Category Archives: Perceptie van de Werkelijkheid

Voorbij tijd, ruimte en beweging

Vraag: In de oorspronkelijke bronnen staat geschreven dat de werkelijkheid die door Kabbalisten beschreven wordt, zich boven tijd, ruimte en beweging bevindt. Wat is deze werkelijkheid en waar bevindt zij zich?

Antwoord: Tijd, ruimte en beweging zijn de parameters van onze wereld die de denkbeeldige wereld genoemd wordt. Zij verschijnen in ons vanwege onze ongecorrigeerde, egoïstische verlangens.

Als wij onze verlangens corrigeren, ze verheffen naar het niveau van geven, naar altruïstische handelingen, verliezen deze verlangens de eigenschappen waardoor de tijd vertraagt naar het niveau van onze wereld, de fysieke ruimte plotseling verschijnt, etc.

Daarom zijn begrippen als tijd, ruimte en beweging uitsluitend afhankelijk van onze egoïstische verlangens. Zodra wij boven ons egoïsme uitstijgen naar de spirituele wereld, zullen deze parameters verdwijnen, ze bestaan daar niet.

In de spirituele wereld betekent tijd een verandering in onze verlangens, van minder altruïsme naar meer altruïsme. Ruimte en beweging zijn de bewegingen van lagere, zwakkere eigenschappen van geven naar sterkere eigenschappen.

From Kab TV’s “Basics of Kabbalah,” 11/26/18

Blog in het Engels: https://laitman.com/2019/07/beyond-time-space-and-motion/

Related Material:

Time And Space According To The Wisdom Of Kabbalah

Going Beyond The Limits Of Time

Time: A Loose Concept

Filed under: Perception | Add Comment / Ask Question →

De Bron van alles wat bestaat

Baal HaSulam, “The Writings of Baal HaSulam, Volume 1, De Eigenschap van de Wijsheid van het Verborgene in het algemeen.” Dit superieure principe wordt gedefinieerd als Eén, Uniek en Verenigd: Het is duidelijk dat de Hoogste één is. Hij omvat de gehele realiteit en alle tijden, verleden, heden en toekomst, want men kan niet geven wat men niet bezit. Als de gehele werkelijkheid en het bestaan van die werkelijkheid niet in Hem aanwezig zouden zijn, zouden zij niet uit Hem voortgekomen zijn, dit is voor elke onderzoeker duidelijk, zonder in aanmerking te nemen dat wij verdorvenheid aantreffen in de wijzen waarop de realiteit bestaat.

Weet dat dit, zonder enige twijfel, de studie is die de Wijzen van het verborgene “één” noemen. De eerste mens die dit bestudeerde was Abraham de Patriarch. (Dit wordt in het Boek van de Schepping uitgelegd, daarom wordt dit boek aan Abraham de Patriarch toegeschreven) Dit betekent dat er geen twee autoriteiten zijn – goed en kwaad – maar uitsluitend goed.

Het fundamentele principe van de Wijsheid van Kabbalah is, dat er in het universum slechts één Kracht is, één doel, één pad en één beweging, dit betekent dat er één Bron bestaat, daarnaast bestaat er niets. Daarom staat er geschreven: “Er is geen ander dan Hij.”

Alles wat er voor ons naast Hem lijkt te bestaan, is in feite alleen Hij. Het feit dat iemand ergens, op de een of andere manier, denkt dat er ogenschijnlijk iets bestaat, is eenvoudigweg een onbeduidende, foutieve uitlijning, een afwijking van het midden als je twee lijnen moet combineren om het doelwit precies te kunnen raken. Dan zal een mens opnieuw gaan voelen dat er “geen ander is dan de Schepper.”

Alle afwijkingen van het concept “Eén, Uniek en Verenigd” worden aan ons gegeven om herhaaldelijk te kunnen streven naar de bevestiging ervan, zodat wij ermee kunnen samensmelten. Dit is het doel van onze ontwikkeling. Ontwikkeling betekent: deze eenheid binnentreden en ermee samensmelten.

