Category Archives: Pandemie

De biologische oorlog tegen het egoïsme

De pandemie heeft de wereld in verwarring gebracht omdat men niet begrijpt wat er gebeurt, niet weet wat er gaat gebeuren en niet weet hoe men zich moet beschermen. Daarom voelen mensen geen vreugde meer en bruist het leven in de stad niet meer. De sfeer is somber geworden. Iedereen denkt alleen maar aan: hoe kan ik gezond blijven en niet besmet raken.

Het zou echter een vergissing zijn als we aannemen dat dit een tijdelijke periode is die wel voorbij zal gaan. De coronavirus pandemie zal nog lang aanhouden, want dit is een heel speciale klap. Het virus weet hoe het alle gebieden van ons leven kan treffen: het gezin, de hele samenleving, kinderen en volwassenen, van jongeren tot ouderen. Het kan allerlei correcties aanbrengen in alle vormen van de samenleving en wat daarmee verband houdt.

Er zullen ook virusstammen van het coronavirus komen die al het oude zullen vernietigen en nieuwe verbindingen tussen ons tot stand zullen brengen. Dit virus is heel slim. Het is een biologisch deeltje en het voert een biologische oorlog met ons tegen ons egoïsme.

Daarom zal dit virus, met al zijn nieuwe, globale verschijningsvormen, tot aan het einde van de correctie bij ons zijn. Ons egoïsme zal proberen om zich aan te passen aan het leven naast dit beest dat coronavirus heet. Maar dit zal niet werken omdat de natuur een biologische oorlog tegen ons voert. Als we op de juiste manier op deze oorlog reageren, als op iets dat ons naar de correctie van egoïsme leidt, zal het ons lukken.

De Schepper valt ons aan met dit biologische virus en probeert ons te corrigeren. Maar de mensheid heeft nog niet begrepen hoe zij op de juiste manier moet omgaan met wat er gebeurt.

Het virus is een factor van een zeer hoog en bijzonder niveau omdat het het ontbreken van de juiste samenhang op biologisch niveau beïnvloedt. Dit is niet langer het levenloze of vegetatieve niveau, maar het animale niveau en een niveau dat tot spiritualiteit behoort. Dat wil zeggen dat het virus doet alsof het een sprong naar spiritualiteit wil maken. Omdat wij deze sprong echter niet maken, dringt het virus er bij ons op aan om naar het spirituele niveau op te stijgen. En het zal zijn werk doen.

Uiteindelijk zullen we ontdekken dat wij geen oplossing hebben en dat we alleen door allemaal samen te werken het coronavirus zullen kunnen uitroeien. Het zal ons duidelijk worden dat dit alleen mogelijk is door ons samen in te spannen. Het virus zal ons ertoe verplichten om ons met elkaar te verbinden, dit is de enige manier waarop wij dit kunnen overleven.

Het virus is bezig om ons naar spiritualiteit te leiden, maar tot nu toe in een negatieve vorm. Als we op de juiste manier met elkaar verbonden zouden zijn, zouden we met elkaar correcter handelen ten opzichte van het virus. Het zou ons leiden naar waar we ons meer en waar minder moeten verbinden, het zou ons tot gids dienen.

Aangezien we hier nog niet mee bezig zijn en artsen niet vermelden dat alle ziekten afhangen van het menselijk gedrag, van het gebrek aan onderling evenwicht, zullen we meer moeten lijden.

We zullen spoedig merken dat het weer noodzakelijk wordt om een mondkapje te dragen, niet om zelf niet besmet te worden door het virus van anderen, maar om ervoor te zorgen dat uw virus anderen niet besmet. Dit is al een factor op menselijk niveau, want het wordt niet zomaar bepaald door het masker op mijn gezicht, maar door mijn houding naar deze bescherming: doe ik het voor mezelf of ten behoeve van anderen. Voor wie draag ik een masker?

De pandemie zal niet afnemen maar alleen maar erger worden. De natuur zal ons niet met rust laten. De natuur heeft miljoenen verschillende virussen ter beschikking. Een virus is een genetisch defect dat wij veroorzaken in het genetische systeem van de natuur. Het hele systeem is op alle niveaus met elkaar verbonden, in alle vormen en in alle subsystemen.

Wij brengen de juiste verbinding tussen mensen, de wet van heb je naaste lief als jezelf, niet tot stand, maar raken er alleen maar steeds verder van verwijderd. Hierdoor stimuleren wij het vrijkomen van virussen, de incorrecte ontwikkeling van biologische deeltjes op het hoogste niveau van de ontwikkeling van de natuur, waarboven zich alleen nog het spirituele niveau bevindt. Wij veroorzaken deze virussen zelf. Ze zijn een gevolg van ons ongecorrigeerde egoïsme.

