Category Archives: Opgangen en neergangen

Degene die valt en niet opstaat, is dood

41.01Vraag: Een leerling vroeg eens aan zijn mentor: “Leraar, wat zou u zeggen als u ontdekte dat ik gevallen was?”
Ik zou zeggen: “Sta op!”
“En de keer daarna?”
Weer: “Sta op!”
“Hoelang gaat dat door, dat constante vallen en opstaan?”
“Vallen en opstaan duurt zolang je leeft! Degenen die vielen en niet opstonden zijn immers dood!”

Hoelang moeten we dat leren om steeds weer te vallen en op te staan? We groeien immers en we begrijpen ook wel wat.

Antwoord: De kwaliteit van deze neergangen en opgangen groeit met mijn groei mee. Daarom zijn ze niet hetzelfde, ze zijn niet gelijk.

Opmerking: Volgens deze wijsgeer is dit leven. Als dit ophoudt, betekent dat de dood.

Mijn antwoord: Ja.

Vraag: Moeten we altijd rekenen op zulke neergangen?

Antwoord: Ik denk niet dat het nodig is om er elk moment mee te leven. Maar in principe zijn ze onvermijdelijk.

Vraag: Is het mogelijk om een mens en de mensheid op een andere manier te onderwijzen?

Antwoord: Nee, een mens zal op geen enkele manier inzicht krijgen in zichzelf als hij geen neergangen en opgangen ervaart.

Vraag: Wat is het geheim van deze neergangen, wat leren ze ons? Ze kunnen tot extreme situaties leiden.

Antwoord: En wat dan nog? Ze kunnen ons naar allerlei staten leiden.

Vraag: U voelt zich daar rustig over. Dit het leven, nietwaar?

Antwoord: Dit is het leven en dit is ontwikkeling.

Vraag: Kan de neergang zo zwaar zijn dat een mens niet meer opstaat? Aan wie wordt er zoiets gegeven en waarvoor?

Antwoord: Dit zijn speciale mensen. Ik denk niet dat dit vaak aan mensen gegeven wordt. Sommige mensen hebben dit nodig.

Vraag: U hebt meer dan eens gezegd dat een mens krijgt wat hij kan dragen. Wat bedoelt u daarmee? We zien dat er veel dingen zijn die mensen niet kunnen dragen, maar dat ze toch gegeven worden. Of kunnen zij het eigenlijk wél dragen?

Antwoord: Dat kunnen ze zeker. Wat kunnen mensen niet dragen? Wij denken dat zij het niet kunnen dragen en niet kunnen overleven. Nee. Een mens kan alles overleven, alles dragen en kan zoveel aan zichzelf werken dat je denkt dat iemand anders het niet zou kunnen overleven.

Vraag: Wat betekent “dragen”? Betekent het dat je het eens bent met die klap? En wat betekent dat je “eruit komt”?

Antwoord: Het ermee eens zijn, het zelfs begrijpen, je er bewust van zijn en het overleven. Dit betekent dat je uit een neergang komt. Ik ervaar de val zelf als ik mij eraan overgeef.

Vraag: Hoe zou het leven van een mens er in principe uit moeten zien?

Antwoord: Het basisprincipe van het leven van een mens moet heel eenvoudig het volgende zijn: Ik moet anderen voelen in plaats van mezelf. Ik moet niet in mijzelf leven, maar in anderen. Dat is het. Dit principe leidt naar het correcte resultaat.

Vraag: Dus u zegt dat neergang onvermijdelijk is als ik mij in mezelf opsluit, en dat ik er snel weer uitkom als ik altijd open sta voor anderen en voor hen leef?

Antwoord: Ja.

Vraag: Waarom krijgen we die neergangen?

Antwoord: De neergangen worden gegeven om een mens vrij te maken van het verleden zodat hij klaar is om met de toekomst gevuld te worden. Elke neergang en elke opgang is een vernieuwing van een mens.

Vraag: Hoe lang kan die vernieuwing doorgaan? Welke piek moet hij bereiken?

Antwoord: Totdat hij volkomen nieuw is geworden. Dit is de staat waarin hij terugkeert naar de staat van de eerste mens: Adam, namelijk naar de oorsprong van de ziel. Daarna hoeft hij innerlijk, om het zo maar te noemen, niet langer te veranderen

Vraag: Keert hij dan terug naar zijn permanente plek, zoals het was?

