Category Archives: Problemen

Wat moeten wij aan de Schepper vragen?

Vraag: Als er geen ander is dan Hij, waarom vervult de Schepper dan niet het verlangen naar iets? Hij helpt bijvoorbeeld een mens met een ongeneeslijke ziekte niet.

Antwoord: Hij is degene die de ziekte stuurt! De Schepper doet alles.

Hij brengt ons iedere dag, van de vroege ochtend tot de late avond, allerlei soorten problemen die wij op de een of andere manier proberen te ontvluchten.

Wij begrijpen dat het onmogelijk is om eraan te ontsnappen, en uiteindelijk doen wij dan toch een beroep op Hem en proberen wij te ontdekken waar Degene is die zich achter dit alles verbergt. Dit is het doel van de klappen die wij krijgen. Hij stuurt ons moeilijkheden om onze aandacht te vragen.

Vraag: Betekent dit dat het geen zin heeft om Hem om veranderingen te vragen?

Antwoord: Inderdaad, wij moeten maar om één ding vragen: dat Hij Zijn Eén zijn aan de wereld onthult.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/2/18

Related Material:
Why Doesn’t The Creator Hear Our Complaints?
What To Ask From The Creator?
Prayer As A Systematic Action

Waar wordt de Schepper onthuld?

laitman_961.2Vraag: Waar wordt de Schepper onthuld?

Antwoord: Ik onthul alles in mijzelf, in mijn verlangen. Hetzelfde geldt voor de Schepper. Net zoals ik de wereld voel, waarin al mijn zintuigen functioneren om de werkelijkheid waar te nemen, voel ik de Schepper. Eerst voel ik dat Hij de oorzaak van de werkelijkheid is en in ieder geval alle onderdelen daarvan in handen heeft.

Ik heb bijvoorbeeld een afspraak bij de rechtbank. In dit geval begrijp ik wel dat de Schepper gezorgd heeft voor al mijn vijanden en ze onder controle heeft om mij te laten begrijpen, dat dit van Hem komt en dat er geen ander is dan Hij. Dit is de eerste stap.

De tweede stap vindt plaats als al Zijn “vertegenwoordigers”, die gewoonlijk zeer onaangenaam zijn, in geliefde engelen veranderen, omdat ik met hun hulp tot een verbinding met de Schepper kom. Er bestaat geen andere manier om deze gehechtheid aan Hem te bereiken. Het is onmogelijk om op een aangename manier in verbinding met Hem te komen, want in mij is alleen maar kwaad aanwezig, ik ben tegengesteld aan Hem. Daarom dank ik evenzeer voor het kwade als voor het goede en ga ik hiervan houden, ik haat dit niet.

Maar er is ook nog één en ander in de fysieke wereld waar ik mee te maken heb. Ik moet dit werk namelijk voltooien volgens de wetten van onze wereld: ik moet naar de rechtbank, ik krijg boetes, en ik moet ermee leren omgaan. Eigenlijk is het zo dat ik de Schepper dank voor dergelijke boodschappers die Hij naar me toestuurt. Hij heeft ze uitgekozen, en dat betekent dat ik nu juist dit nodig heb om verder te komen.

Vraag: Waarom moeten we in deze wereld van alles doen?

Antwoord: Elke spirituele wortel moet uiteindelijk de fysieke tak bereiken. Nadat wij alle spirituele wortels met de betreffende fysieke takken hebben verbonden, zal deze wereld uit onze zintuigen verdwijnen.

Vraag: En als iemand geen aandacht besteedt aan het oplossen van de problemen in deze wereld?

Antwoord: Als je het nalaat om in deze wereld te handelen, blijven al die problemen in verschillende vormen bij je terugkomen totdat je er op de juiste manier mee aan de slag gaat.

From a conversation in Iceland, 5/19/18

Hoor de uitnodiging van de Schepper

119Vraag: Wanneer hoort een mens de uitnodiging van de Schepper: “Kom naar farao”?

Antwoord: Een mens hoort een dergelijke uitnodiging als hij een partner van de Schepper gaat worden, over Zijn goedheid nadenkt en begrijpt dat al het kwaad alleen aan hem wordt onthuld om het te kunnen corrigeren en aan zichzelf te bouwen.

Dan heeft de mens de Schepper nodig en tegelijkertijd wordt hij Zijn partner, samen doen zij dan hetzelfde werk, want in elke staat is de mens dan al bereid om de Schepper te onthullen bij alles wat er met hem gebeurt: zowel in zichzelf als in de wereld om hem heen.