Het past niet bij ons denken, ons geheugen en onze analytische mogelijkheden, want hiervoor moeten wij onze benadering, onze opvattingen over het doel, de wereld, ruimte, tijd en beweging, volledig vernieuwen. We moeten alles aan één gewaarwording relateren: of ik besta, of Hij is de Enige die bestaat.

Vraag: Dus ik besta niet? Alleen Hij?

Antwoord: Natuurlijk besta ik niet. Ik besta alleen als ik van Hem verschil of als ik met Hem samensmelt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/27/19

Blog in het Engels: https://laitman.com/2019/07/the-source-of-all-existing/

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work, The Creator | Add Comment / Ask Question →

Waarnemingen via je gevoelens

Vraag: Kabbalisten zeggen dat de essentie van de Schepper niet bereikbaar is. Wij kunnen alleen Zijn vorm in de materie bereiken. Wat betekent dit?

Antwoord: Dit is het resultaat van elk fysiek verschijnsel dat wij bereiken. Wij bereiken niets wat zich buiten ons bevindt.

Stel dat een bepaald signaal mijn zintuigen bereikt. Ik weet niet wat voor signaal het is. Ik weet wel dat het bijvoorbeeld in mijn oor komt, druk uitoefent op het trommelvlies, dan op de hamers en op de andere onderdelen van het gehoororgaan. Vervolgens wordt het omgezet in elektrische signalen die aan het brein worden doorgegeven en worden ze daar in bepaalde concepten uitgedrukt.

Wat is de verbinding tussen het feit dat bepaalde gedachten en gevoelens vanuit jouw woorden in mijn brein terechtkomen en de manier waarop geluidsgolven mijn trommelvlies bereiken?

Omdat er duizenden veranderingen plaatsvinden, kan ik niet eens zeggen wat zich buiten mij bevindt. Ik bereik alleen wat al in mij aanwezig is. Vanuit wat zich al in mij bevindt, begin ik te ervaren en te onderzoeken dat dit alles van buitenaf lijkt te komen.

Dit betekent dat wij het verschijnsel zelf nooit bereiken, we bereiken alleen de innerlijke weerspiegeling ervan. Zo is het ook met de wereld. Zij doet zich in ons op een bepaalde manier voor. Wat betekenen muren, boeken, mensen, tv-toestellen, licht en duisternis eigenlijk? Ik weet het niet.

Vraag: Stel dat iemand een leugenaar is. Zijn biologische lichaam is de materie en zijn vorm is een leugenaar. Zoals ik het begrijp is een leugen die niet met een persoon is verbonden, zijn abstracte vorm en daardoor kan de leugen niet onderzocht worden. Is dit juist?

Antwoord: Dit is gefilosofeer en dat leidt tot misvattingen.

Vraag: Betekent dit dat het niet mogelijk is om zoiets te onderzoeken? Kunnen zelfs Kabbalisten dat niet?

Antwoord: Jawel, Kabbalisten kunnen dat onderzoeken. Zij benoemen alle elementen van de spirituele wereld uitsluitend vanuit hun spirituele ervaring.

Vraag: Maar zij onderzoeken toch de vorm en de materie zelf en niet de abstracte vorm en de essentie daarvan?

Antwoord: Ja, natuurlijk. Daarom spreken we over Atzmuto, het gaat hier namelijk over een verschijnsel dat wij niet kunnen onderzoeken en niet kunnen voelen. Het bestond al voordat het in ons kwam.

De geluidsgolf die bijvoorbeeld bij mij binnenkomt en dan allerlei veranderingen ondergaat – vanaf de oorschelp tot aan het bewustzijn in mijn brein over wat het is – bestaat in mij. Ik zal nooit weten wat zich buiten mij bevindt, want dat is buiten mij. Daarom maken Kabbalisten een heel duidelijk onderscheid tussen wat zij bereiken en wat onbereikbaar is, want een mens blijft nog altijd een geschapen wezen.

Opmerking: Er is een wet in Kabbalah: vorm geen enkel beeld van de Schepper en van hoge krachten en personifieer ze niet.

