Category Archives: Perceptie van de Werkelijkheid

Hoe wij een nieuwe wereld kunnen zien

929Die rechtvaardigen, de schrijvers van De Zohar, en met name Rabbi Shimon, de gedachten en woorden van die rechtvaardigen waren concrete daden, want de hoge niveaus werden meteen – in overeenstemming met de eigenschap van de vernieuwingen in de Torah die zij hadden ontdekt – gereed gemaakt en ook naar hun voorbeeld gebouwd. Dit betekent dat de rechtvaardigen, met hun vernieuwingen in de Torah, werelden bouwen (Zohar for All, Beresheet – 1, Article “The Sling-Stone,” Item 200).

Vraag: Zijn deze werelden innerlijk of uiterlijk?

Antwoord: Alles is in de mens aanwezig. Er bestaat niets buiten ons. Alles waarvan we denken dat het buiten ons bestaat: de wereld, de sterren, mensen en de aarde, is de manier waarop wij voelen wat er in ons gebeurt. Er is niets buiten ons. Onze hele perceptie van de werkelijkheid – alsof ik iets beetpak, het in mijn handen houd, het zie – bestaat alleen in mij.

Daarom zie ik dan – in de mate waarin ik mijn kwaliteiten verander en verbeter – een andere wereld, een nieuwe wereld. Maar alles is in de mens aanwezig. Een mens is een kleine wereld en hij omvat alles.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/02/how-to-see-a-new-world/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 2/6/23, Zohar for All “Introduction to The Book of Zohar,” “Torah and Prayer”

Related Material:

Is The World Within Me Or Outside Of Me?

The Entire World Is Inside Us

Inside Out

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Perception, Spiritual Work, Zohar | Add Comment / Ask Question →

 

Drastische veranderingen

276.02Vraag: Hoe weten we of we een portie Licht krijgen of niet? Veranderen we, voelen we het?

Antwoord: We veranderen. We veranderen drastisch! We beginnen onze ogen te openen. Plotseling zie ik het hele beeld van de wereld, de verbinding tussen alles, hoe alles gebeurt en waar ik zowel binnen als buiten mezelf ben. Dit is een verbazingwekkende onthulling die daarvoor volkomen buiten mij om ging. Je kunt je het van tevoren onmogelijk voorstellen. Zo begin ik mij erop af te stemmen.

Vraag: Hebt u het over de overgang naar het volgende niveau van waarneming?

Antwoord: Ja, natuurlijk.

En vóór dat moment moet ik de behoefte voelen om dit begrip, dit inzicht en deze onthulling te ontvangen van het niveau dat hoger is dan waar ik ben. Zonder dat kan ik niets doen. Maar ik moet er wel een verlangen naar voelen.

Zo´n voorbereiding geeft ons een behoefte aan hulp. Wij ontvangen alles van Boven, ook nu. Zelfs in ons egoïsme ontvangen we alles van Boven, alleen is dat onbewust, zonder het te weten en te voelen. Alles gaat allemaal door ons heen. We hebben niets van onszelf. Waar komt het vandaan? Ben ik een generator van iets?

Vraag: Leveren we constant inspanningen door congressen en allerlei gezamenlijke acties om deze laatste behoefte in ons te ontwikkelen?

Antwoord: Natuurlijk.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/02/drastic-changes/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. The Reason for Failures in the Group” 1/28/12

Related Material:

Demand and Receive!

Born Again On Every New Degree

Two Levels Of Perception

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe vormen wij een innerlijk beeld van andere mensen? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Hoe vormen wij een innerlijk beeld van andere mensen?

Wij zijn emotionele camera’s omdat we ons andere mensen voorstellen vanuit onze emoties, die in ons verlangen om te ontvangen aanwezig zijn.

Het verlangen om genot te ontvangen is onze natuur en dat zorgt ervoor dat we alles en iedereen waarnemen vanuit het gevoel of we ervan kunnen genieten.

Als we bijvoorbeeld naar het gezicht van iemand kijken, zien we misschien alleen de ogen en de glimlach, omdat we die gelaatstrekken het meest aantrekkelijk vinden. We krijgen geen exact fysiek beeld van die andere persoon, zoals de politie gezicht composities samenstelt, maar we bouwen een emotionele indruk op, voornamelijk gebaseerd op wat we aantrekkelijk vinden aan die andere persoon en zijn gelaatstrekken.