Als er iets met hem gebeurt, realiseert hij zich dat de Schepper dit doet en dan wendt hij zich meteen tot Hem, hij bidt, huilt, lacht, schreeuwt, het doet er niet toe wat. Het enige wat hij wil, is dit probleem met de Schepper uitzoeken en oplossen.

Het blijkt dat iedere keer als de Schepper een staat aan de mens onthult, Hij hem uitnodigt om een partner te zijn. Als een mens op de juiste manier op deze uitnodiging antwoordt, is hij in een voortdurend contact met de Schepper, hij wil Hem van tevoren al erkennen in alles wat er gebeurt en deze problemen alleen met Hem samen oplossen, het zijn de problemen die de Schepper voor hem heeft gecreëerd.

Hij doet niets alleen, hij gebruikt deze problemen om aan de Schepper te vragen om ze op te lossen.

Het is een gecompliceerde zaak, het is belangrijk om te weten hoe je moet handelen volgens het principe: “Aan de dokter is toestemming gegeven om te helen.” Wij moeten werken met de middelen van deze wereld én met de middelen van de Schepper. De juiste benadering is het belangrijkste. Ik probeer de Schepper te vinden in alles wat er aan mij onthuld wordt en te begrijpen dat Hij alles doet en altijd problemen aan mij voorlegt.

Daarbij is het zo dat ik Hem vraag om hulp te bieden, nadat ik erkend heb en het voor mij duidelijk is dat het probleem van de Schepper komt. Hoe meer ik mij aan de Schepper hecht, hoe meer ik voel dat Hij ervoor zorgt.

Maar tegelijkertijd moet ik dit probleem zelf oplossen op het fysieke niveau. Het lijkt op een bezoek aan de dokter. In veel gevallen gaan we naar de dokter, we betalen, krijgen medicijnen en zetten ze vervolgens in de kast zonder ze te gebruiken. We hebben namelijk al een geneesmiddel van de Schepper gekregen.

From the Conversation in Iceland 5/18/18

Afscheiding is de bron van alle problemen

laitman_559Als ik probeer om mijn problemen alleen op te lossen door persoonlijke introspectie en studie, breng ik alleen maar schade toe aan mijzelf. Alles wat opgehelderd wordt en alles wat gebroken is, is verbonden met het feit dat alle verlangens één geheel waren en later van elkaar werden gescheiden.

Daarom moeten wij alleen handelen vanuit onze verbinding. Er is geen andere oplossing dan onze eenheid. Door eenheid kunnen wij elke situatie aan.

In plaats van persoonlijk onderzoek, moeten wij aandacht besteden aan onze eenwording en door dat te doen, zullen wij alle problemen oplossen. Als ik probeer om mijn persoonlijke, onaangename innerlijke gevoel te corrigeren, maak ik de situatie alleen maar erger. Er staat geschreven: “Hij die voor zichzelf vraagt, berokkent schade aan zichzelf en aan anderen.”

Alle situaties zijn het resultaat van de onthulling van Reshimot (informatieve spirituele genen), van het breken van de vaten, van de afscheiding van onze verlangens. Deze kloof is de oorzaak van alle problemen. Nu je getoond wordt waar de afscheiding optreedt, voel je het als een probleem.

Corrigeer dit dus alsjeblieft door handelingen te verrichten die eenheid bevorderen. Dit vraagt om het gebed voor anderen en verbinding in de Ten met de hulp van het Corrigerende Licht.

Het probleem moet onmiddellijk gecorrigeerd worden door het naar onze eenwording te brengen, dit is de betekenis van het “gebod”. Ik gebruik hindernissen voor onze verbinding in de groep, dit betekent dat ik door de groep de plaats van de afscheiding tussen ons voel en dat ik kracht aantrek die mij zal helpen om tot correctie en verbinding te komen.

Dit hele proces wordt “gebod” genoemd, namelijk de correctie van één van de gebroken Reshimot (het informatieve spirituele gen van de afscheiding). Dit gebod moet vervuld worden door correctie met de hulp van het Corrigerende Licht, de Kracht die in onze eenheid toegankelijk wordt, in onze inspanningen om één te worden.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 1/8/18, Lesson on Topic: “Living in the Reality that, ‘There Is None Else Besides Him’”

Waarom Krijgen We Problemen?

Why Do We Get Problems?Vraag: Stel dat iemand zijn portemonnee met geld verliest. Ineens bedenkt hij dat dit is gebeurd omdat hij die ochtend niet naar de les is gegaan of omdat hij iets verkeerds heeft gedaan. Wat voor betekenis kunnen we hieraan geven?