Mijn toelichting: Ja, Door de ontwikkeling van de wetenschap is dit nu veel gemakkelijker uit te leggen dan 40 jaar geleden toen ik Kabbalah lessen begon te geven.

In onze tijd kunnen wij duidelijk uitleggen dat alles om ons heen uit golven en krachten bestaat en niet uit volumes of objecten. Het is een feit dat alle volumes en objecten alleen in onze waarneming bestaan, maar in werkelijkheid bestaat alles uit bepaalde invloeden op ons waarvan we de essentie niet begrijpen.

Wij kunnen over alles wat bestaat alleen spreken vanuit onze innerlijke gevoelens. In onze tijd is dit veel gemakkelijker om uit te leggen aan mensen, met name aan de jongere generatie die al begrijpt dat het op deze manier werkt.

From KabTV’s “The Essence of the Science of Kabbalah, Part 7” 11/12/18

Filed under: Group Work, Kabbalah Study, Science, The Creator | Add Comment / Ask Question →

 

De wereld als een manifestatie van de Schepper waarnemen

Vraag: Worden spirituele en materiële gebeurtenissen van tevoren georkestreerd en gebeurt alles volgens een van tevoren bepaald scenario van het leven?

Antwoord: Natuurlijk. Zo ontstaan ze. Zijn wij degenen die alles laten gebeuren? De wereld doet zich steeds in nieuwe vormen aan ons voor en wij moeten ze leren begrijpen, ze bereiken, ons ermee verbinden en zo voortgang maken.

Elk moment wordt er aan jou een bepaald beeld van de wereld getoond, je moet het tot je nemen, begrijpen, je ermee verbinden en proberen om het te verbeteren. Je vooruitgang wordt bepaald door de wijze waarop je de omringende wereld begrijpt.

De waarheid is dat je de wereld elke keer moet zien als een manifestatie van de Schepper. Kan je je voorstellen hoe gebrekkig wij wel moeten zijn nu wij de wereld om ons heen zien als een wereld vol verschrikkelijke dingen, depressie en afschuwelijke spanningen?

Vraag: Laten we aannemen dat er iets aan ons onthuld wordt. Wat moet dan mijn eerste reactie zijn? Moet ik dan zeggen: “Er is geen ander dan Hij”?

Antwoord: Allereerst moet je begrijpen dat de Schepper de Hoge Kracht is die alles bepaalt, handelt en alles vult. Deze Kracht laat aan jou volmaaktheid zien, maar je misvormt dit beeld in een mate die afhankelijk is van jouw verdorvenheid, omdat je door jouw “glazen” kijkt, door de lenzen van je egoïsme.

Vraag: Dus ik moet alles rechtvaardigen?

Antwoord: Nee, niet rechtvaardigen, maar deze perfectie zien en voelen. Dan moet je je zodanig aan Hem hechten, dat je – doordat je dit bereikt – door de correctie van de verdorvenheid naar het niveau van perfectie, één zult worden met de Schepper. Aan deze zijde van het scherm ben jij en aan de andere zijde is Hij.

Vraag: En als ik bemerk dat ik deze kracht niet kan toeschrijven aan “geen ander dan Hij”, dat ik het niet kan rechtvaardigen?

Antwoord: Je hebt de mogelijkheid om te bidden, om Hem te vragen of Hij je wil corrigeren, zodat je de wereld als perfect zult gaan zien.

Maar als je dit wilt doen om je goed te voelen, zal je niets ontvangen. Als je de wereld echter als perfect wilt zien, omdat je de Schepper niet wilt vervloeken omdat dat je pijn doet, zal je ontvangen. Je vraagt aan de Schepper of Hij je de kracht wil geven om Hem te zien zoals Hij is: de Goede die Goed doet.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/26/18

Filed under: Perception, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Verander jezelf en de wereld zal veranderen

laitman_219_01Vraag: Op welke manier verandert het lezen in Het Boek De Zohar de werkelijkheid van de lezer?

