Category Archives: Politiek

Wie bepaalt wat er in de wereld gebeurt?

laitman_263Vraag van  Facebook: Wat voor gevoel hebt u over de Verenigde Staten? Veel mensen zeggen dat de VS catastrofen verdienen, dat iets dergelijks noodzakelijk is en dat deze zaak zo snel mogelijk afgehandeld moet worden.

Antwoord: Daar houd ik me niet mee bezig, want alles wat wij in de wereld zien, komt uit één enkele Kracht voort: de Schepper. Hij bepaalt alles: Hij maakt de verschillende landen meer of minder belangrijk, evenals volkeren en werelddelen, Hij stuurt orkanen en aardbevingen, laat kernreactoren exploderen, etc.

Zo werkt het hoge Bestuur, het wil ons door elkaar schudden en ons tot de orde roepen, zodat wij een beetje wakker worden en ermee ophouden om ons steeds in onze eigen dwaasheden onder te dompelen.

Daarom valt er niemand iets kwalijk te nemen, noch de VS, noch Rusland, niemand. Alles wordt door de Schepper bepaald. In Kabbalistische bronnen staat geschreven dat de harten van degenen die de wereld besturen zich in de handen van de Schepper bevinden. Daarom heb ik geen mening, noch kritisch, noch goedkeurend, over geen enkel systeem en over geen enkele regering.

Ik ben van mening dat wij allemaal, als kleine kinderen, moeten gaan zitten en het systeem van het hoge Bestuur moeten gaan bestuderen, alleen dan zullen we gaan beseffen dat wij dit werkelijk nodig hebben

Dan moeten allereerst degenen die deze wereld regeren gaan zitten en deze wetenschap grondig gaan bestuderen, want zij geven de handelingen van de Schepper aan ons door. Ik hoop van harte dat zij naar dit advies zullen luisteren, dan zal de wereld in een staat van rust kunnen komen, want dan zal het hoge Bestuur begrepen worden en zal men in overeenstemming met dat Bestuur gaan handelen..

From KabTV’s “News with Michael Laitman,” 10/2/17

Waarom Worden De Duitsers Ertoe Verplicht Om Voedsel Op Te Slaan?

laitman_433_01In het Nieuws (Time): “De stemming in Duitsland is onrustig naar aanleiding van een aantal gruwelijke aanvallen die onlangs hebben plaats gevonden. “Duitsland is van plan om haar burgers ertoe te verplichten om voedsel, water en andere benodigdheden op te slaan in het geval van een ramp of een gewapende aanval.

“Volgens een rapport van de Duitse omroep Deutsche Welle (DW), waarbij verwezen werd naar de krant Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, zou deze maatregel de eerste in zijn soort zijn sinds het einde van de Koude Oorlog.

“Het voorstel is, naar verluidt, opgenomen in een concept voor civiele verdediging, waarin staat dat mensen een voedselvoorraad moeten hebben voor 10 dagen en voldoende water, energie, geld en medicijnen, waardoor men lang genoeg ter plekke kan blijven in de periode waarin de overheid maatregelen neemt.

“De stemming in Duitsland is onrustig naar aanleiding van een aantal gruwelijke incidenten die recent hebben plaatsgevonden. Bij het gewelddadige incident op 24 juli jl. raakten er – tijdens een muziekfestival in de centraal gelegen Duitse stad Ansbach – 15 mensen gewond door een Syrische zelfmoordaanslag. Op dezelfde dag doodde een Syrische vluchteling een vrouw en verwondde hij met een machete twee mensen in Reutlingen. Enkele dagen daarvoor werd er een ISIS aanhanger doodgeschoten nadat hij een aantal mensen in een trein in het zuiden van het land had neergestoken.

“De enorme toestroom van vluchtelingen – Duitsland heeft er het afgelopen jaar meer dan een miljoen toegelaten – heeft de angst onder veel Duitsers aangewakkerd, omdat er terroristen het land binnengekomen zijn onder het mom van asielzoeker te zijn.

Mijn Commentaar: Wij kunnen ons op geen enkele wijze beschermen tegen de toekomst. Het enige wat we kunnen doen is: onze egoïstische verhoudingen veranderen in altruïstische verhoudingen. Er zouden opleidingsplannen beschikbaar moeten zijn voor verplichte trainingen voor iedereen die zich in zulke bijzondere omstandigheden bevindt. Deze bijzondere omstandigheden zijn er al!

