Category Archives: Pesach

De laatste penny

Als we vorderen, worden we ons steeds bewuster van de neiging tot het kwaad, de macht van het egoïsme, zodat we tenslotte niet meer weten wat we moeten doen. Het is alsof er een muur voor ons oprijst waar we onmogelijk overheen kunnen klimmen. Uiteindelijk komen we bij de Rode Zee, bij de stormachtige, teugelloze wateren die daar zijn om ons op te slokken en ons van het leven af te snijden.

Zo gaan we alle krachten van de natuur voelen, maar als we al deze staten overwinnen en ze in onszelf integreren, worden we sterker en dat hebben we nodig om vooruitgang te boeken..

Er staat echter geschreven dat als “De zonen van Israël op de juiste manier in de trouwe herder Mozes zouden geloven, zij zijn stem zouden kunnen horen en gered zouden kunnen worden van de Klipa van Farao.” Dit betekent dat er nog een kans is om eruit te komen, maar de vraag is of zij die kans gebruiken of niet.

Zoals in de wiskunde negatief. vermenigvuldigd met een ander negatief, een positief oplevert, zo is het ook in de spirituele vooruitgang bij het verlaten van Egypte. Als de meerderheid van de groep voor de Schepper wil werken ten behoeve van geven, kunnen zij Hem noodzaken om hen te helpen.

Vanuit de hemel wordt ons nooit de helft gegeven, wij moeten de volle maat van de onthulling van het kwaad bereiken, dan zal de hulp van Boven in zijn totaliteit naar ons toe komen. Dus wij kunnen klagen en eisen stellen, maar zolang wij niet de volle maat van de in onze staat noodzakelijke inspanningen leveren, komt er geen doorbraak. Pas als we de laatste penny in het mandje van onze inspanningen leggen, zal de Schepper ons helpen om het doel te bereiken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/the-last-coin/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the Daily Kabbalah Lesson 4/8/23, “Pesach (Passover)”

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Holidays, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Wat is Pesach?

622.01Vraag: Wat is Pesach?

Antwoord: Pesach komt van het woord “passover, Poseach” ergens overheen stappen. Dit betekent van een wereld waarin het egoïsme heerst, overstappen naar een wereld waarin het altruïsme werkzaam is.

Vraag: Er worden tijdens de avond van Pesach (Sederavond) vier vragen gesteld. Wat betekenen die vragen?

Antwoord: Die vier vragen hebben betrekking op de vier niveaus van egoïsme die ieder mens in zich heeft. Ze symboliseren ons verlangen om de kracht van het algemene egoïsme te verlaten, dat is in vier niveaus verdeeld.

Daarom stelt de jongste uit het gezin – dat is de kleinste die in de groei is – vragen over zijn spirituele groei. Dit is de betekenis van de allegorie.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/what-is-pesach/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 4/19/22

Filed under: Holidays, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Onthoud dat alles van de Hoge Kracht komt

236.02“Onthoud dat jullie slaven in het land Egypte waren.” Wij gaan door twee staten heen: een periode van neergang en een periode van opgang. De neergang komt eerst, omdat dit de tijd is van de onthulling van de neiging tot het kwaad, van alle egoïstische eigenschappen en van onze afscheiding. Daardoor hebben we later dingen om te corrigeren.

Eerst dompelen we ons in ons egoïsme onder, dan corrigeren we het en dompelen we ons in een nog groter egoïsme onder, dan corrigeren we dat weer. Zo komen we stapje voor stapje dichter bij de volledige correctie.

We moeten dit allemaal onthouden – namelijk dat de Schepper alles doet. Er is geen ander dan Hij! Hij geeft ons de neiging tot het kwaad en Hij geeft ons de neiging naar het goede, Hij beheert het hele proces van correctie, waarbij Hij ons van situatie naar situatie verandert. Er is niets wat niet van Hem komt.

Wij moeten ons aan de Schepper vastklampen, zoals een baby zich aan de moeder vastklampt als hij op haar armen zit, dan is hij rustig en nergens bang voor. Wij moeten ons ook stevig vasthouden aan de Ten waarin de Kracht van de Schepper aanwezig is, want deze Kracht verbindt ons met elkaar. Zo gaan we vooruit.

Er gebeurt niets om ons kwaad te doen, alles is er alleen maar om ons steeds steviger met elkaar en met de Schepper te verbinden. Daarom moeten we onthouden dat alles van één Hoge Kracht komt om ons te helpen met steeds meer groei. Er is geen kwaad, alles heeft een goede bedoeling.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/remember-that-everything-comes-from-one-upper-force/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 3/27/23, “Pesach (Passover)”

Related Material:
“Remember That You Were A Slave In The Land Of Egypt”
Are We Slaves?
A Slave Cannot Understand Someone Who Is Free

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Holidays, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Wanneer vond de uittocht uit Egypte plaats? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Wanneer vond de uittocht uit Egypte plaats?