Antwoord: Wij voelen een bepaald deel – ik en mijn wereld – dat in feite de reflectie is van mijn innerlijke, spirituele staat. Als wij deze staat veranderen, zullen wij in overeenstemming daarmee gaan ervaren dat ons gevoel naar onszelf en de wereld eveneens begint te veranderen.

Dit is uitermate doeltreffend, want je hoeft verder niets te veranderen of je ergens van te laten overtuigen. Je bent van niemand afhankelijk! Verander jezelf en de wereld om je heen zal gaan veranderen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/5/17

 

Hoe Wordt De Hoge Wereld Onthuld?

laitman_608_01Vraag: Wat kunnen we ons voorstellen bij de onthulling van de Hoge Wereld en de onthulling van de Schepper aan de mens?

Antwoord: Als wij geboren worden, bevinden we ons op het animale niveau van onze ontwikkeling. Wat er om ons heen is, voelen we in onze egoïstische eigenschappen, dit wordt door Kabbalisten ‘onze wereld’ of ‘deze wereld’ genoemd.

Als wij door de toepassing van de Wijsheid van Kabbalah erin slagen om altruïstische eigenschappen (liefde voor anderen) te creëren, zullen wij daarin een complementaire wereld ontdekken.

In die complementaire wereld wordt alles aan ons getoond en uitgebeeld in de vorm van Krachten die de objecten in onze wereld besturen. Op deze manier zullen we het systeem van het Bestuur van deze wereld ontdekken, de Hoge Wereld of de Schepper genaamd.

 

Ik En De Alomvattende Ziel

laitman_542Vraag: Enerzijds vormen we met elkaar één ziel die verbonden is tot één lichaam. Anderzijds vraag ik me af: wie ben ik met mijn persoonlijke karakter, mijn waarnemingen en mijn gewoonten? Besta ik wel?

Antwoord: Nu besta je alleen met je fysieke zintuigen, zoals elk fysiek lichaam in onze wereld. Als je je werkelijke vorm wilt leren kennen, moet je naar een hoger niveau opstijgen waar je in je werkelijke vorm bestaat, waar je geest is en niet je fysieke lichaam.

Als je dat bereikt, bereik je de Hogere Wereld, een nieuw niveau van bestaan waar je met iedereen verbonden bent, waar jij iedereen beïnvloedt en jij door iedereen beïnvloed wordt, in je gevoelens en gedachten, in een positieve invloed op elkaar.

Daar besta je op een positieve manier waarbij je alle delen van het systeem beïnvloedt, namelijk de individuele zielen die verbonden zijn in één ziel, één systeem.

Baal HaSulam schreef in het artikel ‘600,000 Souls’: “… er bestaat in feite maar één ziel in de wereld, zoals er geschreven staat (Bereshit 2:7, Genesis): “en in zijn neus blies Hij de levensadem.” In alle kinderen Israëls is dezelfde ziel aanwezig, in ieder van hen compleet, zoals in Adam HaRishon, want spiritualiteit is ondeelbaar, kan niet in stukken verdeeld worden, dat geldt alleen voor fysieke objecten.

“Wanneer wij zeggen dat er 600.000 zielen en zielen vonken zijn, lijkt het alsof er een verdeling is door de kracht van het lichaam van ieder mens. Anders gezegd: het lichaam maakt een verdeling en maakt het voor de mens volkomen onmogelijk om de lichtglans van de ziel te ervaren, door de Kracht van de Torah en de Mitzvot wordt het lichaam gereinigd en de gemeenschappelijke ziel schijnt op de mens in de mate waarin het lichaam gereinigd is.”

We bevinden ons in een staat waarin we allemaal met elkaar verbonden zijn in één ziel, er bestaat niets anders dan die ziel. Dit is echter op voorwaarde dat wij deze ene ziel voelen, de onderlinge verbinding. Wij leven in deze verbinding, maar we voelen het niet omdat iedereen de ander haat en door de ander afgewezen wordt

Daardoor voelen we in plaats van één ziel die ons tot één geheel verbindt en waarin we een volmaakt eeuwig leven ervaren, iets anders dat daaraan tegengesteld is: onze wereld. Het woord Olam (wereld) is afkomstig van het Hebreeuwse woord Alama (verborgen).