 

De Uitslag Van De Verkiezingen In De VS

Laitman_080Vraag: Waarom bent u er onlangs mee gestopt om te schrijven over de verkiezingen in de VS, terwijl u zich tot voor kort positief hebt uitgelaten over Donald Trump?

Antwoord: Ik zie dat er in ieder geval een crisis op komst is en een ineenstorting, ongeacht wie er president zal worden. De wegen naar de crisis kunnen verschillen, maar de afloop zal hetzelfde zijn.

 

De Elite En De Massa

laitman_571_03Commentaar: James Traub, lid van de American Council of Foreign Relations (CFR), afgestudeerd aan Harvard University en lid van een van de rijkste families in Amerika, heeft een artikel geschreven met de titel: Het wordt tijd dat de elite opstaat ​​tegen de onwetende massa. (Financial Policy). Daarin beweert hij: ” De Brexit heeft het politieke schisma van onze tijd blootgelegd. Het gaat niet om links tegenover rechts; het gaat over de weldenkenden tegenover degenen die zonder na te denken boos zijn. Als bewijs hiervoor citeert hij: “De stemming over de Brexit was de volslagen afwijzing van de bankiers, van economen en westerse staatshoofden, die de kiezers tegen de gevaren van een breuk met de Europese Unie waarschuwden.” Hij bestrijdt dat “Extremisme mainstream is gegaan” en dat ” De huidige opstand van de burger – in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Europa – een einde zou kunnen maken aan de politiek, omdat het iets onbeduidends is in het leven “.

Antwoord: Tegenwoordig zijn veel mensen ongeschoold, arm en werkloos, maar wie is daar verantwoordelijk voor? Dat is de elite, nietwaar? Wie heeft de controle over de juiste knoppen, kabels en aansluitingen? Is dat de massa? Wie bedriegt en manipuleert? Natuurlijk de elite, samen met de politie, het leger, de media, journalisten, televisie en radio. Daarom wordt de komende oorlog een oorlog van de elite tegen hun eigen volk.

De laatste tijd zijn we getuige van een groeiende kloof tussen de elite en de massa, omdat de middenklasse volledig is uitgewist en er niets meer van over is. De massa wordt steeds armer terwijl de elite steeds rijker wordt, een volkomen onnodige rijkdom. Maar het egoïsme vertelt hen te graaien, te nemen en de massa uit te putten. Het resultaat hiervan is dat 90% van de mensen valt en 10% financieel sterk stijgt. Hoe zal dit aflopen? Dat is moeilijk te zeggen en het is zelfs beangstigend om er over na te denken, want het egoïsme stimuleert hen om de massa te vernietigen waardoor er 15 à 20% van de bevolking overblijft om de elite ten dienste te staan. De rest zal – overeenkomstig de fascistische theorie – worden vernietigd omdat de wereld van vandaag zeer zeker wordt aangetrokken tot het fascisme.

Vraag: Hebben ze middelen om mensen uit te roeien?

Antwoord: Ze hebben van alles. Ze ontwikkelen een uniseks aanpak waardoor het geboortecijfer daalt. Door middel van reclame en de media verkleinen ze het verlangen van mensen om een gezin te stichten. We zullen binnenkort de grote schade zien die door de moderne medicijnen wordt veroorzaakt, en eveneens wat er gebeurt met de gezondheidszorg, met drugs en met elk aspect van ons leven.

Het belangrijkste voor de elite is om de massa los te koppelen van het actieve leven en deze mensen geleidelijk te laten verdwijnen, om zo de wereld te ontdoen van alle ‘extra’ monden die moeten worden gevoed. Er worden zeer serieuze inspanningen in deze richting gedaan. Ik denk dat men biologische factoren zal toevoegen die speciaal ontwikkeld zijn in de vorm van verschillende bacteriën. We staan op het punt om te zien dat er voor een bepaalde ziekte geen vaccinatie meer te vinden is. Het gebeurt allemaal geleidelijk, maar het begint te werken en we zullen zien dat in de tijd van één generatie het aantal mensen zal worden terug gebracht tot twee à drie miljard mensen.

Vraag: Wat is uw mening over wat er gaande is?