Behalve mensen nemen we ook dieren, planten en voorwerpen op die manier waar – vanuit het verlangen om plezier te beleven, en dat is uiteindelijk wat we zijn en waar vanuit we onze werkelijkheid waarnemen.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2023/01/how-do-we-build-an-image-of-other-people-inside-us-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt maandag a.s.

Based on the video “How You Create an Image of Other People Within” with Kabbalist Dr. Michael Laitman, Tal Mandelbaum and Oren Levi. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

Zal de wereld ophouden te bestaan? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Zal de wereld ophouden te bestaan?

Volgens de Wijsheid van Kabbalah zal de wereld niet ophouden te bestaan, maar is er een overgang naar een nieuwe, hogere, integrale perceptie van het stoffelijke bestaan, het zal zich onthullen in de mate waarin wij onze natuur corrigeren: van onze aangeboren natuur om alleen ten behoeve van ons eigen voordeel te willen genieten, naar de tegenpool – het verlangen om goed te zijn voor anderen en de natuur.

Door onze natuur op die manier te corrigeren, ontdekken we nieuwe waarnemingsorganen waarmee we andere, alomtegenwoordige lagen van de werkelijkheid – die verborgen zijn voor ons aangeboren waarnemingsniveau – zullen ervaren.

Bovendien is volgens Kabbalah de verschuiving naar deze nieuwe waarneming het bepalende kenmerk van ons huidige tijdperk. Steeds meer mensen voelen de onvolledigheid en bekrompenheid van ons huidige waarnemingsniveau en een innerlijke roep om daarboven uit te stijgen en een nieuw breder, compleet niveau van waarneming binnen te gaan.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/will-the-world-end-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

De groep is een baken dat ons voorwaarts leidt

934Vraag: Eigenlijk zie ik andere mensen niet zoals ze zijn. Waar moet ik me aan vasthouden in zo’n chaotisch, alomvattend systeem van perceptie van de werkelijkheid? Er moet toch een soort baken zijn dat me vooruit zal brengen? Waar moet ik me op richten om de juiste weg te gaan?

Antwoord: Daar heb je een groep voor. Daarom is de mensheid in zo’n gebroken vorm aan ons gegeven. Zodat het duidelijk voor me is en ik mijn egoïsme werkelijk kan corrigeren, geen fysiek egoïsme maar spiritueel egoïsme, zodat ik mijzelf in situaties kan brengen waarin ik de spirituele energie aantrek die mij corrigeert.

Vraag: Waarom hebben de meeste mensen het gevoel dat de groep en de vrienden zich op een hoger niveau bevinden dan zij, dat ze dichter bij elkaar zijn en meer met elkaar verbonden zijn?

Antwoord: Omdat het werkelijk zo is. Dit is geen vertekend beeld, het klopt. Een groep Kabbalisten die proberen om zich met elkaar te verbinden, staat altijd dichter bij spiritualiteit dan één persoon.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/the-group-is-a-beacon-leading-us-forward/

 Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Whom to Believe?” 11/26/13

Related Material:

A New Focus With The Eyes Of The Group

The Royal Road

The World Where “There Is None Else Besides Him”

Filed under: Group Work, Perception, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Reïncarnaties – Leef niet in de herinneringen aan mensen, maar in hun eigenschappen

530Vraag: Kan Kabbalah studeren het aantal toekomstige reïncarnaties van een mens verminderen? Of is dat aantal van tevoren vastgelegd?

Antwoord: Het maakt niet uit of het van tevoren is vastgelegd of niet, we kunnen dat aantal veranderen en beïnvloeden.

Vraag: Ik heb gehoord dat, als iemand die Kabbalah studeert deel is van een Ten en overlijdt, hij deel van de Ten blijft. Wat betekent dit?

Antwoord: Het hangt van de Ten af. De Ten heeft het vermogen om deze persoon te voelen en contact met hem te hebben. Hij leeft in hen omdat zij met elkaar als Sefirot in één Partzuf verbonden waren. Daarom blijft de verbinding bestaan.

Maar hij zet het leven niet voort op de manier waarop wij het denken, namelijk in de herinnering van deze mensen, maar wel in hun eigenschappen. In dit geval neemt hij samen met hen beslissingen en maakt hij veranderingen enz. mee.

Dit alles moet ons duidelijk worden vanuit de onthulling van de ziel aan een mens. Het is moeilijk om te praten over dingen die we ons niet kunnen voorstellen en voelen.

Opmerking: Maar u vertelt ons veel dingen over Kabbalah die wij niet voelen.

