Category Archives: Partzuf

Wie kan de geheimen van het universum onthullen?

laitman_548.02Vraag: Het verstand is aan de mens gegeven om abstract te kunnen denken. Als hij de spirituele werelden gaat bestuderen, kan hij wat hij leert ofwel materialiseren of hij verkeert met zijn hoofd in de wolken. Hoe kan je aan studenten die onvoorbereid zijn de geheimen van het universum uitleggen?

Antwoord: Allereerst is je uitspraak niet voor 100% accuraat. Wat bedoel je met “onvoorbereide studenten”? Nieuwkomers zijn altijd onvoorbereid, zij hebben educatie nodig.

Ten tweede, wat voor geheimen van het universum zou ik aan hen kunnen onthullen als zij er helemaal niets van begrijpen? Als iemand op de middelbare school bijvoorbeeld in de vierde klas zit en ik de structuur van een atoombom voor hem teken, kan hij er dan ook één maken? Miljoenen mensen hebben hier vele jaren aan gewerkt en we zien hoe moeilijk het voor elk land is om zo’n bom te maken, hoewel het principe bekend is.

Vraag: Stel dat wij de “Preface to the Wisdom of Kabbalah” (Voorwoord tot de Wijsheid van Kabbalah) bestuderen met de tekeningen en de structuur van de spirituele werelden…

Antwoord: Maar dit moet stukje bij beetje uitgelegd worden. Er is niets geheimzinnigs aan Kabbalah. De “Preface” spreekt over de interactie van krachten – de kracht van geven en de kracht van ontvangen – en de verbinding daartussen. In het algemeen is de methode heel eenvoudig om te bestuderen en te begrijpen. Maar het is moeilijk voor een mens om de begrippen waar te nemen en te implementeren. Dat kost jaren.

Vraag: Is het dus normaal als er een nieuwkomer komt en hij naar de “Preface to the Wisdom of Kabbalah,” luistert en de tekeningen bekijkt van de werelden en de Partzufim?

Antwoord: Het doet er niet toe. Het is voor iedereen bedoeld, zonder enige uitzondering. Er is niets geheim. Het enige is dat zo iemand Kabbalah nu nog niet begrijpt, omdat hij deze waarheden nog niet bereikt heeft. Er is een specifieke innerlijke grens waarbinnen het hem interesseert en daarbuiten is een gebied dat hem niet interesseert. Een mens gaat door zijn interesse steeds meer begrijpen.

Er zijn mensen die bijvoorbeeld tien jaar bij ons studeren en pas na die tien jaar vallen er plotseling dingen op hun plaats en gaan zij op een andere manier denken en dingen anders waarnemen. Een paar jaar later vallen er weer dingen op hun plaats. Het lijkt alsof zij dezelfde dingen horen, maar het kanaal waardoor zij waarnemen wordt wijder..

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/24/17

Voeg Er Niets Bij En Neem Er Niets Af

laitman_032_06Torah, Dewariem 13:1 (Deuteronomium): Alles wat ik jullie voorschrijf, moet je nauwgezet in praktijk brengen, voeg er niets bij, en neem er niets af. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Elke maat van spirituele handelingen moet uiterst nauwkeurig zijn. Een mens kan niet minder doen en ook niet meer. Als hij minder doet dan hij kan verrichten om te geven, betekent dit dat hij hebzuchtig is en niet genoeg van zichzelf geeft. Als hij meer doet, wil dit zeggen dat hij er zich onnadenkend toe aangetrokken voelt vanuit zijn ongecorrigeerde egoïsme.

Er moet een nauwkeurige snijlijn gemaakt worden langs de rand van het gebied waarin wij tot op zekere hoogte in staat zijn om te werken ten behoeve van geven, verder moeten wij niet gaan. Dan komt er een duidelijk onderscheid: niet meer en niet minder.

Dit alles wordt besloten in het hoofd van de spirituele Partzuf. De ziel heeft een gedeelte dat hoofd wordt genoemd en een gedeelte dat lichaam wordt genoemd. Het hoofd vindt oplossingen voor allerlei problemen, het lichaam implementeert ze.

Vraag: Kan het lichaam gedeelte het oneens zijn met het hoofd gedeelte?

Antwoord: Nee, dat kan niet. Maar de bekrachtiging van wat je realiseert, moet duidelijk in het lichaam gedeelte aanwezig zijn. Anders gezegd: het hoofd moet heel goed weten wat voor jou mogelijk is in het lichaam. Dat komt in de fysieke wereld niet vaak voor, het spirituele pad is hier echter geheel op gebouwd.

Voeg er niets bij, en neem er niets af” is een zeer duidelijke handeling die van tevoren gemeten wordt.

Als je de afweging “niet meer en niet minder” in je hoofd maakt, betekent dit dat er niets met je zal gebeuren in je lichaam.

Dan kom je noch in de Klipa (onzuivere eigenschappen) van de rechterlijn, noch in de Klipa van de linkerlijn terecht.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 7/13/16

 

Jezelf Verlagen Betekent Geven Verhogen

Dr. Michael LaitmanVraag: Wat betekent het om jezelf te verlagen?

Antwoord: Jezelf verlagen betekent dat je, in plaats van in situaties toe te geven en te vallen, zoekt naar verschillende middelen om ervoor te zorgen, dat het hogere Licht je kan laten voelen, dat geven belangrijker is dan ontvangen..

Alle veranderingen vinden plaats door het corrigerende Licht. Daarom betekent jezelf verlagen, dat je van jouw kant alles doet wat mogelijk is (dat heet: een gebed), op die manier ga je de eigenschap van geven veel meer waarderen en veel hoger schatten dan elke vorm van ontvangen, elke vorm van ontvangen wordt dan verwerpelijk, terwijl geven in jouw ogen heilig wordt.

Dan wil je het echt! En naar de mate van je verlangen, trek je het corrigerende Licht aan, dat in jou de structuur van de geestelijke Partzuf zal scheppen: het hoofd (Rosh), namelijk geven, zal zich aan de bovenkant bevinden en het lichaam (Guf), ontvangen, daaronder. Het hoofd bevindt zich bovenaan, boven alles, dat betekent dat zelfs ontvangen, daaronder in het lichaam, ten dienste van geven plaatsvindt. Dit is de correcte spirituele Partzuf.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 12/26/11, Writings of Rabash