de mens. Daarom staan het Boek Tehillim en het Boek Kohelet het dichtst bij de mens.

Het lijkt alsof het Boek Tehillim zich niet tot de Schepper wendt, maar tot een mens, hoewel het eigenlijk zo is dat Koning David zich tot de Schepper richt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/25/16