Mijn Antwoord: Maar je kunt je dit wel enigszins voorstellen, en als je hiernaar verlangt, nader je het doel van de schepping.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/11/reincarnations-live-not-in-memories-of-people-but-in-their-qualities/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 10/9/22

Related Material:

Reincarnations—Attaining Your Soul

Reincarnations—Where Does the Previous Soul Go?

Reincarnations—The Benefit of Life Cycles

Filed under: Body and Soul, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Gaat het allemaal over mij?

508.1Opmerking: Max zag uw video en heeft de volgende vraag voor u opgestuurd: “Dus het gaat allemaal om mij en niet om de wereld?!”

Mijn antwoord: Natuurlijk gaat het allemaal om de mens. En hoe zit het met de wereld? Wat is de wereld? De wereld is een weerspiegeling van jou.

Opmerking: Maar een mens kan zich niet voorstellen dat er geen mensen zijn, dat er geen wereld is, dat er geen kwaad bestaat. Dat is heel moeilijk voor hem.

Mijn antwoord: Dat begrijp ik, want voor elk mens, ook voor een Kabbalist, zijn er perioden waarin hij opgesloten zit in zichzelf, alles vanuit zichzelf voelt en zich dat niet helder bewust is. Juist daardoor wordt hij heel goed door elkaar geschud. De Hoge Kracht werkt aan hem. En dan geeft deze Kracht hem de mogelijkheid om terug te keren naar de juiste waarneming van de werkelijkheid.

Door deze tegengestelde indrukken, in zijn innerlijk en buiten hem, kan hij vaststellen wat deze wereld die wij via onze zintuigen waarnemen betekent, en wat de werkelijke, ware wereld die wij boven onze zintuigen uit waarnemen betekent. Geloof (= de Kracht van Liefde) is hoger dan kennis.

Vraag: U zegt dat hij alles in zichzelf waarneemt. Betekent dit dat hij alles via zijn gevoelens waarneemt? Is dit een verkeerde perceptie van de wereld?

Antwoord: Deze waarneming is onjuist, onvolledig en verkeerd. Hij moet dit uitbreiden door naar een hoger niveau te gaan, boven de zintuigen uit.

Vraag: Maar het is niet mogelijk om hiervan een voorbeeld te geven, toch?

Antwoord: Nee. Deze mens moet zichzelf ontdekken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/is-it-all-about-me/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 2/17/22

Related Material:

The Secret Of The Perception Of Reality

The Objective Perception Of The World

Objective Reality or Common Misconception?

Filed under: News, Perception, Q&A | Add Comment / Ask Question →

 

De hele mensheid is in mij

929In ieder van ons zijn er verlangens die afkomstig zijn van alle niveaus van ontwikkeling: levenloos, vegetatief, animaal en menselijk.

Op het menselijke niveau in ons zijn er verlangens van allerlei soorten mensen die we in onze wereld zien.

Maar in feite is dit niet de wereld, ik ben dit. Daarom zijn er rovers, leugenaars, goede mensen, rechtvaardige mensen, wijzen en dwazen in mij. Ik ben dit allemaal.

Het lijkt voor mij alleen maar zo dat deze enorm grote wereld bestaat, maar in feite is zij slechts een weergave van mijn innerlijke verlangens en kwaliteiten. Ze worden aan mij gepresenteerd in de vorm van levenloze, vegetatieve, animale en menselijke afbeeldingen van mijn vier niveaus van verlangen.

Afhankelijk van hoe ik de wereld zie, kan ik begrijpen in welke mate ik corrupt of gecorrigeerd ben, goed of slecht. Dit geeft aan welke van mijn verlangens ik moet corrigeren.

Als ik mijn houding tegenover de wereld corrigeer, corrigeer ik mezelf. Door de wereld buiten mezelf te zien, begrijp ik veel beter wat slecht en egoïstisch is in mij, en hoe ik het goede kan bereiken en gevend kan zijn naar wat zich buiten mij lijkt te bevinden.

Omgekeerd zie ik, door mezelf te corrigeren, dat de hele wereld beter wordt.

Er is geen wereld, het lijkt voor mij alleen maar zo dat dit alles bestaat, zoals op een bioscoopscherm.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/all-of-humanity-is-within-me/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 12/23/09, The Book of Zohar “VaYishlach (And Jacob Sent)”

Related Material:

The Spiritual World Is The World Of Intentions

Earn the Spiritual World

On The Verge Of Entering The Spiritual World

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Perception, Zohar | Add Comment / Ask Question →

 

Synapsen voor het overbrengen van spirituele informatie

214Kabbalah is de wetenschap die gaat over de manier waarop we de onthulling van de Schepper in onze wereld kunnen bereiken, Hem zodanig kunnen gaan voelen en gewaarworden dat we het kunnen doorgeven aan andere mensen en aan de volgende generaties. Kabbalah leert ons hoe wij de werkelijkheid kunnen waarnemen die we met onze vijf gewone zintuigen niet kunnen voelen.