Antwoord: Hij keert terug naar zijn plek, naar zijn oorspronkelijke punt in de ziel van Adam.

Vraag: De “Ziel van Adam”, bedoelt u dat dit één ziel is?

Antwoord: Ja. Hij keert terug naar zijn punt in deze ziel. Ieder mens moet dit pad van opgangen en neergangen gaan om terug te kunnen keren naar dit punt. We kunnen hier niet voor weglopen.

Vraag: Weten we dit punt van tevoren? Weten we waar we naartoe gaan? 

Antwoord: Dat kunnen we niet weten omdat we het niet kunnen voelen.

Vraag: Vanaf welk moment ga ik het voelen?

Antwoord: Als je er dichtbij komt.

Vraag: Waarom wordt het ons niet gegeven dat wij het kunnen voelen?

Antwoord: We hebben de eigenschappen van geven, liefde, verbinding met andere zielen etc. niet.

Vraag: Dus ik ben op weg naar deze verbinding die ons tot één geheel zal maken? Ben ik daarnaar op weg?

Antwoord: Ja. Daarom is het gebod, de belangrijkste voorwaarde: “Heb je naaste lief als jezelf.” 

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 6/5/23

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/the-one-who-fell-and-did-not-get-up-is-dead/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Related Material:
A Righteous Man Can Fall Seven Times And Rise
For A Righteous Man Falleth Seven Times, And Riseth Up Again
“A Thousand Times The Righteous Will Fall And Rise Again”

Filed under: News, Spiritual Teacher, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Vallen om te kunnen stijgen

Om te kunnen stijgen zijn er in spiritualiteit twee staten nodig: opgangen en neergangen. Het belangrijkste is dat wij ons niet in een onbewuste staat bevinden of nog erger, in een zuiver lichamelijke, dierlijke staat. De levenloze, vegetatieve en animale niveaus behoren tot onze egoïstische wereld, het sprekende niveau wordt bepaald door onze houding naar de Schepper.

Daarom is het zo belangrijk om ofwel in een staat van opgang of in een staat van neergang te zijn. De neergang is ook belangrijk, want zonder dat is het onmogelijk om de opgangen te waarderen en is het niet mogelijk om nieuwe kelim (vaten) te ontvangen voor de volgende opgang. Daarom zijn beide staten – licht en duisternis – juist, legitiem en brengen ze ons vooruit.

Het is raadzaam om zo spoedig mogelijk door de tussenliggende, grauwe staten – noch het een, noch het ander – heen te gaan en te proberen om weer in de staat van opgang te komen. Als er geen opgang aanwezig is, wees dan in de staat van neergang om jezelf voor te bereiden voor de opgang. Alles moet nieuw zijn in onze ogen, iedere dag. De nacht is noodzakelijk om dichterbij de volgende dag te komen.

Als wij beide staten waarderen, zal “de duisternis schijnen als licht”, we zullen voelen dat de duisternis naar ons toekomt van de achterzijde van dezelfde Schepper en we zullen zowel de ups als downs aan Hem toeschrijven.

Er staat geschreven: ”mijn geliefde is als een gazelle.” Ogenschijnlijk rent de Schepper van ons weg, Hij wendt echter Zijn hoofd en gezicht naar ons toe zodat wij sterk naar Hem zullen verlangen en we Hem zullen achtervolgen. Daarom meten we beide staten: ofwel een staat van dichterbij de Schepper komen of een staat van afgescheiden zijn van Hem. 

We worden het punt waarop de neergang voor ons begint en we onze houding naar spiritualiteit, de groep en de Schepper veranderen, niet gewaar. Feitelijk is onze neergang een opgang naar het volgende niveau, alleen in omgekeerde vorm. “Men wordt verhoogd in heiligheid, nooit verlaagd.” Daarom noemen we de val een opgang van de linker lijn. Het is een toevoeging van kelim die wij eerder niet hadden, ze zijn echter gebroken en daarom voelen we daarin meer duisternis dan ooit tevoren.

