Category Archives: Poerim

New Life 701 – Het Geheim In De Boekrol Van Esther

New Life 701 – Het Geheim In De Boekrol van Esther

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Nitzah Mazoz

 Samenvatting

Het verhaal begint met Koning Ahasveros, hij symboliseert de Koning van de wereld, de Schepper, en Koningin Vashti, zij symboliseert de wereld die niet naar Hem luistert. Dit is een gebrek aan verbinding die onthuld wordt tussen de Schepper en de schepselen, zij moeten dit corrigeren. Koningin Esther is nederig en niet arrogant zoals Vashti. De Koning wil de wereld brengen tot gelijkvormigheid met Hem. Esther maakt niet bekend dat zij joods is omdat het volk Israël gehaat wordt. Iedereen is arrogant en vertegenwoordigt afscheiding.

Bightan en Teresh willen de koning vermoorden, dit betekent dat zij een nieuwe controle over de wereld willen vestigen. Zij stimuleren Mordechai om in actie te komen en in feite maken de krachten van Mordechai en Haman duidelijk waarom de wereld bestaat. Nadat Mordechai de Koning heeft gered, krijgt juist Haman een hoge functie van de koning, zodat Mordechai gestimuleerd zal worden om iets te vragen. De koning lijkt advies gekregen te hebben van zijn adviseurs en hij leidt nu alles naar het doel dat hij voor ogen heeft.

Esther roept de joden bijeen om te vasten en te bidden, dit betekent: om het persoonlijke ego te overstijgen en zich met elkaar te verbinden, want de joden zijn over alle volkeren verspreid, zij zijn geïntegreerd in vreemde culturen en niet in eenheid en verbinding. Zij dreigen uitgeroeid te worden en dat maakt het volk weer duidelijk wie zij zijn en wat hun opdracht is in de wereld, namelijk dienen als een voorbeeld van liefde. Daarom doden zij degenen die hen haten, namelijk het kwaad dat in ieder van hen aanwezig is en tegengesteld is aan verbinding en liefde. Zo komen zij verder op weg naar het Doel van de Schepping, waarbij het volk Israël alle schepselen naar liefde en verbinding met de Schepper leidt.

From KabTV’s “New Life #701 – The Secret In The Scroll Of Esther,” 3/10/16

icon for podpress Video: Play Now | Download
icon for podpress Audio: Play Now | Download