Maar als deze niet kan worden waargenomen met onze waarnemingsorganen, hoe kunnen wij die werkelijkheid dan waarnemen met ons denkvermogen? Dat kan niet! Ons denken is immers het resultaat van indrukken uit onze wereld. In de mate waarin wij ons in deze wereld ontwikkelen, bouwen we verschillende vormen, onderscheidingen en beelden op, allerlei verbindingen en synapsen in onze hersenen.

Daarom zijn we niet in staat om de spirituele wereld waar te nemen. Daarvoor moeten we nieuwe waarnemingsorganen ontwikkelen: in ons denken en ons hart moeten wij nieuwe verbindingen tot stand brengen die bij een gewoon mens niet aanwezig zijn. Dit is mogelijk.

Als wij zulke verbindingen geleidelijk opbouwen, werken ze als synapsen in de hersenen en verbinden ze voor ons allerlei begrippen en tegenstellingen met elkaar. In wezen zijn het formules om alles wat er in materie en in de ruimte aanwezig is met elkaar te verbinden.

Op deze manier bouwen we kelim (vaten) om de werkelijkheid in onszelf waar te nemen die boven de fysieke zintuigen en het verstand uitstijgt en gaan we de spirituele wereld voelen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/08/synapses-for-transmitting-spiritual-information/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 8/10/22, Baal HaSulam “The Teaching of the Kabbalah and Its Essence”

Related Material:

Perceiving The Hidden Realm Of The Universe

Man Is An Instrument For Perceiving Reality

Is It Possible To Attain An Objective Picture Of Reality?

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Kabbalah Study, Perception, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Wat is bewustzijn? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Wat is bewustzijn?

Bewustzijn bestaat uit de energie, de materie, de informatie en de kwaliteiten die wij ontvangen en dat alles vormt zich in ons als wij ons verbinden met de algemene collectieve hoeveelheid informatie.

Er zijn krachten die wij van buiten ons ontvangen, deze krachten vormen het beeld van onze wereld. Als wij ons op een evenwichtige manier verbinden met de informatie buiten ons, ervaren wij een staat van vrede en harmonie. Als wij ons echter niet op een evenwichtige manier verbinden met de krachten buiten ons, ervaren wij onevenwichtigheid en disharmonie.

We moeten dus niet kijken naar de manier waarop wij informatie van buitenaf ontvangen, maar hoe we ons verbinden met het algemene, collectieve informatieveld. De mate van ons evenwicht of het gebrek aan evenwicht met het externe veld is verantwoordelijk voor de manier waarop wij de wereld ervaren, ofwel plezierig, ofwel pijnlijk.

De kwaliteit van het algemene informatieveld buiten onze waarneming is die van liefde en geven. Als wij diezelfde kwaliteit in onszelf willen creëren, verbinden we ons ermee en gaan we de informatie ervan zonder enige inmenging waarnemen. Dan bereiken we een staat van totale vrede en harmonie, dan begrijpen en voelen wij de natuur, de schepping en het universum volledig. Met andere woorden, als wij onszelf in evenwicht te brengen met de eigenschap van liefde en geven die buiten ons bestaat, worden wij even eeuwig en volmaakt als die eigenschap, d.w.z. als de natuur zelf.

Het tegendeel is ook waar, ons aangeboren verlangen om ons af te scheiden, om in hokjes te denken en alles op die manier te rangschikken, verwijdert ons van de eeuwigheid en de volmaaktheid van de natuur. Het geeft ons een perceptie van het universum die tijdelijk en onvolledig is.
Als gevolg daarvan ervaren wij tijdens onze hele ontwikkeling een opeenstapeling van lijden dat nodig is om ons naar een punt te brengen waarop wij verlangen naar een fundamentele transformatie van ons paradigma: dan willen wij uit onze onthechte waarneming en gewaarwording stappen en een evenwichtige, harmonieuze en vredevolle verbinding aangaan met het alomvattende informatieveld.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/08/what-is-consciousness-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Based on KabTV’s “Close-Up. Hologram” with Kabbalist Dr. Michael Laitman on July 28, 2011. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →