Category Archives: Profetie

Waren de profeten Kabbalisten?

laitman_741.02Vraag: Kunnen we zeggen dat de profeten Kabbalisten waren? En zo ja, waarom klaagden bijna alle profeten?

Antwoord: Profetie is een van de niveaus waarop men in verbinding staat met de Schepper. In het boek van RAMCHAL – een groot Kabbalist uit de 17e eeuw – “Het Pad van de Schepper” genaamd, beschrijft hij verschillende spirituele niveaus, één daarvan noemt hij: “Het niveau van profetie”.

Het is een van de niveaus van spiritualiteit die door Kabbalisten bereikt worden, ook jij kan die staat bereiken. Een mens op dat niveau bevindt zich boven de beperkingen van tijd, ruimte en beweging, daarom wordt hij een profeet genoemd. Met andere woorden: hij ziet wat er voor en wat er achter ons ligt, hij ziet dat buiten de beperkingen van tijd en ook buiten de handelingen die verricht zullen worden.

Vraag: Waarom klaagden de profeten?

Antwoord: Omdat zij weeklaagden over wat er met de mensheid was gebeurd, hoe mensen niet begrepen dat zij zichzelf alleen maar leed berokkenden. Het is heel droevig als je dit ziet, het is alsof je naar een klein kind kijkt, je weet dat hij zich in het ongeluk stort.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/18/18