Antwoord: Geen enkele. Dit is dwaasheid! Trek zulke conclusies nooit, combineer zulke dingen niet met elkaar. Later zal je zien hoe ver je ernaast zat. En dan nog het belangrijkste: het beperkt je en je creëert nutteloze ideeën en gevolgtrekkingen.

Vraag: Waarom krijg ik dan zulke problemen?

Antwoord: Omdat je een egoïst bent. Allereerst moet je je verbinden met de vrienden in de groep en via hen het Hoge Licht van goedheid aantrekken, door dat Licht word je gecorrigeerd. Dan verlies je geen portemonnee als het geen zin heeft. En als het wel zin heeft, verlies je hem wel.

Vraag: Betekent dit dat ik van de vroege morgen tot de late avond in een Ten kan zitten en elke dag mijn portemonnee kan verliezen? En is het zinloos om te proberen om de oorzaak te vinden?

Antwoord: Het gaat er niet om dat het zinloos is. Het is gewoonweg verboden en onmogelijk! Voordat je het hele systeem in zijn totaliteit hebt onthuld, zal je geen oorzaken en gevolgen kunnen ontdekken.

Vraag: Maar komt de “genezing” nog steeds via een Ten? Kan ik tegen mezelf zeggen dat de problemen die ik heb komen doordat ik niet genoeg investeer in de liefde voor de vrienden?

Antwoord: In ieder geval is een Ten een schot in de roos!

From KabTV’s Lesson in Russian 12/11/16

 

Hoe Moeten Wij Met Tegenslagen Omgaan?

laitman_561Vraag: Wat moet ik doen als ik – terwijl ik de Wijsheid van Kabbalah bestudeer – een moeilijke tijd doormaak met problemen die van alle kanten op me af komen?

Antwoord: Omdat alles door Boven, door de Schepper, maar je toe wordt gezonden, vanuit het systeem waar we nog niet volledig deel van uitmaken, zijn nu de problemen de manier waarop wij eraan worden herinnerd dat we de eenheid in de groep en het aantrekken van het Omringende Licht, het Licht voor de correctie van ons egoïsme, niet voldoende waarderen.

We moeten tot het gevoel komen, dat de Grootheid van de Schepper de narigheid die naar ons toe gezonden wordt, bedekt en wij moeten zelfs geen enkele gedachte wijden aan een gevecht met de problemen, maar alleen vragen of we meer mogen voelen van de Grootheid van de Schepper. Tegelijkertijd moeten we de problemen die zich voordoen systematisch aanpakken, net zoals iedereen dat in deze wereld doet.

 

Hoe Maakt Iemand Zich Los Van Zijn Geldproblemen?

laitman_626Vraag: Wat moet je doen om meer geld te verdienen, zonder te lijden?

Antwoord: De situatie is het beste als iemand een vaste baan heeft, een vast salaris krijgt en zich in zijn vrije tijd bezighoudt met dingen die niets te maken hebben met het maken van winst of het verspillen van geld.

Dan denkt hij niet meer na over geldproblemen. Het wordt hem opeens duidelijk dat hij goed rond kan komen, want in principe heeft een mens niet zoveel nodig om te leven: kleding, voedsel, huisvesting en geld om de belasting te betalen. Al het andere moet op een totaal ander gebied gericht zijn: op spirituele behoeften, waarnemingen, enzovoort. Een mens moet zich specifiek zo instellen, want een en ander zal er niet beter op worden. Men zal in de wereld niet meer in staat zijn om veel winst te maken. De wereldwijde “Gouden Eeuw” en de bourgeois gewoonten zijn voorbij.

We kunnen iedereen voorzien van een inkomen dat nodig is om te bestaan: van voedsel, kleding, huisvesting, onderwijs voor de kinderen, enzovoort, alles wat nodig is voor een mens om normaal, zonder luxe, te functioneren. De moderne technologische ontwikkeling maakt het ons mogelijk om in al deze behoeften te worden voorzien.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/3/16

 

Zijn Vluchtelingen Heilzaam?

Laitman_419Opmerking: Uit studie blijkt dat de Amerikanen de conclusie hebben getrokken dat vluchtelingen geen molensteen zijn om de nek van het land dat hen onderdak geeft. Integendeel, de monetaire hulp die aan hen wordt gegeven, betekent een krachtige impuls voor de economie.

Het onderzoek werd echter gedaan in de kampen voor vluchtelingen uit Afrika. Er werd hulp geboden in de vorm van levensmiddelen. De vluchtelingen verkochten ze en het geld werd geïnvesteerd in de economie van het land.

Antwoord: Dit zal absoluut niet tot een oplossing leiden, want vluchtelingen moeten worden opgenomen en zij moeten zich in die landen aanpassen aan een andere manier van leven.