Daarom zal de pandemie niet zo makkelijk ten einde komen. Zij zal groeien en zich op allerlei manieren verspreiden. De natuur heeft de middelen om ons in toom te houden en ons op de juiste manier naar het Doel te leiden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/12/the-biological-war-against-egoism/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Conversation with Journalists” 11/28/21

Filed under: Crisis, Globalization, Health | Add Comment / Ask Question →

Komt er ooit een einde aan deze pandemie? (Quora)

Michael Laitman op Quora: Komt er ooit een einde aan deze pandemie?

We zijn in een strijd gewikkeld met de natuur.

We botsen met de wetten van de natuur, het zijn fundamentele wetten die uitgaan van onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid van elkaar. Aan de basis van deze wetten is er één enkele Kracht die iedereen en alles ontwikkelt naar situaties waarin we steeds meer verbonden zijn met elkaar.

Wij minachten echter de neiging van de natuur om ons met elkaar te verbinden.

Wij zien op het ogenblik de noodzaak niet om ons boven onze verschillen uit met elkaar te verbinden. Er zijn absoluut geen inspanningen aanwezig om bij elkaar te gaan zitten en systemen te gaan bouwen die de mensheid collectief ten goede zouden komen: systemen die ons zouden leiden naar een positieve verbinding boven onze verdeeldheid uit en ons zouden leiden naar evenwicht met de natuur.

In plaats daarvan vernietigen wij de natuur en de menselijke samenleving en leven wij in een constante strijd tussen de verschillende delen van de samenleving en de natuur. Door de natuur te vernietigen, krijgen we een negatieve feedback van de natuur. Deze negatieve feedback neemt de vorm aan van allerlei natuurrampen, van aardbevingen en tsunami’s tot aan pandemieën.

Dergelijke uitbarstingen zijn het gevolg van ons gebrek aan evenwicht met de natuur. In plaats van ons in te spannen om samen te komen en zo een hoger gevoel van complementariteit en samenwerking te bereiken, raken we steeds verder van elkaar verwijderd.

Hoe meer wij de richting opgaan die tegengesteld is aan toenemende onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid, waar de natuur ons heen wil leiden, hoe meer negatieve feedback wij van de natuur krijgen. Hoewel het misschien op een straf lijkt, is het helemaal geen straf. De klappen van de natuur zijn juist krachten die het doel hebben om ons wakker te schudden, om onze neiging te corrigeren: om ons af te stemmen op een betere onderlinge verbondenheid, zodat wij in evenwicht kunnen komen met de natuur en daardoor zullen voelen dat wij een heel nieuwe, vredige, harmonieuze wereld binnentreden.

In plaats van deze klappen effectief te gebruiken, als reminders en een stimulans om ons beter met elkaar te verbinden, evenwichtiger te worden en een meer ondersteunende en bemoedigende samenleving op te gaan bouwen, gaan we door met ons leven in het donker, zonder in beweging te komen om systemen van positieve verbinding op te bouwen boven onze drijfveren uit die steeds meer verdeeldheid zaaien. Daarom kunnen we nog meer negatieve feedback van de natuur verwachten, totdat we wakker worden en zullen beseffen dat wij onze gebrekkige modus operandi wel moeten corrigeren.

In het verleden kregen we ook te maken met verschillende gruwelijke gebeurtenissen, maar toen waren wij minder ontwikkeld en voelden we ze niet als een feedback op onze daden. In onze tijd krijgen we echter steeds vaker verschrikkelijke klappen te verduren – op het levenloze, vegetatieve, animale en menselijke niveau – dit zal leiden naar een punt waarop ons bestaan op deze planeet in gevaar gebracht zal worden.

Aan het begin van de pandemie van het coronavirus heb ik dan ook gezegd dat dit niet zal verdwijnen. Integendeel, de pandemie zal erger worden en mogelijkerwijs uitgroeien tot grotere crises, totdat wij wakker worden en de juiste conclusies gaan trekken.

De klappen van de natuur zijn juist krachten die het doel hebben om ons wakker te schudden, om onze neiging te corrigeren: om ons af te stemmen op een betere onderlinge verbondenheid, zodat wij in evenwicht kunnen komen met de natuur en daardoor zullen voelen dat wij een heel nieuwe, vredige, harmonieuze wereld binnentreden.

Kabbalist dr. Michael Laitman

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/12/is-this-pandemic-ever-going-to-end-quora/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Based on “Writers Meeting” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and a team of writers on November 28, 2021. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Coronavirus, Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

De jacht naar uitmuntendheid

Vraag: In de regel manifesteert perfectionisme zich in drie vormen: een mens eist perfectionisme alleen van zichzelf, hij eist perfectionisme op elk gebied en van iedereen in zijn omgeving of hij voelt druk vanuit de maatschappij om perfect te zijn. Experts merken dat iemand die in quarantaine zit in deze nieuwe omstandigheden constant fouten maakt en dat perfectionisme, of een bepaalde neiging daartoe, hem juist schade kan toebrengen, letterlijk een zenuwinzinking kan veroorzaken.