Antwoord: Er zijn veel verschillende mogelijkheden, de ene is het pad van lijden en de andere is de weg van alomvattende eenheid: zowel voor de elite als voor de massa.

Het pad van eenheid is alleen mogelijk als we erin slagen om met de hulp van de Hoge Kracht het merendeel van de mensen in de wereld ervan te overtuigen dat we ons ervan bewust moeten zijn dat we ons op een doodlopende weg bevinden als we andere methoden volgen. Het pad van lijden kan verschillende vormen aannemen, zoals fascisme of een wereldoorlog, eveneens burgeroorlogen en algemene haat. Bovendien zal de elite de immigranten in Europa daartoe aansporen door middel van media kanalen of op andere manieren – ze weten hoe ze dat moeten doen – en hen ophitsen tegen de plaatselijke bevolking. Zo zullen een paar miljoen immigranten Europa wegvagen. Dan zal het geen probleem meer zijn om van de immigranten af te komen. We staan op het punt om getuige te zijn van een aantal zeer interessante gebeurtenissen.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 6/30/16

 

De Ineenstorting Van De Unie

laitman_273_02In het Nieuws (Lenta.ru): “Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (…) werd een sensatie. Experts spreken over de bijzondere relatie tussen Groot-Brittannië en Europa, de opstand van het volk tegen de elite en het effect van de migratie crisis. Er zijn echter enkele mensen die hun aandacht op iets anders richten: de ineenstorting van de Europese Unie is in vele opzichten vergelijkbaar met de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Het is een feit dat beide geopolitieke entiteiten werden gevormd op basis van een ideologie. En de ineenstorting is het gevolg van een radicaal verschil tussen de verkondigde ideologische doelstellingen en de werkelijkheid.

“De Sovjet-ideologie beloofde gelijkheid, rechtvaardigheid, een hoger niveau van economische ontwikkeling en van de levensstandaard in vergelijking met de ‘wereld van het kapitalisme’. In werkelijkheid kregen de Sovjetburgers met tekorten te maken, met oneerlijke verdeling, een corrupte regering, een niveau van ontwikkeling en een levensstandaard die in grote mate inferieur waren aan het Westen ….

“De ideologie ‘democratie’ beloofde aan de Europeanen het hoogste niveau van welzijn en vrijheid voor iedereen, een wereld zonder grenzen, zonder oorlogen en conflicten, een wereld van rechtvaardigheid en gelijkheid op het gebied van rechten en democratie, dat wil zeggen dat de bevolking de beslissende rol in de politieke besluitvorming zou hebben. Maar in werkelijkheid zien de EU-burgers een enorme inkomenskloof tussen een handjevol ondernemers die de rijksten zijn en de armste delen van de samenleving, de toestroom van immigranten neemt de banen van de inheemse bevolking over, er is oorlog in de naam van democratie in plaats van vrede, essentiële politieke kwesties worden door ongekozen bureaucraten in Brussel opgelost in de plaats van democratie.

Mijn Commentaar: Als wij ongecorrigeerde delen samenvoegen, krijgen we een nog groter ongecorrigeerd systeem. Er staat geschreven dat wanneer de dwazen samenkomen het slecht voor hen is en eveneens voor de wereld, wat betekent dat het beter is om niet bijeen te komen.

En er staat geschreven dat als altruïstische Tzaddikim (rechtvaardigen) bijeenkomen het goed is voor hen en voor de wereld. Als men eerst de egoïstische dwazen opnieuw had opgevoed tot altruïstische rechtvaardigen, zou alles waar de massa van had gedroomd gerealiseerd zijn, wat er gebeurd is, is een gevolg van het management van de bankiers.

 

Een Integratie-Eed Voor Immigranten

laitman_273_02Vraag: De Belgische overheid is op zoek naar manieren om het ​​gevoel van veiligheid in het land te herstellen en haar burgers te beschermen tegen terroristische aanslagen. Na de laatste terroristische aanslag in België waarbij 35 mensen werden gedood, hebben de autoriteiten besloten om de immigranten die niet uit de EU-landen komen, te verplichten om een eed voor ​​integratie te ondertekenen waarmee zij verklaren in te stemmen met de lokale waarden.