In de allereerste plaats moet er absorptie en aanpassing op cultureel gebied plaatsvinden. Dit kan niet geïmplementeerd worden omdat de vluchtelingen op basis van hun religie, hun infrastructuur, hun intenties en hun plannen, een heel vijandige houding hebben ten opzichte van de ontvangende landen. De vluchtelingen houden vast aan een nauwkeurig plan voor de verovering van deze landen, zij willen controle uitoefenen en van deze landen een kalifaat maken. Daarom heeft alles wat er gezegd wordt over hun schijnbare bijdrage aan de vooruitgang van de economie geen enkele betekenis. De Amerikanen voeren hun beleid uit en geven het een impuls om de publieke opinie op zijn minst een beetje te verzachten.

De vluchtelingen hebben in geen enkel land economische heropleving of herstel gebracht. Ze willen niet werken, niet leren en zich niet aanpassen aan de burgers. Zij maken deel uit van een enorm grote valuta doorstroming: het land geeft hen geld en zij geven dat geld aan het land terug via inkopen, dit kan echter ook gedaan worden door de bewoners van de betreffende landen.

Vraag: Volgt hieruit dat men moet zorgen voor culturele integratie en educatie van de vluchtelingen, omdat het niet langer mogelijk is om de stroom van migratie tegen te houden?

Antwoord: Helaas, Europa “ligt onder” hen. We kunnen hen vergelijken met parasitaire bacteriën in een goede, voedende omgeving. Dit is nu precies wat er in deze tijd op het Europese continent gebeurt.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 6/21/16

 

Een Confrontatie Zonder Einde

laitman_552_02Vraag: Waarom zou iemand de Wijsheid van Kabbalah bestuderen als hij alleen maar problemen kan verwachten? Zijn er al niet genoeg problemen?

Antwoord: De problemen van een Kabbalist hebben een volstrekt ander karakter, het zijn problemen die alleen met liefde te maken hebben.

Schijnbaar flirt de Schepper met een mens, Hij verbergt zich enigszins, daarna laat Hij zich weer zien, dan verbergt Hij zich opnieuw, en weer laat Hij zich ontdekken, zo leert een mens Hem herkennen en voelen. Eigenlijk bevindt de Schepper zich ononderbroken vóór de mens, maar de mens voelt Hem niet. De mogelijkheid om Hem te voelen ontbreekt bij de mens.

Door de Schepper het hof te maken, is het aan de mens om Hem te vinden. Stel dat iemand een onaangenaam gevoel ervaart. Dit doet de Schepper met opzet, zodat een mens daar doorheen Hem zal zien en voelen, en soms doet een dergelijke ontdekking zich ook voor in aangename situaties.

Dit betekent dat alle problemen bedoeld zijn om de Schepper te ontdekken op alle niveaus en in alle omstandigheden, Hij is achter alles aanwezig.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/16/16

 

Hoe Kunnen Wij Fysieke Problemen Oplossen?

laitman_528_01Vraag: Is het belangrijk om Kabbalistische teksten steeds weer opnieuw te lezen?

Antwoord: Nee, dat is niet noodzakelijk. Lees wat je graag leest, wat dichtbij je staat, zodat je het gevoel hebt dat de tekst voor jou geschreven is. Eigenlijk is ook dat niet nodig. In principe maakt het niet uit wat je leest van de ware Kabbalistische bronnen, want het belangrijkste is dat je in je hart je streven en verlangen naar het Licht voelt.

Je zult geleidelijk aan voelen dat je, in antwoord op je grote verlangen, dichter bij de Schepper komt, dat je dat boven je problemen uit voelt, problemen die je door deze zelfde Kracht gegeven worden zodat je je tot Hem zult wenden. Na een roep tot Hem verdwijnen de problemen, je krijgt een korte adempauze, vervolgens weer een probleem en weer je streven en verlangen naar de Schepper.

Alles komt van de Schepper en alles wordt opgelost door dichter bij Hem te komen.

Vraag: Moet ik me met de vrienden verbinden als ik een bepaald probleem wil oplossen en dan met hen samen een boek lezen om de positieve Kracht aan te trekken?

Antwoord: Ja, de oplossing van het probleem ligt bij de verbinding met de vrienden, maar dit betekent niet dat je niets hoeft te doen aan de oplossing op het niveau van onze wereld.

Je kunt fysieke problemen niet uitsluitend op een spirituele manier oplossen. Je moet zeker ook op het fysieke niveau handelen, de oplossing zal komen door je verbinding met de vrienden en met de Schepper.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/7/16