Volgens de Wijsheid van Kabbalah betekent de uittocht uit Egypte dat wij het verlangen om voor onszelf te ontvangen verlaten, dat wij egoïstische gedachten, oordelen en beslissingen achter ons laten en een hogere werkelijkheid van liefde, geven en verbinding binnengaan. Het is een geboorte in een nieuwe wereld vol Licht.

Voordat wij die wereld binnengaan, bevinden we ons in een verlangen om alleen voor ons eigen gewin te ontvangen, een bekrompen bezorgdheid over ons eigen leven, als wij die staat verlaten, betekent dit dat wij de controle van Egypte loslaten – de intentie om alleen aan ons eigenbelang te denken – en wij ons overgeven aan een nieuwe controle, die van de Hoge Kracht van liefde, geven en verbinden. In die wereld ontdekken en leven wij in een nieuwe intentie, de intentie om goed te zijn voor anderen en de hele natuur.

Met andere woorden, de uittocht uit Egypte is niet de een of andere historische gebeurtenis uit het verleden of een verhaal dat we leren als we opgroeien. Het is een belangrijke overgang die wij doormaken op ons spirituele pad, wij maken de overgang van een fysieke, egoïstische staat naar een spirituele staat van liefde, geven en verbinding, in verbinding met de Hoge Kracht.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/04/when-was-exodus-from-egypt-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Based on the Daily Kabbalah Lesson with Kabbalist Dr. Michael Laitman on April 15, 2022. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Holidays, Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Onder de heerschappij van Farao

Rabash, artikel 923: En hij zei: “Als je de Hebreeuwse vrouwen helpt te bevallen.” ”Farao gaf bevel aan heel zijn volk en zei: “Ieder jongetje dat geboren wordt, gooi hem in de Nijl, en ieder meisje, houd het in leven.”

Een zoon – Ben in het Hebreeuws – betekent: iemand die naar de Schepper streeft. Een man – Gever in het Hebreeuws – komt van het woord Mitgaber, overwinnen, en betekent: degene die weerstand biedt aan het egoïsme en er bovenuit wil stijgen.

De mensen die – ongeacht de kenmerken van hun geslacht – willen opstijgen naar de eigenschap van de Schepper, naar geven en liefde, worden “mannen” genoemd, want zij overwinnen hun egoïsme, werken eraan en proberen het volgende altruïstische niveau te bereiken. Ons egoïsme, Farao genaamd, wil dat dergelijke mensen verdrinken, wil ze in onszelf vernietigen.

Vraag: Betekent dit dat er een kracht in ons aanwezig is die deze verlangens om het egoïsme achter ons te laten bij voorbaat wil vernietigen?

Antwoord: Natuurlijk. Het egoïsme dat ons onder controle heeft, is onze belangrijkste kracht.

Opmerking: Maar de kracht van het egoïsme is onder de controle van een nog hogere Kracht, van de Schepper.

Mijn antwoord: Dat is juist. In het algemeen gesproken wordt echter aan Farao de mogelijkheid gegeven om over de mens te heersen.

Vraag: Onder welk gezag valt de mens: de Schepper of Farao?

Antwoord: Wij vallen onder het gezag van de Schepper en Hij zorgt ervoor dat wij onder het gezag van Farao vallen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/04/under-the-rule-of-pharaoh/

 http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Spiritual States” 3/26/21

Filed under: Holidays, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Pesach – Word een waar mens

Vraag: Pesach symboliseert de uittocht van ieder van ons uit onze animale staat. Het begint allemaal bij de belofte van de Schepper aan Abraham: hij zou het Land Israël erven. Het land Israël is Eretz Israël, het verlangen naar de Schepper. Heeft de Natuur oorspronkelijk bestemd dat iedereen deze eigenschap zal bereiken?

Antwoord: In het algemeen gesproken: ja. Als resultaat van onze ontwikkeling moeten absoluut alle mensen op aarde de eigenschap van “Adam – Mens” bereiken, namelijk gelijkvormigheid aan de Schepper.

Vraag: Wat betekent ”een mens worden” vanuit het gezichtspunt van Kabbalah? Wat voor niveau is dat?

Antwoord: “Mens”, in het Hebreeuws “Adam”, komt van het woord “Domeh” en dit betekent “als de Schepper” of “naar Gods beeld”.