We klagen omdat er geen sprake is van werken als het tot zulke onaangename staten leidt. Is dit werkelijk de beloning voor ons werk? Maar wat kunnen we doen als we nieuwe kelim nodig hebben om de Schepper te bereiken? Dit is de weg van onze ontwikkeling: linker lijn, rechter lijn, en dan weer links en rechts.

Niemand is graag in de linker lijn. Maar als we deel uitmaken van een groep, worden we er heel snel aan herinnerd dat de linker lijn moet groeien, zodat we – als we deze corrigeren – de Schepper zullen onthullen en dichter bij Hem zullen komen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/falling-for-the-sake-of-rising/ http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 7/2/21, “Raising Ourselves”

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Criteria voor twee werelden

Vraag: In onze wereld voelen we allemaal ups en downs in ons verlangen om te ontvangen, namelijk meer of minder vervulling of een stemmingsverandering. Dit kan zelfs een aantal keren per dag gebeuren, afhankelijk van de situaties die we in ons leven tegenkomen. Wat zijn de ups en downs in Kabbalah, op het spirituele pad?

Antwoord: Het spirituele pad is het pad naar de eigenschap van geven, dat is de belangrijkste eigenschap van de Hoge Wereld.

Onze wereld is gebouwd op de eigenschap van ontvangen, egoïsme, en de spirituele wereld is het tegengestelde van onze wereld en is gebouwd op de eigenschap van geven. In dit opzicht zijn er ook daar ups en downs.

In onze wereld voelen we dat op basis van de vraag of ik meer of minder heb ontvangen, of ik gewonnen heb of enigszins verloren heb, in de spirituele wereld gaat het over de vraag of ik dichterbij de eigenschap van geven ben gekomen of er wat van verwijderd ben geraakt.

Bovendien, in onze wereld kunnen we werken met behulp van het egoïsme, we willen meer bereiken, soms kunnen we onze kracht voelen, de kracht van het denken, onze wilskracht, de kracht om het doel te bereiken en we voelen ons in verband daarmee ofwel in een opgang ofwel in een neergang, maar dan hebben we in de spirituele wereld geen kracht om met de eigenschap van geven te werken.

Wij hebben zelfs geen enkel idee wat dat is. Bovendien, als ik over geven nadenk, maak ik onmiddellijk, automatisch, onbewust al, de afweging: wat zal het me opleveren, wat is het voordeel. Anders heeft het voor mij geen zin om te geven.

Ik kan mij er niet zelf toe zetten om erover na te denken, zo totaal egocentrisch is onze aard. Daarom is het belangrijkste in Kabbalah dat we de eigenschap van geven enigszins meester worden, zodat dit gaat werken in ons. Deze eigenschap omringt ons en wordt de Schepper genoemd.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/06/criteria-for-two-worlds/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog wordt op maandag 7 juni geplaatst. Na het virtuele Kabbalah Congres: “From Ten to One”

From KabTV’s “Spiritual States. Spiritual Ascent and Descent”

Related Material:

What Is A Descent In Spirituality?

Feeling Spiritual States

How Is A Spiritual Ascent Felt?

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Er is geen ruimte voor stilstand tussen op- en neergangen – Voorbereiding voor het virtuele congres februari 2021

Opgangen en neergangen geven ons het gevoel dat we leven. Als er geen veranderingen in het leven zouden zijn, leven we niet maar zijn we dood. De pandemie heeft ons lamgelegd, we voelen ons gedwongen om een slaperig leven te leiden, opgesloten in huis.

Het is duidelijk dat dit ons zal helpen om op zoek te gaan naar nieuwe levensvormen, zonder effectenbeurs en dagelijks gekibbel waar ons leven vol van was, maar met een ander soort ups en downs.

Dan merken we tijdens onze quarantaine dat er andere schommelingen in het leven kunnen zijn, van een ander niveau en dat dit het ware leven is. We gaan de neergangen waarderen, want anders kunnen er absoluut geen opgangen zijn.

Vanaf het allereerste begin van de schepping heeft de Schepper voor ons voor een grote val gezorgd door de gemeenschappelijke ziel te breken. Het is nu aan ons om deze kli (vat) op eigen kracht op een hoger niveau te brengen en te herstellen naar de oorspronkelijke staat. Door hieraan deel te nemen, door onze zoektocht, onze leegte, ons gebed, onze vraag en onze moeite om ons met elkaar te verbinden, vergroten wij de oorspronkelijke opgang 620 maal. 