Het lijkt alsof we in een staat van verborgenheid leven, in het donker, en het lijkt alsof we in een fysieke wereld leven met verschillende niveaus in de natuur: het minerale, vegetatieve en animale niveau en menselijke wezens, we zijn daarin voortdurend in strijd met elkaar. Zo lijkt het tenminste.

We noemen onze wereld een ‘droomwereld’ waarin we in plaats van één ziel het gevoel hebben dat we in een denkbeeldige wereld leven die wij nu voor ons zien. De oorzaak daarvan is dat de kwade krachten het tussen ons voor het zeggen hebben in de vorm van onze verlangens, onze omgang met elkaar en onze relaties.

In de mate waarin we naar goede onderlinge verhoudingen terugkeren, zullen we ontdekken dat deze wereld niet bestaat en dat er alleen één ziel bestaat, waarin wij leven in een volmaakte, eeuwige staat.

From the Israeli Radio Program 103FM 11/18/15

 

Van Binnen Naar Buiten

laitman_934Vraag: Wat is de spirituele betekenis van ‘mijn land’?

Antwoord: ‘Mijn land’ is een verlangen dat ik moet corrigeren. Dat kan ik niet alleen doen, maar alleen vanuit eenheid met anderen.

Anderen zijn delen van mijn ziel, zij lijken vreemdelingen voor mij die zich ogenschijnlijk buiten mij bevinden. Op die manier kan ik met hen omgaan alsof ze niet bestaan of – naar het lijkt – ver van me afstaan.

Ik kan op een andere manier met hen omgaan als ik begrijp dat zij zich in mij bevinden, dit zijn mijn persoonlijke eigenschappen die door mijn mind buiten mij geprojecteerd worden om het mij mogelijk te maken om er op een vrijere en uitgebreidere manier mee te werken, ik kan al mijn eigenschappen en die van hen als tegengesteld zien.

Wanneer ik begrijp dat dit mijn eigenschappen zijn, kan ik ze accepteren. Maar als ik denk dat ze van iemand anders zijn, ben ik niet bereid om ze te accepteren of dichter bij deze mens te komen. Als ik mijn innerlijke eigenschappen in de vorm van miljarden mensen om mij heen waarneem, helpt mij dat om mijn innerlijke onzorgvuldigheden, tegenstellingen en fouten als door een vergrootglas te bekijken.

Op deze manier kan ik mijzelf meteen gaan corrigeren, want die mens bevindt zich buiten mij. Ik voel de kleinste discrepantie tussen ons en ik wil mezelf niet voor de gek houden! Als die mens zich echter in mij bevindt, ben ik bereid om het eens te zijn met alles wat er is en dan corrigeer ik mezelf nooit. Dus ik zie mezelf van binnen naar buiten in de vorm van alle mensen om mij heen.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 8/13/14

 

Deze Denkbeeldige Wereld

laitman_433_02Vraag: Onlangs hoorde ik u spreken over een denkbeeldige werkelijkheid waarin wij bestaan. Maar ik hoor u, u praat tegen mij. Nu probeer ik te begrijpen over wat voor denkbeeldigs het hier gaat. Als deze werkelijkheid denkbeeldig is, wat is dan de ware werkelijkheid?

Antwoord: Inderdaad. Wat voor ons nu de werkelijkheid lijkt te zijn, wordt een denkbeeldige werkelijkheid genoemd omdat deze alleen in onze verbeelding bestaat.

Wij hebben de indruk dat wij in een bepaalde realiteit bestaan, maar eigenlijk is deze werkelijkheid in ons aanwezig. Het is precies andersom! Dit wordt aan Kabbalisten onthuld op het moment dat zij de spirituele wereld binnentreden. Nu is het heel moeilijk voor ons om het hiermee eens te zijn. Kabbalisten vertellen dit echter aan ons.