Wat betekent “naar Gods beeld”? Alle eigenschappen van de Schepper, Zijn houding naar alles wat Hij heeft geschapen, bestaat uit liefde, geven en goede gevoelens, een mens verkrijgt dan deze eigenschappen, hij wordt gelijkvormig aan de Schepper en wordt Menselijk genoemd. Voordat hij deze eigenschappen heeft bereikt, wordt hij als een dier beschouwd.

Met andere woorden, als een mens zich in zijn natuurlijke, egoïstische eigenschappen bevindt en alleen voor zichzelf zorgt, wordt dit zijn “dierlijke staat” genoemd, als hij voor anderen zorgt en hij de altruïstische eigenschap van de Schepper in zich draagt, wordt deze staat “Mens – Menselijk” genoemd.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/04/passover-become-human/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Spiritual States” 3/26/21

Related Material:

Grow To Be Human

Gliding On The Waves Of Desire

Still, Vegetative, Animate And Speaking

Filed under: Holidays, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Radar om gevend zijn op te sporen

Of ons gebed de Schepper bereikt, hangt niet zozeer van de kracht ervan af, maar van de kwaliteit, van ons verlangen om ons met elkaar te verenigen om zo op de Schepper te gelijken. Als we ons tot één mens verbinden, zoals ook de Schepper één is, kunnen wij antwoord van Hem ontvangen en voelen hoe Hij ons bestuurt.

Alsof we Zijn radiogolf willen opvangen, aan de knop van de radio ontvanger willen draaien en de radio zo willen afstemmen dat deze in ons gaat spelen. Op deze manier stemmen wij ons steeds beter af, totdat wij in ieder geval enigszins gelijkvormig aan de Schepper worden en dan bespeuren we Zijn eigenschap in ons. Het zal eerst het zwakste Licht van Nefesh zijn, dan Ruach, Neshama, Haya en Yechida van Nefesh van Nefesh, etc., totdat wij het einde van de correctie bereiken, als de Schepper Zichzelf volledig in onze verbinding kleedt. Dan zullen we onze verbinding met de andere Tens (groepjes van tien mensen) gaan ontdekken en met de hele wereld.

Onze gelijkenis met de Schepper – waardoor Zijn radiogolf in ons kan klinken – is afhankelijk van de mate waarin wij verbindingen tussen ons bouwen, zoals tussen de delen van een radio ontvanger die verbinding moeten maken en zich afstemmen op een golf die zich daarbuiten bevindt. Dan zal die golf in ons gaan klinken. Dit wordt beschreven als de onthulling van de Schepper aan de schepping.

Afhankelijk van de mate waarin we elkaar willen aanvullen, ons met elkaar willen verbinden, zijn we in staat om een ontvanger te bouwen waardoor de Schepper opgevangen kan worden. Verbinding met de Schepper is alleen mogelijk door de verbinding tussen ons, zoals er geschreven staat: “En van de liefde tussen de vrienden kunnen we de liefde van de Schepper bereiken.” Liefde is het hoogste niveau van verbinding. 

Als we met elkaar communiceren door alle details van onze radio ontvanger met elkaar te verbinden, gaan we de stem van de Schepper in ons waarnemen. In het spirituele werk geldt hetzelfde principe als in technologie. Het enige verschil is dat we zelf de onderdelen van deze ontvanger zijn die heel moet worden en zich moet gaan afstemmen op de golf van de Schepper, namelijk op gevend zijn.

Als wij in geven aan elkaar willen leven en van daaruit in geven aan de Schepper, brengt de Schepper een correctie aan door ons zo af te stemmen dat wij ons op de juiste manier met elkaar kunnen verbinden en wij het Hem mogelijk maken om Zich in onze verbinding te onthullen. Dan ontvangen wij Hem zoals een radar ontvangt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/03/bestowal-radar/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From the Daily Kabbalah Lesson 3/22/21, “Pesach (Passover)”

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Prayer and Intention, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

Wat is de spirituele betekenis van Pesach – Pasen? (Quora)

Michael Laitman op Quora: Wat is de spirituele betekenis van Pesach – Pasen?”

Pesach betekent de overgang tussen het loslaten van de controle over onze fysieke, egoïstische en tweedracht zaaiende wereld en het binnengaan van de spirituele, altruïstische en harmonieus verbonden wereld.

Een dergelijke overgang heeft nodig dat er een spiritueel verlangen opkomt en zich ontwikkelt. Met andere woorden, Pesach gaat over het spirituele proces dat ieder mens kan ervaren, op voorwaarde dat men het verlangen ontwikkelt om te geven, lief te hebben en zich positief met anderen te verbinden, boven alle egoïstische drijfveren uit.

