Category Archives: Persoonlijkheid

Wat is de beste vorm van gelijkheid? (Quora)

Michael Laitman op Quora: Wat is de beste vorm van gelijkheid?

Mensen zijn verschillend van aard. Daarom mogen we van mensen die van nature lui zijn niet dezelfde inspanningen vragen als van hardwerkende mensen, en van hoogintelligente mensen mogen we niet dezelfde resultaten vragen als van mensen met een lager intelligentieniveau, van mensen die zich tot technologie aangetrokken voelen niet dezelfde resultaten als van mensen die zich tot onderwijs, cultuur en/of andere gebieden aangetrokken voelen.

Mensen verschillen, daarom is het onmogelijk om van iedereen hetzelfde te eisen.

We zijn ook niet in staat om de natuurlijke kwaliteiten van ieder mens te herkennen en te meten naar richting en grootte. Door van iedereen dezelfde resultaten te eisen, proberen we eenieder in een Procrustesbed te persen. Met andere woorden, dan willen we ieder mens “inkorten” of “uitrekken”, zodat eenieder precies in één maat past. Dat is simpelweg verkeerd.

Bovendien verschillen naties van elkaar in cultuur, onderwijs, godsdienst en ontwikkeling. Elke natie heeft haar eigen plek en moet op die plek gerespecteerd worden. Tenslotte, ieder individu is op de eigen manier uniek.

Daarom moeten we rekening houden met de beperkingen en de onderscheidende karakteristieken van ieder mens. Als we deze vorm van gelijkheid in acht nemen, namelijk de gelijkheid van de mogelijkheden van ieder individu om zich op de meest effectieve manier uit te drukken naar de mensheid toe, zullen we egoïstische manieren om met elkaar om te gaan afschaffen en komen tot altruïstische en gelijkwaardige verhoudingen. Door dit te doen zullen we allemaal – als weldoende leden van de mensheid – onze maximale individualiteit en uniciteit ontdekken, dan zullen we een staat bereiken waarin we allemaal op de meest gunstige manier zullen leven en ons ontwikkelen.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/07/what-is-the-best-kind-of-equality-quora/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Based on a Q&A with Kabbalist Dr. Michael Laitman on September 9, 2006. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora, Society | Add Comment / Ask Question →

De hoogste staat van spiritualiteit bereiken is altijd iets individueels

Vraag: Wordt de hoogste staat van bewustzijn in het individu gevoeld?

Antwoord: De hoogste staat van bewustzijn wordt uitsluitend in het individu gevoeld. Er bestaat ook een hoogste staat van groepsbewustzijn en mogelijkerwijze zelfs van globaal bewustzijn, maar in principe heeft ieder individu altijd zijn eigen waarneming. Zelfs als de groep als één geheel voelt, neem ik dit toch in mijn innerlijk waar. En hoe nemen we dingen in onze wereld waar? Dat doe ik ook alleen in mijn innerlijk.

Vraag: Wij leren dat wanneer de leden van een Kabbalistische groep zich met elkaar gaan verbinden en met elkaar verbonden zijn, de essentie van een hogere orde geboren wordt. Het is me niet duidelijk, een cel heeft ook bewustzijn, maar dit bewustzijn is niet hetzelfde als mijn bewustzijn, al verbinden de cellen zich met elkaar. Hoe vindt dit plaats?

Antwoord: Inderdaad, het bereiken van spiritualiteit is altijd iets individueels. Zelfs als ik mij met anderen verbind en wij met elkaar een nieuw, gezamenlijk zintuig creëren waarin al onze individuele eigenschappen verzameld zijn, voel ik het nog steeds in mijn individuele vorm. Het is allemaal afhankelijk van mijn oorspronkelijke eigenschappen.

Vraag: In mijn waarneming word ik, als ik naar hogere niveaus opstijg, als het ware een cel van dit hoge wezen dat Adam heet de Mens. Zijn mijn individuele waarneming en het resultaat van de gezamenlijke waarneming niet hetzelfde? Hoe voelt dit wezen de werkelijkheid en hoe voelt mijn ik dat?

Antwoord: Hier dient zich de mogelijkheid van een groeps waarneming aan. Als ik bijvoorbeeld door een telescoop kijk en tegelijkertijd besef dat ik kijk en geen ander. Hoewel ik tegelijkertijd verbonden ben met anderen, wordt deze gezamenlijke waarneming, zelfs als deze gemeenschappelijk is, in mijn innerlijk gevoeld. Ik ga niet van mezelf weg, ik los niet op en ik verdwijn niet.

Hoewel we uitdrukkingen gebruiken als “mezelf annuleren”, is dit niets meer dan een metafoor. Uiteindelijk, zelfs als ik me annuleer, voel ik nog steeds mezelf. Waar anders voel ik? In mijn verlangen. Het maakt niet uit wat voor transformatie dit verlangen ondergaat, ik blijf daarin aanwezig.

Opmerking: Maar u zegt dat we door de Ten moeten voelen, denken over de Ten.

Mijn antwoord: Dat is ook mijn verlangen. Als ik mij met de Ten verenig, gaat dit over mijn verlangen. En elke vriend die zich met de Ten verbindt, zal voelen dat hij er deel van uitmaakt, maar voor iedereen zal de deelname individueel zijn. En hoewel ieder van ons de anderen als een deel van zichzelf voelt, voel ik dat via mijn innerlijk.

Deze inclusie die eenieder voelt, komt van de oorsprong van zijn ziel en is individueel. Hierin kunnen we niet gelijk zijn. Als wij nu bijvoorbeeld allebei water drinken, is het onmogelijk om te vergelijken wat jij voelt en wat ik voel.

Vraag: Dit betekent dus dat er geen totale vermenging is zoals ik dat eerder dacht?

Antwoord: Nee. Integendeel, dankzij het feit dat wij ons niet volledig met elkaar kunnen verenigen, maar alleen verbonden zijn als een brug boven ons – het egoïsme bevindt zich eronder en daarboven is een brug – wordt de indruk die we daardoor krijgen veel sterker, versterkt door iedereen die zijn egoïsme overwint.

Anders zouden we in elkaar oplossen en een soort gezamenlijk geheel worden waardoor de hele natuur en de gehele schepping gelijkgetrokken zouden worden.

Onze waarneming wordt groter, 620 maal, zoals Kabbalah het zegt. Maar in feite is het oneindig. Daarom is een collectieve waarneming het ene, en is de individuele waarneming het andere.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/05/highest-attainment-is-always-individual/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Meetings with Kabbalah” 3/29/19

Related Material:

New Perception—Collective Consciousness

How Do We Feel The Creator’s Revelation?

Individual And Collective Consciousness

Filed under: Perception, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Eenheid En Persoonlijkheid

laitman_938_07Vraag: Is de eenheid tussen ons afhankelijk van het annuleren van onze individuele persoonlijkheid?

Antwoord: Deze eenheid is uitsluitend afhankelijk van het annuleren van de egoïstische persoonlijkheid, niet van het totale annuleren van onze individuele persoonlijkheid. Als ik zie dat het ego schadelijk is voor mij, wil ik een volkomen andere persoonlijkheid worden.

De persoonlijkheid blijft, en wordt vrij. Nu heerst het ego over mij en ik voel me aangetrokken tot genoegens als voedsel, seks, familie, geld, respect, kennis en controle. Ik wentel me in deze verlangens en ik voel voortdurend een groot verlangen om deze genoegens zoveel mogelijk te vervullen. Op deze manier steel ik niet alleen van mezelf, er blijft niets van mij over.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/17/16