Iemand die de Hogere Wereld gaat voelen, begrijpt dat de werkelijkheid die we nu waarnemen denkbeeldig is. Deze bestaat in onze vijf zintuigen en zij beelden een denkbeeldige werkelijkheid in ons af, we hebben het gevoel dat we ons in een enorm grote wereld bevinden en dat er zich van alles om ons heen bevindt. In feite is alles echter in ons aanwezig.

Moderne natuurkundigen zeggen dat zij onlangs ontdekt hebben dat wij ons in een denkbeeldige werkelijkheid bevinden, in een soort computer programma en dat we niet kunnen zeggen dat de wereld die we voelen objectief bestaat. Hij bestaat in onze waarneming, in onze zintuigen.
From Israeli Radio Program 103FM, 6/21/15

 

Afstemmen Op De Schepper

Dr. Michael LaitmanVraag: Soms zeggen we dat de Schepper in ons is en soms ook dat Hij in de verbinding tussen ons is. Hoe kunnen we deze twee beschrijvingen met elkaar verbinden.

Antwoord: Hier is geen sprake van een dilemma. Hoe kunnen we de Schepper vinden? Hoe kijken we naar onszelf en evalueren we onszelf? Wat bepaalt of we onszelf goed of slecht vinden, sterk of zwak? Daarvoor hebben we een meetinstrument buiten ons nodig, een maatstelsel waarmee we onszelf kunnen meten.

Om onszelf te kunnen meten, moeten we de eigenschappen beschouwen die we buiten ons zien en onze eigen eigenschappen met die van hen vergelijken. Om onszelf op de juiste manier te richten, moeten we veel verbindingen aanhouden: veraf en dichtbij, haatdragend en welwillend. We moeten met tegenstanders en voorstanders leren omgaan, namelijk met de hele mensheid.

Eén richtpunt is onvoldoende om het Doel te bereiken. Het is van groot belang om jezelf af te stemmen op verbinding met de Schepper. Daarbij moeten we alle niveaus van de natuur betrekken: het minerale, vegetatieve en animale niveau van de natuur en het sprekende niveau. Als wij onze denken correct kunnen afstemmen en ons gedrag voor 100% juist en positief is, bereiken we ongetwijfeld de Schepper.

Deze eigenschappen bevinden zich allemaal in ons. Het is mogelijk om de Schepper te bereiken door ons positief te verhouden tot alle vier niveaus van de natuur, want de Schepper is de som van goedheid, liefde en geven.

Vraag: Als u het hebt over een positieve zelforiëntatie, stel ik me meteen de uitgestrektheid voor van de mensheid, de natuur, stenen, luchten en de hele kosmos. Is deze taak wel te vervullen?

Antwoord: Het is heel gemakkelijk om je denkwijze te corrigeren. Je moet al je innerlijke eigenschappen, de minerale, vegetatieve, animale en sprekende, ervan overtuigen dat alles wat om je heen is, doordrenkt is van wederzijdse liefde, dat is de beste manier om te bestaan. Als je daarin slaagt, als het je lukt om de eigenschappen die buiten je lijken te zijn corrigeert, zul je de gewenste staat bereiken.

Vraag: Betekent dit dat ik moet gaan werken met dingen of mensen die ik ervaar als vijandig naar mij?

Antwoord: Je vijand laat je het duidelijkste je eigen onvolkomenheden en negatieve eigenschappen zien. Dit wordt genoemd: hulp tegen je. Met de hulp daarvan komen we verder.

Vraag: In de Torah staat geschreven: Als iemand je komt doden, dood hem eerst. Hoe moeten we ons hiertoe verhouden?

Antwoord: Zodra een mens een eigenschap ontdekt die hij niet kan overwinnen, hoezeer hij ook probeert om er liefdevol, met begrip en een gevoel van eenheid mee om te gaan, als hij toch faalt om deze eigenschap te corrigeren, moet hij deze doden. Dit is een correctie. Wij doden de eigenschap in onszelf die we niet kunnen verbeteren als deze zich tegen ons richt.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 10/08/14