Is het goed of fout om nu een perfectionist te willen zijn?

Antwoord: Ik denk dat een mens zichzelf geen beperkingen moet opleggen. Als hij ergens een verlangen naar heeft, moet hij dat waarmaken. Je moet niet je best doen om jezelf simpeler te maken en denken dat dat waarschijnlijk beter is. Nee.

Ga op zoek naar wat je het liefst doet, verdiep je daarin, probeer om nog iets speciaals toe te voegen aan waar je belangstelling voor hebt, investeer erin, en je zult zien dat je leven kleurrijker gaat worden. Je kan jezelf in het leven volgens een heel andere toonaard laten klinken. Het hangt allemaal van jou af.

Houd je dus verder niet bezig met deze pandemie. Je wordt door deze pandemie juist aangespoord tot iets nieuws en jij moet uitzoeken wat dat is, alsof de Schepper, de natuur, je een raadsel opgeeft en jij mag het oplossen.

Je zult zien dat het niet zo is dat er iets slechts in de wereld bestaat. Alles ontwikkelt zich steeds meer naar educatie, opvoeding en ontwikkeling. Zo komen we steeds verder vooruit. Ik zie juist dat er in alles wat de natuur ons presenteert een kans ligt voor iets nieuws.

Vraag: En als ik continu alleen maar het maximum wil, is dat goed?

Antwoord: Waarom niet? Dit is het verschil tussen het verlangen van de mens en van het dier. Ik wil het maximum uit mijn leven halen en het maakt mij niet uit of er wel of niet een pandemie is. Ik wil mezelf zoveel mogelijk verwerkelijken in elke situatie die ik van de natuur krijg, dit is mijn kans, een volgende zal ik niet krijgen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/the-pursuit-of-excellence/

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Kabbalah Express” 11/6/20

Related Material:

How To Turn Shortcomings Into Merits?

There Are No Bad Characteristics

Envy That Helps Us Advance

Filed under: Health | Add Comment / Ask Question →

Herevaluatie van de werkelijkheid

Vraag: In de loop van de geschiedenis hebben er vele uitbraken van allerlei epidemieën in de wereld plaatsgevonden, maar we hebben nog nooit iets gezien wat ook maar enigszins lijkt op wat er nu gebeurt. Wat is er voor u, als Kabbalist, zo speciaal aan de huidige pandemie?

Antwoord: De huidige pandemie is speciaal vanwege de reactie van mensen die volkomen anders is dan voorheen. In het verleden maakten wij ons er verder geen zorgen over: vogelgriep, varkensgriep. Iemand heeft griep, het zij zo.

Elk jaar sterven er in de wereld een paar miljoen mensen door verschillende virussen. Wat dan nog? Daar is niets verkeerds aan. Er komt een epidemie en wij gaan door met onze dagelijkse zaken. We baren kinderen, voeden ze op, worden oud en sterven door griep of iets anders, het doet er niet toe.

Plotseling werden er 400 mensen in een land ziek en de hele wereld staat op z’n kop en weet niet wat te doen.

Ik ben van mening dat het niet over een griep of het coronavirus gaat. Het gaat over het feit dat de mensheid een zekere herevaluatie van de werkelijkheid heeft ondergaan. Hoewel we het niet voelen, maakt dit nu juist dat wij anders tegenover deze verschijnselen staan. 

Denk er eens over na. Als we vanaf de zijlijn naar de aarde kijken en daar 1.000 mensen zijn overleden, rechtvaardigt dat dan, dat alle productie is gestopt, dat iedereen thuis opgesloten zit, dat men niet naar buiten mag en dat we niet weten of er over een maand of twee nog voedsel op tafel staat? Wat is er nu eigenlijk aan de hand?

Opmerking: De pandemie neemt de hele wereld over en het heeft nog nooit eerder zo globaal gevoeld.

Mijn Antwoord: Er Is een gevoel van globaal bewustzijn  in de wereld. Kabbalisten spraken hier al lang geleden over. Kabbalah heeft onze tijd altijd verbonden met de toegang tot een nieuw tijdperk. Dit wordt nu door de wereld gevoeld. Met name het globale bewustzijn brengt een speciaal soort waarneming naar de wereld.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/04/re-evaluating-reality/

From KabTV’s: “The Coronavirus Is Changing the World” 3/19/20

Related Material:

The Global Pandemic

Coronavirus Is Changing Reality, Part 5

Coronavirus—A Consequence Of The Imbalance Of Nature

Filed under: Coronavirus, Crisis, Globalization | Add Comment / Ask Question →