Alleen wanneer zij ondertekenen, krijgen de vluchtelingen toestemming om in het land te wonen. Het document bevat de belofte dat elke poging tot het plegen van terroristische daden voorkomen zal worden en dat dergelijke geplande acties gemeld zullen worden.

Antwoord: Er bestaat een heel eenvoudige methode om dieren te temmen, namelijk door beloning en straf. We kunnen tijgers, beren en elk ander dier zonder problemen temmen door het tonen van genegenheid en goedkeurende klopjes.

Mensen kun je echter niet temmen, zeker niet degenen die een ideaal en een doel voor ogen hebben. Daarom garandeert het ondertekenen van een dergelijk document niets.

Vraag: Het is interessant dat België niet heeft besloten om de toelating van immigranten te stoppen, maar hen alleen verplicht om een ​​eed af te leggen.

Antwoord: Natuurlijk, het is allemaal keurig Europees gedrag, maar het zal niet werken. Als de Europeanen een einde willen maken aan de terreur aanslagen, zullen ze volledig moeten voldoen aan de immigranten, aan hun eisen: zich bekeren tot de islam, naar de moskee gaan, enz. Zodra dit gebeurd is en het opnemende land dit beleid uitvoert, zal de golf van terreur ophouden. Trouwens, je tot de islam bekeren is een heel eenvoudig proces. Dus als de Europeanen op zoek zijn naar een uitweg, is het proces van bekering tot de islam de enige oplossing voor hen.

Vraag: Wat zal er gebeuren als ze besluiten om de grenzen te sluiten en een rechtse fascistische partij het overneemt?

Antwoord: Ook dat zal niet helpen. De Europese tolerantie zal Europa nog steeds naar de vernietiging leiden. Bovendien wordt er op hoger bestuursniveau alles gedaan om de Europeanen, de immigranten en de terroristen tegen Israël op te zetten. Binnenkort zal er vanuit Europa een kruistocht worden gehouden tegen Israël.

Vraag: Waarom zal iedereen tegen Israël zijn?

Antwoord: Waarom gold dat voor Hitler in zijn tijd, niet alleen in zijn land, maar ook in andere landen?

Hitler verkondigde een heel duidelijke boodschap: de Joden zijn de bron van al het kwaad in de wereld, het was hun gemeenschappelijke missie om ze te vernietigen. Hij en zijn aanhangers vonden dat het enige probleem dat in de weg stond en mensen van elkaar verwijderde, veroorzaakt werd door de Joden, als zij waren vernietigd zouden mensen in staat zijn om vriendschappelijke banden met elkaar te ontwikkelen, de juiste wederzijdse verbindingen en liefde.

Vraag: Zal ​​Europa uiteindelijk tot deze conclusie komen?

Antwoord: Zeker, Europa zal nazistisch worden en de moslims zullen de acties uitvoeren. Alles zal tegen de Joden in Europa en de staat Israël gericht zijn totdat we begrijpen dat we dat alleen kunnen weerstaan ​​door onze eenheid.

De eenheid van het Israëlische volk is essentieel voor de wereld, niet alleen om gered te worden maar ook om het volgende niveau van onze ontwikkeling te bereiken en het Doel van de Schepping te vervullen.

Vraag: Dit zijn heel grote woorden voor een gewoon mens.

Antwoord: Als we onze opdracht niet vervullen en ons niet verenigen, zullen nieuwe gaskamers ons dwingen om dit te doen.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 4/3/16

 

Waarom Treft Israël Blaam?

Laitman_043Vraag: Hoe verklaart u de beweringen van de Palestijnen en de terroristen die de laatste tijd verschijnen? Volgens hen zijn het de Joden die terroristische daden en andere wetteloze plannen organiseren en ten uitvoer brengen?

Antwoord: Alles waarvan de Arabieren Israël beschuldigen – dat Israël ongewapende Palestijnen doodt, hen aanzet tot terrorisme tegen de hele wereld, de Al-Aqsa-moskee (in Jeruzalem) ondergraaft, de huizen van beklagenswaardige Palestijnen in brand steekt, ondanks internationale verdragen – is een voortzetting van de agressieve antisemitische daden tegen de Joden die van nature​​ te allen tijde onder de volkeren van de wereld hebben bestaan.

In de mate waarin de Joden de volkeren van de wereld hebben ‘bestolen’ door hen de methode niet te geven, namelijk het middel om geluk te bereiken, voelen de volkeren van de wereld het verlies en de schade die de Joden hen en de wereld hebben toegebracht, hun antisemitische gedrag is hierop de reactie.