De overgang wordt gekenmerkt door de uittocht uit Egypte, dit betekent: de uittocht uit het menselijk ego. De tijd waarin het volk Israël in Egypte was (namelijk een volk dat een verlangen naar spiritualiteit heeft, “Israël” van “Yashar Kel” [“regelrecht naar God”]) is een fase van toenemende egoïstische verlangens die het volk Israël belemmeren om zich met elkaar te verbinden.

Farao betekent: de controle van het ego. Hij staat klaar en is bereidwillig om aan elke egoïstische vervulling die wij wensen te voldoen. Mozes echter, die het verlangen symboliseert om ons boven het ego uit met elkaar te verbinden, spoort het verlangen van het volk Israël aan om de Schepper te gaan ontdekken, de eigenschap van liefde en geven in hun verbinding. Als we ontdekken dat we ons niet met elkaar kunnen verbinden, voelen we dat we in de Egyptische duisternis zijn. In die situatie worden we bereidwillig om alles te doen om ons van ons ego te bevrijden. Die staat noemen wij: de uittocht uit Egypte.

Met betrekking tot een mens op het spirituele pad wordt hier een fase beschreven waarin een mens toegroeit naar een staat waarin hij alles wil doen om uit het ego te breken, er bovenuit te stijgen en de eigenschap van de Schepper te bereiken, namelijk liefde en geven. We werpen ons in de zee die splijt en trekken er doorheen, dit betekent dat we ons losmaken van het ego en door ons boven het ego te bevinden, komen we zo ver dat we ermee kunnen werken en het in altruïsme kunnen veranderen.

Dit is de uittocht uit Egypte die we tijdens Pesach vieren.

Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/03/what-is-the-spiritual-significance-of-the-passover-quora/

 www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Filed under: Holidays, Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Symbolen van Pesach

Vraag: Tijdens Pesach gebruiken we een speciale schotel waarop we zes soorten voedsel leggen. Waarom zijn juist die soorten gekozen?

Antwoord: Dit voedsel symboliseert bepaalde soorten krachten en eigenschappen waar we doorheen gaan om uit ons egoïsme weg te trekken en altruïstische eigenschappen te bereiken.

Dit is een uitweg vanuit het egoïsme naar het altruïsme. Daarom vindt het geleidelijk plaats in onze verschillende eigenschappen.

Bijvoorbeeld: als we aan een gemeenschappelijke tafel zitten, en dat moet samen zijn, en dan bewust overhellen naar links, symboliseert dit dat we niet langer meer door Farao onderdrukt worden, we zijn geen slaaf meer van onze verlangens.

Vier glazen wijn symboliseren de complete uittocht uit het egoïsme, uit vier fasen van egoïstisch verlangen.

Matza symboliseert het brood dat snel gebakken moest worden, want de spirituele uittocht uit Egypte vindt heel snel en onverwacht plaats. Plotseling wordt een mens door een golf meegenomen en voorwaarts gedragen. Er is een verandering in zijn waarneming van de wereld.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/03/symbols-of-passover/

 www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Spiritual States” 4/15/19

Related Material:

Allegories And Spiritual Properties

Signs Of Disengagement From The Ego

Bread With 0% Malchut

Filed under: Holidays, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Een geleidelijke overgang naar spiritualiteit

Vraag: Bestaat er een verband tussen de Machsom overgaan en de doortocht door de Rode Zee? Kabbalisten beschrijven deze overgang wel, maar zij noemen het niet de Machsom.

Antwoord: In het algemeen gesproken: ja.

Vraag: Zijn er nog andere beschrijvingen die in een allegorische taal over de Machsom spreken?

Antwoord: Het punt is dat het verlaten van een egoïstische eigenschap op weg naar een altruïstische eigenschap, d.w.z. de overgang van de ene wereld naar de andere, geleidelijk plaatsvindt. Het is onmogelijk om het duidelijk aan te geven, nu gebeurt het op deze manier en toen gebeurde het op een andere manier. Het hangt allemaal samen met vele veranderingen in een mens.

Vraag: Kunnen we zeggen dat de uittocht uit Egypte, toen een groep van 300.000 mensen Egypte verlieten, betekent dat zij de Machsom overtrokken?

Antwoord: De uittocht uit Egypte is een heel proces, samen met de doortocht door de Rode Zee; dan komen ze na een lange tijd bij de berg Sinaï en ontvangen zij de Torah. Daarna volgt het breken van de stenen tafelen, ogenschijnlijk een ongewenste daad vanuit egoïsme. Maar we zien dat het niet anders kon, op deze manier moesten zij uit het egoïsme komen. 

In het algemeen gesproken, het gaat allemaal over een overgangsperiode. Je kunt het niet vastleggen op één datum of één handeling.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/03/gradual-transition-to-spirituality/

www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Spiritual States” 2/6/20

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →