Category Archives: Palestijnen

In volle vaart de verkeerde kant op (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: In volle vaart de verkeerde kant op

Het gejuich van de Palestijnen over de overwinning en de aarzelende zucht van opluchting die de Israëli’s slaakten bij het ingaan van het staakt-het-vuren zijn beide oprecht. Israël heeft de strijd gewonnen maar verliest de oorlog en de Palestijnen weten dat. Bij elke campagne wordt de greep op ons land zwakker, terwijl die van hen sterker wordt. Misschien winnen we in de toekomst ook wel, maar de wereld staat aan de kant van de Palestijnen. Als we alleen op fysiek niveau tegen hen blijven strijden, zullen we uiteindelijk de oorlog en het land waarin we wonen verliezen.

We kunnen alleen op ideologisch niveau winnen. Als we begrijpen waarom we hier zijn en hoe onze aanwezigheid hier ten gunste is van de hele mensheid, zullen we de steun van de wereld verkrijgen. Anders hebben de naties geen behoefte aan een land waarvan de mensen elkaar zo diep haten dat de 120 parlementsleden over tientallen partijen verdeeld zijn. Het gevoel van onderlinge afkeer dat van dit kleine land uitgaat is zo venijnig dat de hele wereld verontrust is over wat er gebeurt in dit kleine stukje land dat ongeveer zo groot is als Connecticut. Wij spannen ons enorm in om sterker te worden en ons te pantseren, maar we gaan in volle vaart de verkeerde kant op.

We mogen niet vergeten dat onze kracht ligt in onze eenheid, uitsluitend in onze eenheid. Er bestaat niets anders dat stand kan houden. Verdedigingssystemen zoals de Iron Dome zijn maar tot op zekere hoogte goed, het volk Israël krijgt alleen permanente bescherming als we aan elkaar denken in plaats van aan onszelf.

Onze voorouders hebben onze natie gesticht op basis van verantwoordelijkheid voor elkaar en liefde voor anderen. Wij hebben het gebod “Heb je naaste lief als jezelf” aanvaard en tot ons belangrijkste principe gemaakt. Als we dit niet in praktijk brengen, zijn we niet trouw aan onze erfenis, aan de grondslag van ons bestaan als volk, dan zijn wij dus niet het ware Israël. En omdat we niet het ware Israël zijn, kunnen we geen aanspraak maken op het land Israël. Dat voelen de Arabieren en de hele wereld.

Als wij aanspraak op dit land willen maken, moeten we trouw zijn aan onze roeping, namelijk “een licht voor de volkeren zijn.” Zolang wij verdeeld zijn, voelen zij dat wij hen niets anders dan duisternis brengen. Zij voelen aan dat wij de oorzaak zijn van alles wat er mis is in de wereld, en dat komt nu juist doordat wij elkaar haten. Dus als wij boven onze haat uitstijgen en één worden, zal de wereld met ons zijn, ook de Palestijnen. Als wij onze verdeeldheid in stand houden, zal de wereld ons verdrijven uit dit land.

In Het Boek De Zohar (Acharei Mot) is vele eeuwen geleden over onze eenheid geschreven. In de woorden van Rabbi Shimon: “Zie hoe goed en lieflijk het is als broeders bijeen zitten.” Dit zijn de vrienden als ze bij elkaar zitten en niet van elkaar gescheiden zijn. Eerst lijkt het alsof ze oorlog voeren en elkaar willen doden … dan keren ze terug naar de staat van broederlijke liefde … en door jullie verdienste zal er vrede zijn in de wereld.” 

Moge het zo zijn dat wij de raadgevingen van onze Wijzen opvolgen en voorkomen dat we gestraft worden omdat wij niet luisteren.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/05/full-speed-in-the-wrong-direction-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Israel Today, New Publications, Unity | Add Comment / Ask Question →

Vrede begint in ons innerlijk (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin “Vrede begint in ons innerlijk

Honderden raketten, doden, gewonden, zwaar beschadigde huizen, hele steden afgesloten. Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en Israëlische Joodse burgers worden door Arabieren in het hele land geslagen en met stenen bekogeld, ze vallen politieagenten aan, proberen soldaten neer te schieten en hun auto’s te rammen, mensen in hun auto´s te lynchen. Zo ziet Israël er vandaag uit. We kunnen klagen over de bevooroordeelde, antisemitische berichtgeving in de pers of over het feit dat de regering-Biden dergelijke dingen laat gebeuren en ze zelfs stilzwijgend steunt, maar het probleem ligt niet bij hen, ze zijn alleen maar een symptoom. Als we op zo’n kritiek moment onszelf toestaan om ons bezig te houden met infantiel gekibbel en argumenten als “ik zei het toch”, zijn wij degenen die het geweld aanmoedigen, zijn wij degenen die deze voorwaarden scheppen.

Hoe kunnen we onze veiligheidsproblemen oplossen als we het elkaar alleen maar moeilijk maken? Onze eigen verdeeldheid is de brandstof voor onze haters. Als we het morgen met elkaar eens willen zijn, moeten we daar vandaag mee beginnen. Maar als iedereen met een beschuldigende vinger naar de ander wijst en zegt: “Alleen ik weet hoe het moet,” dan is het duidelijk dat niemand weet hoe het moet en zal er niets verbeteren.

De botsing tussen Joden en Arabieren is zo oud als onze pogingen om de Joodse Staat tegen het einde van de 19e eeuw opnieuw te vestigen. Maar hun mate van activiteit tegen ons hangt van ons af, niet van hen. Wanneer wij verenigd zijn, zijn zij rustiger; wanneer wij verdeeld zijn, staan zij op met moorddadige bedoelingen.

Als wij willen dat zij veranderen, hebben zij onze positieve invloed nodig. Zij moeten voelen dat er liefde in ons is, dan zullen zij en de hele wereld met hen, heel snel naar ons toekomen. Maar als er haat onder ons is, en wij haat uitstralen, dan krijgen wij haat van hen terug.

In het boek Kol Mevaser staat in dit verband: “Dit is de verantwoordelijkheid voor elkaar waar Mozes voor zijn dood zo hard aan gewerkt heeft: de kinderen van Israël verenigen. Eenieder uit Israël staat garant voor elkaar – is verantwoordelijk voor elkaar – dit betekent dat zij, als ze allemaal bij elkaar zijn, alleen het goede zien.” 

Evenzo staat er in het boek Binah LeItim: “De grondslag van de boosaardigheid van de slechte Haman (…) is te vinden in de manier waarop hij aan zijn betoog begon: ‘Er is een zeker volk dat in het buitenland verspreid en verstrooid is,’ enz. Hij stortte zijn vuiligheid over ons heen door te zeggen dat dit volk vernietigd dient te worden omdat er verdeeldheid onder hen heerst, zij allen vervuld zijn van twist en tweedracht en hun harten ver van elkaar verwijderd zijn. Hij benoemde echter de genezing vóór de klap (nam preventieve maatregelen) … door Israël aan te sporen zich snel te verenigen en … een eenheid te zijn, als één man, en dit redde hen, zoals in het vers: ‘Ga, verzamel alle Joden.'”

Daarom zullen wij, als wij ons verenigen, zien dat de wereld haar houding ten opzichte van ons ten goede zal veranderen. Bovendien zullen we zien dat onze hoop op vrede en een goede toekomst in onze eigen handen ligt en dat we alleen maar hoeven te leren hoe we onze geheime kracht kunnen activeren: innerlijke eenheid. Vrede begint namelijk in ons innerlijk.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/05/peace-begins-within-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Israel Today, New Publications, Unity | Add Comment / Ask Question →