Daarom zullen de Europeanen en de volkeren van de wereld in toenemende mate de Palestijnse kant ondersteunen, ook al zijn ze destructief. Omdat de Joden de wereld niet repareren, dirigeren zij zelf de Palestijnen in de richting van terroristische daden.

Op deze manier zijn de Arabieren marionetten in de handen van de Joden, terwijl de Joden weigeren om de ware oorzaak van de haat van de volkeren van de wereld jegens hen te leren kennen. Zij geloven juist dat zij de hele wereld meer hebben gegeven dan enig ander volk en alle volkeren bij elkaar. Dit is juist, maar het is niet wat van het Joodse volk gevraagd wordt. In plaats daarvan is hun enige taak de openbaring van de methode voor het bereiken van geluk, eeuwigheid, het paradijs en vervulling!

 

De Engel Des Doods Van De Palestijnse Staat

laitman_927In het Nieuws (polosa.co.il): “Vorige week, kwam er een einde aan het concept dat een oplossing moest brengen in het Israëlisch-Palestijnse conflict, namelijk door het land Israël in twee onafhankelijke nationale staten te verdelen. Met andere woorden, vorige week ging het idee om een Palestijnse staat in Judea en Samaria te creëren ter ziele. De dood van dit concept werd bijna terloops aangekondigd, als iets vanzelfsprekends. Het werd niet door Netanyahu, Abbas, en zelfs niet door Barack Obama aangekondigd. Het werd aangekondigd door de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die in Berlijn een ontmoeting had met premier Benjamin Netanyahu.”

“Na de ontmoeting zei Merkel: “Het is nu niet het juiste moment om aan de oprichting van een Palestijnse staat te werken.” Begrijpt u het? Nu is niet het juiste moment. Al bijna vijf decennia lang heeft Europa ertoe opgeroepen, erop aangedrongen, en maar één ding geëist: de Israëlische terugtrekking uit Judea en Samaria en de oprichting van een Palestijnse staat daar. En plotseling ‘is het nu niet de tijd’ ….”

Mijn Commentaar: Merkel heeft haar fout al begrepen toen de EU werd opgericht, maar het is onmogelijk om de Europese houding te veranderen en hen te laten beseffen dat dit idee niet zal werken zonder dat zij eerst hun psychologische houding veranderen en zonder hen eerst her op te voeden in de geest van eenheid, verbinding, en zelfs broederschap en liefde. Om een ​​alliantie te vormen – of minimaal een vorm van samenleven met de buurlanden – moeten alle betrokken partijen instemmen zonder enige druk van buitenaf. Pas na enige tijd van her-educatie kunnen de twee nieuwe staten gezamenlijk worden opgebouwd.

Kabbalah kan hierbij helpen. Trouwens, wij moeten ook de Joden heropvoeden in de geest van eenheid, niet minder maar zelfs nog meer dan de Arabieren! Dit komt niet voort uit het beleid van de EU, maar uit het Doel van de schepping en het verlangen van de Schepper naar de beide volkeren.

 

De Regels Van Het Spel Wijzigen

Laitman_049_02Politici begrijpen elkaar nauwelijks. Het wijzigen van de basis van het internationaal recht en de beginselen van veiligheid in de wereld zijn het resultaat van oorlog.

Is het mogelijk om zonder een wereldoorlog een nieuwe wereldorde door te voeren? Er is geen beginsel waardoor het voor politici mogelijk is om conflicten die ontstaan zonder militaire interventie op te lossen.

Er staan ons nu twee mogelijkheden ter beschikking: ofwel we beginnen een wereldoorlog of we overstijgen onze gemeenschappelijke problemen. De Wijsheid van Kabbalah biedt een methode die het voor iedereen mogelijk maakt om zich met elkaar te verbinden en alle problemen te overstijgen, maar zal de wereld in staat zijn om hiernaar te luisteren?

 

Na De Tragedie In Parijs, Deel 1

Laitman_727Vrijheid en Tolerantie

Vraag: Na de verschrikkelijke terroristische aanslagen in Parijs waarbij 129 mensen om het leven kwamen, wordt er door velen gezegd dat dit het begin van de Derde Wereldoorlog is.

Antwoord: Dit is de Derde Wereldoorlog nog niet want dat zou het een nucleaire oorlog zijn die onze wereld volledig zou vernietigen.

Natuurlijk bagatelliseer ik de betekenis van de tragedie die Frankrijk en de hele mensheid heeft getroffen niet. Helaas zijn deze terroristische daden al gemeengoed geworden. Een week geleden is er een Russisch vliegtuig neergestort in Egypte. Er bevonden zich ruim 200 mensen aan boord.

Het gaat hier nog niet over een Derde Wereldoorlog, het zijn wel de eerste symptomen. Als we op deze manier doorgaan zal deze oorlog onvermijdelijk uitbreken, want de situatie in de hele wereld verslechtert steeds meer en we naderen een rampspoed.

Vraag: Frankrijk is een natie met democratische waarden zoals vrijheid, gelijkheid en broederschap: de slogans van de Franse revolutie. Hoe is het mogelijk dat juist hier de duistere krachten van het kwaad actief worden?

Antwoord: Sinds de Franse revolutie heeft de democratie heel veel ontwrichtingen meegemaakt. De vrijheid werd tot een grenzeloze tolerantie voor iedereen. Dit is niet goed. Alles moet worden afgewogen, want onze wereld bestaat op basis van het evenwicht tussen twee krachten, licht en donker, plus en min, koude en warmte.

De gehele natuur is gebouwd op de samenwerking tussen twee tegenpolen. Wanneer we echter alleen spreken over vrijheid zonder enige beperking, kan dat verschrikkelijke gevolgen hebben, nog ernstiger dan slavernij en dictatuur. Het is heel moeilijk om in opstand te komen tegen degenen die kwaad doen wanneer dit wordt verpakt in het spandoek van vrijheid en democratie. Dus alle goede dingen – zelfs vrijheid – moeten in de juiste verhouding aanwezig zijn.

We hebben in de afgelopen decennia gezien dat Frankrijk een toevluchtsoord is geworden voor migranten uit Afrika en het midden oosten. In Frankrijk blijft er niets over van de oude Europese natie die beroemd was door de klassieke literatuur, cultuur en onderwijs. Alleen de herinneringen daaraan bestaan nog.

De voormalige slogans vrijheid, gelijkheid en broederschap zijn mooie woorden geworden die niet overal worden toegepast en het is twijfelachtig of dat wel mogelijk is: laten we realistisch zijn. Er bestaat een democratie waar we aardig over kunnen discussiëren, zoals in een toneelstuk en daarnaast bestaat er een harde werkelijkheid waarin de democratie al geruime tijd niet meer bestaat.

Het is noodzakelijk om te differentiëren tussen dromen en werkelijkheid, vanuit het diepste respect wat ik voor Frankrijk heb: het was de eerste natie die de hele wereld naar democratie leidde, naar een nieuwe cultuur en onderwijs. Waarbij opgemerkt moet worden dat dit slechts een tijdelijke trend was. De stormachtige periode van herstel, die aan de hele wereld het Impressionisme gaf en alle revolutionaire innovaties, is voorgoed voorbij.

Nu er bijna 150 jaar zijn verstreken leven we in een volkomen andere tijd. Nu domineren macht en terrorisme. In plaats van de kleuren blauw, wit en rood wordt Frankrijk gesymboliseerd door de kleur groen. Dit is van grote invloed op het hele leven. We kunnen onmogelijk zeggen dat Frankrijk nog een Franse natie is als10% van de bevolking uit moslims bestaat die hun wetten aan iedereen gaan opleggen.

De Franse president is niet langer de vertegenwoordiger van Frankrijk. Hij wordt onder druk gezet door macht. Frankrijk is in twee kampen verdeeld. Extreem rechts onder het leiderschap van Le Pen wil Frankrijk terugbrengen naar een eerder model, hoewel we hierbij bijna over fascisten kunnen spreken.

Na de angst voor terrorisme die nu in Frankrijk heerst, beschouwen de Fransen hen niet langer als extremisten. De Fransen neigen er nu naar voor die kant te kiezen. Er is geen andere ontsnapping mogelijk dan voor de aanpak van extreem rechts te kiezen.

Wordt vervolgd

From the Israeli Radio Program 103FM 11/15/15