Voor de breking van de ziel van Adam HaRishon leidden wij een onbewust bestaan. Maar nu, dankzij alle voorbereidingen, gaan wij de op- en neergangen voelen en proberen we om ons na elke val weer op te richten: van het levenloze niveau naar het vegetatieve, het animale en het menselijke niveau. Tenslotte gaan we voelen wat het betekent om een waar mens te zijn, waar ik voor leef en hoe ver ik me bevind van het menselijke niveau of hoe dichtbij.

Op deze manier ontdekken we geleidelijk, door de neergangen en de opgangen, de essentie van het leven, het doel van het leven, de zin van ons bestaan, we ontwikkelen zintuiglijke organen, ontdekken wat het betekent om dood of levend te zijn, in een neergang of een opgang.

Het een kan niet zonder het ander bestaan. Alles begint met een val. De Schepper breekt de kli (vat) om ons op alle toekomstige staten voor te bereiden. Hij bestuurde het zo, dat alles met de nacht begint, met afgescheiden zijn, met een gevoel niet met de Schepper verbonden te zijn, niet met het doel en niet met de vrienden. Alleen vanuit deze staat kunnen we de fragmenten gaan oprapen en de grote, definitieve opgang bereiken.

Een opgang is zonder een voorafgaande neergang niet mogelijk. De opgang is bedoeld om de neergang te onderzoeken en daar bovenuit te willen stijgen. Daarom heeft de Schepper een val voor ons geregeld, zodat wij iets hebben waar we bovenuit kunnen stijgen, om afscheiding in eenheid te veranderen, haat in liefde. 

Van hieruit kunnen we begrijpen wat de werkelijke betekenis van een opgang en een neergang is, niet op basis van ons egoïsme maar met betrekking tot de staat van volledige verbinding die we moeten bereiken.

Het aantal neergangen en opgangen, de frequentie, de diepte, de maximale snelheid en de omvang ervan bepalen onze voortgang naar het einde van de correctie. Iedereen krijgt een bepaald aantal op- en neergangen toegewezen in zijn persoonlijke Kli om de gemeenschappelijke ziel te kunnen bereiken, dit geldt eveneens voor elke Ten en voor ons allen samen.

Er wordt rekening gehouden met de kracht van de opgangen en de neergangen en de snelheid waarmee ze veranderen. Spreid de op- en neergangen niet over een lange periode. Er is geen tijd in spiritualiteit, één moment is genoeg voor elke staat. Zodra een staat onthuld is, moet deze meteen vervangen worden door de volgende staat.

Laten we de intensiteit van het werk aan onze verbinding versterken zodat er geen ruimte voor stilstand is tussen neer- en opgangen en evenmin tussen op- en neergangen. Het belangrijkste is dat we de staat snel verhelderen om dan met de voordelen daarvan de volgende stap te nemen.

We moeten proberen om zowel met de ups als de downs constructief om te gaan, als data van Boven. Ze zijn al door de Hoge Kracht voorbereid en wij moeten door al deze staten heen. Alleen de snelheid hangt van ons af

Alles hangt van onze voorbereiding af. Als wij de op- en neergangen niet verbinden met onze eigen gevoelens, maar met het algehele proces van de correctie van de mensheid en de Schepper als ons doel, wordt elk moment een goede, correcte stap op dit pad. En alles wat ik heb te doen is nog meer doorzetten om dichter bij het einddoel te komen. Dan zullen alle neergangen en opgangen zich samenvoegen en zal ik deze twee staten als één geheel ervaren: “De duisternis zal schijnen als Licht.”

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/02/there-is-no-room-for-downtime-between-ascents-and-descents/

Facebook: https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From the Daily Kabbalah Lesson 2/9/21, “Ascents and Descents” (Preparation for the Convention 2021)

Related Material:

Woven From Ascents And Descents

The Spiritual Breathing: Ascents And Descents

The Cycle of Descents and Ascents, and the Correction of the Maaser (Advanced)

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →